Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  • 150
  • 1
Návod na hodnotenie pedagógov za AR 2018/2019
v období od 15. apríla do 16. júna 2019 máte opäť príležitosť vyjadriť svoj názor a ohodnotiť kvalitu výučby všetkých pedagógov, ktorí Vás v akademickom roku 2018/2019 vyučovali, a to prostredníctvom akademického informačného systému (AiS2).
Hodnotenie je anonymné, teda nie je možné zistiť identitu študenta.
View Text Version Category : 0
  • Follow
  • 0
  • Embed
  • Share
  • Upload