The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by adminportal, 2019-05-30 03:14:17

BULETIN EDISI 1 2019

BULETIN EDISI 1 2019

PENGUMUMAN

SIDANG REDAKSI BULETIN BANDARAYA

PENAUNG PENERBIT HAKCIPTA TERPELIHARA
Ybhg. Dato’ Ar. Yew Tung Seang Bahagian Komunikasi Korporat & Sidang Redaksi
Perhubungan Awam BULETIN BANDARAYA
PENASIHAT Majlis Bandaraya Pulau Pinang mengalu-alukan sumbangan
Ir. Addnan Bin Mohd Razali tulisan dan maklum balas.
FOTOGRAFI Sila kemukakan kepada:
KETUA PENGARANG Encik Roslan Bin Ahmad@Awang
Tuan Haji Mohamed Akbar Bin Encik Mohd Shamil Bin Ghazali MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG
Mustapha Encik Saifuldin Bin Mokhtar Tingkat 17, KOMTAR,
Jalan Penang
PENGARANG PEREKA GRAFIK 10675 Pulau Pinang
Encik Hashim Bin Johan Encik Mohd Shahmil Bin Ghazali
Encik Muhammad Nursolehin Bin TEL: 04-2592020
SUB-PENGARANG Abdul Malek FAX: 604-2626260
Encik Muhammad Nursolehin Bin HOTLINE: 604-2637637
Abdul Malek ADUAN WHATSAPP: 016-2004082
Encik Tanwir Bin Misbah www.mbpp.gov.my

ISI KANDUNGAN

MUKA SURAT 1 MUKA SURAT 2
• City Walk 2019 • Majlis Pelancaran Projek Pengecaman Wajah

MUKA SURAT 3 MUKA SURAT 4
• Majlis Perasmian Stesen Pemindahan Sisa Pepejal • Hari Warga Majlis Bandaraya Pulau Pinang

Batu Maung MUKA SURAT 6
• Pelancaran ‘Foldies On Rapid’
MUKA SURAT 5
• Pelancaran Basikal Elektrik Unit Rondaan Berbasikal MUKA SURAT 8
• Pameran Seni Lukisan Insta.Point
MUKA SURAT 7
• Perasmian Penang Hot Air Balloon Fiesta 2019 MUKA SURAT 10
• Kayuhan Santai Sunset Boulevard 2
MUKA SURAT 9
• Kayuhan Santai Sunset Boulevard MUKA SURAT 12
• S.T.E.A.M MalkerSpace @ Balik Pulau
MUKA SURAT 11
• Perjanjian Kerja-kerja Penyelenggaraan Projek MUKA SURAT 15-16
• Majlis Pelancaran & Sesi Taklimat Anugerah Sekolah
Menaiktaraf Lorong Sisi Bersebelahan Bank of China
Hijau 2019
MUKA SURAT 13-14
• Penyampaian Hadiah Pertandingan Mencipta Video MUKA SURAT 18
• Operasi Pemantauan Kebersihan Premis Makanan
Pendek Kempen Kesedaran Sivik
MUKA SURAT 20
MUKA SURAT 17 • Pertandingan Memasak Dalam Taman 2019
• Pelancaran Jersi Kayuhan Bridge 2 Bridge Ride
MUKA SURAT 21
MUKA SURAT 19 • Perasmian Penang International Food Festival 2019
• Fun Run Sempena Sambutan Hari Wanita Sedunia

2019

MUKA SURAT 21
• Pertandingan Inovasi Dan kreativiti Majlis Bandaraya

Pulau Pinang

MUKA SURAT 22
• Kempen Bebas Plastik Sekali Guna & Pendekatan

Tak Nak Penyedut Minuman

Program Untuk makluman, program tahunan anjuran Majlis
Bandaraya Pulau Pinang (MBPP) dengan kerjasama
Riadah City Walk 1.1.19 Kelab Pengembara Pulau Pinang ini menyenaraikan
3 jenis kategori penyertaan iaitu dewasa, kanak-
Program City Walk 1.1.19 yang diadakan kanak dan Orang Kurang Upaya (OKU).
serentak dengan Hari Bandaraya Pulau Pinang Para peserta perlu berjalan sejauh 5KM yang
berjaya menarik seramai lebih daripada 7,000 melintasi zon-zon warisan sekitar kawasan George
orang peserta pada edisi kali ini. Town dan perlu melalui beberapa ‘checkpoint’ yang
Acara yang telah memasuki edisi ke-7 ini masih telah ditetapkan.
membawa matlamat yang sama iaitu untuk Rata-rata peserta yang hadir melahirkan rasa puas
menggalakkan gaya hidup sihat dan sejahtera dan hati dan seronok dengan penganjuran program
penjagaan kesihatan yang baik dalam kalangan pada edisi kali ini dan pasti akan terus menyertai
penduduk Pulau Pinang. acara ini pada tahun hadapan.
Upacara perasmian dan pelepasan para peserta telah Terima kasih kepada semua peserta yang sentiasa
disempurnakan oleh Ketua Menteri Pulau Pinang, menyokong program City Walk pada setiap tahun
YAB. Chow Kon Yeow sambil disaksikan oleh Datuk dan pihak Majlis mengucapkan Selamat Tahun
Bandar MBPP, YBhg. Dato’ Ar. Yew Tung Seang dan Baharu 2019!
tetamu-tetamu jemputan.

1

Majlis

Pelancaran Projek Pengecaman Wajah

Dalam meningkatkan lagi keselamatan Untuk makluman, inisiatif projek ini selaras dengan
Bandaraya George Town, sistem halatuju Kerajaan Negeri untuk merealisasikan
pengecaman wajah melalui CCTV telah seruan Safer, Cleaner, Greener & Healthier terhadap
dilancarkan pada 2 Januari 2019 (Rabu) bertempat negeri Pulau Pinang.
di Bilik CCTV MBPP, Tingkat 4 KOMTAR. Selain itu, pelaksanaan Projek Pengecaman Wajah
Pelancaran telah disempurnakan oleh Ketua Menteri ini turut selari dengan usaha Kerajaan Negeri untuk
Pulau Pinang, YAB. Chow Kon Yeow bersama Exco menjadikan Pulau Pinang sebagai sebuah Bandar
Perumahan, Kerajaan Tempatan Dan Perancangan Selamat menjelang tahun 2030.
Bandar & Desa, YB. Jagdeep Singh Deo A/L Karpal
Singh. Tambahan itu, projek ini juga dilaksanakan
Turut hadir semasa pelancaran ini ialah Exco demi kepentingan awam bagi memperkasa
Pembangunan Pelancongan, Warisan, Kebudayaan tahap keselamatan, mengurangkan insiden
Dan Kesenian, YB. Yeoh Soon Hin; Ketua Polis jenayah, mengawal lalu lintas serta meningkatkan
Pulau Pinang, YBhg. CP Dato' A. Thaiveegan dan penguatkuasaan.
Datuk Bandar MBPP, YBhg. Dato' Ar. Yew Tung Dengan usaha ini, MBPP secara tidak langsung dapat
Seang. membantu pihak berkuasa dalam mengurangkan
kadar jenayah dan seterusnya mewujudkan
kesejahteraan Bandaraya Pulau Pinang.

2

Majlis

Perasmian Stesen Pemindahan Sisa Pepejal
Batu Maung

Majlis Perasmian Stesen Pemindahan Sisa
Pepejal Batu Maung telah dilangsungkan
pada 26 Januari 2019 bertempat di Tapak
Stesen Pemimdahan Sisa Pepejal Batu Maung.

Perasmian telah disempurnakan oleh Keua Menteri Stesen Pemindahan Sisa Pepejal di Batu Maung ini
Pulau Pinang, YAB. Chow Kon Yeow bersama Exco akan membawa manfaat kepada sistem pengurusan
Perumahan, Kerajaan Tempatan Dan Perancangan logistik perjalanan dari aspek perkhidmatan
Bandar & Desa, YB. Jagdeep Singh Deo A/L Karpal pungutan dan pengangkutan sisa pepejal yang cepat
Singh dan Datuk Bandar Majlis Bandaraya Pulau dan efisyen serta menjimatkan kos pengangkutan.
Pinang, YBhg. Dato' Ar. Yew Tung Seang.
Pengurusan sisa pepejal secara bersepadu adalah Stesen ini dilengkapi dengan kemudahan
merupakan satu pendekatan yang strategik bagi dan teknologi pemprosesan serta rawatan
memastikan persekitaran kehidupan masyarakat secondary leachate yang mengikut piawaian
yang berkualiti dan alam sekitar yang bersih dan Detailed Environmental Impact Asessment
sejahtera. dan Environmental Management Plan yang
ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar baik semasa
pembangunan dan pengoperasian.
Diharapkan dengan ada stesen ini pengurusan sisa
pepejal di kawasan Pulau akan lebih efisien dan
memberi kesenangan kepada semua pihak.

3

Sambutan Hari Warga Majlis Bandaraya Pulau Anugerah Perkhidmatan Paling Lama atau Long
Pinang (MBPP) berlangsung dengan meriah Service Award turut diadakan pada sambutan kali
pada 25 Januari 2019 bertempat di Grand ini sebagai tanda penghargaan kepada 10 pekerja
Ballroom SPICE, Bayan Baru. yang telah berkhidmat dengan Majlis selama 40
Majlis ini telah diserikan dengan pelbagai tahun.
persembahan seperti boria, sketsa dan peragaan Dalam pada itu, MBPP juga tidak melupakan
fesyen oleh kakitangan Majlis daripada pelbagai sumbangan pekerja am 3D (difficult, dangerous and
jabatan. dirty) yang sentiasa komited dalam melaksanakan
Sambutan seumpama ini diadakan adalah tugas serta tanggungjawab masing-masing.
bertujuan untuk meraikan kesemua warga Majlis Hal ini demikian kerana kerja-kerja 3D selalunya
yang telah mencurah keringat dalam memastikan bukan pilihan pertama bagi kebanyakan orang,
perkhidmatan yang cemerlang kepada masyarakat. walabagaimanapun pekerja 3D di MBPP sentiasa
Selain itu, majlis makan malam ini adalah sebagai bekerja keras tanpa rungutan dan menyempurnakan
tanda penghargaan kepada seluruh warga kerja tanggungjawab dengan penuh amanah, termasuk
MBPP tidak kira lapisan peringkat yang telah sepanjang musim perayaan Thaipusam baru-baru
memainkan peranan dan bertungkus-lumus selama ini.
ini untuk menjadikan MBPP sebagai salah satu PBT
yang terbaik di Malaysia. Majlis makan malam ini turut dihadiri oleh Ketua
Menteri Pulau Pinang, YAB. Chow Kon Yeow dan
Datuk Bandar MBPP, Ybhg. Dato' Ar. Yew Tung
Seang serta Setiausaha Bandaraya, Ir. Addnan Mohd
Razali.

4

Pelancaran

Basikal Elektrik Unit Rondaan Berbasikal

Majlis Pelancaran Basikal Elektrik Unit MBPP bercadang untuk memperluaskan
Rondaan Berbasikal (URB) Jabatan penguatkuasaan menggunakan basikal elektrik di
Penguatkuasaan telah diadakan pada seluruh negeri Pulau Pinang pada masa hadapan.
10 Januari 2019 bertempat di hadapan Dewan
Bandaraya, Jalan Padang Kota Lama. Basikal elektrik ini adalah buatan syarikat tempatan
Pelancaran telah disempurnakan oleh Datuk Bandar iaitu Voltron Malaysia Sdn. Bhd. dan dilengkapi
Majlis Bandaraya Pulau Pinang (MBPP), Ybhg. dengan ciri-ciri teknologi terkini seperti Global
Dato' Ar. Yew Tung Seang dengan disaksikan oleh Positioning System (GPS) tracking, trip recoder
Ahli-ahli Majlis. dan bantuan pedal sehingga 25 kilometer (km)/
jam mengikut piawaian Jabatan Pengangkutan Jalan
(JPJ).
Untuk makluman, MBPP merupakan PBT pertama
di Malaysia yang menggunakan basikal elektrik
voltron untuk melakukan rondaan sebagai langkah
penguatkuasaan.
Perkara ini selaras dengan hasrat MBPP untuk
menjadikan Pulau Pinang sebagai sebuah Bandar
Pintar yang innovatif.

Untuk makluman, pembelian 10 unit basikal
elektrik daripada syarikat tempatan iaitu Voltron
Malaysia Sdn. Bhd. pada hari ini adalah untuk
meninjau dan meningkatkan aktiviti pemantauan
dan penguatkuasaan di sekitar kawasan Bandaraya
George Town.

5

Pelancaran Perkara ini secara tidak langsung menunjukkan
bahawa pihak kerajaan sentiasa berusaha untuk
'Foldies On Rapid' menimbangkan keperluan semua golongan
masyarakat.
Majlis Pelancaran 'Foldies On Rapid' Dalam pada itu, perkara ini dilihat sebagai usaha
telah diadakan pada 19 Januari 2019 yang berterusan dalam menjadikan Pulau Pinang
bertempat di Bus Lay-by, Jalan Ria (Stesen sebagai sebuah negeri yang lebih hijau, bersih,
Tukarantara Bas Bawah KOMTAR). selamat dan sihat.
Pelancaran telah disempurnakan oleh Exco Untuk makluman, sebanyak 5 hingga 10 buah
Perumahan, Kerajaan Tempatan Dan Perancangan 'foldable bikes' boleh dimuatkan dalam setiap
Bandar & Desa, YB. Jagdeep Singh Deo A/L Karpal bas dan perkara ini dilihat sebagai usaha untuk
Singh bersama Datuk Bandar Majlis Bandaraya menggalakkan orang ramai terutama penunggang
Pulau Pinang, YBhg. Dato' Ar. Yew Tung Seang. basikal supaya menggunakan pengangkutan awam.
Inisiatif yang julung-julung kali dilaksanakan ini Orang ramai boleh menggunakan basikal dari
merupakan salah satu daripada usaha Kerajaan tempat kediaman ke perhentian bas dan seterusnya
Negeri bersama-sama MBPP dengan kerjasama ke destinasi yang diingini disamping membawa
Rapid Penang untuk menggalakkan penggunaan 'foldable bikes' masing-masing.
basikal dalam kalangan warga Pulau Pinang.

6

Perasmian

Penang Hot Air Balloon Fiesta 2019

Penang Hot Air Balloon Fiesta atau Fiesta Belon Para pengunjung berpeluang untuk melihat pelbagai
Udara Panas Pulau Pinang kembali lagi untuk jenis belon udara panas daripada pelbagai negara
edisi ke-5 pada tahun ini sempena sambutan yang pasti akan memukau perasaan anda.
Tahun Baru Cina. Sebanyak 15 belon udara panas yang menarik dan
Perasmian telah disempurnakan oleh Tuan Yang unik telah menyertai Fiesta Belon Udara Panas
Terutama Tun Dato' Seri Utama (Dr.) Haji Abdul Pulau Pinang pada kali ini.
Rahman Bin Haji Abbas, Yang Dipertua Negeri Belon udara tersebut ialah Black Sheep, Gnome,
Pulau Pinang sambil disaksikan oleh Ketua Menteri Robot Woozi, Clown Bruno, Princess Nelly, House
Pulau Pinang, YAB. Chow Kon Yeow. Ballon, G-Buoe, Moon, Patch Adams, Kedah,
Turut hadir semasa majlis perasmian ini ialah Exco Skyrainbow Blue, Midori, Wanderer dan Rising Star.
Pembangunan Pelancongan, Warisan, Kebudayaan Dalam pada itu, terdapat juga aktiviti-aktiviti
dan Kesenian YB. Yeoh Soon Hin bersama tetamu- menarik di Zon Ria yang boleh disertai oleh ahli
tetamu jemputan. keluarga seperti permainan belon gelembung,
Edisi kali ini berlangsung selama dua hari iaitu pada bengkel kreatif, menaiki bot kayuh, terjunan lelabah
9&10 Februari 2019 (Sabtu & Ahad) bermula dari songsang bagi kanak-kanak mahupun golongan
jam 7.00 pagi hingga 10.00 malam bertempat di dewasa, trampolin dan lain-lain lagi.
Padang Polo, Pulau Pinang.

7

Pameran

Seni Lukisan Insta.Point @ George Town Penang

Pameran ini bermula 16hb Februari hingga 28hb
Februari 2019 dari jam 9.00 pagi hingga 5 petang.

Warga Pulau Pinang dan para pelancong Orang ramai terutamanya peminat seni
berpeluang untuk melihat sendiri hasil sememangnya perlu mengunjungi Dewan
lukisan berkisarkan Pulau Pinang oleh Bandaraya (City Hall) bagi melihat dan menghayati
pelukis terkenal dari Jepun iaitu Dr. K. Sato. sejarah Bandaraya George Town menerusi hasil
lukisan.
Perasmian Pameran Seni Insta.Point @ George Untuk makluman, pameran seni lukisan ini
Town Penang telah diadakan pada 16 Februari diadakn secara percuma kepada sesiapa sahaja yang
2019 bertempat di Dewan Bandaraya (City Hall), mengunjungi Dewan Bandaraya.
Jalan Padang Kota Lama oleh Datuk Bandar Majlis
Bandaraya Pulau Pinang iaitu YBhg. Dato' Ar. Yew
Tung Seang.
Bertemakan 'Now & Before' para pengunjung
disajikan dengan lukisan dan fakta sejarah
bangunan-bangunan warisan yang terdapat di Pulau
Pinang seperti Tokong Kuan Yin, Kota Cornwallis,
Pengkalan Weld dan banyak lagi.

8

Kayuhan

Santai Sunset Boulevard Ride

Program kayuhan santai 'Sunset Boulevard
Ride' telah diadakan pada 23 Februari 2019
bertempat di Balik Pulau, Pulau Pinang.
Kayuhan bercorak santai dan memaparkan
keunikan alam semulajadi ini telah dihadiri seramai
60 peserta yang terdiri daripada kakitangan MBPP,
Kelab Berbasikal Pulau Pinang dan peminat sukan
berbasikal yang tinggal di sekitar Balik Pulau.

Para peserta yang menyertai kayuhan ini telah
berkumpul di Kompleks Sukan Balik Pulau dan
kemudian berkayuh beramai-ramai ke Pantai
Malindo.

Pelepasan para peserta telah disempurnakan oleh Sepanjang kayuhan ini para peserta dapat
YB. Haji Mohd Tuah bin Ismail, ADUN Pulau menyaksikan keindahan dan kehijauan kawasan
Betong bersama YBhg. Dato' Ar. Yew Tung Seang, kampung serta melihat matahari terbenam di Pantai
Datuk Bandar Majlis Bandaraya Pulau Pinang. Malindo.

Program seperti ini akan dapat menggalakkan
orang ramai mengamalkan cara hidup sihat serta
menghargai keindahan alam semulajadi yang
dimiliki oleh penduduk Balik Pulau.

Berdasarkan sambutan yang diberikan, kayuhan
seperti ini akan diteruskan lagi pada masa akan
datang dalam menggalakkan kakitangan MBPP
untuk terus mengamalkan gaya hidup sihat.

9

Kayuhan 2Santai Sunset Boulevard Ride
Program Kayuhan Santai Sunset Boulvard Ride
2 telah diadakan pada 27 April 2018 bermula
dari Pejabat Hasil Balik Pulau MBPP dan
berakhir di Pantai Malindo.

Pelepasan para peserta telah disempurnakan oleh Para peserta yang menyertai sesi kayuhan rata-
Yang Berbahagia Dato' Ar. Yew Tung Seang, Datuk rata dilihat tidak mahu melepaskan peluang untuk
Bandar MBPP dan Dato' Azhar Bin Haji Asyad berswafoto dan mengabadikan kenangan menerusi
Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pembangunan) gambar yang berlatarbelakangkan keindahan alam
Negeri Pulau Pinang. semula jadi.
Sepanjang kayuhan para peserta dapat menyaksikan Program seperti ini akan dapat menggalakkan
keindahan dan kehijauan kawasan kampung serta orang ramai mengamalkan cara hidup sihat serta
melihat saat-saat indah matahari terbenam di Pantai menghargai keindahan alam semulajadi yang
Malindo. dimiliki oleh penduduk Balik Pulau.

10

Perjanjian

Kerja-Kerja Penyelenggaraan Projek Menaiktaraf
Lorong Sisi Bersebelahan Bangunan Bank Of China

Majlis Menandatangani Perjanjian Untuk makluman, pembukaan rasmi lorong sisi
Bagi Kerja Penyelenggaraan Projek ini telah diadakan pada 24 Januari 2019 yang lalu
Menaiktaraf Lorong Sisi Bersebelahan dan pihak Majlis Bandaraya Pulau Pinang amat
Bangunan Bank of China telah disempurnakan berterima kasih kepada pihak Bank of China di atas
pada 19 Februari 2019 bertempat di Lebuh Pantai, sumbangan mereka untuk projek ini sebagai salah
Pulau Pinang. satu Projek Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR)
Perjanjian ini telah ditandatangani oleh Datuk bagi mengindahkan lorong belakang dan sisi untuk
Bandar MBPP, YBhg. Dato' Ar. Yew Tung Seang, kegunaan orang awam.
Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Bank of China Perjanjian ini akan berkuatkuasa mulai hari ini iaitu
(Malaysia) Berhad, Yang Berbahagia Datuk Alvin 19 Februari 2019 sehingga 18 Februari 2024.
Tay Swee Gim dan Setiausaha Bandaraya MBPP, Oleh itu, pihak Bank of China (Malaysia)
Yang Berusaha Ir. Addnan Mohd Razali sambil Berhad bertanggungjawab untuk kerja-kerja
disaksikan oleh Ketua Menteri Pulau Pinang, YAB. penyelenggaraan lorong sisi ini sepanjang tempoh
Chow Kon Yeow dan Konsulat Jeneral Republik perjanjian yang telah dipersetujui.
China Di Pulau Pinang, Yang Berusaha Encik Lu
Shiwei.

11

Majlis Perasmian MakerSpace @ Balik Dalampadaitu,MakerSpacejugaakanmenganjurkan
Pulau telah diadakan pada 7 Mac 2019 kelas-kelas berbentuk komuniti seperti kelas kraf
bertempat di Kompleks Pejabat Hasil kayu dan perkara ini dilihat sebagai inisiatif untuk
MBPP, Balik Pulau. menggabungkan unsur sains dan seni.
Diharapkan dengan inisiatif ini, komuniti Balik Pulau
Perasmian telah disempurnakan oleh Datuk Bandar dapat menggilap dan mengembangkan bakat dalam
Majlis Bandaraya Pulau Pinang, YBhg. Dato bidang pelbagai terutamanya 'Science, Technology,
Ar. Yew Tung Seang bersama Pengarah Penang Engineering, Arts, Mathematics' (STEAM) untuk
Science Cluster, Dato' Yoon Chon Leong; Pengarah menghadapi cabaran masa hadapan.
Politeknik Balik Pulau; Encik Abdul Hanif Mustapha
dan Pengarah Urusan Kerajaan Intel Malaysia, Encik
Amran Mohamad Dom.
MakerSpace @ Balik Pulau merupakan satu platform
yang disediakan oleh MBPP bagi membolehkan
komuniti membina dan menerokai idea terkini
serta mempelajari kemahiran baru.

Bagi fasa pertama, MBPP menyediakan 'access to
tools' dengan menganjurkan program 'Coding for
Students' (CFS) selama 6 bulan setiap tahun dan
program ini akan dimanfaatkan oleh hampir 2000
orang pelajar sekolah.

12

Majlis Penyampaian Hadiah Pertandingan Untuk makluman, Pertandingan Mencipta Video
Mencipta Video Pendek Sempena Pendek Sempena Kempen Kesedaran Sivik 2018
Kempen Kesedaran Sivik 2018 telah telah dilancarkan oleh Yang Berbahagia Datuk
diadakan pada 25 Februari 2019 bertempat di Bandar pada 8 November 2018 bertempat di Dewan
Auditorium A, Tingkat 5, KOMTAR. Bandaraya Majlis Bandaraya Pulau Pinang dan
Hadiah telah disampaikan oleh Datuk Bandar tempoh pertandingan adalah selama lebih daripada
Majlis Bandaraya Pulau Pinang, YBhg. Dato' Ar. sebulan iaitu dari 14 November 2018 sehingga 20
Yew Tung Seang bersama-sama Cik Connie Tan Disember 2018.
Hooi Peng iaitu Ahli Majlis, Majlis Bandaraya Pulau Sesi pemarkahan pula telah diadakan pada 11
Pinang merangkap Pengerusi Jawatankuasa Kecil Januari 2019 yang melibatkan Ahli Jawatankuasa
Pendidikan Awam. Kecil Pendidikan Awam dan juri jemputan daripada
Pertandingan ini telah berjaya memperoleh Kolej Universiti Hanchiang iaitu Encik Lee Kean
sebanyak 21 penyertaan secara keseluruhan yang Wei yang merupakan Pengurus Program Penyiaran
terdiri daripada 5 peserta individu dan 16 peserta merangkap Pensyarah.
berkumpulan.
Pertandingan yang julung-julung kali diadakan
ini akan diteruskan lagi pada masa akan datang
dalam usaha mencungkil bakat orang awam dalam
penghasilan produksi video yang mempunyai
maksud dan kreatif.

13

JUARA (RM3000.00) PILIHAN JURI (RM300.00)

Bubbles 1. Hal Kecil / Litter Things
• Cheah Liat Lin • Chuah Chia Sim
• Rovithren A/L Kumarakuru • Chuah Chia Tze
• Khairu Nisa bt Wazir • Tan Ai Teng
• Luqman Aliff bin Abdul Rashid
2. Don't Do That
KEDUA (RM2000.00) • Poh Wei Zhe
• Thomas Lim Siong Yee
Cycle With Respect • Leong Tze Ching
• Ch'ng Qi Ping • Lai Chin Yi
• Lee Joe Yee
• Tan Hui Ping 3. Perbaikilah
• Wan Zet Thong • Bahrin Bin Ahmad Basir

KETIGA (RM1000.00) 4. Food Waste
• Koh Qi Sheng
Kesedaran Sivik • Koh Qi Zhe
• Shalehudin Bin Hashim • Tan Eu jin
• Ivan Ch'ng Yi Kai

5. May Your Choices Reflects Your Hope
• Vinod A/L Muthiah
• Refaideen Bin Mohammed Farook
• Sri Barratan A/L Somasundram Chettiar
• Veenondhra A/L Subramaniam

14

Tahun ini merupakan ulang tahun yang ke- Kehadiran pihak sekolah dan tetamu-tetamu
10 penganjuran Anugerah Sekolah Hijau jemputan telah memeriahkan lagi program
(ASH) oleh Majlis Bandaraya Pulau Pinang ini ditambah dengan tayangan video sempena
(MBPP) dan sekali lagi Mah Sing Foundation telah penganjuran ASH yang telah memasuki tahun yang
menjadi penaja utama program ini sejak tahun 2015 ke-10.
dalam memastikan penganjuran anugerah ini terus Program Sekolah Hijau merupakan program
berjaya. pengauditan alam sekitar bagi sekolah-sekolah di
Majlis taklimat dan pelancaran sesi ASH 2019 Negeri Pulau Pinang. Ia dilancarkan oleh Kerajaan
telah diadakan pada 15 Mac 2019 (Jumaat) Negeri Pulau Pinang untuk Sekolah Rendah dan
bertempat di Auditorium A, Paras 5, KOMTAR Sekolah Menengah pada tahun 2010.
dan telah disempurnakan oleh Pengarah Khidmat
Pengurusan, Yang Berusaha Tuan Haji Mohamed
Akbar Bin Mustapha yang mewakili Datuk Bandar
MBPP.

15

Sekolah yang mengambil bahagian dalam program
ini dikehendaki menghantar laporan mengenai
usaha-usaha alam sekitar yang dijalankan kepada
MBPP.
Sekolah-sekolah yang mendapat hadiah Johan di
Peringkat Pulau akan bersaing untuk mendapat
Anugerah Sekolah Hijau Cemerlang Negeri Pulau
Pinang. Selain daripada hadiah Johan, 4 Anugerah
Khas juga disediakan kepada pemenang bagi 4
kriteria utama iaitu Kecekapan Sumber, Inovasi
dan Kreativiti, Kebersihan dan Penghijauan serta
Penglibatan Komuniti.

Sekolah yang memenangi Anugerah Sekolah Hijau
Cemerlang tersebut akan mendapat Hadiah wang
sebanyak RM 4000 dan sebuah Piala Pusingan
(Challenge Trophy).
Hadiah Video Terbaik dan Hadiah Galakkan
merupakan kategori terbaru yang diperkenalkan
pada tahun ini oleh MBPP. Diharapkan penganjuran
ASH 2019 akan menarik lebih ramai penyertaan
daripada sekolah rendah dan menengah bagi
peringkat Pulau, Pulau Pinang.

16

Pelancaran

Jersi Kayuhan 'Bridge To Bridge Ride 2019'

Majlis Pelancaran Jersi Program Kayuhan
'Bridge To Bridge Ride 2019' (B2B Ride)
telah diadakan pada 18 Mac 2019 (Isnin)
bertempat di Ruang Legar Tingkat 3 KOMTAR.
Pelancaran telah disempurnakan oleh Yang
Berbahagia Dato' Ar. Yew Tung Seang, Datuk Bandar
Majlis Bandaraya Pulau Pinang bersama-sama Yang
Berbahagia Dato' Sr. Aziz Abdullah, Ketua Pengarah
Lembaga Lebuhraya Malaysia dan Yang Berusaha
Dr. Lim Seh Guan, Presiden G Club Penang Cyclist.

Pada tahun ini, Majlis Bandaraya Pulau Pinang
dengan kerjasama Lembaga Lebuhraya Malaysia
akan menganjurkan program Kayuhan Bridge To
Bridge Ride 2019 buat julung-julung kalinya.
Kayuhan sejauh 66KM ini akan bermula dari
Perkarangan Pusat Beli Belah Queensbay sebelum
akan melalui Jambatan Pulau Pinang dan selepas
itu akan melalui Jambatan Sultan Abdul Halim
Mu'adzam Shah pada 30 Jun 2019.
Dianggarkan seramai 3000 orang peserta akan
menyertai acara ini dan diharap program sihat
seperti ini akan mendapat sambutan yang baik
daripada warga tempatan serta antarabangsa.

17

Operasi

Pemantauan Kebersihan Premis Makanan

Masalah ini turut menyukarkan kakitangan Majlis
melakukan pembersihan parit dan longkang secara
kerap disebabkan tindakan tidak bertanggungjawab
segelintir pemilik premis yang membuang sisa
makanan secara terus ke dalam sistem saliran.
Berdasarkan operasi pemantauan pada hari ini,
pihak Majlis telah mengeluarkan beberapa kompaun
kepada pemilik premis yang gagal mematuhi
peraturan yang telah ditetapkan.

Satu Operasi Pemantauan Kebersihan Premis Pihak Majlis akan meneruskan operasi ini secara
Makanan Sekitar Bandaraya George Town bersepadu dan tindakan tegas akan diambil dari
telah diadakan oleh Datuk Bandar Majlis semasa ke semasa ke atas mana-mana pemilik
Bandaraya Pulau Pinang, YBhg. Dato' Ar. Yew Tung premis makanan yang gagal menyediakan
Seang bersama-sama Ketua Jabatan pada 20 Mac perangkap minyak mengikut spesifikasi yang telah
2019. ditetapkan dan membuang sisa makanan secara
Tujuan operasi pemantauan ini diadakan adalah terus ke dalam sistem saliran.
bagi melihat sendiri masalah kebersihan yang Diharapkan semua pihak sama ada pemilik premis
berlaku dan memastikan pemilik premis makanan makanan dan orang awam akan memainkan
sekitar Bandaraya George Town mematuhi peranan masing-masing dalam memelihara
peraturan dengan menyediakan perangkap minyak kebersihan negeri Pulau Pinang.
atau 'grease trap' dan tidak membuang sisa makanan
secara terus ke dalam sistem saliran sehingga
menyebabkan berlakunya penyempitan sistem
saliran serta meningkatkan risiko untuk berlakunya
banjir kilat apabila berlaku hujan lebat.

18

Fun Run

Sempena Hari Wanita Sedunia 2019

Sempena meraikan dan menghargai jasa wanita
pada 31hb Mac 2019 satu program 'Fun Run'
telah diadakan di Taman Poket Teluk Kumbar.
Program ini adalah inisiatif Ahli-Ahli Majlis, Majlis
Bandaraya Pulau Pinang (MBPP) terutamanya
dikalangan wanita bersama-sama Yang Berbahagia
Datuk Bandar MBPP iaitu Dato' Ar. Yew Tung
Seang.
Seramai 300 peserta telah menyertai larian ini dan
ADUN Bayan Lepas iaitu Yang Berhormat Azrul
Mahathir bin Aziz bersama-sama Datuk Bandar
MBPP, YBhg. Dato' Ar. Yew Tung Seang, Ahli-Ahli
Majlis MBPP serta wakil Flex Penang iaitu Encik
Vijay Subryan telah menyempurnakan pelepasan
para peserta.

Aktiviti pameran turut diadakan oleh agensi
kerajaan yang lain seperti Polis Diraja Malaysia,
Jabatan Bomba dan Penyelamat Pulau Pinang,
Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang dan Jabatan
Perkhidmatan Perbandaran serta Jabatan Kesihatan
Persekitaran, MBPP.
Program sihat ini akan diteruskan di masa-masa
akan datang sejajar dengan hasrat untuk menjadikan
Negeri Pulau Pinang lebih Bersih, Sihat, Hijau,
Selamat dan Sejahtera.

19

Pertandingan

Memasak Dalam Taman 2019

Pertandingan Memasak Dalam Taman 2019
yang bertemakan Spices Of Penang telah
diadakan pada 13 April 2019 bertempat di
Panggung Terbuka, Taman Bandaraya (Youth Park),
Pulau Pinang.
Kategori yang dipertandingkan pada tahun ini ialah
Sekolah Menengah/Pelajar, Terbuka, Pelajar IPT,
Kanak-Kanak dan Ukiran Buah Tembikai.
Untuk makluman, program anjuran Majlis
Bandaraya Pulau Pinang dengan kerjasama
Persatuan Jurumasak Pulau Pinang ini merupakan
acara tahunan yang bertujuan untuk memupuk
minat memasak dan mencungkil bakat serta
kreativiti dalam seni kulinari.

Majlis Bandaraya Pulau Pinang mengucapkan jutaan
tahniah kepada semua pemenang dan para peserta
yang telah mempamerkan semangat yang tinggi
untuk bertanding secara sihat dalam menyediakan
juadah yang berkonsepkan ikan bawal hitam dan
pencuci mulut berasakan rempah ratus.
Ribuan terima kasih turut ditujukan kepada para
penaja yang telah memberi sumbangan yang tidak
ternilai iaitu Baba Products (M) Sdn Bhd, Petronas
Dagangan Berhad, Jabatan Pertanian Pulau Pinang,
The House of Penang dan semua pihak yang telah
menjayakan program ini.

20

Pertandingan

INOVASI & KREATIVITI

Majlis Bandaraya Pulau Pinang

Pertandingan Inovasi Dan Kreativiti Majlis Kesemua peserta berjaya menampilkan idea-idea
Bandaraya Pulau Pinang telah diadakanPpeandaaja : yang kreatif dalam mencipta dan menambahbaik
18 April 2019 bertempat di Auditorium A, produk serta perkhidmatan yang boleh
Tingkat 5, KOMTAR diperkenalkan oleh Majlis kepada orang awam.
Perasmian telah disempurnakan oleh Setiausaha Johan bagi pertandingan ini telah dirangkul oleh
Bandaraya, Ir. Addnan Mohd Razali yang mewakili Kumpulan Licensing Buzz dengan produk inovasi
Datuk Bandar MBPP, YBhg. Ar. Yew Tung Seang, yang bertajuk Temuduga Gerai/Pasar/ Kompleks
Ketua-ketua Jabatan serta warga kerja MBPP. dan Tapak Penjaja secara atas talian dan mereka
Pertandingan Inovasi Dan Kreativiti Majlis berjaya membawa pulang hadiah wang tunai
Bandaraya Pulau Pinang yang diadakan buat kali sebanyak RM1000, pakej percutian tajaan Air Asia
kedua ini telah menampilkan sebanyak 17 orang dan Piala Pusingan.
peserta pada peringkat Saringan VIVA yang Tempat kedua yang berupa hadiah wang tunai
dijalankan pada 29 Januari 2019 dan 7 daripada sebanyak RM800 telah disandang oleh Kumpulan
mereka telah berjaya menempatkan diri di peringkat Ops 4 dengan produk inovasi yang diberi nama
akhir pada hari ini. Pembaharuan Kapit Roda.
Tempat ketiga yang menampilkan hadiah wang
tunai RM500 pula telah jatuh kepada Kumpulan
Mandiri dengan projek yang bertajuk Kitar Semula
Pokok Tumbang.
Pertandingan Inovasi Dan Kreativiti ini telah diadili
oleh 4 orang panel juri jemputan profesional yang
dijemput khas oleh pihak penganjur dan keputusan
mereka adalah muktamad.

21

Perasmian

Penang International Food Festival

Majlis Perasmian Penang International
Food Festival (PIFF) 2019 telah diadakan
pada 13 April 2019 bertempat di Lebuh
Pantai, Pulau Pinang.
Perasmian telah disempurnakan oleh Ketua Menteri
Pulau Pinang, YAB. Chow Kon Yeow bersama Exco
Pembangunan Pelancongan, Kesenian, Kebudayaan
Dan Warisan, YB. Yeoh Soon Hin. Turut hadir
semasa perasmian ini ialah Datuk Bandar Majlis
Bandaraya Pulau Pinang, YBhg. Dato' Ar. Yew Tung
Seang bersama Setiausaha Bandaraya, Ir. Addnan
Mohd Razali.
Festival yang berlangsung selama dua hari di Lebuh
Pantai iaitu pada 13 dan 14 April 2019 dan orang
ramai boleh menikmati pelbagai jenis juadah yang
popular di Pulau Pinang seperti Mee Sotong Hameed
Pata, Laksa Janggus Balik Pulau dan banyak lagi.

Festival ini dianjurkan bagi mempromosikan ‘Pulau
Mutiara’ yang kaya dengan pelbagai juadah tradisi
dan terkenal di kalangan pelancong dalam dan luar
negara, sebagai syurga makanan di benua Asia.
Tahun ini PIFF telah membuat perubahan apabila
memperkenalkan waktu baharu bagi Jamuan Malam
Di Atas Feri yang diadakan pada awal petang 25
April dan tidak lagi antara pukul 8 dan 11 malam
seperti tahun lepas.
Selain daripada itu, PIFF turut menanpilkan empat
acara makan-makan baharu tahun ini iaitu Penang
Mainland Food Walk, Penang Island Food Walk,
Rhythmic Dining dan Wine Retreat.

22

Kempen

Bebas Plastik Sekali Guna &
Pendekatan Tak Nak Penyedut Minuman

Kempen Bebas Plastik Sekali Guna Dan
Pendekatan Tak Nak Penyedut Minuman
kali ini telah diteruskan lagi pada 14 April
2019 bertempat di Queens Hall Food Court,
Queensbay Mall.
Pihak Queenbay Mall yang diwakili Puan Lee Sue
Ling, Penolong Pengurusan Pusat Badan Pengurusan
Queensbay Mall bersama Yang Berbahagia Datuk
Bandar MBPP iaitu YBhg. Dato' Ar. Yew Tung Seang
bersama-sama menyempurnakan kempen ini.
Sejurus selepas pelancaran, pihak MBPP bersama
Badan Pengurusan Queensbay Mall telah
mengedarkan poster kepada kedai-kedai makanan
dan minuman di dalam pusat beli-belah ini.

Tujuan kempen ini dilaksanakan adalah untuk
memberi kesedaran mengenai bahaya pengguna
plastik sekali guna kepada alam sekitar dan
hidupan laut kerana kebanyakan barangan plastik
terutamanya bekas makanan serta penyedut
minuman akan berakhir di lautan.
Diharapkan kempen ini disambut dengan baik oleh
semua pihak terutamanya pengusaha makanan dan
minuman serta orang ramai.

23

PENGUMUMAN


Click to View FlipBook Version