The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by missgrey87, 2018-12-25 08:50:57

HALA TUJU 2019-converted

HALA TUJU 2019-converted

“ HALA TUJU 2019

SEHATI MENGUNGGULI PRESTASI

SK TAMAN BUNGA RAYA 2 ,PERSIARAN BUNGA RAYA, 48300 RAWANG SELANGOR

1

ASPIRASI NEGARA

Merujuk kepada aspirasi negara dalam
pendidikan 5 Aspirasi Sistem

1. Akses
2. Kualiti
3. Ekuiti
4. Perpaduan
5. Kecekapan

2

ASPIRASI MURID

• Pengetahuan
• Kemahiran berfikir
• Kemahiran memimpin
• Kemahiran dwibahasa
• Etika kerohanian
• Identiti nasional

3

MATLAMAT

SK Taman Bunga Raya 2 adalah institusi yang

memberi ilmu pengetahuan yang baik
kualitinya,tinggi nilainya yang akan
menghasilkan atau mengeluarkan kumpulan
murid yang mendapat asuhan,pengajaran
yang sempurna ke arah membina negara
Malaysia yang aman sentosa dan makmur

4

MATLAMAT STRATEGIK

• Pencapian akademik yang tinggi oleh
semua murid

• Pencapian sahsiah terpuji oleh semua
murid

• Pencapian prestasi sukan dan
kokurikulum yang tinggi oleh murid

• Pencapaian prestasi pengurusan dan
kepimpinan yang cemerlang

5

PENGURUSAN KEBAJIKAN GURU DAN KAKITANGAN

GURU DAN KAKITANGAN • Kebajikan guru dan kakitangan diberikan
• Memastikan kehadiran guru dan kakitangan 100% keutamaan

tidak lewat daripada masa yang ditetapkan • Ruang rehat untuk guru dan kakitangan disediakan
• Menjadikan guru sebagai “HERO TEACHERS”
• Program pemeriksaan kesihatan bagi SEMUA` guru
dan kakitangan

• Program ke antarabangsaan

6

KURIKULUM

PENCAPAIAN AKADEMIK TAHUN 1 ( TERAS )

1 MATA PELAJARAN % MENGUASAI
BAHASA MELAYU PEMAHAMAN
95

BAHASA MELAYU PENULISAN 95

MATEMATIK 92

SAINS 92

BAHASA INGGERIS PEMAHAMAN 95

BAHASA INGGERIS PENULISAN 95

KURIKULUM

PENCAPAIAN AKADEMIK TAHUN 1 ( BUKAN TERAS )

MATA PELAJARAN (%) MENGUASAI

1 PENDIDIKAN ISLAM 97
PENDIDIKAN MORAL 100

JAWI 95

BAHASA ARAB 97

PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN 100

PENDIDIKAN KESENIAN 100

KURIKULUM

PENCAPAIAN AKADEMIK TAHUN 2 ( TERAS )

2 MATA PELAJARAN % MENGUASAI
BAHASA MELAYU PEMAHAMAN
95

BAHASA MELAYU PENULISAN 92

MATEMATIK 91

SAINS 85

BAHASA INGGERIS PEMAHAMAN 97

BAHASA INGGERIS PENULISAN 95

KURIKULUM

PENCAPAIAN AKADEMIK TAHUN 2 ( BUKAN TERAS )

2 MATA PELAJARAN % MENGUASAI
PENDIDIKAN ISLAM
98

PENDIDIKAN MORAL 100

JAWI 95

BAHASA ARAB 96

PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN 100

PENDIDIKAN KESENIAN 100

KURIKULUM

PENCAPAIAN AKADEMIK TAHUN 3 ( TERAS )

3 MATA PELAJARAN % MENGUASAI
BAHASA MELAYU PEMAHAMAN
95

BAHASA MELAYU PENULISAN 90

MATEMATIK 93

SAINS 85

BAHASA INGGERIS PEMAHAMAN 98

BAHASA INGGERIS PENULISAN 99

KURIKULUM

PENCAPAIAN AKADEMIK TAHUN 3 ( BUKAN TERAS )

3 MATA PELAJARAN % MENGUASAI
PENDIDIKAN ISLAM
98

PENDIDIKAN MORAL 100

JAWI 85

BAHASA ARAB 99

PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN 100

PENDIDIKAN KESENIAN 100

KURIKULUM

PENCAPAIAN AKADEMIK TAHUN 4 ( TERAS )

4 MATA PELAJARAN PERATUS LULUS (%)
BAHASA MELAYU PEMAHAMAN
97

BAHASA MELAYU PENULISAN 96

MATEMATIK 95

SAINS 92

BAHASA INGGERIS PEMAHAMAN 88

BAHASA INGGERIS PENULISAN 85

KURIKULUM

PENCAPAIAN AKADEMIK TAHUN 4 ( BUKAN TERAS )

MATA PELAJARAN PERATUS LULUS (%)

PENDIDIKAN ISLAM 93
100
4 PENDIDIKAN MORAL 98
JAWI

BAHASA ARAB 100

PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN 100

PENDIDIKAN SENI 100

REKA BENTUK TEKNOLOGI 90

TEKNOLOGI MAKLUMAT KOMUNIKASI 90

SEJARAH 90

KURIKULUM

PENCAPAIAN AKADEMIK TAHUN 5 ( TERAS )

5 MATA PELAJARAN PERATUS LULUS (%)
BAHASA MELAYU PEMAHAMAN
92

BAHASA MELAYU PENULISAN 80

MATEMATIK 78

SAINS 70

BAHASA INGGERIS PEMAHAMAN 75

BAHASA INGGERIS PENULISAN 70

KURIKULUM

PENCAPAIAN AKADEMIK TAHUN 5 ( BUKAN TERAS )

MATA PELAJARAN PERATUS LULUS (%)

PENDIDIKAN ISLAM 90
100
5 PENDIDIKAN MORAL 90
JAWI

BAHASA ARAB 91

PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN 100

PENDIDIKAN SENI 100

REKA BENTUK TEKNOLOGI 85

TEKNOLOGI MAKLUMAT KOMUNIKASI 80

SEJARAH 90

KURIKULUM

PENCAPAIAN AKADEMIK TAHUN 6 ( TERAS )

6 MATA PELAJARAN PERATUS LULUS (%)
BAHASA MELAYU PEMAHAMAN
95

BAHASA MELAYU PENULISAN 90

MATEMATIK 80

SAINS 85

BAHASA INGGERIS PEMAHAMAN 80

BAHASA INGGERIS PENULISAN 70

KURIKULUM

PENCAPAIAN AKADEMIK TAHUN 6 ( BUKAN TERAS )

MATA PELAJARAN PERATUS LULUS (%)

PENDIDIKAN ISLAM 90
100
6 PENDIDIKAN MORAL 97
JAWI

BAHASA ARAB 95

PENDIDIKAN JASMANI & KESIHATAN 100

PENDIDIKAN SENI 100

REKA BENTUK TEKNOLOGI 90

TEKNOLOGI MAKLUMAT KOMUNIKASI 85

SEJARAH 85

HAL EHWAL MURID

LOVE HAPPINESS MUTUAL
RESPECT

19

Pencapaian sahsiah terpuji
oleh semua murid

a. Sikap dan tingkahlaku yang terpuji
b Salah laku disiplin

95 % tidak tercatat melakukan kes ringan
99 % tidak tercatat melakukan kes sederhana
98 % tidak tercatat melakukan kes berat
c 95 % kehadiran ke sekolah
d Memperkasa aktiviti bimbingan dan kaunseling

20

KOKURIKULUM

Prestasi kokurikulum yang tinggi oleh semua murid

a. 90 % Pencapaian markah kokurikulum murid
b Aspek pentaksiran sukan & kokurikulum

100% murid memperolehi 30/50 dalam penglibatan sukan & kurikulum
c. Aspek pentaksiran aktiviti extra kokurikulum

6/10 aspek perkhidmatan
6/10 aspek anugerah
6/10 aspek khidmat masyarakat
6/10 aspek nilam
d Indeks jisim badan /body mass indek (BMI) 100% murid memperolehi
tahap normal

21

KOKURIKULUM
Prestasi kokurikulum yang tinggi
oleh semua murid

e Pencapian sukan dan permainan
5 pencapian tempat ketiga di peringkat daerah
3 pencapian tempat pertama di daerah

f Pencapaian ko akademik
3 pencapian tempat ketiga dalam unit pakaian seragam
di peringkat daerah
1 Pencapaian tempat pertama dalam unit pakaian seragam
daerah

22

Kepimpinan dan Pengurusan

a Pengajaran dan pembelajaran (PdPC) oleh guru
100 % guru memperolehi skor 5 dalam standard 4 SKPMg2

b Prestasi kewangan
- Menerima laporan audit yang baik

c Kepuasan pelanggan
- kurang daripada 15 aduan diterima

d Penglibatan Ibu Bapa
- lebih daripada 80% kehadiran ibu bapa di sekolah

f Hubungan Luar
- Lebih daripada 3 buah sekolah luar hadir melaksanakan
penandaarasan

23

Sarana sekolah

Tahap cemerlang aspek Iklim Sekolah
- Tahap cemerlang aspek Komunikasi
Berkesan
- Tahap cemerlang aspek Sokongan terhadap
Kejayaan Murid
- Tahap cemerlang Tanggungjawab Bersama
- Tahap cemerlang aspek Keputusan Bersama
- Tahap cemerlang aspek Kerjasama dengan
Komuniti

24

Sarana Ibu Bapa

- Kurang daripada 5% tahap penglibatan
ibubapa dalam pembelajaran anak-anak

- 45% tahap sedang penglibatan ibu bapa
dalam pembelajaran anak-anak

- Lebih daripada 50% tahap cemerlang
penglibatan ibubapa dalam pembelajaran
anak-anak

25

Place your screenshot here

dibalik kata

ISTIQAMAH

ada perjuangan yang
kuat,pengorbanan yang
banyak & doa yang tidak
pernah berhenti

26

Place your screenshot here

Perubahan diri memerlukan perjuangan bukan
sekadar duduk diam.Berjuanglah demi perubahan
diri dan perbetulkan keinginan kita. Beri ruang
kepada perubahan

SEKIAN TERIMA KASIH.

27


Click to View FlipBook Version