The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

SILA LIHAT CONTOH SOALAN INI DAN JAWAB DIDALAM BUKU NOTA SERTA TURN IN DALAM GC

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by tendabiru70, 2021-03-06 23:13:16

SOALAN MELAKA

SILA LIHAT CONTOH SOALAN INI DAN JAWAB DIDALAM BUKU NOTA SERTA TURN IN DALAM GC

1

NAMA : …………………………………………………………………………………

KELAS : …………………………………………………………………………………

JABATAN PENDIDIKAN NEGERI MELAKA

JALAN ISTANA, 75450 BUKIT BERUANG, 75450 MELAKA.

UJIAN DIAGNOSTIK 2 SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2020 SAINS RUMAH TANGGA
Kertas 1 (3769/1)
Oktober 2020
2 ½ jam (Dua jam tiga puluh minit)

JANGAN BUKA KERTAS PEPERIKSAAN INI SEHINGGA
DIBERITAHU
Arahan

1. Tuliskan nama dan kelas pada ruang yang disediakan.
2. Jawab semua soalan dalam Bahagian A dan Bahagian B.
3. Tuliskan jawapan di ruangan yang disediakan dalam kertas soalan.
4. Kerja mengira mesti ditunjukkan dengan jelas. Anda mungkin kehilangan markah jika

langkah-langkah penting tidak ditunjukkan dengan teratur.

5. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik.

Kertas peperiksaan ini mengandungi 18 halaman bercetak termasuk muka hadapan

3769/1 © Ujian Diagnostik 2 SnRT Negeri Melaka
SULIT

2

NO MARKAH MARKAH NO MARKAH MARKAH
SOALAN SOALAN PENUH DIPEROLEHI
PENUH DIPEROLEHI

12 13 3

22 14 2

32 15 3

42 16 2

53 17 2

63 18 2

73 19 3

83 20 3

92 JUMLAH

10 3 1 10

11 3 2 10

12 2 3 15

4 15

JUMLAH

3769/1 © Ujian Diagnostik 2 SnRT Negeri Melaka
SULIT

3

Bahagian A
( 50 markah) Jawab semua soalan
1 Nyatakan dua budaya kerja positif dalam sesebuah organisasi bagi menjamin kualiti kerja
dan hasil kerja.

(i) ……………………………………………………………………………………………………

(ii) ……………………………………………………………………………………………………
[2 markah]

2 Jadual 1 adalah kaedah untuk mengenalpasti peningkatan kendiri.

Maklumat Kaedah
X
Satu ujian mengenal pasti kebolehan atau bakat semula
jadi belajar dalam melakukan sesuatu perkara dengan Y
mudah dan cepat.

Satu prosedur yang sistematik untuk memerhati tingkah
laku manusia dan menerangkannya dengan bantuan skala
numerikal atau sistem kategori.

Jadual 1

Berdasarkan Jadual 1apakah kaedah X dan Y?

X : ……………………………………………………………………………………………………
Y : ……………………………………………………………………………………………………

[2 markah]
3. Nyatakan dua jenis sumber bagi kategori sumber bukan manusia.

(i) ……………………………………………………………………………………………………

(ii) ……………………………………………………………………………………………………

[2 markah]

3769/1 © Ujian Diagnostik 2 SnRT Negeri Melaka
SULIT

4

4. Maklumat berikut adalah tentang tempat kediaman Encik Muzhafar.
• Mempunyai jeriji besi pada setiap pintu dan tingkap rumah
• Menggunakan alat berteknologi seperti penyaman udara

Berdasarkan maklumat itu, nyatakan dua faktor yang mempengaruhi keselesaan ruang
kediaman Encik Muzhafar.

(i) ……………………………………………………………………………………………………
(ii) ……………………………………………………………………………………………………

[2 markah]

5 Rajah 1 menunjukkan pola hadapan sehelai blaus.

A
B
C
Rajah 1
Berdasarkan Rajah 1, nyatakan tanda pola A, B dan C .
A : ……………………………………………………………………………………………………
B : ……………………………………………………………………………………………………
C :……………………………………………………………………………………………………

[3 markah]

3769/1 © Ujian Diagnostik 2 SnRT Negeri Melaka
SULIT

5
6 Rajah 2 menunjukkan seorang pekerja kuari sedang bekerja.

Rajah 2
(a) Apakah jenis fabrik yang sesuai dipakai oleh pekerja kuari itu?

……………………………………………………………………………………………………
[1 markah]

(b) Terangkan dua ciri fabrik itu.
(i) ……………………………………………………………………………………………
(ii) ……………………………………………………………………………………………
[2 markah]

7 Rajah 3 menunjukkan bahagian belakang sehelai rompi

X
Y

Z
Rajah 3
7 Berdasarkan Rajah 3, nyatakan proses jahitan bahagian yang ditandakan.
X ; ……………………………………………………………………………………………………
Y: ……………………………………………………………………………………………………
Z: ……………………………………………………………………………………………………

[3 markah]
3769/1 © Ujian Diagnostik 2 SnRT Negeri Melaka
SULIT

6

8 Rajah 4 di bawah menunjukkan minuman yang diambil oleh Puan Nur Hayati untuk sarapan
pagi.

Rajah 4
Berdasarkan rajah di atas, huraikan proses tindakbalas enzim yang terlibat ke atas nutrien
utama minuman tersebut.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

[3 markah]
9 Jadual 2 menunjukkan hidangan makan tengahari bagi Encik Razak yang sakit.

Menu Porsi % EP Komposisi nutrien yang boleh
dimakan bagi setiap 100 g

Bubur ayam 225 g 100 Protein
15.5 g

Jadual 2
Kira nilai tenaga bagi nutrien protein dalam bubur ayam itu.

…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………
[2 markah]

3769/1 © Ujian Diagnostik 2 SnRT Negeri Melaka
SULIT

7

9 Berikut merupakan agensi kerajaan yang terlibat dalam menguatkuasakan undang undang
dan peraturan keselamatan pekerjaan.

Nyatakan salah satu peranan agensi tersebut.

Agensi Peranan

Jabatan Kesihatan dan
Keselamatan Pekerja
(JKKP)

Kementerian Kesihatan
Malaysia (KKM)

Jabatan Bomba dan
Penyelamat Malaysia
(JBPM)

[3 markah]

10 Nyatakan tiga langkah bagi mencegah kebakaran yang berlaku di premis perniagaan. .

(i)

……………………………………………………………………………………………………

(ii)

……………………………………………………………………………………………………

(iii)

……………………………………………………………………………………………………

[3 markah]

11 Nyatakan dua kepentingan amalan sanitasi yang baik dalam penyediaan dan pengendalian
makanan.

(i) ……………………………………………………………………………………………………

(ii) ……………………………………………………………………………………………………

[2 markah]

3769/1 © Ujian Diagnostik 2 SnRT Negeri Melaka
SULIT

8

13 Jadual 3 di bawah menunjukkan gejala dan makanan yang dicemari oleh bakteria yang
berbeza

Bakteria Gejala Makanan Yang Dicemari

W Haiwan bercengkerang
Najis berdarah Makanan dalam tin
Pulut kuning , sambal udang
X Sukar menelan

Y Loya, muntah, cirit birit,

Jadual 3
Berdasarkan Jadual 3, nyatakan jenis bakteria yang menyebabkan pencemaran itu .

W : ……………………………………………………………………………………………………
X : ……………………………………………………………………………………………………
Y : ……………………………………………………………………………………………………

[3 markah]
14 Nyatakan jenis pencemaran makanan.

JENIS PENCEMARAN
MAKANAN

fizikal X
X dan Y ialah
Y

X : ……………………………………………………………………………………………………

Y : ……………………………………………………………………………………………………
[2 markah]

3769/1 © Ujian Diagnostik 2 SnRT Negeri Melaka
SULIT

9

15 Nyatakan nama perabot dan alatan kelengkapan dapur pada ruang yang disediakan.

Jenis Nama

[3 markah]

16 Rajah 5 menunjukkan sejenis alatan untuk menghidang.

Rajah 5

Nyatakan dua cara pengendalian alatan itu.

(i) ……………………………………………………………………………………………………

(ii) ……………………………………………………………………………………………………

[2 markah]

3769/1 © Ujian Diagnostik 2 SnRT Negeri Melaka
SULIT

10
17 Rajah 6 menunjukkan satu kaedah memasak makanan.

Rajah 6

(a) Apakah kaedah memasak itu.

……………………………………………………………………………………………………
[ 1 markah ]

(b) Nyatakan satu ciri hasil masakan menggunakan kaedah memasak di 17(a)

……………………………………………………………………………………………………
[1 markah ]

18 Nyatakan cara pemilihan ikan dan kerang-kerangan berdasarkan bau.

Jenis Cara Pemilihan
Ikan

Kerang- kerangan

[2 markah]

19 Maklumat berikut adalah mengenai sejenis pastri.

• Pastri yang sangat ringan dan menggunakan inti krim.
• Doh yang telah dimasak, diadunkan dengan telur dan dibentuk

dalam pelbagai bentuk.

3769/1 © Ujian Diagnostik 2 SnRT Negeri Melaka
SULIT

11

Berdasarkan maklumat di atas

(a) Nyatakan jenis pastri itu.

……………………………………………………………………………………………………
[1 markah]

(b) Nyatakan dua bahan utama untuk menghasilkan pastri itu .

(i) ………………………………………………………………………………………………

(ii) ………………………………………………………………………………………………

[2 markah]

20 Rajah 7 menunjukkan tiga jenis roti.

A B C

Namakan roti itu. Rajah 7 [3 markah]

A Nama Roti
B
C

3769/1 © Ujian Diagnostik 2 SnRT Negeri Melaka
SULIT

12

Bahagian B
[50 markah]

Jawab semua soalan
Masa yang dicadangkan untuk bahagian ini : 90 minit.

1. Pn Suraya becadang membeli sebuah rumah kediaman . Maklumat dibawah adalah tentang
Pn Suraya. Rajah 1 menunjukkan maklumat tentang dua rekabentuk rumah dan spesifikasinya.

• Perkerjaan Jururawat
• Pendapatan RM 5000.00 sebulan
• Kemampuan membeli rumah berharga RM 350 000.00
• Mempunyai 2 orang anak bersekolah rendah
• Suka bersiar-siar dan beriadah bersama anak-anak di waktu

petang.

Taman Maju Taman Jaya
Jenis rumah – Banglo satu tingkat
Jenis rumah - Teres satu tingkat Harga - RM 360 000.00
Spesifikasi - Tiga bilik tidur
Harga - RM 280 000 .00 Kemudahan :
Sekolah menengah
Spesifikasi - Tiga bilik tidur Taman rekreasi bersebelahan

Kemudahan : Rajah 1

Sekolah rendah dan menengah

Taman rekreasi 5 km

(a) Berdasarkan Rajah 1, kenalpasti faktor yang perlu dipertimbangkan oleh Puan Suraya
sebelum membeli kediaman itu.

……………………….……………………………………………………………………………..

……………………….……………………………………………………………………………..

3769/1 © Ujian Diagnostik 2 SnRT Negeri Melaka
SULIT

13

……………………….……………………………………………………………………………..
……………………….……………………………………………………………………………..
…………………….……………………………………………………..………………………..
….………………….…………………….………………………………………………………..
…………………….…………………..…………………………………………………………..
…..………………….……………………………………………………………………………..
……………………….……………………………………………………………………………..
…………………….…………………..…………………………………………………………..
…..………………….……………………………………………………………………………..
……………………….……………………………………………………………………………..
……………………….……………………………………………………………………………..
…..………………….……………………………………………………………………………..
……………………….……………………………………………………………………………..
…………………….…………………..…………………………………………………………..
…..………………….……………………………………………………………………………..
……………………….……………………………………………………………………………..
……………………….……………………………………………………………………………..

[9 markah]

(b) Berdasarkan jawapan di 1 (a), pilih rumah kediaman yang sesuai untuk Pn. Suraya.
……………………………………………………………………………………………………

[1 markah]

3769/1 © Ujian Diagnostik 2 SnRT Negeri Melaka
SULIT

14

2 Maklumat berikut adalah tentang keluarga Pn Sara, Dia merupakan seorang juutera dan
. suaminya seorang ahli perniagaan . Kesibukan tidak menghalang keluarga ini untuk bersama-

sama membina keluarga bahagia.

• Ibu bapa yang penyayang dan bertanggungjawab
• Sering meluangkan masa dan berbincang dengan anak-anak
• Suka berbasikal bersama keluarga di hujung minggu
• Sentiasa menyemak kerja sekolah anak-anak.

(a) Berdasarkan maklumat di atas, nyatakan cara beliau meningkatkan hubungan baik
dalam keluarganya.

……………………….……………………………………………………………………………..

……………………….……………………………………………………………………………..

……………………….……………………………………………………………………………..

……………………….……………………………………………………………………………..
…………………….……………………………………………………..………………………..

….………………….…………………….………………………………………………………..
…………………….…………………..…………………………………………………………..
…..………………….……………………………………………………………………………..

……………………….……………………………………………………………………………..

(b) Nyatakan dua punca konflik dalam keluarga. [8markah]
(i) ……………………………………………………….. [2markah]
(ii) …………………………………………………………..

3769/1 © Ujian Diagnostik 2 SnRT Negeri Melaka
SULIT

15

3. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (OSHA) 1994 (Akta 514) ditubuhkan untuk
menghasilkan budaya kerja yang sihat dan selamat di kalangan pekerja dan majikan.
Rajah 2 menunjukkan keratan akbar berkaitan masalah yang timbul daripada kegagalan
mematuhi peraturan keselamatan.

Alor Gajah : Mahkamah Seksyen di sini hari menjatuhkan hukuman denda sebanyak
RM40,000.00 ke atas Syarikat Nego Bina Sdn. Bhd.selepas syarikat tersebut
mengaku bersalah kerana gagal dan cuai. Syarikat itu didakwa di atas kesalahan
tidak menyediakan persekitaran kerja yang selamat bagi kerja mengangkat
menggunakan kren bergerak hingga menyebabkan kren tersebut terbalik dan patah
serta mengakibatkan kemalangan maut kepada pekerjanya semasa menjalankan
kerja-kerja pembinaan. Syarikat tersebut diarahkan oleh pihak mahkamah untuk
menghentikan operasi pembinaan sehingga siasatan selesai dijalankan.

Rajah 2

(a) Berdasarkan pernyataan di atas ;
Terangkan punca masalah Syarikat Nego Bina Sdn. Bhd kerana tidak
mematuhi prosedur keselamatan di tempat kerja dan cara mengatasinya agar
wujud budaya kerja yang sihat dan selamat.

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

3769/1 © Ujian Diagnostik 2 SnRT Negeri Melaka
SULIT

16
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

[12 markah]

(b)

Nyatakan tiga agensi yang menguatkuasakan undang-undang undang-undang dan
peraturan keselamatan pekerja .
(i) ……………………………………………………………………………………………………
(ii) ……………………………………………………………………………………………………
(iii) ……………………………………………………………………………………………………

[3 markah]

3769/1 © Ujian Diagnostik 2 SnRT Negeri Melaka
SULIT

17

4. Rajah 3 menunjukkan seorang murid sekolah rendah yang akan mewakili pertandingan
nyanyian lagu patriotik. Rajah 4 adalah dua jenis fabrik bertekstur sederhana tebal dan
bercorak yang boleh dipilih untuk dijadikan pakaian murid itu

Rajah 3

Corak A Corak B

Rajah 4

(a) Tentukan corak fabrik yang manakah paling sesuai untuk dijadikan
pakaian berdasarkan bentuk badan murid itu dan nyatakan sebabnya

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

[2 markah]

3769/1 © Ujian Diagnostik 2 SnRT Negeri Melaka
SULIT

18

(b) (i) Setelah anda memilih tekstur fabrik sederhana tebal dan corak yang sesuai, lakar dan
labelkan elemen stail pakaian yang sesuai untuk peserta itu pada croquis yang disediakan.

[10 markah]

(b) (ii) Nyatakan dua faktor yang mempengaruhi pemilihan pakaian.

(a) ……………………………………………………………………………………………………
(b) ……………………………………………………………………………………………………
(c) ……………………………………………………………………………………………………

[3 markah]

KERTAS SOALAN TAMAT

3769/1 © Ujian Diagnostik 2 SnRT Negeri Melaka
SULIT


Click to View FlipBook Version