The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

מצגת איריס שטרק - מיסוי הלבנת הון - 19.11.19

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ronyehuda, 2019-11-20 09:11:37

מצגת איריס שטרק - מיסוי הלבנת הון - 19.11.19

מצגת איריס שטרק - מיסוי הלבנת הון - 19.11.19

‫איסור הלבנת הון וסוף עידן הגילוי מרצון‬
‫כנס היערכות סוף שנה ‪ -‬חיפה ‪19.11.19‬‬

‫רו"ח איריס שטרק‬ ‫‪1‬‬
‫נשיאת לשכת רואי החשבון בישראל‬

‫נושאי ההרצאה‪:‬‬

‫‪ ‬תקנות ‪ CRS‬לחילופי מידע בינלאומיים ‪ -‬דגשים לגבי התקנות וההישגים שהצליחה הלשכה‬
‫להשיג במעורבותה בחקיקתן‬

‫‪ ‬אישורים מיוחדים הנדרשים מרואה חשבון ע"י הבנקים – דרישות הבנקים‪ ,‬פעולות הלשכה‬
‫בעקבותיהן והסטטוס הנוכחי‬

‫‪ ‬אחריות רואה חשבון לפי תיקון ‪ 14‬לחוק איסור הלבנת הון‬
‫‪ ‬דוגמאות להתנהגות מעוררת חשד לפעילות עסקית בעייתית של לקוחותיו של רואה‬

‫החשבון ‪ -‬עיקרי מסמכי ההנחיות של ה‪Financial Action Task Force (FATF)-‬‬
‫‪ ‬סוף עידן גילוי מרצון‬

‫‪2‬‬

‫תקנות ‪ CRS‬לחילופי מידע בינלאומיים‬

‫‪3‬‬

‫תקנות ‪ CRS‬לחילופי מידע בינלאומיים‬

‫‪ Common Reporting Standard - CRS‬מהו?‬

‫‪ CRS ‬הוא תקן אחיד לאיסוף מידע אודות חשבונות פיננסיים‬
‫בינלאומיים של תושבים זרים וקיום חילופי מידע בין מדינות‬

‫שפותח ע"י ה‪OECD-‬‬

‫‪ ‬קיום חילופי המידע לפי ה‪ CRS-‬נועד למטרות אכיפת מס בין‬
‫מדינות‪.‬‬

‫‪ ‬מעל ‪ 100‬מדינות התחייבו בהסכם להחליף מידע אחת עם‬
‫השנייה בהתאם ל‪.CRS-‬‬

‫‪ ‬בינואר‪ 20194‬אושרו בישראל תקנות לחילופי מידע‪.‬‬

‫תקנות ‪ CRS‬לחילופי מידע בינלאומיים המשך‬

‫עיקרי התקנות – מה המשמעות המעשית?‬

‫איזה מידע מועבר?‬
‫‪ ‬מידע על חשבונות בנק וחשבונות פיננסיים (למשל – חשבון השקעות) של תושבי חוץ באותה‬

‫מדינה‪.‬‬

‫כיצד מועבר המידע?‬
‫‪ ‬בישראל‪ ,‬המודל הוא שהמוסדות הפיננסיים מעבירים את המידע בקבצים סגורים לרשות‬

‫המסים בישראל‪.‬‬
‫‪ ‬יש כ‪ 70-‬מדינות שישראל מעבירה להן מידע‪ .‬כל בנק מכין מידע עבור כל אחת ‪ 70‬המדינות‬

‫הספציפיות בנפרד‪.‬‬
‫‪ ‬רשות המסים רק מעבירה את המידע למדינות‪ ,‬מבלי לראות את תוכן הקובץ‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫תקנות ‪ CRS‬לחילופי מידע בינלאומיים המשך‬

‫עבור אילו שנים ידווח המידע?‬
‫‪ ‬ב‪ 2019-‬הועבר מידע בגין ‪ ,2017-2018‬בשתי פעימות‪:‬‬

‫• ביולי ‪ 2019‬הועבר מידע בגין ‪2017‬‬
‫• בספטמבר ‪ 2019‬הועבר מידע בגין ‪2018‬‬

‫‪ ‬החל מ‪ ,2020-‬בכל שנה יועבר מידע בגין השנה הקודמת‪.‬‬
‫דגש חשוב‬

‫המידע שיועבר בגין השנים ‪ 2017-2018‬יועבר רק לגבי תושבי חוץ שחתמו בבנק על הצהרת‬
‫תושבות מס זרה‪.‬‬

‫מי שלא חתם על הצהרה כזו‪ ,‬לא יועבר עליו מידע בגין שנים אלה‪.‬‬

‫תקנות ‪ CRS‬לחילופי מידע בינלאומיים המשך‬

‫הישגי הלשכה במעורבותה בתהליך חקיקת התקנות‬

‫חובת היידוע‬

‫חובה זו נועדה לפתור את המצב שבו הלקוחות אינם יודעים כיצד הבנק סיווג אותם ולכן אינם בהכרח‬
‫מודעים לכך שיועבר עליהם מידע למדינות אחרות‪.‬‬

‫חובת היידוע שנקבעה בתקנות ביוזמת הלשכה קובעת שהבנק חייב עד סוף פברואר ‪ 2019‬להודיע‬
‫בכתב לכל הלקוחות תושבי החוץ שלו שהמידע על חשבונם יועבר למדינות חוץ ולציין לאילו מדינות‬
‫שייך הבנק את הלקוח‪.‬‬

‫כך הלקוח מקבל מידע כתוב המציין לאן הבנק סווג אותו‪.‬‬

‫(יכולות להיות עד ‪ 3‬תושבויות מס לחשבון)‬

‫‪7‬‬

‫תקנות ‪ CRS‬לחילופי מידע בינלאומיים המשך‬

‫הישגי הלשכה במעורבותה בתהליך חקיקת התקנות – המשך‬

‫• הלשכה יזמה שתיכלל בתקנות זכות של הלקוח לפנות לבנק ולקבל בכתב את‬
‫הסיבה לכך שהבנק סיווג אותו כתושב מדינה מסוימת לצרכי מס‪.‬‬

‫• הלשכה יזמה גם שבמקרה שלקוח מערער על סיווגו והבנק דוחה את הערעור‪,‬‬
‫הבנק חייב לספק ללקוח דחיית ערעור כתובה ומנומקת‪ .‬איתה יכול הלקוח לגשת‬

‫לבית המשפט ולערער על החלטת הבנק‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫אישורים מיוחדים הנדרשים מרואי חשבון‬

‫התמודדות יום יומית עם דרישות לאישורים מיוחדים מצדם של אינספור גופים עסקיים‪,‬‬
‫רגולטוריים ופרטיים כגון‪:‬‬

‫‪ ‬בנקים‪,‬‬
‫‪ ‬משרדי ממשלה וגופים ממשלתיים וציבוריים‪,‬‬

‫‪ ‬גופי שלטון מקומי‪,‬‬
‫‪ ‬רשויות המס‬

‫‪ ‬חברות עסקיות‪.‬‬

‫רואה החשבון מנוע מלתת אישור מיוחד שאינו עומד בכללים המקצועיים‬

‫‪9‬‬

‫אישורים מיוחדים הנדרשים מרואי חשבון‬

‫הכללים הרלוונטיים למתן אישורי רואה חשבון לפי תקן ביקורת (ישראל) ‪( 905‬לשעבר‬
‫תקני ביקורת ‪ 7‬ו‪)70-‬‬

‫סוגים של דוחות מיוחדים לפי תקן הביקורת‪:‬‬

‫‪ ‬אישור נתונים סטטוטוריים של החברה לדוגמה אישור בעלי זכויות חתימה בהתאם לפרוטוקול‬
‫החברה‪ ,‬אישור בעלי מניות בהתאם לדוח רשם החברות‪ ,‬אישור הכנסות החברה בהתאם לדוח כספי‬

‫אחרון מבוקר ועוד‪.‬‬
‫‪ ‬דוח מיוחד במתכונת של חוו"ד רואה חשבון – לדוגמה חוו''ד על דוח הכנסות של החברה‬

‫לתקופה של ‪ 6‬חודשים‪ ,‬חוו"ד על הצהרת מנהלים בדבר עלויות שכר עובדים ועוד‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫אישורים מיוחדים הנדרשים מרואי חשבון‬

‫הכללים הרלוונטיים למתן אישורי רואה חשבון לפי תקן ביקורת (ישראל) ‪( 905‬לשעבר‬
‫תקני ביקורת ‪ 7‬ו‪)70-‬‬
‫דגשים חשובים‪:‬‬

‫‪ ‬האחריות הראשונית לתוכן הדוח המיוחד מוטלת על הלקוח‪ ,‬אחריות רואה החשבון היא על הדוח המיוחד בו‬
‫הוא מחווה דעתו‬

‫‪ ‬דוח מיוחד יינתן רק בנושאים שהם בתחום עיסוקו המקצועי של רואה חשבון‬

‫‪ ‬רואה חשבון מנוע מלספק פרשנות לסוגיה משפטית החורגת מתחום מומחיותו של רואה החשבון‬

‫‪ ‬ניתן להשתמש במונח "אישור" רק במקרים שבהם הדוח המיוחד מעיד על התאמה של נתון למסמך או‬
‫לרשומות מסוימות;‬

‫‪ ‬רואה חשבון מנוע מלאשר דברים "מידיעתו האישית"‪.‬‬

‫אישורים מיוחדים הנדרשים מרואי חשבון – פעילות הלשכה‬

‫פס"ד טויגה און ליין בע"מ ואח' נגד בנק מזרחי טפחות‬
‫כידוע‪ ,‬מתוקף חוק איסור הלבנת הון‪ ,‬בו הוגדרו עבירות מס כעבירות מקור‪ ,‬הבנקים נדרשים לוודא שלקוחותיהם מדווחים לרשויות המס‬

‫בארץ ובחו"ל‪ ,‬וכן לוודא שמקור הכספים אינו בעבירות פליליות‪.‬‬

‫הבנקים "גלגלו" דרישה זו לפתחם של רואי החשבון ודרשו כי רואי החשבון יצהירו‪/‬יאשרו שהלקוח עומד בכל הדרישות האמורות‪.‬‬
‫הלשכה פועלת מול הבנקים להפסקת דרישות לא תקינות אלה‪ .‬אזכירכם כי אין לחתום על נוסחים אלה‪.‬‬

‫פסק הדין עוסק בתביעת נגד בנק מזרחי‪ ,‬כדי לבטל סגירת חשבונות חברה בטענה כי לא קיימו חובות שונים כולל זיהוי לקוח וביצוע‬
‫פעולות לא מוסברות בחשבונות‪.‬‬

‫הבנק דרש מהחברה אישור רואה חשבון או עו"ד לנעשה בחברה‪.‬‬
‫על כך אמרה השופטת דרישת הבנק לקבל אישורים מעורכי הדין או מרואי חשבון מידיעתם האישית אינה סבירה ואינה עולה‬

‫בקנה אחד עם הוראות המפקח על הבנקים וכי די באישורים בהם מפורט מקור הידיעה‪.‬‬

‫פס"ד קובע שבנק לא יכול להטיל על לקוח לספק אישור רואה חשבון שאינו עומד בכללים המקצועיים החלים על רואה‬
‫חשבון‪ .‬בנק גם לא יוכל לטעון לפגם בהתנהלות הלקוח אם הלקוח סיפק אישור רואה חשבון בנוסח העומד בכללים‬
‫המקצועיים כאמור‪.‬‬

‫אישורים מיוחדים הנדרשים מרואה חשבון ע"י הבנקים המשך‬

‫חוזר הפיקוח על הבנקים מינואר ‪ - 2018‬שהתפרסם בעקבות פעולת הלשכה‬

‫החוזר קובע מפורשות‪:‬‬

‫" סוגי האישורים שרואה חשבון רשאי לתת בתחום עיסוקו‬
‫(אישור מיוחד) מפורטים במסגרת הדינים והתקנים החלים על‬

‫רואי חשבון‪.‬‬

‫בהתאם לכך על אישור מיוחד הניתן במסגרת האמור לעיל‪,‬‬
‫להתייחס לנאותות דוח או הצהרה מסוימים של לקוח‪ ,‬למשל‬
‫בדבר הכנסתו לרשויות המס בארץ ו‪/‬או בחו"ל‪ ,‬ולהיות מנוסח‬
‫בהתאם לכללים שנקבעו בתקן ביקורת ‪ 7‬בדבר "דוחות מיוחדים‬
‫של רואי חשבון" ותקן ביקורת ‪ 70‬בדבר "תיקון תקן ביקורת ‪7‬‬

‫בדבר דוחות מיוחדים של רואי חשבון"‪.‬‬

‫על התאגיד הבנקאי לבחון ולהגדיר את מתכונת והיקף הדוח‬
‫המיוחד המבוקש בהתאם לכללים האמורים‪ ,‬לנוכח הנסיבות‬
‫הפרטיות של כל מקרה‪" .‬‬

‫אישורים מיוחדים הנדרשים מרואה חשבון ע"י הבנקים המשך‬

‫אישור על‬ ‫דרישות חלק מהבנקים – וסימון הליקויים‬
‫שלמות‬
‫הדיווחים‬
‫של הלקוח‬

‫אישור על עמידת‬ ‫אישור על‬
‫הלקוח בחובות‬ ‫מקור‬

‫הדיווח‬ ‫הכספים‬
‫התייחסות לידיעה‬
‫אישית של רואה‬ ‫פרשנות‬
‫החשבון "הסכמים‬ ‫משפט‪4‬י‪1‬ת‬
‫של הסכמים‬
‫המוכרים לי" –‬
‫בניגוד לפסיקה‬

‫אישורים מיוחדים הנדרשים מרואה חשבון ע"י הבנקים המשך‬

‫דרישות חלק מהבנקים – וסימון הליקויים ‪ -‬המשך‬

‫התייחסות שגויה‬
‫לכללים שנקבעו‬
‫בתקני הביקורת‬

‫נדרש אישור פוזיטיבי‬
‫של הצהרת הלקוח –‬
‫לא בנוסח של מסקנה‬
‫בעקבות ביצוע ביקורת‬

‫‪15‬‬

‫אישורים מיוחדים הנדרשים מרואה חשבון ע"י הבנקים‬

‫המשך‬

‫פעולות הלשכה בנושא‬

‫‪ ‬נשלחו מכתבים לכל הבנקים – חלק מהבנקים הפסיקו את הדרישה‪.‬‬

‫‪ ‬לגבי הבנקים שלא הפסיקו דרישתם – הלשכה פרסמה הודעות מניעות המתריעות בפני‬

‫החברים שאין לחתום על אישורים אלה‪.‬‬

‫‪ ‬התקיימו פגישות עם הבנקים ברמת יועצים משפטיים ראשיים וקציני ציות‪.‬‬

‫‪ ‬התקיימו תכתובות ושיחות והתקיימה פגישות עם איגוד הבנקים‬
‫בהשתתפות נציגי הבנקים‪ ,‬נציגי בנק ישראל‪ ,‬נציגי הרשות לאיסור הלבנת הון לגיבוש נוסח‬

‫מוסכם רוחבי‪.‬‬

‫‪ ‬נוסח מוצע נשלח אל איגוד הבנקים ‪ -‬נעדכן בהתפתחויות‪.‬‬

‫אישורים מיוחדים הנדרשים מרואה חשבון ע"י הבנקים המשך‬

‫אישור על עמידת‬ ‫דוגמאות לאישורים לא תקינים הנדרשים ע"י בנקים – וסימון הליקויים‬
‫הלקוח בחובות‬

‫הדיווח‬
‫התייחסות לידיעה‬
‫אישית של רואה‬
‫החשבון לגבי חובות‬

‫מס לפי דין זר‬
‫בניגוד לפסיקה‬

‫אישור‬
‫שחובות מס‬

‫בחו"ל‬
‫ישולמו כדין‬

‫בעתיד‬

‫‪17‬‬

‫אישורים מיוחדים הנדרשים מרואה חשבון ע"י הבנקים המשך‬

‫דוגמאות לאישורים לא תקינים הנדרשים ע"י בנקים – וסימון הליקויים‬

‫אישור עמידה‬ ‫אישור על‬
‫בחוק לצמצום‬ ‫מקור הכסף‬

‫השימוש‬ ‫בחשבון‬
‫במזומנים‬ ‫החברה –‬
‫שכולו נובע‬
‫ממכירות‬ ‫‪18‬‬

‫אישורים מיוחדים הנדרשים מרואה חשבון ע"י הבנקים המשך‬

‫דוגמאות לאישורים לא תקינים הנדרשים ע"י בנקים – וסימון הליקויים‬

‫הבנק דורש דוח אישי (מעין הצהרת הון) על כל הנכסים וההתחייבויות של הלקוח ובסופו ‪-‬‬

‫אישור‬
‫פוזיטיבי כי‬
‫כל הפרטים‬

‫נכונים‬
‫ומלאים‬

‫‪19‬‬

‫אישורים מיוחדים הנדרשים מרואה חשבון ע"י הבנקים המשך‬

‫דוגמאות לאישורים לא תקינים הנדרשים ע"י בנקים – וסימון הליקויים‬

‫אישור פוזיטיבי‬
‫כי ההפקדות‬
‫במזומן מדווחות‬
‫לרשויות המס‬

‫כחוק‬

‫‪20‬‬

‫אחריות רואה חשבון לפי תיקון ‪ 14‬לחוק איסור הלבנת הון‬

‫תיקון ‪ 14‬לחוק איסור הלבנת הון פורסם באפריל ‪ 2016‬והוסיף לרשימת עבירות‬
‫המקור שבתוספת הראשונה לחוק גם עבירות מס מסוימות בתנאים מסוימים‪.‬‬

‫בין היתר‪ ,‬סעיף ‪ 220‬לפקודת מס הכנסה המתייחס לעבירות שנעשו "במזיד‪ ,‬בכוונה‬
‫להתחמק ממס או לעזור לאדם אחר להתחמק ממס‪ "...‬מהווה בתנאים מסוימים‬

‫עבירת מקור לצורך חוק איסור הלבנת הון‪.‬‬

‫כתבי אישום בעבירה על חוק איסור הלבנת הון לפי סעיף זה יוגשו בעיקר כשבוצעו‬
‫מעשים שמטרתם להסתיר או להסוות את הרכוש האסור‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫אחריות רואה חשבון לפי תיקון ‪ 14‬לחוק איסור הלבנת הון‬

‫הנחיית פרקליט המדינה מספר ‪ 2.23‬מאוקטובר ‪ 2016‬מתייחסת למדיניות האכיפה‬
‫בעבירות של הלבנת הון כאשר עבירות המקור הן עבירות מס וקובעת כי‪:‬‬

‫• ככלל‪ ,‬לא יועמד לדין בעבירת הלבנת הון מייצג אשר סייע להלבנת ההון בעצה‬
‫בלבד (בלא שביצע "פעולות ברכוש" או "מתן שירות עסקי" כמשמעותם בחוק איסור‬
‫הלבנת הון)‪ ,‬אם תכלית העצה היתה תכנון מס ולמייצג לא היתה מודעות בפועל‬

‫למקורו של הרכוש כ"רכוש אסור"‪.‬‬
‫• ככלל‪ ,‬בטרם הגשת כתב אישום‪ ,‬לא תבוצע תפיסה זמנית של רכוש של מייצג‬
‫החשוד בסיוע להלבנת הון כאשר החשד נגד המייצג מבוסס על הודעת לקוחו בלבד‪,‬‬

‫ובהעדר ראיות תומכות נוספות‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫דרישות הבנקים מלקוח לאחר הליך גילוי מרצון‬

‫"רשות המסים רוצה את הכסף ובחלק‬
‫מהמקרים כבר הוציאה שומות מס לחברות‬

‫זרות‪ ,‬אך הכסף נעצר בגבול הבנקים בגלל‬
‫מדיניות הלבנת הון בישראל"‬

‫"‪ ...‬לעתים קרובות מדובר בכספים כשרים‪ ,‬ללא‬
‫כל חשש להלבנת הון‪ ,‬אשר לא מצליחים לעבור‬
‫את רף הדרישות שמציבים הבנקים הישראליים‬
‫בפני החברות הזרות‪ ,‬בבואן לפתוח חשבון בנק‬
‫ייעודי לתשלום מסים בארץ‪".‬‬

‫" לדברי גורם בכיר ברשות המסים‪ ,‬הסכום מגיע‬
‫למיליארד שקל"‬

‫‪23‬‬

‫דרישות הבנקים מלקוח לאחר הליך גילוי מרצון‬

‫מבחינת העמידה בחוק איסור הלבנת הון‪ ,‬הליך גילוי מרצון בישראל אינו‬
‫מספיק‪.‬‬

‫במקרים רבים‪ ,‬לקוח שסיים תהליך של גילוי מרצון ומבקש לשחרר כספים‬
‫מסורב ע"י הבנק‪ ,‬בטיעונים –‬

‫• מקור הכספים אינו ברור וייתכן שמקורו בעבירה‪ .‬גילוי מרצון אינו פותר את‬
‫סוגיית מקור הכספים‪.‬‬

‫• ייתכן שישנו אי דיווח או חוב לרשויות המס בחו"ל בגין אותם כספים‪.‬‬
‫גילוי מרצון בישראל כמובן אינו פותר סוגיה זו‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫דוגמאות להתנהגות מעוררת חשד לפעילות עסקית בעייתית‬
‫של לקוחותיו של רואה החשבון – עיקרי ההנחיות של ה‪FATF -‬‬

‫הרשות לאיסור הלבנת הון פרסמה מדריך לנותני שירות עסקי המסכם את עיקרי‬
‫מסמכי ההנחיות של ה‪.FINANCIAL ACTION TASK FORCE (FATF) -‬‬

‫מטרת המדריך לסייע לנותני השירות העסקי (רואי חשבון ועורכי דין) ליישם גישה‬
‫מבוססת סיכון במאבק בהלבנת הון ומימון טרור‪.‬‬

‫ה‪ FATF -‬זיהה את הפעולות הבאות כבעלות חשיפה גבוהה לניצול לרעה לצורך‬
‫הלבנת הון ומימון טרור‪:‬‬

‫• עסקאות בנדל"ן‬
‫• ניהול כספים ונכסים עבור לקוחות‬
‫• הקמה וניהול של תאגידים או נאמנויות עבור לקוחות‬

‫דוגמאות להתנהגות מעוררת חשד לפעילות עסקית בעייתית‬
‫של לקוחותיו של רואה החשבון – עיקרי ההנחיות של ה‪FATF -‬‬

‫להלן מספר דוגמאות לדגלים אדומים המופיעים במדריך‪:‬‬

‫• פעולות חריגות‪ ,‬כגון עסקאות גדולות שאינן תואמות את הפרופיל הכלכלי של האדם או התאגיד‪,‬‬
‫הבדלים משמעותיים ביותר בין המחיר המוצהר לבין השווי הכלכלי‪.‬‬

‫• מקור כספים חריג‪.‬‬

‫• לקוח המשתמש במספר חשבונות בנק או בחשבון בנק זר ללא הסבר מניח את הדעת‪.‬‬

‫עלייה בהון התאגיד שמקורה במדינה זרה‪ ,‬אשר אין לה קשר לחברה‪ ,‬או שנחשבת מדינה‬ ‫•‬
‫בסיכון גבוה‪.‬‬

‫סוף עידן גילוי מרצון‬

‫• בסוף שנת ‪ 2019‬פג תוקפה של הוראת השעה בדבר נוהל גילוי מרצון‪ ,‬הוראה זו העניקה‬
‫הקלות משמעותיות במישור האזרחי (הקלות בריביות‪ ,‬קנסות‪ ,‬הפרשי הצמדה) וחסינות‬

‫מהעמדה לדין במישור הפלילי‪ .‬בשלב זה אין סימנים לכך כי בכוונת רשות המסים להאריך‬
‫את הוראת השעה‪.‬‬

‫• רקע – בשנת ‪ 2005‬פורסם נוהל גילוי מרצון לראשונה‪ ,‬כחלק מהמלחמה בהון השחור‪,‬‬
‫במסגרת הנוהל התאפשר לנישומים לכלות על נכסים והכנסות של נישומים שלא דווחו על ידי‬
‫הנישומים ולשלם מס מבלי לשאת באחריות פלילית‪ .‬התנאי המרכזי לאי העמדה לדין פלילי‬

‫הוא פנייה בתום לב ובכנות וכי אין חקירה בעניינו של הנישום‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫סוף עידן גילוי מרצון‬

‫• במרוצת השנים חלו שינויים בהוראת השנה וההקלות הניתנות לנישומים הפונים במסגרת‬
‫הליך גילוי מרצון גדלו באופן משמעותי‪.‬‬

‫• הבעיה – ייתכנו מצבים מיוחדים של נישומים שיש להם נכסים בחו"ל ולא ביצעו גילוי מרצון‬
‫בתום לב‪.‬‬

‫• לכן‪ ,‬יש לאפשר את המתכונת הקודמת של הגילוי מרצון‪ ,‬ולאפשר לנישומים תמי לב‬
‫להימנע מהעמדה לדין פלילי‪ .‬חשוב להבין שמדובר גם באינטרס של רשות המסים‪ ,‬משום‬
‫שגם לאחר הכניסה לעידן הדיווחים הבין מדיניתיים (‪ ,)CRS‬רשויות המס לא יצליחו להגיע‬

‫לכולם‪.‬‬
‫• השאיפה המרכזית שצריכה להיות היא לסייע לנישומים לדווח באופן מלא על הכנסותיהם‬

‫ונכסיהם ולאפשר מס אמת‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫איריס שטרק‪ ,‬רו"ח‬
‫נשיאת לשכת רואי חשבון בישראל‬

‫טל'‪09-7774000 :‬‬
‫נייד‪050-9006010 :‬‬

‫‪[email protected] 29‬‬


Click to View FlipBook Version