The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Študuj na UMB, pohľad študentov jednotlivých fakúlt na štúdium a študentský život na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2016-08-19 07:25:22

Life stories

Študuj na UMB, pohľad študentov jednotlivých fakúlt na štúdium a študentský život na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

Študuj na modernej univerzite!

Študuj na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici!

LIFE STORIES

Mgr. Katarína Burdelová

Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
a učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry
Absolventka denného magisterského štúdia

Prečo ste sa rozhodli študovať práve na UMB?
Pri výbere vysokej školy som brala do úvahy prestíž školy. UMB som považovala a stále
považujem za jednu z najlepších univerzít na Slovensku. Umožnila mi študovať odbor,
ktorý som chcela, vyhovovala aj vzdialenosť môjho rodného mesta od Banskej Bystrice.
Ako sa Vám študovalo na UMB, čo ponúka mesto Banská Bystrica?
Na UMB sa mi študovalo veľmi dobre. Hoci nie vždy to bolo jednoduché, ale o tom
je. Okrem kvalitného štúdia mi UMB, resp. FF ponúkla aj mnoho príležitostí ako tráviť
voľný čas.  V prvom ročníku som si zakúpila preukaz, a tak som mohla chodiť do fitka,
cvičiť zumbu, aerobik, plávať.  Počas celého štúdia bolo mojou prioritou odlíšiť sa od
ostatných, robiť niečo viac pre seba už počas štúdia. Navštevovala som podujatia, ktoré
organizovali  katedry FF UMB, napr. stretnutia s lingvistami, spisovateľmi, zúčastnila som
sa literárneho soirée, a pod. Veľmi zaujímavá bola aj ponuka voliteľných predmetov,
napr. v zimnom semestri som sa začala učiť čínsky jazyk. Je super využiť možnosť naučiť
sa akýkoľvek cudzí jazyk. 
Každý rok som sa zúčastňovala celuniverzitnej Beánie, ktorá sa koná v Ministry of Fun.
Okrem toho v lete študenti a študentky UMB organizujú Majáles. Počas štúdia som sa
zúčastnila aj plesu, ktorý organizuje Filozofická fakulta v spolupráci s Fakultou prírodných
vied. Počas štúdia som zastupovala študentov a študentky v AS UMB a v ŠRVŠ.
Internáty sú vo veľmi dobrom stave. Spoznala som tu veľa ľudí a všetko je tu veľmi blízko
– škola, jedáleň, študovňa, knižnica, V club. Každý utorok bývajú diskotéky (tematicky
zamerané) vo V club-e. 
Ako si predstavujete svoju budúcnosť po skončení štúdia na UMB?
V budúcnosti by som chcela pracovať v odbore, ktorý som vyštudovala - učiteľstvo
anglického a slovenského jazyka.

2

Juraj Butek

Aplikovaná geológia
1. ročník, Mgr.

Prečo ste sa rozhodli študovať práve na UMB?
Som zo Žiliny a keď som sa rozhodoval, kam pôjdem na vysokú školu, zohľadňoval
som viacero faktorov. V prvom rade som chcel zažiť internátny život, ale nechcel som
cestovať do školy 3-4 hodiny. Banská Bystrica bola na toto ideálna. Ďalej som chcel ísť
niekam, kde budem mať blízko hory. Rád chodím do prírody, takže nič lepšie ako kopce
hneď za internátom som si nemohol priať. Samozrejme v mojom výbere zohral dôležitú
úlohu aj fakt, že na UMB môžem študovať geológiu. Táto vedná disciplína ma lákala zo
všetkých najviac a dodnes svoj výber neľutujem.
Ako sa Vám študuje, býva a žije v Banskej Bystrici?
So štúdiom geológie na UMB som nadmieru spokojný. Keby som sa vrátil v čase 3 roky
dozadu, zvolil by som si to isté. Je nás málo, takže sa viac poznáme s pedagógmi, vždy
nám môžu niečo dodatočne vysvetliť. Ak je treba, nie je problém ani napríklad presunúť
prednášku. Takisto som sa pomerne jednoducho dostal na Erasmus, za čo som škole
veľmi vďačný. 
S ubytovaním nemám žiadny problém (som nenáročný?). Samozrejme, vždy by sa dalo
niečo vylepšiť, ale keď počujem kamarátov, ako rozprávajú o ubytovaní v Bratislave,
nemôžem sa na nič sťažovať. Čo sa týka „mestského života”, neholdujem veľmi týmto
aktivitám, aj keď viem, že možnosti tu sú. Osobne preferujem šport, prípadne si chodím
zahrať spoločenské hry. Myslím si, že každý si tu nájde to svoje.
Ako si predstavujete svoju budúcnosť po skončení štúdia na UMB?
Po magisterskom štúdiu by som rád ešte zostal na akademickej pôde. Ak to bude možné,
chcel by som sa venovať výskumnej práci na plný úväzok.

3

Mgr. Dominik Čipka

Právo
Absolvent denného magisterského štúdia

Prečo ste sa rozhodli študovať práve na UMB?

Pred piatimi rokmi som bol už pevne rozhodnutý, že chcem ísť študovať právo, len som
ešte nevedel kam. Vedel som jedno, že chcem študovať na Slovensku a  na verejnej
vysokej škole, a  teda do úvahy pripadala Banská Bystrica, Bratislava, Trnava a  Košice.
Už od začiatku mi bola srdcu najbližšia Banská Bystrica. Pravdepodobne preto, že
sám pochádzam z  neďalekého kraja, v  okolí Banskej Bystrice mám rodinu a samotná
Bystrica mi od malička bola ako mesto sympatická. Samozrejme plno „naslovovzatých
odborníkov“ typu jedna babka povedala mi radilo, nech si vyberiem hocičo okrem
Banskej Bystrice. Veľa ľudí má voči Banskej Bystrici a voči samotnej Univerzite Mateja
Bela predsudky. Odôvodňujú ich tým, že ide o mladú univerzitu. Som rád, že som sa na
vlastnej koži mohol presvedčiť, že akékoľvek predsudky voči UMB sú zbytočné.

Ako sa Vám študovalo na UMB? Čo ponúkla Banská Bystrica?

Čo sa týka štúdia na UMB, bol som spokojný. Tak so študijným procesom, ako so
študentským životom. Na našej fakulte najviac oceňujem pestrosť ponúk zahraničného
štúdia v  rámci programu Erasmus+, ktoré som sám absolvoval. Mám za sebou pobyt
v Salzburgu.

Ubytovanie v  študentskom domove, alebo ako sa hovorí na „intráku”, patrí rozhodne
medzi jedno z najlepších na Slovensku. Bol som na mnohých internátoch, ale máloktorý
sa vyrovnal tomu nášmu. Samozrejme na intráku sme sa stretávali aj s  ľuďmi z  iných
fakúlt, čím sa rozvíjajú medzifakultné vzťahy. K  študentskému životu patria aj párty,
krúžkovice, fakultovice, o ktoré núdza nie je. Aj mimo týchto obľúbených študentských
udalostí ponúka mesto, okrem najväčšieho diskotékového klubu na Slovensku,
množstvo podnikov so študentskými cenami.

Ako si predstavujete svoju budúcnosť po skončení štúdia na UMB?

Najradšej by som po ukončení štúdia celé štúdium zopakoval so všetkým, čo k tomu
patrí. Každá jedná skúška, nech bola akokoľvek ťažká, alebo iné povinnosti v rámci školy,
rozhodne stáli za všetky zážitky. Ale to sa nedá. Všetko ukáže až čas. Som mladý, svet je
plný možností a nechám sa prekvapiť, s čím príde.

4

Lívia Krempaská

Medzinárodné vzťahy
3. ročník, PhD.

Prečo ste sa rozhodli študovať práve na UMB?
Moje rozhodnutie študovať na UMB ovplyvnil záujem o aktuálne dianie. Kto by sa raz
nechcel priblížiť úspechu jej absolventov, akými sú napríklad Monika Flašíková-Beňová,
Danka Barteková či Jaroslav Naď?
Štúdium na UMB mi poskytlo široký rozhľad, schopnosť kriticky myslieť a  orientovať
sa v oblasti súčasného medzinárodného diania. Na univerzitnej pôde zároveň pôsobia
profesori s mimoriadnymi odbornými znalosťami, ktorí sú motiváciou pre moje ďalšie
vzdelávanie.
Ako sa Vám študuje, býva a žije v Banskej Bystrici?
Momentálne už druhý rok pôsobím ako členka redakčnej rady časopisu Politické vedy,
ktorý odbornej verejnosti ponúka priestor na publikovanie akademických prác a štúdií
z oblasti medzinárodných vzťahov, politológie či bezpečnostných štúdií.
Ubytovacie kapacity sú v rámci UMB zabezpečované viacerými študentskými domovmi,
ktoré svojím vybavením predstavujú nadštandard v rámci Slovenskej republiky.
Banská Bystrica má veľmi výhodnú polohu a  zároveň ponúka množstvo kultúrnych
príležitosti, kde si nejeden nájde to svoje. Utorky a stredy sa pre mnohých študentov
nesú v znamení nočného života.
Ako si predstavujete svoju budúcnosť po skončení štúdia na UMB?
Táto otázka je pre mňa momentálne veľmi aktuálna. Nemám ešte úplne presnú
predstavu, akým smerom sa bude vyvíjať moja budúcnosť. Zvažujem ďalšie pôsobenie
na fakulte, kde momentálne študujem v 3. ročníku 3. stupňa (PhD.), nezavrhujem však
ani možnosť pracovať v súkromnej sfére či štátnej sfére.

5

Michal Mešťan

Financie, bankovníctvo a investovanie
1. ročník, PhD.

Prečo ste sa rozhodli študovať práve na UMB?
Pri výbere vysokej školy som zohľadňoval viaceré kritériá. Keďže som chcel študovať
financie, bankovníctvo a investovanie, vyberal som si z vysokých škôl, ktoré tento
študijný odbor ponúkali. Veľmi dôležitú úlohu pri výbere vysokej školy zohrala
skutočnosť, že absolventi tohto študijného odboru majú veľmi dobré uplatnenie na
trhu práce, čo každoročne potvrdzujú rebríčky porovnávajúce úspešnosť uplatnenia
absolventov jednotlivých študijných odborov na Slovensku. V neposlednom rade to
bolo praktické zameranie študijného odboru, ktorý poskytuje študentom možnosť
zapájať sa do riešenia praktických úloh a porovnávať sa s ostatnými študentami na
Slovensku i v zahraničí prostredníctvom súťaží, ako sú napríklad ČSOB Hlava päta alebo
CFA Research Challenge. 

Ako sa Vám študuje, býva a žije v Banskej Bystrici?
Štúdium na UMB, konkrétne na Ekonomickej fakulte mi umožnilo získať veľmi kvalitný
teoretický základ z financií, bankovníctva a investovania, ktorý som mohol prakticky
rozvíjať aktívnou činnosťou v rôznych združeniach fungujúcich na fakulte (Inštitút
sporenia a investovania, Virtuálna DSS a pod.). Veľmi pozitívne hodnotím organizované
podujatia na pôde fakulty i univerzity, na ktorých vystupujú odborníci z rôznych
odborov a študent má možnosť stretnúť sa s ľuďmi z praxe, zistiť, aké sú trendy vo svete,
čo vyžadujú zamestnávatelia od uchádzačov a pod. Banská Bystrica je študentské mesto,
preto ponúka veľa možností, ako tráviť voľný čas, je tu priestor na sociálne vyžitie, či už
vo forme posedenia na námestí alebo aktívneho oddychu na športoviskách. Osobne
veľmi rád využívam možnosť návštevy kaviarní, ktorých je skutočne dosť, prechádzky
v krásnej prírode, ktorá obklopuje mesto i aktívne vyžitie vo forme športu. 

Ako si predstavujete svoju budúcnosť po skončení štúdia na UMB?
Držím sa motta, že študent by mal už počas štúdia robiť všetko preto, aby sa pripravil čo
najlepšie na obdobie po ukončení štúdia na vysokej škole. Určite budú moje kroky viesť
do finančného sveta, kde by som veľmi rád pokračoval prácou v oblasti investovania.
Tejto oblasti sa aktívne venujem od 2. ročníka bakalárskeho štúdia.

6

Mária Seilerová

Predškolská a elementárna pedagogika
1. ročník, Mgr.

Prečo ste sa rozhodli študovať práve na UMB?
Mňa osobne najviac oslovil priateľský a férový prístup učiteľov na prijímacích skúškach.
Úprimne, na konkrétnych ľudí si nepamätám, pretože som ešte nikoho nepoznala, ale
zanechalo to vo mne veľmi pekný dojem a milé spomienky.
Z ľudí, ktorí tu sú, sála také prirodzené ľudské teplo a myslím, že to je v dnešnom svete
veľmi veľké plus, keď natrafíte na ľudí ochotných vás počúvať, ale s vami aj požartovať.
Samozrejme, môj výber ovplyvnili aj dobré ohlasy o štúdiu od mojich známych a tiež
mesto a krásna okolitá príroda.
Ako sa Vám študuje, býva a žije v Banskej Bystrici?
Podľa mňa každý, kto študuje, môže svoje štúdium do veľmi významnej miery ovplyvniť.
Záleží len na tom, či chce. Ak študovať nechce, tak  sa pravdepodobne bude sťažovať.
Ak ale spraví krok k tomu, čo ho baví, všetci naokolo sa tu snažia pomôcť. Chcela som
vedieť kresliť? Tak som sa prihlásila na hodiny k výtvarníkom a oni ma učili. Chcem ísť do
divadla? Ideme tam v rámci vyučovacieho predmetu. Chcem chodiť do prírody? Tak sa
tam prihlásim tiež a škola mi za to, že robím, čo ma baví, ešte aj dá kredity. Nerozumiem
učivu alebo zadanej úlohe? Ak sa pýtam, vždy sa nájde niekto, kto sa mi snaží pomôcť,
prípadne nasmerovať na správnu cestu, hoc aj počas jeho osobného voľného času.
Páči sa mi ochota, s akou sa k študentom pristupuje. Vďaka správnym ľudom na fakulte
a spolužiačkam, ktoré sú v tom „tiež až po uši”, som sa dostala už počas štúdia k deťom.
Nie síce do takej miery, ako by som si želala, ale stále je to maximum toho, čo sa reálne
dá stihnúť. A za to som vďačná.
Ako si predstavujete svoju budúcnosť po skončení štúdia na UMB?
Mojím snom je založiť si súkromnú lesnú materskú školu. Aj keď to zrejme bude boj,
verím, že sa mi to raz podarí. Dovtedy by som chcela byť dobrou učiteľkou, učiť drobcov
v materskej škole, mať s deťmi tábory a tvorivé dielne. Veď presne to je dôvod, prečo
som šla študovať. Vidím v tom cestu. Keď budeme po nej kráčať a vychutnávať si to,
budeme aj my sami rásť.

7

UNIVERZITA MATEJA BELA
V BANSKEJ BYSTRICI

REKTORÁT UMB UNIVERZITY MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI

Národná 12, 974 01 Banská Bystrica +421 - 48 - 446 1111, fax: +421 - 48 - 415 3180

EKONOMICKÁ FAKULTA UMB FAKULTA POLITICKÝCH VIED
A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV UMB
Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
+421 - 48 - 446 2111, 446 6111 Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica
fax: +421 - 48 - 446 2000, 446 6666  +421 - 48 - 446 1211
http://www.ef.umb.sk fax: +421 - 48 - 446 1200
http://www.fpvmv.umb.sk
FILOZOFICKÁ FAKULTA UMB
PEDAGOGICKÁ FAKULTA UMB
Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
+421 - 48 - 446 7111 Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica
fax: +421 - 48 - 413 6153 +421 - 48 - 446 4111
http://www.ff.umb.sk fax: +421 - 48 - 446 4444
http://www.pdf.umb.sk

FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED UMB PRÁVNICKÁ FAKULTA UMB

Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica
+421 - 48 - 446 7111 +421 - 48 - 446 3111
fax: +421 - 48 - 446 7000 fax: +421 - 48 - 446 3000
http://www.fpv.umb.sk http://www.prf.umb.sk

www.umb.sk


Click to View FlipBook Version