The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

SEMINAR MEMACU KECEMERLANGAN PROFESSION PPTM KELANTAN

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by PPTM Kelantan, 2020-07-11 17:32:28

SEMINAR MEMACU KECEMERLANGAN PROFESSION PPTM KELANTAN

SEMINAR MEMACU KECEMERLANGAN PROFESSION PPTM KELANTAN

Keywords: Seminar PPTMK

SEMINARMemacu
Kecemerlangan

PROFESSION PPTM KELANTAN

TARIKH : 12 JULAI 2020 (AHAD)
MASA : 8.30 PAGI - 4.30 PETANG
TEMPAT : DEWAN SRI TUNJUNG,
KOMPLEKS JABATAN PENDIDIKAN NEGERI KELANTAN
BANDAR BARU TUNJONG, KOTA BHARU, KELANTAN.

Anjuran: Dengan Kerjasama:

Unit Pengurusan Bakat, KESATUAN PENOLONG PEGAWAI
Sektor Sumber Manusia TEKNOLOGI MAKLUMAT
Jabatan Pendidikan negeri
DALAM PERKHIDMATAN AWAM
kelantan SEMENANJUNG MALAYSIA (KPPTM)

“DARI PPTM UNTUK PPTM”

P engenalan

Seminar Memacu Kecemerlangan
Profession Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
merupakan satu program yang diadakan khusus untuk

Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (PPTM)
perkhidmatan awam yang terlibat secara langsung
dalam sektor Teknologi Maklumat di negeri Kelantan.
Ia merupakan program yang julung kali diadakan di negeri ini dan
melibatkan hampir 100 peserta. Sesi dan pengisian bagi program ini
adalah bertujuan untuk memberikan pendedahan dan maklumat yang
melibatkan tadbir urus peningkatan kerjaya dalam skim PPTM.

OBJEKTIF

i. Menguasai dan memahami fungsi pegawai ICT dalam sektor Awam di
samping mewujudkan suasana sentiasa mencari ilmu bagi meningkat-
kan pengetahuan dalam bidang tugas sebagai pegawai ICT dalam era 4.0.

ii. Menghapuskan jurang antara pegawai pelbagai gred agar dapat
mewujudkan persefahaman dan perasaan saling memerlukan antara
satu sama lain dalam pelaksanaan tugas sebagai kakitangan Awam.

iii. Memberi ruang dan peluang kepada pegawai untuk menjalin hubun-
gan yang erat antara kakitangan ICT di negeri Kelantan dan Tereng-
ganu bagi mewujudkan kerjasama dua hala yang lebih efisyen.

INFO KPPTM

• Visi kesatuan adalah “Memperkasa PPTM sebagai Peneraju Pemangkin
Pemodenan ICT yang Kreatif dan Inovatif dalam Perkhidmatan Awam
Malaysia”.

• Antara Matlamat utama perjuangan KPPTM adalah:
i. memperjuang dan meningkat nilai tambah (value added)
bagi perkhidmatan skim PPTM
ii. menonjolkan kebolehan dan kemahiran PPTM selaras dengan
kepesatan dan kemajuan teknologi semasa.
• Telah diperaku pendaftaran oleh Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja

(JHEKS) pada 30 Ogos 2016 dengan Nombor Pendaftaran 1196.
• Merupakan sebahagian daripada Kesatuan Gabungan CUEPACS mulai 26

Jun 2018.
• Juga merupakan sebahagian daripada Kesatuan Gabungan Majlis Bersa-

ma Kebangsaan (MBK) mulai 1 Januari 2019.
• Keanggotaan terbuka kepada PPTM di Gred FA29, FA32, FA38 dan FA40
• Suara KPPTM semakin kuat, lebih kuat dan gentar lagi jika kesemua

PPTM dapat menjadi anggota KPPTM dan saling sokong menyokong da-
lam perjuangan.
• Senarai Exco terkini bagi Sesi 2019/2021, boleh layari http://kpptm.
net/kpptm/exco/
• Sebarang info dan keterangan lanjut boleh layari http://www.kpptm.net

TENTATIF PROGRAM

MASA AGENDA

8.00 pagi Pendaftaran peserta

8.30 pagi BACAAN DOA
UCAPAN ALU-ALUAN

9.00 pagi PEMBANGUNAN KERJAYA DAN HALA TUJU SKIM F
Oleh : Encik Ibrahim bin Ismail
Ketua Penolong Pengarah Kanan (F52),
Bahagian Pembangunan Strategik dan
Arkitecture ICT (BSA)
Unit Pemodenan Tadbiran & Perancangan
Pengurusan Malaysia (MAMPU).

10.00 pagi : Minum Pagi

10.30 pagi KE ARAH PENGIKTIRAFAN PROFESSION PPTM
Oleh : Cik Wan Nur Diyana Syafiqah binti Wan Mohd

Rohaizan
Penolong Pendaftar ,
Malaysia Board of Technology Malaysia (MBOT)

11.30 pagi BERSAMA MENEMPUHI ERA IR 4.0
Oleh : Puan Siti Aishah binti Zachariah
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
Presiden, Kesatuan Penolong Pegawai Teknologi

Maklumat Sektor Awam Semenanjung Malaysia
(KPPTM)

12.30 tengahari : Makan Tengahari & Solat

2.00 ptg PEMUSATAN PERJAWATAN TEKNIKAL ICT
Oleh : Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
Kementerian Pendidikan Malaysia

3.30 ptg KEBERSAMAAN MEMACU KECEMERLANGAN
Oleh : Encik Aminuddin bin Awang
Pengerusi CUEPACS Negeri Kelantan

SEKALUNG PENGHARGAAN

Ahli Jawatankuasa Kerja, Seminar Memacu Kecemerlangan
Profession Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Negeri Kelantan

mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

• Pengarah, Ketua Sektor Sumber Manusia, Ketua Sektor ICT dan
seluruh kakitangan Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan;

• Ketua Penolong Pengarah, Unit Pemodenan Tadbiran Dan
Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU);

• Setiausaha Bahagian Sumber Manusia, Kementerian Pendidikan
Malaysia;

• Penolong Pendaftar, Malaysia Board of Technologists (MBOT);
• Presiden dan Pengerusi CUEPACS Negeri Kelantan;
• Barisan Majlis Jawatankuasa Kerja (MJK), Kesatuan Penolong

Pegawai Teknologi Maklumat Dalam Perkhidmatan Awam
Semenanjung Malaysia (KPPTM) sesi 2019/2021;
• Ahli Jawatankuasa Kerja Peringkat Negeri Kelantan

serta semua yang terlibat, sama ada secara langsung atau tidak
langsung dalam menjayakan seminar ini.

Sekian, terima kasih.

“BERSAMA MEMPERKASAKAN PPTM”

Terbitan:
Exco Seranta & Publisiti
Kesatuan Penolong Pegawai Teknologi Maklumat
Dalam Perkhidmatan Awam Semenanjung Malaysia

(KPPTM)


Click to View FlipBook Version
Previous Book
GlacierBasin_Flipbook_2020
Next Book
宽柔三小复课指南