The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by baadft, 2018-12-12 21:16:43

Pengurusan SKBS 2019

Pengurusan SKBS 2019

SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT SOGA
83000 BATU PAHAT

JOHOR DARUL TAKZIM

TEL / FAX : 07 4341085
EMEL : [email protected]

BUKU PENGURUSAN SUKSES
TAKWIM PERSEKOLAHAN K REDIBILITI

BESTARI

2019 SMART

1

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SK BUKIT SOGA JBA0026 TEL /FAX : 07 4341085 [email protected] https://skbsbp.weebly.com/

ISI KANDUNGAN MUKA SURAT

BIL PERKARA 3
4
1 Sekapur Sirih 5-6
2 Profil Sekolah 7
3 Sejarah Sekolah 8
4 Ikrar Guru dan Murid 9 - 10
5 Rukunnegara 11 - 12
6 Lagu Negaraku / Lagu Bangsa Johor / Lagu Sekolah 13
7 Visi , Misi , Falsafah , matlamat dan piagam sekolah 14
8 Pengertian lambang dan warna lencana sekolah/Bendera Sekolah 15 - 26
9 Organisasi pentadbiran (gambar pentadbir) 27
10 Senarai kakitangan Sekolah 28
11 Karektor guru dan karektor murid 29 - 30
12 Jawatankuasa pembangunan sekolah 31
13 Halatuju sekolah 32 - 33
14 Kalendar 2019 dan 2020 34
15 Penggal persekolahan 2019 dan hari kelepasan am negeri johor 35 - 45
16 Pelan Sekolah 46 - 58
17 Pengurusan pentadbiran 59 - 69
18 Pengurusan kurikulum 70 - 85
19 Pengurusan hal ehwal murid 86
20 Pengurusan kokurikulum 87– 99
21 Jadual minggu persekolahan 100
22 Takwim tahunan 101 - 116
23 Jadual perancangan 2019 117
24 Jadual tugasan mingguan 118
25 Jadual mesyuarat
26 Ringkasan catatan

2

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SK BUKIT SOGA JBA0026 TEL /FAX : 07 4341085 [email protected] https://skbsbp.weebly.com/

SEKAPUR SIRIH

AssallamualaikumWarahmatullahiWabarakatuhdan Salam Sejahtera.
Kita bersyukur kehadrat Allah SWT kerana dengan kurnia dan izin-Nya, Buku Pengurusan Sekolah bagi
tahun 2019 dapat dihasilkan. Kami berharap kandungannya akan dapat memberikan panduan kepada
guru dan staf sekolah ini untuk melaksanakan tanggungjawab dengan baik dan berkesan. Jawatankuasa
telah dibentuk mengikut ketiga-tiga bidang pengurusan dan aktiviti yang dirancang, disasarkan dapat
berjalan dalam keadaan yang sistematik dan relevan agar menepati sasaran dan objektifnya.
Sekolah amat mengharapkan agar guru-guru dapat bekerjasama dan berkolaborasi dalam menjalankan
program –program yang dapat membantu mengasah bakat dan minat murid disamping mendidik mereka
berteraskan pembelajaran Abad-21.
Marilah kita merealisasikan visi Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menjadikan SK Bukit Soga se-
bagai pusat ‘ Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera “. Semoga kata-kata tersebut menjadi
motivasi dan inspirasi bagi kita warga pendidik yang sentiasa berada dihadapan dalam segala bidang teru-
tama bidang pendidikan untuk melahirkan warga Malaysia uang boleh bersaing di pentas antarabangsa.
Sekian, terima kasih.

“SEHATI SEJIWA”
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Salam hormat dari saya,

................................................
(MD. KHAROL BIN A. RAHMAN)
Guru Besar,
SK Bukit Soga, BatuPahat

3

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SK BUKIT SOGA JBA0026 TEL /FAX : 07 4341085 [email protected] https://skbsbp.weebly.com/

PROFIL SEKOLAH

KOD SEKOLAH JBA0026
NAMA SEKOLAH SK BUKIT SOGA
ALAMAT KM 3, JALAN KLUANG,

NO. DAFTAR 83000 BATU PAHAT,JOHOR
PPD
SESI PPD BATU PAHAT
LOKASI Pagi sahaja
GRED Luar Bandar
JUMLAH KELAS A
BIL MURID 27
BIL. GURU 654
BIL. BUKAN GURU 59 ORANG ( 16 LELAKI 43 PEREMPUAN )
GURU BESAR 09
EN. MD. KHAROL BIN A. RAHMAN
GPK 1
GPK HAL EHWAL MURID PN. NOOR LAILI BINTI BORHAN
GPK KOKURIKULUM PN. HASMIZA BINTI ASAN
GPK PEND.KHAS EN. KHIRULANUAR BIN MOHD ALI
EN.MOHAMED NAZARI BIN SHUKOR
TEL / FAX
07-4341085\
EMEL
LAMAN WEB [email protected]
https://skbsbp.weebly.com

4

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SK BUKIT SOGA JBA0026 TEL /FAX : 07 4341085 [email protected] https://skbsbp.weebly.com/

SEJARAH PENUBUHAN SEKOLAH

ASAL SEKOLAH
Sekolah Melayu Bukit Soga didirikan pada tahun 1921 di atas tanah no lot. 4079. Sekolah ini terletak
di Jalan Kluang, kira-kira 2 batu dari pusat bandar Penggararn, Batu Pahat. Bangunan sekolah ini
terdiri dari bangunan kayu beratapkan nipah. Luas bangunan ini ialah 30' x 40' dengan sebuah rumah
guru. Bangunan ini di buat secara gotong royong oleh penduduk kampung Parit Besar dan sekitarnya.
Turut sama menyumbangkan tenaga dalam gotong -royong ini ialah Askar Timbalan Setia Johor. Pada
masa ini seramai 30 anak-anak tempatan telah mula bersekolah. Tenaga pengajarnya seramai 2 orang,
termasuk guru besarnya En.Harun Bin Hj. Asari.
Pada tahun 1934 , bangunan yang sedia ada ini telah dirobohkan dan
diganti dengan bangunan baru . Bangunan kayu dan beratapkan abstos
berukuran 30'x 90' dengan sebuah bilik air dan 2 buah tandas.Dengan ini
nama sekolah juga telah ditukar dari Sekolah Melayu Bukit Soga kepada
Sekolah Umurn Bukit Soga. Ramai murid pada masa itu sudah meningkat kepada 62 orang yang
umumya antara 12 hingga 16 tahun. Pada tahun 1980 sekali lagi sekolah ini di ubah namanya kepada
Sekolah Kebangsaan Bukit Soga, dengan murid seramal 200 orang dan 9 orang guru.
Pada tahun 1966, Sekolah Kebangsaan Bukit Soga telah ditambah lagi
dengan 2 buah bangunan baru berukuran 30'x 130' dan 30'x 80'. Kemudahan lain turut diperolehi
sepenti kantin,10 buah tandas murid,dan 2 buah tandas guru serta sebuah bilik air. Jumlah murid pada
masa ini ialah 380 orang dan gurunya seramai 17 orang. 4. Satu sejarah besar berlaku di sekolah ini
iaitu Majlis Perasmian Sekolah Kebangsaan Bukit Soga pada tanggal 7 Oktober 1968 oleh YB.
En.Khair Johari, Menteri Pelajaran Malaysia pada masa itu.
Pada tahun 1989 bangunan Sekolah kebangsaan Bukit Soga telah ditambah lagi dengan satu blok
bangunan batu dua tingkat lengkap dengan bilik-bilik keperluan lain, elektrik serta perabut.Diantara
kelengkapan -kelengkapan yang diperolehi:
3 buah bilik darjah ,1 Bilik Pejabat dan bilik Guru Besar ,1 Bilik Pusat sumber ,1 Bilik Tayang ,1 Bilik
Sembahyang ,1 Bilik Pemulihan ,Tandas guru dan murid ,1 Stor buku teks.
Bangunan ini dianugrahkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia, dibina oleh JKR Batu Pahat dengan
arahan Jabatan Pelajaran Johor.

5

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SK BUKIT SOGA JBA0026 TEL /FAX : 07 4341085 [email protected] https://skbsbp.weebly.com/

SENARAI GURU BESAR SKBS

Bil Nama Guru Tempoh Berkhidmat
1 En. Harun bin Hj Asari 1921 - 1928
2 Tn. Hj Saib bin Hj Salleh 1928 - 1930
3 En. MD Daim bin MD Yassin 1930 - 1931
4 En. Adam bin Husin 1931 - 1945
5 Tn. Hj Naim bin Sukeran 1945 - 1950
6 Tn. Hj Taib bin Imam 1950 - 1955
7 En. Jamil bin Markom 1955 - 1969
8 En. Ekhwan bin Hj. Mokhtar 1969 - 1973
9 Pn. Hjh. Maisarah binti Ahmad 1973 - 1985
10 Tn. Hj. Ismail bin Mohd Yusof 1985 - 1995
11 En. Saat bin Ahmad 1995 - 1999
12 En. Rohiat bin Saim 1999 - 2000
13 Tn. Hj. Mohd Tahar bin Shahdan 2000 - 2003
14 En. Ismail bin Ahmad 2003 - 2010
15 Pn. Hjh. Zairinah binti Dirin 2010 - 2014
16 Pn. Rasida Binti Mohamad 2014 - 2015
17 En. Rahmad Bin Abd Rahman 2015 - 2017
18 En. Md Kharol Bin A. Rahman
2017 - Sekarang

6

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SK BUKIT SOGA JBA0026 TEL /FAX : 07 4341085 [email protected] https://skbsbp.weebly.com/

IKRAR GURU

Bahawasanya kami Guru-guru negara Malaysia dengan ini berikrar:
Mendukung terus cita-cita kami
Terhadap tugas kami
Dan menyatakan keyakinan kami

Pada cita-cita murni pekerjaan kami
Kami akan berbakti
Kepada masyarakat
Dan negara kami.

Kami sentiasa menjunjung
Perlembagaan negara
Kami mengamalkan

Prinsip-prinsip Rukun Negara
Pada setiap masa..

IKRAR MURID

Bahawasanya kami
Murid-murid Sekolah Kebangsaan Bukit Soga

Berikrar dan berjanji
Taat kepada Allah dan Rasul
Menghormati ibu bapa,guru-guru dan warga Sekolah

Kebangsaan Bukit Soga
Patuh Kepada peraturan sekolah
Bersusaha bersungguh-sungguh kearah kecermelangan

kurikulum dan kokurikulum
berdasarkan prinsip-prinsip Rukun Negara
Sesungguhnya Sekolah Kebangsaan Bukit Soga sekolah kami

7

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SK BUKIT SOGA JBA0026 TEL /FAX : 07 4341085 [email protected] https://skbsbp.weebly.com/

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA NEGARA KITA MALAYSIA
mendukung cita-cita hendak

Mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya
memelihara satu cara hidup demokratik

mencipta satu masyarakat adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama
secara adil dan saksama

menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai
corak

membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami
untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:
KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

8

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SK BUKIT SOGA JBA0026 TEL /FAX : 07 4341085 [email protected] https://skbsbp.weebly.com/

LAGU NEGARAKU

Negaraku,
Tanah tumpahnya darahku

Rakyat hidup
Bersatu dan maju

Rahmat Bahagia
Tuhan kurniakan

Raja kita
Selamat bertakhta

LAGU BANGSA JOHOR

Allah peliharakan Sultan
'Nugerahkan dia segala kehormatan

Sihat dan ria, kekal dan makmur
Luaskan kuasa menaungkan kami

Rakyat dipimpini berzaman lagi
Dengan merdeka bersatu hati

Allah berkati Johor
Allah selamatkan Sultan.

9

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SK BUKIT SOGA JBA0026 TEL /FAX : 07 4341085 [email protected] https://skbsbp.weebly.com/

10

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SK BUKIT SOGA JBA0026 TEL /FAX : 07 4341085 [email protected] https://skbsbp.weebly.com/

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik
Negara Sejahtera

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang
Berkualiti Untuk Membangunkan

Potensi Individu Bagi Memenuhi Apsirasi
Negara

11

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SK BUKIT SOGA JBA0026 TEL /FAX : 07 4341085 [email protected] https://skbsbp.weebly.com/

FALSAFAH SEKOLAH
_______________________________________________________

Berjaya menjadi pusat yang bakal melahirkan insan yang cemerlang dan berakhlak mulia
sama ada dalam bidang kurikulum ataupun kokurikulum

MATLAMAT SEKOLAH
_______________________________________________________

Sekolah menjadi pusat yang kondutif untuk pengajaran dan pembelajaran dan dapat
melahirkan masyarakat yang berakhlak mulia,krearif dan inovatif.

PIAGAM SEKOLAH
_______________________________________________________

Sentiasa mengutamakan pelanggan kami dalam
Pendidikan yang adil dan sempurna

Perkhidmatan yang cekap dan bermutu
Hubungan kemasyarakatan yang baik
Sentiasa peka dengan kemajuan dan kehendak semasa
Sedia menerima teguran dan cadangan membina

12

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SK BUKIT SOGA JBA0026 TEL /FAX : 07 4341085 [email protected] https://skbsbp.weebly.com/

13

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SK BUKIT SOGA JBA0026 TEL /FAX : 07 4341085 [email protected] https://skbsbp.weebly.com/

ORGANISASI PENTADBIRAN SKBS 2019

14

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SK BUKIT SOGA JBA0026 TEL /FAX : 07 4341085 [email protected] https://skbsbp.weebly.com/

ANGGOTA KAKITANGAN SOKONGAN (AKS)

BIL GAMBAR NAMA JAWATAN GRED NO TELEFON

1 RINA BT MD SANI KETUA N22 0137510643
PEMB. TADBIR

2 MOHD.FAISAL BIN PEN. PEG. TEK. FA29 0177999404
HASSAN MAKLUMAT

3 ZAIMAH BT ABDUL RAZAK PEMBANTU N19 0127182596
TADBIR

4 JAMALIAH BT ISMAIL PPM N22 0127384818
PRASEKOLAH

5 AZIZAH BT JA’AFAR PPM N22 01133674376
PRASEKOLAH

15

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SK BUKIT SOGA JBA0026 TEL /FAX : 07 4341085 [email protected] https://skbsbp.weebly.com/

ANGGOTA KAKITANGAN SOKONGAN (AKS)

BIL GAMBAR NAMA JAWATAN GRED NO TELEFON

6 NORIDAH BT SEDON PPM N19 0177154647
PRASEKOLAH

7 NORZIHA BT REDZUAN PPM PEND.KHAS N19 0177219298

8 SAZANA BT ABU BAKAR PPM PEND.KHAS N19 0196894804

9 ATIKA NADZIRA BT BAH- PEMBANTU N11 0137920731
RUDIN OPERASI

16

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SK BUKIT SOGA JBA0026 TEL /FAX : 07 4341085 [email protected] https://skbsbp.weebly.com/

MAKLUMAT GURU TAHUN 2019

BIL GAMBAR NAMA JAWATAN GRED NO TELEFON

1 MD KHAROL BIN A RAHMAN GURU BESAR DG42 0127233460

2 NOOR LAILI BT BORHAN GPK I DG44 0127056069

3 HASMIZA BT ASAN GPK HEM DG34 0193740498

4 KHIRULANUAR BIN MOHD ALI GPK KOKO DG42 0167666227

5 MOHAMED NAZARI BIN SHUKOR GPK PKKI DG44 0197365111

6 NORMAH BT BACHOK GURU MEDIA DG44 0199342400

17

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SK BUKIT SOGA JBA0026 TEL /FAX : 07 4341085 [email protected] https://skbsbp.weebly.com/

BIL GAMBAR NAMA JAWATAN GRED NO TELEFON

7 IZANI BIN SELAMAT GURU BESTARI DG41 0177365434

8 NORAZIMAH BT OTHMAN GURU DATA DG41 0177961789

9 JAMILAH BT OMAR GBK DG42 0137095414

10 HAFIZAH BT ABDULLAH GURU LINUS DG44 0167642005

11 SULEIMAN BIN ABD MAJID GURU DG38 0197733600
PEMULIHAN

12 NOR ASHIKIN BT SAID GURU PRA DG42 01127724603
SEKOLAH

18

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SK BUKIT SOGA JBA0026 TEL /FAX : 07 4341085 [email protected] https://skbsbp.weebly.com/

BIL GAMBAR NAMA JAWATAN GRED NO TELEFON

13 KAMILAH BT NORDIN GURU PRA DG44 0127617920
SEKOLAH

14 HARIZUN BINMOHAMAD GURU PKKI DG44 0174478287

15 NORMALA BT MUSA GURU PKKI DG41 0137455392

16 ALINA BT SAAD GURU PKKI DG44 0197507703

17 NORLISA BT NORDIN GURU PKKI DG42 0107000347

18 ROHANA BT MOHAMED GURU PKKI DG42 0142621858

19

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SK BUKIT SOGA JBA0026 TEL /FAX : 07 4341085 [email protected] https://skbsbp.weebly.com/

BIL GAMBAR NAMA JAWATAN GRED NO TELEFON

19 AFIZAH BT MUHAMMAD GURU PKKI DG44 0197080210

20 ISMARAHAYU BT ESA GURU PKKI DG44 01132195817

21 ROHAIDA BT MAMAT GURU PKKI DG44 0127809627

22 KHARUL AMILIN BIN MOHD GAB PI DG42 0199453087

23 SALMAH BT SHEIK ABDUL RAHMAN GAB PI DG34 0177962997

24 NORFADILAH BT ROSRAN GAB PI DG41 01110106534

20

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SK BUKIT SOGA JBA0026 TEL /FAX : 07 4341085 [email protected] https://skbsbp.weebly.com/

BIL GAMBAR NAMA JAWATAN GRED NO TELEFON

25 ABU BAKAR BIN HUSSIEN GAB PI DG41 0148140797

26 HAIROZI BIN MAHMOD GAB PI DG44 0192223005

27 MOHAMAD HAFIZUDDIN BIN HAS- GAB PI DG41 0177987220
SAN

28 FATEEN NASUHA BT ZAKARIA GAB PI DG41 0167019681

29 SITI HAJAR BT AMAT GAB PI DG42 0137708577

30 ROSMAWATI BT MUNAFAAT GAB PI DG42 0137696531

21

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SK BUKIT SOGA JBA0026 TEL /FAX : 07 4341085 [email protected] https://skbsbp.weebly.com/

BIL GAMBAR NAMA JAWATAN GRED NO TELEFON

31 NOOR ASYIKIN BT ABD RANI GAB PI DG42 0139635211

32 HANIFA BIN HOSNON GAB PI DG44 0108245573

33 DINA YULIDA BT MOHAMAD GAB PI DG44 0179507370

34 NOORUL WAHIDAH BT MOHD GAB PI DG44 0137429429
YAAKOB

35 RUHAILA BT SARUN GAB PI DG44 0197161489

36 ZABARIAH BT ABD MANAF GAB BM DG38 0177523467

22

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SK BUKIT SOGA JBA0026 TEL /FAX : 07 4341085 [email protected] https://skbsbp.weebly.com/

BIL GAMBAR NAMA JAWATAN GRED NO TELEFON

37 NOR’AZAH BT MOHD HASSIM GAB BM DG34 0199789401

38 FAUZIAH BT ABU BAKAR GAB BM DG41 0197551557

39 ANITA BT SALMAN GAB BM DG42 0137901654

40 MADITAH BT SULONG GAB BM DG42 0137875233

41 NAFISAH BT NAWI GAB BM DG42 0127883467

42 HUZAINI BT JAFRI GAB BM DG41 0182329394

23

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SK BUKIT SOGA JBA0026 TEL /FAX : 07 4341085 [email protected] https://skbsbp.weebly.com/

BIL GAMBAR NAMA JAWATAN GRED NO TELEFON

43 IDA RINA BT MD SHUKOR GAB BM DG44 0137615957

44 NOR FAZLINA BT MOHD SHARIFF GAB BM DG44 0126347632

45 KHAFIZAH BT MOHAMED GAB BI DG34 0127697182

46 ABIRAMY A/P MANOGARAN GAB BI DG41 0167892616

47 MOHD QUSYAIRI BIN ABDUL RAZAK GAB BI DG41 0177446505

48 NAUSHAD BIN A NOORDIN MIAN GAB BI DG42 0127691729

24

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SK BUKIT SOGA JBA0026 TEL /FAX : 07 4341085 [email protected] https://skbsbp.weebly.com/

BIL GAMBAR NAMA JAWATAN GRED NO TELEFON

49 NORHAZWIN BT SALIM GAB BI DG44 0133525838

50 SITI RADZIAH BT KAMSIN GAB BI DG44 0126656979

51 HASANATHUN SAKINAH BT JANTAN GAB MT DG41 0199210381

52 RAZIEFF BIN YAHYA GAB MT DG42 0197819797

53 NORLIZA BT MAHDAN GAB SC DG34 0105250682

54 FAIRUL HISHAM BIN SUDIN GAB SC DG44 0195597527

25

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SK BUKIT SOGA JBA0026 TEL /FAX : 07 4341085 [email protected] https://skbsbp.weebly.com/

BIL GAMBAR NAMA JAWATAN GRED NO TELEFON

55 NORJIHAN BT MD YASSIN GAB SC DG38 01119671414

56 NORITA BT HAIRONI GAB PSV DG41 0127600885

57 ROSWANI BT ISMAIL GAB PSV DG44 0199584374

58 MUHAMMAD RIDZUAN BIN JAM- GAB PJK DG41 0163433456
HARI

59 SARAH CHONG MEI YEE GAB PJK DG41 0194449030

60

61
26

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SK BUKIT SOGA JBA0026 TEL /FAX : 07 4341085 [email protected] https://skbsbp.weebly.com/

KAREKTER GURU SKBS
ATTITUDE
SKILL

KNOWLEDGE

KAREKTER MURID SKBS

SALAM
SENYUM
SOLAT
SEGAK
SOPAN
SENYAP

SAING
SAYANG

SAMA
SYUKUR

27

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SK BUKIT SOGA JBA0026 TEL /FAX : 07 4341085 [email protected] https://skbsbp.weebly.com/

JAWATANKUASA PEMBANGUNAN SEKOLAH 2019

GURU BESAR
EN MD KHAROL BIN A RAHMAN

GURU PENOLONG KANAN HEM GURU PENOLONG KANAN 1 GURU PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
PN. HASMIZA BT ASAN PN. NOOR LAILI BT BORHAN EN. KHIRULANUAR BIN MOHD ALI

AHLI JAWATANKUASA AHLI JAWATANKUASA AHLI JAWATANKUASA

PN.HJH. RUHAILA BT SARUN PN. NAFISAH BT NAWI EN.MOHD.QUSYAIRI BIN ABDUL RAZAK
PN. NORAZIMAH BT OTHMAN PN. NORMAH BT BACHOK EN. MOHD. RIDZUAN BIN JAMHARI
PN.HJH. JAMILAH BT OMAR EN. IZANI BIN SELAMAT CIK ABIRAMY A/P MANOGARAN
EN. MOHD. HAFIZUDDIN BIN PN. IDA RINA BT MD SHUKOR EN. KHARUL AMILIN BIN MOHD
CIK NORHAZWIN BT SALIM EN. RAZIEFF BIN YAHYA
HASSAN PN. HASANATHUN SAKINAH BT
PN. KHAFIZAH BT MOHAMED
JANTAN
PN. KAMILAH BT NORDIN PN.HJH.NORLIZA BT MAHDAN

PN. MADITAH BT SULONG
PN. HJH. ZABARIAH BT ABD MANAF

PN. SITI HAJAR BT AMAT
PN. FAUZIAH

PN. SITI RADZIAH

KETUA PEMBANTU TADBIR GURU PENOLONG KANAN PKKI PEMBANTU TADBIR KEWANGAN
PN. RINA BT MD SANI EN.MOHD NAZARI BIN SHUKOR PN. ZAIMAH BT ABDUL RAZAK

AHLI JAWATANKUASA

PN. ISMARAHAYU
PN. NORLISA BT NORDIN

28

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SK BUKIT SOGA JBA0026 TEL /FAX : 07 4341085 [email protected] https://skbsbp.weebly.com/

HALA TUJU SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT SOGA 2019

PENGURUSAN: Pencapaian prestasi kepimpinan dan pengurusan sekolah
yang cemerlang

Pengurusan kewangan cemerlang 2019.
Mengukuhkan pengurusan sumber manusia.
Menetapkan kepimpinan dan pengurusan sekolah yang berkualiti.

KURIKULUM: Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid

Memperkasakan pengurusan kurikulum.
Meningkatkan kecemerlangan dalam peperiksaan Awam dan PAT.
Meningkatkan pencapaian 95% murid menguasai 3M pada akhir Tahun Pra Sekolah.
Memantapkan perlaksanaan reformasi Pentaksiran Bilik Darjah(PBD)dan PAJSK.

Sasaran pencapaian pdpc guru- peningkatan kepada 80% cemerlang

2018 2019

BIL PERATUS BIL PERATUS
29/61 47.54 48/60 80

Sasaran UPSR- Peratus Lulus minima( Peningkatan 3% dari TOV)

UPSR 2017 UPSR 2018 SASARAN 2019

BIL PERATUS BIL PERATUS BIL PERATUS

74/123 60.16 70/113 62.50 62/94 65.95

Sasaran PAT- Peratus Lulus minima keseluruhan( Peningkatan 10% dari TOV)

PAT 2018 PAT 2019

TAHUN BIL PERATUS TAHUN BIL PERATUS
D3 D4
D4 71/107 66.36 D5 78/107 72.89

20/89 22.47 22/89 24.7

Pra sekolah – Sasaran 95% PERATUS
96
BIL MURID
24 /25

29

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SK BUKIT SOGA JBA0026 TEL /FAX : 07 4341085 [email protected] https://skbsbp.weebly.com/

HAL EHWAL MURID: Pencapaian sahsiah terpuji oleh semua murid
Sikap dan tingkah laku positif-mengamalkan 10 karektor murid SKBS.
Menurunkan kadar peratus kesdisiplin kepada 15%.
Mencapai kehadiran 95% sepanjang tahun.
Perlaksanaan 100% psikometrik oleh murid Tahun 6 dan Tahun 3.
Meningkatkan peratus kehadiran ibubapa kepada 75% dalam semua aktiviti sekolah
dalam program sarana dan PIBK.

KOKURIKULUM: Pencapaian prestasi sukan dan kokurikulum yang tinggi oleh semua murid

Penyertaan di dalam aktiviti kokurikulum 100% murid menyertai aktiviti unit kokurikulum
sekolah dan kehadiran sekurang-kurangnya 90% untuk setiap kali perjumpaan.

1. Sukan dan Permainan
4 pasukan permainan sekolah menjuarai pertandingan peringkat Zon.
Sekurang-kurangnya 6 murid ke peringkat MSSD dalam setiap pertandingan yang
disertai.
Memperoleh sekurang-kurangnya 4 pingat emas dalam Kejohanan Balapan dan Padang
peringkat Zon.
Johan peringkat cawangan,1 emas acara individu peringkat daerah, 1 emas acara
individu peringkat negeri.
2 orang murid mewakili MSSJ dan 1 orang murid mewakili MSSM

2. Unit Beruniform
Penglibatan sehingga ke peringkat kebangsaan dan memperolehi 3 pingat emas dalam
acara yang disertai.

3. Kelab dan Persatuan
Memasuki pertandingan dalam acara yang dipertandingkan dan mencapai tahap
tertinggi ( JOHAN ) hingga ke peringkat daerah.

PENDIDIKAN KHAS
1.PASR ( 1 orang murid dapat menguasai 100%)
2.Meningkatkan prestasi murid dalam semua bidang pembelajaran.

30

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SK BUKIT SOGA JBA0026 TEL /FAX : 07 4341085 [email protected] https://skbsbp.weebly.com/

31

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SK BUKIT SOGA JBA0026 TEL /FAX : 07 4341085 [email protected] https://skbsbp.weebly.com/

HARI KELEPASAN AM NEGERI JOHOR TAHUN

BIL. HARI KELEPASAN AM TARIKH HARI

1. Hari Thaipusam ** 21 Januari Isnin

2. Tahun Baru Cina 5 & 6 Februari Selasa & Rabu

3. Hari Keputeraan Rasmi DYMM Sultan Johor ** 23 Mac Sabtu

4. Hari Pekerja 1 Mei Rabu

5. Awal Ramadan 6 Mei Isnin

6. Hari Wesak 19 Mei Ahad

7. Hari Raya Puasa * 5 & 6 Jun Rabu & Khamis

8. Hari Raya Qurban * 11 Ogos Ahad

9. Hari Kebangsaan 31 Ogos Sabtu

10. Awal Muharram ( Maal Hijrah) 1 September Ahad

11. Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong 9 September Isnin

12. Hari Malaysia 16 September Isnin

13. Hari Hol Almarhum Sultan Iskandar ** 5 Oktober Sabtu

14. Hari Deepavali * 27 Oktober Ahad

15 Hari Keputeraan Nabi Muhammad S.A.W (Maulidur Rasul) 9 November Sabtu

16. Hari Krismas 25 Disember Rabu

Catatan:
* Tertakluk kepada pindaan
** Hari Kelepasan Am Negeri

Apabila Hari Kelepasan jatuh pada Hari Kelepasan Mingguan (Jumaat) atau Hari Kelepasan yang lain, maka
hari tersebut digantikan dengan hari bekerja berikutnya dan jika hari yang kemudiannya itu pula merupakan Hari
Kelepasan, maka hari yang berikutnya dijadikan Hari Kelepasan.
Jika Hari Kelepasan Am jatuh pada hari Sabtu ianya tidak diganti dengan hari berikutnya

32

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SK BUKIT SOGA JBA0026 TEL /FAX : 07 4341085 [email protected] https://skbsbp.weebly.com/

TAKWIM PERSEKOLAHAN TAHUN 2019

33

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SK BUKIT SOGA JBA0026 TEL /FAX : 07 4341085 [email protected] https://skbsbp.weebly.com/

34

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SK BUKIT SOGA JBA0026 TEL /FAX : 07 4341085 [email protected] https://skbsbp.weebly.com/

PENGURUSAN
PENTADBIRAN

& JAWATANKUASA INDUK PENGURUSAN PENTADBIRAN

35

CARTA ORGANISASI PENTADBIRANBUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SK BUKIT SOGA JBA0026 TEL /FAX : 07 4341085 [email protected] https://skbsbp.weebly.com/

36

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SK BUKIT SOGA JBA0026 TEL /FAX : 07 4341085 [email protected] https://skbsbp.weebly.com/

JAWATANKUASA PENGURUSAN & PENTADBIRAN

JAWATANKUASA PENGURUSAN & PENTADBIRAN

Pengerusi : En. Md. Kharol bin A. Rahman ( Guru Besar )
Timb. Pengerusi : Pn. Noor Laili binti Borhan ( GPK 1 )
Naib Pengerusi : Pn. Hasmiza binti Asan ( GPK HEM )
: En. Khirulanuar bin Mohd Ali ( GPK KOKU )
: En. Mohamed Nazari bin Shukor ( GPK PK )
Setiausaha : Pn. Nafisah binti Nawi ( SU KURIKULUM )
Ahli Jawatankuasa : Pn. Hjh. Ruhaila binti Sarun
En. Mohd Qusyairi bin Abd Razak
Pn. Hjh. Jamilah binti Omar
Pn. Rina binti Md Sani
Pn. Zaimah binti Abd Razak
Pn. Normala binti Musa
En. Mohd Faisal bin Hassan

JAWATANKUASA KEWANGAN

Pengerusi : En. Md. Kharol bin A. Rahman (Guru Besar )
Timb. Pengerusi : Pn. Noor Laili binti Borhan ( GPK 1 )
Naib Pengerusi : Pn. Hasmiza binti Asan ( GPK HEM )
: En. Khirulanuar bin Mohd Ali ( GPK KOKU )
: En. Mohamed Nazari bin Shukor ( GPK PK )
Setiausaha : Pn. Rina binti Md Sani
Ahli Jawatankuasa : Pn. Hjh. Jamilah binti Omar
Pn. Zaimah binti Abd Razak
En. Mohd Faisal bin Hassan
Pn. Norlisa binti Nordin
Pn. Ida Rina binti Md Shukor
Cik Norhazwin binti Salim
Pn. Hasanatun Sakinah binti Jantan
Pn. Hjh. Norliza binti Mahdan
Pn. Siti Hajar binti Amat
Pn. Noorul Wahidah binti Mohd Yaakob
Pn. Hjh. Normah binti Bachok@Abd Moin
En. Razieff bin Yahya
Pn. Norita binti Haironi
En. Naushad bin A Noordian Mian
Pn. Norjihan binti Md Yassin
En. Fairul Hisham bin Sudin
En. Suleiman bin Abd Majid
Cik Hafizah binti Abdullah
Pn. Kamilah binti Nordin

37

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SK BUKIT SOGA JBA0026 TEL /FAX : 07 4341085 [email protected] https://skbsbp.weebly.com/

JAWATANKUASA PEMBANGUNAN FIZIKAL SEKOLAH

Pengerusi : En. Md. Kharol bin A. Rahman (Guru Besar )
Timb. Pengerusi : Pn. Noor Laili binti Borhan ( GPK 1 )
Naib Pengerusi : Pn. Hasmiza binti Asan ( GPK HEM )
: En. Khirulanuar bin Mohd Ali ( GPK KOKU )
: En. Mohamed Nazari bin Shukor ( GPK PK )
Setiausaha : En. Suleiman bin Abd Majid
Ahli Jawatankuasa : En. Abu Bakar bin Hussien
Pn. Rina binti Md Sani
Pn. Zaimah binti Abd Razak
En. Harizun bin Mohamad
En. Mohd Faisal bin Hassan

JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN DAN PELUPUSAN

Pengerusi : En. Md. Kharol bin A. Rahman (Guru Besar )
Timb. Pengerusi : Pn. Noor Laili binti Borhan ( GPK 1 )
Naib Pengerusi : Pn. Hasmiza binti Asan ( GPK HEM )
: En. Khirulanuar bin Mohd Ali ( GPK KOKU )
: En. Mohamed Nazari bin Shukor (GPK PK )
Setiausaha : Pn. Rina binti Mad Sani
Pegawai Aset : Pn. Noor Laili binti Borhan
Ahli Jawatankuasa : Pn. Nafisah binti Nawi
Pn. Hjh. Ruhaila binti Sarun
En. Mohd Qusyairi bin Abd Razak
Pn. Rina binti Md Sani
Pn. Zaimah binti Abd Razak
Pn. Alina binti Mohd Saad
En. Mohd Faisal bin Hassan

JAWATANKUASA PENGURUSAN MAKLUMAT SEKOLAH (SSO )

Pengerusi : En. Md. Kharol bin A. Rahman (Guru Besar )
Timb. Pengerusi : Pn. Noor Laili binti Borhan ( GPK 1 )
Naib Pengerusi : Pn. Hasmiza binti Asan ( GPK HEM )
: En. Khirulanuar bin Mohd Ali ( GPK KOKU )
: En. Mohamed Nazari bin Shukor (GPK PK )
Setiausaha : Pn. Norazimah binti Othman (Guru Data )
Ahli Jawatankuasa : Pn. Nafisah binti Nawi
Pn. Hjh. Ruhaila binti Sarun
En. Mohd Qusyairi bin Abd Razak
Pn. Rina binti Md Sani
Pn. Zaimah binti Abd Razak
Pn. Alina binti Mohd Saad
En. Mohd Faisal bin Hassan

38

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SK BUKIT SOGA JBA0026 TEL /FAX : 07 4341085 [email protected] https://skbsbp.weebly.com/

JAWATANKUASA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN
PENDIDIKAN (PBPPP)

Pengerusi : En. Md. Kharol bin A. Rahman ( Guru Besar )
Setiausah : Pn. Noor Laili binti Borhan ( GPK 1 )
AJK : Pn. Hasmiza binti Asan ( GPK HEM )
: En. Khirulanuar bin Mohd Ali ( GPK KOKU )
: En. Mohamed Nazari bin Shukor ( GPK PK )
: Pn. Rina bt Md Sani (KPT )

JAWATANKUASA PENGURUSAN SKPMg2

Pengerusi : En. Md. Kharol bin A. Rahman ( Guru Besar )
Timb. Pengerusi : Pn. Noor Laili binti Borhan ( GPK 1 )
Naib Pengerusi : Pn. Hasmiza binti Asan ( GPK HEM )
: En. Khirulanuar bin Mohd Ali ( GPK KOKU )
: En. Mohamed Nazari bin Shukor ( GPK PK )
Setiausaha : Pn. Nafisah binti Nawi ( SU KURIKULUM )
Ahli Jawatankuasa : Pn. Norazimah binti Othman
Pn. Hjh. Ruhaila binti Sarun
En. Mohd Qusyairi bin Abd Razak
Pn. Hjh. Jamilah binti Omar
Pn. Kamilah binti Nordin
Pn. Normala binti Musa

JAWATANKUASA PENGURUSAN LDP

Pengerusi : En. Md. Kharol bin A. Rahman ( Guru Besar )
Timb. Pengerusi : Pn. Noor Laili binti Borhan ( GPK 1 )
Naib Pengerusi : Pn. Hasmiza binti Asan ( GPK HEM )
: En. Khirulanuar bin Mohd Ali ( GPK KOKU )
: En. Mohamed Nazari bin Shukor ( GPK PK )
Setiausaha : Pn. Rosmawati binti Munafaat
Pen. Setiausaha : Pn. Fateen Nasuha binti Zakaria
Ahli Jawatankuasa : Pn. Nafisah bt Nawi
Pn. Hjh. Ruhaila binti Sarun
En. Mohd Qusyairi bin Abd Razak

39

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SK BUKIT SOGA JBA0026 TEL /FAX : 07 4341085 [email protected] https://skbsbp.weebly.com/

JAWATANKUASA PENGURUSAN DIALOG PRESTASI

Pengerusi : En. Md. Kharol bin A. Rahman ( Guru Besar )
Timb. Pengerusi : Pn. Noor Laili binti Borhan ( GPK 1 )
Naib Pengerusi : Pn. Hasmiza binti Asan ( GPK HEM )
: En. Khirulanuar bin Mohd Ali ( GPK KOKU )
: En. Mohamed Nazari bin Shukor ( GPK PK )
Setiausaha : Pn. Nafisah binti Nawi ( SU KURIKULUM )
Ahli Jawatankuasa : Pn. Hjh. Ruhaila binti Sarun
En. Mohd Qusyairi bin Abd Razak
Pn. Hjh. Jamilah bt Omar
Pn. Ida Rina binti Md Shukor
Cik Norhazwin binti Salim
Pn. Hasanatun Sakinah binti Jantan
Pn. Hjh. Norliza binti Mahdan
Pn. Siti Hajar binti Amat
Pn. Noorul Wahidah binti Mohd Yaakob
Pn. Hjh. Normah binti Bachok@Abd Moin
En. Razieff bin Yahya
Pn. Norita binti Haironi
En. Naushad bin A Noordian Mian
Pn. Norjihan binti Md Yassin
En. Fairul Hisham bin Sudin
En. Suleiman bin Abd Majid
Cik Hafizah binti Abdullah
Pn. Kamilah binti Nordin

JAWATANKUASA PENGURUSAN HRMIS

Pengerusi : En. Md. Kharol bin A. Rahman ( Guru Besar )
Timb. Pengerusi : Pn. Noor Laili binti Borhan ( GPK 1 )
Naib Pengerusi : Pn. Hasmiza binti Asan ( GPK HEM )
: En. Khirulanuar bin Mohd Ali ( GPK KOKU )
: En. Mohamed Nazari bin Shukor ( GPK PK )
Setiausaha : Pn. Rina binti Md Sani
Ahli Jawatankuasa : Pn. Hjh. Ruhaila binti Sarun
En. Mohd Qusyairi bin Abd Razak
Pn. Zaimah binti Abd Razak

40

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SK BUKIT SOGA JBA0026 TEL /FAX : 07 4341085 [email protected] https://skbsbp.weebly.com/

JAWATANKUASA PENGURUSAN KAJIAN TINDAKAN

Pengerusi : En. Md. Kharol bin A. Rahman ( Guru Besar )
Timb. Pengerusi : Pn. Noor Laili binti Borhan ( GPK 1 )
Naib Pengerusi : Pn. Hasmiza binti Asan ( GPK HEM )
: En. Khirulanuar bin Mohd Ali ( GPK KOKU )
: En. Mohamed Nazari bin Shukor ( GPK PK )
Setiausaha : Cik Norhazwin binti Salim
Ahli Jawatankuasa : Pn. Ida Rina binti Md Shukor
Pn. Anita binti Salman
Pn. Ida Rina binti Md Shukor
Cik Norhazwin binti Salim
Pn. Hasanatun Sakinah binti Jantan
Pn. Hjh. Norliza binti Mahdan
Pn. Siti Hajar binti Amat
Pn. Noorul Wahidah binti Mohd Yaakob
Pn. Hjh. Normah binti Bachok@Abd Moin
En. Razieff bin Yahya
Pn. Norita binti Haironi
En. Naushad bin A Noordian Mian
Pn. Norjihan binti Md Yassin
En. Fairul Hisham bin Sudin
En. Suleiman bin Abd Majid
Cik Hafizah binti Abdullah
Pn. Kamilah binti Nordin
Pn. Noor Asyikin binti Abd Rani
Pn. Maditah binti Sulong
Pn. Hjh. Zabariah binti A Manaf
Pn. Fauziah binti Abu Bakar
Pn. Siti Radziah binti Kamsin

JAWATANKUASA PENGURUSAN ICT/MAKMAL/PORTAL

Pengerusi : En. Md. Kharol bin A. Rahman (Guru Besar )
Timb. Pengerusi : Pn. Noor Laili binti Borhan ( GPK 1 )
Naib Pengerusi : Pn. Hasmiza binti Asan ( GPK HEM )
: En. Khirulanuar bin Mohd Ali ( GPK KOKU )
: En. Mohamed Nazari bin Shukor ( GPK PK )
Setiausaha : En. Izani bin Selamat
Pen. Setiausaha : En. Fairul Hisham bin Sudin
Ahli Jawatankuasa : Pn. Nafisah binti Nawi
Pn. Hjh. Ruhaila binti Sarun
En. Mohd Qusyairi bin Abd Razak
Pn. Fauziah binti Abu Bakar

41

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SK BUKIT SOGA JBA0026 TEL /FAX : 07 4341085 [email protected] https://skbsbp.weebly.com/

JAWATANKUASA PENGURUSAN PERANCANGAN STRATEGIK

Pengerusi : En. Md. Kharol bin A. Rahman ( Guru Besar )
Timb. Pengerusi : Pn. Noor Laiili binti Borhan ( GPK 1 )
Naib Pengerusi : Pn. Hasmiza binti Asan ( GPK HEM )
: En. Khirulanuar bin Mohd Ali ( GPK KOKU )
: En. Mohamed Nazari bin Shukor ( GPK PK )
Setiausaha : Pn. Nafisah binti Nawi (SU KURIKULUM )
Ahli Jawatankuasa : Pn. Hjh. Ruhaila binti Sarun
En. Mohd Qusyairi bin Abd Razak
Pn. Hjh Jamilah binti Omar
Pn. Imarahayu binti Isah@Esa
Pn. Ida Rina binti Md Shukor
Cik Norhazwin binti Salim
Pn. Hasanatun Sakinah binti Jantan
Pn. Hjh. Norliza binti Mahdan
Pn. Siti Hajar binti Amat
Pn. Noorul Wahidah binti Mohd Yaakob
Pn. Hjh. Normah binti Bachok@Abd Moin
En. Razieff bin Yahya
Pn. Norita binti Haironi
En. Naushad bin A Noordian Mian
Pn. Norjihan binti Md Yassin
En. Fairul Hisham bin Sudin
En. Suleiman bin Abd Majid
Cik Hafizah binti Abdullah
Pn. Kamilah binti Nordin

JAWATANKUASA BUKU PENGURUSAN SEKOLAH

Pengerusi : En. Md. Kharol bin A. Rahman ( Guru Besar )
Timb. Pengerusi : Pn. Noor Laili binti Borhan ( GPK 1 )
Naib Pengerusi : Pn. Hasmiza binti Asan ( GPK HEM )
: En. Khirulanuar bin Mohd Ali ( GPK KOKU )
: En. Mohamed Nazari bin Shukor ( GPK PK )
Setiausaha : Pn. Nafisah binti Nawi ( SU KURIKULUM )
Ahli Jawatankuasa : Pn. Hjh. Ruhaila binti Sarun
En. Mohd Qusyairi bin Abd Razak
Pn. Noorul Wahidah bt Mohd Yaakob
En. Hairozi bin Mahmod
Pn. Normala binti Musa
En. Mohd. Faisal bin Hassan

42

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SK BUKIT SOGA JBA0026 TEL /FAX : 07 4341085 [email protected] https://skbsbp.weebly.com/

JAWATANKUASA PENGURUSAN BILIK-BILIK KHAS

Pengerusi : En. Md. Kharol bin A. Rahman ( Guru Besar )
Timb. Pengerusi : Pn. Noor Laili binti Borhan ( GPK 1 )
Naib Pengerusi : Pn. Hasmiza binti Asan ( GPK HEM )
Setiausaha : En. Khirulanuar bin Mohd Ali ( GPK KOKU )
: En. Mohamed Nazari bin Shukor ( GPK PK )
: Pn. Nafisah binti Nawi ( SU KURIKULUM )

Ahli Jawatankuasa : B. Pengawas
Pn Khafizah bt Mohamed Surau
En. Mohd Hafizuddin bin Hassan M. Komputer
En. Izani bin Selamat Bilik Muzik
En. Naushad bin A Noordin Mian B.Peperiksaan.
En. Hanifa bin Hosnon Bilik Sukan
En. Razieff bin Yahya PSS
Pn. Hjh. Normah bt Bachok B. Matematik
Pn. Hasanathun Sakinah bt Jantan Bilik Sains
Pn. Hjh. Norliza bt Mahdan BOSS
En. Kharul Amilin bin Mohd Kedai Buku
Pn. Alina bt Saad Bilik j-QAF
En. Abu Bakar bin Husein B. Kaunseling
Pn. Hjh. Jamilah bt Omar B. RBT
Pn. Norjihan bt Md Yassin Bilik. Guru
En. Suleiman bin Abd. Majid B. Mesyuarat
Pn. Nafisah bt Nawi LDP
Pn. Hjh.Rosmawati bt Munafaat Bilik Ascess
En. Fairul Hisham bin Sudin Bilik Data/Fail
Pn. Norazimah bt Othman Dewan 1&2
En. Mohd Qusyairi bin Abdul Razak B.Kesihatan
Pn. Siti Radziah bt Kamsin B.Pemulihan
En. Suleiman bin Abd Majid ABM 1&2
Pn. Hjh. Huzaini bt Jafri Bilik PIBG
En. Hairozi bin Mahmod

43

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SK BUKIT SOGA JBA0026 TEL /FAX : 07 4341085 [email protected] https://skbsbp.weebly.com/

JAWATANKUASA PENGURUSAN GERAKAN BANJIR

Pengerusi : En. Md. Kharol bin A. Rahman ( Guru Besar )
Timb. Pengerusi : Pn. Noor Laili binti Borhan ( GPK 1 )
Naib Pengerusi : Pn. Hasmiza binti Asan ( GPK HEM )
: En. Khirulanuar bin Mohd Ali ( GPK KOKU )
: En. Mohamed Nazari bin Shukor ( GPK PK )
Setiausaha : En. Suleiman bin Majid
Ahli Jawatankuasa : Pn. Hjh. Zabariah binti A Manaf
Pn. Hjh Jamilah binti Omar

JAWATANKUASA PENGURUSAN SARANA SEKOLAH

Pengerusi : En. Md. Kharol bin A. Rahman ( Guru Besar )
Timb. Pengerusi : Pn. Noor Laili binti Borhan ( GPK 1 )
Naib Pengerusi : Pn. Hasmiza binti Asan ( GPK HEM )
: En. Khirulanuar bin Mohd Ali ( GPK KOKU )
: En. Mohamed Nazari bin Shukor ( GPK PK )
Setiausaha : En. Hairozi bin Mahmod
Ahli Jawatankuasa : Pn. Norfadilah binti Rosran
Pn. Nafisah binti Nawi
Pn. HJh. Ruhaila binti Sarun
Pn. Siti Hajar binti Amat
Pn. Rohana binti Mohamed@Jaafar

JAWATANKUASA SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH KUALITI (SPSK)

PENGERUSI (PENGURUS) :En. Md. Kharol bin A. Rahman
SETIAUSAHA (PEN.PENGURUS) :Pn. Noor Laili binti Borhan
JURUAUDIT DALAM :En. Mohamed Nazari bin Shukor
Pn. Hasmiza binti Asan
En. Khirulanuar bin Mohd Ali

44

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SK BUKIT SOGA JBA0026 TEL /FAX : 07 4341085 [email protected] https://skbsbp.weebly.com/

AJK &PENYELARAS PROSEDUR KUALITI

No.PK Prosedur Kualiti & Penyelaras No.PK Prosedur Kualiti & Penyelaras

PK01 :Pengurusan Panitia PK 08 :Pengurusan Aduan Pelanggan
Pn. Nafisah binti Nawi Pn. Noorul Wahida binti Mohd Yaakob

PK 02 :Pengurusan Jadual Waktu PK 09 :Pengurusan Pusat Sumber
Pn. Noor Laili binti Borhan Pn. Hjh. Normah binti Bachok@Abd Moin

PK 03 :Pengurusan Pembelajaran Dan PK 10 :Pengurusan Perkembangan Staf
Pengajaran Pn. Rosmawati binti Munafaat
Pn. Hasmiza binti Asan
PK 11 :Pengurusan Perolehan Pembelian
PK 04 :Pengurusan Pencerapan Pn. Rina binti Md. Sani
Pn. Noor Laili binti Borhan
PK 12 : Pengurusan Kawalan Dokumen dan
PK 05 :Pengurusan Peperiksaan Rekod Kualiti
En. Hanifa bin Hosnon Pn. Zaimah binti Abd Razak

PK 06 :Pengurusan Semakan Hasil Kerja PK 13 :Pengurusan Bimbingan
Murid Pn. Hjh. Jamilah binti Omar
Pn. Norjihan binti Md Yassin
PK 14 :Pengurusan Audit Dalam
PK 07 :Pengurusan Mesyuarat En. Khirulanuar bin Mohd Ali
Pn. Nafisah binti Nawi

45

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SK BUKIT SOGA JBA0026 TEL /FAX : 07 4341085 [email protected] https://skbsbp.weebly.com/

PENGURUSAN
KURIKULUM

& JAWATANKUASA INDUK KURIKULUM

46

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SK BUKIT SOGA JBA0026 TEL /FAX : 07 4341085 [email protected] https://skbsbp.weebly.com/

CARTA ORGANISASI KURIKULUM

47

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SK BUKIT SOGA JBA0026 TEL /FAX : 07 4341085 [email protected] https://skbsbp.weebly.com/

JAWATANKUASA INDUK MAJLIS KURIKULUM

Pengerusi : En. Md. Kharol bin A. Rahman ( Guru Besar )
Timb. Pengerusi : Pn. Noor Laili binti Borhan ( GPK 1 )
Naib Pengerusi : Pn. Hasmiza binti Asan ( GPK HEM )
: En. Khirulanuar bin Mohd Ali ( GPK KOKU )
: En. Mohamed Nazari bin Shukor ( GPK PK )
Setiausaha : Pn. Nafisah binti Nawi ( SU KURIKULUM )
Ahli Jawatankuasa : En. Hanifa bin Hosnon ( SU PEP UPSR )
En. Hairozi bin Mahmod ( PEN SU PEP UPSR )
Pn. Dina Yulida binti Mohamad ( SU PEP DALAMAN )
Pn. Sarah Chong Mei Yee ( PEN SU PEP DALAMAN )
Pn. Norfazlina binti Mohd Shariff ( SU PBS )
Pn. Anita binti Salman ( PEN SU PBS )
Pn. Normah binti Bachok@Abd Moin ( PPS )
En. Izani bin Selamat
Pn. Hjh. Jamilah binti Omar
Pn. Kamilah binti Nordin
Cik Hafizah binti Abdullah
Pn. Afizah binti Muhamad

48

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SK BUKIT SOGA JBA0026 TEL /FAX : 07 4341085 [email protected] https://skbsbp.weebly.com/

SENARAI PANITIA , PENGERUSI DAN SETIAUSAHA

BIL PANITIA KETUA/PENGERUSI SETIAUSAHA

1 Bahasa Melayu Pn. Ida Rina binti Md Shukor Pn. Norazimah binti Othman Semua guru
mp

2 Bahasa Inggeris Cik Norhazwin binti Salim Cik Abiramy a/p Manogran Semua guru
mp

3 Matematik Pn. Hasanatun Sakinah binti Pn. Norita binti Haironi Semua guru
Jantan mp

4 Dunia Sains Pn. Hjh. Norliza binti Mahdan Pn. Hjh. Zabariah binti A Manaf Semua guru
&Teknologi mp

5 Pendidikan Islam Pn. Siti Hajar binti Amat En. Hairozi bin Mahmod Semua guru
mp

6 Dunia Seni Visual Pn. Norita binti Haironi Pn. Roswani binti Ismail Semua guru
mp

7 Dunia Muzik En. Naushad bin Noordian Pn. Maditah bt Sulong Semua guru
8 Pendidikan Jasmani Mian Pn. Sarah Chong Mei Yee mp
Pn. Sarah Chong Mei Yee
En. Razieff bin Yahya Semua guru
mp
9 Pendidikan Kesihatan En. Razieff bin Yahya
Semua guru
mp

10 RBT Pn. Norjihan binti Md yassin Pn. Anita binti Salman Semua guru
mp

11 Sejarah Pn. Normah bt Bachok@Abd Pn. Hjh. Huzaini binti Jafri Semua guru
Moin mp

12 TMK En. Fairul Hisham bin Sudin Pn. Fauziah binti Abu Bakar Semua guru
mp

13 Bahasa Arab Pn. Noorul Wahidah bt Mohd En. Mohd Hafizuddin bin Has- Semua guru
Yaakob san mp

14 Pemulihan En. Suleiman bin Abd Majid

15 LINUS Cik Hafizah bt Abdullah

16 Prasekolah Pn. Kamilah binti Nordin

49

BUKU PANDUAN PENGURUSAN SEKOLAH 2019

SK BUKIT SOGA JBA0026 TEL /FAX : 07 4341085 [email protected] https://skbsbp.weebly.com/

JAWATANKUASA PROGRAM KECEMERLANGAN/PENINGKATAN AKADEMIK

Pengerusi : En. Md. Kharol bin A. Rahman ( Guru Besar )
Timb. Pengerusi : Pn. Noor Laili binti Borhan ( GPK 1 )
Naib Pengerusi : Pn. Hasmiza binti Asan ( GPK HEM )
: En. Khirulanuar bin Mohd Ali ( GPK KOKU )
: En. Mohamed Nazari bin Shukor ( GPK PK )
Setiausaha : Pn. Nafisah binti Nawi ( SU KURIKULUM )
Ahli Jawatankuasa : Pn. Hjh. Ruhaila binti Sarun
Pn. Hjh Jamilah bt Omar
Pn. Imarahayu binti Isah@Esa
Pn. Ida Rina binti Md Shukor
Cik Norhazwin binti Salim
Pn. Hasanatun Sakinah binti Jantan
Pn. Hjh. Norliza binti Mahdan
Pn. Siti Hajar binti Amat
Pn. Noorul Wahidah binti Mohd Yaakob
Pn. Hjh. Normah binti Bachok@Abd Moin
En. Razieff bin Yahya
Pn. Norita binti Haironi
En. Naushad bin A Noordian Mian
Pn. Norjihan binti Md Yassin
En. Fairul Hisham bin Sudin
En. Suleiman bin Abd Majid
Cik Hafizah binti Abdullah
Pn. Kamilah binti Nordin
Pn. Maditah binti Sulong
Pn. Hjh. Zabariah binti A Manaf
Pn. Fauziah binti Abu Bakar
Pn. Siti Radziah bt Kamsin

JAWATANKUASA JADUAL WAKTU

Pengerusi : En. Md. Kharol bin A. Rahman ( Guru Besar )
Timb. Pengerusi : Pn. Noor Laili binti Borhan ( GPK 1 )
Naib Pengerusi : Pn. Hasmiza binti Asan ( GPK HEM )
: En. Khirulanuar bin Mohd Ali ( GPK KOKU)
: En. Mohamed Nazari bin Shukor ( GPK PK )
Setiausaha : Pn. Nafisah binti Nawi ( SU KURIKULUM )
Ahli Jawatankuasa : Pn. Hjh. Ruhaila binti Sarun
En. Mohd Qusyairi bin Abd Razak
En. Hanifa bin Hosnon
Pn. Dina Yulida binti Mohamad
Pn. Normala binti Musa

50


Click to View FlipBook Version