The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by , 2018-12-23 23:22:06

Aspirasi

Aspirasi

2019

SMK PAYA BESAR,
KM7, JALAN GAMBANG,
25150 KUANTAN. PAHANG.
TEL: 095365509
FAX: 095362076
EMEL:
[email protected]

PRAKATA

ssalamualaikum w.b.t. dan salam sejahtera diucapkan kepada semua
warga pendidik SMK Paya Besar yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita
masih dikurniakan kesihatan dan berpeluang untuk terus berbakti di sini.
Semoga kita dapat bergerak dalam satu pasukan untuk meningkatkan lagi
prestasi dan mengangkat martabat sekolah bagi mencapai Visi dan Misi yang
dihasratkan.

Untuk itu marilah kita memulakan tahun baru ini dengan semangat dan
iltizam yang lebih gigih untuk merealisasikan visi dan misi tersebut.
Diharapkan ASPIRASI ini dapat menjadi panduan agar semua warga dapat
melaksanakan tanggungjawabnya dengan berkesan

Dalam kesibukan kita untuk mengejar kecemerlangan akademik,
pembentukan modal insan perlu diberi penekanan kerana hubungan dua hala
antara jasmani dan rohani sangat akrab, kedua-duanya saling memberi kesan
dan pengaruh dalam kehidupan harian. Oleh itu penglibatan semua warga
sekolah dalam membentuk sahsiah pelajar dapat memudahkan proses
pengajaran dan pembelajaran agar lebih efektif.

Akhir kata, selamat menjalankan tugas yang telah diamanahkan dengan
penuh rasa keikhlasan dan menjadikannya sebagai satu ibadah. Semoga segala
usaha kita sentiasa mendapat keberkatan daripada Allah S.W.T. dunia dan
akhirat. Insya Allah.
Sekian, terima kasih. Wassalam.

……………………………..
ZULAFFANDI BIN AHMAD, SAP
Pengetua

1

ISI KANDUNGAN

PERKARA MUKA SURAT

Prakata 1
Maklumat Am 3-24
Senarai Guru Bertugas 25-29
Takwim 30-43
Pengurusan dan Pentadbiran 44-50
Kurikulum 51-55
Hal Ehwal Murid 56-61
Kokurikulum 62-69
Pendidikan Khas 70-74

2

PENTADBIR

ZULAFFANDI BIN AHMAD, SAP
PENGETUA

FADZILAH BIN HJ. MOHAMED TAHIR, PKT
PK PENTADBIRAN

AHMAD RAHIMEE BIN YUSOFF
PK HAL EHWAL MURID

ROSMAN BIN ABDUL RAZAK
PK KOKURIKULUM

CHE ZAINI BINTI YUSOF
PK PENDIDIKAN KHAS

3

GURU KANAN MATAPELAJARAN

DATIN HJH ZUREIDAH BINTI NADZERI
GURU KANAN SAINS&MATEMATIK

NORMAH BINTI OMAR
GURU KANAN KEMANUSIAAN

MASTURA BINTI MOHAMED
GURU KANAN BAHASA

NITA NOR AZRINA BINTI WAN ISMAIL, AMP
GURU KANAN TEKNIK&VOKASIONAL
(Menjalankan Tugas)

4

VISI SEKOLAH

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara
Sejahtera

MISI SEKOLAH

Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti
Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi
Memenuhi Aspirasi Negara

5

TERAS PERKHIDMATAN CEMERLANG

Berazam meninggikan mutu perkhidmatan.
Bekerja dengan penuh bertanggungjawab.
Berusaha mengikis sikap mementingkan diri sendiri.
Berkhidmat dengan penuh muhibbah dan kemesraan.
Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara
Berpegang teguh kepada ajaran agama.

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu
secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani,emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi
melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan,berketrampilan, berakhlak mulia,bertanggungjawab
dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri sendiri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian
dan kemakmuran masyarakat dan negara.”

6

7

8

PELAN PEMBANGUNAN PENDIDKAN MALAYSIA (PPPM) 2013-2025
Lima Aspirasi Sistem Pendidikan Malaysia

AKSES 100% enrolmen merentas semua peringkat pendidikan
KUALITI daripada prasekolah hingga menengah atas menjelang
tahun 2020

Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran
antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15
tahun

EKUITI 50% pengurangan dalam jurang pencapaian (bandar-
luarbandar, sosioekonomi, gender) menjelang tahun 20209

PERPAD Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian
UAN pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan
menghargai kepelbagaian

KECEKAP Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut
AN peruntukan
sedia ada

9

11 anjakan yang terkandung dalam
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025 adalah:

1. Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti
bertaraf antarabangsa.

2. Memastikan setiap murid profisien dalam Bahasa Malaysia dan
Bahasa Inggeris.

3. Melahirkan rakyat Malaysia yang menghayati nilai.
4. Transformasi keguruan sebagai profesion pilihan.
5. Memastikan pemimpin berprestasi tinggi di tempatkan di setiap

sekolah.
6. Mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan

penyelesaian khusus berasaskan keperluan.
7. Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di

Malaysia.
8. Transformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian pendidikan.
9. Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara

meluas.
10.Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit.
11.Meningkatkan ketelusan akauntabiliti awam.

10

TRANSFORMASI PENDIDIKAN TEMPOH 13 TAHUN

GELOMBANG 1 (2013-2015)
MENGUBAH SISTEM DENGAN MEMBERI SOKONGAN KEPADA GURU DAN MEMBERI
FOKUS KEPADA KEMAHIRAN UTAMA

▪ Membimbing guru secara khusus bagi meningkatkan standard guru khususnya dalam mata
pelajaran teras
seperti Matematik, Sains, BM dan BI

▪ Standard kemasukan yang lebih tinggi bagi guru baharu
▪ Mewujudkan Pembimbing Pengetua yang berdedikasi untuk sekolah Band 5, 6 & 7 dan
mengukuhkan kriteria pemilihan untuk pemimpin sekolah bagi mengukuhkan kepimpinan
sekolah
▪ Merombak soalan peperiksaan dengan tumpuan kepada peningkatan soalan kemahiran berfikir
aras tinggi (HOTS)
▪ Standard BM yang sama dilaksanakan pada peringkat rendah dengan penyediaan bantuan
pemulihan kepada murid lemah dalam BM dan BI
▪ Melaksanakan 1BestariNet ke semua sekolah untuk integrasi ICT dalam pembelajaran harian
▪ Memastikan sokongan daripada PPD ditumpukan kepada sekolah berprestasi rendah termasuk
kepada murid dengan keperluan khusus melonjakkan peningkatan sekolah
▪ Meningkatkan enrolmen dan penglibatan ibu bapa serta menawarkan pendidikan vokasional
yang lebih baik untuk meningkatkan enrolmen pra sekolah dan sekolah menengah
▪ Mengukuhkan praktikum dalam program vokasional melalui peningkatan kolaborasi dengan
sektor swasta
▪ Mentransformasi kementerian bermula dengan meletakkan pemimpin terbaik untuk menerajui
JPN dan PPD bagi meningkatkan prestasi sistem penyampaian KPM

11

GELOMBANG 2 (2016-2020)
MEMACU PENINGKATAN SISTEM

• Memperluas bimbingan dan sokongan untuk membantu guru bagi menambah pengetahuan

dalam semua mata pelajaran, pemikiran,kepimpinan, etika / kerohanian dan identiti nasional.
• Menyediakan kemajuan berdasarkan kompetensi dan prestasi serta menambahbaik latihan
pra-perkhidmatan untuk memugarkan profesion keguruan
• Menambahbaik kurikulum peringkat rendah dan melaksanakan kurikulum baharu peringkat
menengah bagi meningkatkan standard kandungan dan pembelajaran standing dengan
standard antarabangsa
▪ Menghentikan kelas peralihan, menjalankan rintis bagi pilihan untuk immersion BI dan
mengukuhkan penyediaan pendidikan bahasa ketiga untuk meningkatkan penguasaan pelbagai
bahasa
▪ Melaksanakan inovasi ICT untuk sekolah pedalaman, sekolah kurang guru dan sekolah kurang
murid untuk menangani isu kapasiti
▪ Mengukuhkan program untuk kumpulan berkeperluan khusus seperti Orang Asli dan kumpulan
minoriti lain,pintar cerdas dan berkeperluan khas
▪ Memperluas tawaran pendidikan vokasional melalui perjanjian pelaksanaan dengan pembekal
pendidikan vokasional swasta
▪ Mengukuhkan Bahagian utama KPM, menyusun semula peranan Kementerian, JPN dan PPD
untuk meningkatkan kebolehandan keupayaan pelaksanaan

12

GELOMBANG 3 (2021-2025)
MENGANJAK KE ARAH KECEMERLANGAN MELALUI PENINGKATAN TADBIR – URUS
KENDIRI

▪Membenarkan pengurusan berasaskan sekolah dan autonomi dengan lebih meluas darisegi
pelaksanaan kurikulum dan peruntukkan belanjawan bagi sekolah yang layak
▪ Meneruskan budaya kecemerlangan profesionalisme dibimbing rakan sejawat, iaitu guru dan
pemimpin sekolah saling membimbing, berkongsi amalan terbaik dan memastikan rakan sejawat
mempunyai kebertanggungjawaban memenuhi standard profesionalisme
▪ Meningkatkan inovasi dan pilihan bagi meningkatkan kemahiran berbahasa dalam Bahasa
Malaysia dan Bahasa Inggeris dan menyediakan lebih pilihan untuk mempelajarai bahasa
tambahan
▪ Melaksanaan program dan inovasi ICT bagi kumpulan berkeperluan khusus di seluruh Negara
untuk meningkatkan standard pembelajaran
▪Mengukuh dan mentransformasi Kementerian melalui pengukuhan kemajuan kerjaya bagi
pegawai pada peringkat Kementerian
▪ Mengkaji semula struktur sekolah untuk menentukan keperluan bagi mengoptimumkan laluan
dan pilihan persekolahan

Keberhasilan utama

▪ 100% lliterasi murid dalam BI dan BM dan menguasai kemahiran numerasi selepas 3 tahun

persekolahan: sasaran untuk BI akan ditentukan selepas garis asas diperoleh
▪ 92% prasekolah , 98% sekolah rendah dan 95% enrolmen menengah rendah
▪ Pengurangan 25% jurang bandar dan luarbandar
▪ Prestasi Malaysia pada purata antarabangsa dalam kitaran TIMSS and PISA seterusnya
▪ 100% enrolmen prasekolah hingga menengah rendah, 90% enrolmen menengah atas
▪ 50% pengurangan jurang bandar / luar bandar , 25% pengurangan jurang sosio ekonomi dan
jantina
▪ Pencapaian Malaysia pada kedudukan negara sepertiga teratas dalam TIMSS and PISA
▪ Mengekalkan atau meningkatkan enrolmen
▪ Mengekalkan atau mengurangkan jurang bandar dan luar bandar, 50% pengurangan jurang
sosio ekonomi dan jantina

13

PERATURAN-PERATURAN AM SEKOLAH
1. HADIR BEKERJA

1.1 Semua guru dikehendaki sampai ke sekolah selewat-lewatnya sepuluh minit sebelum waktu
bekerja rasmi bermula. Persekolahan bermula pada pukul 7.30 pagi dan balik pada pukul
3.10 petang pada hari Isnin, Selasa,Rabu dan Khamis, serta 12.00 tengah hari pada hari
Jumaat.

1.2 Sebaik-baik sampai, guru-guru dikehendaki ‘Thumb Print’ kehadiran di pejabat sekolah.
1.3 Guru-guru yang terlewat sampai daripada waktu bekerja rasmi bermula, hendaklah berjumpa

pengetua untuk memaklumkan sebab kelewatan tersebut.
2. TIDAK HADIR BEKERJA

2.1 Guru-guru yang tidak dapat hadir bekerja dikehendaki memberitahu pengetua secepat
mungkin dengan kaedah-kaedah berikut :
2.1.1 Ketidakhadiran pada tarikh yang diketahui terlebih dahulu, sama ada atas sebab
persendirian atau arahan rasmi daripada pihak yang diluluskan dikehendaki
memaklumkan terlebih dahulu.
2.1.2 Ketidakhadiran secara tergempar atau cuti sakit hendaklah dimaklumkan dengan
segera pada hari berkenaan dengan cara yang paling sesuai.

2.2 Guru-guru yang tidak hadir bekerja bukan kerana cuti sakit atau bukan arahan rasmi daripada
pihak yang diluluskan, dikehendaki meminta cuti dengan menyempurnakan borang
permohonan cuti.

2.3 Borang permohonan cuti hendaklah disempurnakan sebelum tarikh cuti diambil kecuali atas
sebab kecemasan. Walau bagaimanapun mesti mendapat kelulusan daripada pengetua
terlebih dahulu dan memaklumkan cuti tersebut kepada Penolong Kanan Pentadbiran dan
Penyelaras Tingkatan. Borang Permohonan Cuti berkenaan mesti diuruskan pada hari
pertama bertugas semula.

2.4 Guru-guru yang tidak hadir bertugas kerana uzur dan mendapat sijil sakit dikehendaki
menyerahkan sijil tersebut ke pejabat sekolah pada hari pertama bertugas semula untuk
disahkan oleh pengetua dan untuk tindakan selanjutnya.

2.5 Kakitangan yang mendapat cuti sakit telah disyaratkan mesti berada di hospital atau di rumah
pegawai mengikut Perintah Am Bab C Hal.17 (C) kecuali diarahkan oleh Pegawai Perubatan
sebaliknya. Surat Akuan Sakit mesti diserahkan pada hari pertama bertugas semula kepada
Ketua Pembantu Tadbir.

2.6 Cuti Rehat Khas adalah mengikut budi bicara pengetua.

14

3. MENINGGALKAN SEKOLAH DALAM WAKTU BEKERJA
3.1 Seseorang guru yang hendak meninggalkan sekolah dalam waktu persekolahan sama ada
dalam tempoh tertentu atau tidak akan kembali semula pada hari berkenaan di kehendaki
mendapat kebenaran pengetua sebelum berbuat demikian. Kebenaran hanya akan diberi
atas sebab yang sangat mustahak dan tidak dapat dielakkan.
3.2 Seseorang guru yang diberi kebenaran keluar dari kawasan sekolah hendaklah
menyempurnakan maklumat Buku Rekod Keluar Dalam Waktu Bekerja di pejabat sekolah
dan ditandatangani oleh pegawai yang membenarkan.

4. KEHADIRAN KE KELAS
4.1 Semua guru dikehendaki mematuhi jadual waktu pengajaran yang telah ditetapkan oleh pihak
sekolah, kehadiran ke kelas tidak lewat daripada lima minit atas maksud perjalanan akibat
pertukaran kelas.
4.2 Guru-guru tidak dibenarkan keluar meninggalkan kelas lebih awal daripada loceng
berakhirnya waktu berkenaan dibunyikan.
4.3 Guru tidak dibenarkan meninggalkan kelas dalam tempoh pengajaran walaupun pelajar telah
diberi tugasan atau kerja-kerja yang berkaitan.
4.4 Semua guru dikehendaki memaksimumkan penggunaan masa untuk P&P yang telah
diperuntukkan. Setiap guru hendaklah melibatkan diri dengan pelajar mereka sehingga
waktu pengajaran berakhir.

5. BUKU REKOD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
5.1 Maklumat e-Rekod Pengajaran dan Pembelajaran ialah dokumen rasmi. Guru-guru
dikehendaki mengemas kini maklumat yang diperlukan setiap hari.
5.2 E-Rekod Mengajar hendaklah sentiasa dibawa ke kelas pada waktu pengajaran.
5.3 E-Rekod Mengajar yang telah lengkap disempurnakan termasuk hari Isnin minggu berikutnya
hendaklah dihantar untuk semakan oleh pengetua pada hari Jumaat atau hari sebelumnya
jika hari Jumaat diisytiharkan sebagai Hari Kelepasan Am.
5.4 E-Rancangan Harian hendaklah sentiasa dikemaskinikan dan ditulis sehari sebelum
melaksanakan pengajaran.
5.5 E- Rancangan Harian hendaklah ditulis mengikut format dan kaedah yang telah ditetapkan
oleh panitia dan Kementerian Pendidikan Malaysia.
5.6 Semua maklumat Rancangan Pelajaran Tahunan/ DSKP dan Sukatan Pelajaran mata
pelajaran yang diajar hendaklah disiapkan sebelum 18 Januari 2019.
5.7 Semua maklumat mata pelajaran yang diajar hendaklah disiapkan mengikut ketetapan
berikut:
5.7.1 DSKP/ Sukatan Mata Pelajaran/ RPT – 11/01/2019 ( kepada GKMP )
5.7.2 E-RPH - 14/01/2019 ( ikut jadual guru )

15

6. JADUAL KEDATANGAN KELAS
6.1 E-Kehadiran Kelas adalah menjadi tanggungjawab guru kelas dan hendaklah dikemas kini
setiap masa. Pelajar tidak dibenarkan menguruskan Jadual Kedatangan Kelas.
6.2 E-Kehadiran Kelas hendaklah ditandakan pada hari berkenaan sebelum pukul 8.30 pagi.
6.3 Setiap hari terakhir setiap bulan, guru kelas hendak menutup dan mengira data-data yang
berkaitan seperti yang diarahkan.
6.4 Jadual Kedatangan Kelas hendaklah disimpan di pejabat sekolah setiap masa untuk
memudahkan proses semakan dan mendapatkan maklumat apabila perlu.

7. PERHIMPUNAN MINGGUAN
7.1 Perhimpunan mingguan telah ditetapkan pada hari Isnin setiap minggu.
7.2 Perhimpunan mingguan merupakan majlis rasmi sekolah yang wajib dihadiri oleh semua guru
dan pelajar. Oleh itu semua guru dan pelajar wajarlah menghormati majlis ini.
7.3 Guru bertugas mingguan bertanggungjawab menguruskan perjalanan majlis termasuk
menyediakan dan memulangkan kembali kerusi tempat duduk serta merekodkan semua
peristiwa yang berlaku dan perkara yang terdapat dalam Buku Laporan Guru Bertugas
Mingguan.

8. HUBUNGAN GURU DENGAN MURID
8.1 Semua guru hendaklah sedapat mungkin memberi perhatian kepada murid sebagai individu
berbeza kemampuan dan kebolehan.
8.2 Semua guru merupakan pembimbing. Sebarang masalahmurid hendaklah diberi perhatian
secara bersungguh-sungguh dan membantu mereka menyelesaikannya.
8.3 Semua guru hendaklah menggunakan setiap kesempatan membina dan menyedarkan murid
tentang tanggungjawab, merangsang mereka menggunakan masa secara berfaedah,
mendorong berfikir dan mengeluarkan pendapat atau idea serta membimbing mereka dalam
pelbagai perkara yang berfaedah.
8.4 Mengelakkan wujudnya sebarang bentuk diskriminasi terhadap pelajar atas sebab-sebab
keturunan, jantina, status, hubungan kekeluargaan, ekonomi dan sebagainya.

9. HUBUNGAN GURU / PEKERJA, SESAMA GURU, SESAMA PEKERJA
9.1 Guru /Pekerja hendaklah mewujudkan suasana kerja yang harmonis dan saling membantu
antara satu sama lain ke arah kecemerlangan dan kestabilan sekolah.
9.2 Hubungan guru / pekerja, sesama guru, sesama pekerja hendaklah terjalin erat sepanjang
masa sebagai satu keluarga.
9.3 Setiap program dan aktiviti yang dilaksanakan oleh pihak sekolah hendaklah dijayakan
bersama dengan nilai-nilai kekeluargaan demi mewujudkan perpaduan dan masyarakat
penyayang.

10. KEGIATAN KOKURIKULUM

16

10.1 Kegiatan kokurikulum merupakan kegiatan wajib dengan peruntukan masa 120 minit setiap
aktiviti pada hari Rabu.

10.2 Semua peraturan yang telah dikeluarkan oleh Unit Kokurikulum dan Kementerian Pelajaran
Malaysia hendaklah dipatuhi serta dijadikan panduan.

10.3 Setiap kegiatan kokurikulum mestilah direkodkan dalam Buku Laporan Aktiviti Kokurikulum.

11. MAKLUMAT DIRI GURU
11.1 Semua guru hendaklah menyempurnakan semua perkara yang berkaitan dalam Borang
Maklumat Diri yang disediakan oleh pihak sekolah.
11.2 Semua guru bertanggungjawab mengetahui dan boleh memberikan maklumat pada bila-bila
masa dengan tepat dan betul mengenai perjawatan.

12. HUKUMAN SALAH LAKU PELAJAR
12.1 Rujuk Pekeliling Ikhtisas bil. 8/83 bertarikh 7 November 1983, Pekeliling Disiplin 1998 dan
Buku Panduan Disiplin.
12.2 Kesalahan disiplin murid yang berat atau serius hendaklah dirujukkan kepada Unit Disiplin
sekolah untuk tindakan seterusnya.
12.3 Semua jenis hukuman yang dikenakan oleh guru hendaklah direkodkan.
12.4 Guru-guru dilarang bertindak bersendirian dan menghukum mengikut perasaan. Hukuman
yang dijatuhkan hendaklah berbentuk mendidik dan menginsafkan pelajar atas kesalahan
tersebut.
12.5 Sekiranya terdapat penjaga yang datang kerana tidak berpuas hati terhadap sesuatu
hukuman, diminta berjumpa Pengetua atau Penolong Kanan Hal Ehwal Murid.
12.6 Semua guru adalah guru disiplin.

13. CUTI BAGI GURU
13.1 Cuti Rehat Khas, sila rujuk Pekeliling Pegawai Perkhidmatan Pendidikan di bawah Pekeliling
Perkhidmatan Bilangan 8 Tahun 2017 (JPA.SARAAN 223/5/4-3 Jld.3 (19).
13.2 Cuti Tanpa Rekod hanya diberi atas perkara-perkara berikut :
13.2.1 Menghadiri latihan pasukan sukarela yang diiktiraf kerajaan.
13.2.2 Menghadiri latihan tahunan pertubuhan / persatuan yang diiktiraf kerajaan
13.2.3 Menghadiri latihan syarikat kerjasama.
13.2.4 Menghadiri peperiksaan jabatan.
13.2.5 Menghadiri mesyuarat persatuan ikhtisas.
13.2.6 Mengambil bahagian dalam olahraga / sukan.
13.3 Cuti Tanpa Gaji
Boleh diambil untuk tujuan persendirian yang mustahak dan permohonan mesti dibuat dalam
masa dua minggu sebelum tarikh bercuti.
13.4 Cuti Bersalin

17

13.4.1 Pegawai yang bersalin boleh mengambil cuti berkenaan sehingga 90 hari tertakluk
kepada syarat dan kelulusan.

13.4.2 Suami bagi isteri yang bersalin dan cuti awam jika berkenaan selama 7 hari berturut-
turut termasuk hari bersalin dan cuti awam jika berkenaan sehingga anak yang kelima
sahaja jika isteri bersalin selepas pukul 5.00 petang cuti tanpa rekod bermula pada
hari berikutnya.

13.5 Cuti Sakit
Bermaksud tidak boleh bertugas kerana sakit, hendaklah dimaklumkan kepada pengetua
secepat mungkin dan sijil sakit diserahkan pada hari pertama bertugas semula. Sijil sakit
swasta yang melebihi 15 hari hendaklah disahkan oleh doktor kerajaan. Jika gagal berbuat
demikian maka cuti tanpa gaji hendaklah dipohon.

14. TIDAK HADIR BERTUGAS
Tidak boleh ditolak daripada Cuti Rehat pegawai atau memohon cuti tanpa gaji. Pegawai diambil
tindakan di bawah P.A.C. 14A(a).

15. PERATURAN PAKAIAN GURU SEMASA BERTUGAS DI BILIK DARJAH
15.1. Guru-guru Lelaki
15.1.1.Seluar panjang dan berbaju kemeja dengan bertali leher atau bush jaket atau
lounge suit. Baju hendaklah dimasukkan ke dalam dan jika berlengan panjang, tangan
baju janganlah dilipat.
15.1.2. Pakaian baju Melayu yang lengkap dengan samping atau pakaian yang mirip dengan
potongan baju Melayu dan dipakai dengan seluar panjang. Setiap hari Jumaat guru-
guru lelaki dikehendaki berbaju Melayu lengkap.
15.1.3 Pada setiap hari Khamis dikehendaki memakai baju batik Malaysia.
15.1.4 Kasut kulit atau kasut-kasut lain yang sejenis dengannya. Capal hanya boleh dipakai
dengan pakaian baju Melayu yang lengkap bersamping.
15.2 Guru-guru Perempuan
15.2.1 Pakaian Kebangsaan atau kaum masing-masing dan lain-lain pakaian yang sesuai
dan tidak mencolok mata.
15.2.2 Selipar, cerpu atau yang sejenis dengannya yang mempunyai bentuk yang sesuai
boleh dipakai dengan pakaian yang ditetapkan.
15.2.3 Kasut sukan, jeans, slack, seluar pendek dan apa-apa pakaian yang menutup muka
atau yang mencolok mata tidak boleh dipakai.
15.3 Pakaian Seragam Kokurikulum
Semua guru digalakkan memakai pakaian seragam pada setiap hari Rabu mengikut pasukan
yang dipertanggungjawabkan.

16 MEMBAWA PELAJAR BERAKTIVITI KE LUAR DARI KAWASAN SEKOLAH
16.1 Mesti mendapat kebenaran pengetua dengan jadual dan kertas kerja program dilampirkan.

18

16.2 Setelah mendapat kebenaran pengetua, guru yang dipertanggungjawabkan mesti mendapat
kebenaran bertulis daripada penjaga sebelum membawa pelajar beraktiviti di luar kawasan
sekolah.

16.3 Setelah selesai aktiviti, guru yang bertanggungjawab mestilah melaporkan semula kepada
pengetua hasil daripada aktiviti berkenaan.

17 PEMBELIAN BARANG-BARANG
17.1 Guru-guru mata pelajaran dikehendaki berurusan dengan ketua panitia untuk membeli
sesuatu barang keperluan untuk pengajaran mata pelajaran berkenaan.
17.2 Sebelum membuat pesanan, ketua panitia dikehendaki mengisi borang cadangan pesanan
yang boleh didapati di pejabat sekolah.
17.3 Ketua panitia perlu berbincang dengan pengetua untuk kelulusan sebelum sesuatu
pembelian dilakukan, bukan buat pembelian dahulu dan minta kebenaran kemudian.
17.4 Semua pembelian mestilah menggunakan Borang Pesanan Tempatan dan ditandatangani
oleh pengetua.
17.5 Sebarang pembelian barang-barang tanpa kelulusan pengetua, pihak sekolah tidak
bertanggungjawab untuk membuat pembayaran.
17.6 Barang yang diterima, sila pastikan bermutu baik dan akur jumlah seperti dalam bil atau invois
dan dimasukkan dalam buku stok bagi yang berkenaan.
17.7 Borang Pesanan Tempatan hendaklah ditandatangani dan dicop oleh pembekal dan
ditandatangani oleh penerima barang tersebut sebelum dipulangkan kepada Ketua
Pembantu Tadbir untuk pembayaran.
17.8 Pembayaran akan dibuat dalam tempoh 14 hari daripada tarikh bil / invois. Sesiapa yang
gagal memulangkan bil dengan kadar segera maka pihak sekolah tidak akan
bertanggungjawab untuk membayar bil / invois tersebut.

18 DERMA DAN SUMBANGAN
18.1 Sebarang bentuk sumbangan / derma yang ingin dipohon mestilah melalui sekolah dan
diluluskan oleh Ketua Jabatan.
18.2 Setiap sumbangan yang diterima mesti dimasukkan dalam akaun yang ditetapkan.

Sekian terima kasih.
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menjalankan amanah,

Pengetua,
SMK Paya Besar,
Jalan Gambang
25150 Kuantan,
Pahang Darul Makmur.

19

BIDANG TUGAS GURU TINGKATAN

1. Pengurusan dan Organisasi Kelas
i. Membentuk organisasi kelas yang terdiri daripada Ketua Kelas, Penolong Ketua Kelas,
Bendahari, AJK Kebersihan yang mengagihkan pelajar untuk membersihkan papan hitam
‘whiteboard’, menyapu lantai, mengelap tingkap, menyusun kerusi dan membuang sampah.
ii Memastikan AJK keceriaan sentiasa mengemaskini papan kenyataan dan papan maklumat dari
semasa ke semasa, menyediakan langsir dan bunga ( jika perlu ) untuk kelas.
iii. Menentukan perkara berikut ada dalam kelas :

a) Jadual waktu
b) Jadual Bertugas Harian
c) Perabot kelas seperti kerusi, meja pelajar dan guru dan papan hitam diinventorikan.
d) Moto kelas
e) Alatan pembersihan seperti penyapu, bakul sampah dan pengaut sampah.
iv. Menentukan kawat elektrik, kipas angin dan lampu dalam keadaan baik dan selamat digunakan.
v. Melaporkan perabot dan peralatan elektrik yang rosak kepada guru yang berkenaan.
vi. Membimbing organisasi kelas yang dilantik menjalankan tugas.
vii. Mengadakan tabung kelas dengan jumlahnya terpulang kepada budi bicara pelajar. Tabung ini
adalah bagi tujuan berikut :
a) Keceriaan kelas
b) Kebajikan pelajar

2. Jadual Kedatangan dan Kedatangan Pelajar
i. Menandakan jadual kedatangan harian selewat-lewatnya sebelum waktu kedua terakhir.
ii. Menyimpan buku daftar kedatangan pelajar di pejabat sekolah.
iii. Menentukan semua butir yang dikehendaki ada dalam buku daftar kedatangan pelajar ditulis.
iv. Memastikan data terkini pelajar di dalam kelas.
v. Memastikan kelas mempunyai buku kedatangan kedua dan diselenggarakan seperti yang
diarahkan :

a) Buku diambil dan dihantar pada waktu dan di tempat yang ditetapkan.
b) Menjamin keselamatan buku tersebut

3. Laporan Pelajaran, Sijil Berhenti dan Surat Akuan
i. Memastikan setiap pelajar mempunyai kad kemajuan pelajar.
ii. Mengisi markah dan membuat laporan kemajuan akademik, kokurikulum dan fizikal dalam kad
kemajuan pelajar bagi setiap semester / penggal.
iii. Menyampaikan kad kemajuan pelajar kepada ibu bapa.
iv. Mangambil kad 001 dari Penyelaras Kad 001.
v. Menyediakan dan mengisi :

a) “Mark sheet” bagi setiap peperiksaan sekolah.
c) Sijil Berhenti dan Surat Akuan bagi pelajar yang meneruskan persekolahan lulus

20

4. Masalah Pembelajaran, Kesihatan Diri dan Disiplin
i. Memberi galakkan, motivasi dan merangsang minat pelajar terhadap akademik.
ii. Menggalakkan pertandingan yang berbentuk akademik dan memberi hadiah.
iii. Sentiasa prihatin terhadap semua masalah pelajar.
iv. Melaporkan kepada Guru Bimbingan dan Kaunseling jika terdapat kemerosotan akademik dalam
kalangan pelajar.
v. Melaporkan kepada Guru Kesihatan jika terdapat pelajar yang menghadapi masalah kesihatan.
vi. Melaporkan kepada Guru Disiplin jika terdapat pelajar yang melanggar disiplin sekolah.
vii. Melaporkan kes ponteng mengikut prosedur berikut :

a)Mendapatkan dan mengisi dalam dua salinan borang yang diperolehi dari Guru Penyelaras
Tingkatan atau Penolong Kanan HEM.
b)Menghantar satu salinan borang tersebut kepada ibu bapa/penjaga
5. Buku Teks, Biasiswa dan Bantuan
i. Memastikan Skim Pinjaman Buku Teks ( SPBT ) diagihkan kepada pelajar yang layak dan
memastikan Buku Teks dibalut dan ditulis nama pelajar.
ii. Mengemaskini fail SPBT dari semasa ke semasa
iii. Memulangkan buku teks pada tarikh yang ditetapkan dan menyenaraikan nama pelajar yang tidak
memulangkan buku teks pada akhir tahun dan menyerahkannya kepada Guru Penyelaras SPBT.
iv.Mengenalpasti pelajar yang layak menerima sebarang bentuk bantuan yang lain dan
melaporkannyakepada Guru Kebajikan.
v. Melaporkan kepada Guru Biasiswa sekiranya terdapat kemerosotan pelajaran dalam kalangan
pelajar yang menerima biasiswa.
6. Sumbangan PIBG & Tabung Kecemerlangan
i. Mengutip sumbangan PIBG,Tabung Kecemerlangan).
ii. Mengeluarkan resit kepada pelajar sebaik sahaja bayaran dibuat.
iii. Menyerahkan wang kutipan bayaran tambahan dan majalah serta buku kutipan kepada Ketua
Pembantu Tadbir.
iv. Menyerahkan wang kutipan derma PIBG, Sumbangan 3K dan Tabung Kecemerlangan kepada
Bendahari PIBG.
v. Semua bayaran oleh pelajar mesti dijelaskan selewat-lewatnya 30 Mac 2019
vi. Memastikan semua pelajar yang nama tercatat dalam Buku Jadual Kedatangan membayar
semua jenis bayaran yang diwajibkan oleh pihak sekolah
vii.Menyenaraikan nama pelajar dan jumlah bayaran yang belum dijelaskan kepada GPK Hal Ehwal
Murid.

21

7. Pendaftaran Pelajar Baru
i. Menerima kemasukan pelajar baru dari penyelaras tingkatan.
ii. Mendaftar pelajar baru ke dalam Buku Kemasukan Pelajar dan mendapatkan nombor
pendaftaran pelajar baru dari buku tersebut daripada Penolong Kanan HEM.
iii. Menentukan penerimaan borang SPBT ( sekiranya layak ) dari sekolah yang terdahulu dan
memastikan pelajar mendapat buku teks.
iv. Menyemak jika seseorang pelajar baru menerima sebarang bentuk biasiswa dan melaporkan
kepada Guru Biasiswa.
vi. Menentukan rumah sukan.
vii. Mengambil butir-butir diri yang diperlukan.
8. Pelajar Keluar
i. Menentukan Borang SPBT, Kad Kemajuan Pelajar dan dihantar ke pejabat.
ii. Menentukan hal-hal peperiksaan telah disempurnakan bagi pelajar tingkatan 3 dan 5.
iii. Menentukan surat kelulusan untuk bertukar telah diterima.
iv. Menentukan buku teks telah dipulangkan.
v. Menentukan penerimaan biasiswa dilaporkan ke pejabat.
9. Pendaftaran Sukan, Persatuan dan Lain-lain
i. Menentukan setiap pelajar mempunyai rumah sukan.
ii. Memastikan setiap pelajar menyertai aktiviti kokurikulum dan menyerahkan senarai nama mereka
mengikut persatuan, kelab dan badan beruniform yang pilih kepada Penyelaras Kokurikulum.
iii. Menggalakkan pelajar bergiat cergas dalam sukan dan aktiviti kokurikulum.

22

23

24

BULAN MINGGU SENARAI BERTUGAS MINGGUAN TEMA
/
JANUARI GURU BERTUGAS Azam baru semangat
TARIKH baru
Wan Norihan Binti Wan Ismail
[1] Zetty Azikin Binti Ismail Budaya hormat
02 – 04 Zurina Binti Ismail menghormati
Siti Hajar Maisarah Binti Muhamed Mustaffa
Jan Sulizawati Bt Shaari Sekolah kita
Suriati Binti Abdullah tanggungjawab kita
[2] Wan Abdullah Zawawi Bin Wan Omar Fadzil
07 - 11 Wan Nor Fadilah Binti Wan Jaafar Persekitaran berkualiti
tanggungjawab bersama
Jan
Alam sekitar
[3] Siti Wahida Bt Mohd Khir tanggungjawab bersama
Siti Zaliha Binti Mamat
14 - 18 Solihatun Hafizah Binti Bahrin Sukan bina kecerdasan
Jan Sufiawati Binti Yusof minda

[4] Siti Arifah Mahfuzah Bt Abdul Razab Berdikari membawa
21 - 25 Siti Masitah Binti Kamarul Zaman kejayaan
Siti Mufaridiah Bt Ahmad Zabidi
Jan Siti Rohayu Binti Mohd Nasaha Sayang akan diri
Rizma Binti Saion membentuk peribadi
[5] Rosaini Binti Jusoh mulia
28 Jan- 1 Roshaniza Bt Abdul Jalil @ Ahmad Kasih sayang asas
Rosmaria Binti Omar keluarga bahagia
Feb

FEBRUARI [6] Nurul Shiela Binti Ramli
MAC 04 - 08 Nuzhiniza Binti Najib
Ramlah Binti Abd Hamid
Feb Riza Aswani Binti Abdul Rahim
Norziela Binti Che Mahmood
[7] Nur Aini Binti Abdul Rashid
11 -15 Nurhuda Binti Yusop
Nurul Hafida Binti Jusoh
Feb
Norizah Binti Amzah
[8] Norkhasmariha Binti Mat Salleh
18 -22 Norlina Binti Abdul Rahim
Norullizawati Binti Mohd Razali
Feb Nor Azean Binti Bohari
Nor Hasniah Binti Mohamed Hashim
[9] Nor Shamsi Binti Mahussin
25 Feb-
01 Mac

[ 10 ]

25

04-08 Norhanani Binti Mohd Minda yang sihat
Mac membawa
Mohd Sabudin Bin Mohamad Noor kecemerlangan
[ 11 ] Murhaini Binti Termizi Menghormati hak orang
11 -15 Noor Adilah Binti Abdul Wahab lain
Mac Noorizam Binti Mat Daud
Mimi Suriyani Binti Mohd Yusoff Bertanggungjawab
[ 12 ] Mimie Shazlinda Bt Mohd Razali
18 – 22 Mizam Bin Abdul Rasid Integrasi nasional
Mohamad Bin Abdullah
Mac Kepentingan ilmu
Cuti Pertengahan Penggal 1 Dunia tanpa sempadan
23-31
Mac Maini Binti Mohd Tahar@ Mohd Jusoh Berfikir sebelum
Mariani Binti Muda bertindak
[ 13 ] Sufiawati Binti Yusof
01 – 05 Melati Binti Abdul Wahab Guru oh guru
April Jasa ibubapa

APRIL [ 14 ] Julina Binti Baharuddin
MEI Kamar Ludin Bin Saleh
08 -12 Kamriah Binti Jusoh
April Mahiza Binti Mahmud

[ 15 ] Hafizah Binti Ahmad Tarmizi
15 -19 Haryatee Binti Mohamad
April Hasmira Binti Nor
Jalilah Binti Karim
[ 16 ] Che Hanisah Binti Abdul Rahman
22-26 Daeme Bin Abu Bakar
April Fadzil Bin Ramli
Fazlina Binti Saffri
[ 17 ]
29 April Adnan Bin Mamat
-03 Mei Anezah Binti Othman
Au Foong Ping
[ 18 ] Wan Norashikin Binti Wan Hussin
06 -10 Wan Norihan Binti Wan Ismail
Mei Zetty Azikin Binti Ismail
Zurina Binti Ismail
[ 19 ] Ramlah Binti Abd Hamid
13 -17
Mei Sulizawati Bt Shaari
Suriati Binti Abdullah
Wan Abdullah Zawawi Bin Wan Omar Fadzil
Wan Nor Fadilah Binti Wan Jaafar

26

[ 20 ] Siti Wahida Bt Mohd Khir Rajin dan usaha tangga
20 -24 Siti Zaliha Binti Mamat kejayaan
Mei Solihatun Hafizah Binti Bahrin
Siti Hajar Maisarah Binti Muhamed Mustaffa Ramadhan datang lagi
25 Mei –
09 Jun Cuti Pertengahan Tahun Rahsia ramadhan

JUN [ 21 ] Siti Arifah Mahfuzah Bt Abdul Razab Penguasaan ilmu
10 – 14 Siti Masitah Binti Kamarul Zaman pengetahuan
JULAI Siti Mufaridiah Bt Ahmad Zabidi
OGOS Jun Siti Rohayu Binti Mohd Nasaha Rajin membaca
Rizma Binti Saion
27 [ 22 ] Rosaini Binti Jusoh Berdikari membawa
17 – 21 Roshaniza Bt Abdul Jalil @ Ahmad kejayaan
Rosmaria Binti Omar
Jun Nurul Shiela Binti Ramli Semangat satu pasukan
[23] Nuzhiniza Binti Najib
24-29 Ramlah Binti Abd Hamid Bertanggungjawab
Jun Riza Aswani Binti Abdul Rahim menjaga
Norziela Binti Che Mahmood Harta benda sekolah
[ 24] Nur Aini Binti Abdul Rashid Genggam bara api biar
01 – 05 Nurhuda Binti Yusop sampai jadi arang
Nurul Hafida Binti Jusoh
Julai Norizah Binti Amzah Saya anak malaysia
Norkhasmariha Binti Mat Salleh
[ 25 ] Norlina Binti Abdul Rahim Malaysiaku merdeka
08 – 12 Norullizawati Binti Mohd Razali

Julai

[ 26 ] Nor Azean Binti Bohari
15 – 19 Nor Hasniah Binti Mohamed Hashim
Nor Shamsi Binti Mahussin
Julai Norhanani Binti Mohd
Mohd Sabudin Bin Mohamad Noor
[ 27 ] Murhaini Binti Termizi
22 – 26 Noor Adilah Binti Abdul Wahab
Noorizam Binti Mat Daud
Julai Mimi Suriyani Binti Mohd Yusoff
Mimie Shazlinda Bt Mohd Razali
[ 28 ] Mizam Bin Abdul Rasid
29 Julai- Mohamad Bin Abdullah
2 Ogos Maini Binti Mohd Tahar@ Mohd Jusoh
Mariani Binti Muda
[ 29 ] Adnan Bin Mamat
05 – 09 Melati Binti Abdul Wahab
Ogos

10-18 Cuti Pertengahan Penggal 2 Negaraku tercinta
Ogos
Julina Binti Baharuddin Merdeka
[ 30 ] Kamar Ludin Bin Saleh Alang alang menyeluk
19 – 23 Kamriah Binti Jusoh pekasam, biar sampai ke
Ogos Mahiza Binti Mahmud pangkal lengan
Isu-isu semasa
[ 31 ] Hafizah Binti Ahmad Tarmizi Insan cemerlang
26 Ogos- Haryatee Binti Mohamad
30 Ogos Hasmira Binti Nor Melonjakkan
Jalilah Binti Karim kecemerlangan sekolah
[ 32 ] Che Hanisah Binti Abdul Rahman
02 – 06 Daeme Bin Abu Bakar MAKANAN
Fadzil Bin Ramli SEIMBANG
sept Siti Hajar Maisarah Binti Muhamed Mustaffa
Adab makan
[ 33 ] Anezah Binti Othman
09-13 Au Foong Ping Obesiti
Sept Wan Norashikin Binti Wan Hussin
Fazlina Bin Safri Pemakanan sihat
SEPTEMBER [ 34 ] Wan Norihan Binti Wan Ismail
Zetty Azikin Binti Ismail
16-20 Zurina Binti Ismail
Sept

[ 35 ] Sulizawati Bt Shaari
23 – 27 Suriati Binti Abdullah
Wan Abdullah Zawawi Bin Wan Omar Fadzil
Sept Wan Nor Fadilah Binti Wan Jaafar

OKTOBER [ 36 ] Siti Wahida Bt Mohd Khir
30 – 04 Siti Zaliha Binti Mamat
Solihatun Hafizah Binti Bahrin
Okt Sufiawati Binti Yusof
Siti Arifah Mahfuzah Bt Abdul Razab
[ 37 ] Siti Masitah Binti Kamarul Zaman
07 – 11 Siti Mufaridiah Bt Ahmad Zabidi
Siti Rohayu Binti Mohd Nasaha
Okt
Rizma Binti Saion
[ 38 ] Rosaini Binti Jusoh
14 - 18 Roshaniza Bt Abdul Jalil @ Ahmad
Rosmaria Binti Omar
Okt
Nurul Shiela Binti Ramli
[ 39 ] Nuzhiniza Binti Najib
21 – 25 Riza Aswani Binti Abdul Rahim
Norziela Binti Che Mahmood
Okt
[ 40 ]

28

28 Okt– Nur Aini Binti Abdul Rashid Persediaan banjir
01 Nov Nurhuda Binti Yusop Persediaan banjir
Nurul Hafida Binti Jusoh Pengisian masa cuti
Pengisian masa cuti
[ 41 ] Norizah Binti Amzah
Norkhasmariha Binti Mat Salleh
04-08 Norlina Binti Abdul Rahim
Nov Norullizawati Binti Mohd Razali
Nor Azean Binti Bohari
NOVEMBER [ 42 ] Nor Hasniah Binti Mohamed Hashim
11 –15 Nor Shamsi Binti Mahussin
Norhanani Binti Mohd
Nov Mohd Sabudin Bin Mohamad Noor
Murhaini Binti Termizi
[ 43 ] Noor Adilah Binti Abdul Wahab
18– 22 Noorizam Binti Mat Daud

Nov CUTI AKHIR TAHUN

23 -31
DIS

29

TAKWIM

30

TAKWIM DISEMBER 2018

TARIKH PENTADBIRAN / AM KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
/Hari
MESYUARAT GURU KALI PERTAMA & KURIKULUM
25 MESYUARAT HEM & KOKURIKULUM KALI PERTAMA
SELASA
PENDAFTARAN AWAL TINGKATAN 2 HINGGA 5
26 PENDAFTARAN TINGKATAN 1
RABU

27
KHAMIS

28
JUMAAT

29
SABTU

30
AHAD

31
ISNIN

31

JANUARI 2019

TARIKH/ PENTADBIRAN / AM KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
Hari
MESY PPKI 1 CUTI TAHUN BARU
01 PERKONGSIAN BESTARI
SELASA BACAAN YASSIN MESY BIDANG (BAHASA, M. ORIENTASI MURID T1& T4
MATH DAN SAINS) M. ORIENTASI MURID T1& T4
02 PERKONGSIAN BESTARI
RABU BACAAN YASSIN MESY BIDANG (VOTEK DAN
KEMANUSIAAN)
03 MESYUARAT
KHAMIS PENGURUSAN 1 M. ORIENTASI MURID T1& T4
PERKONGSIAN BESTARI
04 BACAAN YASSIN MESY JK PSS 1 MEY JK HEM PK
JUMAAT UJIAN DIAGNOSTIK PK MESYUARAT J/K DISIPLIN
PERKONGSIAN BESTARI
05 BACAAN YASSIN DAN PENGAWAS 1 PENDAFTARAN KOKU T1
SABTU
PERKONGSIAN BESTARI PERMUAFAKATAN
06 IBUBAPA/PENJAGA PK
AHAD MAJLIS ILMU PELAJAR

07 PEREMPUAN
ISNIN
DIALOG PRESTASI T5
08 (PAT T4 2018)
SELASA
MESYUARAT J/K DATA,SPBT &
09 ORGANISASI KELAS 1
RABU
MESYUARAT AGONG
10 RUMAH SUKAN
KHAMIS
SUKAN & PERMAINAN
11
JUMAAT MESY INKLUSIF 1

12 BENGKEL KEPIMPINAN
SABTU PENGURUSAN KELAS

13 DIALOG PRESTASI T3 MESYUARAT J/K BINA INSAN 1 MESY JK KOKURIKULUM PK
AHAD (P.MORTEM PT3 & PAT T2)
PENETAPAN TARGET SPM MESYUARAT AGONG
14 UNIT BERUNIFOM
ISNIN BERSAMA IBU BAPA
KELAB & PERSATUAN
15
SELASA PROGRAM KELAS
TAMBAHAN FASA 1
16
RABU MESYUARAT J/K BIASISWA &
KEBAJIKAN 1
17
KHAMIS MERENTAS DESA

18
JUMAAT

19
SABTU

20
AHAD

21
ISNIN

22
SELASA

23
RABU

24
KHAMIS

25
JUMAAT

26
SABTU

27
AHAD

28
ISNIN

29
SELASA

30
RABU

31
KHAMIS

32

FEBRUARI 2019

TARIKH PENTADBIRAN / AM KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
/Hari BACAAN YASSIN
01 CUTI TAHUN BARU CINA SUKAN & PERMAINAN 2
JUMAAT PERKONGSIAN BESTARI CUTI TAHUN BARU CINA KLINIK PETANQUE PK
02 BACAAN YASSIN MESY JK KURIKULUM PK KELAB & PERSATUAN
SABTU MESYUARAT PENGURUSAN
03 MESY JK JADUAL WAKTU & PENYAMPAIAN WATIKAH 2
AHAD 2 PENILAIAN PEP/PBS PELANTIKAN PENGAWAS SUKAN TAHUNAN
04 MESY. KOPERASI UNIT BERUNIFOM
ISNIN PERKONGSIAN BESTARI MESYUARAT J/K
05 BACAAN YASSIN BIMBINGAN & KAUNSELING 2
SELASA
06 MESY. JK E-MAJALAH 1
RABU
07 PERKONGSIAN BESTARI PENCERAPAN GURU PK
KHAMIS BACAAN YASSIN
08 KURSUS TAHARAH PELAJAR
PERKONGSIAN BESTARI PEREMPUAN
JUMAAT
09 PELANCARAN PROGRAM
NILAM
SABTU
10 MESYUARAT J/K 3K 1

AHAD SOLAT HAJAT BULANAN &
11 PERDANA

ISNIN MESYUARAT J/K KANTIN 1

12
SELASA

13
RABU

14
KHAMIS

15
JUMAAT

16
SABTU

17
AHAD

18
ISNIN

19
SELASA

20
RABU

21
KHAMIS

22
JUMAAT

23
SABTU

24
AHAD

25
ISNIN

26
SELASA

27
RABU

28
KHAMIS

33

TARIKH PENTADBIRAN / AM MAC 2019 HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
/Hari BACAAN YASSIN KURIKULUM
01 SUKAN & PERMAINAN
JUMAAT MESY. DATA/ LADAP KEM SOLAT PELAJAR TINGKATAN 1 3
(LELAKI)
02 PERKONGSIAN BESTARI KELAB & PERSATUAN 3
SABTU BACAAN YASSIN MESYUARAT HEM 2 PERKHEMAHAN
BERSEPADU
03 MESYUARAT PENGURUSAN UJIAN 1 MESYUARAT J/K DISIPLIN &
AHAD 3 UJIAN 1 PENGAWAS 2 PERKHEMAHAN BERSEPADU
UJIAN 1
04 MESY PPKI 2 UJIAN 1 UNIT BERUNIFOM 3
ISNIN UJIAN 1
PERKONGSIAN BESTARI
05 BACAAN YASSIN SEMINAR/BENGKEL MP SPM
SELASA & PT3 FASA 1
MESY. JK HAC 2019 KE-1
06 SAMBUTAN HARI SINDROM MESYUARAT J/K DAT, SPBT
RABU DOWN & ORGANISASI KELAS 2
BACAAN YASSIN
07
KHAMIS

08
JUMAAT

09
SABTU

10
AHAD

11
ISNIN

12
SELASA

13
RABU

14
KHAMIS

15
JUMAAT

16
SABTU

17
AHAD

18
ISNIN

19
SELASA

20
RABU

21
KHAMIS

22
JUMAAT

23
SABTU

24
AHAD

25
ISNIN

26
SELASA

27
RABU

28
KHAMIS

29
JUMAAT

30
SABTU

31
AHAD

34

TARIKH PENTADBIRAN / AM APRIL 2019 HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
/Hari MESY PPKI 2 KURIKULUM MESYUARAT J/K BINA SUKAN & PERMAINAN 4
01 MESY PANITIA 2
ISNIN SAMBUTAN HARI KELAS TAMBAHAN FASA 2 INSAN 2 KELAB & PERSATUAN 4
02 KESEDARAN AUTISME
SELASA MESY. JK HAC 2019 KE2 MAJLIS ILMU PELAJAR UNIT BERUNIFOM 4
03 BACAAN YASSIN PEREMPUAN
RABU SUKAN & PERMAINAN 5
04 MESYUARAT PENGURUSAN KURSUS NAQIB/NAQBAH KLINIK BOWLING PK
KHAMIS 4 KLINIK BOWLING PK
05 DIALOG PRESTASI T5
PERKONGSIAN BESTARI (SPM 2018 & UP1)
JUMAAT BACAAN YASSIN/ RAPTAI
HAC MESYUARAT J/K BISISWA
06 & KEBAJIKAN 2
SABTU HARI ANUGERAH
CEMERLANG KEM BESTARI SOLAT PK
07
AHAD PERKONGSIAN BESTARI KEM BESTARI SOLAT PK
BACAAN YASSIN
08 DIALOG PRESTASI T3
ISNIN PERKONGSIAN BESTARI (UP1)
BACAAN YASSIN
09 MESYUARAT J/K
SELASA BIMBINGAN & KAUNSELING

10 2
RABU
MESYUARAT J/K 3K 2
11 LATIHAN KEBAKARAN 1
KHAMIS
SOLAT HAJAT BULANAN &
12 PERDANA
JUMAAT
KEM SOLAT PELAJAR
13 TINGKATAN 1
SABTU (PEREMPUAN)

14
AHAD

15
ISNIN

16
SELASA

17
RABU

18
KHAMIS

19
JUMAAT

20
SABTU

21
AHAD

22
ISNIN

23
SELASA

24
RABU

25
KHAMIS

26
JUMAAT

27
SABTU

28
AHAD

29
ISNIN

30
SELASA

35

MEI 2019

TARIKH PENTADBIRAN / AM KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
/Hari PERKONGSIAN BESTARI KELAB & PERSATUAN 5
BACAAN YASSIN HARI PEKERJA
01 BENGKEL PEMANTAPAN MP UNIT BERUNIFOM 5
RABU PERKONGSIAN BESTARI
BACAAN YASSIN T1-T5
02 MESYUARAT PENGURUSAN CERAMAH MOTIVASI
KHAMIS
5 HARI HOL PAHANG
03 PERKONGSIAN BESTARI PPT T4 & T5
JUMAAT BACAAN YASSIN
PROGRAM IHYA RAMADHAN
04 PERKONGSIAN BESTARI
SABTU BACAAN YASSIN MESY JK PSS 2 MESYUARAT J/K KANTIN 2
PEP. PERTENGAHAN TAHUN
05
AHAD PK

06 KURSUS TAHARAH PELAJAR
ISNIN PEREMPUAN

07 HARI WESAK
SELASA
PPT T1-T3
08
RABU NUZUL AL QURAN
PPT T4 & T5
09 PPT T1-T3
KHAMIS

10
JUMAAT

11
SABTU

12
AHAD

13
ISNIN

14
SELASA

15
RABU

16
KHAMIS

17
JUMAAT

18
SABTU

19
AHAD

20
ISNIN

21
SELASA

22
RABU

23
KHAMIS

24
JUMAAT

25
SABTU

26
AHAD

27
ISNIN

28
SELASA

29
RABU

30
KHAMIS

31
JUMAAT

36

TARIKH PENTADBIRAN / AM JUN 2019 HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
/Hari
PROGRAM ZIARAH PK KURIKULUM
01 PERKONGSIAN BESTARI
SABTU BACAAN YASSIN HARI RAYA AIDILFITRI
MESYUARAT PENGURUSAN HARI RAYA AIDILFITRI
02
AHAD 6 MESY PANITIA 3 MESYUARAT HEM 3
PERKONGSIAN BESTARI KELAS TAMBAHAN FASA 3
03 BACAAN YASSIN
ISNIN SUKAN & PERMAINAN 6
PERKONGSIAN BESTARI
04 BACAAN YASSIN DIALOG PRESTASI T3 & T5
SELASA
MESYUARAT J/K DISIPLIN &
05 PENGAWAS 3
RABU
KELAB & PERSATUAN 6
06 KARNIVAL KEMAHIRAN PK
KHAMIS
HARI PELAPORAN T1-T5
07
JUMAAT MESYUARAT J/K DATA,
SPBT DAN ORGANISASI
08
SABTU KELAS 3

09 UNIT BERUNIFOM 6
AHAD PROGRAM TERAPI KUDA PK

10
ISNIN

11
SELASA

12
RABU

13
KHAMIS

14
JUMAAT

15
SABTU

16
AHAD

17
ISNIN

18
SELASA

19
RABU

20
KHAMIS

21
JUMAAT

22
SABTU

23
AHAD

24
ISNIN

25
SELASA

26
RABU

27
KHAMIS

28
JUMAAT

29
SABTU

30
AHAD

37

TARIKH PENTADBIRAN / AM JULAI 2019 HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
/Hari MESY PPKI 3 MESYUARAT J/K BINA SUKAN & PERMAINAN 7
KURIKULUM KELAB & PERSATUAN 7
01 PERKONGSIAN BESTARI SEMINAR/BENGKEL MP SPM INSAN 3
ISNIN BACAAN YASSIN TERAPI RENANG PK
& PT3 FASA 2 UNIT BERUNIFOM 8
02 PERKONGSIAN BESTARI SUKAN & PERMAINAN 8
SELASA BACAAN YASSIN PENCERAPAN GURU PK KELAB & PERSATUAN 8

03 MESYUARAT PENGURUSAN MAJLIS ILMU PELAJAR
RABU 7 PEREMPUAN

04 PERKONGSIAN BESTARI MESYUARAT J/K KEBAJIKAN
KHAMIS BACAAN YASSIN & BIASISWA 3

05 PROGRAM LAWATAN PK MESY JK B&K KE-3
JUMAAT PERKONGSIAN BESTARI
BACAAN YASSIN MESYUARAT J/K 3K
06
SABTU

07
AHAD

08
ISNIN

09
SELASA

10
RABU

11
KHAMIS

12
JUMAAT

13
SABTU

14
AHAD

15
ISNIN

16
SELASA

17
RABU

18
KHAMIS

19
JUMAAT

20
SABTU

21
AHAD

22
ISNIN

23
SELASA

24
RABU

25
KHAMIS

26
JUMAAT

27
SABTU

28
AHAD

29
ISNIN

30
SELASA

31
RABU

38

TARIKH PENTADBIRAN / AM OGOS 2019 HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
/Hari PERKONGSIAN BESTARI
BACAAN YASSIN KURIKULUM
01 MESYUARAT PENGURUSAN UJIAN BERTUTUR T3
KHAMIS
8 (BM,BI,BA)
02 PERKONGSIAN BESTARI
JUMAAT BACAAN YASSIN KURSUS IMAM BILAL

03 PERKONGSIAN BESTARI PEPERIKSAAN PERCUBAAN
SABTU BACAAN YASSIN PT3

04 PERKONGSIAN BESTARI MESYUARAT J/K KANTIN 3
AHAD BACAAN YASSIN
UNIT BERUNIFOM 8
05 PROG. JIWA MERDEKA PK
ISNIN
HARI RAYA AIDILADHA
06 HARI RAYA AIDILADHA
SELASA
UJIAN MENDENGAR
07 (BM,BI,BA)
RABU
LATIHAN KEBAKARAN 2 SUKAN & PERMAINAN 9
08
KHAMIS SOLAT HAJAT BULANAN &
PERDANA
09
JUMAAT DIALOG PRESTASI PT3 KELAB & PERSATUAN 9
PEP. PERCUBAAN SPM KARNIVAL KOKURIKULUM
10 PROGRAM BIJAK WANG PK
SABTU
HARI KEBANGSAAN
11
AHAD

12
ISNIN

13
SELASA

14
RABU

15
KHAMIS

16
JUMAAT

17
SABTU

18
AHAD

19
ISNIN

20
SELASA

21
RABU

22
KHAMIS

23
JUMAAT

24
SABTU

25
AHAD

26
ISNIN

27
SELASA

28
RABU

29
KHAMIS

30
JUMAAT

31
SABTU

39

SEPTEMBER 2019

TARIKH PENTADBIRAN / AM KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
/Hari MESYUARAT PENGURUSAN UNIT BERUNIFOM 9
AWAL MUHARRAM HARI PENGAKAP PPKI
01 9 BENGKEL PEMANTAPAN MP SUKAN & PERMAINAN 10
AHAD PERKONGSIAN BESTARI KARNIVAL PERMAINAN PK
BACAAN YASSIN PT3 KELAB & PERSATUAN 10
02 MESYUARAT HEM 4 UNIT BERUNIFOM 10
ISNIN PERKONGSIAN BESTARI PENILAIAN KOKURIKULUM
BACAAN YASSIN HARI KEPUTERAAN YDP AGONG
03
SELASA PERKONGSIAN BESTARI MESY PANITIA 4
BACAAN YASSIN
04 MESYUARAT J/K DISIPLIN &
RABU PERKONGSIAN BESTARI PENGAWAS 4
BACAAN YASSIN
05 HARI MALAYSIA
KHAMIS MAHARAT & HIFZ AL
QURAN
06
JUMAAT PECUTAN SAUJANA SPM
(JADUAL ANJAL)
07
SABTU DIALOG PRESTASI T5
(PERCUBAAN SPM)
08 PEPERIKSAAN PT3
AHAD

09
ISNIN

10
SELASA

11
RABU

12
KHAMIS

13
JUMAAT

14
SABTU

15
AHAD

16
ISNIN

17
SELASA

18
RABU

19
KHAMIS

20
JUMAAT

21
SABTU

22
AHAD

23
ISNIN

24
SELASA

25
RABU

26
KHAMIS

27
JUMAAT

28
SABTU

29
AHAD

30
ISNIN

40

OKTOBER 2019

TARIKH PENTADBIRAN / AM KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
/Hari PERKONGSIAN BESTARI JAMUAN T5 MESYUARAT J/K DATA, SUKAN & PERMAINAN 11
BACAAN YASSIN SPBT & ORGANISASI KELAS
01
SELASA PERKONGSIAN BESTARI 4
MESYUARAT PPKI 4
02 BACAAN YASSIN MAJLIS ILMU PELAJAR
RABU MESYUARAT PENGURUSAN PEREMPUAN

03 10 PEPERIKSAAN PT3
KHAMIS PERKONGSIAN BESTARI
BACAAN YASSIN MESYUARAT BINA INSAN 4
04
JUMAAT BACAAN YASSIN KELAB & PERSATUAN 11

05 PERKONGSIAN BESTARI CERAMAH MOTIVASI
SABTU
MESYUARAT KEBAJIKAN &
06 BIASISWA 4
AHAD
UNIT BERUNIFOM 11
07 APRESIASI
ISNIN
PEP. AKHIR TAHUN T4 PENGESAHAN SIJIL
08 PEP AKHIR TAHUN PK BERHENTI & SIJIL AKUAN
SELASA
MESYUARAT J/K 3K 4
09
RABU SUKAN & PERMAINAN 12

10 HARI KEPUTERAAN SULTAN PAHANG
KHAMIS SOLAT HAJAT BULANAN &
PERDANA
11
JUMAAT HARI DEEPAVALI

12 HARI DEEPAVALI
SABTU
PAT T1 & T2 MESYUARAT J/K KANTIN 4
13
AHAD KELAB & PERSATUAN 12

14
ISNIN

15
SELASA

16
RABU

17
KHAMIS

18
JUMAAT

19
SABTU

20
AHAD

21
ISNIN

22
SELASA

23
RABU

24
KHAMIS

25
JUMAAT

26
SABTU

27
AHAD

28
ISNIN

29
SELASA

30
RABU

31
KHAMIS

41

NOVEMBER 2019

TARIKH PENTADBIRAN / AM KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
/Hari BACAAN YASSIN
PEPERIKSAAN SPM UNIT BERUNIFOM 12
01 MESY. GURU AKHIR MESY BIDANG 2
JUMAAT BACAAN YASSIN
MAULIDUR RASUL
02 PERKONGSIAN BESTARI
SABTU BACAAN YASSIN MESY PANITIA 5

03 PERKONGSIAN BESTARI
AHAD BACAAN YASSIN

04
ISNIN

05
SELASA

06
RABU

07
KHAMIS

08
JUMAAT

09
SABTU

10
AHAD

11
ISNIN

12
SELASA

13
RABU

14
KHAMIS

15
JUMAAT

16
SABTU

17
AHAD

18
ISNIN

19
SELASA

20
RABU

21
KHAMIS

22
JUMAAT

23
SABTU

24
AHAD

25
ISNIN

26
SELASA

27
RABU

28
KHAMIS

29
JUMAAT

30
SABTU

42

DISEMBER 2019

TARIKH PENTADBIRAN / AM KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
/Hari
HARI KRISMAS
01
AHAD

02
ISNIN

03
SELASA

04
RABU

05
KHAMIS

06
JUMAAT

07
SABTU

08
AHAD

09
ISNIN

10
SELASA

11
RABU

12
KHAMIS

13
JUMAAT

14
SABTU

15
AHAD

16
ISNIN

17
SELASA

18
RABU

19
KHAMIS

20
JUMAAT

21
SABTU

22
AHAD

23
ISNIN

24
SELASA

25
RABU

26
KHAMIS

27
JUMAAT

28
SABTU

29
AHAD

30
ISNIN

31
SELASA

43

PENGURUSAN &
PENTADBIRAN

44

4.0 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

JAWATAN Pengetua NAMA
Pengerusi PK Pentadbiran Zulaffandi Bin Ahmad, SAP
Timbalan Pengerusi PK HEM Fadzilah Bin Hj Mohamed Tahir, PKT
PK Kokurikulum Ahmad Rahimee Bin Yusoff
Naib Pengerusi PK Pendidikan Khas Rosman Bin Abdul Razak
Che Zaini Binti Yusof

4.1 JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN SEKOLAH

Setiausaha GKMP Bergilir 1. Merancang program bagi memastikan
Ahli Penolong Kanan Pentadbiran kemenjadian murid secara Holostik.
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Penolong Kanan Kokurikulum 2. Melaksanakan arahan PPD/JPNP/ KPM
Penolong Kanan Pendidikan Khas 3. Menyelaraskan program semasa
GKMP Bahasa 4. Memantau dan menyelia PdPc Abad 21 dan
GKMP Kemanusiaan
GKMP Sains dan Matematik DLP yang dilaksanakan.
GKMP Teknik dan Vokasional 5. Penilaian Program .
Semua Kaunselor

4.2 JAWATANKUASA SKPMG2

Setiausaha Normah Binti Omar 1. Mengadakan sekurang-kurangnya 4 X
AJK Akademik GKMP Kemanusiaan mesyuarat setahun.

AJK Bukan Akademik Semua GKMP 2. Membincangkan data, kemenjadian murid.
3. Membincangkan isu dan intervensi
SU Kurikulum
penyelesaian masalah secara berfokus
SU SPM 4. Modul Aktiviti bagi Kumpulan target dan
SU PT3
SU Peperiksaan Dalaman melaksanakan Micro Teaching penggunaan
SU PBS modul tersebut.
Penyelaras KAA/ KKQ 5. Mengadakan Dialog Prestasi setiap
SU DLP tingkatan ( T1- T5 ) bagi menyelia
Semua Kaunselor ( Psikometrik) kemenjadian murid.
Setiausaha HEM 6. Penyeliaan Latihan yang mencukupi dan
Penyelaras PAJSK/ SU Kokurikulum mencakupi oleh KP terhadap ahli.
Guru Data dan Maklumat 7. Penyeliaan Buku Kerja / Latihan Murid
Penyelaras Disiplin secara berkala.
Penyelaras Dakwah/ Bina Insan 8. Mencetak laporan PAJSK setiap kelas bagi
Penyelaras Badan Beruniform mengesan kelemahan pengendalian.
Penyelaras Kelab/Persatuan
Penyelaras Sukan/Permainan
Guru Perpustakaan dan Media
SU NILAM
Penyelaras Bestari
Penyelaras Pengurusan Kelas

45

4.4 JAWATANKUASA JADUAL WAKTU DAN RELIEF

Setiausaha Suriati Binti Abdullah BIDANG TUGAS
Penolong 1. Menyediakan peruntukan waktu mengajar
Setiausaha Haryatee Binti Mohamad
mengikut mata pelajaran.
Nor Azean Binti Bohari 2. Menentukan penggunaaan bengkel dan
Julina Binti Baharuddin
Siti Zaliha Binti Mamat makmal.
Siti Mufaridiah Binti Ahmad Zabidi 3. Menentukan corak jadual waktu yang
Murhaini Binti Termizi
Siti Wahida Binti Mohd Khir digunakan seperti jadual waktu anjal dan
Norrulizawati Binti M Razali (Guru PKi) jadual waktu blok.
4. Memastikan jadual waktu induk dan
AJK persendirian disediakan pada waktu yang
ditentukan.
Semua GKMP 5. Membuat pindaan, jika perlu.
6. Memastikan salinan jadual waktu dihantar
kepada Pengetua dan dipaparkan untuk
maklumat semua.
7. Menyediakan jadual guru ganti untuk guru
yang tiada di sekolah .
8. Prestasi PBPPP mempengaruhi Defisit
PdPc guru , Kelas GANTIAN mesti dilaksana

4.5 JAWATANKUASA DATA SEKOLAH

Setiausaha Wan Norashikin bt Wan Hussin 1. Memastikan data dan maklumat yang
AJK dikumpul tepat dan jitu.
Fazlina Binti Safri (Data APDM)
Haryatee Binti Mohamad (Data Kokurikulum) 2. Mengemas kini maklumat Sekiranya ada
Norhasniah Binti Mohd hashim (Data SMPK) perubahan dalam data
Nurul Hafida Binti Jusoh ( Data e-Kehadiran Murid)
Zurina Binti Ismail ( Data Disiplin) 3. Mengumpul maklumat untuk dihantar ke
Sarifah Binti Mansor (Data Pendaftaran dan Rekod PPD
Murid)
Siti Mashitah Binti Kamarul Zaman (Bestari 4. Menyediakan penyata bulanan guru dan
NET/ICTL) murid.
SU PIBG (Data Sarana)
Farihah Binti Amin (Data Hrmis & e-Operasi) 5. Lain-lain tugas berkaitan yang diarahkan
Rosmaria Binti Bakar (e-Kehadiran Guru) dari semasa ke semasa.

4.6 JAWATANKUASA LADAP DAN MESYUARAT SEKOLAH

Setiausaha Hasmira Binti Nor 1. Memastikan semua guru dan staff
AJK
Solihatun Hafizah Binti Bahrin (perhimpunan rasmi) mendapat latihan dalam perkhidmatan

Mahiza Binti Mahmud (fotografi) sekurang-kurangnya 7 hari setahun.

Noradilah Binti Abd Wahab(Perkongsian Bestari ) 2. Merekod data kehadiran dan latihan

Nor Hasniah Binti Mohamed Hashim (Mesyuarat kedalam SPL KPM online.
Guru) 3. Menyimpan maklumat latihan dalam fail

Mohamad Bin Abdullah (siaraya) induk LADAP.

Semua GKMP

46

4. Mencatat maklumat latihan dari program
sekolah seperti perkongsian bestari,
perhimpunan pagi, mesyuarat guru dll.

4.7 JAWATANKUASA KEWANGAN SEKOLAH

JAWATAN NAMA BIDANG TUGAS
Setiausaha
KPT 1. Bertanggungjawab kepada kewangan dan
akaun sekolah.
PT Kewangan
2. Memastikan buku peraturan kewangan
Semua GKMP dipatuhi.
AJK Semua Ketua Panitia
3. Memastikan tatacara penerimaan dan
Guru Perpustakaan dan Media pembayaran dipatuhi.
SU Peperiksaan Dalaman
4. Mengawal segala pembelian dan
Audit Dalaman Norhanani Binti Mohd pembayaran dipatuhi.
Riza Aswani Binti Abdul Rahim
5. Memastikan buku tunai sentiasa dikemas
kini.

4.8 JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET KERAJAAN (PAK)

Setiausaha KPT 1. Memastikan pengurusan berkaitan dengan
Penolong Setiausaha aset kerajaan adalah kemaskini.
AJK Rosmaria Binti Bakar (Pejabat)
2. Memastikan semua keperluan sekolah
Mohamad Bin Abdullah mencukupi dan dalam keadaan baik.
(Pegawai Aset Sekolah)
Nurul Hafida Binti Jusoh 3. Melakukan pengagihan keperluan dengan
(Penolong Pegawai Aset ) sebaik-baiknya.
Daeme Bin Abu Bakar
(Pegawai Pemeriksa) 4. Menyediakan stok dan membuat pelupusan
Fadzil Bin Ramli sekiranya perlu.
( Pegawai Pembangunan)
Ahmad Rahimee Bin Yusoff 5. Menyediakan borang inventori.
(Pegawai Pelupusan) 6. Menyediakan buku rekod pemeriksaan dan
Semua GKMP
Semua Ketua Panitia membuat laporan penyeliaan.
Semua Penyelaras Bilik-bilik Khas (Kelas/ 7. Melantik pengawas aset di dalam kelas.
Bengkel KHB/ Sukan PJK / Stor / Makmal
/ Seni/ ICTL/ Dewan/ Kantin /PSS /
Peperiksaan / SPBT / Pend.Khas / Surau /
Blk.Gerakan / Blk Kuliah dll)

47

4.9 JAWATANKUASA PEMBANGUNAN FIZIKAL SEKOLAH( MY SPATA)

Setiausaha Fadzil Bin Ramli 1. Mesyuarat pembahagian dan menetapkan
tugas
Penolong Setiausaha Daeme Bin Abu Bakar
AJK 2. Mengadakan 4X Mesyuarat untuk
Mohamad BIn Abdullah penyelarasan tugas .
Semua Penyelaras Bilik-bilik Khas
(Kelas/ Bengkel KHB/ Sukan PJK / Stor / 3. Mendaftar dalam sistem my Spata
Makmal / Seni/ ICTL/ Dewan/ Kantin
/PSS / Peperiksaan / SPBT / Pend.Khas 4. Melaporkan kerosakan.
/ Surau / Blk.Gerakan / Blk Kuliah dll.

Fauziah Binti Othman (Makmal)

4.11 JAWATAN KUASA MAJLIS RASMI & PROGRAM SEKOLAH

Penyelaras Kamriah Binti Jusoh (K) Memimpin dan mengelola acara atau majlis
sekolah.( Bergilir)
Dokumentasi/ Noorizam Binti Mat Daud (hard copy) 1. Menyimpan semua rekod berkaitan aktiviti
fail Norhanani Binti Mohd (soft copy)
Wan Norihan Binti Wan Ismail (fail) sekolah.
Alat Siaraya 2. Menyediakan Teks Ucapan Majlis Rasmi
LCD Mohamad Bin Abdullah
Mizam Bin Abdul Rasid Pengetua.
Protokol 3. Menyelaras Alatan Siaraya dan memastikan
Siti Mashitah bt Kamarul Zaman
Mahiza Binti Mahmud berfungsi dengan sempurna dan baik.
Siti Nurashikin Binti Jumali 4. Menyediakan Laptop , LCD dan skrin yang
Azlinda Binti Awang Ahmad
diperlukan
Ketua Guru Bertugas Mingguan (Penyelaras)
1. Membuat persediaan perhimpunan dan
Guru Bertugas Mingguan menentukan susun atur murid dan guru.
Semua Guru Disiplin
2. Menentukan Agihan Tugas kepada
PERHIMPUNAN Guru Pengawas Pengawas & Guru Bertugas

Semua Pengawas Sekolah 3. Memastikan alat siaraya berfungsi
4. Memastikan pencatat membuat laporan

makluman yang dihebahkan kepada murid
5. Menyelaras agenda perhimpunan –

mengikut pekeliling yang ditetapkan.
6. Menyediakan jadual susun kerusi sebelum

dan selepas.

4.12 JAWATANKUASA e-MAJALAH SEKOLAH

Setiausaha Nurhuda Binti Yusup (Admin & Jurufoto) 1. Mewujudkan ahli Sidang Redaksi e-
AJK Nurul Shiela Binti Ramli ( Karya Kreatif BI) Majalah sekolah dan mengagihkan
Siti Masitah Binti Kamarulzaman (Grafik) tugasan guru dan murid.
Jalilah bt Karim ( Karya Kreatif BM)
Norhanani Binti Mohd (Dokumentasi) 2. Menyelia dan memastikan tugas setiap
Zurina Binti Ismail ( Laporan Koku) AJK berjalan lancar.
Siti Wahida Binti Mohd Khir ( Data Kecemerlangan
Akademik) 3. Menyedia jadual sesi bergambar.
4. Mengumpul bahan,menyusun isi
Salfiana Binti Omar (PKI )
kandungan , menyunting dan muat naik
dalam e-Majalah.
5. Menyebarkan maklumat e-Majalah
kepada murid.

48

4.13 JAWATANKUASA e-ASPIRASI 2019

Penasihat Pengetua 1. Memastikan e-Aspirasi sekolah
AJK disiapkan sebelum sesi persekolahan
PK Pentadbiran tahun baru.
PK Hal Ehwal Murid
PK Kokurikulum 2. Mengedarkan kod e-Aspirasi kepada
PK Pendidikan Khas semua guru di mesyuarat kali
GKMP Bahasa pertama tahun semasa.
GKMP Sains dan Matematik
GKMP Kemanusiaan
GKMP Votek
SU Kurikulum
SU Kokurikulum
SU Hal Ehwal Murid

4.14 JAWATANKUASA BENCANA SEKOLAH/ OPERASI PAYUNG

Setiausaha PK Hal Ehwal Murid 1. Memastikan calon peperiksaan yang terlibat
AJK bencana ditempatkan di sekolah.
SU PIBG
2. Menyediakan tempat penginapan dan
SU SPM makanan untuk calon.

SU Kantin 3. Memastikan calon selamat untuk
menghadapi peperiksaan.
Hafizah Binti Ahmad Tarmizi (GPM)
Kamar Ludin Bin Salleh (Sukan / PJK)
Mizam BIn Abd Rashid (Bimbingan Kaunseling)
Siti Mashitah Binti Kamarul Zaman
Nor Azean Binti Bohari (PSV)
Nor Huda Binti Yusop (Makmal MPV)
Fauziah Binti Othman (Makmal)

4.15 JAWATANKUASA KELAB WARGA SEKOLAH

Penasihat Pengetua 1. Merancang program-program untuk
perkembangan guru dan staff.
Pengerusi
Naib 2. Pengerusi dilantik dari kalangan semua
Pengerusi warga yang berkhidmat sekurang-
Setiausaha kurangnya 2 tahun di sekolah semasa.
Bendahari
3. Pengerusi hendaklah sentiasa menjaga
AJK kebajikan semua warga kelab.

4. Menjalankan aktiviti-aktiviti yang
dirancang dengan jayanya.

5. Membincangkan isu semasa dalam
mesyuarat dan kaedah penyelesaian.

6. Syarat JK mesti gandingan warga lama
dan warga baru yang berkhidmat di
sekolah ini.

49


Click to View FlipBook Version