The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Sanja, 2019-06-04 16:03:14

ВЕСЕЛЕ СОВИЦЕ - eTwinning

ВЕСЕЛЕ СОВИЦЕ - eTwinning

•eTwinning је интернет портал који
повезује запослене у школи и
предшколским установама широм
Европе са циљем да омогући
заједничко осмишљавање,
спровођење пројеката и размену
идеје и примера добре праксе.

2

•eTwinning портал обезбеђује окружење погодно за

размену идеја, искуства и савета , могућност
укључивања у разне тематске групе и форуме,
као и прилике да се обукама преко интернета и
вебинарима развију наставничке и ученичке ИКТ
вештине.

•eTwinning пројекти су виртуелни пројекти путем

којих се обрађују различите теме из наставе кроз
сарадњу и употребу информационо –

комуникационих технологија.

3

Our culture is our identity;
Traditional children games;
My fan math world;
Uveži znanje;
I like to move it;
My country in the box;
Klikeri;
Ester in my country
ჩემი გმირი Мой герой

4

5

6

7

8

9

САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДО 100 (1.)
Израчунај:
7 + 9 = ___ 14 – 8 = ___ 40 + 60 =___

90 – 70 = ___ 53 + 24 = ___ 68 – 35 = ___

6 + 41 = ___ 99 – 5 = ___ 31 + 8 = ___

50 – 3 = ___ 23 + 26 = ___ 97 – 35 =____

2.Броју 13 додај број 33. ____________________

3.Број 89 умањи за 17. ______________________

4.Збир бројева 45 и 25 увећај за њихову разлику.
__________________________________________
5. Од броја 86 одузми збир бројева 11 и 45.
__________________________________________

6.Израчунај збир ако је први сабирак најмањи
број 5. десетице, а други сабирак највећи једноцифрени број.
____________________________________

7.Израчунај разлику ако је умањеник највећи број 9. десетице, а умањилац број 11.
________________________________________

8.У првој корпи било је 26 крушака, у другој 28, а у трећој 14 крушака. Колико крушака
има у све три корпе заједно?

_______________________________________

9. На једној полици је било 36 књига, а на другој 15 књига мање. Колико је било књига на
обе полице?

10

ТЕКСТУАЛНИ ЗАДАЦИ
Име и презиме ученика:_______________
____________________________________

1.Пекар Тома је умесио 26 кифли, а Пекар Риста 32. Колико кифли су умесили
укупно?
___________________________________
___________________________________

2. У књижари је у понедељак пре подне продато 19 свески у квадаратиће, а после
подне 25 свески у линије. Колико свески је продато у понедељак?
__________________________________________________
__________________________________________________

3.Тоза је припремио 60 струкова парадајза за сејање. У једну леју је засадио 31
струк парадајза , у другу 21. Колико струкова му је остало да засади?
___________________________________________________
___________________________________________________

4. У току своје смене докторка Мара је прегледала 22 пацијента, доктор Риста 12
пацијената више од докторке Маре, а докторка Славица 2 пацијента мање од
доктора Ристе. Ко је прегледао највећи број пацијената?
__________________________________________________
__________________________________________________

11

12

13

14

15

100. ДАН школе ове школске године обележили смо
25. фебруара. Ученици су уживали у занимљивим
активностима.

16

17

18

19

Циљ овог пројекта је креирање часова
интегративне наставе у којима ће ученици
активно учествобати и повезивање знања на

20

21

22

23

24

Пројекат КЛИКЕРИ
намењен је напреднијим
ученицима и заснован на
креирању радионица из
разних
области.Креирање и
реализација радионица
ће помоћи ученицима да
развију критичко
мишљење, вештину
комуникације, тимски
дух, дигиталну
писменост.

25

КЛИКЕРИ – МАТЕМАТИЧКА РАДИОНИЦА

ЦИЉ РАДИОНИЦЕ: Развијање логичког мишљења, закључивања, пажње, памћења;
подстицање љубави према математици; развој тимског духа.
УЗРАСТ УЧЕНИКА: Други разред
НАСТАВНА СРЕДСТВА: Наставни листићи, свеске, танграм

ТОК РАДИОНИЦЕ

-Формирање групе и истицање циља радионице
-Израда задатака
1. Јабука је тешка колико и 3 кајсије. На десном тасу теразија стоје две јабуке, а на левом 1
јабука и 4 кајсије. Да ли су теразије у реавнотежи? Шта је теже?
2. Могу ли се 3 јабуке подијелити између две мајке и две кћери
тако да свака од њих добије по једну јабуку?
3. Колико се двоцифрених бројева може написати помоћу цифара 1, 2 и 3?
4. Марина и Томица имају заједно 46 сличица. Кад би Томица дао Марини 5 сличица,
имали би једнако. Колико сличица има свако од њих?
5. На колико се различитих начина може обући неко ко има 3 панталона и 5 блуза?
6. Два пензионера су играла карте 3 сата. Колико се картао сваки од њих?
7. Јована је написала број 37, а затим прецртала цифру 7. За колико се умањио првобитни
број?
8. Запиши све двоцифрене бројеве чији је збир цифара 9.
9. Напиши све двоцифрене бројеве чија је разлика цифара 6.
10. Неки број увећан збиром бројева 16 и 38 даје разлику бројева 100 и 8. Постави и реши
једначину.

26

Изрежи дати квадрат и сложи сличице

-Завршна активност- евалуација радионице

27

Циљ овог пројекта је представити игре које деца играју у
школи.

28

29

Добре стране учешћа у пројектима су:
•настaва је осавремењена новим

методама и начином рада;

•упознали смо друге земље;
•школама из Европе смо представили

своју школу и своје одељење

•укључили смо родитеље у наставни

процес;

•ученици су на интересантан начин дошли до

нових знања;

•знања ученика су трајнија;

•ученици се још на најранијем узрасту
оспособљавају за учење из више извора;

30

•развијају се дигиталне и језичке
•развија се и подстиче креативност ученика;
•развија се тимски дух;
•Наше одељење је као признање квалитета рада

добило ознаку квалитета за пројекат Learn math
by amusing, а допринели смо томе да наша школа
добије Twinning ознаку квалитета.

31

32


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Commerce Cnnection June Magazine
Next Book
REP-2019-1022 Mantenimiento Canal 11