The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by hamidahgaron, 2022-07-07 01:07:18

MANASIK Umroh NEW

MANASIK Umroh NEW

‫السلام عليكم ورحمة الله وبركاته‬

Selamat Datang

Manasik

Umroh

Sofa marwah“Barangsiapa keluar hingga

datang di masjid ini yakni
masjid Quba’ lantas sholat

didalamnya maka dia

mendapatkan pahala

sebanding pahala Umroh.
(H.R Nasa’i)

Apa-apa yang ada di antara rumahku dan
mimbarku adalah salah satu taman dari taman-
taman sorga dan mimbarku ada di atas telagaku
(H. R Bukhori)

TAMU ALLOH ADA 3 :

1. Orang Yg Berperang Fisabilillah
2. Orang Yang BerHaji
3. Orang Yang BerUmroh

 Tidak boleh diberatkan berpergian kecuali
kepada tiga masjid yaitu: Masjidil harom,
Masjidil rosul (nabawi), Masjidil aqso (H.R.

Bukhori)

Sesungguhnya nabi Ibrohim telah
mengharomkan Makkah dan
mendo’akan penduduknya,
sesungguhnya aku telah
mengharomkan Madinah seperti
nabi Ibrohim mengharomkan
Makkah dan sesungguhnya aku nabi
(Muhammad) telah mendo’akan
sho’ dan mudnya Madinah
(barokahnya) dua kali lipat do’anya
nabi Ibrohim kepada penduduk
Mekkah (HR.Muslim)

sholat di masjidku itu lebih utama
daripada seribu sholat diselain masjdiku
kecuali Masjidil harom dan sholat
dimasjidil harom itu lebih utama seratus
ribu kali daripada sholat diselain masjidil
harom.

Dipertanyakan kepada nabi, Apakah
kebaikan-kebaikan tanah Haram itu ?
Nabi bersabda : yaitu tiap-tiap satu
kebaikan dilipatkan seratus ribu kali
(HR. Hakim)

(Bir Ali) Penduduk
MADINAH

Penduduk SYRIA,
MESIR

Penduduk IRAQ

(Dloribah)

Penduduk NAJD

Penduduk
YAMAN

A.Syarat ,Wajib, dan Rukun Umrah

Syarat untuk mengerjakan umrah sama dengan
syarat untuk mengerjakan haji.Sedangkan rukun
umrah adalah :
• Ihram
• Tawaf
• Sai
• Mencukur rambut kepala atau memotong
sebagian(tahalul)
• Tertib
• Adapun wajib umrah hanya satu, yaitu memulai
ihram dari miqat.

B.Tata Cara umrah

Untuk tata cara pelaksanaan umrah, maka perlu
diperhatikan hal-hal berikut ini :
• Disunnahkan mandi besar (janabah) sebelum
ihram untuk umrah.
• Memakai pakaian ihram. Untuk lelaki 2 kain
yang dijadikan sarung dan selendang,
sedangkan untuk wanita memakai pakaian apa
saja yang menutup aurat tanpa ada hiasannya
dan tidak memakai cadar atau sarung tangan

SECARA BAHASA BERMAKNA MERAMAIKAN

SECARA ISTILAH BERMAKNA
MENGUNJUNGI BAITULLOH UNTUK
MERAMAIKANNYA DENGAN IBADAH SESUAI
ATURAN YANG TELAH DITENTUKAN

Dave Ariant Yusuf W
copyright © 2006

MENGHILANGKAN FAKIR DAN MENGHAPUS DOSA
HR.Tirmidzi

ALLOH AKAN MENGGANTI SEMUA BIAYA YANG
DIKELUARKAN UNTUK UMROH
HR.Baihaqiy

MENJADI TAMU ALLOH, DOANYA DIKABULKAN,
DOSANYA DIAMPUNI
HR. Ibnu Majah

Dave Ariant Yusuf W
copyright © 2006

BERIHRAM

MIQAT

THAWAF
SA’I SHOFA MARWAH

TAHALLUL

TERTIB

Dave Ariant Yusuf W
copyright © 2006

YA ALLAH, KAMI DATANG MEMENUHI PANGGILANMU, TIDAK ADA SEKUTU
BAGIMU. SESUNGGUHNYA SEGALA PUJI DAN KENIKMATAN SERTA KEKUASAAN

ADALAH MILIKMU SEMATA, TIDAK ADA SEKUTU BAGIMU

Dave Ariant Yusuf W
copyright © 2006

• BERBICARA PORNO ATAU BERCUMBU RAYU
• BERHUBUNGAN SUAMI ISTRI
• MENCELA, MENGUMPAT, MENGGUNJING, BERTENGKAR,

MARAH-MARAH
• MEMOTONG / MERONTOKKAN RAMBUT
• MEMOTONG KUKU
• MEMAKAI WEWANGIAN
• MENIKAH ATAU MENIKAHKAN

Dave Ariant Yusuf W
copyright © 2006

• MEMAKAI PAKAIAN BIASA BAGI LAKI-LAKI
• MEMAKAI PENUTUP KEPALA YANG MENEMPEL DI KEPALA

BAGI LAKI-LAKI
• MEMAKAI SEPATU YANG MENUTUP MATA KAKI BAGI LAKI-

LAKI
• MEMAKAI SARUNG TANGAN
• MEMAKAI CADAR
• MEMBUNUH SEGALA JENIS BINATANG, KECUALI : BURUNG

GAGAK, BURUNG ELANG, TIKUS, KALAJENGKIN, ANJING
LIAR, ULAR, HARIMAU, SRIGALA DLL

Dave Ariant Yusuf W
copyright © 2006

CARA PAKAIAN IHRAM PRIA

LIPAT KEDALAM Terdiri dua lembar kain putih tanpa
jahitan:

1. Sehelai melilit tubuh mulai dari
pinggang hingga di bawah lutut

2. Sehelai lagi diselempangkan mulai
dari bahu kiri kebawah ketiak kanan

Larangan – larangan:

1. Memakai pakaian berjahit

2. Menutup kepala

3. Memakai sepatu yang menutupi tumit

4. Memakai wangi-wangian

5. Memotong/mencukur rambut atau kuku

6. Memotong atau mencabut pohon

7. Mencaci, bertengkar atau berkata kotorCARA PAKAIAN IHRAM WANITA

LENGAN BAJU / GAUN 1. Lebih bebas model/warna,
BAJU SEPANJANG Namun di sunnahkan yg
SEPANJANG LUTUT KAKI berwarna putih.
PERGELANGA
N HARUS 2. Harus menutup seluruh tubuh,
PAKAI kecuali wajah dan telapak
SEPATU TDK STOKING tangan.
BERTUMIT
• Larangan – Larangan:

a) Menutup muka, berkaos
tangan

b) Memakai wangi – wangian

c) Memotong / cukur rambut

d) Memotong kuku

e) Memotong / mencabut pohon

f) Mencaci, tengkar/berkata
kotor

• Niat umrah dalam hati dan mengucapkan
Labbaika 'umrotan atau Labbaikallahumma
bi'umrotin. Kemudian bertalbiyah dengan
dikeraskan suaranya bagi laki-laki dan
cukup dengan suara yang didengar orang
yang ada di sampingnya bagi wanita, yaitu
mengucapkan Labbaikallahumma labbaik
labbaika laa syarika laka labbaik. Innal
hamda wan ni'mata laka wal mulk laa
syarika laka.

Sesampai di ka'bah, talbiyah berhenti sebelum
thawaf. Kemudian menuju hajar aswad sambil
menyentuhnya dengan tangan kanan dan
menciumnya jika mampu dan mengucapkan
Bismillahi wallahu akbar. Jika tidak bisa
menyentuh dan menciumya, maka cukup
memberi isyarat dan berkata Allahu akbar.
• Thawaf sebanyak 7 kali putaran. 3 putaran
pertama jalan cepat dan sisanya jalan biasa.
Thowaf diawali dan diakhiri di hajar aswad dan
ka'bah dijadikan berada di sebelah kiri.
• Salat 2 raka'at di belakang maqam Ibrahim jika
bisa atau di tempat lainnya di masjidil haram
dengan membaca surah Al-Kafirun pada raka'at
pertama dan Al-Ikhlas pada raka'at kedua.

• Sa'i dengan naik ke bukit Shofa dan menghadap
kiblat sambil mengangkat kedua tangan dan
mengucapkan Innash shofa wal marwata min
sya'aairillah. Abda'u bima bada'allahu bihi (Aku
memulai dengan apa yang Allah memulainya).
Kemudian bertakbir 3 kali tanpa memberi isyarat
dan mengucapkan Laa ilaha illallahu wahdahu
laa syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu
yuhyii wa yumiitu wahuwa 'alaa kulli syai'in
qodiir. Laa ilaha illallahu wahdahu la syarikalahu
anjaza wa'dahu wa nashoro 'abdahu wa
hazamal ahzaaba wahdahu 3x. Kemudian
berdoa sekehendaknya.

• Amalan pada poin 8 diulangi setiap putaran di
sisi bukit Shofa dan Marwah disertai dengan

• Sa'i dilakukan sebanyak 7 kali dengan hitungan
berangkat satu kali dan kembalinya dihitung
satu kali, diawali di bukit Shofa dan diakhiri di
bukit Marwah.

• Mencukur seluruh atau sebagian rambut kepala
bagi lelaki dan memotongnya segenggam
tangan bagi wanita.

• Dengan demikian selesai sudah amalan umrah

‫لََبّْي َك اَللُّه َّم عُمَرة‬

Artinya:
Aku sambut panggilan-Mu ya Alloh ihromku aku
niatkan untuk melaksanakan ibadah umroh.

‫لََبّْي َك اَللُّه َّم عُمَرة‬

SA’I

SHALAT

THAWAF ISYAROH1. Hajar Aswad 3 4
2. Multazam 52 6
3. Pintu Ka’bah
4. Hijir Ismail 1
5. Rukun Yaman
6. Maqam Ibrahim ‫َللهُ أَ ْكبَ ُر‬/‫باَِللْسهُِمأَ ْاكلبَلِهُرا‬

‫َللهُ أَ ْكبَ ُر‬/‫ابَِللْسهُِمأَ ْاكلبَلِهُرا‬

Dave Ariant Yusuf W
copyright © 2006

BERPUTAR MENGELILINGI KA’BAH (BERLAWANAN DENGAN ARAH JARUM JAM) SEBANYAK
7 PUTARAN, DILANJUTKAN SHALAT 2 RAKAAT DI BELAKANG MAQAM IBRAHIM


Click to View FlipBook Version