The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

05 NOVEMBER 2021_MINGGUAN KEMENTAH (1)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by abilhashim, 2021-11-04 22:34:49

MINGGUAN KEMENTAH BIL. 9-2021

05 NOVEMBER 2021_MINGGUAN KEMENTAH (1)

JUMAAT
05 nov 2021
BIL 9 - 2021

MALAYSIA-INDONESIA
SEPAKAT PERKUKUH
PERTAHANA SEMPADAN
AWAL 2022 - M/S: 01

28,033 RUMAH
TENTERA BAKAL
DIBINA- M/S : 07

PORTAL : KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA.

28 Okt 2021 - Wisma Pertahanan menyaksikan Dalam mensyuarat tersebut juga, Menteri Kanan
pertemuan secara bersemuka antara Menteri Pertahanan dan TYT Prabowo Subianto turut
Kanan Pertahanan, YB Dato’ Seri Hishammuddin berbincang mengenai inisiatif Trilateral
Hussein dengan Menteri Pertahanan Republik Cooperative Arrangement (TCA) yang boleh
Indonesia, Tuan Yang Terutama (TYT) Prabowo ditambah baik demi menangani ancaman di Laut
Subianto dalam satu mesyuarat dua hala. Sulu dan Sulawesi.

Rangka lawatan kerja selama sehari itu telah Menteri Kanan Pertahanan turut menyuarakan
membincangkan beberapa perkara penting pendirian tegas Malaysia mengenai pembentukan
khususnya berkaitan perihal keselamatan dua hala Kerjasama Pertahanan Australia, Amerika Syarikat
dan serantau. Antara intipati perbincangan adalah dan United Kingdom (AUKUS) kerana ia berpotensi
memperkukuhkan hubungan diplomasi pertahanan mengganggu gugat keamanan dan kestabilan di
dan keselamatan serantau. Asia Tenggara serta berharap agar sebarang
perbezaan dan pertikaian perlu ditangani dengan
Kerjasama kawalan keselamatan sempadan konsisten dan jelas menerusi dialog dan
Malaysia-Indonesia perlu diperkuhkuhkan lagi rundingan.
menerusi pengoperasian pos-pos gabungan serta
latihan kerjasama dalam menangani ancaman Di akhir mesyuarat, Malaysia-Indonesia juga
pengganas melalui latihan LATGABMA MALINDO bertekad untuk terus memelihara hubungan dua
DARSASA yang akan diadakan di Malaysia pada hala ini yang sedia akrab terutama dari sudut
2022. keselamatan.

Selain itu, penglibatan bersama dalam
perkhidmatan Kesihatan angkatan tentera kedua-
dua negara perlu ditingkatkan terutama menerusi
perkongsian amalan terbaik berkaitan pemberian
vaksin, kaedah rawatan dan pendekatan ujian
saringan COVID-19.

Disamping itu, satu memorandum persefahaman
(MoU) yang memfokuskan terhadap kerjasama
pertahanan menyeluruh antara Malaysia-Indonesia
akan bakal dilaksanakan dan ditandatangani awal
tahun hadapan.

LATIHAN HADR BUKTI TUDM SIAP SIAGA
SEBILANG MASA.

FACEBOOK : TENTERA UDARA DIRAJA MALAYSIA

29 Okt 2021 - Pangkalan Udara Subang telah berjaya
melaksanakan latihan "Humanitarian Assistance And
Disaster Relief" (HADR) bagi menyokong keperluan di
dalam Eksesais PARADISE Siri 8/2021 yang
berlangsung mulai 22 Oktober sehingga 2 November
2021.

Objektif latihan untuk mewujudkan persefahaman MENTERI KANAN PERTAHANAN
diantara Skuadron Operasi TUDM dengan Kor TURUN PADANG KE PROJEK JIWA
Kesihatan Diraja menerusi Institut Perubatan MURNI KEMENTERIAN
Penerbangan (IPP) dan Rumah Sakit Angkatan PERTAHANAN
Tentera (RSAT) Pangkalan Udara Subang.
PORTAL : KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA.
Dalam masa yang sama, ianya telah menguji
"Subject-Matter Expert" (SME) HADR serta memberi 30 Okt 2021 - Menteri Kanan Pertahanan, YB
pendedahan kepada pegawai dan anggota perubatan Dato’ Seri Hishammuddin Hussein mengadakan
terhadap SOP pelaksanaan HADR. lawatan kerja ke Projek Jiwa Murni (PJM)
Kementerian Pertahanan bagi tahun 2021.
POLIKLINIK KEM MAHKOTA SIAP 2023
Dalam lawatan kerja ini, beliau telah
PORTAL : KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA. merasmikan sebuah Projek Jiwa Murni yang
melibatkan kerja-kerja membaik pulih rumah
30 Okt 2021 – Poliklinik Kesihatan Angkatan Tentera milik Puan Juriah Binti Amat Saat di Kampung
sedang dibina di Kem Mahkota, Kluang, Johor. Sri Tambak.
Pembinaan Poliklinik Kesihatan Angkatan Tentera
merupakan salah satu inisiatif yang diilhamkan oleh Kediaman Puan Juriah merupakan salah
Menteri Kanan Pertahanan. Ia bertujuan untuk sebuah daripada 15 buah projek baik pulih
memastikan kebajikan anggota dan veteran kediaman dan satu projek bina baru yang
Angkatan Tentera Malaysia (ATM) khususnya di berdaftar di bawah PJM Kementerian
dalam aspek penjagaan kesihatan sentiasa Pertahanan bagi Negeri Johor.
terpelihara.
Kerja-kerja baik pulih rumah Puan Juriah ini
Sehubungan itu, Panglima Tentera Darat (PTD), dilaksanakan oleh pasukan 8 Skuadron Rejimen
Jeneral Tan Sri Datuk Zamrose bin Mohd Zain yang Askar Jurutera Diraja (8 Skn RAJD),
mengiringi Ketua Setiausaha (KSU) Kementerian disempurnakan dalam tempoh tiga minggu
Pertahanan Dato' Sri Muez bin Abd Aziz bermula pada 20 September 2021 dan siap
berkesempatan meninjau tapak pembinaan poliklinik sepenuhnya pada 18 Oktober 2021.
di bawah seliaan Cawangan Khidmat Teknikal,
Bahagian Pembangunan Kementerian Pertahanan. Antara projek yang dilaksanakan dibawah PJM
adalah projek pembinaan baharu, baik pulih dan
Kerja-kerja pembinaan telah bermula sejak 15 Mac senggaraan melibatkan kediaman milik individu
2021 dan dijangka siap pada pertengahan bulan Mac awam termasuk veteran Angkatan Tentera
2023. Malaysia (ATM) serta bangunan komuniti
masyarakat setempat.

PJM Kementerian Pertahanan merupakan
inisiatif Menteri Kanan Pertahanan untuk
membantu meringankan golongan asnaf dan
fakir miskin masyarakat setempat dan veteran
Angkatan Tentera Malaysia (ATM) di kawasan
yang dikenal pasti di seluruh negara.

EKSESAIS GERAK PANTAS, ‘CABAR’ MAN, MACHINE AND METHOD TERUS
KESIAGAAN 10 BRIGED (PARA) DIPERKASAKAN

FACEBOOK : TENTERA UDARA DIRAJA MALAYSIA FACEBOOK : TENTERA UDARA DIRAJA MALAYSIA

30 Okt 2021 - Eksesais GERAK PANTAS Siri Pasukan Khas TUDM (PASKAU) terus
25/2021, menguji kesiapsiagaan formasi 10 menjayakan misi Combat Search and Rescue
Briged (Para) dalam Pasukan Aturgerak Cepat melalui eksesais PARADISE Siri 8/2021.
(PAC) sebagai Ketumbukan Utama Tentera Darat
Malaysia (TDM). Menggunakan Helikopter TUDM EC 725 AP dari
Berlangsung pada 18 Oktober sehingga 28 No. 10 Skuadron sebagai platform utama,
Oktober 2021, eksesais yang meliputi beberapa eksesais melibatkan operasi menyelamatkan
latihan ketenteraan seperti Pre Deployment juruterbang atau anak kapal yang terperangkap di
Training (PDT), aturgerak Operasi PARACUT dari dalam kawasan musuh mahupun berdekatan
dari pengkalan pelancar dan seterusnya Ground sempadan yang dikuasai oleh musuh akibat
Tactical Manoeuvre (GTM) yang dilaksanakan di pesawat terhempas ketika berlaku peperangan
sekitar Kawasan Am Pantai Timur Malaysia. atau konflik.
Menjadi tumpuan utama apabila, aturgerak 10
Briged (Para) bermula apabila digugurkan TAHUN KE-50 HQIADS DIRAI GAYA
dibelakang garisan musuh (Behind Enemy Lines) NORMA BAHRU
yang melibatkan penyusupan taktikal Tim Tinjau
Kompeni PANDURA (Para), penerjunan tempur FACEBOOK : ANGKATAN TENTERA MALAYSIA
statik serta guguran Container Delivery System
(CDS) dan Heavy Equipement (HE). Headquarters Intergrated Air Defense System
Dikesempatan yang sama, ketumbukan ini turut (HQIADS) memasuki tahun ke-50 penubuhan
diaturgerakkan secara Tactical Air Landed sejak tahun 1971. Penubuhan melibatkan
Operation (TALO) dengan melibatkan aturgerak Panglima Angkatan Tentera (PAT) negara
Trup, kenderaan tentera dan aset persenjataan anggota Five Power Defence Arrangements
sepanjang eksesais berlangsung. (FPDA) telah dihadiri oleh Panglima Tentera
Ia bertujuan menilai tahap kesiagaan operasi Darat (PTD), Jeneral Tan Sri Datuk Zamrose bin
Leading Para Battle Group (LPBG) dan Follow Up Mohd Zain, yang mewakili Panglima Angkatan
Para Battle Group (FUPBG) benar-benar berada di Tentera, Jeneral Tan Sri Dato' Sri Hj Affendi bin
tahap tertinggi untuk di aturgerakkan pada bila- Buang TUDM, bertempat di Bilik Mesyuarat PAT.
bila masa dan di mana jua.
Kompetensi dan kesiagaan antara yang FPDA merupakan satu perjanjian yang
ditekankan oleh Brigedier Jeneral Khairul Azmizal melibatkan lima buah negara iaitu Singapura,
bin Ahmad Natal, Panglima 10 Briged (Para) Malaysia, Australia, New Zealand dan United
semasa dalam After Action Review (AAR) di Kingdom. Ia bertujuan memastikan Singapura
penghujung eksesais. dan Malaysia mempunyai saluran bantuan
sekiranya berlaku serangan bersenjata di kedua-
dua negara.

ANGGOTA TUDM MENERIMA
ANUGERAH PEKERJA CEMERLANG

FACEBOOK : TENTERA UDARA DIRAJA MALAYSIA

Koperal Udara Mohd Hasni bin Zaini TUDM
dinobatkan sebagai penerima Anugerah Pekerja
Cemerlang Lepasan Institusi Latihan Kemahiran
Belia dan Sukan (ILKBS) bagi tahun 2021.

Beliau kini bertugas di Sekretariat D, Markas
Tentera Udara sebagai jurufoto dan pereka grafik
Syabas dan Tahniah kepada Koperal Udara Mohd
Hasni bin Zaini di atas dedikasi kerja sebagai
anggota TUDM. Semoga kejayaan beliau turut
menjadi contoh kepada yang lain.

PESAWAT C130H (M30-11) KEMBALI BERAKSI

FACEBOOK : TENTERA UDARA DIRAJA MALAYSIA

1 Nov 2021 –Tentera Udara Diraja Malaysia
(TUDM) sekali lagi mewujudkan pasukan
keupayaan Senggaraan Barisan Kedua (second
Line Servicing) bagi Kejuruteraan TUDM.
Penyerahan Pesawat C130H (M30-11), yang telah
menjalani senggaraan Structural Inspection (ST)
18 years daripada Cawangan Kejuruteraan
Pangkalan Udara (PU) Subang kepada No. 20
Skuadron merupakan bukti kejayaan TUDM dalam
sektor kejuruteraan.

Majlis penyerahan pesawat C130H (M30-11) telah
disaksikan oleh Panglima Tentera Udara (PTU),
Jeneral Tan Sri Ackbal bin Hj Abdul Samad. Dalam
ucapan beliau berkata "pelaksanaan ST 18 years
bagi pesawat C130 (M30-11) merupakan satu
inisiatif pelan jangka masa panjang yang telah
direncanakan oleh TUDM bagi mewujudkan
kembali keupayaan second line servicing
kejuruteraan secara berperingkat dan progresif".

Tambah beliau, ia merupakan satu platform yang Pendekatan seumpama ini meningkatkan kembali
bagus untuk mengembalikan semula martabat kompetensi anggota TUDM khususnya anggota
keupayaan kejuruteraan TUDM di dalam Cawangan Kejuruteraan di dalam melaksanakan
melaksanakan senggaraan setelah dasar senggaraan barisan kedua pesawat, menjimatkan
kontraktorisasi diperkenalkan sejak 1997 kepada kos dan mengurangkan kebergantungan di antara
TUDM. TUDM dengan pihak industri tanpa menjejaskan
dasar kontraktorisasi sedia ada.

Cawangan Kejuruteraan Pangkalan Udara Subang
telah mempunyai sejarah kejayaannya apabila
berjaya melaksanakan Senggaraan ST 12 years
bagi pesawat C130H (M30-14) pada tahun 2009.

Pesawat C130H (M30-11) merupakan pesawat
angkut pertama yang menjalani rawatan ST 18
years pada 15 Mac 2020 dan pesawat telah
berjaya disiapkan pada 21 Oktober 2021.

"pelaksanaan ST 18 years pesawat C130 Pesawat berkenaan juga telah berjaya
(M30-11) merupakan inisiatif pelan melaksanakan penerbangan pertama, First
Functional Check Flight (FCF) pada 11 Oktober
jangka masa panjang untuk mewujudkan 2021 yang menunjukkan keberhasilan dan
kembali keupayaan second line servicing kejayaan projek ini sekaligus membuktikan
bahawa pegawai dan anggota TUDM turut
kejuruteraan secara berperingkat dan mempunyai kepakaran, kompeten serta mampu
progresif" - PTU bersaing dengan industri luar.

MAJLIS PENGHARGAAN PENGANJURAN KEMENTERIAN PERTAHANAN BAKAL
SAMBUTAN 50 TAHUN FPDA MILIKI D'FLEET HALLE SENDIRI

FACEBOOK : KEMENTERIAN PERTAHANAN FACEBOOK : ANGKATAN TENTERA MALAYSIA

1 Nov 2021 - Ketua Setiausaha Kementerian 3 Nov 2021 – Panglima Angkatan Tentera (PAT),
Pertahanan, YBhg. Dato’ Sri Muez bin Abd Aziz Jeneral Tan Sri Dato' Sri Hj Affendi bin Buang
bersama Panglima Tentera Darat, Jeneral Tan Sri TUDM bersama Ketua Setiausaha (KSU)
Datuk Zamrose bin Mohd Zain menyempurnakan Kementerian Pertahanan Malaysia, Dato' Sri
Majlis Penghargaan Penganjuran 11th FDMM Muez bin Abd Aziz, telah meninjau
dan Sambutan 50 Tahun FPDA bertempat di perkembangan pembinaan ‘D'Fleet Halle’ iaitu
Wisma Perwira Kuala Lumpur. hangar kenderaan baharu milik Fleet Kenderaan
Majlis diadakan sebagai tanda penghargaan Kementerian Pertahanan.
sumbangan petugas yang telah terlibat dalam Pembinaan hangar bertujuan untuk memastikan
penganjuran 11th FDMM dan sambutan 50 kenderaan pegangan pasukan sentiasa dalam
TAHUN FPDA yang dilaksanakan pada 21 keadaan baik selain boleh digunakan bagi
Oktober 2021. Ketua Setiausaha Kementerian melaksanakan aktiviti luaran pasukan.
Pertahanan menyerahkan sijil penghargaan Pembinaan ini merupakan hasil daripada lawatan
kepada Pengerusi Jawatankuasa yang mewakili kerja KSU pada 25 Februari 2021 lalu. Kerja- kerja
petugas yang terlibat untuk acara tersebut. pembinaan 'D'Fleet Halle telah bermula sejak 18
Turut hadir pegawai-pegawai kanan awam Ogos 2021.
Kementerian Pertahanan dan Angkatan Tentera Di samping meninjau kerja-kerja yang
Malaysia serta wakil dari PDRM. dilaksanakan, PAT turut diberikan taklimat oleh
Ketua Fleet Kenderaan Kementerian Pertahanan,
KUNJUNGAN HORMAT PEGAWAI WAKIL Mej Mohd Hakim bin Katnin dan
TENTERA LAUT KUCING KE ATAS menandatangani buku lawatan serta melepaskan
KOMANDON PULAPOL KUCHING ikan ke dalam kolam pasukan sebagai simbolik
lawatan beliau.
FACEBOOK : TENTERA LAUT DIRAJA MALAYSIA

2 Nov 2021 – Kunjungan Hormat Pegawai Wakil
Tentera Laut Kuching, YBhg Leftenan. Mohd
Ismail Bin Yakub TLDM ke atas Komandan
Pusat Latihan Polis (PULAPOL) Kuching, YDH
SAC Razali Bin Mohamad memantapkan lagi
kerjasama dua hala keselamatan dan
mempertahankan kedaulatan negara.
Perbincangan selama satu jam ini
membincangkan tentang latihan, penggunaan
kemudahan logistik dan pusat latihan sebagai
memantapkan kemahiran warga PSTL Kuching
dalam semua aspek.
Pihak PULAPOL Kuching juga sedia berkongsi
kepakaran dan ilmu pengetahuan dalam bidang
persenjataan serta perundangan sebagai
memantapkan lagi kemahiran setiap warga.

RKMAT BERI SINAR BARU ANGGOTA TENTERA

FACEBOOK : ANGKATAN TENTERA MALAYSIA Perdana Menteri berkata, "Melalui aspirasi
Keluarga Malaysia, selain keterangkuman dan
3 Nov 2021 - YAB Perdana Menteri, Dato' Sri Ismail kebersamaan, turut titikberatkan ialah
Sabri Yaakob telah menyempurnakan Majlis kesejahteraan hidup setiap Keluarga Malaysia
Pelancaran Rumah Keluarga Malaysia Angkatan yang berbilang bangsa, agama serta budaya.
Tentera (RKMAT) di Taman Lembaga Tabung Keterangkuman dan kebersamaan ini termasuklah
Angkatan Tentera (LTAT), Bukit Jalil. Beliau juga kesejahteraan anggota ATM yang begitu besar
turut menyaksikan upacara menandatangani jasa, khidmat bakti dan pengorbanannya kepada
Perjanjian Jual Beli antara LTAT dan Pesuruhjaya tanah air kita yang tercinta ini".
Tanah Persekutuan bagi pembelian 2,000 unit
RKMAT - Tentera Darat Malaysia. Beliau turut menyatakan untuk menjadikan rumah
mampu milik yang dibangunkan oleh LTAT di Bukit
Perjanjian Jual Beli ini telah ditandatangani oleh Jalil ini sebagai RMKAT. Ujar beliau, "ketika saya
Ketua Eksekutif LTAT, Dato' Nazim Rahman yang memegang jawatan Menteri Kanan Pertahanan,
memeterai penjualan unit kediaman oleh LTAT saya memilih untuk bersetuju kerana saya tahu
kepada Tentera Darat pada harga RM 560 juta, masih ramai anggota ATM khususnya warga
merangkumi empat blok pangsapuri 38 tingkat Tentera Darat terpaksa menyewa di sekitar
yang dibina atas tanah seluas 8.194 ekar. Lembah Klang atas faktor kekurangan kuarters
atau RMKAT di wilayah ini. Lebih
Pada majlis yang sama, upacara penyerahan membimbangkan saya, kadar sewa dan kos sara
simbolik kunci RKMAT, turut disempurnakan oleh hidup di Lembah Klang ini agak tinggi dan
YAB Perdana Menteri yang diserahkan kepada melebihi kadar imbuhan tetap perumahan yang
Panglima Tentera Darat, Jeneral Tan Sri Datuk diterima".
Zamrose Bin Mohd Zain serta empat anggota
Tentera Darat yang terpilih bagi mewakili 2,000
orang bakal penghuni RKMAT

28,033 UNIT RKMAT DIBINA MENERUSI BLUEPRINT 2.0

Menteri Kanan Pertahanan, YB Dato' Seri Dengan siapnya 2,000 unit RKMAT di Bukit Jalil

Hishammuddin Hussein menyatakan melalui ini, diharapkan ia memenuhi kira-kira 85%

Blueprint Perumahan 2.0 sebanyak 28,033 unit keperluan perumahan anggota ATM di Lembah

RKMAT akan dibina diseluruh negara bermula tahun Klang. Sejak tahun 2001, LTAT telah berjaya

2021 sehingga tahun 2030. Jumlah ini termasuk membina 9,000 unit kediaman di Johor, Perak,

8,852 unit RKMAT yang diumumkan oleh YAB Selangor dan Kuala Lumpur.

Perdana Menteri menerusi RMK-12 khusus untuk Projek RMKAT merupakan inisiatif
warga ATM. LTAT menyediakan perumahan
yang berkualiti dan selesa bagi
Daripada jumlah 8,852 tersebut, sebanyak 1,509
unit sudah pun dalam proses pembinaan. kemudahan anggota dan keluarga
Manakala, 7,343 unit lagi sedang dalam proses mereka.
perolehan.


Click to View FlipBook Version