The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

สุขภาพดียุคดิจิทัล (Digital Health)

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 65402040913, 2022-09-04 04:47:59

สุขภาพดียุคดิจิทัล (Digital Health)

สุขภาพดียุคดิจิทัล (Digital Health)

สุขภาพดียุคดิจิทัล
(Digital Health)

จัดทำโดย
น.ส ศุภิสรา หาญชนะ
ทล.บ.ป.ตรีเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล รหัสนักศึกษา 65402040913

จุดประสงค์หลัก

• เข้าใจอันตรายและผลกระทบด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต และสื่อดิจิทัล
• เข้าใจโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในยุคดิจิทัล
• เข้าใจแนวทางป้องกัน และลดผลกระทบเมื่อต้องทำงานกับคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
• เข้าใจอาการทางจิตของตัวเองและคนใกล้ตัวอันเกิดจากการใช้อินเทอร์เน็ต และออนไลน์

1. ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพ

ยุคดิจิทัล รูปแบบการสื่อสาร
• อุปกรณ์มีความเป็นอัจฉริยะ ยุคดิจิทัลเครือข่ายสังคมออนไลน์(SocialMedia) มีประโยชน์
• เชื่อมต่อเครือข่ายความเร็วสูงขนาดเล็ก • Facebook • Instagram
• มีบทบาทในการดำเนินชีวิตและติดต่อกับบุคคลอื่น • Twitter • Youtube
• Line

ผลเสียที่ตามมา
• ผลเสียต่อสุขภาพ
• ขาดการออกกำลังกาย เจ็บป่วยตามมา
• อาชญากรรมทางไซเบอร์
• การกลั่นแกล้งผ่านสังคมออนไลน์
• ส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจทั้งทางตรงและทางอ้อม

2. สุขภาพ (กาย) ดียุคดิจิทัล

โรคคอมพิวเตอรววิันิินโดรม (ComputerVision Syndrome)
• เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน 2-6 ชั่วโมง
• อาการที่ตามมา ปวดเมื่อยตา แสบตา ตามัว
• สาเหตุจ้องคอมพิวเตอร์นาน กะพริบตาน้อย ทำให้ตาแห้ง แดง

การป้องกันและแก้ไข
• กะพริบตาบ่อยขึ้น • พักสายตาทุก 15 นาที
• มองระยะไกล 10-15 วินาที
• บริหารดวงตา กลอกนัยน์ตาเป็นวงกลมซ้ายไปขวา สลับกัน
ชายหางตาไปทางซ้ายย้ายไปทางขวา
• ตรวจสุขภาพตาปีละ 1 ครั้ง

2. สุขภาพ (กาย) ดียุคดิจิทัล

ออฟฟิศซิินโดรม (Office Syndrome)
• พบกับคนทำงานในออฟฟิศ
• อิริยาบถในการทำงานไม่เหมาะสม
• อาการ เช่น ปวดกล้ามเนื้อ ลำคอ บ่า ไหล่ นิ้ว ข้อมือ
• สาเหตุนั่งทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานานมากกว่า 6 ชม.

การป้องกันและแก้ไข โดยการปรับพฤติกรรมและ
สภาพแวดล้อมบริเวณทำงานให้เหมาะสม

• นั่งตั้งศีรษะตรง
• สายตามองไปด้านหน้าสะดวก • ระยะห่างดวงตากับจอภาพ 50-70 ซม./2 ฟุต
• กล้ามเนื้อไหล่ผ่านคลายวางมือถูกต้อง • แสงสว่างเพียงพอ
• เปลี่ยนอิริยาบถ

3. สุขภาพ (จิต) ดียุคดิจิทัล

สาเหตุจากเทคโนโลยีดิจิทัล
• เกิดจากความไม่สมดุลในการใช้งาน • ความเครียดสะสม
• ภาวะเสพติดทางใจ ไม่สามารถควบคุม พฤติกรรม • ขาดความยับยั้งชั่งใจ

• เกิดภาวะสุขภาพจิต วิตกกังวล โรคซึมเศร้า

โรคเครียดจากคอมพิวเตอร์
• คอมพิวเตอร์ทำงานช้า • ไม่รวดเร็วทันใจ • ทำให้เครียดและหงุดหงิด
• มีอารมณ์รุนแรง • เกิดจากความคุ้นเคยกับการตอบสนองจาก อุปกรณ์ดิจิทัลอย่าง

รวดเร็วและทันใจ

ภาวะเสพติดดิจิทัล
• การใช้ดิจิทัลมากเกินไป • ทำให้สูญเสียสมดุลของการดำเนินชีวิตประจำวัน
• ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลรอบข้างบกพร่อง

3. สุขภาพ (จิต) ดียุคดิจิทัล

อาการสำคัญ
• หมกหมุ่น • ต้องการอยู่กับอุปกรณ์ดิจิทัล • อินเทอร์เน็ต
• สื่อสังคมออนไลน์ • ติดเกมตลอดเวลา

เมื่อไม่ได้ใช้งาน
• วิตกกังวล • กระวนกระวาย • หงุดหงิด • อารมณ์แปรปรวน

การป้องกันและการแก้ไข : สำรวจพฤติกรรมการใช้งาน สร้างระเบียบวินัย ลดการใช้งานโลกออนไลน์มาใช้ชีวิตปกติ

ผลกระทบเชิงลบอื่น ๆ จากการใช้งานดิจิทัล

สูญเสียการยับยั้งชั่งใจในโลกออนไลน์ การเสพติดดราม่าจากโลกออนไลน์
• มีตัวตนในลักษณะก้าวร้าว • รุนแรง • นำมาสู่โลกซึมเศร้า • ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเปราะบาง
• ไม่ต้องการเปิดเผยตัวเอง • สายใยที่แท้จริงจางหาย • แทนที่ด้วยสื่อสารออนไลนว
• ความไม่สัมพันธ์ระหว่างตัวจริงกับตัวตนในโลกออนไลน์
การคาดหวังให้คนอื่นรับรู้ความเป็นตัวตน
• ต้องการเป็นที่รู้จัก
• อยากให้คนอื่นสนใจ ชื่นชม • นำเสนอเรื่องส่วนตัว
• ถ้าไม่ได้รับความสนใจตามที่คาดหวัง ทำให้รู้สึกว่าไม่มีค่า ไม่มีความหมาย

อ้างอิง
http://miscenter.pcru.ac.th/regis-digital/
**งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์และเครือข่าย สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์**


Click to View FlipBook Version