The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by SHAHZATUL FAKHRIAH BINTI SHAARANI Moe, 2022-07-14 13:09:49

DRAF BUKU PROGRAM KEM DAIE PENA PERINGKAT KEBANGSAAN KUMPULAN B TAHUN 2022

Buku Program Daie Pena KB

Perasmiaan Penutup Oleh :
Yang Berusaha Pn. Noriah Binti Haron

Timbalan Pengarah
Pembangunan Program Adab Dan Nilai

Bahagian Pendidikan Islam
Kementerian Pendidikan Malaysia

Kem ini dilaksanakan untuk
membangunkan kemahiran murid
Menengah dalam bidang penghasilan
penulisan awam. Ia juga sebagai suatu
usaha memperluas jaringan media
dakwah dengan pelbagai agensi yang
mempelopori pasaran industri Penulisan
di Malaysia. Di akhir kursus, peserta akan
memperolehi ilmu dan kemahiran
berkaitan dengan penghasilan karya
yang boleh dibuku dan seterusnya

dipasarkan.

• Memberi kemahiran dalam bidang
penulisan secara intensif kepadakumpula.n
murid-murid sekolah yang berpotensi.

• Melahirkan pengkarya murid – murid KPM yang
berkualiti dan mampu menghasilkan karya yang
bermutu tinggi berteraskan adab dan nilai.

• Menghasilkan bahan bacaan yang
berkualiti mengikut temadalam masa yang
ditentukan

• Melatih editor dan penulis majalah sekolah
untuk menghasilakn bahan yang berinformasi
dan bermanfaat untuk warga sekolah

• Mendedahkan peserta dengan teknik
penulisan artikel berkesan untuk dimuatkan
dalam majalah atau melalui saluran media
terbuka

• Memberi kemahiran dalam bidang
penulisan secara intensif kepadakumpula.n
murid-murid sekolah yang berpotensi.

• Melahirkan pengkarya murid – murid KPM yang
berkualiti dan mampu menghasilkan karya yang
bermutu tinggi berteraskan adab dan nilai.

• Menghasilkan bahan bacaan yang
berkualiti mengikut temadalam masa yang
ditentukan

• Melatih editor dan penulis majalah sekolah
untuk menghasilakn bahan yang berinformasi
dan bermanfaat untuk warga sekolah

• Mendedahkan peserta dengan teknik
penulisan artikel berkesan untuk dimuatkan
dalam majalah atau melalui saluran media
terbuka

Penasihat
Pengarah
Bahagian Pendidikan Islam, KPM

Pengerusi
Timbalan Pengarah
Pembangunan Program Adab dan Nilai
Bahagian Pendidikan Islam, KPM

Timbalan Pengerusi
Ketua Penolong Pengarah
Unit Akhlak dan Syiar Islam
Bahagian Pendidikan Islam, KPM

Naib Pengerusi 1
Ketua Penolong Pengarah
Unit Akidah dan Pemikiran
Bahagian Pendidikan Islam, KPM

Naib Pengerusi 2
Ketua Penolong Pengarah
Unit Kerohanian dan Kepimpinan Islam
Bahagian Pendidikan Islam, KPM

Setiausaha
Penolong Pengarah
Unit Akhlak dan Syiar Islam
Sektor Pembangunan Program Adab dan Nilai

KPM,

Pengerusi
Pengarah Pendidikan
Jabatan Pendidikan
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Naib Pengerusi
Ketua Penolong Pengarah (KPPK)

Sektor Pendidikan Islam, JWPKL

Setiausaha
Ketua Penolong Pengarah (KPP)

Unit Adab dan Nilai , JPWPKL

Naib Setiausaha
Penolong Pengarah (PP)
Unit Pembangunan Adab Dan Nilai, JPWPKL

Bendahari
Penolong Pengarah
Unit Pembangunan Adab dan Nilai, JPWPKL

Ahli Jawatankuasa

Penolong Pengarah Pendidikan Daerah (P.Islam) Bangsar/Pudu
Penolong Pengarah Pendidikan Daerah (P.Islam) Keramat
Penolong Pengarah Pendidikan Daerah (P.Islam) Sentul
Pengetua SMA MAIWP Kuala Lumpur

Pengerusi
Pengarah Pendidikan
Jabatan Pendidikan
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Naib Pengerusi
Ketua Penolong Pengarah (KPPK)

Sektor Pendidikan Islam, JWPKL

Setiausaha
Ketua Penolong Pengarah (KPP)

Unit Adab dan Nilai , JPWPKL

Naib Setiausaha
Penolong Pengarah (PP)
Unit Pembangunan Adab Dan Nilai, JPWPKL

Bendahari
Penolong Pengarah
Unit Pembangunan Adab dan Nilai, JPWPKL

Ahli Jawatankuasa

Penolong Pengarah Pendidikan Daerah (P.Islam) Bangsar/Pudu
Penolong Pengarah Pendidikan Daerah (P.Islam) Keramat
Penolong Pengarah Pendidikan Daerah (P.Islam) Sentul
Pengetua SMA MAIWP Kuala Lumpur

Pengerusi
Pengarah Pendidikan
Jabatan Pendidikan
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Naib Pengerusi
Ketua Penolong Pengarah (KPPK)

Sektor Pendidikan Islam, JWPKL

Setiausaha
Ketua Penolong Pengarah (KPP)

Unit Adab dan Nilai , JPWPKL

Naib Setiausaha
Penolong Pengarah (PP)
Unit Pembangunan Adab Dan Nilai, JPWPKL

Bendahari
Penolong Pengarah
Unit Pembangunan Adab dan Nilai, JPWPKL

Ahli Jawatankuasa

Penolong Pengarah Pendidikan Daerah (P.Islam) Bangsar/Pudu
Penolong Pengarah Pendidikan Daerah (P.Islam) Keramat
Penolong Pengarah Pendidikan Daerah (P.Islam) Sentul
Pengetua SMA MAIWP Kuala Lumpur

1. Semua peserta dikehendaki mengikuti program mengikut jadual yang ditetapkan.

2. Semua peserta dikehendaki memakai pakaian rasmi yang ditetapkan oleh urus
setia negeri masing-masing semasa acara rasmi berlangsung.Contoh:Pakaian
rasmi sekolah,pakaian seragam yang disediakan oleh pihak urusetia negeri
masing-masing.

3. Semua peserta dikehendaki masuk ke dalam pautan yang disediakan 10 minit
sebelumacara be0r1mula.

4. Semasa taklimat/acara rasmi sedang dijalankan,semua peserta dikehendaki
mematikanmikrofon supaya tidak mengganggu kelancaran majlis.

5. Semua 0p2eserta diingatkan supaya mengamalkan komunikasi secara berhemah
dan bertatasusila.

6. Peserta dibenarkan mengajukan soalan di ruangan ‘chat’.
7. Peserta0yang menghadapi masalah boleh berhubung dengan urus setia negeri masing-

masing untuk mendapatkan bantuan.

1. Penilaian peserta akan dibuat sepanjang kem berlangsung.Kategori
yangdipertan0d4ingkan adalah:
a. Karya Terbaik Lelaki (Johan)
b. Karya Terbaik Lelaki (Naib Johan)
c. K0a5rya Terbaik Lelaki (Ketiga)
d. Karya Terbaik Perempuan (Johan)
e. Karya Terbaik Perempuan (Naib Johan)
f. Karya Terbaik Perempuan (Ketiga)
g. Persembahan Terbaik Lelaki
h. Persembahan Terbaik Perempuan
i. Anugerah Khas Juri

2. Sekiranya peserta kem menghadapi masalah dalam menyiapkan karya,sila
berhubungdengan fasilitator masing-masing untuk mendapatkan bantuan khidmat
nasihat.

3. Semua peserta dikehendaki menyiapkan karya dan diserahkan kepada
fasilitatormasing-masing di akhir kem untuk diserahkan kepada urus setia
pusat.

4. Sekiranya terdapat perubahan,pihak urus setia akan memaklumkan kepada
PegawaiNegeri untuk sebaran negeri masing-masing.

Sekalung Penghargaan dan

Te r i m a K a s i h
kepada semua pihakyang

menjayakan
K E M DA I E P E NA M U DA P E R I N G K AT

K E B0A2 N GS A A N K U M P U L A N B
TA H U N 2 0 2 2 i n i .

Ribuan kemaafan dipohon atas
k e0k4 u r a n g a n d a n k e l e m a h a n

pihak
Ja w a t a n k u a s a P e l a k s a n a s e p a n j a

ng
05 m e n g u r u s k a n p r o g r a m i n i .

Hinggabertemu lagi.
SiiruAlaBaarakatillah


Click to View FlipBook Version