The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sumathy.sr4, 2019-05-11 10:45:43

paper 3 - teknik

paper 3 - teknik

STRATEGI/ PANDUAN MENJAWAB BIOLOGI SPM
KERTAS 3

SOALAN 1 Direct variable Indirect variable
M.V
R.V (dMV) Nilai terendah (idMV) Perbandingan terendah
Nilai tertinggi Perbandingan tertinggi

(dRV) Bacaan terendah (idRV) Kadar terendah
Bacaan tertinggi Kadar tertinggi

Contoh Direct variable Indirect variable
M.V
R.V Jarak 10cm Keamatan tinggi
tumbuhan dari 50cm cahaya(idMV) rendah
mentol(dMV)
10 Kadar perlahan
Bilangan 30 fotosintesis cepat
gelembung
gas(dRV)

1.

Mengukur &  Ukur/ rekod data menggunakan radas yang diberikan dalam eksperimen

Merekod dengan unit yang betul.

Data  Apa yang dapat dilihat dalam rajah atau jadual sahaja

2.  Apabila (dMV) ialah (nilai terendah), (dRV) ialah (nilai RV).
Pemerhatian Contoh : apabila jarak tumbuhan dari mentol adalah 10cm bilangan
gelembong gas yang dihasilkan adalah 30.

 Apabila (dMV) ialah (nilai tertinggi), (dRV) ialah (nilai RV).
Contoh : apabila jarak tumbuhan dari mentol adalah 50cm bilangan
gelembong gas yang dihasilkan adalah 10.

1

3.  Pada (dMV 1), (idMV) rendah/ tinggi, maka kadar (idRV) perlahan/ cepat.
Inferens Contoh : Apabila jarak tumbuhan dari mentol adalah 10cm keamatan
cahaya adalah tinggi maka kadar fotosintesis adalah tinggi.

 Pada (dMV 2), (idMV) tinggi/rendah/, maka kadar (idRV) cepat/ perlahan.
Contoh : Apabila jarak tumbuhan dari mentol adalah 50cm keamatan
cahaya adalah rendah maka kadar fotosintesis adalah rendah.

4. MV-dimanipulasi
Gunakan (dMV) yang berbeza. (senaraikan apa yang diubah)
Mengawal Ubah/ tukar dMV 1 dengan dMV 2.
Pemboleh
Ubah RV –bergerak balas
Ukur dan rekod ORV menggunakan (alat radas)

CV-dimalarkan
Tetapkan CV pada (nilai yang ditetapkan)

5. Terdapat dua jenis hipotesis:

Hipotesis  Rate (Perkadaran) – e.g: Semakin(H) tinggi keamatan cahaya(MV),
semakin tinggi kadar fotosintesis (RV).

 Comparison (Perbandingan) – e.g: Kacang tanah mempunyai nilai tenaga
yang lebih tinggi berbanding kacang gajus dan kacang badam.

6.  Lajur dan baris dengan tajuk dan unit yang betul.
Penjadualan
data (manipulated and responding variable)
 Pengiraan yang betul dan data yang sistematik

7.  Skala seragam

Melukis Graf  Semua titik diplotkan dengan betul

 Lengkungan licin dan bentuk yang betul (sambung semua titik)

Jangan!!! – imbang titik, panjangkan graf, cari pintasan dsb.

8. Hubungan Semakin bertambah dMV, semakin bertambah/ berkurang idRV kerana idMV
p/ubah dari meningkat/ menurun, menyebabkan (terangkan kesan kepada dRV).
graf

9. (Apa yang dicari) ialah proses yang ditunjukkan oleh( Teori) dRV bergantung

Definisi kepada perubahan dMV(Observation).

secara operasi dRV dipengaruhi oleh dMV

2

CARA MENULIS DEFINISI SECARA OPERASI
TEKNIK ATOM

 (Apa yang dicari) ialah (Teori..terangkan maksud teori) ditunjukkan oleh
(Observation/RV) dipengaruhi oleh M(MV)

Contoh :
Transpirasi ialah proses kehilangan air dari tumbuhan ke persekitaran
dalam bentuk wap air yang ditunjukkan oleh masa yang diambil oleh
gelembung udara untuk bergerak dalam jarak 10 cm dan dipengaruhi oleh
jarak mentol dari tumbuhan.

10.  P1 : Ramalan yang betul daripada data sebelumnya.
Membuat  P2 : Kesan terhadap idRV
Ramalan  P3 : Sebab/ kerana perubahan MV (dari soalan)

11.  Mengumpulkan jawapan berdasarkan ciri-ciri tertentu yang dikehendaki oleh
Pengkelasan soalan.

*Tips; Jangan terpengaruh dengan keseimbangan

SOALAN 2:

Biasanya dalam soalan kedua, calon mesti menjawab soalan berdasarkan 7 kriteria yang telah
ditetapkan dalam soalan seperti berikut:

1. PROBLEM STATEMENT
2. HYPOTHESIS
3. VARIABLES
4. LIST OF APPARATUS AND MATERIALS
5. PROCEDURE OR METHOD
6. PRESENTATION OF DATA

PROBLEM STATEMENT - Mesti dalam bentuk soalan (question form). Mulakan dengan ayat
tanya (wh sentence. Contohnya, What / Where / When / Does / How). Jangan lupa untuk
meletakkan tanda soal (question mark, ?) di akhir ayat.

3

HYPOTHESIS - Boleh menghubungkait antara Manipulated variable dan Responding variable.
VARIABLES - Mesti dapat menyatakan ketiga-tiga pembolehubah dengan betul.
MATERIALS AND APPARATUS - Senaraikan kesemua bahan dan radas yang diperlukan
dalam eksperimen. Tulis di bawah satu tajuk yang sama iaitu 'Materials and apparatus'. Jangan
ditulis secara berasingan.
PROCEDURE / METHOD - Tulis semua kaedah / cara kerja eksperimen berdasarkan kriteria
berikut:
K1 (Explain how you set up the apparatus and materials)
K2 (State how you handle the FIX VARIABLE)
K3 (State how you handle the RESPONDING VARIABLE)
K4 (State how you handle the MANIPULATED VARIABLE)
K5 (Precautionary step OR write Repeat the whole experiments to get the average reading and
record the data)
PRESENTATION OF DATA - Gunakan jadual yang mempunyai tajuk dan unit (jika ada).
Ruangan keputusan eksperimen tidak perlu diisi.

4


Click to View FlipBook Version