The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

หลักสูตรธรรมศึกษาชั้นเอก วิชา พุทธานุพุท (1)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by New Patiphan, 2021-02-18 03:24:58

วิชาพุทธานุพุทธประวัติ ชั้นเอก

หลักสูตรธรรมศึกษาชั้นเอก วิชา พุทธานุพุท (1)

CiG)

bd. fl''[email protected]&TNIAI5rA,li611.1171a'll'[email protected] ? 1/ma-IT-TAP Viawtiguarxth..16161m5t1ria‘un ?
•TO1/[email protected];h.11.11dt,ViLAIM)11.4TalM
TMAI5tan,IV11,1,a91151.11,1,f11,51 Dvuta'ags2J.TNIttie
[email protected],11i1 1. Tutef-1llm5
El)Tgl,h1-11d11,4-)615551.1%@11^[email protected]
?
1. TalaYIULilli,1.11:111,f16'115:271hig
c110.1/[email protected] ? C1100M155ai

n. 6f1114 • gm,t-0015' Q riamialm2M11
ankruu
co.m5t,yrovni'uA'1,11- -ejvt,'wlnnTIM.Jaimt
ft 1:ifitrra'TEJFY1.1
-1A'vf6u,at.tri..ihninfl5N • if ?

6G). vpistl5talgmA'niellen-yrd5tin-lrotnl'[email protected] ? ft 1U 1,1?Tlaau
•vilat,em,dm7nanatri
T. LilovinliaanqLLEiti c.qlgiaer„InSvizi,UQ2JvI5eiri [email protected]@nly-nl ?
ft Li/1011,ilivrruuviamilLaa A"• lLvid1lth.13.nul
Prum-mfivala:',LSALI-ILaef

qtnArytvianna-atAnmi

?

Otinouj'-'41u,nt-gvn nA't-1.4q1nELT71 ?

J. it INI:.:511,10 vuTaillyi5

Lltil'NJyrritildblEd1T1101En •915tE1111.11/1 vntqui'd

1. 51'1‘.112,1L05NVI'llild den. '‘if1.11711171E1552.J 1/15:1115tg11151001111:Viti ?

Wen. T.Anfz,'Vivnlorivriminu 1.11151tAn51.1'1f11,F15 ? n. triejnytnol Mimiatimint.r%

n. mr,Intuitii,tut T. viT.-,Ttta ft j'En11:71..1 C)Taallaappwrai

ft [email protected],m2kJE.m7ntroail?

? n. TN51.2145,vist T. INIL'@-11.11.111

vnteriil.o5 intligwiaaTur, ®115tvvrfielertit vmqtriS

mtsiviVE.11-, 115:21outivi d&. IN5nill'ilt1719111151?g1J5571.1FfiLLIIIW1111P15. ?

a&[email protected]*1.nuu,?i,i-Aoi'efouuri5t,Lowia9Tia' ? ft 1A17:11`1156`1

06'[email protected] i,P1UMf151.1 lunaritiank
1.
•?f-ISEJ'IJ5551.1 db. F1'illlusinmultinitql ?

ii 1'?ifliflLl n. jwi 2j.61f11.1P11,frlir1

[email protected]@t'h- ?

[email protected][email protected],1LLa.rt.n1R5-1-y-il ?

ftVraUl?fl 1. [email protected],1;11ill 'A'ElyktiTtnntn

InSoz,linfiinifiulFIT1 e,,,Ttocnqn515,[email protected] Fl. @11,41WITI.Ja 115-Irndin-di

[email protected] ? [email protected],I5Tio171voleki0Ltritio?
n. ElafFt.pn
'eta.i-s V`TiV11112.11A1 J. illALL'IWIN

•ITirinnurvi 13..mymnt-uvu

dd. MEUVI mb F11.11,1.1allna-J1f1I16111`[email protected]:V1f1 dd. vntolutrifiln5q1emiaka 'N15711Rifilm ?

1/112,mvii ? a. mInivisai T.

a. VITZT.J1kr, ,15,,,,tipm.7.0111.11p15

ft viltqvitit vatAtliat ..o. Liimauzli,iqulhilfiaunty-rurimvair,tvivito ?

do. villmonsaivillvitnalt-tiii @zinflufitilvictitN a. mg:Jinn-1i j.VT1

britan ? a Lfnr-ruz 1. [email protected]

fl. nn 1lJ. ifi mo0). L491n8aintitiilb ?

fl. 1/1 a. rilz,[email protected]

do). 1J159111.11t1111 bcn?

a. @ialricol ThAnantuvi Fryanhzelkdolqu-rd

•qvit11.11E1,111 1.

db. orautlufiaviajTalhilan mr,vprogivigan mob. mlr,oltruvilbnla1L01.15111J611114-1,Mmlain?

[email protected] ? a. riltivistii ViltMlyll

a. ainviPulinimaj vriatwidtvit-1,1 1151-leerisi

ft naLturitilvtd In7mtufitilvq,i 6)0Ql. U1JtL

? vt.lua-mainemonoTanitfla ?

a. mttula • 1115Z211ALIVi a. EaJi 021. 1/41Z2141V1St

[email protected]/1 5:-J5'15V, a. 'tut mutrvi mtfivnItize,

• IMTV,[email protected]@U? mr,Loultria 4StmEalfiliml,rintia1wrimr,

CyriuLNcolsmee, [email protected]/1 flamfiaeftlz ?

ft triem-rn 1. @1.11t1Thviinz ft vistellyn. I.vivamilowT- aa-ng

d&. mtialooligigNaIlfrOavTa4vna.wilyjnAtigoital ? 115::TU1S

a. n4vnJT.mtquiS Gx)&. INIZOTMCP11:1110141.1f1111nTlif11.161601.1411,61f1 ?
a. 7171/1.19/11t5Mil1
f1.1/[email protected] 1111i- 311.1111/1

db. ? mIzquiS @Tiltmiluvi

n. 1A17:11111iV110 • [email protected] mob. SSINIMPI cIf1SLI,M111.1,111f17 ?

fl. mtql.nS 1. 1411111-11a

[email protected],Pia tatogNaisinilavT?fil ? 11. V15:2'11,11441,600161,filAITZIg11.11,014i1Incla

tatirrnm5514an riuttnallavourimInillai'mur,

/J. 1,1,M115771.111J10Y111-1,11701 mlnivtifi'@TurutaaludiviImi'-i'r apirDtita

i. [email protected])514 mow. ItilteT3allrbi 41,1..laIlflullm-ru-ruF1 gni

all.A1.1114-1 [email protected] 111 ?

• VIILIVITH1115:21.RVI5LCITZiitrall'[email protected]:.-115 ? a. TutqtriS INIZA-ig

f0111,111,113.1t T. il11171E1t i. viItifinS vntleiliaz

fl. lt11.19/115":", elnlanut Lrivionlallnlot,17 ?

a. i.1,Lefollivtal

[email protected]

oupe. ? 0-)1Do. ?

n. lit-ruKfwil I.6°M.11

fl. e ft

mmo. @l4cgiotravinlanim4aEl [[email protected] Lion 6)13G). vntn-)nitblvjavgviin-istnviinlIttlflLon ?

? n. vutalitell INIE1.11/19fTedIJE

n. yiEnilus.5511 6J.lili.15151.1 ft votincuityp mr,olutivi

• dt4211.15171.1 1. 117141111/111 nnilt1146tiktI6M50111111ATiln ?

G)o)o-). [email protected] ? 0n. 1 LT1.11

n. rialgifyni J. allf111,1 fiLfutn Q
•ihorlJ
01,71,17f113.1 vnternnplivinviullului(lfnuulf411/1 ?

G)G)l9. [email protected],1i1,2{-3811VLI fl.VITZ4.1141Knflit T. [email protected]

[email protected],1 ? ft viumiTvisr, GriuqulS

bleEtigVIVIN1 4
lAITZTIT1Pkitiil'Llilf111X1M1E11,11M111/1 PlalF7 ?

• 4111]Ell1 1. ?fn737v11rat n. T. 111111.411.11E1S

MGM. ?It-1114110 ? vntLiiorio-Avil

o-)bct. viltleituntarmtquImr, tl-rviulvi5friefulin1140

fl. I_JM9E.FT1T-11 1. Ii3171111111.1 ? 1.0,111S11,11,1911,b1 ? Intinthrd,vm
mG).1.)nf-Fiwt,LvilaTaat T. 4'-inlA
G T35%141)1

uflitifitmilt

0)tgb. LiiAtanhuliAlvtu ?

mo,&.Inm ndi-Ailvtlnosmtvi ? (1)riowirisnia aiTtivivsnia

CO. 6thlanvinu ?(1,1Q185.111.1 146111115f1W 1. ttlalf11F.1111

fl. %.15111?15111.1 1. A)1f11,451c1 INSVU111.11/11thallfW141 1,Loolm- 1ngti`hve,u-rti

a)ab.915.111151 /[email protected] ? nd-411 ?

ft oia-anify-ru fl. affla19,117 T. naualninul

i• i-C6iliJmnitifir1ErTu 4. kii1.1 &Tom:atm-I @@[email protected]

37aan't;o3E1Ernumzotaromilvisollu Ito ? G)tv.1f15i'`UM15.551.1c thz,m15 in?6t1.P

n. T. VillAalf.1 ®1,171-1-111thrruMlfi1ii J. 1,1111,111J1
'. U1JJ1T11
ft th-naLvii6 1. fIflY71.15111,416 ft 1,111151161

a)0). iidto ? 0)tDe. linttaltflm ?

n. wInpits[Aci T. 115:2714lli ®n.1v_t1a11n1d1i1A-11 qua-maruni'
ft. 1^15tli'411111155A 1. Ith:11.4111Lei
®1115111.11111nilAti

411,1uqvivviSni,vgti ? G)Gno. voruilLvantillammilfwitii-rulm ?

Ovnr,vms7,1.1 i.vutisa.ln aiiNgliann iitpituln

•• mr,nlinsiq ft 2?j1ntov-r5 Vgniutiionlin

G)C110). [email protected] vinina-n7411.1-71.1viltfileon aev. XILTUVIEJM111.111'1c LLIA1 ?Lfl1b

1.1ii.wrorru ? n. slqi,416 C)filffm;IE1

n. [email protected],' A.nI111,46 qviLl1SnL4ei

A. [email protected](1554 Onnlit119117Y1 vilternnItrio [email protected],1J

Gm*. vuuninwmtvit-iinvielagifiltIn fl1b1 ? i(lf1181,11 ?

n. 1.17.z.efi T. n. mr,qt-.1 164 mzolutivi

A.11i11111111.1 A. i1 I. 111Za111.0.1

agun.1P111,ttiqtrildhS1F1'155t1.1 ? ?

n. 011*11.`', OtylfFit n. CU. L1ThAi
1. `[email protected],
riaSnt Numfila111),oil 01111,1g1f11141199116t1

0)611. ? o)&. cn ?

• 1st,41 [email protected] a.64. 1-IvIt; G)0

111:21.119131 Oti amileitlaEuu-rd
=‘,4
A. A11.11:AMMEJ
yl.91111.11TaltLIViTa1lif1590197111Ifl 1.19111t1.011 ?

fl. b 117t1191 111t1.1f11 1. [email protected]',517110

ft d 111t1.191 1. d 111111.49I

mcnb. finvilA'1H1FJ1.19M1117. tj?

mohU.SlEilii6JaavuTii

A. 91if15171.1 1.

61.10115-11119 ltiLielkeplilt.11,1,1,,1 19111JAM111.1

IIIVITV159161.11 ?

ft i.ITT71

A. 1.1h1;75 1. 5191

ognd.Jfl1JLiamfr-naA'Nvn-rakEiT61,91 ?

fl. flUTAi [email protected]

A. 1:111.111114 9T91/11111,3..111

mcn&. [email protected] ?

rrkvann T. iit-imtann

9. 11-11.11t11011151 1. 2:19711Jliiulann

xto.‘6112i1111141EMITHTINIYITV15Li'l ?

n. qua-)11clial

11. qua-mani,n1 6111.116f11

A. LJ1LliTN1111,f11

ph:rut/null

Oa"G"). r,:vz1 [email protected] ?

`611Ci1J-1ti

9. 111141411411


Click to View FlipBook Version
Previous Book
PKL 2021
Next Book
5 RPT T4