The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by g-86211003, 2022-09-07 01:12:49

KOMPILASI IP PQS A+

BUKU RUJUKAN SPM

KOMPILASI

IP PQS

A+

NAMA:
SEKOLAH :

DISUSUN OLEH :

NUR HAYATI BINTI LI, ZAINAH BINTI ABDULLAH,
CHE BADRIAH BINTI IBRAHIM, NURISHAH BINTI HJ AHMAD,

NAJIDAH BINTI MD ARIPIN, ROSITA BINTI ABDULLAH,
NORSUHADA BINTI MAJID.

KOMPILASI IP PQS A+

PRAKATA :

Modul Istilah Pendidikan Al Quran dan Al-Sunnah (PQS)merupakan inisiatif
khas Guru-guru Kumpulan Pemikir Pendidikaan Al-Quran- Al Sunnah
dibawah Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pendidikan Negeri Perlis sebagai
bahan rangsangan bagi membantu para pelajar mengingat fakta -fakta
penting dalam matapelajaran PQS mengikut tajuk dalam setiap bahagian.
Semua istilah yang terkandung dalam Kompilasi IP PQS A+ ini dipetik dari
Buku Teks Pendidikan Al-Quran-dan Al-Sunnah Tingkatan 4 dan 5 KSSM,
Kementerian Pendidikan Malaysia ,Terbitan Telaga Biru Sdn. Bhd ( 2019)

Buku ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan para pelajar dalam
menjawab Kertas Peperiksaan 5227/1 Pendidikan Al Quran dan Al Sunnah
dengan cemerlang.

PENYELARAS :

MARDZIYAH BINTI ABDUL RAHIM
KPP SEKTOR PENDIDIKAN ISLAM , JPN PERLIS.

GURU -GURU PEMIKIR PQS

NAMA GURU NAMA SEKOLAH

NUR HAYATI BINTI LI SMK SYED ALWI

ZAINAH BINTI ABDULLAH SMKAP ALAWIYAH

CHE BADRIAH BINTI IBRAHIM SMK RAJA PUAN MUDA TENGKU FAUZIAH

NURISHAH BINTI HJ AHMAD SMK ABI

NAJIDAH BINTI MD ARIPIN SMK AGAMA ARAU (TMUA)

ROSITA BINTI ABDULLAH SMK TUANKU LAILATUL SHAHREEN

NORSUHADA BINTI MAJID SMK SYED AHMAD

KANDUNGAN

BIL BAHAGIAN MUKA SURAT
1. TAJWID 2-4
2. PENGAJIAN AL-QURAN 5-6
3. ASBABUL NUZUL 7-8
4. PENGAJIAN HADIS 9
5. ULUM AL-QURAN
6. ULUM AL HADIS 10-15
7. AKIDAH 11-23
8. AKHLAK 24-27
28-30

1|PANITIA PQS NEGERI PERLIS 2022

KOMPILASI IP PQS A+

IP ( ISTILAH PENTING )
PENDIDIKAN AL -QURAN DAN AL -SUNNAH

BAHAGIAN : TAJWID TINGKATAN 4 & 5 ( SELAIN MAD )

BIL ISTILAH MAKSUD/ KETERANGAN CARA BACAAN
1 Nun dan Mim Nun dan Mim yang diletakkan
tanda sabdu di atas kedua- dibaca secara
Syaddah duanya. Ia juga dikenali dengan
nama Wajibul Ghunnah ghunnah
Ra’ Tarqiq
2 Menipiskan sebutan huruf Ra’ (dengung)
3 Ra’ Tafkhim kadar bacaan
panjang 2 harakat
sama ada ketika
wasal atau wakaf

Nipis

Ditebalkan sebutan huruf Ra’ Tebal

4 Ra’ Harus Tafkhim Lebih Utama / Tebal
Ditebalkan sebutan Ra’

Tafkhim dan

Tarqiq

5 Ra’ Harus Tarqiq Lebih Utama / Dinipiskan Nipis
sebutan Ra’

Tafkhim dan

Tarqiq

6 Qalqalah Bahasa: Detakan atau pantulan Lantunan/
Istilah : Gegaran kuat ketika detakkan

menyebut huruf-hurufnya yang

mُ‫ َجد‬eُ‫ُُب‬n‫ ُط‬g‫ُق‬hasilkan pantulan suara.

7 Qalqalah Kubra Apabila huruf qalqalah yang Lantunan/detakka
sukun asli atau dimatikan n kuat

dihujung kalimah kerana wakaf

8 Qalqalah Sughra Apabila huruf qalqalah yang Lantunan/detakka
sukun ditengah atau hujung n sederhana

kalimah ketika bacaan

bersambung. Melantun huruf

dengan sederhana

9 Qalqalah Akbar Apabila huruf Qalqalah bertasydid Lantunan/

dihujung kalimah yang sukun detakkan sangat

ketika bacaan wakaf kuat

2|PANITIA PQS NEGERI PERLIS 2022

KOMPILASI IP PQS A+

10 Wakaf Bahasa : Berhenti
Istilah : Memutuskan suara bacaan dengan

melepaskan nafas di akhir perkataan dan mengambil

nafas baru dengan niat untuk menyambung semula

bacaan.

‫وقفُاضطرار ُي‬11 Wakaf yang disebabkan terpaksa berhentikan bacaan
atas sebab-sebab dharurat seperti pebndek nafas,

terlupa ayat, bersin, menangis atau sebab-sebab

yang lain

‫وقفُانتظار ُي‬12 waqaf pada kalimah yang ada beberapa perbezaan
wajah bacaan dari sudut qiraat

‫وقفُاختبار ُي‬13 waqaf pada tempat yg kebiasaannya bukan tempat
waqaf kerana ingin menguji pengetahuan seseorang

‫وقفُاختيار ُي‬14 Wakaf secara pilihan yang dilakukan oleh pembaca
(terbahagi kepada 4 )

BAHAGIAN : TAJWID TINGKATAN 4 & 5 ( HUKUM MAD )

BIL ISTILAH MAKSUD/ KETERANGAN MUKA SURAT
1 Mad Iwad
2 Mad Aridh Mad yang dibaca dengan kadar 2 harakat 2
sebagai ganti kepada tanwin berbaris
Lissukun dua di atas ketika wakaf.

Huruf mad yang bertemu dengan huruf 2@4@
sukun ‘aridh ketika wakaf. 6

3 Mad Lin Huruf lin bertemu dengan huruf sukun 2@4@6
‘aridh ketika wakaf.

4 Huruf mad bertemu dengan sukun asli
ketika wasal dan wakaf.

Mad Lazim MAD LAZIM KALIMI 6

(mad lazim kalimi)Huruf mad bertemu
dengan sukun asli dalam satu kalimah.

Mukhaffaf - tanpa disertai dengan
idgham
Musaqqal - disertai dengan idgham

3|PANITIA PQS NEGERI PERLIS 2022

KOMPILASI IP PQS A+

MAD LAZIM HARFI

Huruf mad bertemu dengan sukun asli
yang hanya berlaku pada lapan huruf
)‫م‬-‫ك‬-‫ل‬-‫س‬-‫ع‬-‫ص‬-‫ق‬-‫(ن‬

Mukhaffaf - tanpa disertai dengan
idgham

Mad Musaqqal - disertai dengan idgham Wasal-
Wajib Muttasil Berlaku apabila huruf-huruf mad 4@5
bertemu dengan huruf hamzah dalam
Mad satu kalimah.
Jaiz Munfasil
(Samada ketika wasal atau wakaf)

(Mad wajib = kerana wajib dipanjangkan Wakaf – 4
melebihi 2 harakat) @5@6

Belaku apabila huruf-huruf mad bertemu 4@5
dengan hamzah dalam dua kalimah

(Berlaku Ketika wasal sahaja)

(Mad Jaiz = kerana harus dibaca lebih
panjang daripada mad asli)

Berlaku apabila huruf-huruf mad terletak 2
selepas huruf hamzah
Mad Badal
MAD SILAH Dengan syarat selepas huruf mad tiada
hamzah atau sukun.

Dinamakan mad badal kerana huruf mad
tersebut adalah gentian daripada
hamzah.
Ha’ dhomir yang berbaris bawah atau
hadapan bertemu huruf-huruf hijaiyyah.

MAD SILAH TAWILAH

Ha’ dhomir bertemu dengan huruf qata’
(‫)أ‬

MAD SILAH QASIRAH

Ha’ dhomir bertemu dengan huruf selain
hamzah qata’ ( ‫) أ‬

4|PANITIA PQS NEGERI PERLIS 2022

KOMPILASI IP PQS A+

BAHAGIAN : PENGAJIAN AL-QURAN

BIL ISTILAH MAKSUD/ KETERANGAN MUKA SURAT

TINGKATAN 4

1 Nur Cahaya dan petunjuk hidayah. 41
48
2 Khusyuk Merendah diri dan merendah hati. 65
74
3 Suatu hamparan dan ruangan yang
Alam semesta sangat luas yang tidak diketahui dan 46
tidak dapat dibayangkan luasnya. 48

4 Menjadikan agama sebagai permainan 57
dan senda gurau atau melaksanakan 66
Mempersendakan perintah agama secara olok-olok serta 66
Agama
mengkhianati dan menyeleweng ajaran

agama.

TINGKATAN 5

1 Transformasi Perubahan bentuk sama ada dari segi
sifat, rupa, keadaan dan sebagainya.

2 Makhluk yang diciptakan daripada
cahaya, tidak dapat dicapai oleh

Malaikat pancaindera manusia dan mampu
menyerupai bentuk makhluk yang lain

daripada rupa asal mereka.

3 Keutamaan, menetapkan sesuatu pada
martabatnya, tidak mengemudiankan

Aulawiyat apa yang perlu didahulukan atau
mendahulukan apa yang berhak
dikemudiankan, tidak mengecilkan

perkara yang besar atau membesarkan

perkara yang kecil.

4 Persetubuhan haram antara lelaki dan

Zina perempuan tanpa ikatan perkahwinan

yang sah.

5 Melemparkan tuduhan zina kepada
wanita yang baik dan memelihara

Qazaf kehormatan dirinya.
Menuduh seseorang melakukan zina,

liwat atau menafikan keturunannya

dengan tujuan mencaci dan memalukan.

5|PANITIA PQS NEGERI PERLIS 2022

KOMPILASI IP PQS A+

6 Sumpah seorang suami dengan
menuduh isterinya berzina tanpa

mempunyai empat orang saksi kecuali

dirinya sahaja, maka hendaklah dia

Li’an bersumpah empat kali “bahawa dia 67

adalah orang yang benar” dan pada 82
84
sumpah kali kelimanya dia berkata 85
85
“bahawa dia akan dilaknati Allah swt jika

dia berdusta”.

7 Nama bagi hari kiamat seperti

‫القارعة‬/‫الازفة‬/‫الحاقة‬/‫الصاخة‬/‫الطامة‬

Al-Waqiah Nama-nama tersebut digunakan untuk

menegaskan kewujudan dan kepastian

terjadinya hari tersebut.

8 Mereka yang menerima catatan amal
dengan tangan kanan disebabkan

Golongan Kanan kehebatan dan ketinggian martabat

mereka disisi Allah swt.

9 Mereka yang menerima catatan amal
dengan tangan kiri.
Golongan

Kiri Mereka akan dicampakkan ke dalam

neraka.

10 Golongan Golongan yang berlumba-lumba dalam
Al- melakukan perkara kebaikan sama ada
Muqorrobun dari segi keimanan, ketaatan, jihad,
taubat dan amal kebajikan.

6|PANITIA PQS NEGERI PERLIS 2022

KOMPILASI IP PQS A+

ASBABUL NUZUL MAKSUD/ KETERANGAN MUKA SURAT
48
BIL ISTILAH

TINGKATAN 4Ciri-ciri Mukmin • Rasulullah saw solat dengan
1 Berjaya
mendongak ke arah langit

[Surah Al- • Turun ayat sebagai petunjuk

Mukminun : 2] menunaikan solat.

• Rasulullah saw solat dengan
menundukkan kepala.

TINGKATAN 5

1 Tuntutan • Pada suatu hari Jumaat Saidina

Melaksanakan Nu’man Bin Basyir dan sahabat-

Pekerjaan yang sahabatnya berada di masjid.

Utama • Mereka menceritakan amalan terbaik

[Surah masing-masing.
• Saidina Umar memarahi mereka

Al-Taubah kerana bising di tepi mimbar

19 -20] Rasulullah saw. 56
• Selepas solat Jumaat Saidina Umar 65

berjumpa Rasulullah saw untuk

meminta fatwa berkaitan perselisihan

tersebut.

Turun Ayat

2 Menjauhi Jenayah Marsad Bin Abi Marsad berjumpa
Zina, Qazaf Dan •
Rasulullah saw
Lian
• Maklum ingin berkahwin dengan I’naq

[Surah (Pelacur)

Al-Nur : 3] • Turun ayat menjawab persoalan

Allah larang

7|PANITIA PQS NEGERI PERLIS 2022

KOMPILASI IP PQS A+

3 Menjauhi Jenayah Hilal Bin Umaiyyah berjumpa
Zina, Qazaf Dan •
Rasulullah saw
Lian
• Menuduh isterinya berzina dengan

[Surah Ibnu Samha’ 66
74
Al-Nur : 6] • Rasulullah akan mengenakan
hukuman qazaf keran Hilal tiada saksi

• Hilal berdoa agar dibebaskan.

Turun ayat

4 Tuntutan • Saidina Bilal naik ke atas ka’bah

Mengukuhkan untuk azan (Ketika Fathul Mekkah)

Perpaduan • Beberapa orang mempersoalkan

Nasional kewajaran budak berkulit hitam

[Surah Al-Hujurat • melaungkan azan
: 13] Orang lain berkata: “Jika Allah tidak
menyukainya, maka Allah akan

menggantikan dia”

Turun Ayat

8|PANITIA PQS NEGERI PERLIS 2022

KOMPILASI IP PQS A+

BAHAGIAN : PENGAJIAN HADIS MAKSUD/ KETERANGAN MUKA SURAT

BIL ISTILAH

TINGKATAN 4

1 Sihat Suatu keadaan seseorang itu tidak 136
menghadapi sebarang penyakit. 136
136
2 Masa lapang Keadaan seseorang yang tiada sesuatu
pekerjaan yang hendak dilakukan. 135
135
3 Sihat Suatu keadaan seseorang itu tidak 144
menghadapi sebarang penyakit.
152
TINGKATAN 5 135

1 Tanggungjawab Sesuatu kewajipan yang harus dipikul
oleh seseorang

2 Amanah Sesuatu yang diserahkan kepada
seseorang yang dipercayai untuk dijaga

sebaiknya.

3 Golongan agamawan yang mengetahui,
mahir dalam hukum-hakam dan

Ulama mengamalkan syariat Allah swt
berdasarkan dalil syarak serta mengajak

manusia ke arah kebenaran.
4 Kesejahteraan, keselamatan dan

limpahan rahmat yang diberikan kepada

Naungan Allah tujuh golongan istimewa daripada panas
terik matahari yang sangat dekat dengan

kepala manusia atau azab dipadang

mahsyar.

5 Sesuatu kewajipan yang harus dipikul
Tanggungjawab oleh seseorang

9|PANITIA PQS NEGERI PERLIS 2022

KOMPILASI IP PQS A+

BAHAGIAN : ULUM AL- QURAN MAKSUD/ KETERANGAN MUKA SURAT
81
BIL ISTILAH

TINGKATAN 4

1 Ulum Al-Quran Ulum: Pengetahuan dan kefahaman.
(bahasa) Al-Quran: Bacaan

2 Ulum Al-Quran Suatu ilmu yang membahaskan tentang 81

(istilah) Al-Quran dari segi penurunan,

penyusunan, pengumpulan, penulisan,

bacaan, tafsir, I’jaz, nasikh dan mansukh

dan perkara-perkara yang berkaitan

dengan Al-Quran.

3 Qiraat Membicarakan tentang cara menyebut 84

)‫(قراءات‬ kalimah al-Quran serta kepelbagaian dan
perubahan yang berlaku, dengan

disandarkan kepada periwayatannya.

4 Asbabun Nuzul Sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al- 84
)‫ (أسباب النزول‬Quran kepada Nabi Muhammad S.A.W. 84

5 Fadhail Al-Quran Membincangkan tentang kelebihan dan
keistimewaan Al-Quran.
)‫(فضائل القرءان‬

6 Tafsir Tafsir – Memahami kitab Allah S.W.T. 84

)‫( تفسير‬ serta menjelaskan maknanya dan
mengeluarkan hukum-hukum dan

pengajaran.

7 Takwil Menukar atau mengalih makna sesuatu 84

)‫(تأويل‬ lafaz daripada maknanya yang rajih
(jelas) kepada makna yang marjuh

(tidak jelas) disebabkan terdapat dalil

yang menyokongnya.

8 Nasakh Penghapusan dalil hukum syarak dengan 84

)‫(نسخ‬ dalil hukum syarak yang lain.

10 | P A N I T I A P Q S N E G E R I P E R L I S 2 0 2 2

KOMPILASI IP PQS A+

9 Nasikh Dalil syarak yang menghapuskan sesuatu 84
84
)‫(الناسخ‬ hukum. 84
84
10 Mansukh Hukum syarak yang telah dihapus. 90
)‫(المنسوخ‬ 90

11 Al-Muhkam Ayat yang maksudnya dapat diketahui 90
dengan mudah. 90
)‫(المحکم‬
91
12 Al-Mutasyabih Ayat yang maksudnya hanya diketahui
oleh Allah S.W.T.
)‫(المتشابه‬

13 Al-Quran Bacaan
(bahasa)

14 Al-Quran (istilah) Kalam Allah yang mempunyai mukjizat,
diturunkan kepada Nabi Muhammad
S.A.W. melalui perantaraan Malaikat Jibril
a.s , dalam Bahasa Arab, diriwayatkan
kepada kita secara mutawatir,
membacanya merupakan ibadat, dimulai
dengan Surah al-Fatihah dan diakhiri
dengan Surah an-Nas.

15 Mukjizat Melemahkan.

(bahasa)

16 Perkara luar biasa yang menyalahi adat
kebiasaan manusia yang dianugerahkan

Mukjizat oleh Allah S.W.T kepada rasul-Nya

(istilah) sebagai bukti akan kebenaran risalah

mereka kepada umat manusia.

17 Wahyu (bahasa) 1) Ilham semulajadi bagi seseorang
manusia.
(Contoh: Ilham kepada emak Nabi
Musa a.s)

2) Perasaan naluri pada binatang.
(Contoh: Naluri kepada lebah)

11 | P A N I T I A P Q S N E G E R I P E R L I S 2 0 2 2

KOMPILASI IP PQS A+

3) Isyarat yang cepat melalui rumus, kod
dan simbolik kepada seseorang.
(Contoh: Isyarat Nabi Zakaria kepada
kaumnya)

4) Bisikan, godaan dan tipu daya syaitan
terhadap manusia.

5) Perintah daripada Allah S.W.T. kepada
para Malaikatnya.

18 Wahyu (istilah) Kalam Allah yang diturunkan kepada 91
sesorang utusan (Rasul) yang menjadi
pilihanNya, melalui perantaraan ataupun
secara tersembunyi, sebagai ajaran
agama mengikut cara yang khusus.

19 Nuzul Al-Quran Penurunan / perpindahan sesuatu dari 102

(bahasa) atas ke bawah.

20 Nuzul Al-Quran Penurunan Al-Quran daripada Allah 102
S.W.T. ke Loh Mahfuz, seterusnya ke
Baitul Izzah di langit dunia, seterusnya
dari Baitul Izzah ke dalam dada Rasulullah
S.A.W. melalui perantaraan Malaikat Jibril
a.s.

ULUM AL-QURAN TINGKATAN 5

1 Ayat Makkiyah Ayat yang diturunkan sebelum hijrah 92
walaupun diturunkan di Madinah . 92
Dari Segi Masa 93
93
2 Ayat Madaniyyah Ayat yang diturunkan selepas hijrah 93
walaupun diturunkan di Mekah
Dari Segi Masa

3 Ayat Makkiyah Ayat yang diturunkan di Mekah walaupun

Dari Segi Tempat diturunkan selepas hijrah .

4 Ayat Madaniyyah Ayat yang diturunkan di Madinah
Dari Segi Tempat walaupun diturunkan sebelum hijrah .

5 Ayat Makkiyah Ayat yang ditujukan kepada penduduk
Mekah .
Dari Segi

Kumpulan

Sasaran

12 | P A N I T I A P Q S N E G E R I P E R L I S 2 0 2 2

KOMPILASI IP PQS A+

6 Ayat Madaniyyah Ayat yang ditujukan kepada penduduk 93
Madinah . 101
Dari Segi 101
101
Kumpulan
101
Sasaran 101

7 Pengertian Ilmu Mengetahui, merasai dan memahami , 101
Dari Segi Bahasa yakin dan percaya .
105
8 Pengertian Tafsir Menurut LISANUL ARAB IBNU MANZUR ,
Dari Segi Bahasa Tafsir bermaksud keterangan atau
membuka sesuatu yang dikehendakki

daripada lafaz yang tidak jelas .

9 Pengertian Tafsir Menurut MUKJAM AL WASIT tafsir ialah
Dari Segi Bahasa Syarah dan penjelasan manakala tafsir
quran ialah sebahagian daripada ilmu

Islam iaitu yang menerangkan yang

menerangkan makna-makna Al Quranul

Karim dan apa yang terkandung

didalamnya seperti akidah ,hikmah-

hikmah, rahsia-rahsia dan hokum-hukum

10 Tafsir Dari Segi Menurut AZZARQANI tafsir ialah satu
Istilah ilmu yang membahaskan tentang ayat-
ayat Al Quran dari segi petunjjuk
11 Tafsir Dari Segi lafaznya mengikut kehendak Allah SWT
Istilah seqadar kemampuan manusia.
Menurut AZZARKASHI tafsir ialah satu
12 Pengertian Ilmu ilmu yang dengannya dapat memahami
Tafsir Al Quran , yang di turunkan kepada nabi
Muhammad SAW dan menerangkan
13 Pengertian makna maksud dan hukum-hukum serta
Arriwayah Atau hikmah-hikmah yang terkandung
Tafsir Annaqal didalamnya .
Ialah satu bidang ilmu yang
Sebagai Tafsir Bil membahaskan dan menjelaskan
Ma’sur)‫(تفسيربالمأثور‬ kehendak Allah SWT yang tersirat
didalam kitabnya menurut keupayaan
manusia , mengandungi ilmu-ilmu yang
ada hubungan dengannya untuk
memahami makna dan kehendak Allah
SWT.
Ialah tafsir yang bersandarkan kepada
riwayat yang shahih iaitu mentafsirkan
Al Quran dengan Al Quran atau dengan
hadis kerana berfungsi sebagai
penjelasan kepada al al quran atau
dengan riwayat sahabat R.A.
memandangkan mereka ialah orang

13 | P A N I T I A P Q S N E G E R I P E R L I S 2 0 2 2

KOMPILASI IP PQS A+

yang paling mengetahui tentang al

quranul karim, atau dengan sesuatu

yang dikatakan oleh tabi’in besar kerana

mereka biasanya menerima perkara

tersebut daripada para sahabat .

14 Pengertian Tafsir Ialah tafsir Al Quran dengan 106
Bira’yi) ‫(تفسيربالرأي‬ menggunakan akal fikiran . 106

15 ‫تفسير بالرأي الممدوح‬ Tafsir ini dilakukan oleh seseorang yang 106
mempunyai ilmu pengetahuan dalam
)‫(ترفوجي‬ 108
mentafsirkan al quran seperti Bahasa
120
arab , ilmu nahu , ilmu balaghah, asbab 123
123
nuzul , nasikh dan Mansukh dan lain-lain 124
125
cabang ilmu yang berkaitan dengan al

quran .

16 ‫تفسير بالرأي المذموم‬ Tafsir dilakukan oleh seseorang yang
tidak layak dalam bidang tafsir . (

)‫(ترچلا‬ kebanyakkan tafsir yang dilakukan

hanyalah bersandarkan kepada

pendapat sendiri dan mengambil

sumber yang tidak sohih)

17 Tafsir Al Ishari Tafsir AL Ishari atau tafsir sufi
)‫(تفسير الإشاري‬ bermaksud mentakwilkan ayat-ayat

alquran dengan tidak berpandukan

kepada kenyataan zahir ayat

sepenuhnya , disebabkan terdapat

tanda-tanda yang tersembunyi hanya

diketahui oleh ahli tasauf dan

pentakwilan ini mempunyai persamaan

dengan maksud zahir ayat .

18 Rasm Usmani Ialah kaedah penulisan ayat-ayat al
quran yang telah bermula sejak zaman

nabi Muhammad S.A.W.

19 ‫الحذف الإشارة اتاو حذف‬ Hazaf alif disebabkan terdapat dua
‫الإحتمال‬ perbezaan qiraat iaitu Isbat alif dan

hazaf alif .

20 ‫الحذف الإختصار‬ Hazaf yang terjadi pada kalimah-
kalimah yang khusus dan berlaku pada

semua tempat dalam al quran .

21 ‫الحذف الإقتصار‬ Hazaf yang ditentukan pada kalimah-
kalimah yang tertentu tetapi tidak

terjadi pada kalimah yang serupa

dengannya dalam al quran .

22 ‫البدل‬ Ialah mengganti huruf dengan huruf
yang lain .

23 ‫الزيادة‬ Ialah menambah huruf alif , wau atau
ya’ pada kalimah – kalimah tertentu

14 | P A N I T I A P Q S N E G E R I P E R L I S 2 0 2 2

KOMPILASI IP PQS A+

dalam alquran .

24 ‫ الفصل‬Ialah memisahkan dua kalimah .

25 ‫ الوصل‬Ialah menyambungkan dua kalimah .

26 ‫الإثبات‬ Ialah mengekalkan iaitu mengekalkan
huruf alif pada kalimah .

15 | P A N I T I A P Q S N E G E R I P E R L I S 2 0 2 2

KOMPILASI IP PQS A+

BAHAGIAN : ULUM AL- HADIS

BIL ISTILAH MAKSUD/ KETERANGAN MUKA
SURAT
1 Hadis (bahasa) i) TINGKATAN 4
ii) 145
Baharu.
Percakapan atau perbualan

2 Hadis (istilah) Perkataan, percakapan dan perkhabaran, 145
perbuatan, taqrir atau sifat yang
disandarkan kepada Nabi Muhammad
S.A.W.

3 Perkataan Nabi Setiap percakapan atau perbualan 145
baginda Rasulullah S.A.W. tidak kira
dalam apa jua bentuk sama ada perintah,
larangan, penyataan atau selainnya.

4 Perbuatan Nabi Setiap perilaku, tindak-tanduk dan gerak- 145
geri Rasulullah S.A.W. meliputi cara
beribadat, aktiviti harian, hubungan
kekeluargaan, etika bermasyarakat,
akhlak dan sebagainya.

5 Taqrir Nabi Sesuatu perkara dilakukan dihadapan 146

baginda Rasulullah S.A.W. atau sampai ke

pengetahuan baginda S.A.W. tentang

sesuatu perkara, namun baginda tidak

menegahnya atau tidak menzahirkan

kebenciannya terhadap perbuatan

tersebut bahkan baginda berdiam diri dan

membiarkannya.

6 Sifat Nabi Iaitu sifat dari sudut jasmani seperti 146

bentuk tubuh badan atau rohani seperti

amanah dan jujur.

7 Ulum Hadis Ulum : Ilmu / Pengetahuan mengenai 147

(bahasa) sesuatu

16 | P A N I T I A P Q S N E G E R I P E R L I S 2 0 2 2

KOMPILASI IP PQS A+

8 Ulum Hadis - Gagasan ilmu yang mengandungi usul 147

(istilah) dan kaedah-kaedah untuk mengetahui

tentang perihal sanad dan matan

sesebuah hadis sama ada ia diterima

ataupun ditolak.

-Ilmu untuk mengetahui perkataan
Rasulullah S.A.W. perbuatandan perkara
yang berkaitan dengan baginda S.A.W. Ia
membincangkan hal berhubung Riwayah
dan Dirayah Hadis berdasarkan prinsip
dan kaedah tertentu.

9 Hadis Qudsi Sesuatu yang diwahyukan oleh Allah 149
S.W.T. kepada Rasulullah S.A.W. melalui
ilham atau mimpi kemudian baginda
menyampaikannya dengan menggunakan
perkataan baginda sendiri.

10 Golongan anti Mereka yang menolak hadis dan hanya 151

hadis menyeru umat Islam untuk beramal

dengan Al-Quran sahaja. Mereka ini

terdiri daripada orang Islam dan bukan

Islam.

11 Golongan Golongan sarjana barat yang terdiri yang 151

orientalis terdiri daripada orang-orang Yahudi dan

Kristian, yang mengkaji dan membuat

penyelidikan mengenai hal-hal ketimuran

khasnya berkaitan agama Islam bertujuan

untuk menimbulkan keraguan umat Islam

terhadap agama Islam.

12 Hadis Riwayah Memindahkan suatu berita, hikayat dan 156
(bahasa) kisah.

13 Hadis Riwayah Ilmu yang mengkaji tentang periwayatan 156

(istilah) perkara yang disandarkan kepada Nabi

17 | P A N I T I A P Q S N E G E R I P E R L I S 2 0 2 2

KOMPILASI IP PQS A+

Muhammad S.A.W. secara khusus sama
ada perkataan, perbuatan, taqrir, sifat
dan akhlak dengan cara yang teliti dan
terperinci.

14 Hadis Dirayah Mengetahui sesuatu. 156
(bahasa)

15 Hadis Dirayah Ilmu untuk mengetahui keadaan sanad
dan matan dari sudut diterima atau
(istilah)
ditolak dan yang berhubung kait

dengannya.

16 ‫الجرح والتعديل‬ Ilmu yang mengkaji para perawi hadis 161

aspek keadilan dan kekuatan hafazan

mereka dan sebagainya yang menentukan

kedudukan hadis yang mereka

riwayatkan.

17 ‫طبقات الرواة‬ Ilmu yang mengkaji sekumpulan perawi 161

yang menerima, memelihara dan

menyampaikan hadis yang hidup dalam

satu masa dan periwayatan atau sanad

yang sama.

18 ‫رجال الحديث‬ Ilmu yang mengkaji tentang perawi hadis 161

dari pelbagai aspek bertujuan untuk

mendedahkan latar belakangnya sama

ada diterima atau ditolak hadis yang

diriwayatkannya.

19 ‫تاريخ الرواة‬ Ilmu yang mengkaji tarikh kelahiran dan 161

kematian perawi dan punca pengambilan

hadis.

20 ‫غريب الحديث‬ Ilmu yang berkaitan dengan penjelasan 162

maksud perkataan dalam matan hadis

yang rumit serta sukar untuk difahami

18 | P A N I T I A P Q S N E G E R I P E R L I S 2 0 2 2

KOMPILASI IP PQS A+

21 ‫الناسخ والمنسوخ‬ Ilmu yang mengkaji tentang hadis yang 162
datang kemudian sebagai penghapus )

‫ (الناسخ‬terhadap ketentuan hukum yang

bertentangan dengan kandungan yang
datang terlebih dahulu )‫(المنسوخ‬

22 ‫ أسباب ورود الحديث‬Ilmu yang membincangkan perkara yang 162
menjadi latar belakang, sebab dan
pendorong suatu hadis berlaku.

23 ‫مختلف الحديث‬ Ilmu yang membincangkan percanggahan 162

antara dua hadis pada maknanya yang

zahir, satu daripadanya menetapkan

sesuatu hukum manakala yang satu lagi

menafikannya.

24 ‫علل الحديث‬ Ilmu yang mengkaji sebab kecacatan 162

yang tersembunyi yang menggugat

kesahihan suatu hadis.

25 ‫تخريج الحديث‬ Ilmu yang mengkaji sumber asal dan 162

status sesuatu hadis melalui cara

tertentu.

26 Hadis mutawatir Berterusan atau berterusan 168
168
(bahasa)
170
27 Hadis mutawatir Suatu hadis yang diriwayatkan oleh 170
(istilah) sejumlah perawi yang ramai dan 171
mustahil pada adat mereka berpakat 171

melakukan pendustaan terhadap hadis

Rasulullah SAW

28 Hadis Ahad Satu, iaitu memberi makna apa yang
(bahasa) diriwayatkan oleh seorang perawi

29 Hadis Ahad Hadis yang tidak memenuhi syarat hadis
(istilah) mutawatir

30 Hadis Masyhur Hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang
perawi atau lebih pada setiap peringkat

tetapi tidak sampai had hadis mutawatir

31 Hadis Aziz Hadis yang diriwayatkan oleh dua orang
perawi pada setiap peringkat

19 | P A N I T I A P Q S N E G E R I P E R L I S 2 0 2 2

KOMPILASI IP PQS A+

32 Hadis Gharib Hadis yang diriwayatkan oleh seorang 172
perawi sahaja 177

33 Hadis Sahih Hadis yang diriwayatkan oleh rangkaian 177
perawi hadis yang adil dan dhobit, 177
178
bersambung sanad, tidak ada syaz dan 178
178
tidak ada ellah 178
179
34 Sahih Lizatihi Hadis yang diriwayatkan oleh rangkaian
perawi hadis yang adil dan dhobit, 180

bersambung sanad, tidak ada syaz dan

tidak ada illah.

35 Sahih Lighoirihi Hadis hasan yang disokong oleh riwayat
lain yang setaraf dengannya atau lebih

kuat.

36 Dhobit Suatu ketetapan pada seorang perawi

37 Sanad Setiap perawi yang meriwayatkan hadis
Bersambung telah menerima hadis daripada gurunya
secara langsung tanpa keciciran

38 Tiada Ellah Tiada sesuatu kecacatan atau kelemahan
yang tersembunyi dan tidak dapat

dikesan

39 Tiada Syaz Tiada percanggahan antara riwayat
perawi yang thiqah dengan perawi yang

lebih thiqah daripadanya

40 Hadis Hasan Hadis yang diriwayatkan oleh rangkaian
perawi hadis yang adil, bersambung

sanad, tidak ada syaz, tidak ada illah

tetapi kurang sempurna dari segi dhobit

41 Hasan Lizatihi Hadis yang diriwayatkan oleh rangkaian
perawi hadis yang adil, bersambung

sanad, tidak ada syaz, tidak ada illah

tetapi kurang sempurna dhobit.

42 Hasan Lighoirihi Hadis yang pada asalnya dhaif tetapi 180
apabila ia diriwayatkan melalui jalan
periwayatan yang banyak, yang
seumpamanya atau disokong oleh riwayat
yang lebih kuat daripadanya sama ada
dengan lafaz atau makna, maka ia akan
naik taraf menjadi hadis lighoirihi dengan
syarat kedhaifannya bersifat sederhana.

43 Hadis Dhaif Hadis yang tidak memenuhi satu atau 181
lebih daripada syarat-syarat Hadis Maqbul

20 | P A N I T I A P Q S N E G E R I P E R L I S 2 0 2 2

KOMPILASI IP PQS A+

(diterima) iaitu Hadis Sahih dan Hadis
Hasan.

44 ‫المقلوب‬ Ada pertukaran pada perkataan pada 182
sanad atau matan. 182
182
45 ‫المضطرب‬ Diriwayat melalui banyak riwayat yang 182
sama kuat tetapi bercanggah antara satu
182
sama lain. 182
183
46 ‫المدرج‬ Ada pertambahan unsur luar pada sanad
dan matan. 183
183
47 ‫المزيد في متصل الأسانيد‬ Berlaku pertambahan nama perawi di 183
pertengahan sanad yang sememangnya
183
bersambung.

48 ‫ المحرف‬/ ‫المصحف‬ Pertukaran kalimah kerana kesilapan
membaca, menulis, mendengar dan

sebagainya.

49 ‫المعلل‬ Hadis yang mengandungi illah (cacat)
tetapi tidak zahir.

50 ‫المعلق‬ Sanad terputus di peringkat permulaan
disebabkan gugurnya seorang perawi

atau lebih.

51 ‫المعضل‬ Gugur pada rangkaian sanad dua orang
perwai berturut-turut atau lebih secara

berturut.

52 ‫ المرسل‬Terputus sanad sahabat

53 ‫المنقطع‬ Terputus sanad sahabat atau terputus
sanad pada mana-mana bahagian.

54 ‫المدلس‬ Terdapat jenayah tadlis (pemalsuan)
dalam periwayatan.

TINGKATAN 5

1 Hadis Marfu’ Ialah hadis yang disandarkan kepada 172
rasulullah SAW dari segi perkataan , 173
179
perbuatan dan pengakuan atau taqrir .

2 Hadis Mauquf Ialah apa yang disandarkan kepada para
sahabat R.A. sama ada perkataan ,

perbuatan atau taqrir .

3 Hadis Maqtu’ Ialah hadis yang disandarkan kepada

tabiin atau generasi selepas mereka

sama ada percakapan, perbuatan, taqrir

, sifat fizikal dan akhlak .

21 | P A N I T I A P Q S N E G E R I P E R L I S 2 0 2 2

KOMPILASI IP PQS A+

4 Hadis Mursal Ialah hadis yang sanadnya terputus 179
diperingkat sahabat R.A. apabila tabi’in
180
menyandarkan kata-kata kepada
180
rasulullah S.A.W. tanpa menyebut nama 186
186
sahabat sedangkan mereka tidak hidup 186
186
pada zaman rasulullah S.A.W. 186
186
5 Hadis Shaz Ialah hadis yang di riwayatkan oleh
seseorang perawi yang diterima 187

periwayatannya tetapi bercanggah 187
187
dengan hadis daripada perawi yang

lebih baik daripadanya .

6 Hadis Maudu’ Ialah hadis yang direka dan disandarkan
kepada rasulullah S.A.W. secara palsu.

7 Rawi Ialah individu yang meriwayatkan
sesuatu hadis dengan sanadnya sendiri

secara bersambung hingga sampai

kepada rasulullah S.A.W.

8 Sanad Rantaian perawi yang meriwayatkan
sesuatu hadis daripada peringkat perawi

pertama sehingga peringkat sahabat.

9 Isnad Ialah menyandarkan sesuatu hadis
secara bersanad daripada perawi yang

awal hingga yang terakhir .

10 Musnid Ialah orang yang meriwayatkan hadis
dengan sanadnya yang diperolehi

daripada gurunya hingga keperingkat

teratas iaitu sahabat R.A.

11 Musnad Ialah kitab hadis yang disusun mengikut
nama perawi dari kalangan sahabat R.A.

12 Matan Ialah teks sesuatu hadis atau sesuatu
lafaz yang diriwayatkan

13 Al Muhaddis Ialah ulamak yang mengkaji ilmu hadis
riwayah dan dirayah , mengkaji perihal

sanad dan matan pada zamannya .

14 Al Hafiz Ialah ulamak hadis yang menghafaz
lebih 100 ribu hadis , mengetahui

perihal para perawi hadis daripada

pelbagai peringkat dan guru-guru

mereka serta menguasai ilmu hadis

riwayah dan dirayah .

15 Al Hujjah Ialah ulamak hadis yang menghafal dan
mengetahui lebih 300 ribu hadis dari

segi sanad dan matannya walaupun

daripada periwayatan yang banyak .

16 Al Hakim Ialah hadis yang menghafaz lebih 700
ribu hadis daripada sanad dan matannya

22 | P A N I T I A P Q S N E G E R I P E R L I S 2 0 2 2

KOMPILASI IP PQS A+

, mengetahui ilmu tentang perihal

perawi serta mampu menilai hadis yang

boleh dijadikan hujjah atau ditolak .

17 Sunan As Sittah Ialah himpunan 6 buah kitab hadis yang 192
utama didalam ilmu hadis . 192

18 Al Jami’ Kitab hadis yang menghimpunkan hadis 192
dalam semua bab dalam agama seperti

aqidah , hukum, fekah, tafsir dan akhlak

.

19 Assunan Kitab hadis yang memuatkan hadis-
hadis dalam bab hukum fekah sahaja.

23 | P A N I T I A P Q S N E G E R I P E R L I S 2 0 2 2

KOMPILASI IP PQS A+

BAHAGIAN AKIDAH MAKSUD/ KETERANGAN MUKA
SURAT
BI ISTILAH
L

TINGKATAN 4

1 Islam Kepatuhan kepada perintah-perintah dan 189
larangan-larangan Allah SWT, melalui 189

syariat yang dibawa oleh Rasulullah 191
SAW. 191
191
Islam sebagai Ad- Menjadikan Islam sebagai pegangan dan 192
192
2 Din panduan dengan mendalami, 192

mempelajari dan menghayati dasar- 198
202
dasar Islam, hukum-hukum dan halal 207

haramnya. 208

3 Rabbani Islam ialah cara hidup manusia yang
dating dari Allah SWT

4 Thabit Nilai hidup Islam adalah thabit (tetap)
dan tidak dapat diperolok-olokkan

5 Hablun Minallah Islam menekankan hubungan dengan
Wa Hablu Allah , hubungan dengan manusia

Minannas

6 Tawazun Islam ialah ara hidup yang mempunyai
keserasian & persefahaman antara cita-

cita dan kenyataan zahir dan batin

7 Syumul Islam adalah cara hidup yang menpunyai
keserasian dan kefahaman antara cita-

cita dan kenyataan zahir dan batin

8 Wasatiah Seimbang, pertengahan dan sederhana.

Islam berada di tempat yang sesuai
sebagai jalan tengah antara dua situasi
yang bertentangan.

9 Iman Membenarkan apa yang dibawa oleh
Rasul dan mengetahui melalui agama

dengan terang dan jelas

10 Iktikad (hati) Kepercayaan dalam hati ses-eorang

11 Ihsan Seseorang itu menyembah Allah SWT
seolah-olah dia melihat Allah SWT dan

menyakini bahawa Allah SWT melihat

perbuatannya

12 Muraqabah Keupayaan diri untuk sentiasa
merasakan diri diawasi dan diperhatikan

Allah SWT, sentiasamentaati perintah

Allah SWT dan menjauhi perkara maksiat

24 | P A N I T I A P Q S N E G E R I P E R L I S 2 0 2 2

KOMPILASI IP PQS A+

13 Musyahadah Seseorang yang beribadah dalam 208
keadaan dia menyakini Allah SWT 216
219
memerhatikannya 219
218
14 Ahli Sunnah Wal Golongan yang memahami dan 220
Jamaah berpegang teguh dengan Al-Quran dan 221

Al-Sunnah serta salafus soleh 202

15 Qadariah Golongan yang menyatakan perbuatan 204
itu daripada hamba bukannya dari Allah 210
210
SWT. 211

16 Jabariah Golongan yang mempercayai bahawa 211
manusia itu dipaksa dan digagahi

sepenuhnya oleh Allah SWT

17 Muktazilah Fahaman yang berpegang kepada dasar
kebebasan berfikir dan cuba melepaskan

umat Islam dari tradisi keilmuan Islam

18 Syiah Golongan yang menzahirkan diri mereka
sebagai penyokong dan pengikut Saidina

Ali.

19 Al-Mufarridun Orang yang tinggal bersendirian dan
menjauhkan diri daripada manusia lain

untuk beribadat kepada Allah SWT

TINGKATAN 5

1 Ma’rifatullah Mengetahui dan mempercayai dengan
yakin tentang kewujudnya Allah sebagai

pencipta dan pentadbir seluruh alam

yang bersifat dengan sifat yang

sempurna

2 Taklid Menerima atau mengambil pendapat
orang lain tanpa mengetahui hujahnya

mengikut Al-Quran dan As-Sunnah

Rasulullah SAW.

3 Af’alullah Setiap kejadian yang berlaku di alam ini
dengan kehendak dan arahan Allah SWT

4 Af’alulibad Setiap perbuatan dan Tindakan manusia

bergantung kepada usaha dan ikhtiar

sendiri

5 Ikhbari Sesuatu perkara yang berlaku bukan
atas pilihan dan kehendak manusia

seperti cacat anggota tubuh, warna

kulit, denyut nadi dan lain-lain

6 Ikhtiari Sesuatu yang berlaku atas kemahuan,
pilihan dan kehendak manusia seperti

makan, minum, rajin, malas dan lain-

lain

25 | P A N I T I A P Q S N E G E R I P E R L I S 2 0 2 2

KOMPILASI IP PQS A+

7 Qada Pelaksanaan ketentuan Allah SWT sejak 212
azali lagi seperti kejadian siang dan

malam, hidup dan mati matahari terbit

dari sebelah timur, tenggelam sebelah

barat dan lain-lain

8 Qadar Ketetapan yang telah ditentukan Allah 212
SWT kepada makhluk sejak azali lagi

seperti ajal, rezeki fdan baik buruk

manusia.

9 Qada Mubram Ketentuan Allah Taala yang pasti berlaku 212

dan tidak dapat di haling oleh sesuatu. (scan QR

Contoh : Mati pasti akan berlaku Code)

10 Qada Muallaq Ketentuan yang tidak semestinya berlaku 212
bahkan bergantung kepada sesuatu
perkara. (scan QR
Code)

Contoh : Panjang umur bergantung
kepada menghubungkan silaturrahim
dan amal kebajikan yang lain.

11 Al-Asya’irah Menjadikan Qudrah dan Iradah kepada 213
manusia dan diberi kuasa memilih untuk

melakukan perkara tersebut bersesuaian

dengan izin Allah SWT

13 Al-Maturidiyyah Perbuatan manusia tertakluk kepada 213
kudrat Allah dan manusia perlu 218

berusaha

14 Pahala Ganjaran baik yang dikurniakan oleh
Allah SWT kepada manusia kerana

mematuhi perintah Allah SWT

15 Dosa Balasan buruk daripada Allah SWT 218
kerana melakukan sesuatu yang 219

dilarang oleh Allah SWT atau

meninggalkan perintahNYa.

16 Dosa Kecil Segala kesalahan yang berda di luar
Batasan hukum had dan siksaan di

akhirat

Larangan yang tidak disertai ancaman

kemurkaan dan siksaan daripada Allah

SWT

17 Dosa Besar Setiap dosa yang disebut dalam Al- 219
Quran dan Hadis serta diakhiri dengan

ancaman api neraka atau kemurkaan

dan siksaan Allah SWT

26 | P A N I T I A P Q S N E G E R I P E R L I S 2 0 2 2

KOMPILASI IP PQS A+

18 Mutasyabihat Bahasa : sesuatu yang serupa dengan 226
yang lain
227
Istilah : Nas-nas yang secara zahirnya 227
225
boleh menimbulkan kekeliruan terhadap 225

pentafsirannya kerana menunjukkan

sifat-sifat Allah SWT yang menyerupai

makhluk

19 Ulama’ Salaf Golongan ulama’ tiga generasi awal iaitu
sahabat, tabieen dan tabi’ tabieen

hingga tiga kurun selepas hijrah

20 Ulama’ Khalaf Golongan ulama’ selepas tiga kurun
selepas hijrah hingga kini

21 Tafwid Menyerahkan makna secara mutlak
kepada Allah dan menafikan persamaan

antara Allah dengan makhluk

22 Ta’wil Menyatakan makna yang lebih sesuai
dengan keEsaan dan ketauhidan Allah

SWT untuk memelihara akifdah daripada

syirik

27 | P A N I T I A P Q S N E G E R I P E R L I S 2 0 2 2

KOMPILASI IP PQS A+

BAHAGIAN AKHLAK MAKSUD/ KETERANGAN MUKA
SURAT
BI ISTILAH
L

TINGKATAN 4

1 Tazkiah Nafs Usaha manusia untuk menyucikan jiwa 227
sehingga mempunyai sifat terpuji pada 227
diri di dunia dan di akhirat untuk
mendapat keredhaan Allah SWT 239
229
Tazkiah Nafs Satu proses untuk menyucikan hati, jiwa 230

2 Menurut Imam Al- dan diri manusia daripada sifat-sifat 230
231
Ghazali mazmumah, melalui proses mujahadah 231
232
nafs, kemudia hiasinya dengan sifat 232
mahmudah memalui proses riadatu nafs 233

yang memerlukan kesabaran, usaha

gigih serta mengambil masa yang lama.

3 Menjaga Tindakan dan usaha seseorang agar

Penampilan Diri kelihatan menarik dari segi fizikal dan
pembentukkan peribadi.

4 Nifak Menzahirkan keimanan pada luaran
tetapi menyembunyikan kekufuran di

dalam hati

5 Hasad Bahasa : Dengki atau iri hati

Istilah : Berasa sakit hati atas

kesenangan atau kemuliaan orang lain

serta ingin nikmat tersebut hilang

daripada pemilikan dan mengharapkan

nikmat tersebut beralih kepadanya

6 Bergantung Melakukan sesuatu perkara atau amalan
Kepada Selain tetapi hati cenderung kepada selain Allah
dari segi pengharapan
Allah

7 Cintakan Dunia Berlebih-lebihan dalam perkara
keduniaan sehingga mengabaikan akhirat

8 Melakukan Sering melakukan dosa sama ada kecil
Maksiat ataupun besar

9 Muhasabah Diri Menilai diri untuk memperbaiki diri oleh
diri sendiri atau rakan

10 Menginsafi Diri Segera sedar akan kesilapan diri serta
mengingati Allah dan bersegera

membaikinya

11 Taubat Menurut Pembersihan dan penyucian hati
Imam Ghazali daripada dosa

28 | P A N I T I A P Q S N E G E R I P E R L I S 2 0 2 2

KOMPILASI IP PQS A+

12 Istighfar Memohon keampunan atau memohon 233
penghapusan dosa, menghilangkan
233
kesan nya dan berlindung daripada 234
241
kejahatan
248
13 Berdoa Manusia sentiasa bergantung kepada 257
Allah SWT kerana manusia makhluk yang 257
248
lemah
234
14 Solat dan Zikir Merupakan senjata orang mukmin 234
236
15 Aurat Anggota tubuh badan yang wajib dijaga 236
dan tidak boleh diperlihatkan kepada 236
242
bukan mahram agar tidak menimbulkan 242

nafsu berahi dan fitnah

16 Adab Bergaul Berinteraksi sesame manusia yang
menepati atau menjaga adab dan

batasan yang ditetapkan syarak

17 Alam Bumi dan segala yang ada
dipermukaanya

18 Memulihara Memulihkan dan memelihara atau
melindungi sesuatu supaya sentiasa

berada dalam keadaan baik

19 Pergaulan Dalam Bahasa: Percampuran

Islam Istilah : Berinteraksi sesama manusia

yang menepati atau menjaga adab dan

batasan yang ditetrapkan oleh syarak.

TINGKATAN 5

1 Amar Makruf Menyeru manusia melakukan kebaikan

2 Nahi mungkar Mencegah daripada melakukan
kemungkaran atau maksiat

3 Mengubah dengan Mencegah kemungkaran menggunakan
kekuasaan
tangan

4 Mengubah dengan Mencegah kemungkaran dengan

lisan nasihat/dialog secara bijaksana

5 Mengubah dengan Membenci kemungkaran atau maksiat
hati yang berlaku

6 Pemimpin Individu atau kumpulan individu yang
bertanggungjawab menerajui sesebuah

organisasi

7 Negara Kumpulan masyarakat yang mendiami
sesuatu kawasan,mempunyai

kedaulatan,politik dan jentera

pemerintahan

29 | P A N I T I A P Q S N E G E R I P E R L I S 2 0 2 2

KOMPILASI IP PQS A+

8 Ulul Amri Pemerintah yang diberikan 242
tanggungjawab untuk memerintah 244

sesebuah negara

9 Patriotisme Perasaan cinta yang kuat terhadap
negara oleh individua tau masyarakat

30 | P A N I T I A P Q S N E G E R I P E R L I S 2 0 2 2

"“Barangsiapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu maka Allah SWT akan memudahkan
baginya jalan untuk ke Syurga. Tidaklah satu kumpulan berkumpul di dalam sebuah rumah di antara
rumah-rumah Allah, membaca kitab Allah (al-Qur’an) dan mempelajarinya sesama mereka melainkan
akan turun kepada mereka sakinah (ketenangan), diliputi ke atas mereka rahmat dan dinaungi oleh

malaikat serta Allah SWT akan menyebut mereka pada malaikat yang berada di sisi-Nya”. [Riwayat
Muslim (4867)].

NUR HAYATI BINTI LI ZAINAH BINTI ABDULLAH CHE BADRIAH BINTI ABDULLAH

SMK SYED ALWI SMKAP ALAWIYAH SMK RAJA PUAN MUDA
0194752601 0134842121 TENGKU FAUZIAH
0124126806

NURISHAH BINTI HJ AHMAD NAJIDAH BINTI MD ARIPIN NORSUHADA BINTI MAJID

SMK ABI SMK AGAMA ARAU SMK SYED AHMAD
0195769400 (TMUA) 0136291695

0194548497

ROSITA BINTI ABDULLAH

SMK TUANKU LAILATUL SHAHREEN
0164101540

DISUSUN OLEH :

PANITIA NEGERI
PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL SUNNAH


Click to View FlipBook Version