The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by florinadumitrranu, 2021-04-12 02:14:37

Broșura filiera tehnologică

Broșura filiera tehnologică

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba
Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică Alba

Broșură informativă

Învățământul Liceal
Tehnologic

Alba Iulia
Martie 2021

Învățământul Liceal Tehnologic

Învățământul liceal tehnologic este centrat atât pe
dobândirea rezultatelor învățării specifice calificărilor
profesionale de nivel 4 al Cadrului național al
calificărilor cât și pe dezvoltarea și diversificarea
competențelor-cheie.

Pregătirea prin învăţământul liceal tehnologic se
realizează pe baza standardelor de pregătire
profesională aprobate de MEC, în urma
consultării partenerilor sociali.

Pe parcursul studiilor liceale, elevii dobândesc o
dublă pregătire: una academică, care permite
acestora accesul în învățământul superior și una
profesională care le facilitează accesul pe piața
muncii.

Învăţământul liceal tehnologic cuprinde
următoarele 3 profile: Tehnic, Servicii, Resurse
naturale şi protecţia mediului

În urma finalizării studiilor și a promovării
examenului de certificare a calificării profesionale se
obține un Certificat de calificare profesională şi un
Supliment descriptiv al certificatului, conform
Europass.

Cuprins

Calificări de nivel 4 -conform
Planului de Sc̦ olarizare pentru
anul școlar 2021-2022 aprobat de

ISJ Alba

Tehnician în activități de comerț
Tehnician în activități economice

Tehnician în turism
Tehnician în gastronomie
Tehnician în agroturism
Tehnician designer vestimentar
Tehnician electrotehnist
Tehnician operator tehnică de

calcul
Tehnician electromecanic

Coafor stilist
Tehnician chimist de laborator
Tehnician în industria sticlei și

ceramicii
Tehnician în transporturi

Domeniul Comerț
Calificarea- tehnician în activități de comerț

Ce înveți? verifici calitatea produselor comercializate
prezinți clienților oferta de produse și prețurile
aferente
calculezi stocurile și necesarul de aprovizionare
completezi documentele specifice livrării
mărfurilor
utilizezi tehnici de promovare a produselor.

Unități Colegiul Economic ”Dionisie Pop Marțian”
școlare Alba Iulia
Liceul Tehnologic Sebeș

Ce job poți avea? Agent comercial
Agent de vânzări
Consultant de vânzări
Operantor comenzi
Gestionar
Casier
Funcționar în activități comerciale
Merceolog

Posibili angajatori SC PROFI ROM FOOD S.R.L.
SC REWE ROMANIA SRL,
SC TECNOSTAR CONSULTING SRL SEBEȘ
SC ISABELA SRL, AGRAS SA, DACIA SA
Supermarketuri

Evoluția în carieră Învățământ postliceal Facultatea de
Învățământ superior-

Științe Economice

Domeniul Economic
Calificarea- Tehnician în activități econimice

Ce înveți? Organizezi și conduci contabilitatea unei firme
Întocmești documentele contabile cerute de
legea contabilității
Folosești programe informatice de contabilitate
Întocmești situații financiare și le analizezi
folosind cunoștințele de marketing și statistică
Calculezi indicatori economico-financiari și
identifici cele mai bune surse de finanțare
pentru societatea în care lucrezi
Utilizezi bilanțul contabil pentru informarea
și previzionarea activității

Unități Colegiul Economic ”Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia
școlare Liceul Tehnologic Sebeș
Liceul Tehnologic Silvic Cîmpeni
Liceul Tehnologic ”Ștefan Manciulea” Blaj
Colegiul Tehnic ”I.D.Lăzărescu” Cugir
Liceul Tehnologic Aiud

Ce job poți avea? Contabil
Referent resurse umane
Broker
Agent comercial
Inspector și agent financiar
Agent de asigurări

Posibili angajatori instituții publice

firme din domeniul privat

Învățământ postliceal

Evoluția în carieră Învățământ superior- Facultatea de

Științe Economice

Domeniul Turism și alimentație
Calificarea- Tehnician în turism

Ce înveți? Identifici tipurile de agenții de turism
Cum se organizează o agenție de turism
Realizezi și promovezi oferta de produse și
servicii în cadrul unei agenții de turism
Să negociezi vânzarea de produse turistice
(pachete de vacanță, circuite turistice,
sejururi)
Urmărești derularea sejururilor printr-o
colaborare strânsă cu prestatorii de servicii
turistice
Lucrezi cu programe informaționale în turism

Unități Colegiul Economic ”Dionisie Pop Marțian”
școlare Alba Iulia

Ce job poți avea? Agent de turism
Coordonator activități de agrement și
animație
Administrator portal turistic
Lucrător la birouri de informații turistice
sau în centre de documentare turistică
Lucrător hotelier

Posibili angajatori Agenții de turism
Unități de cazare
Centre de informare
turistică

Evoluția în carieră Învățământ postliceal
Învățământ superior- Facultatea de
Științe Economice, Facultatea de
Alimentație și Turism

Domeniul Turism și alimentație
Calificarea- Tehnician în gastronomie

Ce înveți? Participi la amenajarea spațiilor de producție
culinară și de patiserie-cofetărie
Organizezi activitatea de producție culinară
Aprovizionezi unitatea și gestionezi stocurile
de materii prime
Participi la realizarea preparatelor culinare
din gastronomia națională și internațională
Aplici legislația privind protecția
consumatorului

Unități Colegiul Economic ”Dionisie Pop Marțian”
școlare Alba Iulia

Ce job poți avea? Tehnician în cadrul sectorului de producție
și aprovizionare al unui restaurant,
cofetărie-patiserie sau firmă de catering și
Gastronom în restaurante clasice
specializate sau firme de catering

Posibili SC CETATEA APUSENI SA SC CLAU INSTAL SRL
angajatori PENSIUNEA CASA BINU
SC SARRA NICOL S.R.L
SC SIMOTOUR SRL
SC FODOLAND SRL
SC MERCUR SRL
SC MAGIC NORD STAR SRL
SC FLOREA GRUP SRL SC AGRO-SERV-COMP SRL
SC WISENTERPRISE SRL
SC CORINA COM SRL
SC COOPERATIVA DE CONSUM BLAJ
GEPRGEA CATERING SRL

Evoluția în Învățământ postliceal
carieră Învățământ superior- Facultatea de
Științe Economice

Domeniul Agricultură
Calificarea- Tehnician în agroturism

Ce înveți? Organizezi şi planifici activităţile dintr-o pensiune
turistică
Unități Amenajezi structurile de primire turistică
școlare conform standardelor în vigoare
Oferi servicii turistice de calitate și comunici
eficient cu turiştii
Promovezi imaginea pensiunii şi tradiţiile
specifice zonei
Coordonezi activităţi din ferma agroturistică
(cultivarea plantelor, creşterea animalelor,
protecţia mediului, obţinerea produselor
tradiţionale)

Liceul Tehnologic ”Ștefan Manciulea” Blaj

Ce job poți avea Tehnician în pensiuni turistice şi
agroturistice
Administrator pensiune turistică rurală și
urbană
Agent în centre de informare turistică
Organizator activitate turism

Posibili angajatori SC POIANA VERDE SRL
I.I. MORAR M. ALINA MARIA
I.I. OARGĂ VASILE
SC ROBERT TRANS SRL
SC PERLA APUSENILOR SRL

Evoluția în carieră Învățământ postliceal

Învățământ superior- Facultatea
de Științe Economice

Domeniul Industria textilă și pielărie
Calificarea- Tehnician designer vestimentar

Ce înveți? Creezi schiţe ale produselor vestimentare,
proiectezi tipare și transformări de tipare
utilizând soft-uri informatice de specialitate
Confecţionezi produse vestimentare folosind
mașini de cusut și aplicând tehnicile necesare
Îmbini culorile, remodelezi volumele corpului,
folosești iluziile /efectele vizuale în proiectarea
costumelor
Principalele tendințe din moda contemporană și
curentele existente.

Unități Colegiul Tehnic ”Apulum” Alba Iulia
școlare Liceul Tehnologic Sebeș

Ce job poți avea Tehnician în industria confecţiilor şi
tricotajelor
Tehnician proiectant textile, pielărie
Laborant în industriile textilă, pielărie
Șef formaţie industria confecţiilor
îmbrăcăminte
Consultant designer vestimentar

Posibili angajatori S.C. CISEROM SA Sebeș
SC GENERAL STYLE SRL
ARIEȘUL CONF SA

Învățământ postliceal

Evoluția în carieră Învățământ superior- Facultatea de

Arte Decorative și Design

Domeniul Electric
Calificarea-Tehnician electrotehnist

Ce înveți? Realizezi, montezi, pui în funcțiune și repari
echipamente electrice
Efectuezi măsurători specifice în circuitele
electronice de putere pentru controlul
acţionărilor electrice
Reglezi aparate electrice la parametrii prescriși
Localizezi şi remediezi defectele în instalaţiile și
echipamentele electrice

Unități Liceul Tehnologic ”Alexandru Domșa” Alba Iulia
școlare

Ce job poți avea Tehnician în întreprinderi de instalaţii
electrice interioare şi exterioare

Tehnician mentenanţă echipamente
industriale

Tehnician în firme de comercializare a
aparatelor şi maşinilor electrice
Montator/reglator/depanator de aparataj
electric
Electrician de întreținere și reparații
Electrican rețele electrice
Electrician în construcții

Posibili angajatori S.C. REWE ROMANIA SRL,
SC TECNOSTAR CONSULTING SRL SEBEȘ
SC ISABELA SRL,
GRUPUL DE FIRME TOBIMAR,
SEWS ROMÂNIA SRL

Evoluția în carieră Învățământ postliceal
Învățământ superior- Facultatea

Politehnică

Domeniul electronică automatizări

Calificarea-Tehnician operator tehnică de calcul

Ce înveți? Instalezi componentele unui sistem de calcul
conform specificațiilor
Verifici funcționarea sistemului de calcul –
instalare hardware și mentenanță
Utilizezi metode specifice de protejare a
programelor şi datelor
Ameliorezi performanțele sistemelor de calcul
prin upgrade şi update
Instalezi și configurezi sisteme de securitate a
sistemelor de calcul şi a reţelelor de calculatoare
Asiguri mentenanţa preventivă a calculatoarelor
şi reţelelor de calculatoare

Unități Liceul Tehnologic ”Alexandru Domșa” Alba Iulia
școlare

Ce job poți avea Tehnician operator tehnică de calcul
Tehnician componente de calcul și rețele
Tehnician service echipamente de calcul

Posibili angajatori Instituții publice și private

Evoluția în carieră Învățământ postliceal
Învățământ superior- specializări
din domeniile calculatoare,
electronică, automatizări, informatică

Domeniul Electromecanică
Calificarea-Tehnician electromecanic

Ce Reprezentarea pieselor și a instalațiilor utilizând desenul
înveți? tehnic
Efectuarea operatiilor de prelucrare mecanică
Realizarea circuitelor electrice
Măsurarea mărimilor neelectrice și electrice
Asamblarea componentelor maşinilor şi sistemelor mecanice
Utilizarea echipamentelor electrice şi de automatizare în
instalații electromecanice
Utilizarea și reglarea sistemelor electro-hidropneumatice în
instalaţii
Planificarea, organizarea și asigurarea calității proceselor
tehnologice
Utilizarea aplicațiilor de proiectare asistată de calculator
Supravegherea sistemelor de automatizare din instalațiile
electromecanice

Unități Liceul Tehnologic Sebeș
școlare

Ce job poți avea Tehnician electromecanic
Tehnician energetician/electrician
Tehnician mentenanță,
electromecanică-automatică,
echipamente industriale
Tehnician mașini și utilaje

Posibili angajatori SC IPEC SA Alba Iulia ,
UZINA MECANICĂ Cugir
STAR TRANSMISSION SRL Cugir
STAR ASSEMBLY SRL Sebeș
SC SATURN SA Alba Iulia

Învățământ postliceal
Evoluția în carieră Învățământ superior

Domeniul- Estetica și igiena corpului omenesc

Calificarea- Coafor stilist

Ce înveți? Realizezi tunsori clasice şi moderne
prin îmbinarea tehnicilor de tunsoare
cu forme geometrice de bază

Realizezi coafuri simple sau complexe,
pentru diferite ocazii

Utilizezi programe informaţionale
specializate

Unități Colegiul Tehnic ”Apulum” Alba Iulia
școlare

Ce job poți avea Coafor-stilist
Hair-stylist
Manager, administrator al salonului

Saloane de coafură,

Posibili angajatori Centre de înfrumusețare

Evoluția în carieră Învățământ postliceal
Învățământ superior

Universitatea de Artă şi Design

Cursuri academice de specializare
pentru hair-stilist

Domeniul Chimie industrială

Calificarea- Tehnician chimist de laborator

Ce înveți? Execuți analize fizico-chimice pe o
multitudine de produse
Utilizezi aparatură și ustensile specifice
Aplici tehnici clasice și moderne de
analiză

Unități Colegiul Tehnic ”Apulum” Alba Iulia
școlare

Ce job poți avea Laborant într-un laborator de
analize fizico-chimice din domeniul
industriei alimentare, chimice,
mecanice, energetice, extractive,
silvice și de protecție a mediului

Posibili angajatori Instituții publice și private

Laboratoare de protecția mediului
Laboratoare de analize de mediu
Laboratoare de analize a apei

Evoluția în carieră Învățământ postliceal
Învățământ superior- Facultatea de
Chimie, de Protecție a Mediului, de
Farmacie

Domeniul Materiale de construcții

Calificarea- Tehnician în industria sticlei și ceramicii

Ce înveți? Materii prime și materiale
Pregătirea amestecurilor de materii prime
Prelucrarea semifabricatelor
Aplicarea tratamentelor termice
Planificarea și organizarea producției
Exploatarea echipamentelor
Chimia sistemelor silicatice
Unități de rezultate ale învățării tehnice
specializate
Coordonarea proceselor tehnologice în industria
sticlei
Coordonarea proceselor tehnologice în industria
ceramicii
Controlul fabricației în industria sticlei
Controlul fabricației în industria ceramicii

Unități Colegiul Tehnic ”Apulum ” Alba Iulia
școlare

Ce job poți avea Tehnician în industria sticlei și
ceramicii;

Tehnician în industria materialelor de
construcții.

Posibili angajatori SC APULUM SA
AXA PORCELAINE SRL

Evoluția în carieră Învățământ postliceal
Învățământ superior

Domeniul Mecanică

Calificarea- Tehnician în transporturi

Ce înveți? Exploatarea tehnică a mijloacelor de transport
Manevrarea vehiculelor rutiere
Monitorizarea exploatării mașinilor, utilajelor,
instalațiilor
Manipularea mărfurilor
Măsurarea mărimilor tehnice specifice proceselor
industriale
Realizarea ansamblurilor mecanice
Realizarea desenului tehnic pentru organe de
mașini
Montarea organelor de mașini în subansambluri
mecanice

Unități Liceul Tehnologic Aiud
școlare

Ce job poți avea Tehnician prestații vehicule
Referent TIR
Agent de transporturi: interne,
externe, internaționale
Inspector de trafic rutier
Verificator documente de expediție

Posibili angajatori SC Arieșul SA
Atlas Imobiliate SRL
lLivio-Dario SRL
Oprean Goup

Învățământ postliceal

Evoluția în carieră Învățământ superior

Bibliografie:

1. Centrul Național de Resurse pentru Orientarea
Școlară- ”Profile ocupaționale”, București, 2008

2.Planul de școlarizare pentru anul școlar 2021-
2022/ ISJ Alba

Webografie :
www.alegetidrumul.ro
www.cariera.isjbrasov.ro
www.cnred.edu.ro
www.edu.ro
www.go.ise.ro
www. isjalba.ro

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Alba
Centrul Județean de Asistență Psihopedagogică Alba

Echipa de elaborare:

prof. consilier școlar Nicoară Dana, Director CJRAE Alba
prof. consilier școlar Croitoru Felicia-Melania, CJAP Alba
prof. consilier școlar Anca Simona-Brîndușa, CJAP Alba
prof. consilier școlar Dumitreanu Ana-Florina, CJAP Alba

Tel: 0726285728
Site: www.cjrae-alba.ro

Facebook: CJRAE Alba
Mail: [email protected]

[email protected]
[email protected]


Click to View FlipBook Version