"มดตัวน้อยตัวนิด"
"มดตัวน้อยตัวนิด"
ผู้เขียน: ประชา พงศ์สุพัฒน์
ผู้จัดทำ: มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ (มสวร.)
ผู้สนับสนุน: แผนงานสนับสนุนการพัฒนาเด็กปฐมวัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
จำนวน 16 หน้า
หนังสือชุด ร้อง เต้น เล่น อ่าน สรรค์สร้างจินตนาการสู่ภาษา ชุดที่ 1 เรื่อง "มดตัวน้อยตัวนิด"หนังสือภาพประกอบเพลงและดนตรี รูปแบบการเรียนการสอนที่เป็นระบบและมีความเข้าใจพัฒนาการแต่ละช่วงวัย รวมทั้งส่งเสริมและกระตุ้นพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุล ทำให้ความจำระยะสั้นกลายมาเป็นความจำระยะยาวจากการร้อง เล่น
เการพัฒนากระบวนการคิด เสริมสร้างประสบการณ์สู่ทักษะที่สามารถนำไปใช้ได้ในอนาคตได้จริง
ขอขอบคุณข้อมูลแหล่งที่มา ซึ่งได้รวบรวมมาจากเว็บไซตของหน่วยงาน องค์กร มูลนิธิ และสถาบันต่างๆ ที่ให้ดาวน์โหลดฟรี จึงนำมาเผยแพร่เพื่อให้บริการทางการศึกษากับผูู้ที่สนใจ นำความรู้ไปใช้์ โดยไม่แสวงผลประโยชน์และเป็นวิทยาทาน เพื่อการศึกษาเรียนรู้เท่านั้น
ขอขอบคุณเจ้าของและผู้จัดทำเอกสารมา ณ โอกาสนี้ 

**หากท่านไม่ประสงค์จะให้มีการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์ สามารถแจ้งเพื่อดำเนินการนำออกได้ทาง E-mail : [email protected]**
View Text Version Category : All
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload
Related publications