The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by rsmaya80, 2022-06-23 12:35:41

BUKU PROGRAM MESYUARAT AGUNG TAHUNAN PIBG KALI KE-80

Buku Program MAT PIBG Kali Ke-80

AMgeusnyguPaIrBaGt

SEKOLAH KEBANGSAAN GALING

Dirasmikan Oleh
YH Dato’ Sri Haji Ab Hamid Bin Mohd Nazahar SSAP., DSAP., DIMP., PKT

Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Tindakan Perpaduan
Negeri Pahang

25 SABTU, DEWAN SRI GALING KALI KE
JUN
2022 SK GALING 80

25 Zulkaedah 1443 H Masa :

8.30 - 12.00 Tengah Hari

Isi Kandungan

ALUAN TUAN GURU BESAR (PN ZAHARIAH BT MOHAMAD) 1
ALUAN TUAN YANG DIPERTUA PIBG (EN ROSMAN B DAUD,AMP) 2
TENTATIF PROGRAM 3
NOTIS MESYUARAT AGUNG 4
AGENDA MESYUARAT 5
MINIT MESYUARAT AGUNG TAHUNAN PIBG KALI KE-79 6-13
LAPORAN AKTIVITI TAHUNAN PIBG TAHUN 2021/2022 14-17
AHLI JAWATANKUASA PIBG SESI 2021/2022 18
PENYATA KEWANGAN PIBG (BERAKHIR 31 DISEMBER 2021) 19
USUL-USUL YANG AKAN DIBAHASKAN 20
JAWATANKUASA PIBG SESI 2022/2024 21
JAWATANKUASA KERJA MESYUARAT AGUNG TAHUNAN PIBG KALI KE-80 22-24
SENARAI PENERIMA ANUGERAH KECEMERLANGAN 25
GAMBAR AKTIVITI KERJASAMA PIBG 26-28
CATATAN 29
PENGHARGAAN

i

Sekapur Sirih

GURU BESAR

PUAN ZAHARIAH BT MOHAMAD

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah SWT dengan izin dan limpah kurnia rahmatNya, kita
dapat bersama-sama berkumpul dan berbincang untuk kejayaan anak-anak dalam
Mesyuarat Agung PIBG kali ke-80. Kehadiran ibu bapa amat dihargai dan disanjung tinggi
serta besar ertinya sebagai tanda sokongan dan komitmen terhadap sekolah ini. Saya juga
ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Ahli Jawatankuasa PIBG yang banyak
memberi sumbangan dari segi tenaga dan kewangan untuk membantu pihak sekolah.
Sesungguhnya dengan adanya kerjasama yang erat antara PIBG dan sekolah, saya yakin kita
mampu melonjakkan sekolah ini ke tahap yang cemerlang dan gemilang.

SK Galing sentiasa berusaha merancang dan mengadakan pelbagai aktiviti pada setiap
tahun demi memastikan pembangunan sekolah ini meningkat dan membawa kebaikan
kepada warga sekolah. Kejayaan demi kejayaan telah diraih oleh warga sekolah baik dalam
bidang akademik mahupun kokurikulum. Semua kejayaan in adalah hasil kesepaduan
muafakat bersama. Suntikan semangat kejayaan ini dan kecemerlangan anak-anak terletak
pada kita semua. Sesungguhnya gabungan usaha, kerjasama dan komitmen daripada semua
pihak amat penting untuk memastikan anak-anak menempuh gelombang perubahan yang
sentiasa diduga dengan pelbagai kerenah dan cabaran. Oleh itu, sumbangan PIBG dari segi
material dan sokongan moral merupakan nadi penggerak dalam semua aktiviti pendidikan
dan pembangunan prasarana telah banyak memberi peranan dalam meningkatkan prestasi
dan kecemerlangan sekolah ini dalam pelbagai bidang.

Akhir sekali, dalam kesempatan yang ada ini,saya ingin merakamkan terima kasih
kepada Jawatankuasa PIBG sesi 2021/2022 dan tidak ketinggalan kepada Jawatankuasa
Pelaksana Mesyuarat Agung PIBG kali ke-80 ini kerana telah memberi sumbangan bakti
yang amat bermakna kepada sekolah.
Sekian, terima kasih.

....................................
(ZAHARIAH BT MOHAMAD)
GURU BESAR,
SK GALING.

1

Seulas Pinang

YDP PIBG

ROSMAN BIN DAUD,AMP

Bismillahirarrahmanirrahim

Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Segala puji bagi Allah, tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi
Muhammad S.A.W keluarganya serta para sahabatnya. Dalam kesempatan ini, ingin saya
memanjatkan kesyukuran ke hadrat Ilahi kerana dengan izin Nya jua, dapat saya
mencoretkan sepatah dua kata dalam ruangan ini.

Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) merupakan wadah yang bertanggungjawab
memikul amanah membantu menggilap kecemerlangan anak-anak dan memperkasakan SK
Galing. Komitmen yang padu dalam kalangan anggota PIBG akan menjanjikan kejayaan dan
kepuasan bagi melahirkan insan cemerlang iaitu bangsa Malaysia yang bertanggungjawab
dan berbakti untuk agama, nusa dan bangsa. Sebuah sekolah yang mencapai kejayaan yang
melebihi sasaran dalam bidang akademik dan kokurikulum sesungguhnya disokong oleh
kemantapan PIBG. Melalui PIBG diharap semua pihak dapat mencambahkan idea-idea bernas
serta buah fikiran yang berupaya meningkatkan lagi prestasi akademik dan kokurikulum SK
Galing bagi melahirkan insan kamil yang bertepatan dengan Falsafah Kebangsaan.

Saya yakin , segala program yang telah dirancang dapat dilaksankan dengan jaya.
Semua pihak khususnya PIBG haruslah memainkan peranan yang lebih efektif untuk
kecemerlangan murid-murid dan SK Galing. Marilah kita sama-sama mendokong dan
membuat perancangan rapi bagi memajukan PIBG SK Galing selari dengan arus perdana hari
ini. Usaha-usaha dan penambahbaikan berterusan perlu dilakukan segera agar kita tidak
ketinggalan. Kesepaduan dalam pemuafakatan yang tinggi daripada warga PIBG SK Galing
amat diperlukan bagi menjayakan setiap program yang akan dilaksanakan nanti. Moga
budaya kerja cemerlang sentiasa direalisasikan.

Akhir kata, saya amat berharap barisan peneraju PIBG yang baru dilantik sesi
2022/2024 bersikap proaktif dalam merangka dan melaksanakan program PIBG yang mampu
menjana kecemerlangan SK Galing. Selama memegang jawatan YDP ini mulai sesi
2018/2022, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas sokongan dan kerjasama serta
memohon maaf jika ada kesilapan dan kesalahan yang telah berlaku.
Sekian, terima kasih.

........................................
(ROSMAN BIN DAUD,AMP)
YDP PIBG

2

Tentatif Program
Program

25 JUN 2022 / Sabtu

8.30 pagi : Ketibaan para tetamu dan pendaftaran
8.45 pagi : Para ibu bapa dan penjaga mengambil tempat
9.00 pagi : Ketibaan dif-dif kehormat
9.10 pagi : Majlis dimulakan

Persembahan Tarian Zapin

Bacaan Doa

Ucapan aluan YDP PIBG
En Rosman bin Daud,AMP

Ucapan aluan Guru Besar
Pn Zahariah bt Mohamad

Ucapan aluan Perasmian
YH Dato’ Sri Haji Ab Hamid Bin Mohd Nazahar
SSAP.,DSAP.,DIMP.,PKT
Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Tindakan Perpaduan Negeri
Pahang

Penyampaian sijil kepada AJK PIBG sesi 2021/2022
Penyampaian Anugerah Pelajar Cemerlang Kokurikulum Tahun
2021
Persembahan murid
Rehat
11.00 Pagi : Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-80
Cabutan Bertuah
Sesi bergambar / Bersurai

3

Notis Mesyuarat

4

Agenda Mesyuarat

AGENDA 1 : Ucapan Yang Dipertua PIBG

AGENDA 2 : Ucapan Penasihat

AGENDA 3 : Membentangkan dan mengesahkan Minit
Mesyuarat Agung Tahunan PIBG kali ke-79.

AGENDA 4 : Membentangkan dan menerima Laporan
Aktiviti Tahunan PIBG Tahun 2021/2022.

AGENDA 5 : Membentangkan dan menerima laporan dan
meluluskan Penyata Kewangan PIBG (berakhir pada
31 Disember 2021).

AGENDA 6 : Membahaskan usul-usul

AGENDA 7 : Pembubaran AJK Sesi 2021/2022

AGENDA 8 : Pemilihan dan pelantikan AJK bagi sesi 2022/2024.

AGENDA 9 : Pemilihan dan pelantikan Juruaudit

AGENDA 10 : Ucapan Penangguhan

5

Minit Mesyuarat

MINIT MESYUARAT AGUNG TAHUNAN PIBG
KALI KE-79
SK GALING

Tarikh : 30 Oktober 2021 (Sabtu)
Masa : 10.00 Pagi
Tempat : Kediaman masing-masing ( dalam talian)
Kehadiran : 140 orang (rujuk lampiran)

Agenda Mesyuarat
1. Ucapan Aluan Pengerusi Mesyuarat
2. Membentang dan mengesahkan Minit Mesyuarat Agung PIBG Kali Ke-77.
3. Membentang dan Menerima Laporan Tahunan dari Tahun 2019 hingga 2020
4. Membentang dan Mengesahkan Penyata Kewangan dari berakhir 31 Disember 2020.
5. Perkara-perkara berbangkit
6. Membahaskan dan Menerima Usul
7. Pembubaran Jawatankuasa PIBG sesi 2019/2021.
8. Pelantikan AJK 2021/2023
9. Hal-hal lain
10. Ucapan Penangguhan

Agenda 1 : Ucapan Aluan Pengerusi Mesyuarat (YDP En Rosman bin Daud)

1. Pengerusi mengalu-alukan kehadiran semua jawatankuasa PIBG, guru-guru dan
ibu bapa dalam mesyuarat PIBG kali ke-79 bagi sesi 2020/2021.

2. Pengerusi berterima kasih atas segala kerjasama dari segi sumbangan, idea dan
tenaga yang dberikan oeh pihak pengurusan sekolah guru-guru dan kakitangan
sekolah, ibu bapa, waris serta penjaga yang sentiasa bersama-sama menjayakan
setiap aktiviti yang dianjurkan oeh pihak PIBG sama ada secara langsung atau
tidak langsung.

3. Mengalu-alukan ibu bapa yang ingin memberi sumbangan kepada PIBG untuk
menambah dana PIBG demi kepentingan anak-anak kita.

6

Minit Mesyuarat

Agenda 2 : Membentang dan mengesahkan Minit Mesyuarat Agung PIBG
Kali Ke-77 (2019)

2.1 Pengerusi memaklumkan bahawa Mesyuarat Agung PIBG kali ke-78 sepatutnya
diadakan pada tahun lepas (2020) tetapi tidak dapat diadakan kerana pandemik
Covid-19. Oleh demikian minit mesyuarat tersebut akan digabungkan laporannya
bersekali dengan tahun ini.

2.2 Pn Fatma Noraini binti Mustafa selaku Naib Setiausaha PIBG membentang minit
mesyuarat Agung PIBG kali ke-77 seperti yang diedarkan untuk disemak dan
seterusnya disahkan.

Rujuk minit ms 9 - 12

2.3 En Razaki bin Omar menerima dan mencadangkan minit mesyuarat PIBG disahkan
dan disokong oleh Pn Masayu bt Shamsudin. Minit mesyuarat PIBG disahkan dan
diterima oleh semua ibu bapa secara sebulat suara.

Agenda 3 : Membentang dan Menerima Laporan Tahunan PIBG dari Tahun
2019 hingga 2020.

3.1 Pn Fatma Noraini binti Mustafa selaku Naib Setiausaha PIBG membentang
laporan tahunan seperti yang diedarkan.

Rujuk ms 13 - 15

3.2 Pn Yusrina bt Yaacob mencadangkan laporan tahunan disahkan. Pn Rosniza bt
Yusof menyokong laporan aktiviti tahunan PIBG. Laporan telah disahkan dan telah
diterima oleh semua ahli secara sebulat suara.

Agenda 4 : Membentang dan Mengesahkan Penyata Kewangan PIBG
(berakhir 31 Disember 2020)

4.1 Pn Masayu bt Shamsuddin selaku bendahari membentang penyata kewangan
PIBG yang berakhir pada 31 Disember 2020 untuk diterima dan disahkan.

Rujuk ms 20 - 22

7

Minit Mesyuarat

Tiada sebarang isu berbangkit yang ditimbulkan berkaitan kewangan.

4.2 Pn Sulina bt Che Ali menerima dan telah mencadangkan supaya penyata
kewangan Mesyuarat Agung PIBG kali ke -77 disahkan. Pn Fatma Noraini binti
Mustafa menyokong Penyata kewangan disahkan dan diterima sebulat suara.

Agenda 5 : Perkara – perkara berbangkit.

5.1 Tiada

Agenda 6 : Membahaskan dan Menerima Usul

6.1 Sebanyak 220 maklum balas daripada pautan (Google Form) borang usul
Mesyuarat Agung PIBG yang diedarkan telah diterima daripada ibu bapa
sebelum Mesyuarat Agung dijalankan.Hanya 20 sahaja maklum balas itu
merupakan cadangan dan idea-idea yang telah dan sedang dijalankan oleh
pihak sekolah.

6.2 Terdapat 1 usul daripada En Rahman bin Muhammad Tahir mengenai usaha
membaik pulih tandas murid.
Jawapan :
Jawapan usul tersebut telah dinyatakan didalam buku program dan
disampaikan oleh En Rosman bin Daud.

- Peruntukan telah diturunkan dan proses membaikpulih sedang dijalankan.

Agenda 7 : Pembubaran AJK 2019/2021

7.1 En Rosman bin Daud selaku YDP PIBG mengumumkan pembubaran AJK
PIBG sesi 2019/2021.

7.2 Guru Besar selaku penasihat PIBG memohon respon daripada ahli mesyuarat
yang hadir untuk memberi cadangan atau pandangan mengenai pengumuman
pembubaran AJK pada kali ini.

7.3 En Razaki bin Omar mencadangkan agar AJK PIBG 2019/2021 dapat
dikekalkan sehingga awal tahun hadapan memandangkan situasi pandemik
yang masih berterusan dan masih belum dapat berkumpul secara bersemuka
untuk memilih dan membuat pelantikan AJK PIBG yang baharu.

7.4 Bagi Jawatankuasa diperingkat sekolah, En. Rosman bin Daud selaku YDP
PIBG menyerahkan kepada Guru Besar selaku Penasihat untuk melantik
Jawatankuasa yang baru diperingkat sekolah.

7.5 Pn Sulina bt Che ali mencadangkan AJK PIBG 2019/2021 dikekalkan ke sesi
baharu sehingga ke tarikh mesyuarat yang akan ditetapkan.

7.6 Cadangan Pn Sulina disokong dan dipersetujui oleh ahli mesyuarat yang hadir.

8

Minit Mesyuarat

Agenda 8 : Pelantikan AJK 2021/2023

8.1 AJK PIBG 2019/2021, bahagian ibu bapa masih dikekalkan sehingga tarikh
baharu Mesyuarat Agung ditetapkan pada awal tahun hadapan.

8.2 Pelantikan Juru Audit yang baru akan dilakukan dalam Mesyuarat AJK PIBG
seterusnya, memandangkan jawatan tersebut kosong akibat AJK telah berpindah
dan bertukar sekolah.

8.3 AJK PIBG 2021/2023, bahagian guru akan dilakukan oleh Penasihat (Guru Besar)
selaku Pengurus sekolah untuk membentuk jawatankuasa yang baru

sebelum mesyuarat pertama AJK PIBG sesi 2022

Agenda 9 : Hal-hal Lain

9.1 En Rosman bin Daud memaklumkan dalam tempoh 3 bulan akan datang
pemilihan AJK PIBG yang baharu akan diadakan.

9.2 Sumbangan PIBG bagi tahun 2020 dan tahun 2021 tidak dikutip.
9.3 Kutipan sumbangan PIBG akan dilakukan sebaik sahaja Mesyuarat Agung secara

bersemuka diadakan.
9.4 Ahli mesyuarat boleh membuat cadangan sama ada masih mahu mengekalkan

jumlah sumbangan RM70, menaikkan atau mengurangkan jumlah sumbangan
tersebut.

9.5 Sumbangan PIBG perlu dikutip kerana kekurangan dana memandangkan duit
sumbangan sebelum ini telah digunakan untuk aktiviti 2019 hingga kini.

Agenda 10 : Ucapan Penangguhan

10.1 En Razaki bin Omar selaku NYDP PIBG memaklumkan bahawa para ibu bapa
boleh berhubung pada bila-bila masa sahaja dengan beliau sekiranya terdapat
sebarang masalah atau kemusykilan. Sebarang maklumat boleh juga di
salurkan kepada pihak PIBG.

10.2 Ibu bapa boleh berjumpa YDP atau NYDP sebagai wakil untuk menyampaikan
masalah yang dihadapi agar dapat dibantu sama ada dari aspek pembelajaran
anak-anak atau kehidupan yang terjejas akibat pandemik.

10.3 En Rosman bin Daud mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak
kerana dapat menjalankan Mesyuarat Agung PIBG pada kali ini dengan
jayanya.

9

Minit Mesyuarat

Mesyuarat ditangguhkan pada pukul 1.00 tengah hari. Disahkan oleh :

Disediakan oleh : .............................................
(EN. ROSMAN BIN DAUD)
........................................................... Yang Dipertua PIBG,
(FATMA NORAINI BINTI MUSTAFA) Sekolah Kebangsaan Galing,
Naib Setiausaha PIBG, 25250 Kuantan,
Sekolah Kebangsaan Galing, Pahang.
25250 Kuantan,
Pahang.

10

Minit Mesyuarat

(lampiran)

KEHADIRAN MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-78
SEKOLAH KEBANGSAAN GALING
30 OKTOBER 2021 (SABTU)
SECARA ATAS TALIAN DAN HIBRID

BIL NAMA GURU, STAF & IBU BAPA/PENJAGA BIL NAMA GURU, STAF & IBU BAPA/PENJAGA

1 AZHARUDEEY BIN ABDUL AZIZ 32 ROSNIZA BINTI YUSOF
2 SITI ROZITA BINTI MD NOOR 33 NORHOLIPAH BINTI BAHARI
34 ROSMAYANI BINTI SALLEH
3 ROHANA BINTI MAT ALI 35 ROS NADIAH BINTI ABDULLAH
36 CIK SITI NORIZAH BINTI YAACOB
4 WAN NOR RAFIZAH BINTI WAN ABDUL AZIZ 37 MOHD SHAIFULNIZAM BIN MOHD NASIR
5 KHADIJAH BINTI SALLEH 38 NORAZIAH BINTI MAT ALI
6 SALMAH BINTI SALLEH 39 NURUL HANIM
7 NOR ZAKIERA BT HASHIM 40 ZURAINI BT MAT SUHOR
8 MASTURA BINTI MAHMOODIN 41 MASAYU BINTI SHAMSUDDIN
9 FARIDAH BINTI SARUN 42 PAUZIAH BINTI YAKOB
43 NORIZA BINTI ABU BAKAR
10 KHAIRONNISAH BINTI SALAHUDIN 44 NOR HASLINDA BINTI RUKEMAN
11 KUMAIDAH BINTI KASSIM 45 SOON SWAN YEEN
12 NORIZA BT ALIAS 46 ZULIZANI BT MOHD NOH
13 ASLINA BINTI JUSOH 47 SHARIFAH NOOR SHAKINAH
14 ATIFAH BINTI BADARUDIN 48 SHAMSIAH BINTI MUHAMMAD
49 SITI NOR RAFIDAH BINTI SAID
15 WAN HASLIZA BT WAN HASAN 50 SITI NOR HAYATI BINTI ABDUL HAYAR
16 USHA RANI A/P SUPRAMANIAM 51 ZAKARIA BIN HJ SAID
17 WAN NURHAIDA 52 HASNAH BINTI MOHD YATIM ko
18 RUBITHA RAJAMANI 53 AHMAD HUSNI BIN HJ BAHARUM
19 FATMA NORAINI BINTI MUSTAFA 54 KHAIRUL SHAH BIN MAT LAWRI
20 MAZURA BINTI CHEABDULLAH 55 ZAINI BT MOHAMAD
21 MOHD NORHISYAM B ISMAIL 56 INTAN SAFINAT BINTI YAACOB
22 NUR FADHLIAH ABD AZIZ 57 ZAINAB BT RAMLI
23 SAMSALIZA BINTI AB KADIR 58 AHMAD BIN ABDUL RAHMAN
24 ROZAINI BT CHE [email protected]
25 MASTURA BTE AHMAD
26 SYAHAIRI SHAFFEI
27 SITI RAIHANA BINTI MUTI
28 NOOR HASLIZA BT MOHD SALLEH
29 AZIZAH BINTI OMAR
30 MOHD ZAINI MAT ALI
31 YUSRINA BINTI YAACOB

11

Minit Mesyuarat

(lampiran)

BIL NAMA GURU, STAF & IBU BAPA/PENJAGA BIL NAMA GURU, STAF & IBU BAPA/PENJAGA
59 NOR AZZUA AHMAD 89 SHAHRUL ZAMAN BIN ABDUL NASIR
60 SALEHUDDIN BIN YUNUS 90 NORSZAIDA BINTI ABDUL JALIL
61 SITI HAJAR BINTI HAMSHAH 91 BALQIS @ NAIMAH BINTI RAMLEE
62 NOR’AIANI BINTI IDRIS 92 RAHIMAH BINTI ABD RAHIM
63 MOHD FAIZAL BIN ALI 93 HAZIQ
64 SALMAH BINTI TALIB 94 HAFIZAH ZAINUAR
65 CEMPAKA IRMITA YUZA BINTI GHAZALI 95 ROSNANI BINTI ARBAI
66 NOORASHIKIN 96 WAN SALMAN BIN WAN ABD RASHID
67 NOR AZURIANI BINTI KAMALUDIN 97 NURUL HUSNA BT MOHAMED SABERI
68 ROMIZA BT ABDUL MANAN 98 ZULIANI BINTI HASSAN
69 NORAIN BINTI SHAFEI 99 NOR FUZITA BT AHMAD
70 RASHIDA BINTI RAZALY 100 ROSLIA BINTI YUSOH
71 SULINA BINTI CHE ALI 101 SABAZARIAH BT ABU BAKAR
72 ZUHANI BINTI DZULKARNAIN 102 ROHANI BINTI TAIB
73 NOR AYU BAIZURA MD RASIB 103 SAKINAH BINTI HASSAN
74 UMMI NARIZAH BINTI IBRAHIM 104 HAFIZ BIN IBRAHIM
75 NORLIZA BINTI NORDIN 105 NORAZIANI BINTI SAMSHUDDIN
76 CHAN YI YI 106 NURUL IZZURA ABD RAZAK
77 ABD MUTTALIB BIN ABD WAHAB 107 NOR AZIANA BINTI SAIAN
78 ZAINAB BINTI RAMLI 108 ANIZAN BINTI MEGAT
79 NOR HAMIZA BINTI MOHD MUTLAIL 109 SABAZARIAH BT ABU BAKAR
80 NIK NURUL EZAH AHMAD DIN 110 HALIMAH BINTI SAFIE
81 TENGKU IKHMAL HISHAM BIN TENGKU 111 NUR JUMAIRA BINTI ABDUL JABAR
112 NORMASLIYANA BINTI MOHD
KAMARULZAMAN 113 FADILAH BINTI YUSOH
82 NURUL ZARIFAH BT CHE MORAT 114 NOR AKMAHIDAYU BTE AZMI
83 NURUL HAFIZA BT ABD JALIL 115 S.RAVINDRAN
84 FADZIDAH BINTI ABDULLAH YASSIN 116 SAMZARINA BINTI DZAKARIA
85 SHAHRULAZWA 117 MOHD ZANAFI BIN WAHAB
86 MOHD ROSLI BIN HASSAN TAN
87 NOR AZIAN BT OTHMAN
88 NURUL ADILAH BINTI SUHAIMI

12

Minit Mesyuarat

(lampiran)

BIL NAMA GURU, STAF & IBU BAPA/PENJAGA
118 MOHAMAD SAFARIN MOHAMAD NOOR
119 NORZILAWATI BINTI MOHD YUSOF
120 BAWANY GUNASEKARAN
121 HASMAMAIZAN
122 ANEE SUZANA BINTI MD ALI
123 TAN WEE TAK
124 LEOROY JAUNAH
125 TABED GANANG
126 NURUL IZZAH BINTI MOHD YUSOFF
127 AZINAWATI BINTI ABDUL HAMID
128 SITI NOOR
129 NOR ADILAH BT A.HAMID
130 AZLINA BINTI AHMAD
131 MASTURA BINTI ROSLI
132 CHANDRAN A/L NADARAJAH
133 NORALIZA BT MOHAMED SIDEK
134 ZARIPAH IBRAHIM
135 PUTERI
136 SAKINAH BINTI ABDULLAH
137 SHALENI BHASKARAN
138 HARDE BIN NORDIN
139 ZUHAIRAH BINTI AZIZ
140 NOR HAFIFAH BINTI MOHAMAD

13

Laporan Aktiviti &

Program

LAPORAN TAHUNAN AKTIVITI PIBG
SK GALING KUANTAN PAHANG
SESI 2021/2022

Dengan penuh kesyukuran kehadrat ilahi, dapat kita bertemu di dalam Mesyuarat Agung Tahunan
PIBG kali ke – 80. Semoga dengan pertemuan ini dapat sama-sama kita membincangkan serta
memikirkan tindakan bagi kepentingan dan kemajuan pendikan anak-anak dalam mengharungi
zaman serba mencabar selepas pandemik covid-19.
Di sini dibentangkan Laporan Tahunan PIBG bagi sepanjang tahun 2021/2022. Sumbangan PIBG
dalam bentuk kewangan mahupun tenaga sedikit sebanyak diharap dapat membantu memajukan
PIBG sekolah. Semua ahli PIBG dialukan memberi idea dan buah fikiran agar dapat membaiki
kelemahan yang ada. Selamat maju jaya diucapkan kepada PIBG serta sekolah Kebangsaan Galing.
Senarai Ahli Jawatankuasa PIBG SK Galing sesi 2021/2022 (Rujuk muka surat 18)

Mesyuarat Jawatankuasa sebelum Mesyuarat Agung Kali ke-80.
Mesyuarat Jawatankuasa PIBG telah diadakan sebanyak 2 kali. Manakala mesyuarat yang terkini pada
14 Jun 2022 iaitu Mesyuarat Khas PIBG bagi membincangkan usul/cadangan dan perkara-perkara
berkaitan Mesyuarat Agung PIBG kali ke-80. Mesyuarat ini diadakan di bilik Gerakan SK Galing.
Selain mesyuarat bersama AJK, YDP PIBG juga kerap mengadakan perjumpaan dengan pihak sekolah.
Mesyuarat AJK PIBG yang dijalankan juga turut dihadiri oleh penasihat PIBG iaitu Guru Besar bersama
barisan pentadbir yang terdiri daripada GPK Pentadbiran, GPK Hal Ehwal Murid dan GPK Kokurikulum.
Kehadiran Mesyuarat Ahli Jawatankuasa PIBG bagi tahun 2021/2022 boleh dirujuk pada muka surat
15.

14

Laporan Aktiviti &

Program

KEHADIRAN MESYUARAT AJK PIBG BAGI TAHUN 2021/2022

KEHADIRAN MESYUARAT AJK PIBG BAGI TAHUN 2021/2022

BIL 1 NAMA JAWATAN 12 MEI 2022 14 JUN 2022
1 PN ZAHARIAH BT MOHAMAD GURU BESAR / 0
2 PN WAN NOR RAFIZAH BT WAN ABDUL / 0
AZIZ GPK 1
3 PN ZAINI BT MOHAMAD
4 EN AZHARUDEEY BIN ABD AZIZ GPK HEM 0 /
5 PN HALIMAH BT SAFIE GPK KO / 0
6 EN ROSMAN BIN DAUD, AMP GPK PK / /
7 EN RAZAKI BIN OMAR / /
8 PN SITI NOR RAFIDAH BINTI SAID YDP / /
NYDP / /
9 PN FATMA NORAINI BINTI MUSTAFA SETIAUSAHA
KEHORMAT / /
10 PN MASAYU BINTI SHAMSUDDIN
NAIB / /
11 EN TAN WEE TAK SETIAUSAHA
12 PN NOR HAMIZA BINTI MOHD MUTLAIL 0 /
13 PN ZAINAB BINTI RAMLI BENDAHARI / /
14 PN HAFIZAH BINTI ZAINUAR KEHORMAT 0 /
15 PN MAZALINA BINTI ADAM / /
16 EN IRWAN FAIZAL BIN KHUZAAI AJK / /
17 EN SHAHRUL ZAMAN BIN ABDUL NASIR AJK 0 0
AJK 0 0
AJK
AJK
AJK
AJK

15

Laporan Aktiviti &

Program

AKTIVITI DAN SUMBANGAN PIBG BAGI TAHUN 2021/2022

PIBG SK Galing pada tahun 2021/2022 telah menjalankan aktiviti sama ada melalui sumbangan
berbentuk kewangan mahupun sokongan yang bertujuan membantu pihak sekolah terutamanya
semasa sesi Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah (PdPr) dalam membangun dan mencapai
kemajuan sekolah ini.
Bertepatan dengan Falsafah PIBG , PIBG SK Galing akan terus memainkan peranan membantu pihak
sekolah menjayakan semua program sekolah demi meningkatkan lagi kecemerlangan murid dan
sekolah ke peringkat yang lebih tinggi.

Berikut adalah aktiviti dan sumbangan bagi Tahun 2021/2022 :

AKTIVITI TAHUN 2021
1. Sumbangan kertas A4

SARANA
1. Sumbangan penyukat suhu
2. Sumbangan telefon pintar beserta bayaran bulanan kad prabayar berterusan bagi
melancarkan PdPr kepada murid 4 Zamrud
3. Sumbangan kepada waris pelajar (rumah terbakar)
4. Sumbanagn kepada pengusaha kantin yang sakit
5. Pembinaan pondok menunggu dan pemasangan awning Pra Sekolah
6. Sumbangan pokok kelapa dan pokok bunga untuk keceriaan sekolah

AKTIVITI TAHUN 2022
1. Program Ziarah Cakna
2. Program Memasak dan Mengagih Bubur Lambuk kepada murid-murid sekolah
3. Program Sambutan Hari Raya dan Hari Guru Peringkat Sekolah
4. Program Pemeriksaan Kesihatan Guru dan Staff Sekolah

SARANA
1. Program Solat Hajat Perdana dan Bacaan Yasin
2. Program Gotong-royong PIBG Bersama Unit Landskap Majlis Bandaraya Kuantan

16

Laporan Aktiviti &

Program

Pihak PIBG SK Galing Kuantan dengan ikhlasnya, merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan
jutaanterima kasih kepada Guru Besar, guru-guru, kakitangan, semua ibu bapa, penjaga, orang
perseorangan serta semua pihak yang terlibat sama ada secara langsung atau tidak langsung bagi
memberikan sokongan yang padu kepada persatuan kita ini. Hanya Allah S.W.T sahaja yang dapat
membalas jasa tuan /puan hulurkan.

Semoga PIBG SK Galing mendapat berkat dan rahmat agar lebih bertenaga dan menjadi pemangkin
kemajuan dan kecemerlangan SK Galing.

Sekian, terima kasih.

Disediakan oleh, Disahkan oleh,

................................................. ............................................
(SITI NOR RAFIDAH BINTI SAID) (ROSMAN BIN DAUD, AMP)
Setiausaha PIBG, Yang Dipertua PIBG,
Sekolah Kebangsaan Galing Sekolah Kebangsaan Galing
25250 Kuantan 25250 Kuantan
Pahang Pahang

17

Jawatankuasa PIBG
Sesi 2021/2022

Penasihat / Pengerusi
Pn. Zahariah binti Mohamad

(Guru Besar)

Yang Dipertua PIBG
En. Rosman bin Daud,AMP

Naib Yang Dipertua PIBG
En. Razaki bin Omar

Timbalan Pengerusi
Pn. Zaini binti Mohamad
(Penolong Kanan HEM)

Naib Pengerusi I
Pn. Wan Nor Rafizah binti Abdul Aziz

(Penolong Kanan Pentadbiran)

Naib Pengerusi II
En. Azharudeey bin Abd Aziz
(Penolong Kanan Kokurikulum)

Naib Pengerusi III
Pn. Halimah binti Safei
(Penolong Kanan Pendidikan KHas)

Setiausaha Kehormat
Pn. Siti Nor Rafidah binti Said

Penolong Setiausaha
Pn. Fatma Noraini binti Mustafa

Bendahari Kehormat
Pn. Masayu binti Shamsuddin

18

Laporan Kewangan

Keterangan PENYATA PENERIMAAN DAN PERBELANJAAN RM
BAGI TAHUN BERAKHIR 31 DISEMBER 2021 1,907.22

Nota

Penerimaan
Baki 2020

Perbelanjaan 1,907.22
Mesyuarat Agung PIBG kali ke-79 1 1,500.00

Baki sehingga 31 Disember 2021 1,500.00
19 407.22

Pembentangan Usul

NAMA PENCADANG USUL 1
CADANGAN
KEPUTUSAN : Zaleha binti Mahamud
: Van sekolah boleh masuk dalam kawasan sekolah untuk
NAMA PENCADANG
CADANGAN menghantar dan mengambil murid-murid.
KEPUTUSAN : Atas faktor keselamatan murid dan konsep sekolah

NAMA PENCADANG selamat,kenderaan ibu bapa serta van sekolah tidak
CADANGAN dibenarkan masuk ke dalam kawasan sekolah

KEPUTUSAN USUL 2

: Mohd Azizul Bin Marzuki
: Cadangan mewujudkan tempat berteduh di hadapan

sekolah.
: Buat masa ini pihak sekolah tiada peruntukan untuk

membina tempat berteduh melainkan sekiranya ada
sumbangan daripada mana-mana pihak dan
individu.Setelah ada peruntukan,pihak sekolah perlu
memohon kelulusan daripada Jabatan Pendidikan Negeri
Pahang mengikut prosedur yang ditetapkan

USUL 3

: Loganathan A/L Raja Krishnan
: 1. Kesesakan lalu lintas terutamanya pada segelintir ibu

bapa yang hendak memberi Salam n duit poket masa
menurunkan kanak2. Ada juga yang Jalan sehala
menyebabkan kesesakan. Cadangan saya, harap dapat
ikut aliran Jalan yg telah ditetapkan oleh pihak sekolah.
2. Perbaiki kualiti makanan Dan harga dikantin.

: i. Pihak sekolah memohon kerjasama daripada ibubapa
agar melakukan aktiviti bersalam dan memberi duit
poket sebelum menaiki kenderaan untuk ke
sekolah. Anak-anak juga dinasihatkan untuk bersiap sedia
lebih awal untuk turun dari kenderaan agar aliran trafik
berjalan lancar.
ii. Pengusaha kantin telah pun memperbaiki kualiti dan
harga makanan dan akan sentiasa membuat
penambahbaikan dari masa ke masa.

20

Jawatankuasa PIBG
Sesi 2022/2024

JAWATANKUASA PIBG
SK GALING

SESI 2022/2024

Yang Dipertua : .................................................................
Naib Yang Dipertua : ..................................................................
Setiausaha : ..................................................................
Bendahari : ..................................................................

AJK Ibu Bapa : ..................................................................
: ..................................................................
: ..................................................................
: ..................................................................
: ..................................................................

AJK Guru : ..................................................................
: ..................................................................
: ..................................................................
: ..................................................................
: ..................................................................

Pemeriksa Kira-kira : ..................................................................
: ..................................................................

21

Jawatankuasa Kerja

MESYUARAT AGUNG TAHUNAN PIBG KALI KE-80

JAWATANKUASA INDUK

PENGERUSI
PN. ZAHARIAH BINTI MOHAMAD

Guru Besar
TIMBALAN PENGERUSI
EN. AZHARUDEEY BIN ABDUL AZIZ
Penolong Kanan Kokurikulum

NAIB PENGERUSI 1
PN. WAN NOR RAFIZAH BINTI WAN ABDUL AZIZ

Penolong Kanan Pentadbiran
NAIB PENGERUSI 2

PN. ZAINI BINTI MOHAMAD
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid

NAIB PENGERUSI 3
PN. HALIMAH BINTI SAFIE
Penolong Kanan Pendidikan Khas

YDP PIBG
EN. ROSMAN BIN DAUD,AMP

NYDP PIBG
EN RAZAKI BIN OMAR

SETIAUSAHA PIBG
PN. SITI NOR RAFIDAH BINTI SAID

NAIB SETIAUSAHA PIBG
PN. FATMA NORAINI BT MUSTAFA

BENDAHARI
PN. MASAYU BT SHAMSUDDIN

22

Jawatankuasa Kerja

Urus Setia Persiapan Pentas
Pn. Fatma Noraini bt Mustafa(K) Pn. Khadijah Bt Salleh (K)
Pn. Siti Nor Rafidah binti Said Pn. Nor’Aiani binti Idris
Pn. Masayu bt Shamsudin Pn. Chan Yi Yi
En. Tan Wee Tak Pn. Sabazariah Bt Abu Bakar
Pn. Nor Hamiza bt. Mohd Mutlail En. Syafei bin Mohd Tamamuddin
Pn. Juliana bt. Kedri Persembahan murid
Pn. Zainab bt. Ramli Pn. Rohani bt. Taib (K)
En. Azizan b. Zakaria
Jemputan dan Sambutan Pn. Nor Aziana binti Saian
Pn. Zahariah bt. Mohamad (Guru Besar) Pn. Wan Hasliza binti Wan Hasan
En. Rosman b. Daud, AMP (YDP PIBG) Banner
En. Razaki b. Omar (NYDP PIBG) En. Irwan Faizal b. Khuzaai (K)
Pn. Wan Nor Rafizah bt. Wan Abdul Aziz En. Wan Salman b. Wan Abd Rashid
(GPK Pentadbiran) Sajian Ibu bapa dan murid
Pn. Zaini bt. Mohamad (GPK HEM) Cik Nor Madihah bt. Mohd Noor (K)
En. Azharudeey b. Abdul Aziz (GPK KOKO) Pn. Khaironnisah Binti Salahudin
Pn. Halimah bt. Safie (GPK PK) Pn. Rozaini Bt Che [email protected]
Pn. Juliana bt. Kedri
Pengacara Majlis Pn. Samsaliza binti Ab Kadir
Pn. Nani Syafiqah bt. Sehat (K) Sajian /Jamuan VIP
Pn. Nor Aziana binti Saian Pn. Yusrina bt. Yaacob (K)
Pn. Wan Hasliza bt Wan Hasan
Pendaftaran Ibu bapa & borang sarana Pn. Rosniza bt Yusof
Pn. Siti Nor Rafidah binti Said ( K) Teknikal / Peralatan / ICT / Siaraya
Siti Hajar bt. Hamshah En. Azizan b. Zakaria (K)
En. Shahrulazwa B. Mohd Fauzi
Pencatat Minit Mesyuarat En. Syahairi B Shaffei
Pn. Sulina bt. Che Ali (K) En. Tan Wee Tak
Pn. Intan Safinat Bt Yaacob
23
Bacaan Doa
En. Syafei b. Tamamuddin

Persediaan Tempat (Dewan / meja mesyuarat)
Pn. Usha Rani a/p Supramaniam (K)
En. Mohd Norhisyam B Ismail
Pn. Noraziah Bt Mat Ali
Pn. Azizah Bt Omar
Pn. Anizan bt. Megat
Pn. Siti Nor Hayati Binti Abdul Hayar
Pekerja Kebersihan

Jawatankuasa Kerja

Hadiah / Cabutan Bertuah
Pn. Nor Hamiza bt. Mohd Mutlail (K)
Pn. Nor Adilah bt A. Hamid
Pn. Ros Nadiah bt. Abdullah
AJK PIBG
Cenderahati dan Sijil AJK PIBG
Pn. Masayu bt. Shamsuddin (K)
Pn. Siti Nor Rafidah bt. Said
Pn. Hafizah bt. Zainuar
Buku Program
Pn. Nurul Amirah Izzah binti Mohd Ihsan (K)
Pn. Farhani Mahirah bt. Mohd Ashari
Pn. Rosmayani bt. Salleh
Pn. Amira Saryati bt. Mat Nawi
Juru Gambar
Pn. Ruzey Zarina bt. Abdullah (K)
Pn. Shamsiah Bt Muhammad
Pencatat Lantikan AJK baru
Pn. Farhani Mahirah bt. Mohd Ashari ( K)
Cik Nor Madiha bt. Mohd Noor
En Tan Wee Tak
Laporan / Postmortem
Pn. Siti Nor Rafidah binti Said
Pn.Fatma Noraini binti Mustafa

24

Anugerah

Kecemerlangan

BIL NAMA PERTANDINGAN PENCAPAIAN
1 Aisy Asyraf Darwisy bin Ahmad Antarabangsa
The International STEM and Innovation
Tahun 5 Zamrud Colloquia Series (ISICS) 2021 Antarabangsa
Kebangsaan
Hari Matematik Antarabangsa 2022 Antarabangsa

Kenaikan Pangkat Sarjan 2021 Kebangsaan
Antarabangsa
2 Anne Abbey anak Albert 18th Girl Scout International eCamp Korea
Tahun 5 Zamrud 2021 Kebangsaan
Antarabangsa
3 Ashpreet Kaur bt Harcharan Pandu Puteri Tunas Malaysia Connect,2021
Singh Antarabangsa
Tahun 5 Delima 18th Girl Scout International eCamp Korea
2021
4 Aaron James AK Stanley
Tahun 6 Delima Pandu Puteri Tunas Malaysia Connect,2021

5 Ammar Muhaimin bin Amirul Online Collaboration Program Future
Tahun 5 Delima Leaders’s Tongue Pandemic Covid 19

Online Collaboration Program Future Leader’s
Tongue pandemic Covid 19

6 Sascha binti Salman Malaysia IT Challenge (MITC) Pendidikan Khas Antarabangsa
PK Zamrud 2021

7 Ho Jun Hyn International Abacus and Mental Arithmetic Antarabangsa
PK Zamrud Examinations 2021

8 Nur Halimatul Iman Maheirah bt Pandu Puteri Tunas Malaysia Connect 2021 Kebangsaan
Kasran Pandemic Plastic Rush Kebangsaan

Tahun 6 Zamrud

9 Syaza Rusydina bt Salehuddin Pandemic Plastic Rush Kebangsaan

Tahun 6 Zamrud

25

Gambar Aktiviti
Kerjasama PIBG

Ziarah Cakna

26

Gambar Aktiviti
Kerjasama PIBG

Pemeriksaan Kesihatan

27

Gambar Aktiviti
Kerjasama PIBG

Gotong-royong PIBG bersama
Unit Landskap Majlis Bandaraya Kuantan

28

Catatan

29

Penghargaan

SEKALUNG UCAPAN TERIMA KASIH
YH Dato’ Sri Hj Ab Hamid bin Mohd Nazahar

SSAP.,DSAP.,DIMP.,PKT
Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Perpaduan Negeri Pahang

Yang Berusaha En Rosman bin Daud, AMP
Yang Dipertua PIBG SK Galing

Yang Berusaha Pn Zahariah binti Mohamad
Guru Besar SK Galing

Yang Dihormati Pn Wan Nor Rafizah binti Wan Abdul Aziz
PK Pentadbiran

Yang Dihormati Pn Zaini binti Mohamad
PK Hal Ehwal Murid

Yang Dihormati En Azharudeey bin Abdul Aziz
PK Kokurikulum

Ahli Jawatankuasa PIBG & Jawatankuasa Pelaksana
Semua Guru,Staf Sokongan dan pekerja swasta
yang terlibat dalam menjayakan
Mesyuaart Agung PIBG kali ke-80 Tahun 2022


Click to View FlipBook Version
Previous Book
คอมพิวเตอร์
Next Book
KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL