The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

RPT KBSM PERKEBUNAN 2019-converted

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by faridah_zinol, 2019-01-23 01:33:21

RPT KBSM PERKEBUNAN 2019-

RPT KBSM PERKEBUNAN 2019-converted

JUASSEH
72500 JUASSEH, NEGERI SEMBILAN

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI
PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN JUASSEH
72500 JUASSEH, NEGERI SEMBILAN

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

(KEMAHIRAN HIDUP)
PERKEBUNAN

PENDIDIKAN KHAS MASALAH PEMBELAJARAN

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN – KOMPONEN KEMAHIRAN HIDUP

MINGGU TAJUK/BIDANG PEMBELAJARAN OBJEKTIF/KEMAHIRAN HASIL YANG DIHASRATKAN CATATAN

1. MASAKAN Membolehkan murid : Murid akan dapat :
1.1.1. Alatan di dapur 1.1 mengenal alatan a. Menamakan alatan di dapur

i. alatan memasak

ii. alatan menghidang
iii. alatan mencuci

iv. alatan menyukat
b. Mengenal pasti alatan di dapur

i. alatan memasak
ii. alatan menghidang

iii. alatan mencuci

iv. alatan menyukat
c. Memadankan gambar alatan dengan perkataan

1.2.1 Fungsi alatan Membolehkan murid : Murid akan dapat :
1.2 menggunakan alatan dengan betul
a. Membuat demonstrasi penggunaan alatan dengan
betul melalui tayangan video

b. Menyesuaikan bahan dengan alatan yang betul

1.3.1 Keselamatan diri Membolehkan murid : Murid akan dapat :
1.3 mengamalkan langkah-langkah keselamatan
a. Menerangkan peraturan keselamatan diri
b. Demonstrasi
c. Latihan kebakaran
d. Pertolongan cemas

1.3.2 Keselamatan alatan Murid akan dapat :
a. mengetahui cara
menggunakan peraturan
penggunaan alatan

1.3.3 Cara menyimpan Murid akan dapat :
a. mengetahui cara-cara mencegah keselamatan

alatan melalui tayangan gambar

1.4.1 Kebersihan diri Membolehkan murid : Murid akan dapat :
1.4 mengamalkan kebersihan terhadap anggota a. menjaga kebersihan diri tanpa bantuan orang lain
a. Mengamalkan
kebersihan badan dan pakaian b. mengetahui cara-cara menjaga kebersihan pakaian

i. anggota badan dengan menggunakan peralatan membasuh tangan
ii. pakaian ataupun mesin

b. Melaksanakan
tugasan harian

1.4.2 Kebersihan Membolehkan murid : a. Membersihkan alatan / bahan
alatan/bahan
1.4 menjaga kebersihan alatan / bahan yang b. Menyimpan alatan / bahan

digunakan

1.4.3 Kebersihan bilik Membolehkan murid : a. Menyapu dan membuang sampah
1.4 menjaga kebersihan bilik selepas digunakan b. Mengelap meja dan lantai
c. Mengemas dan menyusun alatan / bahan

1.5.1 Bahan masakan Membolehkan murid : a. Penyediaan mengikut menu
1.5 mengenal pasti bahan masakan i. sarapan pagi
ii. makan tengah hari
iii. minum petang
iv. makan malam

1.6.1 Bahan Masakan Membolehkan murid : a. Penyediaan mengikut menu :
1.6 membeli bahan masakan i. sarapan pagi

ii. makan tengah hari
iii. minum petang
iv. makan malam
b. Mengira kos penyediaan
c. Menyukat bahan yang hendak digunakan
d. Menyimpan bahan lebihan yang dibeli

1.7.1 Cara penyediaan Membolehkan murid : a. Memakai apron dan topi
1.7.2 Pelbagai jenis masakan 1.7 memasak dengan kaedah yang betul b. Memilih menu
c. Menyediakan bahan dan peralatan
1.8.1 Projek jualan d. Membersihkan bahan yang hendak dimasak

a. Memasak mengikut langkah-langkah yang betul
b. Menghias dan menghidang
c. Mengemas
d. Menyediakan peralatan peranggu meja untuk

hidangan

1.8 menjalankan projek keusahawanan a. Tata cara jual beli

b. Menyediakan hasil bahan masakan
c. Membungkus makanan/minuman

d. Melekat/menulis tanda harga

e. Main peranan
f. Menjual bahan masakan

2. JAHITAN Membolehkan murid : a. Menamakan alatan jahitan dan
2.1.1 Alatan jahitan 2.1 mengenal pasti alatan jahitan bahagian mesin jahit

2.2.1 Fungsi alatan Membolehkan murid : b. Mengenal pasti alatan jahitan
2.2 menggunakan alatan jahitan c. Memadankan gambar alatan dengan
2.3.1 Keselamatan diri
2.3.2 Keselamtan alatan Membolehkan murid : perkataannya
2.3 mengamalkan keselamatan di bilik/bengkel
a. Mengenal pasti penggunaan alatan dan mesin jahit
jahitan dengan betul

b. Demonstrasi

a. Menerangkan peraturan keselamtan diri

2.3.3 Keselamatan bilik/bengkel a. Menerangkan peraturan penggunaan alatan
jahitan
a. Menerangkan peraturan keselamatan di
2.3.4 Cara menyimpan alatan bilik/bengkel jahitan

a. Latihan cara menyimpan alatan dengan betul

2.4.1 Kebersihan bilik/bengkel Membolehkan murid :
jahitan 2.4 mengamalkan kebersihan

a. Menyapu dan membuang sampah

2.5.1 Jenis-jenis jahitan asas Membolehkan murid : a. Mengenal dan menjahit jenis jahitan
2.5 menjahit jahitan asas i. jelujur
2.6.1 Kerja tangan/artikel ii. sembat
mudah Membolehkan murid : iii. kia
2.6 menghasilkan kerja jahitan tangan/artikel iv. silang pangkah
2.7.1 Projek jualan
mudah b. Membuat buku skrap

Membolehkan murid : a. Memilih projek jahitan
2.7 menjual hasil kerja jahitan tangan b. Menggunting fabrik
c. Menjahit fabrik

i. jahitan tangan
ii. jahitan mesin

a. Menyediakan bahan
b. Mempamerkan hasil kerja jahaitan
c. Menjahit hisasan artikel/jahitan
d. Melekat/menulis tanda harga

e. Menjual hasil kerja jahitan

3. PERTUKANGAN Membolehkan murid : a. Menamakan alatan pertukangan
3.1.1 Alatan di 3.1 mengenal pasti alatan pertukangan b. Memadankan gambar alatan dengan perkataannya

bengkel/bilik
pertukangan

3.2.1 Fungsi alatan Membolehkan murid : a. Demonstrasi penggunaan alatan dengan betul
3.2 menggunakan alatan pertukangan b. Tayangan video

3.3.1 Keselamatan diri Membolehkan murid : a. Menerangkan peraturan keselamatan diri
3.3.2 Keselamatan alatan 3.3 mengamalkan keselamatan di bengkel/bilik a. Menerangkan peraturan penggunaan alatan
3.3.3 Keselamatan
pertukangan
bilik/bengkel
3.3.4 Cara menyimpan alatan a. Tayangan gambar keselamatan di
bilik/bengkel
3.4.1 Kebersihan diri
Membolehkan murid : a. Latihan cara menyimpan alatan
3.4.2 Kebersihan alatan 3.4 mengamalkan kebersihan
3.4.3 Kebersihan bilik/bengkel a. Mengamalkan kebersihan
3.5.1 Bahan kerja kayu i. anggota badan
ii. pakaian
3.6.1 Merancang projek
a. Mencuci, mengelap dan menyimpan alatan

a. Menyapu dan membuang sampah

Membolehkan murid : a. Mengenal pasti jenis papan
3.5 mengenal bahan-bahan kerja kayu i. papan lapis

Membolehkan murid : ii. kayu
3.6 membina projek mudah
a. Merancang projek
i. bekas tisu

ii. bangku
iii. penyangkut

b. Menyediakan bahan

c. Membuatbukuran pada bahan projek

d. Menggergaji bahan projek
e. Melekat

3.7.1 Projek jualan i. gam
ii. memaku
Membolehkan murid :
3.7 menjual hasil kerja kayu f. Melicin projek dengan kertas pasir
g. Membuat keemasan

a. Menyediakan bahan
b. Mempamerkan hasil kerja kayu
c. Melekat/menulis tanda harga
d. Menjual hasil kerja kayu

3. PERKEBUNAN

1–5 4.1.1 Alatan untuk berkebun Membolehkan murid : a. Menamakan alatan perkebunan
6-8 4.1 mengenal pasti peralatan perkebunan b. Memadankan gambar alatan dengan perkataan

9 - 15 4.2.1 Fungsi alatan Membolehkan murid : a. Demonstrasi penggunaan alatan dengan betul
4.2 menggunakan alatan perkebunan b. Tayangan video
c. Latihan menggunakan alatan
4.3.1 Keselamatan diri Membolehkan murid :
4.3.2 Keselamatan rakan 4.3 mengamalkan keselamtan di kebun a. Menerangkan peraturan keselamatan diri

4.3.3 Keselamatan alatan a. Menerangkan peraturan keselamatan rakan
4.3.4 Keselamatan bahan
4.3.5 Cara menyimpan alatan a. Menerangkan peraturan penggunaan alatan

a. Menerangkan langkah-langkah keselamatan
penggunaan racun serangga dan baja

a. Cara menyimpan alatan di tempat yang sesuai

16 – 20 4.4.1 Kebersihan diri Membolehkan murid : a. Cara menjaga kebersihan diri
21 - 25 4.4.2 Kebersihan alatan 4.4 mengamalkan kebersihan
4.4.3 Kebersihan di kebun a. Cara menjaga kebersihan alatan
Membolehkan murid :
4.5.1 Bahan perkebunan 4.5 mengenal pasti bahan perkebunan a. Cara menjaga kebersihan di kebun

4.6.1 Cara menanam Membolehkan murid : a. Mengenal pasti jenis
4.6 menanam pokok i. Tumbuhan hiasan
26 - 34 ii. Jenis sayur-sayuran
Membolehkan murid : iii. Medium penanaman
4.7.1 Cara penjagaan 4.7 menjaga pokok/tanaman
a. Menyediakan tapak semaian/kebun
b. Menjalankan aktiviti

i. membersihkan kawasan
ii. membaja
iii. memeilih biji benih
iv. menyemai/menanam

4.8.1 Memasarkan hasil Membolehkan murid : a. Murid melakukan aktiviti penjagaan dari masa ke
4.8 memungut dan menjual hasil semasa
35 - 40 i. merumput
ii. menggembur
iii. menyiram
iv. membaja
v. mencantas
vi. mengawal serangan haiwan perosak dan
penyakit

a. Memungut
b. Menetapkan harga
c. Menjual hasil

5. PEMELIHARAAN HAIWAN Membolehkan murid : a. Mengenal haiwan melalui gambar/poster/haiwan
5.1.1 Jenis-jenis haiwan 5.1 mengenal pasti haiwan peliharaan sebenar

b. Tayangan video/slaid/rakaman tv

5.2.1 Habitat haiwan Membolehkan murid : a. Melawat tempat ternakan
5.2 memelihara haiwan peliharaan Memadankan haiwan dengan
5.3.1 Keselamatan haiwan b.
habitatnya
5.4.1 Kebersihan habitat
Membolehkan murid : keselamatan haiwan a. Latihan cara menjaga keselamatan haiwan
5.5.1 Menternak haiwan 5.3 mengamalkan
i. tempat tinggal
6. ASAS MENDOBI peliharaan ii. makanan/minuman
6.1.1 Alatan mendobi yang
Membolehkan murid : a. Latihan cara menjaga kebersihan habitat
asas 5.4 mengamalkan kebersihan
6.1.2 Fungsi alatan
Membolehkan murid : a. Menyediakan kemudahan peralatan dan bahan yang
5.5 mengurus haiwan peliharaan diperlukan

b. Menguruskan ternakan
c. Menjual hasil ternakan

Membolehkan murid : a. Menamakan alatan yang digunakan
6.1 mengenal dan menggunakan alatan mendobi a. Demonstrasi penggunaan alatan dengan betul

6.2.1 Keselamatan diri Membolehkan murid : a. Menerangkan peraturan keselamatan diri
6.2 mengamalkan langkah-langkah keselamatan a. Menerangkan peraturan penggunaan alatan
6.2.2 Keselamaatan alatan
a. Menerangkan peraturan keselamatan tempat kerja
6.2.3 Keselamatan tempat
tinggal

6.3.1 Bahan-bahan mendobi Membolehkan murid : a. Menamakan bahan yang digunakan
6.3 mengenal pasti bahan mendobi
b. Mengenal pasti jenis fabrik
i. fabrik asli

ii. fabrik buatan
c. Menerangkan cara guna dan sukatan bahan pencuci

6.4.1 Cara mencuci pakaian Membolehkan murid : a. Mengasingkan pakaian mengikut
6.4 mengamalkan aktiviti mendobi dengan betul
i. jenis
ii. warna (putih/berwarna)

b. Merendam

c. Mencuci pakaian
i. cucian tangan

ii. cucian mesin
d. Membilas

e. Memerah

f. Menyidai/menjemur

6.4.2 Cara menggosok pakaian a. Melembapkan pakaian/merenjis

b. Menggososk pakaian
c. Menggantung pakaian

6.4.3 Cara menyimpan pakaian a. Melipat, menyusun dan menyimpan pakaian dengan
betul


Click to View FlipBook Version