The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by MOHD AMIN BIN SHAARY Moe, 2019-12-25 08:55:16

pengurusan digital book

Buku Pengurusan 2020

Visi : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera
1

Visi : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

KANDUNGAN MUKA SURAT
2
BIL INDEKS 3
1 Kata Aluan 4
2 Ikrar Perkhidmatan Awam 5
3 Surat Perlantikan 6
4 Senarai Guru Besar 7
5 Maklumat Guru
6 Maklumat Staf & Enrolmen Murid 8-10
7 Maklumat Organisasi 11-18
8 Jawatankuasa Khas 19-25
9 Jawatankuasa Kurikulum 26-50
10 Jawatankuasa Hal Ehwal Murid 51-84
11 Jawatankuasa Kokurikulum 86-130
12 Lampiran

Jadual Guru bertugas Mingguan
Takwim Persekolahan
Jadual Pemantauan Kurikulum Berkualiti

2

Visi : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

KATA ALUAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarkatuh dan salam sejahtera.
Syukur ke hadrat Allah S.W.T kerana dengan izin-Nya dan Inayah-Nya

, Buku Pengurusan Sekolah 2020, Sekolah Kebangsaan Sri Jerai (SKSJ) telah
berjaya disempurnakan. Tahniah dan terima kasih kepada Jawatankuasa
Buku Pengurusan Sekolah 2020 dan staff yang telah berjaya memacu usaha
dalam merealisasikan penghasilan ini. Setinggi-tinggi penghargaan kepada semua pihak
yang terlibat sepanjang proses penyediaan dokumen ini.

Buku Pengurusan Sekolah 2020 ini diwujudkan supaya dapat menjadi garis panduan
bagi memandu sekolah kepada usaha berterusan dalam mendidik murid- murid demi
melahirkan insan yang memenuhi aspek Jasmani,Emosi ,Rohani, Intelek dan Sahsiah selaras
dengan Falasafah Pendidikan Negara . Buku Pengurusan Sekolah 2020 ini melambangkan
usaha dan dedikasi semua warga sekolah ke arah merealisasikan Visi dan Misi Sekolah.

Sehubungan itu perancangan yang dibuat merangkumi semua aspek pengurusan
pendidikan di sekolah ini. Rangka strategik yang dirancang adalah hasil daripada proses
yang berterusan menjurus kepada pembangunan menyeluruh untuk melahirkan insan
seimbang. Akhir kata adalah menjadi harapan saya supaya setiap strategi dan pelan
tindakan yang telah digariskan dapat dilaksanakan bagi mendokong pelan strategik SKSJ,
sekaligus melonjak kecemerlangan pendidikan anak-anak SKSJ .

” INSAN YANG BERKUALITI TERHASIL DARIPADA SENTUHAN PENDIDIK BERKUALITI ”
”BE THE BEST”

Selamat Maju Jaya
(NOR HASHIMAH BINTI AHMAD)
Guru Besar,
Sekolah Kebangsaan Sri Jerai,
08300 Gurun, Kedah Darul Aman.

3

Visi : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

IKRAR
PERKHIDMATAN AWAM

Kami yang telah dilantik berkhidmat dengan
kerajaan Malaysia dengan ini berikrar bahawa
semasa dan selagi kami berkhidmat dengan
Kerajaan, kami akan patuh dengan mengamalkan
teras-teras perkhidmatan semasa menjalankan
tugas.
Ke arah ini kami:
i. i. Berazam meningkatkan mutu perkhidmatan;
ii. ii. Bekerja dengan penuh tanggungjawab;
iii. iii. Berusaha mengikis sikap mementingkan diri
iv. sendiri;
v. iv. Berkhidmat dengan penuh muhibbah dan
vi. kemesraan;
vii. v. Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat
viii. dan pembangunan negara;
ix. vi. Bekerjasama dalam membanteras kelemahan
x. dan musuh-musuh negara; dan
xi. vii. Berpegang teguh kepada ajaran agama.

4

Visi : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

SURAT PERLANTIKAN

SK SRI JERAI

Saya sebagai GURU BESAR SK SRI JERAI sesungguhnya dengan ini
melantik dan menurun kuasa kepada pegawai ini melaksanakan segala
tugas yang telah ditetapkan dalam Takwin SK Sri Jerai, berpandukan
Buku Pengurusan dan senarai tugas SK SRI JERAI, bagi tahun 2020.

Nama :

No. Kad Pengenalan : __________________________________

………………………….
t.t Pegawai yang diberi kuasa

…………………………….
(NOR HASHIMAH BINTI AHMAD)
Guru Besar,
Sk Sri Jerai,
08300 Gurun,
Kedah.

5

Visi : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

SENARAI GURU BESAR YANG BERKHIDMAT DI SK SRI JERAI

BIL NAMA TAHUN
1 Encik Abdul Rahman 1981
2 Encik Ahmad b Rejab
3 Tuan Haji Yusof b Ali 1989
4 Encik Saad b Bakar 1.11.1989 - 15.2.1993
5 Encik Nordin b Ahmad 16.2.1993 - 22.2.1994
6 Encik Ramli b Mohamad 16.4.1994 – 5.2.1996
7 Encik Yusof b Nayan 16.3.1996 – 2.2.2002
8 Tuan Haji Mohd Rodzi b Abdullah 3.2.2002 – 15.4.2004
9 Encik Salehuddin b Hassan 16.4.2004 – 31.12.2004
10 Puan Hamidah bt Mahmud 16.2.2005 – 9.4.2008
11 Puan Patimah bt Hashim 16.5.2008 – 12.7.2013
12 Puan Fatimah bt Masaud 1.8.2013- 30.9.2016
13 Tuan Haji Hassan Zaim b Haji Salleh 1.10.2016 – 1.1.2017
14 Encik Khairuddin b Arshad 2.1.2017 – 31.10.2017
15 Encik Sharif Zulkarnain b Sh Ahmad 1.11.2017 - sekarang
16 Puan Nor Hashimah bt Ahmad

6

Visi : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MAKLUMAT GURU

BIL NAMA GURU JAWATAN GRED OPSYEN NO. KP NO. JPK 01

1. Nor Hashimah bt Ahmad GB DG44 MATE 730420-02-5808 41592
2. Md Noor bin Abdul Rahman PK1 DG38 PSR/PM 620319-07-5619 34439
DG48 BM 711017-02-5660 39680
3. Amelia bt Abdullah PKHEM DG44 PSR/PM 690127-02-5098 37191
4. Suzana bt Mat Isa PK KK DG44 PSR 701023-02-5270 41621
5. Natrah bt Bakar DG44 BI/PS 621112-02-5838 31551
GP DG44 PAI 800603-02-5430 62180
DG44 PAI 760601-02-6057 62181
6 Noor Azah bt Hj Abu Bakar GP DG42 PAI 730102-08-5362 77824
7. Norhayati bt Sa’don GP DG44 BM/KT 800804-02-5832 63761
DG44 BM 660110-02-5991 37326
8. Mohd Nasri bin Bakar GP DG44 BM/MAT 670826-02-5136 31226
DG44 PEN.ALQU 811206-02-5190 67001
9. Suraya bt Halidi GP DG44 BM 670115-02-5906 47350
10. Iza Azriza bt Aziz G DATA DG44 PRA 820412-14-5892 67704
DG41 PAI 830206-02-5258 71640
11. Mohd Rodzi bin Abdullah G PEMULIHAN DG44 MAT 800103-02-5215 75683
DG44 PJ/KESH 801202-02-5573 75334
12. Roslidza bt Daud GP DG44 B.ARAB 810113-14-5308 64315
DG41 BM 870522-02-5571 79283
13. Zuraida bt Abdul Manas GP DG38 BM 630303-02-5632 52485
14. Harlina bt Nordin GP DG38 BM 640420-02-5227 48209
DG38 BM 670709-02-5735 50330
15. ’Aifaa Hani bt Abd Razak GPRA DG38 SN/MAT 670103-08-5258 49273
16. Noorhayu bt Ramli GP DG34 BI/MAT 710425-02-5008 50712
DG42 BI / PSV 680419-01-5570 48191
17. Mohd Amin bin Shaary G BISTARI DG42 PAI 800309-07-5883
18. Faizul Hasdi bin Zainol GP DG42 PRA 691104-71-5058 41680
DG42 MAT/ BM 790120-08-5256 72998
19. Rohaliza bt Abdul Halim GP DG42 700901-02-5721 51458
DG42 PAI 740419-02-6036 54176
20. Mohd Hafis Hafifi b Hafhas GP DG32 SAINS/KH 780525-03-5354 69944
DG42 SNS/PS 840917-02-5624 71216
21. Fakinah bt Othman GP DG42 MUZIK 720531-02-5238 49456
DG42 BI/MOR 810926-02-5258 67015
22. Ramli bin Said GP DG44 MAT 710705-02-5213 69141
DG32 BM 720504-02-6163 74884
23. Mohd Nasher b Ahmad GP DG42 BI/KT 810410-02-5484 78926
DG41 PAI/KT 760721-12-5410 52457
24. Zuraikhan bt Abd Rahman GP DG42 SAINS/PJ 810731-02-5725 68700
DG42 P.MELAYU 710223-02-5376 49057
25. Ajora bt Jamaluddin GP DG41 P.MELAYU 740531-02-6001 53903
DG44 B.ARAB 820903-04-5300 76235
26. Hilminah bt Haron GP DG 41 PJ 890905-02-5788

27. Mohd Hairy b Ishak GP

28. Fauziah bt Jamaludin GPRA

29. Noriha bt Ahmad GP

30. Syed Zulfikre b Syed Nordin B&K

31. Norma bt Mohd Ishak GPAI

32. Norazian bt Mohd Ali GP

33. Vinotini A/P Paneer Selvan GP

34. Rozita bt Mat Rejab GP

35. Kamelia bt Abdullah GP

36. Mohd Zahir bin Pandi GP

37. Mohamad Azam bin Ahmad GP

38. Maizatul Aziah bt Cheman GP

39. Fahimah bt Zakaria GP

40. Mohd Fauzi bin Awang GP

41. Sadzna bt Sarip[ GP

42. Shahrin bin Zakaria GP

43. Noor Azura bt Mahadi GP

44. Nur Zaihayu bt Zainoddin GP

7

Visi : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MAKLUMAT STAF SOKONGAN

BIL NAMA GRED JPK(P)01 PPD/KMY NO. KAD PENGENALAN

1. Zarina bt Khori PT N22 51284 2463 730222-02-5786

2. Haslida bt Hashim PT N19 67685 6718 840229-02-5460

3. Zabidah bt Ghazali PT N19 62631 0300 720215-08-5562

4. Rosni bt Ismail PPM N19 61771 3757 801216-02-5574

5. Sulzuraiti bt Sulaiman PPM N19 70390 4671 800112-11-5044

6. Sabrina bt Haja Hussin FA29 63748 0117 841121-02-5914

7. Shahrulnizam bin Baharom PO N11 56003 0295 731203-02-6307

8. Nor Amira bt Mokhtar PTS 920729-07-5026

ENROLMEN MURID

BIL KELAS MELAYU INDIA LAIN-LAIN JUMLAH JUMLAH
LP LP LP LP

1. PRASEKOLAH (G) 25

2. PRASEKOLAH (S) 25

JUMLAH MURID 50

3. 1 JAYA

4. 1 MAJU

5. 1 USAHA

JUMLAH MURID 90

6. 2 JAYA 10 20 30

7. 2 MAJU 13 22 35

8. 2 USAHA 19 6 25

JUMLAH MURID 90

9. 3 JAYA 9 19 28

10. 3 MAJU 11 15 26

11. 3 USAHA 14 10 24

JUMLAH MURID 77

12. 4 JAYA 8 14 22

13. 4 MAJU 22 13 35

14. 4 USAHA 21 13 34

JUMLAH MURID 93

15. 5 JAYA 12 19 31

16. 5 MAJU 18 12 30

17. 5 USAHA 15 6 21

JUMLAH MURID 79

18. 6 JAYA 10 19 29

19. 6 MAJU 14 16 30

20. 6 USAHA 13 9 22

JUMLAH MURID 80

JUMLAH 562

8

Visi : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MAKLUMAT
PENGURUSAN
ORGANISASI

9

Visi : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

CARTA ORGANISASI PENGU
SEKOLAH KEBANG

NAIB PENGERUSI I PENGERUSI
PK HEM GURU BESAR
PN. NOR HASHIMAH BT AHM
PN. HJH AMELIA BT HJ ABDULLAH
TIMBALAN PENGERUSI
PK PENTADBIRAN

EN. MD NOOR B ABDUL RAHMA

PEMBANTU TADBIR KANAN
PN. ZARINA BT KHORI

PEMBANTU PENGURUSAN MURID PEMBANTU PENGURUSAN MURID PEMBANTU TA
PN. HASLID
PN. SULZURIATI BT SULAIMAN PN. ROSNI BT ISMAIL

PEMBANTU TADBIR SAMBILAN
PN. NOR AMIRA BT MOKHTAR

1

URUSAN DAN PENTADBIRAN
GSAAN SRI JERAI

MAD NAIB PENGERUSI II
AN PK KOKURIKULUM
PN. SUZANA BT MAT ISA

YDP PIBG

EN. ASRUL ZAIRIMI B JAMALUDIN

ADBIR(KEWANGAN) PEMBANTU TADBIR (P/O) JURUTEKNIK KOMPUTER
DA BT HASHIM PN. ZABIDAH BT GHAZALI CIK SABRINA BT HAJA HUSSIN

PEMBANTU OPERASI
EN. SHAHRUL NIZAM B BAHAROM

10

Visi : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

CARTA ORGANI
SEKOLAH KEBAN

PEN
Gur
PN. NOR HASH

NAIB P
Penolong Kan
EN. MD NOOR B

Penolong Kanan HEM SETIA
PN. HJH AMELIA BT HJ ABDULLAH PN. NOOR AZ

PEPERIKSAAN j-QAF
EN. SHAHRIN B ZAKARIA EN. MOHD NASRI B BAKAR

EN. RAMLI B SAID

DATA PPANITIA MATAPELAJARAN
PN. IZA AZRIZA BT AZIZ AJK Ketua Panitia

PENYELARAS PAK 21 KELAS RANCANGAN KHAS
PN. IZA AZRIZA BT AZIZ
PEPENTADBIRAN PEPERK
PN. ZARINA BT KHORI PN. ZABID
KELAS RANCANGAN KHAS KELAS RAN

1

ISASI KURIKULUM
NGSAAN SRI JERAI

NGERUSI
ru Besar
HIMAH BT AHMAD

PENGERUSI
nan Pentadbiran
B ABDUL RAHMAN

AUSAHA Penolong Kanan Kokurikulum
ZURA BT MAHADI PN. SUZANA BT MAT ISA

MBMMBI / HIP PUSAT SUMBER SEKOLAH
EN. MOHD HAFIS HAFIFI B HAFHAS PN. NORIHA BT AHMAD

PN. HJH HILMINAH BT HARON JADUAL WAKTU
AJK JADUAL
PENYELARAS ICT
EN. MOHD AMIN B SHAARY PENYELARAS TAHUN 1-6
GURU KELAS JAYA
PENPENYELARAS PRASEKOLAH
PN. ‘AIFAA HANI BT ABDUL RAZAK
KELAS RANCANGAN KHAS

KHIDMATAN KEWANGAN/AKAUN
DAH BT GHAZALI PN. HASLIDA BT HASHIM
NCANGAN KHAS

11

Visi : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

JAWATANKUASA
KHAS

12

Visi : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

JAWATANKUASA PENGURUSAN TERTINGGI DAN RANCANGAN PEMAJUAN SEKOLAH /HC

Pengerusi : Pn. Nor Hashimah bt Ahmad (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi : En. Md Noor bin Abdul Rahman (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Pn. Hjh Amelia bt Hj Abdullah (PK HEM )
Naib Pengerusi 2 : Pn. Suzana bt Mat Isa (PK Kokurikulum)
Setiausaha/Penyelaras : Pn. Maizatul Aziah bt Cheman
Pen. setiausaha : Pn. Natrah bt Bakar
: En. Noor Azah bt Abu Bakar
: En. Syed Zulfikre b Syed Nordin (Guru Bimbingan &

Kaunseling)
: Pn. Zarina bt Khori (Ketua Pembantu Tadbir)
: Ketua-ketua Panitia Mata Pelajaran

JAWATANKUASA TATATERTIB GURU DAN STAF SOKONGAN

Pengerusi : Pn. Nor Hashimah bt Ahmad (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi : En. Md Noor bin Abdul Rahman (PK Pentadbiran)
: Pn. Hjh Amelia bt Hj Abdullah (PK HEM )
Setiausaha : Pn. Suzana bt Mat Isa (PK Kokurikulum)
Pen. Setiausaha : Pn. Zarina bt Khori (Ketua Pembantu Tadbir)
AJK : Pn. Haslida bt Hashim ( Pembantu Tadbir )
: Pn. Zabidah bt Ghazali ( Pembantu Tadbir )

En. Syed Zulfikre b Syed Nordin (Guru Bimbingan &
Kaunseling)

JAWATANKUASA KEWANGAN /AKAUN & PENGURUSAN ASET / PELUPUSAN

Pengerusi : Pn. Nor Hashimah bt Ahmad (Guru Besar)
Naib Pengerusi : En. Md Noor bin Abdul Rahman (PK Pentadbiran)
Setiausaha : Pn. Haslida bt Hashim ( Pembantu Tadbir)
Pegawai Aset : Pn. Suzana bt Mat Isa (PK Kokurikulum)
Pemeriksa Aset : Pn. Noor Azah bt.Hj Abu Bakar
: En. Md Noor bin Abdul Rahman (PK Pentadbiran )
Pegawai Pelupusan : En. Mohd Nasri bin Bakar
AJK : Pn. Hjh Amelia bt Hj Abdullah (PK HEM )
: Pn. ’Aifaa Hani bt Abd Razak (Pra Sekolah)
: Pn. Fauziah bt Jamaludin (Pra Sekolah)
: En. Syed Zulfikre bin Syed Nordin (Bimbingan & Kaunseling)
: En. Mohd Rodzi bin Abdullah (Pemulihan)
: Pn. Noriha bt Ahmad (Pusat Sumber)
: Pn. Haslida bt Hashim (Juru Audit Dalaman)
: Semua Ketua-ketua Panitia

13

Visi : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

TAKWIM MESYUARAT KEWANGAN DAN AKAUN SEKOLAH

BIL TARIKH MESYUARAT TINDAKAN
1 8.4.2020 MESYUARAT JAWATANKUASA KEWANGAN SUKU JKAK
TAHUN PERTAMA
2 6.7.2020 JKAK
MESYUARAT JAWATANKUASA KEWANGAN SUKU
3 4.10.2020 TAHUN KEDUA JKAK
MESYUARAT JAWATANKUASA KEWANGAN SUKU
4 3.1.2021 TAHUN KETIGA JKAK

MESYUARAT JAWATANKUASA KEWANGAN SUKU
TAHUN KEEMPAT

JAWATANKUASA PENGURUSAN PERSEKITARAN DAN KEMUDAHAN FIZIKAL

Pengerusi : Pn. Nor Hashimah bt Ahmad (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi : En. Md Noor bin Abdul Rahman (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Pn. Hjh Amelia bt Hj Abdullah (PK HEM )
Naib Pengerusi 2 : Pn. Suzana bt Mat Isa (PK Kokurikulum)
Setiausaha : Pn. Zarina bt Khori ( Ketua Pembantu Tadbir )
Pen. setiausaha : Pn. Haslida bt Hashim ( Pembantu Tadbir )
AJK : Cik Sabrina bt Haja Hussin( Juruteknik ICT)
: Setiausaha 3K
: Semua Pekerja Sekolah

JAWATANKUASA e-SPLG ( SISTEM PENGURUSAN LATIHAN GURU )

Pengerusi : Pn. Nor Hashimah bt Ahmad (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi : En. Md Noor bin Abdul Rahman (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Pn. Hjh Amelia bt Hj Abdullah (PK HEM )
Naib Pengerusi 2 : Pn. Suzana bt Mat Isa (PK Kokurikulum)
Setiausaha : Pn. Hjh Rohaliza bt Abd Halim
Pen. Setiausaha 1 : En. Mohd Amin b Shaary
Pen. Setiausaha 2 : Pn. Iza Azriza bt Aziz
Bendahari : Pn. Zarina bt khori ( Ketua Pembantu Tadbir )
AJK : En. Syed Zulfikre b Syed Nordin(Guru Bimbingan &

Kaunseling)
: Ketua-ketua Panitia Mata Pelajaran

14

Visi : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

JAWATANKUASA KECERIAAN DAN KEBERSIHAN SEKOLAH

Pengerusi : Pn. Nor Hashimah bt Ahmad (Guru Besar)
Timb.Pengerusi 1 : En. Md Noor bin Abdul Rahman (PK Pentadbiran)
Timb. Pengerusi 2 : Pn. Hjh Amelia bt Hj Abdullah (PK HEM )
: Pn. Suzana bt Mat Isa (PK Kokurikulum)
Penyelaras : En. Ramli bin Said
Setiausaha : Pn. Fauziah bt Jamaludin
Pen. Setiausaha : Pn. ’Aifaa bt Abd Razak
AJK : Ketua Guru Penasihat Kelab dan Persatuan

Guru-Guru Kelas & Pengurus Bilik Khas
Ketua Pembantu Tadbir & Ketua Pekerja

JAWATANKUASA SIAR RAYA

Pengerusi : Pn. Nor Hashimah bt Ahmad (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi : En. Md Noor bin Abdul Rahman (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Pn. Suzana bt mat Isa ( PK Kokurikulum)
Naib Pengerusi 2 : Pn. Hjh Amelia bt Hj Abdullah (PKHem)
Setiausaha : En. Ramli bin Said
Pen. Setiausaha : En. Mohd Amin b Shaary
AJK : En. Shahrul Nizam bin Baharom
: En. Mohd Nasri bin Bakar
: Cik Sabrina bt Haja Hussin

JAWATANKUASA STATISTIK DAN DATA

Pengerusi : Pn. Nor Hashimah bt Ahmad (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi : En. Md Noor bin Abdul Rahman (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Pn. Hjh Amelia bt Hj Abdullah (PK HEM )
Naib Pengerusi 2 : Pn. Suzana bt Mat Isa (PK Kokurikulum)
Data/Emis/ARS/SMM/SPKS : Pn. Iza Azriza bt Aziz
Data SSDM : En. Mohd Nasri bin Bakar
Data Kokurikulum : Pn. Maizatul Aziah bt Cheman
Data SPS : Pn. Nor Amira binti Mokhtar
Data e-Operasi/e-Pangkat : Pn Zabidah bt Ghazali
Data Prasekolah : Pn. ‘Aifaa Hani bt Abd Razak

15

Visi : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

PENGURUS BILIK KHAS DAN LOKASI KHAS

Bilik Mesyuarat : Pn. Iza Azriza binti Aziz
Bilik Rawatan/Kesihatan : Pn. Sadzna bt Sarip
Bilik Sains : Pn. Vinotini A/P Paneer Selvan
Makmal ICT/ Pusat Akses : En. Mohd Amin b Shaary / Cik Sabrina bt Haja Hussin
Bilik Bimbingan Kasih : En. Syed Zulfikre b Syed Nordin
Bilik Cahaya Harapan : En. Mohd Rodzi bin Abdullah
Bilik j-QAF : Pn. Hjh Rohaliza bt Abdul Halim
Bilik Kemahiran Hidup : Pn. Norazian bt Mohd Ali
Bilik/Sudut Pengawas : En. Mohd Nasri b Bakar
Bilik Alatan Sukan : En. Faizul Hasdi b Zainol
Bilik BOSS : Pn. Suraya bt Halidi
Surau : Pn. Norhayu bt Ramli
Bilik Guru : Pn Natrah bt Bakar
Padang : En. Faizul Hasdi bin Zainol
Pusat Sumber Sekolah : Pn. Noriha bt Ahmad
Stor Pejabat : Pn. Haslida binti Hashim
Bilik Seni/Muzik : Pn. Rozita bt Mat Rejab
Bilik Kokurikulum : Pn. Maizatul Aziah bt Cheman

JAWATANKUASA SAMBUTAN / PERAYAAN

Penyelaras : Pn. ’Aifaa Hani bt. Abd. Razak
Setiausaha : En. Mohd Hairy b Ishak
Pen. Setiausaha : En. Syed Zulfikre b Syed Nordin
: Pn. Rozita bt Mat Rejab
AJK : Pn. Kamelia bt. Abdullah
: En. Mohd Fauzi b Awang
: Pn. Iza Azriza bt Aziz

JAWATANKUASA PERMUAFAKATAN PERMASYARAKATAN

Setiausaha : En. Syed Zulfikre b Syed Nordin(Guru Bimbingan & Kaunseling)
AJK : Pn. Norhayu binti Ramli ( Setiausaha PIBG )
: Pn. Vinotini A/P Paneer Selvan

16

Visi : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

JAWATANKUASA PENGURUSAN PENILAIAN & PEPERIKSAAAN/ PBD

Pengerusi : Pn. Nor Hashimah bt Ahmad (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi : En. Md Noor bin Abdul Rahman (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Pn. Hjh Amelia bt Hj Abdullah (PK HEM )
Naib Pengerusi 2 : Pn. Suzana bt Mat Isa (PK Kokurikulum)
Penyelaras Tahun 1 : Pn. Norhayati bt Sa’don
Penyelaras Tahun 2 : Pn. Ajora bt Jamaluddin
Penyelaras Tahun 3 : Pn. Norhayu bt Ramli
Penyelaras Tahun 4 : Pn. Vinotini a/p Paneer Selvan
Penyelaras Tahun 5 : Pn. Noor Azah bt Hj Abu Bakar
Penyelaras Tahun 6 : Pn. Fakinah bt Othman
Setiausaha : En. Shahrin bin Zakaria
Pen. Setiausaha : En. Ramli bin Said
Penyelaras PBS 1 : En. Mohd Fauzi bin Awang
Penyelaras PBS 2 : Pn. Maizatul Aziah bt Cheman
Ketua Pentaksir : Ketua-ketua Panitia Mata Pelajaran
Guru Data : Pn. Iza Azriza bt Aziz
: En. Syed Zulfikre b Syed Nordin (Guru Bimbingan &

Kaunseling)
: Semua Guru Mata Pelajaran PBS Tahun 1,2,3,4,5
dan 6

JAWATANKUASA MAJLIS KEGIATAN DAKWAH ISLAMIAH SEKOLAH (e-MAKDIS)

Pengerusi : Pn. Nor Hashimah bt Ahmad (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi : En. Md Noor bin Abdul Rahman (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Pn. Hjh Amelia bt Hj Abdullah (PK HEM )
Naib Pengerusi 2 : Pn. Suzana bt Mat Isa (PK Kokurikulum)
Setiausaha : Pn. Hjh Norma bt Mohd Ishak
Pen. Setiausaha : Pn. Zuraida bt Abdul Manas
AJK : En. Mohd Nasri bin Bakar

En. Syed Zulfikre b Syed Nordin
Guru-guru GPI

Pengerusi JAWATANKUASA BILIK MESYUARAT
Timbalan Pengerusi
Naib Pengerusi 1 : Pn. Nor Hashimah bt Ahmad (Guru Besar)
Naib Pengerusi 2 : En. Md Noor bin Abdul Rahman (PK Pentadbiran)
Setiausaha : Pn. Hjh Amelia bt Hj Abdullah (PK HEM )
Pen. Setiausaha : Pn. Suzana bt Mat Isa (PK Kokurikulum)
AJK : Pn. Iza Azriza binti Aziz
: Pn. Kamelia bt Abdullah
: Cik Sabrina bt Haja Hussin ( PPTM )
: Pn. Zabidah bt. Ghazali ( Pembantu Tadbir )
: Pekerja Sekolah

17

Visi : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Penasihat JAWATANKUASA BADAN KEBAJIKAN GURU DAN STAF
Pengerusi
Naib Pengerusi : Pn. Nor Hashimah bt Ahmad (Guru Besar)
Setiausaha : En. Mohd Nasri bin Bakar
Bendahari : Pn Iza Azriza bt Aziz
Pen. Bendahari : Pn. Noriha bt Ahmad
AJK : En. Mohd Amin bin Shaary
: Pn Rozita bt Mat Rejab
Setiausaha 1 : Pn. Kamelia bt Abdullah
Setiausaha 2 : En. Mohd Hafis Hafifi b Hafhas
AJK : Pn. Hjh Rohaliza bt Abdul Halim
: Pn. Norhayu bt Ramli
: Pn Norhayati bt Sa’don
: Pn. Vinotini a/p Paneer Selvan
: En Ramli bin Said
: En Faizul Hasdi bin Zainol
: Pn. Zabidah bt Ghazalli
: Pn. Rosni bt Ismail

JAWATANKUASA PENSIJILAN

: Penyelaras Tahap 2
: Setiausaha Sukan
: Setiausaha Peperiksaan
: Guru-Guru Kelas Tahun 6
: Penyelaras Kelab & Persatuan
: Penyelaras Sukan dan Permainan
: Penyelaras Unit Beruniform

JAWATANKUASA MELINDUNGI MASA INSTRUKSIONAL (MMI)

Pengerusi : Pn. Nor Hashimah bt Ahmad (Guru Besar)
Timbalan Pengerusi : En. Md Noor bin Abdul Rahman ( PK Pentadbiran )
Pegawai Meja 1 : Pn. Hjh Amelia bt Hj Abdullah ( PK HEM)
Pegawai Meja 2 : Pn. Suzana bt Mat Isa ( PK Kokurikulum )
Setiausaha : Pn. ‘Aifaa Hani bt Abd Razak
AJK : En. Mohd Nasher b Ahmad
: En. Syed Zulfikre b Syed Nordin
: En. Mohd Rodzi bin Abdullah
: En. Mohd Hairy b Ishak

18

Visi : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

JAWATANKUASA BIDANG KEBERHASILAN UTAMA NEGARA /
NATIONAL KEY RESULT AREAS ( NKRA)

Pengerusi : Pn. Nor Hashimah bt Ahmad ( Guru Besar )
Timbalan Pengerusi : En. Md Noor bin Abdul Rahman ( PK Pentadbiran )
Naib Pengerusi 1 : Pn. Hjh Amelia bt Hj Abdullah (PK HEM )
Naib Pengerusi 2 : Pn. Suzana bt Mat Isa (PK Kokurikulum)
AJK : En. Shahrin bin Zakaria (S/U Peperiksaan)
: En. Syed Zulfikre b Syed Nordin (Guru Bimbingan &

Kaunseling)
: Pn. ‘Aifaa Hani bt Abdul Razak (Penyelaras

Prasekolah)
: Pn. Iza Azriza bt Aziz (Guru Data)

JAWATANKUASA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
( PBPPP ) DAN TIME-BASED BERASASKAN KECEMERLANGAN (TBBK)

Pengerusi : Pn. Nor Hashimah bt Ahmad ( Guru Besar )
Timbalan Pengerusi : En. Md Noor bin Abdul Rahman ( PK Pentadbiran )
Naib Pengerusi 1 : Pn. Hjh Amelia bt Hj Abdullah (PK HEM )
Naib Pengerusi 2 : Pn. Suzana bt Mat Isa (PK Kokurikulum)
Setiausaha : Pn. Zabidah bt Ghazali

JAWATANKUASA PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA ( PPPM )

Pengerusi : Pn. Nor Hashimah bt Ahmad (Guru Besar )
Timbalan Pengerusi : En. Md Noor bin Abdul Rahman ( PK Pentadbiran )
Setiausaha : Pn. Hjh Amelia bt Hj Abdullah (PK HEM )
Naib Setiausaha : Pn. Suzana bt Mat Isa ( PK Kokurikulum)
AJK : Ketua-ketua Panitia Mata Pelajaran

JAWATANKUASA STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA (SKPMG 2)

Pengerusi : Pn. Nor Hashimah bt Ahmad ( Guru Besar )
Setiausaha 1 : En. Md Noor bin Abdul Rahman ( PK Pentadbiran )
Setiausaha 2 : Pn. Hjh Amelia bt Hj Abdullah (PK HEM )
Setiausaha 3 : Pn. Suzana bt Mat Isa ( PK Kokurikulum)
S/U Kurikulum : Pn. Noor Azura bt Mahadi
S/U Hal Ehwal Murid : Pn. Zuraida bt Abdul Manas
S/U Kokurikulum : Pn. Maizatul Aziah bt Cheman
Guru Bistari : En. Mohd Amin bin Shaary
Teknikal : Cik Sabrina bt Haja Hussin

19

Visi : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

JAWATANKUASA
KURIKULUM

20

Visi : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

JAWATANKUASA INDUK KURIKULUM

Pengerusi : Pn. Nor Hashimah bt Ahmad ( Guru Besar )
Naib Pengerusi : En. Md Noor bin Abdul Rahman ( PK Pentadbiran)
Setiausaha : Pn. Noor Azura bt Mahadi
Pen. Setiausaha : Pn. Sadzna bt. Sarip
AJK : Pn. Hjh Amelia bt. Hj Abdullah (PK HEM )
: Pn. Suzana Bt. Mat Isa( PK Kokurikulum)
Bahasa Melayu: : En. Syed Zulfikrie b. Syed Nordin (Guru B&K)
Bahasa Inggeris:
Matematik: KETUA PANITIA DAN SETIAUSAHA
Sains:
P.A.I: Pengerusi : En. Mohd Hafis Hafifi b Hafhas
Pen Moral: Setiausaha : Pn. Sadza bt Sarip
Sejarah AJK : Semua Guru Mata Pelajaran BM
RBT: Pengerusi : Pn. Noor Azah bt Hj Abu Bakar
TMK: Setiausaha : Pn. Kamelia bt Abdullah
Pendidikan. Seni: AJK : Semua Guru Mata Pelajaran BI
Bahasa Arab: Pengerusi : En. Mohd Zahir b Pandi
Muzik: Setiausaha : Pn. Harlina bt Nordin
PJK: AJK : Semua Guru Mata Pelajaran M3
Pengerusi : Pn. Vinotini A/P Paneer Selvan
Setiausaha : En. Mohd Fauzi bin Awang
AJK : Semua Guru Mata Pelajaran SN
Pengerusi : Pn. Hjh Norma bt Mohd Ishak
Setiausaha : Pn. Suraya bt Halidi
AJK : Semua Guru Mata Pelajaran PAI
Pengerusi : En. Shahrin b Zakaria
Setiausaha : En. Mohd Azam b. Ahmad
AJK : Semua Guru Mata Pelajaran MORAL
Pengerusi : Pn. Natrah bt Bakar
Setiausaha : Pn. Zuraikhan bt. Abd. Rahman
AJK : Semua Guru Mata Pelajaran SEJ
Pengerusi : Pn. Norazian bt Mohd Ali
Setiausaha : Pn. Noriha bt. Ahmad
AJK : Semua Guru Mata Pelajaran RBT
Pengerusi : En. Mohd Amin bin Shaary
Setiausaha : Pn. Fahimah bt Zakaria
AJK : Semua Guru Mata Pelajaran TMK
Pengerusi : Pn. Sadzna bt Sarip
Setiausaha : Pn. Rozita bt Mat Rejab
AJK : Semua Guru Mata Pelajaran P/SENI
Pengerusi : Pn. Hjh Rohaliza bt Abdul Halim
Setiausaha : Pn. Noor Azura bt Mahadi
Pengerusi : Pn. Rozita bt Mat Rejab
Setiausaha : En. Ramli b Said
AJK : Semua Guru Mata Pelajaran MZ
Pengerusi : En. Faizul Hasdi bin Zainol
Setiausaha : En. Mohd Fauzi bin Awang
AJK : Semua Guru Mata Pelajaran PJK

21

Visi : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

GURU KELAS / PENGURUS BILIK KHAS 2020

BIL. NAMA PENGURUS BILIK KHAS/ LOKASI PENGURUS
KELAS BILIK DARJAH BILIK KHAS/LOKASI
Pn. Norhayati Bt. Sa’don Bilik Mesyuarat Pn. Iza Azriza binti Aziz
1. 1 JAYA Pn.Vinotini a/p Paneer Selvan
Pn. Hjh Norma Bt. Mohd. Ishak Bilik Sains
2. 1 MAJU En. Mohd Amin bin Shaary
Pn. Sadzna bt Sarip Makmal ICT/ Cik Sabrina bt Haja Hussin
3. 1 USAHA Bilik Akses En. Ramli bin Said
Sudut Herba Pn. Hjh Norma bt. Mohd Ishak
4. 2 JAYA Pn. Ajora Bt. Jamaludin Sudut PPDa Pn. Rozita bt Mat Rejab
Bilik Tayangan/ Muzik
5. 2 MAJU Pn. Kamelia bt Abdullah Pn .Norazian bt. Mohd Ali
6. 2 USAHA Pn. Rozita bt Mat Rejab Bilik RBT Pn. Hjh Rohaliza bt Abdul
7. 3 JAYA Pn. Noorhayu Bt Ramli Halim
Bilik j-QAF Pn.Natrah bt Bakar

8. 3 MAJU Pn. Harlina Bt. Nordin Bilik Guru En. Syed Zulfikre b Syed
9. 3 USAHA En. Mohd Nasher b Ahmad Bimbingan Kasih Nordin
En. Mohd Rodzi b Abdullah
10 4 JAYA Pn. Vinotini a/p Paneer Selvan Cahaya Harapan
11. 4 MAJU Pn. Roslidza bt Daud Surau Pn. Norhayu bt Ramli
12. 4 USAHA Pn. Maizatul Aziah Bt. Cheman Bilik Sukan En.Faizul Hasdi bin Zainol
13. 5 JAYA Pn. Noor Azah bt Abu Bakar Bilik Rawatan
14. 5 MAJU Pn. Zuraida Bt. Abd. Manas Bilik BOSS Pn. Sadzna bt Sarip
15. 5 USAHA En. Mohd Zahir b Pandi Sudut LINUS Pn. Suraya bt Halidi
16. 6 JAYA Pn. Fakinah Bt. Othman Prasek. Gemilang
17. 6 MAJU Pn. Natrah Bt. Bakar Prasek. Sinaran Pn. Roslidza bt. Daud
18. 6 USAHA Pn. Zuraikhan Bt. Abd. Rahman Padang Pn. Fauziah bt. Jamaludin
Bilik Seni Pn. ‘Aifaa Hani bt. Abd Razak
Bilik Kokurikulum
En. Faizul Hasdi bin Zainol
Pn. Sadzna bt Sarip

En.Faizul Hasdi bin Zainol

22

Visi : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

Pengerusi JAWATANKUASA PENINGKATAN UPSR
Timbalan Pengerusi
Naib Pengerusi 1 : Pn. Nor Hashimah bt Ahmad (Guru Besar)
Naib Pengerusi 2 : En. Md Noor bin Abdul Rahman (PK Pentadbiran)
Setiausaha : Pn. Hjh Amelia bt Hj Abdullah (PK HEM )
Pen. Setiausaha : Pn. Suzana bt Mat Isa (PK Kokurikulum)
Penyelaras UPSR : Pn. Rohaliza bt Abdul Halim
Bendahari : Pn. Zuraida bt Abdul Manas
AJK : Pn. Hjh Hilminah bt Haron
: Pn. Natrah bt Bakar
: Semua Guru Mata Pelajaran UPSR Tahun 6

En. Syed Zulfikre b Syed Nordin (Guru Bimbingan & Kaunseling)

Pengerusi JAWATANKUASA JADUAL WAKTU
Timbalan Pengerusi
Naib Pengerusi 1 : Pn. Nor Hashimah bt Ahmad (Guru Besar)
Naib Pengerusi 2 : En. Md Noor bin Abdul Rahman (PK Pentadbiran)
Setiausaha : Pn. Hjh Amelia bt Hj Abdullah (PK HEM )
Pen. Setiausaha : Pn. Suzana bt Mat Isa (PK Kokurikulum)
AJK : En. Mohd Amin b Shaary
: Pn. Iza Azriza bt Aziz
: Penyelaras Tahap 1
: Penyelaras Tahap 2

Pengerusi JAWATANKUASA MBMMBI / HIP
Timbalan Pengerusi
Naib Pengerusi 1 : Pn. Nor Hashimah bt Ahmad (Guru Besar)
Naib Pengerusi 2 : En. Md Noor bin Abdul Rahman (PK Pentadbiran)
Penyelaras : Pn. Hjh Amelia bt Hj Abdullah (PK HEM )
: Pn. Suzana bt Mat Isa (PK Kokurikulum)
Setiausaha : Pn. Fakinah bt Othman(KP Bahasa Melayu)
AJK : Pn. Noor Azah bt Hj Abu Bakar (KP Bahasa Inggeris)
: Puan Kamelia bt Abdullah (Bahasa Inggeris)
: Pn. Roslidza bt Daud (BM)
: Pn. Iza Azriza bt Aziz (BM)
: En. Mohd Fauzi b Awang (BM)
: En. Mohd Hafis Hafifi b Hafhas (BM)
: En. Mohd Rodzi bin Abdullah (BM)
: Pn. Natrah bt Bakar (BM)
: Pn. Sadzna bt Sarip (BM)
: En. Mohd Nasher b Ahmad(BM)
: Pn. Noor Azah bt Abu Bakar (BI)
: Pn. Ajora bt Jamaludin (BI)
: Pn. Hjh Hilminah bt Haron (BI)
: Pn. Maizatul Aziah bt Cheman(BI)

23

Visi : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

JAWATANKUASA SARINGAN LITERASI DAN NUMERASI ( LITERACY AND
NUMERACY SCREENING (LINUS )

Pengerusi : Pn. Nor Hashimah bt Ahmad ( Guru Besar )
Naib Pengerusi : En. Md Noor bin Abdul Rahman ( PK Pentadbiran )
Timbalan Pengerusi 1 : Pn. Hjh Amelia bt Hj Abdullah (PK HEM )
Timbalan Pengerusi 2 : Pn. Suzana bt Mat Isa ( PK Kokurikulum)
Setiausaha : Pn. Roslidza bt Daud
Pen. Setiausaha : Pn. Kamelia bt Abdullah
AJK : Ketua Panitia Bahasa Melayu, Matematik & Bahasa Inggeris
: Guru Mata Pelajaran Bahasa Melayu Tahun 1 - 3
: Guru Mata Pelajaran Matematik Tahun 1- 3
: Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggeris Tahun 1- 3
: Pn. ’Aifaa hani bt. Abd Razak (Penyelaras Prasekolah)
: En. Mohd Amin bin Shaary ( Guru Bistari )
: Pn. Iza Azriza bt Aziz ( Guru Data)

JAWATANKUASA PROGRAM NADI ILMU AMALAN MEMBACA (NILAM)

Pengerusi : Pn. Nor Hashimah bt Ahmad ( Guru Besar )
Naib Pengerusi : En. Md Noor bin Abdul Rahman ( PK Pentadbiran )
Timbalan Pengerusi 1 : Pn. Hjh Amelia bt Hj Abdullah (PK HEM )
Timbalan Pengerusi 2 : Pn. Suzana bt Mat Isa ( PK Kokurikulum)
Setiausaha : Pn. Noriha bt. Ahmad
Penolong setiausaha : Pn. Iza Azriza bt Aziz
AJK : Ketua-ketua Panitia Mata Pelajaran
: Penyelaras Tahun 1-6

JAWATANKUASA ICT /TMK ( INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY/ TEKNOLOGI MAKLUMAT
DAN KOMUNIKASI ) & PUSAT AKSES SEKOLAH ( PuAS)

Pengerusi : Pn. Nor Hashimah bt Ahmad ( Guru Besar )
Naib Pengerusi : En. Md Noor bin Abdul Rahman ( PK Pentadbiran )
Timbalan Pengerusi 1 : Pn. Hjh Amelia bt Hj Abdullah (PK HEM )
Timbalan Pengerusi 2 : Pn. Suzana bt Mat Isa ( PK Kokurikulum)
Penyelaras : En. Mohd Amin bin Shaary
Setiausaha : Pn. Noorhayati bt. Saadon
Juruteknik ICT : Cik Sabrina bt Haja Hussin
AJK : Penyelaras Tahun 1-6 (Jaya)

24

Visi : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

JAWATANKUASA CAHAYA HARAPAN

Pengerusi : Pn. Nor Hashimah bt Ahmad ( Guru Besar )
Naib Pengerusi : En. Md Noor bin Abdul Rahman ( PK Pentadbiran )
Timbalan Pengerusi 1 : Pn. Hjh Amelia bt Hj Abdullah (PK HEM )
Timbalan Pengerusi 2 : Pn. Suzana bt Mat Isa ( PK Kokurikulum)
Setiausaha : En. Mohd Rodzi bin Abdullah
AJK : Ketua Panitia Bahasa Melayu & Matematik
: Guru Mata Pelajaran Bahasa Melayu Tahun 1-3
: Guru Mata Pelajaran Matematik Tahun 1-3
: En. Syed Zulfikre b Syed Nordin

JAWATANKUASA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH (KSSR) SEMAKAN

Pengerusi : Pn. Nor Hashimah bt Ahmad ( Guru Besar )
Naib Pengerusi : En. Md Noor bin Abdul Rahman ( PK Pentadbiran )
Timbalan Pengerusi 1 : Pn. Hjh Amelia bt Hj Abdullah (PK HEM )
Timbalan Pengerusi 2 : Pn. Suzana bt Mat Isa ( PK Kokurikulum)
Penyelaras : Pn. Hjh Norma bt MohdIshak
Setiausaha : Pn. Roslidza bt Daud
Pen. Setiausaha : Pn. Ajora bt Jamaludin
AJK : Semua Guru Mata Pelajaran Tahun 1 - Tahun 6

JAWATANKUASA PENGAJARAN ABAD KE 21 (PAK 21)

Pengerusi : Pn. Nor Hashimah bt Ahmad ( Guru Besar )
Naib Pengerusi : En. Md Noor bin Abdul Rahman ( PK Pentadbiran )
Timbalan Pengerusi 1 : Pn. Hjh Amelia bt Hj Abdullah (PK HEM )
Timbalan Pengerusi 2 : Pn. Suzana bt Mat Isa ( PK Kokurikulum)
Penyelaras : Pn. Iza Azriza bt Aziz
Setiausaha : Pn. Roslidza bt Daud
Pen. Setiausaha : Pn. Ajora bt Jamaludin
AJK : Semua Guru Mata Pelajaran Tahun 1 - Tahun 6

JAWATANKUASA INDUK PUSAT SUMBER SEKOLAH (PSS)

Pengerusi : Pn. Nor Hashimah bt Ahmad ( Guru Besar )
Naib Pengerusi : En. Md Noor bin Abdul Rahman ( PK Pentadbiran )
Setiausaha : Pn. Noriha bt Ahmad (GPM)
Setiausaha Perpustakaan : Pn. Noor Azah binti Hj Abu Bakar
AJK BBM : En. Syed Zulfikre bin Syed Nordin
: Semua Ketua-ketua Panitia Mata Pelajaran
AJK Alat Pandang Dengar : En. Mohd Nasri bin Bakar
: Pn. Rozita binti Mat Rejab
Kurikulum : Pengawas Pusat Sumber Sekolah
Kokurikulum : Pn. Noor Azura bt Mahadi
Nilam : Pn. Maizatul Aziah binti Cheman
Perkembangan Staff : Pn. Iza Azriza binti Aziz
Bank Soalan : Pn. Rohaliza binti Abdul Halim
Permainan Dalaman : En. Shahrin bt Zakaria
: Pn. HjhHilminah bt Haron

25

Visi : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

NBOS : Pn. Nor Amira binti Mokhtar

JAWATANKUASA KERJA PUSAT SUMBER SEKOLAH

Penasihat : Pn. Nor Hashimah bt Ahmad ( Guru Besar )
Pengerusi : En. Md Noor bin Abdul Rahman ( PK Pentadbiran )
Penyelaras : Pn. Noriha bt Ahmad
AJK Perpustakaan : Pn. Noor Azah binti Hj Abu Bakar
: Pn. Natrah binti Bakar
AJK BBM : Pn. Rozita binti Mat Rejab
AJK Alat Pandang Dengar : En. Syed Zulfikre bin Syed Nordin
: Semua Ketua-ketua Panitia Mata Pelajaran
NBOS : En. Mohd Nasri bin Bakar
: Pn. Rozita binti Mat Rejab
: Pengawas Pusat Sumber Sekolah
: Pn. Nor Amira binti Mokhtar

AHLI JAWATANKUASA

NILAM : Pn. Iza Azriza bt. Aziz
: Semua Guru Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris

Bilik Akses : En. Mohd Amin bin Shaary
: Cik Sabrina bt Haja Hussin

Bilik Tayangan : Pn. Rozita bt. Mat Rejab
& Video/Audio : En. Mohd Nasri bin Bakar

Akhbar & Majalah : Pn. Suraya bt Halidi
: Pengawas SPBT

Bahan Bantu Mengajar : En. Syed Zulfikre b Syed Nordin
: En. Mohd Hairy b Ishak

26

Visi : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

JAWATANKUASA
HAL EHWAL MURID

27

Visi : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

SEKOLAH KEBANGSAAN SRI JERAI, 08300 GURUN , KEDAH DARUL AMAN.

TEL / FAX 04-4686293 e-mel [email protected]

CARTA ORGANISASI JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID TAHUN 2020

NAIB PENGERUSI 1 PENGERUSI NAIB PENGERUSI 2
EN. MD NOOR B ABD RAHMAN PN. NOR HASHIMAH BT AHMAD PN. SUZANA BT MAT ISA

PK PENTADBIRAN GURU BESAR PK KOKURIKULUM
TIMBALAN PENGERUSI
PN. HJH AMELIA BT HJ ABDULLAH
PENOLONG KANAN HEM

SETIAUSAHA
PN. ZURAIDA BT ABDUL MANAS

DISIPLIN/PENGAWAS BIMBINGAN DAN KAUNSELING PPDa
EN. MOHD NASRI B BAKAR EN. SYED ZULFIKRE B SYED NORDIN PN. HJH NORMA BT MOHD ISHAK

DATA/E-KEHADIRAN SPBT PERHIMPUNAN
PN. IZA AZRIZA BT AZIZ PN. SURAYA BT HALIDI EN. FAIZUL HASDI B ZAINOL

RMT / SUSU LAWATAN KANTIN
PN. ROSLIDZA BT DAUD PN. NATRAH BT BAKAR PN. AJORA BT JAMALUDIN

KWAPM / EMK BILIK RAWATAN KEBAJIKAN
PN. VINOTINI A/P PANEER SELVAN PN. SADZNA BT SARIP PN. HJH ROHALIZA BT ABD HALIM

3K INSURANS TABUNGAN
EN. MOHD RODZI B ABDULLAH EN. MOHD FAUZI B AWANG PN. AIFA HANI BT ABD RAZAK

PENARAFAN TANDAS TRANSISI SMK/SBP
EN. MOHD ZAHIR B PANDI PN. NORHAYATI BT SA’DON PN. HJH HILMINAH BT HARON

28

Visi : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

STRUKTUR ORGANISASI HEM 2020

JAWATANKUASA INDUK

PENGERUSI : PN. NOR HASHIMAH BT AHMAD ( GURU BESAR )
TIMBALAN PENGERUSI
NAIB PENGERUSI 1 : PN. HAJAH AMELIA BT HAJI ABDULLAH ( PK HEM )
NAIB PENGERUSI 11
SETIAUSAHA : EN. MD NOOR B ABDUL RAHMAN ( PKP )
AJK
: PN. SUZANA BT MAT ISA ( PKKK)

: PN. ZURAIDA BT ABDUL MANAS (SU HEM)

: EN. MOHD NASRI B BAKAR (DISIPLIN/PENGAWAS)

: EN. SYED ZULFIKRE B SYED NORDIN (B&K)

: PN. HJH NORMA BT MOHD ISHAK (PPDa)

: PN. IZA AZRIZA BT AZIZ (DATA)

: PN. SURAYA BT HALIDI (SPBT)

: EN. FAIZUL HASDI B ZAINOL (PERHIMPUNAN)

: PN. ROSLIDZA BT DAUD (RMT/SUSU)

: PN. NATRAH BT BAKAR (LAWATAN)

: PN. AJORA BT JAMALUDIN (KANTIN)

: PN. VINOTINI A/P PANEER SELVAN (KWAPM/EMK)

: PN. SADZNA BT SARIP (BILIK RAWATAN)

: EN. MOHD RODZI B ABDULLAH (3K)

: EN. MOHD ZAHIR B PANDI (PENARAFAN TANDAS)

: EN. MOHD FAUZI B AWANG (INSURANS)

: PN. NORHAYATI BT SA’DON (TRANSISI)

: PN. HJH HILMINAH BT HARON (SMK/SBP)

: PN. AIFA HANI BT ABDUL RAZAK (TABUNGAN)

: PN. HJH ROHALIZA BT ABDUL HALIM (KEBAJIKAN)

JAWATANKUASA KECIL

1. JAWATANKUASA DISIPLIN DAN PENGAWAS

PENGERUSI : PN. NOR HASHIMAH BT AHMAD (GURU BESAR)

TIMBALAN PENGERUSI : PN. HJH AMELIA BT HJ ABDULLAH (PKHEM)

NAIB PENGERUSI 1 : EN. MD NOOR B ABDUL RAHMAN (PKP)

NAIB PENGERUSI 11 : PN. SUZANA BT MAT ISA (PKKK)

SETIAUSAHA : EN. MOHD NASRI B BAKAR

PN. ROZITA BT MAT REJAB

AJK : PN. KAMELIA BT ABDULLAH

EN. MOHD AMIN B SHAARY

EN. MOHD HAIRY B ISHAK

EN. MOHAMAD FAUZI B AWANG

PN. NORIHA BT AHMAD

EN. MOHD RODZI B ABDULLAH

EN. SHAHRIN B ZAKARIA

PN. NOOR AZAH BT HJ ABU BAKAR

EN. SYED ZULFIKRIE B. SYED NORDIN (GURU B&K)

29

Visi : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

2. JAWATANKUASA BIMBINGAN DAN KAUNSELING / PPDa

PENGERUSI : PN. NOR HASHIMAH BT AHMAD (GURU BESAR)
TIMBALAN PENGERUSI : PN. HJH AMELIA BT HJ ABDULLAH (PKHEM)
NAIB PENGERUSI 1 : EN. MD NOOR B ABDUL RAHMAN (PKP)
NAIB PENGERUSI 11 : PN. SUZANA BT MAT ISA (PKKK)
SETIAUSAHA : EN. SYED ZULFIKRE B SYED NORDIN
AJK : PN. HAJAH NORMA BT ISHAK (PPDa)

PN. MAIZATUL AZIAH BT CHEMAN
EN. MOHD NASRI B BAKAR
PN. KAMELIA BT ABDULLAH
PN. ZURAIKHAN BT ABDUL RAHMAN
PN. FAKINAH BT OTHMAN
PN. FAHIMAH BT ZAKARIA
SEMUA GURU PENYELARAS TAHUN 1 – 6

3. JAWATANKUASA GURU DATA DAN E-KEHADIRAN

PENGERUSI : PN. NOR HASHIMAH BT AHMAD (GURU BESAR)
TIMBALAN PENGERUSI : PN. HJH AMELIA BT HJ ABDULLAH (PKHEM)
NAIB PENGERUSI 1 : EN. MD NOOR B ABDUL RAHMAN (PKP)
NAIB PENGERUSI 11 : PN. SUZANA BT MAT ISA (PKKK)
SETIAUSAHA : PN. IZA AZRIZA BT AZIZ (APDM)
AJK
EN. MOHD AMIN B SHAARY (ICT)
EN. MOHD NASRI B BAKAR (SSDM)
SEMUA GURU KELAS

4. JAWATANKUASA SPBT

PENGERUSI : PN. NOR HASHIMAH BT AHMAD (GURU BESAR)
TIMBALAN PENGERUSI
NAIB PENGERUSI 1 : PN. HJH AMELIA BT HJ ABDULLAH (PKHEM)
NAIB PENGERUSI 11
SETIAUSAHA : EN. MD NOOR B ABDUL RAHMAN (PKP)
AJK
: PN. SUZANA BT MAT ISA (PKKK)

: PN. SURAYA BT HALIDI
PN. ZURAIDA BT ABDUL MANAS
EN. FAIZUL HASDI B ZAINOL
EN. SHAHRIN B ZAKARIA
EN. ZAHIR B PANDI
EN. MOHD HAFIS HAFIFI B HAFHAS
SEMUA GURU KELAS (TAHUN 1 – 6)

30

Visi : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

5. JAWATANKUASA PERHIMPUNAN

PENGERUSI : PN. NOR HASHIMAH BT AHMAD (GURU BESAR)
TIMBALAN PENGERUSI :
NAIB PENGERUSI 1 : PN. HJH AMELIA BT HJ ABDULLAH (PKHEM)
NAIB PENGERUSI 11 :
SETIAUSAHA : EN. MD NOOR B ABDUL RAHMAN (PKP)
AJK
PN. SUZANA BT MAT ISA (PKKK)

EN. FAIZUL HASDI B ZAINOL
EN. MOHD NASRI B BAKAR
PN. NORIHA BT AHMAD
PN. ROZITA BT MAT REJAB
PN. HJH NORMA BT MOHD ISHAK
KETUA GURU BERTUGAS MINGGUAN

6. JAWATANKUASA RMT / SUSU

PENGERUSI : PN. NOR HASHIMAH BT AHMAD (GURU BESAR)
TIMBALAN PENGERUSI
NAIB PENGERUSI 1 : PN. HJH AMELIA BT HJ ABDULLAH (PKHEM)
NAIB PENGERUSI 11
SETIAUSAHA : EN. MD NOOR B ABDUL RAHMAN (PKP)
AJK
: PN. SUZANA BT MAT ISA (PKKK)

: PN. ROSLIDZA BT DAUD
: PN. NOOR AZURA BT MAHADI

PN. HARLINA BT NORDIN
PN. HAJAH ROHALIZA BT ABDUL HALIM
PN. SURAYA BT HALIDI
PN. AJORA BT JAMALUDDIN
PN. NORAZIAN BT MOHD ALI
PN. ZURAIKHAN BT ABDUL RAHMAN
GURU BERTUGAS MINGGUAN

7. JAWATANKUASA LAWATAN

PENGERUSI : PN. NOR HASHIMAH BT AHMAD (GURU BESAR)
TIMBALAN PENGERUSI
NAIB PENGERUSI 1 : PN. HJH AMELIA BT HJ ABDULLAH (PKHEM)
NAIB PENGERUSI 11
SETIAUSAHA : EN. MD NOOR B ABDUL RAHMAN (PKP)
AJK
: PN. SUZANA BT MAT ISA (PKKK)

: PN. NATRAH BT BAKAR
: PN. HJH HILMINAH BT HARON

PN. FAUZIAH BT JAMALUDIN
PN. AIFA HANI BT ABDUL RAZAK
PN. HJH ROHALIZA BT ABDUL HALIM
PN. MAIZATUL AZIAH BT CHE MAN
EN. SYED ZULFIKRE B SYED NORDIN
PN. FAKINAH BT OTHMAN
SEMUA GURU TAHUN 6

31

Visi : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

8. JAWATANKUASA KANTIN

PENGERUSI : PN. NOR HASHIMAH BT AHMAD (GURU BESAR)
TIMBALAN PENGERUSI
NAIB PENGERUSI 1 : PN. HJH AMELIA BT HJ ABDULLAH (PKHEM)
NAIB PENGERUSI 11
SETIAUSAHA : EN. MD NOOR B ABDUL RAHMAN (PKP)
AJK
: PN. SUZANA BT MAT ISA (PKKK)

: PN. AJORA BT JAMALUDIN
: PN. NOOR AZURA BT MAHADI

PN. NORAZIAN BT MOHD ALI
PN. ZURAIDA BT ABDUL MANAS
PN.NOORHAYU BT RAMLI
PN. FAUZIAH BT JAMALUDIN
PN.NUR ZAIHAYU BT ZAINODDIN

9. JAWATANKUASA KWAPM / EMK / KEBAJIKAN

PENGERUSI : PN. NOR HASHIMAH BT AHMAD (GURU BESAR)
TIMBALAN PENGERUSI :
NAIB PENGERUSI 1 : PN. HJH AMELIA BT HJ ABDULLAH (PKHEM)
NAIB PENGERUSI 11 :
SETIAUSAHA KWAMP/EMK : EN. MD NOOR B ABDUL RAHMAN (PKP)
SETIAUSAHA KEBAJIKAN :
AJK : PN. SUZANA BT MAT ISA (PKKK)

PN. VINOTINI A/P PANEER SELVAN
PN. HJH. ROHALIZA BINTI ABDUL HALIM
PN. NORAZIAN BT MOHD ALI
PN. AJORA BT JAMALUDDIN
PN. NOORHAYU BT RAMLI
EN. RAMLI B SAID
EN. MOHD HAIRY B ISHAK
PN. HARLINA BT NORDIN
PN. SADZNA BT SARIP
PN. ROSLIDZA BT DAUD
PN. ZURAIKHAN BT ABDUL RAHMAN
GURU PENYELARAS TAHUN 1 – 6

10. JAWATANKUASA BILIK RAWATAN

PENGERUSI : PN. NOR HASHIMAH BT AHMAD (GURU BESAR)
TIMBALAN PENGERUSI
NAIB PENGERUSI 1 : PN. HJH AMELIA BT HJ ABDULLAH (PKHEM)
NAIB PENGERUSI 11
SETIAUSAHA : EN. MD NOOR B ABDUL RAHMAN (PKP)
AJK
: PN. SUZANA BT MAT ISA (PKKK)

: PN. SADZNA BT SARIP
: PN. NORHAYATI BT SA’DON

EN. SYED ZULFIKRE B SYED NORDIN
PN. NATRAH BT BAKAR
EN. MOHD NASHER B AHMAD
PN. NOOR AZAH BT HJ ABU BAKAR
PN. FAHIMAH BT ZAKARIA
GURU PENYELARAS TAHUN 1 – 6

32

Visi : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

11. JAWATANKUASA PROGRAM 3K

PENGERUSI : PN. NOR HASHIMAH BT AHMAD (GURU BESAR)
TIMBALAN PENGERUSI
NAIB PENGERUSI 1 : PN. HJH AMELIA BT HJ ABDULLAH (PKHEM)
NAIB PENGERUSI 11
SETIAUSAHA : EN. MD NOOR B ABDUL RAHMAN (PKP)
AJK
: PN. SUZANA BT MAT ISA (PKKK)

: EN. MOHD RODZI B ABDULLAH
: PN. AIFA HANI BT ABDUL RAZAK

PN. FAUZIAH BT JAMALUDIN
PN. SADZNA BT SARIP
PN. FAHIMAH BT ZAKARIA
PN. VINOTINI A/P PANEER SELVAM
PN. IZA AZRIZA BT AZIZ
EN. MOHD FAUZI B AWANG
EN. RAMLI B SAID
EN. MOHAMAD AZAM B AHMAD
EN. MOHD ZAHIR B PANDI
PN. NUR ZAIHAYU BT ZAINODDIN

12. JAWATANKUASA PENARAFAN TANDAS

PENGERUSI : PN. NOR HASHIMAH BT AHMAD (GURU BESAR)
TIMBALAN PENGERUSI : PN. HJH AMELIA BT HJ ABDULLAH (PKHEM)
NAIB PENGERUSI 1 : EN. MD NOOR B ABDUL RAHMAN (PKP)
NAIB PENGERUSI 11 : PN. SUZANA BT MAT ISA (PKKK)
SETIAUSAHA : EN. MOHD ZAHIR B PANDI
AJK : EN. FAIZUL HASDI B ZAINOL

EN. MOHD RODZI B ABDULLAH
EN. MOHD AMIN B SHAARY
EN. MOHD HAIRY B ISHAK
EN. MOHD HAFIS HAFIFI B HAFHAS
EN. MOHD NASHER B AHMAD
PEKERJA KEBERSIHAN
GURU KELAS TAHUN 1-6

33

Visi : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

13. JAWATANKUASA INSURANS

PENGERUSI : PN. NOR HASHIMAH BT AHMAD (GURU BESAR)
TIMBALAN PENGERUSI : PN. HJH AMELIA BT HJ ABDULLAH (PKHEM)
NAIB PENGERUSI 1 : EN. MD NOOR B ABDUL RAHMAN (PKP)
NAIB PENGERUSI 11 : PN. SUZANA BT MAT ISA (PKKK)
SETIAUSAHA : EN. MOHAMAD FAUZI B AWANG
AJK : EN. MOHAMAD AZAM B AHMAD

EN. RAMLI B SAID
EN. SHAHRIN B ZAKARIA
EN. MOHD HAFIS HAFIFI B HAFHAS
EN. MOHD NASHER B AHMAD

14. JAWATANKUASA TRANSISI

PENGERUSI : PN. NOR HASHIMAH BT AHMAD (GURU BESAR)
TIMBALAN PENGERUSI : PN. HJH AMELIA BT HJ ABDULLAH (PKHEM)
NAIB PENGERUSI 1 : EN. MD NOOR B ABDUL RAHMAN (PKP)
NAIB PENGERUSI 11 : PN. SUZANA BT MAT ISA (PKKK)
SETIAUSAHA : PN. NORHAYATI BT SAADON
AJK : PN. IZA AZRIZA BT AZIZ

PN. KAMELIA BT ABDULLAH
PN. HJH NORMA BT MOHD ISHAK
SEMUA GURU TAHUN 1

15. JAWATANKUASA SMK/ SBP

PENGERUSI : PN. NOR HASHIMAH BT AHMAD (GURU BESAR)
TIMBALAN PENGERUSI : PN. HJH AMELIA BT HJ ABDULLAH (PKHEM)
NAIB PENGERUSI 1 : EN. MD NOOR B ABDUL RAHMAN (PKP)
NAIB PENGERUSI 11 : PN. SUZANA BT MAT ISA (PKKK)
SETIAUSAHA : PN. HAJAH HILMINAH BT HARON
AJK : PN. FAKINAH BT OTHMAN

PN. NOOR AZAH BT ABU BAKAR
PN. NATRAH BT BAKAR
PN. MAIZATUL AZIAH BT CHEMAN

34

Visi : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

PERINCIAN TUGAS JAWATANKUASA UNIT HEM
TUGAS JAWATANKUASA INDUK HEM

1. Menjadikan Unit Hal Ehwal Murid sebagai satu unit paling berkesan dalam menguruskan kebajikan
murid, buku teks, peningkatan kesihatan dan disiplin serta pendidikan pencegahan dadah selaras
dengan Falsafah Pendidikan Negara serta arahan KPM.

2. Menjalin dan memberi kerjasama erat antara sekolah dengan KPM, JPN, PPD, Agensi Kerajaan yang
lain serta masyarakat setempat.

3. Mencapai objektif Jabatan Pendidikan Negeri Kedah.
4. Memastikan 100% murid yang layak menerima bantuan serta sumbangan.
5. Memastikan 100% murid yang memerlukan khidmat bimbingan & kaunseling menerima

perkhidmatan yang diperlukan.
6. Memastikan semua murid menerima secara adil perkhidmatan kesihatan dan keselamatan.
7. Mencegah dan menyelia kegiatan salah laku murid, penyalahgunaan dadah serta gejala sosial.
8. Memastikan kesemua murid diberikan pendidikan yang seimbang dari segi sosial, jasmani, rohani

dan mental.
9. Mencapai objektif sekolah bersesuaian dengan misi dan visi sekolah.
10. Memastikan misi dan visi sekolah tercapai dengan jayanya.

35

Visi : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

1. TUGAS JAWATANKUASA DISIPLIN DAN PENGAWAS SEKOLAH
• Menyediakan Perancangan Aktiviti Tahunan dan Buku Pengurusan Disiplin Sekolah.
• Mengatur dasar –dasar dan program-program untuk meningkatkan disiplin pelajar.
• Memberi nasihat dan amaran kepada pelajar yang melanggar peraturan dan disiplin sekolah.
• Memantau keseluruhan disiplin murid dan mengambil tindakan yang wajar.
• Mengemaskini Fail /Buku Rekod Salah Laku dan Masalah Disiplin dari masa ke masa.
• Merekod maklumat (Kad Profile) murid yang terlibat dengan kes disiplin setelah diberi surat
“Pemberitahuan”.
• Sentiasa meminta kerjasama daripada AJK PIBG, ibu bapa, masyarakat sekitar dan balai polis
berhampiran sekolah.
• Melaporkan kepada PK HEM berhubung kes-kes yang memerlukan tindakan segera.
• Membantu PK HEM mengemaskini data maklumat SSDM.
• Melantik Pengawas Sekolah.
• Mengadakan majlis pelantikan Pengawas sekolah
• Membuat agihan dan memantau tugasan pengawas.
• Membuat laporan dan bekerjasama dengan Jawatankuasa Disiplin.

2. TUGAS JAWATANKUASA BIMBINGAN DAN KAUNSELING
• Mengenal pasti murid-murid yang bermasalah.
• Merangka proses atau bentuk rundingan yang bersesuaian.
• Mengelola perjumpaan atau rundingan.
• Merancang dan mengatur program-program motivasi.
• Mengambil tindakan yang bersesuaian.
• Merekod kes atau maklumat runding cara yang telah diadakan.
• Melancarkan kempen dan menghebahkan khidmat yang ditawarkan.
• Bertanggungjawab ke atas papan kenyataan, bilik kaunseling dan peralatan yang telah

diperuntukkan.
• Menyediakan Buku Pengurusan.

36

Visi : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

3. TUGAS JAWATANKUASA PPDa
• Mengadakan sesi penerangan tentang bahaya penyalahgunaan dadah.
• Mengadakan ceramah / program pencegahan penyalahgunaan dadah.
• Melengkapkan sudut/bilik PPDA
• Menghantar laporan ke JPN pada setiap bulan.
4.TUGAS JAWATANKUASA GURU PENYAYANG

• Menyambut kedatangan murid dengan senyuman dan sapaan di pintu pagar sekolah.
• Mengamalkan budaya penyayang dan saling menghargai antara satu sama lain.
• Mewujudkan semangat kekeluargaan yang kukuh dan saling hormat-menghormati.
• Membina keyakinan diri dalam menghadapi masalah dan mengambil berat terhadap kebajikan

mereka.
• Mengadakan perjumpaan mentor dan mentee.
• Menyambut hari lahir murid.
5. TUGAS JAWATANKUASA DATA
• Merancang pengurusan data dan maklumat yang diarahkan oleh pentadbir.
• Bertanggungjawab dalam aplikasi seperti EMIS iaitu melaksanakan pengumpulan, pemprosesan,

penyimpanan, pengeluaran, pelaporan, pembekalan dan penyebaran data dan maklumat
pendidikan sekolah mengikut kaedah dan jadual yang ditetapkan.
• Membantu guru dan staf sokongan dalam penyelarasan data dan maklumat seperti HRMIS, APDM,
SSDM, KWAPM DAN E-KEHADIRAN.
• Membantu pengurusan sekolah mengemaskini data dan maklumat peringkat sekolah.
• Memberi khidmat nasihat kepada guru berkenaan pengurusan data dan maklumat peringkat
sekolah.

37

Visi : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

6. TUGAS JAWATANKUASA SPBT
• Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Buku Teks
• Menguruskan borang permohonan buku teks.
• Membuat pesanan buku teks.
• Membuat hapus kira
• Pengedaran buku teks mengikut kelas.
• Pengurusan rekod dan dokumen.
• Pengurusan keselamatan buku.
• Pengurusan pemulangan buku.
• Pengurusan stok dan inventori.
• Menyediakan senarai buku teks setiap kelas untuk diedarkan kepada pelajar.
7. TUGAS JAWATANKUASA PERHIMPUNAN

• Memastikan semua guru hadir dan duduk di kerusi yang disediakan semasa perhimpunan rsmi.
• Memastikan guru bertugas mingguan mengendalikan perhimpunan mengikut atur cara

perhimpunan Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/1984 KP. (BS) 8591/jld.11/(24) bertarikh 14 Julai 1984.
• Menepati masa 30 minit yang diperuntukan di dalam jadual induk dan kelas.
• Memastikan bendera sekolah, bendera negeri dan Jalur Gemilang dalam keadaan baik dan

berkibar.
• Memastikan sistem siar raya dan lagu-lagu disediakan dalam keadaan baik supaya perjalanan

perhimpunan lancar.

38

Visi : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

8. TUGAS JAWATANKUASA RMT/ PROGRAM SUSU
• Menyediakan senarai nama murid yang layak mendapat RMT dari Tahun 1-6.
• Memastikan pengusaha kantin menepati menu, menilai , memerhati mutu makanan dan
membekalkan susu seperti jadual yang telah ditetapkan.
• Sentiasa mengawal murid sebelum, semasa dan selepas makan.
• Mencatat kehadiran murid di dalam buku rekod kehadiran.
• Memantau perkembangan murid dan taraf kesihatan murid melalui amalan pemakanan seimbang
dan tabiat minum susu.
• Memberi taklimat tentang pengetahuan , sikap dan amalan berkenaan dengan kepentingan
mengambil makanan seimbang .

9. TUGAS JAWATANKUASA LAWATAN
• Merancang, menyedia dan mengurus dokumen dan tatacara lawatan mengikut prosedur
KPM/JPN/PPD.
• Mengurus surat dan kebenaran dengan pihak yang terlibat ( pengangkutan, penginapan dan
tempat).
• Mengurus dan menyiapkan semua dokumen peserta yang terlibat termasuk surat kebenaran waris.
• Menyediakan tentatif lawatan dan memberikan taklimat kepada semua peserta.
• Memastikan keselamatan peserta sepanjang program lawatan.
• Menyediakan laporan dan mengambil tindakan yang pantas sekiranya berlaku kejadian yang
tidak diingini.

39

Visi : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

10. TUGAS JAWATANKUASA KANTIN
• Merancang dan melaksanakan aktiviti keceriaan kantin.
• Merancang dan menyelia kelancaran operasi kantin.
• Menggubal dan menguatkuasa peraturan kantin sekolah.
• Menyelia kuantiti dan kualiti makanan yang disediakan.
• Menyelia tatatertib murid semasa makan dan ketika berada di kantin.
• Merekod laporan penyeliaan harian kantin.
• Memeriksa kantin sekolah dari segi kebersihan, kemudahan, peralatan, kelengkapan serta kawasan

persekitaran.
• Kebersihan mutu dan kesesuaian dan kos bahan –bahan makanan yang dijual.
• Keselamatan dan Kebersihan diri serta tingkah laku pekerja kantin.
• Penggunaan kantin.
• Memastikan supaya murid –murid sentiasa bersopan – santun dan mengamalkan pekerti yang mulia

semasa berada di kantin.
• Memastikan pengurusan dan pengendalian perjalanan kantin berjalan lancar.
• Memastikan kualiti makanan yang dijual di kantin adalah bersih dan terjamin
• Menghantar laporan setiap bulan kepada PK HEM untuk dianalisis dan dihantar ke PPD.

11. TUGAS JAWATANKUASA KEBAJIKAN / KWAPM / EMK

• Mengedar dan mengumpul borang permohonan.
• Mengenal pasti dan menganalisis murid yang layak menerima bantuan.
• Mengumpul dan merekod maklumat murid yang layak.
• Menyediakan senarai nama murid yang menerima bantuan.
• Menyimpan rekod dan borang permohonan untuk urusan audit.
• Mengenal pasti murid yang memerlukan bantuan dan kebajikan.
• Membuat garis panduan tentang kadar peruntukan yang ditawarkan.
• Merekod kes dan menyimpan data jenis bantuan atau kebajikan yang telah diberikan.

40

Visi : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

12. TUGAS JAWATANKUASA BILIK RAWATAN
• Merancang dan melaksanakan program peningkatan kesihatan murid.
• Mengadakan kempen dan galakan penjagaan kesihatan.
• Menyelia kebersihan fizikal sekolah seperti tandas, longkang, persekitaran sekolah serta bilik darjah.
• Memberi kerjasama kepada unit rawatan kesihatan sekolah dari Pusat Kesihatan.
• Mengumpul dan menguruskan kad kesihatan dengan kerjasama guru kelas.
• Memastikan bilik rawatan bersih dan dilengkapi dengan ubat-ubatan yang bersesuaian.
• Memastikan murid yang berada di dalam bilik rawatan mendapat kebenaran guru bertugas atau guru

kelas.
• Memastikan buku rekod penggunaan bilik dikemaskini dan dipantau oleh PK Hem.
• Memastikan tiada murid di dalam bilik rawatan ketika waktu pulang.

13. TUGAS JAWATANKUASA 3K( KESELAMATAN ,KEBERSIHAN DAN KECERIAAN )

• Menyediakan papan maklumat untuk memberitahu pelawat supaya mendapat kebenaran guru
besar sebelum berurusan dengan pihak sekolah.

• Mencadangkan lantikan pengawal lalu lintas sekolah kepada guru besar.
• Mendapatkan kerjasama pihak polis untuk mengawal keselamatan lalu lintas jika perlu.
• Merancang dan melaksanakan program keselamatan sepanjang tahun.
• Mengadakan latihan kebakaran 2 kali setahun.
• Memastikan peraturan keselamatan ditampal di bilik-bilik khas, bilik darjah dan buku latihan pelajar.
• Meletakkan tanda amaran “Bahaya” di tempat-tempat yang berbahaya.
• Mengadakan program kebersihan dan keceriaan dijalankan dari masa ke semasa.
• Memastikan kebersihan dan keceriaan sentiasa dalam keadaan baik.
• Mengadakan sesi penerangan tentang Keselamatan Jalan Raya.
• Menyediakan laporan dan perancangan untuk difailkan untuk unit HEM.
• Menyediakan pelan laluan kebakaran dan kawasan zon selamat.

41

Visi : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

• Merancang dan mengadakan Program dengan kerjasama agensi luar seperti pihak Bomba, Polis dan
LPPKN.

• Menjalankan tugas dan arahan yang disampaikan oleh Guru Besar dan Guru Penolong Kanan HEM.
• Membuat pemantauan tentang keselamatan pelajar semasa datang dan pulang.

14. TUGAS JAWATANKUASA PENARAFAN TANDAS

• Mengawal selia penggunaan tandas murid lelaki dan perempuan.
• Memastikan pekerja pembersihan menjalankan tugas membersihkan tandas sebanyak 3 kali sehari.
• Memantau dan memastikan murid menggunakan tandas dengan cara yang betul.
• Mengadakan pemeriksaan mengejut dari masa ke semasa untuk mengekalkan keselesaan dan

kebersihan dalam tandas.
• Mengadakan ceramah / taklimat kepada murid tentang penjagaan dan penggunaan tandas di

sekolah.
• Melapor dan mengambil tindakan proaktif dalam penyelesaian masalah- masalah yang timbul.
• Mengatur program dan tatacara penggunaan tandas yang sesuai supaya kebersihan tandas

sentiasa terjaga.
• Melengkapkan laporan kendiri kebersihan tandas mengikut jadual.

15. TUGAS JAWATANKUASA INSURANS

• Menerima dan memahami surat Siaran Pelaksanaan TPSM ( Skim Takaful Pelajar Sekolah Malaysia)
• Memberi taklimat kepada waris tentang tuntutan TPSM.
• Murid bukan warganegara tidak layak mendapat TPSM.
• Menyediakan papan kenyataan khusus, informatif dan menarik untuk mewar-warkan Pelaksanaan

TPSM.
• Laporan polis wajib ada untuk proses tuntutan akibat kemalangan.

42

Visi : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

16. TUGAS JAWATANKUASA TABUNGAN
• Menggalakkan murid menabung terutama bersama Bank Rakyat.
• Kempen murid menyimpan wang terutama semasa musim perayaan.
• Menggalakkan murid berjimat-cermat dan mengamalkan budaya menabung.
17. TUGAS JAWATANKUASA TRANSISI
• Memproses borang pengesahan kemasukan ke Tahun 1.
• Menyediakan rekod profil murid mengikut kelas.
• Mengedarkan borang maklumat murid.
• Menyediakan kad nama murid.
• Menggerakkan jawatankuasa Program Transisi sepanjang minggu suai kenal.
• Mengadakan taklimat bersama waris semasa hari pendaftaran Tahun 1.
18. TUGAS JAWATANKUASA SMK/ SBP
1. Mengedarkan borang ke sekolah feeder kepada semua murid Tahun 6.
2. Memastikan guru kelas mengemaskini APDM murid dan mengisi ruangan e-Daftar Menengah.
3. Membuat taklimat dan hebahan kepada murid tentang pengisian borang secara on line ke SBP.
4. Mengingatkan murid untuk hadir ke ujian kelayakan ke SBP.

43

Visi : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

SENARAI TUGAS GURU TAHUN 2020

BIL NAMA GURU KETUA AJK AJK AJK AJK

1. PN. NOR GB

HASHIMAH BT

AHMAD

2. EN. MD NOOR B PKP

ABD RAHMAN

3. PN. HJH AMELIA BT PKHEM

HJ ABDULLAH

4. PN. SUZANA BT PKKK

MAT ISA

5. EN. MOHD RODZI 3K AJK D&P AJK P/TANDAS

B ABDULLAH

6. EN. MOHD NASRI B DISIPLIN DAN AJK

BAKAR PENGAWAS PERHIMPUNAN

7. EN. FAIZUL HASDI B PERHIMPUNAN AJK SPBT AJK P/TANDAS

ZAINOL

8. EN. MOHAMAD INSURANS AJK D&P AJK 3K

FAUZI B AWANG

9. EN. SYED ZULFIKRE B&K AJK LAWATAN AJK

B SYED NORDIN B/RAWATAN

10. EN. MOHD ZAHIR B PENARAFAN AJK SPBT AJK 3K

PANDI TANDAS

11. EN. MOHD AMIN B ICT AJK D&P AJK P/TANDAS

SHAARY

12. EN. MOHD HAFIS AJK SPBT AJK P/TANDAS AJK

HAFIFI B HAFHAS INSURANS

13. EN. MOHAMAD AJK 3K AJK INSURANS

AZAM B AHMAD

14. EN. SHAHRIN B AJK D&P AJK SPBT AJK

ZAKARIA INSURANS

15. EN. MOHD HAIRY AJK D&P AJK KWAPM AJK

B ISHAK P/TANDAS

16. EN. MOHD AJK AJK P/TANDAS AJK

NASHER B AHMAD B/RAWATAN INSURANS

17. EN. RAMLI B SAID AJK KWAPM AJK 3K AJK

INSURANS

18. PN. ZURAIDA BT SU HEM AJK SPBT AJK KANTIN

ABDUL MANAS

19. PN. NATRAH BT LAWATAN AJK

BAKAR B/RAWATAN

20. PN.SADZNA BT BILIK RAWATAN AJK 3K AJK

SARIP KWAPM

21. PN. HJH HILMINAH SMK/SBP AJK LAWATAN

BT HARON

22. PN. AJORA BT KANTIN AJK RMT/SUSU AJK KWAPM

JAMALUDDIN

23. PN. NORHAYATI BT TRANSISI AJK

SA’DON B/RAWATAN

44

Visi : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

24. PN. SURAYA BT SPBT AJK RMT/SUSU
HALIDI RMT/ SUSU
AJK KWAPM
25. PN. ROSLIDZA BT DATA
DAUD KWAPM/EMK AJK TRANSISI AJK 3K

26. PN. IZA AZRIZA BT KEBAJIKAN AJK 3K
AZIZ TABUNGAN
AJK RMT/SUSU AJK LAWATAN
27. PN. VINOTINI A/P PPDa
PANEER SELVAN AJK LAWATAN AJK 3K

28. PN. HJH ROHALIZA AJK TRANSISI AJK AJK
BT ABDUL HALIM AJK D&P PERHIMPUNAN TRANSISI
AJK D&P
29. PN. ‘AIFAA HANI AJK B&K AJK B&K
BT ABD RAZAK
AJK
.30. PN. HJH NORMA PERHIMPUNAN
BT MOHD ISHAK AJK LAWATAN

31. PN. KAMELIA BT AJK RMT/SUSU AJK KANTIN
ABDULLAH
AJK RMT/SUSU AJK KWAPM
32. PN. ROZITA BT MAT
REJAB AJK LAWATAN AJK KANTIN AJK 3K

33. PN. MAIZATUL AJK KANTIN AJK KWAPM
AZIAH BT CHEMAN
AJK D&P AJK
.34. PN. NOOR AZURA
BT MAHADI PERHIMPUNAN

35. PN. HARLINA BT AJK RMT/SUSU AJK KANTIN AJK
NORDIN KWAPM

36. PN. FAUZIAH BT AJK LAWATAN AJK B&K
JAMALUDIN
AJK B&K AJK RMT/SUSU AJK
37. PN. NORHAYU BT KWAPM
RAMLI AJK AJK
B/RAWATAN D&P
38. PN. NORIHA BT AJK B&K
AHMAD AJK
B/RAWATAN AJK 3K
39. PN. NORAZIAN BT AJK KANTIN
MOHD ALI

40. PN. FAKINAH BT
OTHMAN

41. PN. ZURAIKHAN BT
ABDUL RAHMAN

42. PN. NOOR AZAH
BT HJ ABU BAKAR

43. PN. FAHIMAH BT
ZAKARIA

44. PN. NUR ZAIHAYU
BT ZAINODDIN

45

Visi : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

BULAN TAKWIM HAL EHWAL MURID TAHUN 2020 TINDAKAN
DISEMBER 2019 AKTIVITI
JANUARI 2020
1. Mesyuarat Guru Bil 1 1. Semua guru
FEBRUARI 2. AJK Transisi / Guru
2. Mesyuarat Kurikulum Bil 1
Tahun 1
3. Mesyuarat KK/HEM Bil 1 3. Guru Prasekolah
4. Guru Kelas
4. Pendaftaran Murid Tahun 1 5. Semua Guru
6. Guru Kelas
5. Pendaftaran Prasekolah
1. AJK Transisi/ Guru Tahun
6. Penjualan buku dan alat tulis 1

7. Edaran Borang Maklumat 2. AJK Pengawas / PSS/
PRS
Murid/PB1
3. GBK
1. Program Transisi / Minggu Orientasi 4. GBK/ Guru Tahun 1 dan

2. Watikah Pelantikan Pengawas, 6
5. AJK SPBT
Ketua Kelas, Pengawas PSS dan 6. Guru Kelas
7. AJK RMT / Guru Kelas
PRS. 8. AJK KWAPM
9. AJK Unit HEM
3. Program Jom Ke Sekolah 10. AJK 3K
11. AJK SPBT
4. Info Didik Waris Tahun 1 dan Tahun 12. Semua guru dan murid

6 terpilih

5. Pengedaran buku SPBT kepada

murid Tahun 1 dan murid cicir

6. Mengemas kini data Sistem

Maklumat Murid (SSM)/ Borang

Maklumat Murid (BBM) untuk

dihantar ke PPD dan APDM

7. Pemilihan murid RMT cicir

8. Pemilihan murid KWAPM

9. Mesyuarat Induk dan JK Unit Hem

(Kali Pertama)

10. Mesyuarat JK 3K (Kali Pertama)

11. Operasi Buku Teks

12. Majlis Anugerah Kecemerlangan

1. Kursus asas Pembimbing Rakan 1. GBK
Sebaya (PRS) 2. GBK
3. GBK
2. Kemahiran belajar berkesan (Tak 4. GBK
Kenal Maka Tak Cinta) 5. GBK
6. GBK
3. Pengurusan masa (Jadual 7. GBK
Belajarku) 8. Guru Kelas / PKHEM
9. AJK 3 K
4. Kursus Pemimpin Kecil 10. AJK 3K
5. ( Tanggungjawab Dipikul Karisma

Ditonjol)
6. Mentor-mentee (Program Role

Model In The Making)
7. Utara @ Selatan ( Orientasi

Merentas Pendidikan)
8. Menyemak dan kemas kini fail e-

kehadiran kelas
9. Pertandingan Kebersihan Kelas
10. Latihan kecemasan / Kebakaran

46

Visi : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MAC 1. Kemahiran belajar berkesan 1. GBK
2. Program Sifar Ponteng 2. GBK
3. Sahabatku Rakanku 3. GBK
4. Ujian minat kerjaya 4. GBK
5. Perjumpaan Pengawas Sekolah 5. AJK Pengawas
6. Program PPDa / PINTAR 6. AJK PPDa
7. Pendaftaran Murid Tahun 1 2021 7. PKHEM
8. Program Kelab Pencegahan 8. AJK Kelab Pencegahan

Jenayah Jenayah
9. Pemantauan RMT dan Kantin 9. AJK RMT / AJK Kantin
10. Menyemak Fail e-kehadiran kelas 10. Guru Kelas / PKHEM

1. Kemahiran belajar berkesan 1. GBK
2. GBK
(Program HOTS) 3. GBK
4. GBK
2. Program motivasi “Sayangi Diriku” 5. AJK SPBT
6. AJK Kelab Pencegahan
3. Akujanji UPSR “ Ikrar Gemilang”
Jenayah
4. Lawatan akademik (Lawatan 7. AJK Pengawas
8. AJK 3K
Minda) 9. Guru Kelas / PKHEM
10. AJK Unit HEM
5. Kemas kini buku stok SPBT/hapus
1. GBK
APRIL kira buku 2. GBK
MEI 3. GBK
JUN 6. Program Kelab Pencegahan 4. GBK
5. Guru Disiplin/ GBK
Jenayah /PKHEM

7. Perjumpaan dengan Pengawas 6. AJK SPBT
7. AJK Pengawas
Sekolah 8. Guru Kelas/ PKHEM

8. Program Sekolah Selamat 1. GBK
2. GBK
9. Menyemak Fail e-kehadiran kelas 3. GBK
4. GBK
10. Mesyuarat JK Induk Hem 5. GBK
6. AJK 3K
11. Mesyuarat Unit-unit Hem 7. AJK 3K
8. AJK Kelab Pencegahan
1. Persediaan Menghadapi
Jenayah
Peperiksaan 9. AJK 3K
10. Guru Kelas / PKHEM
2. Jom Ke Sekolah (Ponteng)

3. Pengurusan Stress

4. Lawatan Kerjaya

5. Kemas kini SSDM

6. Operasi Buku Teks

7. Perjumpaan Pengawas

8. Menyemak Fail e-kehadiran kelas

1. Majlis Jaya Waris “ Anak
Cemerlang Ibu Bapa Gemilang
Sekolah Terbilang”

2. Program Jatidiri
3. Lawatan
4. Gotong-royong
5. Pameran Kerjaya
6. Mesyuarat JK 3K
7. Latihan Kebakaran / Kecemasan
8. Program Kelab Pencegahan

Jenayah
9. Kempen Sekolah Selamat
10. Menyemak Fail e-kehadiran kelas
11. Rawatan Kesihatan Tahun 6

47

Visi : Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

JULAI 1. “Program Anakku Cemerlang 1. GBK
OGOS Sahsiah” 2. GBK
SEPTEMBER 3. GBK
OKTOBER 2. Program Ops, Cantas 4. AJK Kantin /PKHEM
3. Ujian Personaliti 5. Guru Disiplin/
4. Penilaian Prestasi Kantin Separuh
GBK/PKHEM
Penggal 6. AJK Pengawas
5. Kemas kini SSDM 7. AJK 3K
6. Perjumpaan Pengawas Sekolah 8. AJK PPDa
7. Program 3K 9. AJK Unit HEM
8. Program PPDa 10. Guru Kelas / PKHEM
9. Mesyuarat JK Induk Hem
10. Mesyuarat Unit-unit Hem 1. GBK
11. Menyemak Fail e-kehadiran kelas 2. GBK
1. Bengkel dan Teknik Menjawab 3. GBK
4. GBK
Soalan 5. Guru Kelas
2. Program Jatidiri 6. Guru Kelas Tahun 6
3. Seiring Sejalan (memilih rakan) 7. PKHEM
4. Ujian Minat Kerjaya 8. Guru Kelas Tahun 6
5. Kemas kini APDM 9. AJK Kelab Pencegahan
6. Edaran borang KSM 1 kepada
Jenayah
murid Tahun 6 untuk ke sekolah 10. Guru Kelas / PKHEM
menengah
7. e-Daftar Murid tahun 1 1. GBK
8. e-Daftar Menengah 2. GBK
9. Program Kelab Pencegahan 3. GBK/ Guru Tahun 6
Jenayah 4. GBK / AJK SBP
10. Menyemak Fail e-kehadiran kelas 5. GBK
1. Bengkel dan Teknik Menjawab 6. AJK Pengawas
Soalan 7. AJK RIMUP
2. Sayangi Sekolah 8. AJK SPBT
3. Majlis Mohon Restu (Yasin Perdana) 9. AJK 3K
4. Taklimat SBP 10. Guru Kelas / PKHEM
5. Ujian IKeP
6. Perjumpaan Pengawas 1. GBK
7. Program RIMUP 2. GBK
8. Operasi buku teks 3. GBK
9. Mesyuarat JK 3K 4. GBK
10. Menyemak Fail e-kehadiran kelas 5. GBK
11. Rawatan kesihatan Tahun 1 dan 6. AJK Unit HEM
Prasekolah 7. AJK Unit HEM
1. Lawatan Ke Rumah Anak Yatim/ 8. GBK/AJK SBP/Guru
Wargatua
2. “Tak Nak Merokok” Tahun 6
3. Cabaran Ke Alam Remaja 9. PKHEM
4. Ujian Psikometrik
5. Ujian Personaliti
6. Mesyuarat JK Induk Hem
7. Mesyuarat Unit Hem
8. Taklimat ke SMKA/KAA/SABK
9. Pendaftaran dan pengesahan
Prasekolah dan Tahun 1
10. Pemilihan murid RMT 2021

48


Click to View FlipBook Version