The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by masita.jba3003, 2022-03-24 05:06:53

BUKU PENGURUSAN 2022

BUKU PENGURUSAN 2022

1

PERKARA MUKA SURAT
KATA ALU-ALUAN PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH KOTA TINGGI 1
KATA ALU-ALUAN GURU BESAR SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT LINTANG 2
PROFIL SEKOLAH 3
SEJARAH SEKOLAH 4
LOGO SEKOLAH 5
LAGU SEKOLAH 6
HALA TUJU 7
VISI DAN MISI 8
MOTTO DAN TAGLINE 9
OBJEKTIF SEKOLAH 10
PIAGAM PELANGGAN 14
DASAR PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH 15
KALENDAR TAHUN 2022 24
PENGGAL PERSEKOLAHAN 25
MINGGU PERSEKOLAHAN 26
CUTI PERAYAAN 28
JADUAL PEMBAYARAN GAJI 29
PELAN SEKOLAH 30
PELAN KECEMASAN 31
SENARAI GURU 32
SENARAI ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA 33
ENROLMEN MURID 34
SENARAI GURU KELAS DAN PEMBANTU 35
DATA DAN MAKLUMAT SEKOLAH 36
UNIT PENGURUSAN PENTADBIRAN 50
CARTA ORGANISASI PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH 51
JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH 52

i

PERKARA MUKA SURAT
CARTA ORGANISASI PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU (PIBG) 65
JAWATANKUASA KECIL (BIRO) PIBG 66
CARTA ORGANISASI PIBKS 67
UNIT KURIKULUM 68
CARTA ORGANISASI UNIT KURIKULUM 69
JAWATANKUASA UNIT KURIKULUM 70
PENETAPAN KUALITI UNIT KURIKULUM 76
UNIT HAL EHWAL MURID 81
CARTA ORGANISASI HAL EHWAL MURID (HEM) 82
JAWATANKUASA INDUK HEM 83
JAWATANKUASA PENGURUSAN HEM 84
SENARAI GURU BERTUGAS 86
PENETAPAN KUALITI UNIT HEM 89
UNIT KOKURIKULUM 99
CARTA ORGANISASI KOKURIKULUM 100
CARTA ORGANISASI 1 MURID 1 SUKAN 101
JAWATANKUASA PEMBANGUNAN SUKAN 102
JAWATANKUASA PENGURUSAN PASUKAN SEKOLAH 103
JAWATANKUASA PENGURUSAN UNIT BERUNIFORM 104
JAWATANKUASA PENGURUSAN KELAB DAN PERSATUAN 105
JAWATANKUASA PENGURUSAN SUKAN DAN PERMAINAN 106
JAWATANKUASA PENGURUSAN RUMAH SUKAN 107
SENARAI TUGASAN UNIT KOKURIKULUM 108
LOKASI PERJUMPAAN AKTIVITI KOKURIKULUM 109
TAKWIM AKTIVITI KOKURIKULUM 110
JADUAL PERHIMPUNAN KOKURIKULUM 111
PENETAPAN KUALITI UNIT KOKURIKULUM 112

ii

PEGAWAI PENDIDIKAN DAERAH KOTA TINGGI

Assalamualaikum dan Selamat Sejahtera,

Salam Kota Tinggi Mengungguli, Sehati Memperkasa Bangsa.

Pertama-tamanya ingin saya mengucapkan syabas dan tahniah kerana pihak sekolah berjaya
menghasilkan Manual Eksekutif 2022/2023. Semoga niat dan keikhlasan tuan-tuan dan puan-
puan untuk berkongsi ilmu sefahaman dalam bidang tugas semua pihak
demi kemaslahatan dan kesejahteraan bersama, khususnya dalam membangunkan
kecemerlangan Pendidikan di sekolah akan terus diberkati.
Saya penuh yakin dan percaya bahawa, Manual Eksekutif 2022/2023 ini
diterbitkan bagi memenuhi keperluan khusus untuk warga sekolah ini. Semua warga sekolah
diharapkan dapat memanfaatkan panduan ini sebagai rujukan sepanjang masa dalam aspek
memahami bidang tugas serta kerja buat yang telah digariskan berfokuskan hala tuju sekolah
dalam mengupayakan Sekolah Berkualiti dan Kemenjadian Murid yang autentik. Hal ini juga
diyakini selari dengan aspirasi yang dihasratkan oleh Pejabat Pendidikan Daerah Kota Tinggi
serta Jabatan Pendidikan Negeri Johor dan seiring dengan hasrat yang diwartakan oleh
Kementerian Pendidikan Malaysia.
Bagi pihak warga Pejabat Pendidikan Daerah Kota Tinggi, sekali lagi saya merakamkan jutaan
terima kasih dan tahniah atas usaha serta komitmen pihak sekolah dalam menyediakan
penerbitan Manual Eksekutif 2022/2023dengan jayanya. Manfaatkan dan jadikanlah panduan
ini sebagai titik tolak dan pemangkin dalam bidang pengurusan dan pelaksanaan tugas yang
lebih terancang, sistematik serta berimpak tinggi.
Akhir kata, "Mulakan dengan perkara yang baik, teruskanlah berbuat baik, untuk menikmati
hasil yang terbaik.” Semoga usaha murni yang berterusan ini dapat dikekalkan dari semasa ke
semasa demi kecemerlangan pendidikan negara Malaysia.

Sekian, terima kasih.

1

Tuan Guru Besar

Assalamuaalaikum w.b.t dan salam sejahtera

Terlebih dahulu saya ingin memanjatkan rasa syukur ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan
limpah dan kurniaNya, maka Manual Eksekutif 2022/2023 ini telah dapat disediakan dengan
jayanya.

Bertemakan Program Transformasi Sekolah 2025 (TS25), amat bertepatan dengan situasi
negara kita yang bergerak ke arah Transformasi Pendidikan Nasional. Sekolah Kebangsaan
Bukit Lintang telah dipilih melaksanakan Program Transformasi Sekolah 2025 (TS25) mulai
tahun 2020 (Kohort 5) yang meliputi 4 KRA utama iaitu Pemimpin Berkesan, Guru Berkualiti,
Persekitaran Pembelajaran Bermakna dan serta sokongan PIBG dan Komuniti. Matlamat kami
adalah kemenjadian murid dalam semua bidang dan mewujudkan sekolah yang berkualiti.

Justeru itu, semua guru perlu mengambil sikap positif dan inovatif dalam merealisasikan Pelan
Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM 2013-2025). Komitmen seluruh warga pendidikan
di sekolah ini amat diperlukan bagi menyumbang idea serta ilmu pengetahuan yang kritis dan
dinamik untuk menjayakannya.

Saya penuh yakin bahawa semua guru Sekolah Kebangsaan Bukit Lintang mampu
meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran dengan ilmu pengetahuan, kemahiran serta
keterampilan bagi menghadapi cabaran dan rintangan dalam usaha melahirkan modal insan
yang berilmu, kreatif, inovatif dan berdaya saing.

Akhir kata, semoga Manual Eksekutif 2022/2023 ini dapat menjadi garis panduan kepada
semua warga sekolah dalam meningkatkan keupayaan melonjakkan kecemerlangan pendidikan
di Sekolah Kebangsaan Bukit Lintang sebagaimana yang telah dihasratkan dalam Pelan
Pembangunan Pendidikan Malaysia (2013-2025).

Sekian, terima kasih.

ROSLAN BIN BONGSU @ BABA
Guru Besar
Sekolah Kebangsaan Bukit Lintang
Kota Tinggi, Johor

2

KOD SEKOLAH JBA 3003
NAMA SEKOLAH
ALAMAT SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT LINTANG
SEKOLAH KEBANGSAAN BUKIT LINTANG, J175
KOORDINAT KAMPUNG BUKIT LINTANG, 81900 KOTA TINGGI,
JOHOR.
NO. TEL./ FAX LATITUD : 1.796097
NO. PENDAFTARAN SEKOLAH LONGITUD : 103.888508
TARIKH TUBUH SEKOLAH 07-8821446
PPD
EMAIL J/3/SK/003
SESI 1/1/1932
LOKASI
GRED PPD KOTA TINGGI
BIL. GURU
BIL. AKP [email protected]
BIL. PEKERJA SWASTA
GURU BESAR 2 SESI (SESI PAGI DAN SESI PETANG)
GPK PENTADBIRAN LUAR BANDAR
GPK HAL EHWAL MURID
GPK KOKURIKULUM A

39
4
9
ENCIK ROSLAN BIN BONGSU @ BABA

ENCIK NOR AZMAN BIN ABDUL RAMAN

PUAN MASITA BINTI ALI

ENCIK ABDUL HAMID BIN AHMAD

3

Kampung Lukut telah dibuka semasa pemerintahan Al- Marhum Duli Yang Maha Mulia
Sultan Abu Bakar. Para penerokanya datang dari Negeri Sembilan dan Sumatera, Indonesia
bertujuan untuk menjayakan rancangan pertanian terutamnya sawah padi. Penghulu pertama
kampung ini ialah Tuan Haji Mohd Daim bin Lajim. Beliau berasal dari keturunan Pagar Ruyung,
sumatera Indonesia. Penduduk kampung, telah membina sebuah pondok sekolah. Tenaga
pengajarnya pula adalah secara sukarela.

Pada tahun 1932, Sekolah Melayu Batu 4, Kota Tinggi telah ditubuhkan . Sekolah yang
didirikan oleh penduduk kampung ini merupakan sebuah sekolah beratapkan zink berdinding
papan serta disulam atap nipah dan anak-anak kayu.Pada tahun 1936, Sekolah Melayu Bukit
Lintang telah dibina di atas tanah seluas 2 ekar kurniaan Kerajaan Johor. Sekolah ini menggantikan
Sekolah Melayu Kampung Batu 4 atas persetujuan perundingan penduduk Kampung Lukut dan
Kampung Batu 4. Seterusnya pada tahun 1952 dan 1953, Sekolah Umum Bukit Lintang mendapat
sebuah bangunan sekolah.

Pada tahun berikutnya iaitu pada tahun 1954, Kementerian Pelajaran telah membantu dalam
mendirikan sebuah bangunan baru yang bertiangkan batu dan beratapkan asbestos. Dengan itu,
Sekolah Umum Bukit Lintang mempunyai sebanyak 3 buah bangunan. Projek pembinaan
diteruskan lagi pada tahun 1959 dengan terbinanya sebuah bangunan baru di atas tapak bangunan
kayu bagi menampung jumlah murid yang semakin meningkat. Pada tahun 1978, sebuah bangunan
2 tingkat telah didirikan di sekolah ini. Dengan dilengkapi sebuah pejabat, 5 buah bilik darjah,
sebuah stor Pendidikan Jasmani. Pembinaannya adalah secara gotong royong dengan perbelanjaan
RM50 ribu yang dibiayai oleh kerajaan. Pada tahun 1999, sebuah lagi bangunan tiga tingkat telah
dibina yang mengandungi 6 buah bilik darjah, sebuah pejabat dan bilik-bilik khas.

Terkini, pada tahun 2010 Sekolah Kebangsaan Bukit Lintang telah mendapat sebuah lagi
bangunan 4 tingkat yang telah dirasmikan pada Jun 2011. Hal ini telah menjadikan Sekolah
Kebangsaan Bukit Lintang ini mempunyai sebanyak 4 buah blok bangunan.

4

Warna merah melambangkan keberanian dan ketabahan dalam menempuh
segala cabaran dalam pendidikan.
Warna kuning melambangkan kedaulatan raja dan negara.
Warna hijau melambangkan sumber pertanian dan keindahan alam
semulajadi mengelilingi persekitaran sekolah.
Warna putih melambangkan keharmonian.
5 petak segiempat melambangkan lima rukun negara.
Tangga melambangkan usaha murid dari peringkat rendah hinggalah ke
peringkat tinggi.
Segulung ijazah melambangkan matlamat sebenar murid dalam pendidikan.
Keris dan buku melambangkan kekayaan kesan-kesan sejarah,
kepahlawanan Melayu yang terdapat di daerah sekolah ini.
Mikroskop melambangkan ilmu di bidang sains tetap dititikberatkan.
Gabungan 3 bulatan melambangkan bidang kokurikulum terdiri daripada
unit beruniform, kelab dan persatuan juga sukan dan permainan.
Berteraskan warna dan lambang-lambang yang terdapat pada logo memberi
kekuatan pada kewujudan moto Usaha Tangga Jaya. Setiap kejayaan hanya
boleh dinikmati melalui usaha yang gigih dan sentiasa bertakwa pada yang
Maha Esa

5

Di bawah satu bumbung kita bersama
Sekolah Bukit Lintang ilmu bermula
Belajar membaca menulis mengira

Usaha Tangga Jaya
Hidup bersopan jadikanlah amalan

Agama kita jadikanlah pegangan
Bersama kita menuju kejayaan

Cemerlang kehidupan
SK Bukit Lintang jadi banggaan

Jasamu kami kenangkan
Cita-cita untuk berbakti

Semoga Allah berkati
Untukmu guru serta ibubapa
Doa restumu kami pohon bersama
Berganding bahu meningkatkan prestasi

Sekolah ku tercinta

6

7

8

9

1. Pengurusan dan Kepimpinan Organisasi

1.1 Mesyuarat Pengurusan Guru dapat dilaksanakan sebanyak 6 kali bagi sesi
persekolahan 2022/2023.

1.2 Dialog Prestasi dapat dilaksanakan sebanyak 6 kali bagi sesi
persekolahan 2022/2023.

1.3 30 peratus guru dapat diberi bimbingan sebagai pemimpin sekolah bagi sesi
persekolahan 2022/2023.

1.4 Mesyuarat pentadbiran dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 kali sebulan bagi sesi
persekolahan 2022/2023.

2. Pengurusan Kurikulum

2.1 Pentaksiran Bilik Darjah (PBD)
2.1.1 60 % murid memperolehi sekurang-kurangnya pencapaian TP 4 dalam semua
mata pelajaran dalam Pentaksiran Bilik Darjah bagi sesi persekolahan 2022/2023.
2.1.2 10% murid memperoleh Tahap Penguasaan (TP) 6 semua mata pelajaran
dalam Pentaksiran Bilik Darjah bagi sesi persekolahan 2022/2023.

2.2 PLC dapat dijalankan oleh setiap panitia 1 kali 1 bulan sepanjang tahun bagi sesi
persekolahan 2022/2023.

2.3 Penyertaan 1 panitia 1 kajian tindakan di peringkat daerah bagi sesi persekolahan
2022/2023.

2.4 Pengurusan Pusat Sumber menyertai pertandingan di peringkat negeri bagi sesi
persekolahan 2022/2023.

3. Pengurusan Kokurikulum

3.1 Pencapaian markah kokurikulum murid
3.1.1 10 orang murid mencapai Gred A dalam PAJSK

3.2 Pencapaian Sukan dan Permainan
3.2.1 9 pasukan sukan dan permainan mencapai sekurang-kurangnya penyertaan di
peringkat daerah bagi sesi persekolahan 2022/2023.
3.2.2 5 penyertaan sukan dan permainan mencapai sekurang-kurangnya tempat
ketiga di peringkat daerah bagi sesi persekolahan 2022/2023.
3.2.3 6 orang murid mencapai penyertaan di peringkat negeri bagi sesi
persekolahan 2022/2023.
3.2.4 Penganjuran Pertandingan Bola Tampar L/P B11 Tahun Peringkat Daerah Kota
Tinggi.
3.2.5 Penganjuran Pertandingan Bola Tampar L/P B11 Tahun Peringkat Kebangsaan.

3.3 Pencapaian Ko-Akademik
3.3.1 Sekurang-kurangnya 7 penyertaan Ko-Akademik di peringkat daerah bagi sesi
persekolahan 2022/2023.
3.3.2 4 penyertaan mencapai sekurang-kurangnya tempat tiga terbaik di peringkat
daerah bagi sesi persekolahan 2022/2023.
3.3.3 Sekurang-kurangnya 3 orang murid mewakili Daerah Kota Tinggi ke Peringkat

10

Negeri Johor.
3.3.4 Sekurang-kurangnya 1 orang murid mewakili Negeri Johor ke peringkat
Kebangsaan.
3.3.5 Penyertaan sekurang-kurangnya 5 penyertaan pertandingan atas talian.
3.3.6 Penganjuran pertandingan peringkat Daerah Kota Tinggi.
3.4 Pencapaian Unit Beruniform
3.4.1 Sekurang-kurangnya 3 pasukan badan beruniform aktif menyertai penyertaan di
peringkat daerah bagi sesi persekolahan 2022/2023.
3.4.2 Pasukan badan beruniform mencapai sekurang-kurangnya 5 penyertaan di
peringkat negeri bagi sesi persekolahan 2022/2023.
3.4.3 Memastikan semua ahli TKRS sekurang-kurangnya mendapat pangkat Lans
Koperal
3.4.4 Pasukan badan beruniform mencapai sekurang-kurangnya 5 penyertaan di
peringkat kebangsaan bagi sesi persekolahan 2022/2023.
3.4.5 Pasukan Pengakap mencapai tempat pertama terbaik di peringkat kebangsaan
bagi sesi persekolahan 2022/2023.
3.4.6 Pasukan Pengakap menganjurkan pertandingan/aktiviti di peringkat negeri bagi
sesi persekolahan 2022/2023.
3.4.7 Penyertaan sekurang-kurangnya 3 penyertaan pertandingan atas talian.
3.5 Pencapaian Kelab dan Persatuan

3.5.1 Unit Kelab dan Persatuan mencapai sekurang-kurangnya 6 penyertaan di
peringkat daerah bagi sesi persekolahan 2022/2023.
3.5.2 Unit Kelab dan Persatuan mencapai sekurang-kurangnya 3 penyertaan di
peringkat negeri bagi sesi persekolahan 2022/2023.
3.5.3 Kelab dan Persatuan mencapai 2 penyertaan di peringkat kebangsaan pada
bagi sesi persekolahan 2022/2023.
3.5.4 Menjadi Johan Murid Cemerlang Kokurikulum dalam Anugerah Pembangunan
Murid Peringkat Negeri bagi sesi persekolahan 2022/2023.
3.5.5 Mencapai sekurang-kurangnya tempat ketiga Guru Cemerlang Kokurikulum
dalam Anugerah Pembangunan Murid Peringkat Negeri bagi sesi persekolahan
2022/2023.
3.5.6 Penyertaan sekurang-kurangnya 5 penyertaan pertandingan secara atas talian.
3.5.7 Penganjuran pertandingan di peringkat daerah.
3.6 Pencapaian Anugerah Pembangunan Bakat Murid
3.6.1 2 orang murid mendapat tempat 3 terbaik Pencapaian Anugerah Pembangunan
Bakat Murid Peringkat Negeri Johor bagi sesi persekolahan 2022/2023.
3.6.2 Sekurang-kurang 1 orang murid mendapat JOHAN Pencapaian Anugerah
Pembangunan Bakat Murid Peringkat Kebangsaan.
3.6.3 Sekurang-kurangnya 1 orang guru mendapat tempat 3 terbaik Pencapaian
Anugerah Bakat Murid Peringkat Negeri Johor bagi sesi persekolahan 2022/2023.

4. Pengurusan Insaniah (HEM)

4.1 Sikap dan Tingkah Laku Positif Murid
4.1.1 90 peratus murid memperlihatkan sikap dan perlakuan positif bagi sesi
persekolahan 2022/2023.

11

4.2 Salah Laku Disiplin
4.2.1 Tidak melebihi 10 peratus murid melakukan kes ringan bagi sesi persekolahan
2022/2023.
4.2.2 Tidak melebihi 5 peratus murid melakukan kes sederhana bagi sesi
persekolahan 2022/2023.
4.2.3 Sifar peratus murid melakukan kes berat bagi sesi persekolahan 2022/2023.

4.3 Kehadiran Ke Sekolah
4.3.1 Peratus kehadiran mencapai 94 peratus setahun bagi sesi persekolahan
2022/2023.
4.3.2 Peratus ponteng menurun dari 3 peratus ke 2 peratus bagi sesi
persekolahan 2022/2023.
4.3.3 Peratus datang lewat menurun dari 3 peratus ke 2 peratus bagi sesi
persekolahan 2022/2023.

4.4 Kemahiran Insaniah
4.4.1 80 peratus murid memperoleh skor 10 Sistem Sahsiah Disiplin Murid

4.5 Bantuan dan Kebajikan Murid
4.5.1 100 peratus murid yang layak akan mendapat bantuan.

4.6 Amalan Baik
4.6.1 Murid berpakaian kemas dan bersih.
4.6.2 100% murid tahap 2dapat melaksanakan Ujian Minda Sihat
4.6.3 100% pemimpin kecil menunjukkan sahsiah terpuji dan terbilang dalam
melaksanakan tugas
4.6.4 Latihan Mengosongkan Bangunan dapat dilaksanakan mengikut jadual dan
mencapai matlamat yang ditetapkan
4.6.5 80% murid Tahun 2-6 mempunyai akaun simpanan
4.6.6 100% senarai murid asnaf dan anak yatim dapat dikemaskini
4.6.7 E-kehadiran dapat direkodkan sebelum jam 9.00 pagi pada setiap hari
persekolahan
4.6.8 Program PPDa dapat memberi impak dan peranan yang komprehensif
kepada pembentukan jati diri semua murid

5. Pengurusan Kewangan

5.1 Sekolah mencapai Laporan Audit kewangan CEMERLANG bagi sesi persekolahan
2022/2023.

6. Pengurusan Pentadbiran Pejabat

6.1 100 peratus pengurusan fail arkib versi baharu telah dikemaskini dengan sistematik
bagi sesi persekolahan 2022/2023.

6.2 Sistem pengurusan pejabat yang bersistematik bagi sesi persekolahan 2022/2023.

12

7. Pengurusan Persekitaran dan Pembangunan Fizikal
7.1 Sekolah dapat menaiktaraf padang sekolah untuk kejohanan olahraga.
7.2 Menaiktaraf tapak dewan terbuka untuk tujuan keselesaan murid.
7.3 Sekolah dapat manaiktaraf dewan sekolah yang lebih moden bagi sesi
persekolahan 2022/2023.
7.4 100 peratus kerosakan bilik darjah dan bilik khas dapat dibaiki bagi sesi
persekolahan 2022/2023.
7.5 Naiktaraf gelanggang serbaguna bagi tujuan keselesaan murid.
7.6 Naiktaraf dataran parkir kereta.
7.7 Naiktaraf tandas-tandas sekolah.
7.8 Mewujudkan sudut-sudut informasi Kurikulum, Kokurikulum dan Hal Ehwal Murid
7.9 Mewujudkan sudut-sudut info sekolah.

8. Pengurusan dan Pembangunan Sumber Manusia
8.1 80 peratus guru dapat menggunakan peralatan ICT di dalam PdPc bagi sesi
persekolahan 2022/2023.
8.2 80 peratus guru dapat mengamalkan PAK21 di dalam PdPc bagi sesi
persekolahan 2022/2023.
8.3 Meningkatkan kualiti pengajaran guru dalam kelas sebanyak 80 peratus.
8.4 Membudayakan sekurang-kurangnya 1 bulan 1 PLC bagi setiap panitia.
8.5 Membudayakan 1 Panitia 1 Kajian Tindakan.

9. Pengurusan Perhubungan Luar

9.1 10 program PIBK dapat di laksanakan bagi sesi persekolahan 2022/2023.
9.2 Sekolah dapat membuat 2 jalinan dan jaringan antarabangsa bagi sesi persekolahan

2022/2023.
9.3 80 peratus kehadiran ibubapa di dalam program PIBK bagi sesi persekolahan

2022/2023.
9.4 Menjalin hubungan kerjasama dengan 10 rakan strategik.

13

KAMI WARGA SK BUKIT LINTANG DENGAN PENUH TEKAD DAN
ILTIZAM BERIKRAR DAN BERJANJI AKAN MENUMPUKAN SELURUH
TENAGA DAN USAHA KAMI UNTUK:
1. Melaksanakan sistem pendidikan yang berkualiti di sekolah ini bagi memenuhi

kehendak individu, masyarakat dan negara bagi mencapai matlamat Falsafah
Pendidikan Kebangsaan.

2. Memastikan semua pelajar dapat belajar dengan sempurna pada setiap waktu
belajar bermula pada hari pertama persekolahan hingga akhir persekolahan.

3. Membina dan melahirkan insan yang mulia melalui penerapan dan penghayatan
amalan nilai-nilai murni berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

4. Meningkatkan prestasi dan kecemerlangan sekolah di dalam bidang Kurikulum,
Hal Ehwal Murid dan Kokurikulum.

5. Mewujudkan suasana iklim dan persekitaran sekolah yang bersih, ceria dan
selamat.

6. Memastikan semua peperiksaan dan pentaksiran dapat dilaksanakan dengan telus
dan tepat.

7. Berkhidmat dengan penuh dedikasi, komited, berdisiplin, cekap dan produktif
sepanjang masa.

8. Sentiasa memberi layanan dan perkhidmatan yang mesra, cepat dan cekap kepada
kehendak dan keperluan pelajar, ibu bapa, masyarakat, jabatan dan kementerian.

9. Memastikan sekolah sentiasa peka dan responsif kepada arahan Kementerian
Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri dan Pejabat Pendidikan Daerah

10. Sentiasa meningkatkan kualiti guru, bakat dan kemenjadian murid dalam semua
bidang iaitu kurikulum, sahsiah dan kokurikulum.

14

1. KOMITMEN GURU

1.1 Antara komitmen guru yang perlu diberi perhatian ialah :
• Panduan Perkhidmatan Cemerlang, Tatasusila Profesion Keguruan
o Malaysia dan Etika Kerja Kementerian Pendidikan Malaysia
hendaklah sentiasa menjadi panduan dan amalan semua guru.
o Membaca dan memahami falsafah, misi, visi dan objektif sekolah serta
sentiasa berusaha untuk mencapai objektif tersebut.
• Guru adalah satu profesion dan berusaha menjaga imejnya.
o Melaksanakan semua tugas dan tanggungjawab dengan penuh
keikhlasan, kejujuran dan bertanggungjawab.
o Anggaplah murid-murid yang dididik sebagai CUCU / ANAK / ADIK
SENDIRI dan amanah masa depan mereka dipertanggungjawabkan
kepada guru.
o Sentiasa menunjuk dan mengamalkan imej kepimpinan dinamis dan
kecekapan menjalankan tugas.
o Elakkan perilaku yang dianggap bertentangan dengan tatasusila
profesion perguruan seperti ponteng tugas, hadir lewat, pecah amanah,
penyelewengan, cuai dan sebagainya.
o Berusaha meningkatkan prestasi dan nama baik sekolah dengan sedia
bekerjasama dengan semua anggota masyarakat sekolah dan luar
sekolah.

2. WAKTU RASMI SEKOLAH

2.1 Waktu persekolahan :
Sesi pagi : 7.20pagi – 12.40 tengah hari (Ahad)
7.20 pagi – 12.10 tengah hari (Isnin hingga Khamis)
Sesi petang : 12.50 tengah hari – 5.40 petang (Ahad hingga Khamis)

2.2 Semua guru dikehendaki berada dalam kawasan sekolah pada waktu persekolahan.

3. WAKTU BERTUGAS GURU

3.1 Guru bertanggungjawab hadir di sekolah untuk sesi pengajaran dan pembelajaran.
Guru mesti berada di sekolah selewat-lewat 10 minit sebelum sesi pengajaran dan
pembelajaran dan menyelesaikan tugasan sekurang-kurang sehingga jam 1.30
petang bagi sesi pagi dan 6.00 petang bagi sesi petang(Ahad – Khamis).

3.2 Guru bertanggungjawab merekod sendiri kehadiran guru menggunakan kad
perakam waktu (Punch Card) sebaik sahaja tiba di sekolah. Guru dianggap tidak
hadir bertugas jika Kad Rekod Kehadiran guru tidak bertanda. Termasuk juga
semasa balik dari sekolah.

3.3 Semua guru adalah wajib hadir dan terlibat dalam semua aktiviti/program sekolah.

15

3.3.1 Guru hendaklah memberikan alasan/surat tunjuk sebab di atas
pengecualian terlibat dengan aktiviti/program sekolah kepada Guru Besar
atau wakilnya.

4. PAKAIAN DAN PERSONALITI
(SPI BIL. 13 / 69, BIL. 6 / 85, BIL. 7 / 2001, Pek Am Krjn Negeri Johor BIL.5/2018)

4.1 Guru hendaklah memakai pakaian yang kemas mengikut peraturan yang ditetapkan
serta melambangkan disiplin dan sesuai dengan imej profesion perguruan dan
masyarakat timur.

4.2 Tanda nama hendaklah sentiasa dipakai semasa bertugas di sekolah, majlis rasmi
sekolah dan tugas rasmi di luar sekolah.(Surat Pek. Am Bil. 8/1983)

4.3 Memakai pakaian sukan atau baju T tidak dibenarkan semasa mesyuarat dan majlis
rasmi sekolah.

4.4 Guru lelaki mestilah memakai tali leher sepanjang dalam tugas rasmi kecuali dalam
pengajaran PJK dan di bengkel. Baju tanpa lengan tidak dibenarkan bagi guru
perempuan.

4.5 Pakaian dan personaliti guru termasuk rambut hendaklah sentiasa berkeadaan kemas
supaya menjadi contoh yang baik kepada murid.

4.6 Guru yang mengajar Pendidikan Jasmani dan latihan sukan dikehendaki memakai
pakaian yang sesuai.

4.7 Pada hari Khamis, guru lelaki Islam digalakkan memakai pakaian kebangsaan
lengkap.

4.8 Pada hari Ahad bekerja, guru dan kakitangan sekolah dikehendaki memakai pakaian
korporat putih.
(Pek. Am Kerajaan Negeri Johor Bil 5/2018)

4.9 Semua guru dan murid dikehendaki memakai pakaian unit uniform masing-masing
pada setiap hari Rabu dan hari Ahad minggu ke-3 setiap bulan.

5. URUSAN PERKHIDMATAN, PENJAWATAN DAN PENGAJARAN

5.1 Guru bertanggungjawab mengemaskinikan maklumat – maklumat perkhidmatan dan
penjawatan dengan Pembantu Tadbir (Perkhidmatan dan Penjawatan) yang meliputi
aspek perlantikan, pengesahan jawatan, pergerakan gaji, rekod cuti dan sebagainya.

5.2 Guru bertanggungjawab mengemaskinikan maklumat – maklumat perkhidmatan dan
penjawatan dalam Sistem Maklumat Pengurusan Pendidikan (EMIS), e-Operasi dan
HRMIS.

5.3 Guru yang menghadapi masalah di bidang pengajaran bolehlah berurusan dengan
Guru Ketua Panatia /Guru Penolong Kanan / Guru Besar.

6. KELUAR SEKOLAH DALAM WAKTU BERTUGAS

6.1 Guru tidak dibenarkan keluar dari kawasan sekolah dalam masa bertugas kecuali atas
sebab-sebab perlu seperti arahan daripada PPD / JPN atau hal-hal peribadi yang tidak
dapat dielakkan.

6.2 Guru yang perlu keluar dalam masa bertugas hendaklah memaklumkan sendiri
kepada Guru Besar / wakilnya untuk mendapatkan kebenaran. Surat sokongan seperti
surat panggilan mesyuarat mestilah diajukan (jika ada).

16

6.3 Setelah mendapatkan kebenaran, guru perlu mengisi maklumat dalam Buku / Borang
Rekod Permohonan Keluar Dalam Waktu Bertugas untuk pengesahan dan rekod
Guru Besar atau wakilnya. Dapatkan tandatangan Guru Besar / GPK sebelum keluar.

6.4 Sebelum meninggalkan sekolah, guru diminta meninggalkan kerja bertulis untuk
murid melalui GPK.

7. URUSAN CUTI DAN TIDAK HADIR SEKOLAH

7.1 Guru mesti merujuk, membaca, memahami dan mematuhi arahan-arahan / pekeliling-
pekeliling berkaitan kebenaran berbagai jenis cuti dan tidak hadir bertugas.

7.2 Dalam keadaan biasa, guru layak mengambil cuti rehat khas tidak melebihi 10 hari
dalam setahun dengan syarat permohonan cuti tersebut mestilah di pohon terlebih
awal melalui sistem HRMIS dan mendapat kebenaran Guru Besar terlebih dahulu.

7.3 Guru yang sakit, perlu mendapat rawatan di klinik / hospital dan menyerahkan sijil
sakit yang sah dari klinik / hospital kerajaan / swasta kepada Guru Besar.

7.4 Jika tidak dapat hadir bertugas atas sebab-sebab kecemasan, guru mesti menghubungi
sendiri Guru Besar / wakilnya melalui telefon dengan segera sebelum pukul 7.00
pagi, tidak boleh membuat pesanan melalui orang lain.

7.5 Guru yang mendapat cuti tanpa rekod, perlu mengemukakan Surat kebenaran Cuti
Tanpa Rekod dari pihak yang memberikan cuti untuk pengesahan Guru Besar.
Borang Cuti Tanpa Rekod yang telah dilengkapkan akan diajukan kepada PPD untuk
kelulusan atau pengesahan (cuti tanpa rekod akan diluluskan oleh PPD).

7.6 Bagi guru wanita yang akan cuti bersalin, perlu mengemukakan Borang Cuti Bersalin
yang dikemaskini bagi tujuan rekod dan rujukan perkhidmatan.

Nota : Guru wanita yang akan cuti bersalin dikehendaki :
• Menyediakan bahan-bahan pembelajaran seperti kertas-kertas latihan /

latih tubi untuk diberikan kepada murid dalam tempoh cuti bersalin.
• Memberitahu Guru Besar / Setiausaha Peperiksaan dalaman jika cuti

bersalin bertindih dengan waktu peperiksaan supaya urusan peperiksaan seperti
kertas soalan, skema jawapan dan sebagainya dapat diuruskan.

• Bincang / memberitahu Guru Besar / GPK tentang Guru Pengganti jika
menjadi Guru Kelas.

8. WAKTU PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

8.1 Guru hendaklah merujuk, membaca, memahami dan melaksanakan arahan-arahan
Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri dan PPD berkaitan jadual
waktu.

8.2 Guru yang mengajar mesti berada di kelas atau di tempat mengajar seperti Bilik Sains
/ RBT / Makmal ICT / Padang mengikut jadual waktu yang ditetapkan.

8.3 Guru tidak dibenarkan membuat kerja-kerja lain seperti menanda buku, menaip
soalan peperiksaan atau menggunakan telefon bimbit dalam masa pengajaran dan
pembelajaran.

8.4 Guru tidak dibenarkan meninggalkan kelas dan murid kecuali atas sebab-sebab
tertentu seperti dipanggil oleh Guru Besar. Pastikan rakan setugas di kelas sebelah
dimaklumkan.

17

8.5 Guru bertanggungjawab memastikan kebersihan dan mendapatkan maklumat
kehadiran semua murid sebelum memulakan pengajaran dan pembelajaran di kelas.

8.6 Keselamatan murid dalam waktu pengajaran dan pembelajaran adalah tanggungjawab
guru.

8.7 Guru mesti sentiasa ingat bahawa waktu luang (non-teaching period) adalah masa
bekerja dan perlu digunakan secara betul seperti memeriksa buku latihan murid (SPI
Bil. 3 / 81)

8.8 Guru tidak dibenarkan duduk di kerusi atau di atas meja semasa proses pengajaran
dan pembelajaran.

8.9 Guru masa akhir di kehendaki beratur bersama murid di luar kelas dan
bertanggungjawab memastikan kebersihan kelas, lampu, kipas, tingkap dan pintu
ditutup sebelum balik.

9. JADUAL GURU GANTI

9.1 Guru dikehendaki mematuhi jadual ganti dan berada di kelas sebagaimana di arahkan
Guru Besar dan GPK.

9.2 Jadual ganti dianggap sebagai waktu kerja / mengajar dan menjalankan proses PdPc
jika bertugas di kelas yang guru berkenaan mengajar sesuatu matapelajaran.

10. FAIL REKOD MENGAJAR (SPI BIL. 3 / 1999)

10.1 Fail Rekod Mengajar adalah dokumen rasmi berkaitan dengan tugas dan
tanggungjawab guru di sekolah.

10.2 Maklumat-maklumat dalam Fail Rekod Mengajar hendaklah dikemaskini dari
semasa ke semasa.

10.3 Fail Rekod Mengajar mesti dihantar ke Pejabat Sekolah untuk penyeliaan Guru
Besar dan GPK pada hari Khamis sebelum / pada 1.30 petang setiap minggu.
Dibenarkan hantar pada hari Ahad jika menghadiri kursus atau cuti sakit.

10.4 Fail Rekod Mengajar akan digunakan untuk tujuan rekod dan pencerapan PdPc di
kelas.

10.5 Fail Rekod Mengajar wajib diserahkan kepada Guru Besar atau GPK pada hari akhir
persekolahan tahun semasa untuk tujuan rekod, simpanan, pemantauan dan
penilaian prestasi (jika perlu).

11. MENGHADIRI TAKLIMAT DAN MESYUARAT

11.1 Guru wajib menghadiri taklimat / mesyuarat yang diadakan oleh Guru Besar / GPK
/Jawatankuasa-jawatankuasa di peringkat sekolah.

11.2 Jika tidak dapat menghadiri taklimat / mesyuarat atas sebab tertentu, guru perlu
memberitahu Guru Besar dengan mengemukakan alasan / surat tunjuk sebab.

11.3 Semua mesyuarat di peringkat sekolah hendaklah dijalankan secara profesional dan
teratur.

18

12. KESELAMATAN / PENGGUNAAN HARTA BENDA SEKOLAH

12.1 Guru bertanggungjawab menjaga alatan atau harta benda sekolah dan sentiasa
mengikut peraturan-peraturan serta arahan-arahan yang betul semasa
menggunakannya di sekolah.

12.2 Penggunaan / pinjaman alatan / harta benda sekolah hendaklah terlebih dahulu
mendapat kebenaran guru penjaganya dan pinjaman / penggunaan / pulangan
hendaklah direkodkan.

12.3 Alatan / harta benda sekolah yang dipinjam / diguna hendaklah dipulangkan dengan
segera.

12.4 Guru mesti memaklumkan dan mengganti / membaiki kerosakan alatan / harta
benda sekolah yang dipinjam / digunakan.

12.5 Guru tidak dibenarkan membawa balik ke rumah alatan / harta benda sekolah untuk
kegunaan peribadi.

12.6 Ketua Panitia hendaklah memastikan ada peraturan-peraturan mengenai
penggunaan alatan bilik-bilik tertentu seperti makmal, bengkel dan lain-lain.

13. SURAT-SURAT PEKELILING / ARAHAN

13.1 Guru mesti merujuk, membaca, memahami dan melaksanakan arahan-arahan
Pekeliling Kementerian Pendidikan, Jabatan Pendidikan Negeri dan PPD.

13.2 Surat arahan / salinannya yang diberikan kepada guru hendaklah dibaca, difahami
dan diambil tindakan yang sewajarnya. Urusan surat-menyurat rasmi sekolah
hendaklah menggunakan sistem fail surat-menyurat rasmi sekolah(Sistem
ARKIB)

13.3 Apabila diarah melaksanakan sesuatu tugas, guru hendaklah melaksanakan sendiri
tugas tersebut. Guru yang terlibat tidak dibenarkan mengarahkan orang lain
melaksanakan tugas tersebut bagi pihak dirinya.

13.4 Jika sesuatu tugas terpaksa diserahkan kepada orang lain atas sebab-sebab yang
tidak dapat dielakkan dan dipersetujui oleh pihak yang menggantikannya,
Guru Besar / GPK hendaklah diberitahu secara bertulis.

13.5 Guru bertanggungjawab melaksanakan sendiri tugas-tugas yang
dipertanggungjawabkan kepadanya oleh Guru Besar seperti memungut wang yuran,
memegang kunci Bilik Khas dan sebagainya.

13.6 Guru bertanggungjawab melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan oleh Guru
Besar dengan betul, sempurna, mengikut peraturan dan menepati waktu.

14. URUSAN KE JPN / PPD

14.1 Guru tidak dibenarkan pergi ke JPN / PPD untuk menguruskan hal-hal persendirian
pada waktu bertugas tanpa kebenaran Guru Besar.

14.2 Guru yang hendak berurusan dengan JPN / PPD pada waktu bertugas dikehendaki
membawa surat kebenaran / pengesahan yang ditandatangani oleh Guru Besar.

15. PEJABAT GURU

15.1 Pejabat guru adalah nama yang diterima pakai bagi menggantikan bilik guru.
15.2 Pejabat guru adalah tempat bekerja bagi semua guru.

19

15.3 Masa rehat (non-teaching period) di pejabat guru sebaik-baiknya digunakan untuk
kerja memeriksa buku latihan murid, membuat persediaan pengajaran dan
sebagainya. (SPI Bil. 3 / 81).

15.4 Dilarang bermain dam, catur dan sebagainya dalam pejabat guru.
15.5 Murid dilarang masuk ke pejabat guru waktu pengajaran – pembelajaran. Murid

hanya boleh masuk ke pejabat guru dengan kebenaran guru dan pada waktu-waktu
tertentu seperti waktu rehat.
15.6 Guru tidak digalakkan berjumpa dengan murid dalam pejabat guru terutamanya yang
melibatkan kes-kes disiplin.
15.7 Guru bertanggungjawab memastikan tempat duduk / rak persendirian berada dalam
keadaan kemas, bersih dan buku-buku disusun rapi.
15.8 Guru bertanggungjawab bekerjasama menjaga kebersihan, keceriaan dan keselesaan
pejabat guru yang menjadi satu tempat menggambarkan imej guru-guru sendiri di
sekolah.
15.9 Setiap rancangan / projek anjuran jawatankuasa Badan Kebajikan Guru hendaklah
dimaklumkan kepda Guru Besar / GPK yang berfungsi sebagai penasihat.

16. ORANG LUAR BERJUMPA GURU

16.1 Orang luar termasuk jurujual tidak dibenarkan berjumpa guru / murid tanpa mendapat
kebenaran Guru besar. Guru-guru diingatkan supaya bertanya kepada individu yang
ingin berjumpa guru / murid sama ada telah mendapat kebenaran Guru Besar / GPK
atau tidak.

16.2 Guru hendaklah mengarahkan orang luar yang hendak berjumpa guru / murid supaya
mendapatkan kebenaran Guru Besar terlebih dahulu (jika kebenaran belum diperoleh)
sebelum dibenarkan berjumpa guru / murid.

16.3 Orang luar termasuk ibubapa / penjaga murid dilarang berjumpa guru / murid di kelas
semasa PdPc sedang dijalankan.

16.4 Orang luar yang hendak berjumpa guru / murid perlu mengisi maklumat diri dan
tujuan lawatan dalam Buku Lawatan Khas sebelum dibenarkan berjumpa dengan guru
/murid.

17. PEMANTAUAN PENGAJARAN DAN PENYELIAAN BUKU MURID
(SPI BIL.3/87)

17.1 Guru hendaklah merujuk, membaca, memahami dan melaksanakan arahan
Kementerian Pendidikan, JPN dan PPD berkaitan dengan pencerapan PdPc dan
penyeliaan buku murid.

17.2 Pencerapan dan penyeliaan dilaksanakan oleh Guru Besar, Guru Penolong Kanan
dan Ketua Panitia.

17.3 Pencerapan PdPc akan dilaksanakan pada bila-bila masa kepada semua guru jika
perlu.

17.4 Penyeliaan buku murid dibuat secara berjadual. Guru diminta menyerahkan buku
latihan / nota tugasan murid pada masa ditetapkan kepada penyelia yang
bertanggungjawab dengan menyertakan Borang Penyerahan Penandaan Buku Murid.

17.5 Guru digalakkan juga menyerah sekerap yang mungkin buku murid bagi tujuan
penyeliaan dengan menyertakan Borang Penyerahan Penandaan Buku Murid.

20

18. MENYEMAK DAN MEMERIKSA BUKU MURID

18.1 Guru wajib menyemak dan memeriksa buku murid selepas memberikan nota, latihan,
tugasan dan sebagainya bagi memastikan murid membuat tugasan-tugasan yang
diberikan.

18.2 Guru hendaklah menggunakan dakwat merah untuk menanda buku murid.
18.3 Guru hendaklah mencatat Tandatangan Ringkas, Tarikh Pemeriksaan, Markah / Gred

dan Kata-Kata Perangsang / Nasihat / Komen selepas memeriksa buku murid.
18.4 Guru hendaklah mengarah murid membuat pembetulan kesalahan yang dilakukan dan

pembetulan itu hendaklah disemak dan diperiksa oleh guru.
18.5 Buku-buku murid hendaklah disemak dan diperiksa serta dikembalikan dengan segera.
18.6 Guru tidak dibenarkan menyuruh murid menghantar buku untuk tujuan semakan dan

pemeriksaan pada waktu PdPc dijalankan di kelas. Minta murid menghantar pada
waktu lapang seperti waktu rehat dan selepas tamat waktu persekolahan hari berkenaan.

19. BILIK DARJAH / KELAS

19.1 Sebelum memulakan pengajaran, guru bertanggungjawab memastikan bilik darjah
bersih dan ceria dengan kerusi meja tersusun rapi.

19.2 Guru waktu akhir bertanggungjawab memastikan bilik darjah dalam keadaan kemas,
suis lampu dan kipas ditutup serta pintu bilik darjah ditutup / dikunci selepas tamat
waktu persekolahan.

20. BILIK-BILIK KHAS

20.1 Guru Penyelaras bilik khas bertanggungjawab memastikan semua alatan dan keadaan
bilik sentiasa dalam keadaan selamat, bersih dan tersusun.

20.2 Satu inventori alatan dan perabot hendaklah ditampal di dalam bilik tersebut.
20.3 Jika bilik khas terlibat menyediakan perkhidmatan kepada murid, satu jadual

penggunaan bilik hendaklah disediakan dan ditampalkan di pintu bilik.
20.4 Murid tidak dibenarkan berada dalam bilik khas tanpa pengawasan guru.
20.5 Salinan pendua kunci bilik khas hendaklah diserah dan disimpan di pejabat sekolah

pada setiap masa.
20.6 Guru penyelaras diminta untuk menyediakan rekod lawatan dan penggunaan bilik-

bilik khas.
20.7 Guru penyelaras / penyelia bertanggungjawab mematuhi arahan Guru Besar dari masa

ke semasa.

21. LAWATAN / PERKHEMAHAN / MAJLIS

21.1 Lawatan sambil belajar, perkhemahan dan majlis perpisahan kelas-kelas boleh
dianjurkan dengan kebenaran Guru Besar / Pegawai Pendidikan Daerah / Pengarah
Pendidikan Negeri Lawatan atau perkhemahan dalam kawasan sekolah- kebenaran
Guru Besar
* Lawatan atau perkhemahan dalam daerah - kebenaran PPD
* Lawatan atau perkhemahan luar daerah - kebenaran Pengarah

21.2 Borang permohonan rasmi dan dokumen-dokumen sokongan yang telah
dilengkapkan hendaklah dikemukakan kepada Guru Besar untuk pengesahan dan

21

tindakan lanjut sekurang-kurangnya lima minggu lebih awal.

22. MAKAN / MINUM WAKTU PERSEKOLAHAN

22.1 Guru tidak dibenarkan keluar dari kawasan sekolah untuk tujuan makan / minum
pada waktu persekolahan.

22.2 Makan dan minum hendaklah di kantin sekolah.
22.3 Gunakan tempoh masa makan / minum dengan kadar yang sewajarnya

23. HUKUMAN TERHADAP MURID (SPI BIL. 4 / 1996)

23.1 Guru wajib merujuk, membaca, memahami dan melaksanakan arahan Kementerian
Pendidikan, JPN dan PPD berkaitan hukuman terhadap murid.

23.2 Guru tidak dibenar mengenakan hukuman dera (Corporal Punishment) tanpa
kebenaran Guru Besar.

23.3 Guru tidak dibenar mengenakan hukuman dengan mengarahkan murid berdiri di atas
kerusi, atau tindakan yang boleh menyebabkan kecederaan murid atau kesan
kesihatan.

24. PENGGUNAAN ELEKTRIK DAN AIR

24.1 Guru / kakitangan sekolah diminta memberikan kerjasama ke arah penjimatan
penggunaan elektrik dan air.

24.2 Guru digalakkan sentiasa memberitahu dan mengingatkan murid tentang pentingnya
menjimatkan penggunaan air dan elektrik.

24.3 Sebelum meninggalkan bilik / makmal / bengkel, pastikan suis elektrik dimatikan.
Begitu juga paip air.

25. PERHIMPUNAN RASMI SEKOLAH

25.1 Guru diwajibkan menghadiri perhimpunan rasmi sekolah. Perhimpunan rasmi sekolah
dijalankan pada setiap pagi hari Ahad.

25.2 Jika tiada perhimpunan, guru dikehendaki mengajar subjek tertentu seperti yang
ditetap dan dijadualkan.

25.3 Guru akan bersama-sama murid menyanyikan Lagu Negaraku, Lagu Negeri, Lagu
Sekolah.

25.4 Disamping membuat pengumuman, guru bertugas dikehendaki menyampaikan ucapan
berbentuk nasihat kepada murid-murid mengikut tema-tema yang ditetapkan.

26. DASAR NORMA BAHARU

SOP Hari Persekolahan

1. Murid masuk di pintu pagar kecil, diambil suhu dan sanitize tangan oleh pengawal
keselamatan. Jika suhu badan melebihi 37.5°C, murid perlu diasingkan. Penjaga akan
diminta untuk mengambil murid dan dibawa untuk rawatan atau berehat di rumah

2. Guru akan masuk melalui pintu pagar besar, diambil suhu dan sanitize tangan. Jika suhu
melebihi 38°C, guru akan diasingkan untuk tindakan seterusnya.

22

3. Murid dan guru perlu mengamalkan penjarakan sosial tidak kurang 1 meter di mana
sahaja di dalam kawasan sekolah.

4. Murid dan guru perlu mencuci tangan dengan kerap menggunakan air dan sabun yang
disediakan di tempat-tempat yang dikenalpasti.

5. Murid dan guru diwajibkan memakai pelitup muka dalam kawasan sekolah.
6. Murid tidak dibenarkan makan di kantin.
7. Makanan akan dihantar ke kelas-kelas dan murid makan di dalam kelas.
8. Murid perlu membawa sudu dan garfu dari rumah.
9. Ibu bapa diminta tidak menghantar anak ke sekolah sebelum pukul 7.00 pagi (sesi pagi)

dan 12.30 tengah hari (sesi petang).
10. Murid perlu berada di dalam kelas pada setiap masa, tidak dibenarkan keluar tanpa

tujuan dan kebenaran.
11. Sebarang perhimpunan yang melebihi 10 orang tidak dibenarkan.
12. Sebarang aktiviti sukan yang bersentuhan adalah dilarang.

SOP SEBELUM SEKOLAH DIBUKA SEMULA

1. Sekolah membentuk JK Covid 19.
2. Proses disinfeksi akan dijalankan dalam tempoh 2 minggu sebelum sekolah dibuka

semula. Semua guru dan pekerja kerajaan dan swasta bertanggungjawab
melaksanakan tugasan ini.
3. Proses disinfeksi ini meliputi keseluruhan kawasan sekolah di dalam dan di luar bilik
darjah termasuk bilik-bilik khas dan laluan murid.
4. Sentiasa mengamalkan penjarakan sosial dan cuci tangan dengan kerap.
5. Susunan meja di dalam kelas dalam jarak 1 meter.
6. Menyusun semula bilik-bilik darjah mengikut kesesuaian dan bilangan murid.
7. Membuat pelan penjarakan sosial di sekolah (laluan murid dan kedudukan murid di
kantin).

TATACARA YANG PERLU DIPATUHI OLEH SEMUA PELAWAT

1. Lengkapkan butiran diri tuan/puan di pondok pengawal di pintu masuk utama premis.
2. Suhu badan tuan/puan akan disaring dan direkod. Jika suhu badan melebihi 37.5°C,

tuan/puan tidak dibenarkan memasuki premis.
3. Pelawat yang bergejala seperti demam, batuk dan selsema tidak dibenarkan berurusan

di premis.
4. Sentiasa memakai penutup mulut dan hidung (face mask) sepanjang waktu berurusan.
5. Pastikan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1meter sentiasa dipatuhi.
6. Tuan/puan digalakkan membuat temujanji terlebih dahulu dengan pihak pengurusan

sekolah di talian 07-8821446 atau email ke [email protected] atau
[email protected]

23

24

25

MINGGU TARIKH

1 AHAD KHAMIS
2
3 20 MAC 2022 24 MAC 2022
4 27 MAC 2022 31 MAC 2022
5 03 APRIL 2022 07 APRIL 2022
6
7 10 APRIL 2022 14 APRIL 2022
8 17 APRIL 2022 21 APRIL 2022
9
10 24 APRIL 2022 28 APRIL 2022
11
01 MEI 2022 05 MEI 2022
12
13 08 MEI 2022 12 MEI 2022
14 15 MEI 2022 19 MEI 2022
15 22 MEI 2022 26 MEI 2022
16 29 MEI 2022 02 JUN 2022
17
18 03 JUN 2022 – 11 JUN 2022 16 JUN 2022
19 CUTI PERSEKOLAHAN PENGGAL 1
20 12 JUN 2022
21
22 19 JUN 2022 23 JUN 2022
23 26 JUN 2022 30 JUN 2022

03 JULAI 2022 07 JULAI 2022
10 JULAI 2022 14 JULAI 2022

17 JULAI 2022 21 JULAI 2022

24 JULAI 2022 28 JULAI 2022

31 JULAI 2022 04 OGOS 2022

07 OGOS 2022 11 OGOS 2022
14 OGOS 2022 18 OGOS 2022

21 OGOS 2022 25 OGOS 2022

28 OGOS 2022 01 SEPTEMBER 2022

02 SEPTEMBER 2022 – 10 SEPTEMBER 2022
CUTI PERSEKOLAHAN PENGGAL 2

26

MINGGU TARIKH

24 AHAD KHAMIS
25
26 11 SEPTEMBER 2022 15 SEPTEMBER 2022
27 18 SEPTEMBER 2022 22 SEPTEMBER 2022
28 25 SEPTEMBER 2022 29 SEPTEMBER 2022
29
30 02 OKTOBER 2022 06 OKTOBER 2022
31 09 OKTOBER 2022 13 OKTOBER 2022
32 16 OKTOBER 2022 20 OKTOBER 2022
33 23 OKTOBER 2022 27 OKTOBER 2022
34
35 30 OKTOBER 2022 03 NOVEMBER 2022
36 06 NOVEMBER 2022 10 NOVEMBER 2022

37 13 NOVEMBER 2022 17 NOVEMBER 2022
38 20 NOVEMBER 2022 24 NOVEMBER 2022
39
40 27NOVEMBER 2022 01 DISEMBER 2022
41
42 04 DISEMBER 2022 08 DISEMBER 2022
43
09 DISEMBER 2022 – 31 DISEMBER 2022
CUTI PENGGAL 3

01 JANUARI 2023 05 JANUARI 2023

08 JANUARI 2023 12 JANUARI 2023

15 JANUARI 2023 19 JANUARI 2023

22 JANUARI 2023 26 JANUARI 2023

29 JANUARI 2023 02 FEBRUARI 2023
05 FEBRUARI 2023 09FEBRUARI 2023

12 FEBRUARI 2023 16 FEBRUARI 2023

17 FEBRUARI 2023 – 11 MAC 2023
CUTI AKHIR PERSEKOLAHAN SESI 2022/2023

27

28

29

PONDOK TANDAS BILIK TANDAS TANDAS
PENGAWAL WUDUK
4
BILIK PAM TANDAS BERLIAN

JALAN MASUK PARKIR KERETA BLOK A (ANGGERIK) 4
DAN KECEMASAN KRISTAL
TANDAS BILIK J-QAF3 KRISTAL 4 ZAMRUD
PRA PEJABAT 3 BERLIAN
3 ZAMRUD
SEKOLAHPRA SEKOLAH GALERI SENI
BILIK BILIK
MEDICAL KAUNSELING BILIK
BAY MESYUARAT PENGAWAS
BILIK BILIK SUIS
BILIK BILIK BOP PENGAKAP
SUIS
STOR BILIK SUIS

BILIK
SUIS

TANDAS GURU BILIK TANDAS GURU 6 BERLIAN BLOK C (CEM
RBT
STOR SUKAN BILIK PIBG 6 KRISTAL 6
BILIK 2 BERLIAN/ BE DATARA 1
PSS 66 ZKARMISRTUADL RLI PERHIMPUN ZAMRUD/
PEMULIHAN 2 KRISTAL AN DEWAN TER 5 ZAMRUD
BILIK SAINBSILIK BILIK SPBT
SERI GALERI 1 KRISTAL BLOK B

ANDALAS SEJARAH BILIK ICT
BILI&K BGBAKMLOEKROI

KOKO

BILIK TAYANG

GALSEERJAIRRWKOAOAOHKRMO/ 22 ZBAEMRLRIUADN

BILIKBILIK SAINS BILIK BBM MPAKA)2 KRISTAL AN 1 BERLIAN B (BAKAWALI)
GURU UNAN/
PUSAT SUMBER BILIK MUZIK RBUKA
BILIK
PEMULIHAN BILIK SPBT 2 ZAMRUD SUDUT 5 BERLIAN
AADK 5 KRISTAL
TANDASBILIK RBT BILIK PIBG ENBGILLIIKSHMRUOZIOKM DEWAN BLOK D
SERI (DAHLIA) KEDAI TANDAS
BUKU GURU
BUDIMAN
TANDAS

GELANGANG BLOK J
SERBA GUNA (JASMIN)

PENDIDIKAN KHAS TAMAN
PERMAINAN
PRA SEKOLAH

KANTIN KANTIN SEKOLAH STOR
GURU PEKERJA

BLOK L
(LILY)

GELANGGANG
SERBAGUNA

GELANGGANG
SERBAGUNA

PADANG SEKOLAH

30 PELAN SEKOLAH

PONDOK TANDAS BILIK TANDAS TANDAS
PENGAWAL WUDUK
4
BILIK PAM TANDAS BERLIAN

JALAN MASUK BILIK J-QAF 4 BLOK A (ANGGERIK)
KRISTAL
PEJABAT 3 KRISTAL 4 ZAMRUD
3 BERLIAN
PRA SEKOLAH 3 ZAMRUD
GALERI SENI
PARKIR KERETA BILIK
DAN KECEMASAN KAUNSELING BILIK
PENGAWAS
PARKIR KERETA DAN BILIK BILIK SUIS
KECEMASAN TAHUN PENGAKAP

1,3,4 & 6 BILIK SUIS
TANDAS BILIK
PRA
MESYUARAT
SEKOLAH
BILIK BOP
MEDICAL
BAY STOR

BILIK BILIK
SUIS SUIS

TANDAS GURU BILIK TANDAS GURU 6 BERLIAN BLOK C (CEM
RBT
STOR SUKAN BILIK PIBG 6 KRISTAL 6
BILIK 2 BERLIAN/ BE DATARA 1
PSS 66 ZKARMISRTUADL RLI PERHIMPUN ZAMRUD/
PEMULIHAN 2 KRISTAL AN DEWAN TER 5 ZAMRUD
BILIK SAINBSILIK BILIK SPBT
SERI GALERI 1 KRISTAL BLOK B

ANDALAS SEJARAH BILIK ICT
BILI&K BGBAKMLOEKROI

KOKO

BILIK TAYANG

GALSEERJAIRRWKOAOAOHKRMO/ 22 ZBAEMRLRIUADN

B (BAKAWALI)

5 BERLIAN TAMAN
5 KRISTAL PERMAINAN
PRA SEKOLAH
TANDAS
GURU

1 BERLIAN SUDUT STOR
AADK PEKERJA
KEDAI
BUKU
TANDAS

BLOK D GELANGGANG PELAN KECEMASAN
(DAHLIA) SERBAGUNA

GELANGGANG
SERBAGUNA

AN BLOK J KANTIN
UNAN/ (JASMIN)
RBUKA
PENDIDIKAN KHAS
DEWAN PADANG
SERI KANTIN DAN
GURU
BUDIMAN KECEMASAN
BLOK L TAHUN 2, 5 &
MPAKA) (LILY)GELANGANG
SERBA GUNA P. KHAS
BILIK MUZIK
2 KRISTAL 2 ZAMRUD BILIK PIBG ENBIGLLIIKSHMRUOZIOKM

BILIK BBM PUSAT SUMBERBILIK SPBT

BILIK TANDAS
GURU
BILIK
PEMULIHAN
BILIK SAINS BILIK RBT

31

BIL. NAMA GURU JAWATAN NO. TELEFON

1 EN ROSLAN BIN BONGSU @ BABA GURU BESAR 019-7424259
2 EN NOR AZMAN BIN ABDUL RAMAN GPK 1 019-7084488
3 PN MASITA BINTI ALI 018-6614852
4 EN ABDUL HAMID BIN AHMAD GPK HEM 012-7425592
5 GPK KOKURIKULUM
6 EN AMAR NAZIRUL HAZIQ BIN ZAMRI GURU PENOLONG KANAN PETANG 013-7767635
7 PN ARINIZA BINTI AMIN 012-7670593
CIK AZEMAH AZANI BINTI AHMAD YANI GURU PENOLONG 011-29262515
8 EN AZRIZAL BIN AHMAD GURU PENDIDIKAN KHAS 012-7948692
9 PN EMILLIA BINTI MOHAMED SALLEH 012-7427365
10 PN HALIZA BINTI MOHD YUSOF GURU PENOLONG 013-7107250
11 PN HARYATI BINTI AHMAD TERMIZI GURU PENOLONG 010-556 2152
12 PN HASLINA BINTI MOHAMAD NOH GURU PENOLONG 019-7285615
13 CIK HASLINDA BINTI HUSIAN GURU PENOLONG 017-7575931
14 PN HASNAH BINTI MOHAMED GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA 017-7006316
15 PN MISNI BINTI JAJULI GURU PENOLONG 017-8220133
16 EN MOHD AMIN BIN MD SIDIK GURU PENOLONG 019-6163644
17 EN MUHAMAD FARID BIN RAMLI GURU PRASEKOLAH 013-2689298
18 EN MUHAMAD FATHI BIN ABDU GHANI GURU PENOLONG 011-33305865
19 EN MUHAMMAD NAJDI BIN ABDUL MAJID GURU PENOLONG 013-3246377
20 EN NAZARUDIN BIN RAMLAN GURU PENOLONG 019-7870638
21 CIK NEVATHA A/P MAHENDRAN GURU PENOLONG 017-7221574
22 PN NORAZIMAH BINTI ALLAWADDIN 013-6417065
23 PN NORHANA BINTI SUSOL GURU ICT 017-7765067
24 PN NOR IZZATI BINTI ROSELAN GURU PENOLONG 017-4855809
25 PN NOORUL MUZILLAH BINTI MD YUSOF GURU PENOLONG 013-6107884
26 CIK NOR KHADIJAH BINTI ABDELKRIM GURU DATA DAN MAKLUMAT 017-9291897
27 CIK NUR AKMAL HUSNINA BINTI ZUBIR GURU PENOLONG 011-10916176
28 CIK NUR SURAYA BINTI NORDIN GURU PENOLONG 012-5984735
29 CIK NUR SYAFIQAH BINTI MANSOR GURU PENOLONG 010-9753122
30 PN HJH.REMARDONA BINTI HJ. SULAIMAN GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING 019-7881707
31 PN. ROSMAAWATI BINTI SULEIMAN GURU PENOLONG 019-7245703
32 PN. SALFARINA BINTI MOHD NOOR GURU PENOLONG 019-326 5811
33 PN SHARIFAH NORMA BINTI SYED JAFFAR GURU PENOLONG 012-9621186
34 CIK.SITI FATONAH BINTI AFFANDI GURU PEMULIHAN 014-8322005
35 PN SOFIAH BINTI SHARI GURU PENOLONG 012-7023156
36 PN SANTHY A/P VIJIN GURU PENOLONG 016-7831536
37 PN SUHAILI BINTI SARIMAN GURU PENOLONG 013-7688279
38 PN SUZEE BINTI MOHD.YUSOFF GURU PENOLONG 010-5456321
39 EN SYED SHAMIM BIN SYED ABDUL KADIR GURU PENOLONG 017-3426232
40 GURU PENOLONG
GURU PENOLONG 32
GURU PENOLONG
GURU PENOLONG

ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA (KERAJAAN)

BIL NAMA NO. TELEFON JAWATAN
019-7178247
1 PN. ROHAZLINA BINTI MOHD YASAN 012-7819041 PEMBANTU PENGURUSAN MURID
017-7102113 (INTEGRASI)
2 PN. SABARIAH BINTI ABDUL RAHIM 019-7252974
3 PN. SURIAH BINTI HUSSIN PEMBANTU PENGURUSAN MURID
4 PN. SUHAILI BINTI SULAIMAN (PRASEKOLAH)

PEMBANTU OPERASI

PEMBANTU TADBIR

PEMBERSIHAN SWASTA NO. TELEFON
011-10564061
BIL NAMA 017-7259328
1 PN. NORLELA BINTI TIK 019-7474254
2 PN. ROHAYA BINTI SAAD 010 7138091
3 EN. SUHAIMI BIN USMAN
EN. MOHD AFENDY BIN MOHAMAD
4

PENGAWAL KESELAMATAN NO. TELEFON
017-7142839
BIL NAMA 019-3989189
1 EN. MOHAMAD EZZWAN BIN MORLI 011-27763863
2 EN. MOHD SHABARUDIN BIN SHAMSUDIN 013-7016407
5 EN. MOHD. IZWAN BIN HISHAMUDDIN
6 EN. RAMLAN BIN ABD. KADIR

33

BIL NAMA KELAS ENROLMEN MURID JUMLAH

1 PRA SEKOLAH LELAKI PEREMPUAN JUMLAH
14 11 25
2 PENDIDIKAN KHAS 14 11 25
6 2 8
3 TAHUN 1 6 2 8
• 1 BERLIAN
• 1 KRISTAL LELAKI PEREMPUAN JUMLAH
• 1 ZAMRUD 13 17 30
14 16 30
4 TAHUN 2 14 15 29
• 2 BERLIAN 41 48 89
• 2 KRISTAL
• 2 ZAMRUD LELAKI PEREMPUAN JUMLAH
14 13 27
5 TAHUN 3 15 13 28
• 3 BERLIAN 13 14 27
• 3 KRISTAL 42 40 82
• 3 ZAMRUD
LELAKI PEREMPUAN JUMLAH
6 TAHUN 4 16 15 31
• 4 BERLIAN 15 18 33
• 4 KRISTAL 17 14 31
• 4 ZAMRUD 48 47 95

7 TAHUN 5 LELAKI PEREMPUAN JUMLAH
• 5 BERLIAN 16 11 27
• 5 KRISTAL 14 12 26
• 5 ZAMRUD 21 7 28
51 30 81
8 TAHUN 6
• 6 BERLIAN LELAKI PEREMPUAN JUMLAH
• 6 KRISTAL 15 13 28
• 6 ZAMRUD 17 11 28
12 13 25
JUMLAH 44 37 81

LELAKI PEREMPUAN JUMLAH
14 17 31
18 14 32
18 12 30
50 43 93

LELAKI PEREMPUAN JUMLAH
296 258 554

34

NAMA KELAS SENARAI GURU KELAS
1 BERLIAN
1 KRISTAL GURU KELAS
1 ZAMRUD Puan Suhaili Binti Sariman
2 BERLIAN Puan Emillia Binti Mohamed Salleh
2 KRISTAL Puan Haslina Binti Mohd Noh
2 ZAMRUD Cik Siti Fatonah Binti Affandi
3 BERLIAN Cik Nursyafiqah Binti Mansor
3 KRISTAL Cik Azemah Azani Binti Ahmad Yani
3 ZAMRUD
4 BERLIAN Puan Shanty A/P Vijin
4 KRISTAL Puan Nor Izzati Binti Roselan
4 ZAMRUD Cik Nevatha A/P Mahendran
5 BERLIAN Cik Nur Akmal Husnina Binti Zubir
5 KRISTAL
5 ZAMRUD Cik Haslinda Binti Husian
6 BERLIAN Puan Noorul Muzillah Binti Md Yusof
6 KRISTAL
6 ZAMRUD Encik Nazarudin Bin Ramlan
Puan Suzee Binti Mohd Yusoff
Cik Nursuraya Binti Nordin
Puan Haliza Binti Mohd Yusof

Puan Norhana Binti Susol
Puan. Salfarina Binti Mohd Noor

SENARAI PENYELARAS ALIRAN

TAHUN NAMA PENYELARAS
PRASEKOLAH Puan Hasnah Binti Mohamed
PENDIDIKAN KHAS Puan Rosmaawati Binti Suleiman
Puan Suhaili Binti Sariman
1 Cik Siti Fatonah Binti Affandi
2 Puan Nor Izzati Binti Roselan
3
4 Cik Haslinda Binti Husian
5 Encik Nazarudin Bin Ramlan
6
Puan Norhana Binti Susol

35

BIL NAMA TARIKH KELAYAKAN AKADEMIK OPSYEN GRED OPSYEN
LANTIKAN JAWATAN BERSARA
11.04.2028
1 EN ROSLAN BIN BONGSU @ BABA 01.01.1994 1) SARJANA PENGURUSAN DAN SEJARAH DG48
PENTADBIRAN PENDIDIKAN 15.08.2024
2 EN NOR AZMAN BIN ABDUL 01.03.1988 BM DG44 03.11.2023
RAMAN 01.03.1989 2) IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA BI DG44 24.09.2024
01.03.1987 (SEJARAH/GEOGRAFI) BM DG44 14.11.2051
3 PN MASITA BINTI ALI 29.01.2015 SAINS DG41 14.06.2039
4 EN ABDUL HAMID BIN AHMAD 01.03.2003 IJAZAH SARJANA MUDA BAHASA MELAYU PEND. KHAS DG42 16.04.2036
DG42 06.12.2057
5 EN AMAR NAZIRUL HAZIQ BIN IJAZAH SARJANA MUDA TESL DG41
ZAMRI DG34 21.3.2038
IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN
6 PN ARINIZA BINTI AMIN MELAYU DG44 17.8.2030
DG44
IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN SAINS 07.11.2038
DG38
IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN DG44 08.10.2022
PEMULIHAN SEKOLAH RENDAH 25.07.2037
DG44
7 EN AZRIZAL BIN AHMAD 06.08.1997 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN SAINS SAINS 30.01.2028
8 CIK AZEMAH AZANI BINTI 03.01.2022 BM DG42
11.07.2000 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN BI DG44 19.10.2032
AHMAD YANI BAHASA MELAYU 25.06.2047
9 PN EMILLIA BINTI MOHAMED 11.12.1995 BM DG41
1) DIPLOMA PERGURUAN MALAYSIA DG41 21.09.2054
SALLEH MATEMATIK DG41 22.05.2052

10 PN HALIZA BINTI MOHD YUSOF 2) SIJIL PERGURUAN (CONVERSION) BAHASA 11.11.2048
INGGERIS

IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA DENGAN
PENDIDIKAN SEJARAH

11 PN HARYATI BINTI AHMAD 01.08.2007 1) SARJANA PENGURUSAN DAN B.ARAB
TERMIZI 01.10.1988 PENTADBIRAN PENDIDIKAN BM

12 PN HASLINA BINTI MOHAMAD 2) IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN AL-
NOH QURAN DAN AS-SUNNAH

SIJIL PERGURUAN BAHASA MELAYU

13 CIK HASLINDA BINTI HUSIAN 03.01.2007 1)IJAZAH SARJANA MUDA PERDAGANGAN BI

14 PN HASNAH BINTI MOHAMED 01.03.1998 2)DIPLOMA PERGURUAN (KPLI) PRASEKOLAH
BAHASA INGGERIS
15 PN MISNI BINTI JAJULI 19.01.2000 MATEMATIK
16 EN MOHD AMIN BIN MD SIDIK 16.03.2014 1) SARJANA PENDIDIKAN PRASEKOLAH PEND. ISLAM
2) IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN
17 EN MUHAMAD FARID BIN RAMLI 16.04.2018 PEND. ISLAM
18 EN MUHAMAD FATHI BIN ABDU 21.01.2016 PRASEKOLAH PEND. ISLAM
26.01.2015
GHANI IJAZAH SARJANA MUDA MATEMATIK
19 EN MUHAMMAD NAJDI BIN
1) IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN
ABDUL MAJID KEAGAMAAN

2) DIPLOMA PERGURUAN (KPLI) PENGAJIAN
AGAMA

IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN ISLAM

IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN ISLAM

1) IJAZAH SARJANA MUDA PENGAJIAN PEND. ISLAM
AGAMA ISLAM

2) DIPLOMA PERGURUAN (DPLI)PENDIDIKAN
ISLAM

36

BIL. NAMA TARIKH LANTIKAN KELAYAKAN AKADEMIK OPSYEN GRED OPSYEN BERSARA
KH JAWATAN
20 EN NAZARUDIN BIN RAMLAN 03.01.2005 1) IJAZAH SARJANA MUDA KEJURUTERAAN 20.3.2038
ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK BI DG48 17.10.2055
21 CIK NEVATHA A/P 22.01.2019 SAINS 18.01.2051
MAHENDRAN 01.04.2014 2) DIPLOMA PERGURUAN (KPLI) KEMAHIRAN DG41
HIDUP BM DG41 10.01.2039
22 PN NORAZIMAH BINTI 01.08.2007 DG44
ALLAWADDIN IJAZAH SARJANA MUDA TESL MATEMATIK 24.09.2052
BI DG41 03.01.2051
23 PN NORHANA BINTI SUSOL 1) SARJANA PENGURUSAN DAN DG41 04.08.2057
PENTADBIRAN PENDIDIKAN BIMBINGAN DG41 28.12.2056
24 PN NOR IZZATI BINTI 15.08.2016 DAN DG41 19.07.2056
ROSELAN 29.01.2015 2) IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN SAINS DG41 22.08.2055
15.02.2021 KAUNSELING DG41 09.02. 2023
25 PN NOORUL MUZILLAH BINTI 04.11.2019 1) IJAZAH SARJANA MUDA ILMU UKUR/UKUR PEND. ISLAM DG38 05.05.2030
MD YUSOF 01.03.2022 TANAH DG42 22.10.2037
01.03.2022 SEJARAH DG34 10.05.2036
26 NOR KHADIJAH BINTI 01.10.1988 2) DIPLOMA PERGURUAN(KPLI) PENGAJIAN PEND.ISLAM DG44 18.05.2056
ABDELKRIM 07.08.1997 MELAYU PEMULIHAN 13.12.2043
01.07.2002 PEND.KHAS DG41 12.06.2043
27 CIK NUR AKMAL HUSNINA 01.08.2007 IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN MATEMATIK DG44
BINTI ZUBIR MATEMATIK PEND. ISLAM 12.10. 2039
15.02.2021 DG44 16.02.2030
28 NUR SURAYA BINTI NORDIN 08.07.2009 IJAZAH SARJANA MUDA TESL BI 27.02.2053
PEND. ISLAM DG44
29 NUR SYAFIQAH BINTI IJAZAH SARJANA MUDA 37
MANSOR BAHASA TAMIL DG38
IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN ISLAM DG41
30 PN HJH.REMARDONA BINTI MUZIK
HJ. SULAIMAN IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN SEJARAH
DENGAN KEPUJIAN BI
31 PN. ROSMAAWATI BINTI MUZIK
SULEIMAN IJAZAH SARJANA MUDAPENGAJIAN ISLAM
USULUDDIN
32 PUAN. SALFARINA BINTI
MOHD NOOR SIJIL PERGURUAN ASAS PENGAJIAN MELAYU

33 PN SHARIFAH NORMA BINTI IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN KHAS
SYED JAFFAR
DIPLOMA PENDIDIKAN MATEMATIK
34 CIK.SITI FATONAH BINTI
AFFANDI 1) IJAZAH SARJANA MUDA USSULUDDIN
2) DIPLOMA PERGURUAN (KPLI) PENGAJIAN
35 PN SOFIAH BINTI SHARI
AGAMA ISLAM
36 PN SANTHY A/P VIJIN 02.01.2013 IJAZAH SARJANA MUDA TESL
37 PN SUHAILI BINTI SARIMAN 02.01.2008
1. IJAZAH SARJANA MUDA USSULUDDIN
38 PN SUZEE BINTI 11.12.1995 2. DIPLOMA PERGURUAN (KPLI) PENGAJIAN
MOHD.YUSOFF 16.04.2018
AGAMA ISLAM
39 EN SYED SHAMIM BIN SYED 1) IJAZAH SARJANA MUDA BAHASA INGGERIS
ABDUL KADIR 2) DIPLOMA PERGURUAN (KPLI) PENGAJIAN

TAMIL
1) IJAZAH SARJANA MUDA MULTIMEDIA
2) DIPLOMA PERGURUAN (KPLI) PENDIDIKAN

MUZIK
SIJIL PERGURUAN ASAS PENGAJIAN INGGERIS

IJAZAH SARJANA MUDA PENDIDIKAN SENI
MUZIK

JANTINA
UMUR

GRED SEMASA

38

KELAYAKAN
AKADEMIK

PENGALAMAN PERKHIDMATAN

PENGALAMAN MENGAJAR DI SEKOLAH
SEMASA

39

ANALISA PENCAPAIAN MURID MENGIKUT MATAPELAJARAN TAHUN 2021

AN ALISA M ATA PELAJAR AN TAH U N 1

100 81 90 65 91 88 88
90 BI 66 PI BA 83
80 74
70 MT SN MZ PJK DSV
60
50
40
30
20
10
0
BM

AN ALISA M ATA PELAJAR AN TAH U N 2

90 71.2 71.6 84.1 65.4 84.8
80 BI 39.7 PI BA 71.6 74.7

71.6 MT SN MZ PJK DSV
70
60
50
40
30
20
10

0
BM

40

ANALISA PENCAPAIAN MURID MENGIKUT MATAPELAJARAN TAHUN 2021

90 AN ALISA M ATA PELAJAR AN TAH U N 3
80
70 64.5 84.5
60 81

68.5 67
63.5 59.3 61.25

50

40 34
30

20

10

0
BM BI MT SN PI BA MZ PK DSV

ANALISA MATA PELAJARAN TAHUN 4

90 68 81.4 82.6 79 80.2 78
80 BI 60.3 74
70 66.3 42 45
60 SEJ RBT MZ PJK PSV
50 MT SN PI BA
40
30
20
10

0
BM

41

ANALISA PENCAPAIAN MURID MENGIKUT MATAPELAJARAN TAHUN 2021

100 ANALISA MATA PELAJARAN TAHUN 5 89
90
79 78 82 88 79 83 86
80 65 62
70
60 26
50
40 BI MT SN PI BA SEJ RBT MZ PJK PSV
30
20
10
0
BM

ANALISA MATA PELAJARAN TAHUN 6

90 80 83 83 80 83
80 76 PJK PSV
70 63 74
60 69
50
40 58
30 53
20
10 24

0 BI MT SN PI BA SEJ TMK RBT MZ
BM

42

PBD TAHUN 1 PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) TAHUN 2021 PJK BA

80 BI MT SN PI PSV PK
70 TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
60
50
40
30
20
10

0
BM

PBD TAHUN 2

80
70
60
50
40
30
20
10

0
BM BI MT SN PI PSV PK PJK BA
TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6

43

PBD TAHUN 3 PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) TAHUN 2021 PJK BA

80 BI MT SN PI PSV PK
70 TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6
60
50
40
30
20
10

0
BM

PBD TAHUN 4

90
80
70
60
50
40
30
20
10

0
BM BI MT SN PI PSV MZ PJK BA SEJ RBT
TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6

44

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD) TAHUN 2021

PBD TAHUN 5

90
80
70
60
50
40
30
20
10

0
BM BI MT SN PI PSV MZ PJPK BA SEJ RBT

TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6

PBD TAHUN 6

90
80
70
60
50
40
30
20
10

0
BM BI MT SN PI PSV MZ PJ BA SEJ RBT PK TMK
TP 1 TP 2 TP 3 TP 4 TP 5 TP 6

45


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Illustration Services: Creating Vibrant Artwork that lets you explore your imaginations
Next Book
เอกสารประกอบการเรียนหน่วยที่ 6