The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by haslindamohdfarip, 2020-09-18 11:28:06

komunikasi berkesan

komunikasi berkesan

01 为什么需要激励 02 激励的定义及原理 03 激励的实用方法 04 激励的理念/原则 1

KOMUNIKASI

BERKESAN

01 为什么需要激励 02 激励的A定P义A及IT原U理KOMUN0I3K激AS励I的?实用方法 04 激励的理念/原则 2

A Komunikasi ialah i) proses penyampaian atau pemindahan mesej dari seorang kepada
P yang lain, ii) satu proses seseorang individu berkongsi atau bertukar-tukar fikiran/idea,
A maklumat dan perasaan dengan orang lain dan iii) asas kepada perhubungan

interpersonal.

“ Komunikasi itu
bukan seperti jalan
yang hanya satu arah

sahaja”

01 为什么需要激励 02 激励的定义及原理 03 激励的实用方法 04 激励的理念/原则 3

[ JENIS KOMUNIKASI ]

LISAN BUKAN

LISAN

LISAN , BERTULIS ELEMEN DAN
TINGKAHLAKU BUKAN
PERBUALAN, TELEFON
UCAPAN, MESYUARAT PERKATAAN

SURAT, MEMO, LAPORAN, EKSPRESI MUKA
BULETIN, MANUAL PENAMPILAN PERIBADI
NADA SUARA, GERAKAN
ANGGOTA BADAN (KONTEK

MATA, MIMIK
MUKA,PERGERAKAN TANGAN

& KAKI)

01 为什么需要激励 02 激励的定义及原理 03 激励的实用方法 04 激励的理念/原则 4

CONTOH KOMUNIKASI BUKAN
LISAN: EKSPRESI WAJAH

KOMUNIKASI INTERPERSONAL

Satu tingkah laku secara lisan atau bukan Menggambarkan kehendak bersama untuk menjalin
lisan yang dipersepsikan oleh orang lain hubungan dan berusaha untuk mencapai matlamat

bersama

01 为什么需要激励 02 激P励R的O定义S及E原S理KOMU03N激I励K的A实S用I方法 04 激励的理念/原则 5

Halangan Halangan Halangan

Penyampai Mesej Saluran Mesej Penerima

Maklumbalas

Terjemahan dan petikan Model Komunikasi dari buku Interpersonal
Communication Relating to Others 4th edition, Pearson

01 为什么需要激励 02 激励的定义及原理 03 激励的实用方法 04 激励的理念/原则 6

HALANGAN DAN GANGGUAN DALAM KOMUNIKASI

• Bahasa yang kurang jelas
• Latar belakang pendengar dan

penerima mesej yang berbeza
• Persekitaran
• Kesesuaian masa
• Emosi penerima
• Cara penyampaian yang kurang jelas
• Sikap pemberi/ penerima mesej

01 为什么需要激励 02 激励的定义及原理 03 激励的实用方法 04 激励的理念/原则 7

KOMUNIKASI TIDAK BERKESAN

Akan memberi kesan mendalam kepada kerja/ tugas yang dilakukan

01 为什么需要激励 02 激励的定义及原理 03 激励的实用方法 04 激励的理念/原则 8

PENGARUH SUARA: MAKSUD BERBEZA

NADA Kasar, lembut, neutral, meninggi, menurun
KELANTANGAN Tinggi, rendah, kuat, perlahan, variasi

KELAJUAN Pantas, sederhana, perlahan
PENEKANAN Penekanan kpd perkataan/sebutan

01 为什么需要激励 02 激励的定义及原理 03 激励的实用方法 04 激励的理念/原则 9

Soalan:
Bagaimana

corak
komunikasi

anda?

01 为什么需要激励 02 激励的定义及原理 03 激励的实用方法 04 激励的理念/原则 10

Bezaka n ma ks ud denga n mengguna ka n na da
sua ra , kelanta nga n da n na da peneka na n yang
berlaina n (lembut/ kas a r).

Contoh:
- “Yang, tolong ambilkan ABANG segelas air”
- “Yang, tolong AMBILKAN aba ng segelas air”
- “Yang, tolong ambilkan aba ng SEGELAS AIR”
- “YANG, tolong ambilkan aba ng segelas air”

01 为什么需要激励 02 激励的定义及原理 03 激励的实用方法 04 激励的理念/原则 11

APAKAH GAYA KOMUNIKASI ANDA?

Gaya semulajadi- berbual dan bertindak secara spontan
dalam bekerja demi mencapai matlamat yang diinginkan

PERBEZAAN KOMUNIKASI FORMAL DAN TIDAK FORMAL

FORMAL: TIDAK FORMAL :
A) INFORMATIF A) INFORMATIF/ TIDAK INFORMATIF
B) BERTUJUAN B) DIKABURI DENGAN NILAI- NILAI
C) PROFESIONAL
D) PENERIMAAN TANPA KEHIDUPAN/MORAL INDIVIDU ITU
SENDIRI
SYARAT

KEMAHIRAN MELAYAN & KEMAHIRAN MENDENGAR ADALAH KEMAHIRAN YANG PENTING
UNTUK DIKUASAI BAGI MEMASTIKAN MESEJ KOMUNIKASI MENJADI LANCAR DAN MUDAH!

01 为什么需要激励 02 激励的定义及原理 03 激励的实用方法 04 激励的理念/原则 12

KEMAHIRAN MELAYAN

Fungsi: i) menggalakkan penceritaan, ii) mengumpul maklumat
dan iii) membina hubungan (rapport)

PENDEKATAN SOLER (AKRONIM)

S – face the person squarely

O – open posture

L – lean towards the other

E – maintain eye contact

R – relaxed/ natural

01 为什么需要激励 02 激励的定义及原理 03 激励的实用方法 04 激励的理念/原则 13

KEMAHIRAN MENDENGAR

①Keupayaan membenarkan seseorang bercakap tanpa gangguan
②Pendengar yang baik merangkumi:
- Bercakap secara minima
- Memberi perhatian apa yang diperkatakan
- Mempunyai keupayaan untuk menyampaikan mesej yang mudah

difahami penerima mesej

01 为什么需要激励 02 激励的定义及原理 03 激励的实用方法 04 激励的理念/原则 14

KATA MOTIVASI

01 为什么需要激励 02 激励的定义及原理 03 激励的实用方法 04 激励的理念/原则 15

TERIMA KASIH!

renxuan88/@teliss
http://t.qq.com/XXXX
http://weibo.com/XXXX

Designed by @XXXX, Thanks for your time.


Click to View FlipBook Version