The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by faraanuar86, 2021-04-18 19:24:23

MGSS VIRTUAL RUN 2021

MGSS VIRTUAL RUN 2021

MATLAMAT

Matlamat penganjuran larian ini adalah untuk
memenuhi aktiviti wajib dan pada masa yang sa-
ma meningkatkan tahap kecergasan para pelajar.
Selain itu, ia juga bertujuan untuk mendidik para
pelajar dan guru dalam mengamalkan gaya hidup
sihat dengan penyertaan aktif dalam aktiviti
fizikal. Di samping itu juga, secara tidak langsung
acara ini juga dapat dilakukan dalam kaedah vir-
tual mengikut syarat-syarat yang ditetapkan dan
ianya juga dapat mengurangkan tekanan yang
dihadapi oleh para pelajar.

OBJEKTIF

 Melahirkan pelajar yang mempunyai tahap
kecergasan yang tinggi.

 Membina kesedaran tentang kepentingan ak-
tiviti fizikal terhadap tubuh badan serta
kesihatan diri.

 Memberi peluang kepada pelajar dan guru
yang baharu mengikuti aktiviti larian.

 Membina, memupuk dan melahirkan pelajar
yang kuat fizikal dan jati diri serta dapat
mewujudkan sikap daya saing.

 Mengeratkan hubungan silaturrahim dalam
kalangan pelajar dan guru.

RASIONAL

Program ini diadakan untuk memberi kesedaran
kepada murid-murid tentang kepentingan aktiviti
sukan dalam kehidupan di samping akademik.
Walaupun terpaksa menjalani aktiviti sukan da-
lam norma baharu, namun pelaksanaan aktiviti
sukan perlu dilaksanakan dalam usaha me-
lahirkan murid yang sihat dan seimbang dari
aspek mental dan fizikal. Pelaksanaan program se-
umpama ini adalah untuk mengembangkan po-
tensi dan minat pelajar ke arah melahirkan insan
yang seimbang dan harmonis.Selain itu, aktiviti
ini perlu diadakan bagi memenuhi kehendak sis-
tem pembelajaran dan kurikulum persekolahan
yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Ma-
laysia selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara.

AHLI JAWATANKUASA

PENGERUSI : PUAN HANIZA BINTI HASHIM
TIMBALAN : PUAN NOORISHAH BINTI ZAIDON
PENGERUSI
NAIB PENGERUSI : ENCIK HAZLIMAN BIN IBRAHIM
: PUAN ROSITA BINTI MAT DAHAN
SETIAUSAHA : ENCIK MOHD RAMLAN BIN JUMAAT
SUKAN
PEN. SETIAUSAHA : PUAN MASTURA BINTI MAT HASSAN
SUKAN
PENASIHAT : CIK NORHARTI BINTI JALIL (CRAVEN)
: PUAN PUTERI SUHAIZA BINTI SAFIAN

(SCHLEMAN)
: PUAN SHADNI BINTI HASSAN (REA)
: PUAN ZARINA BINTI ABD RANI (OLSON)

AHLI JAWATANKUASA KECIL

PENYELARAS : ENCIK MOHD RAMLAN BIN JUMAAT

PEN. PENYELARAS : PUAN MASTURA BINTI MAT HASSAN

PENGURUS : CRAVEN
PESERTA : • ENCIK WAN NASARUDDIN BIN WAN CHIK
: • PUAN JEE SHIA LING
: • PUAN ROHATY BINTI ABDUL RAHIM

: OLSON
: • PUAN NURUL KAMALIA BINTI BAHARUDIN
: • PUAN NORLIZA BINTI YAACOB
: • PUAN NORLIAWATI BINTI YUNUS

: SCHLEMAN
: • PUAN NOR AINI BINTI MAT SAMAN
: • CIK NURUL ASYIKIN BINTI MOHD
: • PUAN ZAHERRA BINTI NGAH

: REA
: • PUAN HANI HERLINA BINTI USOLLUDIN
: • PUAN VANITHA A/P MARIYAPPAN
: • PUAN MAYA MAZREENA BINTI BANGING

PUBLISITI DAN : PUAN NUR IRZAWANI BINTI IBRAHIM
HEBAHAN : PUAN KHALIJAH BINTI HAMID
: PUAN SITI HASFIZAH BINTI YATIM

PUBLISITI DAN : PUAN NUR IRZAWANI BINTI IBRAHIM
HEBAHAN : PUAN KHALIJAH BINTI HAMID
STATISTIK DAN : PUAN SITI HASFIZAH BINTI YATIM
KEPUTUSAN
: CIK NUR FAIZAH BINTI JUSOH (S)
HADIAH : NOR MASHKURINA BINTI MUSTAFFA (S)
: PUAN SITI NUR NAJWA BINTI ABD AZIZ (R)
SIJIL : PUAN RAMJALINAWATI BINTI RAMLI (R)
: PUAN ZAIHASRA BINTI ABDULLAH (C)
BROSUR : PUAN KHAIRUN NISAK (C)
DOKUMENTASI : PUAN FATIMAH BINTI ABDULLAH (O)
DAN LAPORAN : ENCIK MOHD ARIS BINTI TAMMIJI (O)

: CIK IDA MALINA BINTI MD ENZAI
: PUAN ROSHLINDA BINTI ABU HASSAN
: PUAN CHAN YOKE YING

: PUAN ASLINA MASLIN BINTI MANAS
: PUAN SALMAH BINTI IBRAHIM
: PUAN SUZILLAH BINTI HASSAN BASRI

: PUAN FARA SYAHIDA BINTI KHAIRUL ANUAR
: ENCIK FIEARDAUSTS BIN AZAMAN

: PUAN TAN JEN NI
: PUAN WAN NURHIDAYAH BINTI MAT DAUD

SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN

• Pendaftaran wajib kepada semua pelajar SMK (P)
METHODIST KUANTAN mengikut kategori yang
dinyatakan.

• Murid perlu mengisi maklumat diri menggunakan
borang “Google Form” yang disediakan

• Peserta wajib membuat larian kendiri di tempat mas-
ing-masing, dan memulakan larian mengikut norma
baharu setelah pendaftaran dibuat. Lengkapkan jarak
larian di mana-mana sahaja yang bersesuaian seperti di
rumah, di taman permainan atau padang.

• Bukti (gambar atau tangkapan skrin) larian virtual per-
lu dihantar kepada urusetia dengan menggunakan ma-
na-mana Smart Watch, GPS & aplikasi yang ber-
sesuaian seperti Nike+, Runstatic, Garmin, Strava, Pe-
do meter dan sebagainya di telefon bimbit/pintar
mengikut waktu yang ditetapkan bagi tujuan penilaian
dan semakan. (Pelajar dibenarkan berjalan atau berlari
dengan menggunakan mesin kecergasan seperti
‘treadmill’. Snap/screen shot imej dari mesin kecer-
gasan yang menunjukkan jarak larian.

PENUTUP

 Melalui pelaksanaan program seumpama ini dapat
memberi peluang kepada pelajar untuk mengem-
bangkan bakat mereka ke tahap yang lebih opti-
mum.

 Program ini juga dapat mengukuhkan perhub-
ungan dan pergaulan dalam kalangan murid-murid
melaksanakan gerakerja yang diceburi

 Program ini mampu membentuk semangat ber-
pasukan, ketrampilan diri, berdaya saing dan se-
mangat juang yang tinggi.


Click to View FlipBook Version