The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by izarinaabdrazak, 2019-01-28 23:17:39

RPT GKT TINGKATAN 4 2019 pdf

RPT GKT TINGKATAN 4 2019 pdf

Izarina/GKT/T4/2019

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2019
GRAFIK KOMUNIKASI TEKNIKAL
TINGKATAN 4

MINGGU/TARIKH BIDANG PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CATATAN
1
PENGURUSAN BENGKEL DANKELAS
( 2-4/1/18)

1.0 PENGENALAN KEPADA GKT

2 1.1 Pengenalan kepada GKT 1.1.1 Menerangkan evolusi lukisan teknikal Cadangan aktiviti :
7-12/1 1.1.2 Mengenalpasti agensi yang terlibat dalam  Penerangan dan
1.1.3 kepiawaian lukisan teknikal di dalam dan luar
@12/1 1.1.4 perbincangan evolusi
Merentas desa dan negara.
gotong royong 1.1.5 Membezakan sistem unjuran: lukisan
perdana (i) Sistem Unjuran Berpusat  Menunjukkan contoh carta
(ii) Sistem Unjuran Selari
Mentafsir GKT sebagai: system unjuran
(i) Media komunikasi dalam bentuk grafik  Perbincangan skop
(ii) Memberi maklumat berkaitan bidang
kepentingan kepiawaian
teknikal dan agensi-agensi yang
Mencadangkan bidang kerjaya yang terlibat :
berkaitan dengan GKT.
o SIRIM
o ANSI
o JSM
o BS
o ISO
 Perbincangan penggunaan
ICT dalam GKT
 Perbincangan skop kerjaya
dalam GKT
 Tayangan video kerjaya
berkaitan

1

Izarina/GKT/T4/2019

1.2 Media dan peralatan 1.2.1 Menamakan peralatan Teknikal Nota :
GKT 1.2.1.1 Papan lukisan (drawing board)  Mempamerkan dan
1.2.1.2 Sesiku T
1.2.1.3 Set sesiku 45o, 60o dan 30o menamakan peralatan GKT
1.2.1.4 Set jangka lukis  Menunjukkan cara
1.2.1.5 Lengkung perancis
1.2.1.6 Pensel menggunakan peralatan
1.2.1.7 Pemadam GKT
1.2.1.8 Plat pencontoh  Menghasilkan lukisan
1.2.2 Menentukan fungsi peralatan GKT dengan menggabungkan
beberapa alatan

1.3 Menyediakan kertas 1.3.1 Mengenalpasti saiz kertas Cadangan aktiviti :
lukisan teknikal 1.3.2  Kertas A4  Menunjukkan contoh dan
 Kertas A3
 Kertas A2 penerangan mengenai saiz
 Kertas A1 kertas lukisan
 Kertas A0  Menunjuk cara melukis
Melaraskan kertas di atas papan lukisan garisan sempadan dan
ruang tajuk
 Menunjuk cara melaras
kertas di atas papan lukisan
dengan betul

3 1.4 Melukis garisan dan menulis 1.4.1 Menyatakan abjad garisan dan ciri-cirinya. Cadangan aktiviti :
14-19/1 huruf dengan teknik yang  Garisan binaan  Penerangan mengenai jenis-
betul  Garisan objek
 Garisan terlindung jenis dan kegunaan abjad
 Garisan tengah garisan
 Garisan satah pemotongan  Menunjukkan contoh-
contoh abjad
 Garisan dimensi  Membezakan cirri-ciri abjad
 Garisan fantom garisan
 Garisan tambahan / unjuran

2

Izarina/GKT/T4/2019

1.4.2 Menyatakan jenis-jenis garisan dan  Menunjuk cara melukis

kegunaannya dalam GKT garisan mengufuk, condong,
 Garisan lurus tegak
serenjang dan selari
 Garisan mengufuk menggunakan sesiku set
 Garisan condong
 Garisan serenjang dan sesiku T
 Menunjukkan contoh jenis-
 Garisan selari jenis penghurufan

1.4.3 Membina garisan sempadan dan ruang tajuk  Membezakan bentuk-
dengan abjad garisan yang betul. bentuk huruf
1.4.4 Menghasilkan garisan pada darjah kehitaman  Menunjuk cara menulis
dan ketebalan yang seragam dengan huruf mengikut teknik
penghurufan yang betul
menggunakan peralatan serta teknik yang  Latihan melukis abjad
betul garisan dan huruf
1.4.5 Menghasilkan huruf mengikut teknik
penghurufan yang betul

1.5 Melakar Lukisan 1.5.1 Menerangkan prinsip lakaran Cadangan aktiviti :
Ortografik, Lukisan 1.5.2 Melakarkan garisan lurus, bulatan, lengkok,  Penerangan teknik lakaran
Isometri, Lukisan Oblik dan lengkung dan bentuk dengan kaedah yang  Menunjukkan teknik
Lukisan Perspektif betul
lakaran yang betul
 Menunjukkan cara melakar

di atas kertas grid dan
kertas kosong
 Menunjukkan cara
membuat anggaran
perkadaran rajah yang betul
 Menyediakan contoh
lakaran saiz penuh dan
perkadaran
 Menunjukkan car membuat
teknik perkadaran
 Membuat anggaran
perkadaran rajah lakaran

3

Izarina/GKT/T4/2019

1.5.3 Menghasilkan lakaran bongkah asas  Menunjuk cara melakar
mengikut perkadaran yang betul. garisan lurus, bulatan,
i) Prisma lengkok, lengkung dan
ii) Silinder bentuk
iii) Kon
iv) Piramid  Menunjuk cara melakar
bongkah asas mengikut
1.5.4 Melakar jenis-jenis lukisan berikut: perkadaran yang betul
(i) Ortografik
(ii) Isometri  Menunjuk cara melakar
lukisan ortografik, Isometri,
(iii) Oblik Oblik dan perspektif
(iv) Perspektif
(v) Aksonometri  Latihan melakar

2.0 GARISAN, SUDUT DAN BULATAN Cadangan aktiviti :
 Penerangan konsep
4 2.1 Melukis dan membahagi 2.1.1 Melukis garisan serenjang pada :
21-26/1 garisan dengan kaedah (i) Satu titik di garisan pelbagai garisan
geometri (ii) Satu titik di luar garisan dengan  Menunjuk cara melukis
@21/1 (Isnin)
- Cuti Thaipusam kaedah geometri garisan serenjang dan selari
- Cuti peristiwa 1  Menunjuk cara membahagi
2.1.2 Melukis garisan selari dengan kaedah
@25-26/1 geometri dua sama garisan dan
- Kursus membahagi garisan kepada
2.1.3 Melukis dan membahagi dua sama garisan beberapa bahagian
Kepimpinan dengan kaedah geometri
- Ladap 1

4

Izarina/GKT/T4/2019 2.1.4 Melukis dan membina garisan kepada
beberapa bahagian yang sama dengan kaedah
5 geometri
28/1-2/2
2.1.5 Membina dan membahagi garisan mengikut
6 nisbah tertentu dengan kaedah geometri
4-9/2
2.2 Melukis pelbagai sudut 2.2.1 Menamakan pelbagai jenis sudut Cadangan aktiviti :
dengan kaedah geometri  Sudut tirus  Menerangka jenis-jenis
 Sudut tepat
 Sudut cakah sudut
 Sudut penggenap  Menunjuk cara
 Sudut refleks
 Sudut pelengkap membahagi dua sudut
 Menunjuk cara melukis
2.2.2 Membahagi dua sama sudut dengan kaedah
2.2.3 geometri sudut 30o, 60o dan 75o
2.2.4 Menghasilkan pelbagai sudut dengan dengan menggunakan
2.2.5 menggunakan sesiku set sesiku set
Menghasilkan pelbagai sudut dengan kaedah  Menunjuk cara melukis
geometri sudut 90o, 45o, 60o, 30o,
Membina dan memindahkan sudut dengan 15o dan 75o dengan
kaedah geometri kaedah geometi
 Menunjuk cara
memindahkan sudut

2.2.6 Membina semula gambarajah yang
mengandungi beberapa garisan dan sudut
dengan betul, tepat dan jitu

CUTI PERAYAAN @CUTI TAHUN BARU CINA
TAHUN BARU CINA - 5 – 6/2/19
- (SELASA DAN RABU)

5

Izarina/GKT/T4/2019 2.3 Melukis bulatan mengikut 2.3.1 Menyatakan istilah dan ciri-ciri bulatan Cadangan aktiviti :
kriteria yang diberi 2.3.2  Jejari  Penerangan mengenai
7  Diameter
11-16/2  Pusat istilah dan ciri bulatan
 Lilitan
 Tembereng  Menunjuk cara
 Perentas menentukan pusat bulatan
 Sukuan dengan menggunakan
 Lengkok kaedah perentas
 Sektor
Menggunakan kaedah membahagi dua  Menunjuk cara
perentas untuk menentukan pusat bulatan menentukan pusat lengkok
dan lengkok dengan kaedah perentas

2.3.3 Melukis bulatan dan lengkok apabila diberi :  Menunjuk cara melukis
(i) jejari bulatan apabila diberi
(ii) diameter diameter
(iii) tiga titik
 Menunjuk cara melukis
2.3.4 Melukis bulatan terterap lilit pada segi tiga bulatan apabila diberi
2.3.5 Melukis bulatan terterap dalam segi tiga jejari

6  Menunjuk cara melukis
bulatan apabila diberi tiga
titik

 Menunjuk cara melukis
bulatan terterap lilit pada
satu segitiga

 Menunjuk cara melukis
bulatan terterap dalam
satu segi tiga

 Latihan melukis bulatan
mengikut kriteria

Izarina/GKT/T4/2019

3.0 SEGITIGA, SEGIEMPAT DAN POLIGON

8 3.1 Melukis segi tiga mengikut 3.1.1 Menyatakan jenis-jenis dan ciri-ciri segitiga Cadangan aktiviti :
18-23/2 kriteria yang diberi 3.1.2  Segi tiga sama sisi  Sumbangsaran
 Segi tiga kaki sama
@22/2 (Jumaat)  Segi tiga tepat pengetahuan sedia
- cuti peristiwa 2  Segi tak sama kaki ada berkaitan cirri-
- cuti hari sukan ciri dan jenis-jenis
sekolah Membina segi tiga sama sisi apabila diberi sisi segi tiga
 Menunjuk cara
melukis segi tiga sama
apabila diberi sisi

3.1.3 Melukis segi tiga tepat apabila diberi  Menunjuk cara melukis segi
tiga tepat apabila diberi
hipotenus dan satu sisi
hipotenus dan satu sisi
3.1.4 Melukis segi tiga apabila diberi perimeter dan  Menunjuk cara melukis segi
tiga apabila diberi
nisbah sisi
perimeter dan nisbah sisi
3.1.5 Melukis segitiga apabila diberi tiga penengah  Menunjuk cara melukis
segitiga apabila diberi tiga
penengah

3.1.6 Melukis segi tiga apabila diberi tapak, sudut  Menunjuk cara melukis segi
tiga apabila diberi tapak,
puncak dan satu sisi
sudut puncak dan satu sisi
3.1.7 Melukis segi tiga apabila diberi tapak, sudut  Menunjuk cara melukis segi
puncak dan tinggi tiga apabila diberi tapak,
sudut puncak dan tinggi

3.1.8 Melukis segi tiga apabila diberi tapak, sudut  Menunjuk cara melukis segi
tiga apabila diberi tapak,
puncak dan satu sudut tapak
sudut puncak dan satu
sudut tapak
 Latihan melukis pelbagai
3.1.9 Menghasilkan lukisan gabungan pelbagai
segitiga jenis segitiga mengikut

7

Izarina/GKT/T4/2019 criteria yang diberikan
9
3.2 Melukis segi empat 3.2.1 Menyatakan jenis-jenis segi empat Dan ciri- Cadangan aktiviti :
25/2-2/3 mengikut kriteria yang cirinya:  Penerangan mengeni jenis
diberi
10  Segi empat sama dan cirri-ciri segi empat
4-9/3 3.3 Melukis poligon sekata
@ Hantar buku nota mengikut kriteria yang  Segi empat tepat
dan latihan 1 diberi  Segi empat selari
 Rombus
 Lelayang
 Trapezium

3.2.2 Melukis segi empat sama apabila diberi sisi  Menunjuk cara melukis segi

empat sama apabila diberi
sisi

3.2.3 Membina segi empat sama apabila diberi dua  Menunjuk cara melukis segi
sisi empat tepat apabila diberi

dua sisi
3.2.4 Melukis segi empat tepat apabila diberi  Menunjuk cara melukis segi

pepenjuru empat tepat apabila diberi
pepenjuru

3.2.5 Menghasilkan lukisan gabungan pelbagai segi  Latihan melukis segi empat
empat mengikut criteria yang

diberikan

3.3.1 Menyatakan jenis-jenis dan ciri poligon Cadangan aktiviti :
 Pentagon  Menerang dan
 Heksagon
 Heptagon mempamerkan melalui
 Oktagon carta jenis-jenis dan cirri-
ciri polygon
 Nonagon
 Dekagon  Penerangan perbezaan
polygon sekata dengan
polygon tak sekata

8

Izarina/GKT/T4/2019 3.3.2 Melukis pentagon sekata apabila diberi sisi  Menunjuk cara melukis
3.3.3 Membina pentagon sekata apabila diberi pentagon sekata apa bila
11 bulatan terterap lilit diberi sisi
11-16/3 3.3.4 Membina heksagon sekata apabila diberi sisi
3.3.5 Melukis heksagon sekata apabila diberi jarak  Menunjuk cara melukis
12 menyerong sudut pentagon sekata apabila
18-22/3 3.3.6 Melukis heksagon sekata apabila diberi jarak diberi bulatan terterap lilit
23-31/3 menyerong rata
3.3.7 Menghasilkan lukisan gabungan pelbagai  Menunjuk cara melukis
poligon heksagon apabila diberi sisi

 Menunjuk cara melukis
heksagon sekata apabila
diberi jarak menyerong rata

 Menunjuk cara melukis
heksagon sekata apabila
diberi jarak menyerong
rata

 Latihan melukis polygon
mengikut criteria yang
diberikan.

ULANGKAJI UNTUK UJIAN FORMATIF 1

UJIAN FORMATIF 1
(18/3 – 20/3)

21/3/19 Mesyuarat Agung PIBG
22/3/19 (Ulangkaji UF1)

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
@Program Menggilap Permata PT3 dan SPM

25 – 27 Mac 2019

9

Izarina/GKT/T4/2019

4.0 PEMBESARAN DAN PENGECILAN

13 4.1 Konsep pembesaran dan 4.1.1 Menerangkan konsep pembesaran dan Cadangan aktiviti :
1-6/4 pengecilan 4.1.2 pengecilan  Penerangan konsep
Membandingkan pembesaran dan pengecilan
antara nisbah sisi dengan nisbah luas pembesaran dan pengecilan
rajah mengikut nisbah luas
dan nisbah sisi
 Membezakan konsep
pengecilan atau nisbah sisi
dengan nisbah luas dan
perkaitan antara satu sama
lain

4.2 Melukis rajah pengecilan 4.2.1 Melukis pengecilan rajah satah yang  Menunjuk cara melukis
mengikut nisbah sisi 4.2.2 mempunyai sisi lurus mengikut nisbah sisi pengecilan rajah satah yang
Membina pengecilan rajah satah yang mempunyai sisi lurus
mempunyai sisi lurus, lengkok dan bulatan mengkut nisbah sisi
mengikut nisbah sisi
 Menunjuk cara melukis
pengecilan rajah satah yang
mempunyai sisi lurus,
lengkok dan bulatan
mengikut nisbah luas

 Latihan melukis rajah satah
mengikut nisbah sisi

4.3 Melukis rajah pembesaran 4.3.1 Melukis pembesaran rajah satah yang  Menunjuk cara melukis
mengikut nisbah sisi 4.3.2 mempunyai sisi lurus mengikut nisbah sisi pembesaran rajah satah
Membina pembesaran rajah satah yang yang mempunyai sisi lurus
mempunyai sisi lurus, lengkok dan bulatan mengikut nisbah sisi
mengikut nisbah sisi
 Menunjuk cara melukis

10

Izarina/GKT/T4/2019 pembesaran rajah satah
yang mempunyai sisi lurus,
14 lengkok dan bulatan
8-13/4 mengikut nisbah luas
@ 12 – 14 April  Latihan melukis rajah satah
- Perkhemahan mengikut nisbah sisi
Perdana
- Ladap 3 4.4 Melukis rajah pengecilan 4.4.1 Melukis rajah pengecilan mengikut nisbah Cadangan aktiviti :
@15/4 (Isnin) mengikut nisbah luas 4.4.2 luas  Menunjuk cara melukis
Cuti MBMB Membina pengecilan rajah satah yang
mempunyai sisi lurus, lengkok dan bulatan pengecilan rajah satah yang
mengikut nisbah luas mempunyai sisi lurus
mengikut nisbah luas
4.5 Melukis rajah pembesaran 4.5.1 Melukis pembesaran rajah satah yang  Menunjuk cara melukis
mengikut nisbah luas 4.5.2 mempunyai sisi lurus mengikut nisbah luas pengecilan rajah satah yang
Membina pembesaran rajah satah yang mempunyai sisi lurus,
mempunyai sisi lurus, lengkok dan bulatan lengkok dan bulatan
mengikut nisbah luas mengikut nisbah luas
 Latihan melukis rajah satah
mengikut nisbah luas

 Menunjuk cara melukis
pembesaran rajah satah
yang mempunyai sisi lurus
mengikut nisbah luas

 Menunjuk cara melukis
pembesaran rajah satah
yang mempunyai sisi lurus,
lengkok dan bulatan
mengikut nisbah luas

 Latihan melukis rajah satah
mengikut nisbah luas

11

Izarina/GKT/T4/2019

5.0 ELIPS, PARABOLA DAN TANGEN

15 5.1 Konsep Elips dan Parabola 5.1.1 Menyatakan ciri-ciri Elips dan Parabola. Cadangan aktiviti :
15-20/4 i) Elips  Penerangan cirri-ciri elips

 Pusat dan parabola dengan
 Paksi major menggunakan rajah elips
 Paksi minor dan parabola
ii) Parabola  Menunjukkan contoh
 Mercu aplikasi elips dan parabola
 Paksi simetri dalam kehidupan seharian
 Mengenal pasti perbezaan
5.1.2 Membezakan Elips dan Parabola cirri-ciri elips dan parabola

5.2 Melukis Elips kaedah yang 5.2.1 Melukis Elips mengikut kaedah bulatan @CUTI MELAKA BANDARAYA
ditentukan sepusat BERSEJARAH
-15/4/19
5.3 Melukis Parabola mengikut 5.3.1 Melukis parabola mengikut kaedah segi - (ISNIN)
kaedah yang ditentukan empat tepat
 Menunjuk cara melukis
elips mengikut kaedah
bulatan sepusat
o Sukuan elips
o Separuh elips

 Menunjuk cara melukis
parabola mengikut kaedah
segi empat tepat untuk
separuh parabola

 Latihan melukis elips dan
parabola serta

12

Izarina/GKT/T4/2019

gabungannya

16 5.4 Mengenalpasti konsep dan 5.4.1 Menerangkan konsep dan ciri ketangenan: Cadangan aktiviti :
22-27/4 ciri-ciri ketangenan (i) garisan lurus dan bulatan  Penerangan konsep dan
(ii) bulatan dan bulatan di sebelah dalam
(iii) bulatan dan bulatan di sebelah luar cirri-ciri tangen
 Perbincangan serta tunjuk

contoh aplikasi tangen
dalam kehidupan seharian
dalam bentuk rajah atau
gambar

5.5 Melukis garisan bertangen 5.5.1 Membina garisan bertangen kepada bulatan
pada bulatan dalam pelbagai apabila:
keadaan (i) titik berada di lilitan bulatan
(ii) titik berada pada luar bulatan
(iii) dua bulatan secara luar  menunjuk cara melukis
(iv) dua bulatan secara dalam garisan tangent yang
menyentuh sebelah luar
dua bulatan

 menunjuk cara melukis
garisan tangent yang
menyentuh sebelah dalam
dua bulatan

17 5.6 Melukis bulatan bertangen 5.6.1 Melukis bulatan bertangen kepada: Cadangan aktiviti :
29/4-4/5 pada garisan dalam (i) garis lurus apabila diberi jejari bulatan  menunjuk cara melukis satu
pelbagai keadaan (ii) dua garis lurus apabila diberi jejari bulatan
@1/5 (Rabu) (iii) dua garis lurus apabila diberi satu titik bulatan yang bertangen
Cuti hari pekerja tangen kepada satu garisan apabila
diberi jejari
 menunjuk cara melukis satu
bultan yang diberi jejari

13

Izarina/GKT/T4/2019

5.7 Melukis bulatan bertangen 5.7.1 Menghasilkan bulatan bertangen kepada: bertangen kepada dua
pada bulatan dalam (i) satu bulatan lain dan menyentuh di garisan
pelbagai keadaan sebelah luar
(ii) satu bulatan lain dan menyentuh di @CUTI HARI PEKERJA
sebelah dalam - 1/5/19
- RABU
(iii) dua bulatan lain dan menyentuh di
sebelah dalam Cadangan aktiviti :
 Menunjuk cara membina
(iv) dua bulatan lain dan menyentuh di
sebelah luar bulatan yang menyentuh
bulatan lain di sebelah luar
(v) dua bulatan lain yang menyentuh di  Menunjuk cara membina
sebelah dalam dan luar bulatan yang menyentuh
bulatan lain di sebelah
(vi) satu bulatan lain melalui titik tangen dan dalam
satu titik lain yang diberi  Menunjuk cara membina
bulatan yang bertangen
kepada dua bulatan lain di
sebelah dalam
 Menunjuk cara membina
bulatan yang bertangen
kepada dua bulatan lain di
sebelah luar
 Menunjuk cara membina
bulatan yang bertangen
kepada dua bulatan lain
yang menyentuh sebelah
dalam dan luar
 Menunjuk cara membina
bulatan yang bertangen
kepada satu titik tangent
pada bulatan dengan satu
titik lain yang diberi
 Menunjuk cara membina

14

Izarina/GKT/T4/2019

(vii) satu bulatan lain yang menyentuh di bulatan yang bertangen

sebelah luar dan melalui titik tangen yang kepada satu bulatan lain
diberi yang bertangen kepada

garisan atau bulatan
 Latihan yang
menggabungkan beberapa

konsep tangent di atas

18 ULANGKAJI @CUTI AWAL RAMADAN
6-11/5 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN - 6/5/19
- ISNIN
19
13-18/5 @16/5/19
Sambutan Hari guru
20
20-24/5 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN @CUTI HARI WESAK
- 20/5/19
25/5-9/6 - ISNIN)

CUTI PERTENGAHAN TAHUN
HARI RAYA AIDIL FITRI
(5-6 JUN 2019)

@KELAS KECEMERLANGAN AKADEMIK
(BENGKEL TEKNIK MENJAWAB)

27 – 29 MEI 2019

6.0 UNJURAN ORTOGRAFIK

21 6.1 Konsep dan simbol satah 6.1.1 Menerangkan konsep dan simbol satah : Cadangan aktiviti :
10-15/6 unjuran ortografik (i) unjuran sudut pertama  penerangan satah unjran
(ii) unjuran sudut ketiga
sudut pertama dan sudut
ketiga bagi sesuatu
bongkah dengan

15

Izarina/GKT/T4/2019 6.2 Prinsip sukuan ortografik 6.2.1 Membandingkan prinsip sukuan: menggunakan rajah dan
(i) unjuran sudut pertama slide power point
22 (ii) unjuran sudut ketiga
17-22/6  mengenalpasti perbezaan
@22-23/6 6.3 Melukis Lukisan Ortografik 6.3.1 Melukis Lukisan Ortografik menggunakan antara satah unjuran sudut
- Karnival PIBG menggunakan unjuran sudut unjuran sudut ketiga bagi: pertama dan sudut ketiga
@24/6 ketiga bagi pelbagai bongkah (i) bongkah yang mempunyai permukaan
Cuti Peristiwa  menunjuk cara dan melukis
rata unjuran ortografik bagi
23 (ii) bongkah yang mempunyai permukaan unjuran sudut ketiga
24-29/6 sesuatu bongkah
rata dan condong o bongkah yang
(iii) bongkah yang mempunyai permukaan punyai permukaan
rata
rata, condong dan bulatan o bongkah yang
(iv) bongkah yang mempunyai permukaan punyai permukaan
rata dan condong
rata, condong dan oblik o bongkah yang
(v) bongkah yang mempunyai permukaan punyai permukaan
rata, condong dan
rata, condong dan lengkung bulatan
(vi) bongkah yang mempunyai gabungan o bongkah yang
punyai permukaan
permukaan rata, condong dan
oblik
o bongkah yang
punyai permukaan
rata, condong dan
melengkung

16

Izarina/GKT/T4/2019

o bongkah yang
punyai gabungan
permukaan

24 6.4 Pendimensian Lukisan 6.4.1 Menerangkan komponen dalam  Penerangan konsep
1-6/7 Ortografik pendimensian. pendimensian dan jenis-
(i) Garisan dimensi jenis pendimensian
@Pemeriksaan buku (ii) Garisan penunjuk
nota dan latihan 2 (iii) Garisan tambahan
(iv) Ruang kelegaan

6.4.2 Penerangan konsep dan pendimensian  Tunjuk cara mendimensi

menggunakan sistem terjajar dan ekaarah lukisan ortografik dengan
menggunakan system

6.4.3 Menyatakan jenis-jenis dimensi. ekaarah atau system
(i) Dimensi saiz terjajar

(ii) Dimensi Kedudukan
(iii) Dimensi jejari  Menunjuk cara melukis :

(iv) Dimensi bulatan dan lengkok o Dimensi saiz
(v) Dimensi sudut o Dimensi kedudukan

o Dimensi jejari
6.4.4 Mendimensikan Lukisan Ortografik mengikut o Dimensi bulatan

sistem Ekaarah dan terjajar bagi: dan lengkok
(i) Dimensi Kedudukan o Dimensi sudut
(ii) Dimensi Saiz

(iii) Dimensi Sudut  Menunjuk cara melukis :
(iv) Dimensi Jejari o Dimensi kedudukan

(v) Dimensi Diameter o Dimensi saiz
o Dimensi sudut

o Dimensi jejari
o Dimensi diameter

17

Izarina/GKT/T4/2019

7.0 LUKISAN PANDANGAN TAMBAHAN

25 7.1 Konsep dan jenis Pandangan 7.1.1 Menerangkan konsep dan kegunaan Cadangan Aktiviti :
8-13/7  Penerangan konsep dan
Bantuan Pandangan Bantuan
26 penggunaan pandangan
15-20/7 7.1.2 Membandingkan antara Pandangan Bantuan tambahan
dan Pandangan Ortografik  Perbandingan lukisan
pandangan tambahan dan
7.2 Melukis Pandangan 7.2.1 Menentukan satah rujukan bagi satu ortografik
Tambahan bagi pelbagai pandangan tambahan.  Mengenal pasti jenis-jenis
bongkah pandangan tambahan
7.2.2 Melukis Pandangan Tambahan bagi  Memaparkan contoh rajah
pandangan tambahan
 Menghubungkan konsep
unjuran ortografik dengan
pandangan tambahan
 Penjelasan konsep dalam
lukisan pandangan
tambahan

o Panjang sebenar
o Sudut sebenar
o Bentuk sebenar
 Menunjuk cara kaedah
menentukan:
o Panjang sebenar
o Sudut sebenar
o Bentuk sebenar

 Menunjuk cara dan
menentukan satah rujukan
bagi pandangan tambahan

 Menunjuk cara dan melukis

18

Izarina/GKT/T4/2019

permukaan condong bongkah geometri yang pandangan tambahan bagi
diberi dua pandangan ortografik iaitu: permukaan condong
(i) Diberi pandangan hadapan dan bongkah geometri yang
diberi dua pandangan
pandangan sisi ortografik dengan betul
(ii) Diberi pandangan atas dan pandangan apabila diberi pandangan
hadapan dan sisi
hadapan  Menunjuk cara dan melukis
pandangan tambahan bagi
7.2.3 Melukis Pandangan Tambahan bagi bongkah bongkah geometri
geometri permukaan condong dan lengkung permukaan condong dan
27 yang diberi dua pandangan ortografik iaitu: lengkung yang diberi dua
22-27/7 (i) Diberi pandangan hadapan dan pandangan ortografik
(diberi pandangan atas dan
pandangan sisi hadapan)
(ii) Diberi pandangan atas dan pandangan  Menyelesaikan masalah
yang berkaitan pandangan
hadapan tambahan bagi bongkah
geometri permukaan
condong dan lengkung yang
diberi dua pandangan
ortografik

8.0 LUKISAN ISOMETRI

28 8.1 Konsep dan ciri- ciri Lukisan 8.1.1 Menerangkan konsep isometri bagi paksi  Penerangan mengenai
29/7-3/8 Isometri 8.1.2 biasa, paksi panjang dan paksi terbalik konsep unjuran isometri
8.1.3 Membezakan ciri garisan Isometri dan dan jenis-jenis paksi
garisan bukan Isometri. isometri

Menerangkan ciri sudut, bulatan dan  Mengenal pasti cirri-ciri
lengkung dalam Isometri lukisan isometri

19

Izarina/GKT/T4/2019  Menunjuk cara melukis
29
8.2 Kaedah melukis Lukisan 8.2.1 Membandingkan kaedah kotak dan kaedah lukisan isometri dengan
5-10/8 Isometri kerangka untuk melukis Lukisan Isometri kaedah kotak dan kaedah

8.3 Melukis Lukisan Isometri 8.2.2 Membandingkan kaedah empat pusat dan kerangka
Paksi biasa bagi pelbagai kaedah koordinat dalam melukis bulatan dan  Menunjuk cara melukis
bongkah lengkok bulatan dan lengkok

dengan menggunakan
kaedah empat pusat atau

kaedah koordinat

8.3.1 Membina Lukisan Isometri bongkah geometri  Menunjuk cara dan melukis

dengan kaedah kotak lukisan isometri bongkah
8.3.2 Menghasilkan Lukisan Isometri bongkah geometri dengan kaedah

geometri dengan kaedah kerangka kotak
8.3.3 Membina bulatan isometri dengan kaedah  Menunjuk cara dan melukis

empat pusat bulatan isometri dengan
8.3.4 Membina lengkung isometri dengan kaedah kaedah empat pusat

koordinat  Menunjuk cara dan melukis
8.3.5 Menghasilkan Lukisan Isometri bagi bongkah lengkung isometri dengan

yang mempunyai permukaan rata kaedah koordinat
8.3.6 Membina Lukisan Isometri bagi bongkah yang

mempunyai permukaan rata dan condong
8.3.7 Menghasilkan Lukisan Isometri bagi bongkah

yang mempunyai permukaan lengkok / bulat
8.3.8 Membina Lukisan Isometri bagi bongkah yang
mempunyai permukaan rata, condong dan

oblik
8.3.9 Menghasilkan Lukisan Isometri bagi bongkah

yang mempunyai permukaan lengkung.
8.3.10 Membina Lukisan Isometri bagi bongkah yang

mempunyai gabungan permukaan

20

Izarina/GKT/T4/2019

12-17/8 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2
30 CUTI AIDIL ADHA
11 – 12 OGOS 2019
19-24/8
8.4 Melukis Lukisan Isometri 8.4.1 Membina Lukisan Isometri bongkah geometri  Menunjuk cara dan melukis
31 Paksi biasa bagi pelbagai
26-31/8 bongkah dengan kaedah kotak lukisan isometri bongkah
8.4.2 Menghasilkan Lukisan Isometri bongkah geometri dengan kaedah

geometri dengan kaedah kerangka kotak
8.4.3 Membina bulatan isometri dengan kaedah  Menunjuk cara dan melukis
empat pusat bulatan isometri dengan

8.4.4 Membina lengkung isometri dengan kaedah kaedah empat pusat
koordinat  Menunjuk cara dan melukis

8.4.5 Menghasilkan Lukisan Isometri bagi bongkah lengkung isometri dengan
yang mempunyai permukaan rata kaedah koordinat

8.4.6 Membina Lukisan Isometri bagi bongkah yang
mempunyai permukaan rata dan condong

8.4.7 Menghasilkan Lukisan Isometri bagi bongkah
yang mempunyai permukaan lengkok / bulat

8.4.8 Membina Lukisan Isometri bagi bongkah yang
mempunyai permukaan rata, condong dan

oblik
8.4.9 Menghasilkan Lukisan Isometri bagi bongkah

yang mempunyai permukaan lengkung.
8.4.10 Membina Lukisan Isometri bagi bongkah yang
mempunyai gabungan permukaan

8.4 Mendimensi Lukisan 8.4.1 Menghasilkan Lukisan Isometri berdimensi  Menunjuk cara dan
Isometri dengan menggunakan sistem ekaarah dan mendimensikan lukisan
sistem terjajar.
isometri dengan
menggunakan system
ekaarah dan system terjajar

21

Izarina/GKT/T4/2019  Latihan lukisan isometri
32 bagi bongkah yang
mempunyai gabungan
2-7/9 permukaan
33
@CUTI HARI KEBANGSAAN
9-14/9 - 31 OGOS 2019
- SABTU

9.0 LUKISAN OBLIK

9.1 Konsep dan ciri-ciri Lukisan 9.1.1 Menerangkan konsep oblik  Penerangan mengenai
Oblik 9.1.2 Membezakan ciri-ciri oblik konsep oblik dan cirri-ciri
 Garisan oblik lukisan oblik
9.1.3  Garisan bukan oblik
9.1.4  Sudut dalam oblik  Mengenal pasti jenis-jenis
 Bulatan dalam oblik lukisan oblik
 Lengkok dalam oblik
Menerangkan jenis Lukisan Oblik  Penerangan mengenai
 Oblik kavalier pemilihan orientasi yang
 Oblik kabinet sesuai
 Oblik am
Menentukan orientasi Lukisan oblik yang @CUTI AWAL MUHARRAM
sesuai - 2 SEPT 2019
- ISNIN

9.2 Melukis Lukisan Oblik 9.2.1 Membina Lukisan Oblik dengan kaedah  Menunjuk cara dan melukis
(i) Kotak lukisan oblik dengan
(ii) Kerangka menggunakan kaedah kotak
dan kerangka

9.2.2 Menghasilkan bulatan Oblik dan lengkok Oblik  Menunjuk cara dan melukis
dengan kaedah Empat Pusat dan Koordinat bulatan oblik dan lengkok

22

Izarina/GKT/T4/2019 9.3 Melukis Lukisan Oblik 9.3.1 Membina Lukisan Oblik bagi bongkah yang oblik dengan kaedah empat
34 bagi pelbagai bongkah 9.3.2 mempunyai permukaan rata, condong dan pusat dan koordinat
oblik.
16-21/9 9.3.3 Menghasilkan Lukisan Oblik bagi bongkah @CUTI KEPUTERAAN YDP
yang mempunyai AGONG
35 (i) permukaan bulat - 9 SEPT 2019
23-28/9 (ii) lengkok - ISNIN
Membina Lukisan Oblik bagi bongkah yang
mempunyai gabungan permukaan  Menunjuk cara dan melukis
lukisan oblik bagi bongkah
9.4 Mendimensi Lukisan 9.4.1 Membina Lukisan Oblik berdimensi dengan yang mempunyai :
Oblik menggunakan sistem ekaarah dan terjajar. o Permukaan rata
o Permukaan
condong
o Permukaan oblik

 Menunjuk cara dan melukis
lukisan oblik bagi bongkah
yang mempunyai
permukaan bulat dan
lengkok

 Menunjuk cara dan melukis
lukisan oblik bagi bongkah
yang mempunyai gabungan
permukaan

@CUTI HARI MALAYSIA
- 16 SEPT 2019
- ISNIN

 Menunjuk cara dan
mendimensi lukisan oblik
dengan menggunakan
system ekaarah dan system
terjajar

23

Izarina/GKT/T4/2019 ULANGKAJI  Latihan lukisan oblik
ULANGKAJI berdimensi bagi bongkah
36 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN yang mempunyai gabungan
30/9-5/10 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN permukaan
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
37 ULANGKAJI KERTAS PEPERIKSAAN @CUTI TYT MELAKA
7-12/10 - 11 OKT 2019
AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN - JUMAAT
38 AKIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
14-19/10 @CUTI DEEPAVALI
CUTI AKHIR TAHUN - 28 – 28 OKT 2019
39 23/11/2019 – 1/1/2020 - AHAD/ISNIN
21-26/10 @CUTI MAULIDUR RASUL
24 - 9 NOV 2019
40 - SABTU
28/10 -2/11

41
4-8/11

42
11-16/11

43
18-22/11

23/11

Izarina/GKT/T4/2019
25


Click to View FlipBook Version