The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by FH, 2021-04-29 13:41:45

NOTA PENDIDIKAN ISLAM KSSM T1

NOTA PENDIDIKAN ISLAM KSSM T1

1

PELAJARAN MUKMIN YANG BERTAKWA
1
Surah Al-Baqarah, ayat 1-5
(AL-QURAN) (Ayat Bacaan & Ayat Hafazan)

HARI : _______________ TARIKH : ______________

AYAT DAN TERJEMAHAN

‫ﱁﱂ‬

Alif, Lam, Miim.

‫ﱃﱄﱅ ﱇﱆ ﱉﱈ‬

Kitab al-Quran ini, tidak ada sebarang syak padanya (datangnya daripada Allah dan tentang
kesempurnaannya)

‫ﱊﱋﱌ‬

menjadi petunjuk kepada orang yang bertaqwa

‫ﱍﱎﱏ‬

Iaitu orang-orang yang beriman kepada perkara yang ghaib,

‫ﱐﱑ‬

dan mendirikan sembahyang

‫ﱒﱓﱔﱕ‬

serta membelanjakan (mendermakan) sebahagian daripada rezeki yang Kami berikan kepada
mereka.

‫ﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞ‬

dan juga orang yang beriman (kepada Kitab al-Quran ) yang diturunkan kepadamu (Muhammad
SAW), dan Kitab yang diturunkan dahulu daripadamu,

‫ﱟﱠﱡﱢ‬

serta mereka yakin akan (dengan sepenuhnya) akan (adanya) hari akhirat

‫ﱣﱤﱥﱦ ﱨﱧ‬

Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk daripada Tuhan mereka,

‫ﱩﱪﱫﱬ‬

dan merekalah orang yang berjaya.

INTISARI AYAT SURAH- AL-BAQARAH : 1-5 CIRI ORANG YANG BERTAQWA Golongan ini
mendapat
Al-quran tidak ada ✓ Beriman kepada perkara ghaib petunjuk
sebarang syak padanya ✓ Mendirikan solat daripada Allah
dan panduan bagi orang ✓ Menginfakkan harta SWT dan
✓ Beriman kepada kitab tergolong dalam
yang bertaqwa. ✓ Beriman kepada hari akhirat kalangan orang
yang berjaya.

2

PELAJARAN MEMOHON KEBAHAGIAAN HAKIKI
2
Surah Al-Baqarah, ayat 201
(AL-QURAN) (Ayat Bacaan & Ayat Hafazan)

HARI : _______________ TARIKH : ______________

AYAT DAN TERJEMAHAN

‫ﲨﲩﲪ‬

dan antara mereka ada yang (berdoa dengan) berkata:

‫ﲫﲬﲭﲮﲯ‬

"Wahai Tuhan kami, berilah Kami kebaikan di dunia

‫ﲰﲱﲲ‬

dan kebaikan di akhirat,

‫ﲳﲴﲵﲶ‬

dan peliharalah Kami daripada azab neraka".

INTISARI AYAT SURAH- AL-BAQARAH : 201

✓ Allah SWT menyeru hambaNya agar berdoa memohon kebahagiaan
dalam urusan dunia dan akhirat.

✓ Kebaikan di dunia : kesihatan yang baik, rezeki yang berkat, rumah
yang selesa dan keluarga yang bahagia.

✓ Kebaikan di akhirat : seperti memperoleh keampunan dan keredhaan
Allah SWT, terhindar daripada seksa api neraka dan mendapat ganjaran
syurga.

ADAB BERDOA Dimulai dan diakhiri dengan pujian
terhadap Allah SWT.

Selawat kepada Rasulullah SAW.

3

PELAJARAN MAHA SUCI ALLAH SWT
3
Surah Al-Baqarah, ayat 255-257
(AL-QURAN) (Ayat Bacaan & Ayat Hafazan)

HARI : _______________ TARIKH : ______________

AYAT DAN TERJEMAHAN

‫ﲓﲔﲕﲖﲗﲘ ﲚﲙ‬

Allah SWT, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang tetap hidup lagi kekal
selama-lamanya mentadbirkan (sekalian makhluk).

‫ﲛﲜﲝﲞ ﲠﲟ‬

yang tidak mengantuk dan tidak tidur.

‫ﲡﲢﲣﲤﲥﲦ ﲨﲧ‬

Dia memiliki segala yang ada di langit dan di bumi.

‫ﲩﲪﲫﲬﲭﲮ ﲰﲯ‬

tiada sesiapa yang dapat memberi syafaat (pertolongan) di sisiNya melainkan dengan izinNya.

‫ﲱﲲﲳﲴﲵ ﲷﲶ‬

yang mengetahui apa - apa yang ada di hadapan dan di belakang mereka

‫ﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾ ﳀﲿ‬

sedang mereka tidak mengetahui sesuatu pun daripada (kandungan) ilmu Allah SWT melainkan
apa - apa Yang Allah kehendaki (memberitahu kepadanya).

‫ﳁﳂﳃ ﳅﳄ‬

Luasnya Kursi Allah SWT (ilmu dan kekuasaanNya) meliputi langit dan bumi.

‫ﳆﳇ ﳉﳈﳊﳋﳌﳍ‬

dan tiadalah menjadi keberatan kepada Allah SWT menjaga serta memelihara keduanya. dan Dia
lah Yang Maha Tinggi (darjat kemuliaanNya), lagi Maha Besar (kekuasaanNya)

‫ﳎﳏﳐ ﳒﳑ‬

Tidak ada paksaan dalam agama (Islam),

‫ﳓﳔﳕﳖ ﳘﳗ‬

kerana sesungguhNya telah nyata kebenaran (Islam) daripada kesesatan (kufur).

‫ﳙﳚﳛﳜﳝ‬

Oleh itu, sesiapa Yang tidak mempercayai Taghut, dan dia pula beriman kepada Allah SWT,

4

INTISARI AYAT AYAT DAN TERJEMAHAN

‫ﳞﳟﳠﳡ‬

maka sesungguhnya dia telah berpegang pada simpulan (tali agama) yang teguh

‫ﳢﳣ ﳥﳤ‬

yang tidak akan putus.

‫ﳦﳧﳨﳩ‬

dan (ingatlah), Allah SWT Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui.

‫ﱁﱂﱃﱄ‬

Allah Pelindung (yang mengawal dan menolong) orang yang beriman.

‫ﱅﱆﱇﱈ ﱊﱉ‬

Dia mengeluarkan mereka daripada kegelapan (kufur) kepada cahaya (iman).

‫ﱋﱌﱍﱎ‬

dan orang kafir, penolong mereka ialah Taghut

‫ﱏﱐﱑﱒ ﱔﱓ‬

yang mengeluarkan mereka daripada cahaya (iman) kepada kegelapan (kufur).

‫ﱕﱖ ﱘﱗ‬

mereka itulah ahli neraka,

‫ﱙﱚﱛﱜ‬

mereka kekal di dalamnya.

SURAH- AL BAQARAH : 255-257
✓ Allah SWT menguasai dan mentadbir alam mengikut kehendak dan

kebijaksanaanNya.
✓ Maha suci Allah SWT daripada sifat kekurangan seperti mengantuk dan tidur.
✓ Ilmu Allah SWT meliputi segala makhluk ciptaanNya.
✓ Allah Maha Berkuasa dan agung, tidak memerlukan bantuan sesiapa untuk

mentadbir alam yang luas.
✓ Islam agama yang mementingkan kefahaman dan keyakinan, bukan agama

paksaan.
✓ Allah SWT memimpin orang yang beriman daripada kekufuran dan kejahilan

kepada keimanan dan keilmuan.
✓ Syaitan memimpin orang kafir kepada kekufuran dan kejahilan.

5

PELAJARAN ALLAH SWT PENGUASA MUTLAK
4
Surah Al-Baqarah, ayat 284-286
(AL-QURAN) (Ayat Bacaan & Ayat Hafazan)

HARI : _______________ TARIKH : ______________

AYAT DAN TERJEMAHAN

‫ﱧﱨﱩﱪﱫﱬ ﱮﱭ‬

Segala yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah.

‫ﱯﱰﱱﱲﱳ‬

jika kamu menzahirkan apa –apa yang ada dalam hatimu

‫ﱴﱵﱶﱷ ﱹﱸ‬

atau kamu memyembunyikannya, nescaya Allah akan menghitung dan menyatakannya kepada
kamu.

‫ﱺﱻﱼ‬

kemudian Dia mengampunkan sesiapa yang dikehendakiNya

‫ﱽﱾ ﲀﱿ‬

dan menyeksa sesiapa yang dikehendakiNya (menurut undang-undang peraturanNya)

‫ﲁﲂﲃﲄﲅﲆ‬

dan (ingatlah), Allah SWT Maha berkuasa terhadap segala sesuatu.

‫ﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍ ﲏﲎ‬

Rasulullah SAW telah beriman kepada apa – apa yang diturunkan daripada Tuhannya, dan juga
orang-orang yang beriman;

‫ﲐﲑﲒﲓﲔﲕ‬

semuanya beriman kepada Allah SWT, para Malaikat, dan Kitab-kitab, dan para rasulNya.

‫ﲖﲗﲘﲙﲚ ﲜﲛ‬

(Mereka berkata): "Kami tidak membezakan antara seorang rasul dengan rasul yang lain".

‫ﲝﲞ ﲠﲟ‬

mereka berkata lagi : Kami dengar dan kami taat (kami memohon)

‫ﲡﲢﲣﲤﲥ‬

keampunanMu wahai Tuhan kami, dan kepadamu jualah tempat kembali".

‫ﲦﲧﲨﲩﲪ ﲬﲫ‬

Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya.

6

AYAT DAN TERJEMAHAN

‫ﲭﲮﲯﲰﲱ ﲳﲲ‬

ia mendapat pahala kebaikan yang diusahakannya, dan ia juga menanggung dosa kejahatan yang
diusahakannya.

‫ﲴﲵﲶﲷﲸﲹ ﲻﲺ‬

(Mereka berdoa dengan berkata): "Wahai Tuhan kami ! janganlah Engkau mengirakan kami salah
jika kami lupa atau kami tersalah

‫ﲼﲽﲾﲿﳀ‬

Wahai Tuhan kami ! janganlah Engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat

‫ﳁﳂﳃﳄﳅ ﳇﳆ‬

sebagaimana yang telah Engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami.

‫ﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎ ﳐﳏ‬

Wahai Tuhan kami! janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya
memikulnya.

‫ﳑﳒﳓﳔ ﳖﳕ‬

dan maafkanlah kesalahan kami, serta ampunkanlah dosa kami, dan berilah rahmat kepada kami.

‫ﳗﳘﳙﳚﳛﳜﳝ‬

Engkaulah penolong kami; oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap kaum-
kaum yang kafir".

INTISARI AYAT SURAH- AL BAQARAH : 284 SURAH- AL BAQARAH : 285

✓ Segala yang ada di langit dan dibumi milik ✓ Semua rasul memiliki
Allah SWT. aqidah tauhid yang sama .

✓ Allah SWT mengetahui segala amalan ✓ Rasulullah SAW dan orang
zahir dan batin. yang beriman yakin
dengan risalah tauhid
✓ Amalan zahir ialah amalan yang dilakukan yang diturunkan oleh
oleh anggota badan seperti solat dan Allah SWT.
puasa.

✓ Amalan batin pula ialah amalan hati
seperti ikhlas.

SURAH- AL BAQARAH : 286

✓ Allah SWT tidak membebankan hambaNya dengan amalan yang tidak mampu dilakukan.
✓ Setiap perbuatan manusia akan dihisab.
✓ Kebaikan yang dilaksanakan akan diberi pahala.
✓ Kejahatan pula akan dibalas dengan dosa.

7

PELAJARAN INDAHNYA TAJWID
5

(AL-QURAN)

HARI : _______________ TARIKH : ______________

Makhraj Huruf Tempat keluar huruf Hijaiyyah yang membezakan antara satu huruf
dengan huruf yang lain.

✓ Wajib mempelajari ilmu tentang makhraj huruf agar dapat membaca al-Quran
dengan fasih dan lancar.

Makhraj Huruf ‫الخَي ُشوم‬ Dari makhraj ini keluar bunyi
dengung (ghunnah).
(Pangkal Hidung)
‫ّم ّن‬
‫ال َّشَفتَْي‬
Terdapat 4 huruf yang keluar dari
(Dua Bibir) makhraj ini.

‫اللّ َسان‬ ‫وبمف‬

(Lidah) Terdapat 18 huruf yang keluar dari
makhraj ini.

‫قكجشيض‬
‫لنرتطدص‬

‫زسذثظ‬

‫الجَْوف‬ Suara untuk memanjangkan bunyi.

(Rongga) ‫اوي‬

‫الحَْل ُق‬ Terdapat 4 huruf yang keluar dari
makhraj ini.
(Kerongkong)
‫غ خ ح ع ءه‬

8

ISTI’AZAH BASMALAH

‫َأُعْوُذ ِبّّهلل مَن الَّشْي هطان اَلّرجْيم‬ ‫ب ْسم الله الَّرْْهحن الَّرحْيم‬

Aku memohon perlindungan Allah Dengan nama Allah SWT yang
SWT daripada syaitan yang direjam. Maha Pemurah Lagi Maha
Penyayang
Hukum membacanya setiap kali hendak
membaca al-Quran : SUNAT SUNAT dibaca pada setiap awal surah
kecuali Surah at-Taubah.

ALIF LAM QAMARIAH ALIF LAM SYAMSIAH
✓ Huruf lam ditulis dan disebut ✓ Huruf lam ditulis tetapi tidak disebut

✓ Huruf lam sentiasa berbaris sukun (ْ) ✓ Huruf lam tidak berbaris

✓ Huruf yang terletak selepas huruf lam ✓ Huruf yang terletak selepas huruf lam
berbaris ( ُ ُ ُ) dibaca bershaddah (ُ)
CONTOH CONTOH

‫ﱤ‬ ‫ﱇ‬

‫ﱫﱬ‬ ‫ﱉﱊ‬

‫ﲯ‬ ‫ﲔ‬

WAJIBUL Huruf Mim dan Nun yang bersabdu (bertashdid).
GHUNNAH
Cara bacaan : Menekan suara pada huruf ‫ ّم‬dan ‫ ّن‬disertai dengan

sekadar 2 harkat.

Contoh : ‫ﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷ‬

Contoh : ‫ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ‬

9

FAWATIH AS-SUWWAR ‫ فََوات ُح‬kata jamak yang ‫ ال ُّسَور‬kata jamak yang

‫فََوات ُح ال ُّسَور‬ diambil daripada berasal daripada

kalimah ‫ فَاتح‬yang kalimah ‫ ُسوَرة‬yang

bermaksud bermaksud
pembuka. himpunan ayat al-

Quran dengan
nama-nama yang

tertentu.

Juga dikenali Contoh : ‫فََواتِ ُح ال ُّسَور‬

ُ‫الْحُُرو ُف الْ ُمَق َطَّعة‬ ‫ﱹ‬ Huruf-huruf hijaiyyah
‫ﱜ‬ yang terletak
(potongan huruf). ‫ﱁ‬ dipermulaan

sebahagian daripada
surah-surah al-Quran.

Terdapat pada 29 surah
menggunakan 14 huruf.

CARA BACAAN FAWATIH AS-SUWWAR

Cara Bacaan Huruf Sebutan Harkat
Dibaca tanpa mad Tiada harkat
‫أليف ا‬
atau tidak 2 harkat.
dipanjangkan. ‫ ر‬،‫ ه‬،‫ ط‬،‫ ي‬،‫ح‬ ‫ َرا‬،‫ َها‬،‫ طَا‬،‫ ََي‬،‫َحا‬
،‫ َصاد‬،‫ قَاف‬،‫نُون‬ 6 harkat.
Dibaca dengan ،‫ ع‬،‫ ص‬،‫ ق‬،‫ن‬ ،‫ َمال‬،‫ سي‬،‫َعي‬
panjang 2 harkat. ‫ م‬،‫ ك‬،‫ ل‬،‫س‬
‫ ميم‬،‫َكاف‬
Dibaca panjang 6
harkat.

10

PELAJARAN SEGALA PUJI BAGI ALLAH SWT
6
Surah Al-Fatihah, ayat 1-7
(AL-QURAN) (Ayat Bacaan, Ayat Hafazan & Ayat Kefahaman)

HARI : _______________ TARIKH : ______________
PUJIAN HANYA KEPADA ALLAH

‫ﭐﱁﱂﱃﱄﱅ ﱆﱇﱈﱉﱊ ﱋﱌﱍ‬

✓ Ucapan Basmalah mengajar kita supaya melakukan sesuatu ikhlas kerana Allah
SWT.

✓ Ucapan Alhamdulillah pula ialah kata-kata pujian yang dikhususkan bagi Allah
SWT sebagaimana Tuhan yang mencipta dan mentadbir alam.

✓ Puji- pujian kepada Allah SWT dilahirkan dengan menyebut nama-namaNya seperti
ar-Rahman dan ar-Rahim yang menunjukkan rahmat dan kasih sayang yang
dilimpahkan kepada hambaNya.

✓ Semua ucapan ini hendaklah disertai rasa cinta kepada Allah SWT dan dibuktikan
dengan mematuhi segala perintahNya.

BERIMAN KEPADA HARI KIAMAT

‫ﭐﱎﱏﱐﱑ‬

✓ Ayat 4 surah al-Fatihah menjelaskan bahawa hanya Allah SWT yang memerintah

pada hari akhirat, iaitu hari pembalasan terhadap amalan manusia selepas

kemusnahan alam dunia.

✓ Hanya Allah SWT berkuasa menghukum dan membalas perbuatan manusia.

✓ Pada hari itu tiada sesiapa lagi yang berkuasa. Semua manusia berada di bawah

kekuasaan Allah Yang Maha Esa dan menerima ketentuan dan hukuman yang

diputuskan oleh Allah.

✓ Setelah itu manusia akan melalui titian sirat untuk ke syurga. Orang mukmin yang

melakukan amalan soleh akan dapat melepasi titian sirat dengan mudah manakala

orang kafir akan terjerumus ke dalam neraka.
✓ Oleh itu, setiap kali kita membaca ayat ini kita hendaklah yakin bahawa segala

amalan kita akan dihitung oleh Allah SWT.

✓ Kita hendaklah beristiqamah dalam beramal dengan ajaran Islam supaya kita

selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat.

MENYEMBAH DAN MEMOHON PERTOLONGAN HANYA KEPADA ALLAH

‫ﭐﱒﱓﱔﱕﱖ‬

✓ Allah mengajar kita erti ‘Ubudiyyah dan Isti’anah.

✓ ‘Ubudiyyah bererti mengkhususkan pengabdian diri hanya kepada Allah SWT.

Segala ibadat yang dilakukan hanya ditujukan kepada Allah SWT.

✓ Isti’anah pula ialah memohon kepada Allah SWT untuk mendapat kebaikan dan

menolak keburukan dunia dan akhirat.

✓ Kita hendaklah yakin bahawa Allah SWT semata-mata yang berkuasa

memperkenankan permintaan hambaNya.

11

JALAN YANG DIREDAI

‫ﭐ ﱗ ﱘﱙﱚﱛﱜﱝ ﱞﱟﱠﱡ ﱢ‬

‫ﱣﱤ‬

✓ Allah SWT mengajar kita supaya memohon hidayah ke jalan yang benar.
✓ Hidayah perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia untuk mencapai

kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
✓ Golongan yang benar dan mendapat petunjuk ialah orang yang beriman dan

mengikut ajaran Islam yang diajar oleh Rasulullah SAW.
✓ Orang yang dimurkai Allah SWT pula ialah penganut Yahudi manakala orang yang

sesat ialah penganut Nasrani.

PENGAJARAN AYAT

1. Kita hendaklah memulakan sesuatu pekerjaan dengan membaca basmalah untuk .

mendapat keberkatan .

2. Kita hendaklah memuji Allah SWT dengan lafaz Alhamdulillah untuk

mensyukuri nikmat kurniaanNya.

3. Kita hendaklah meyakini ganjaran dan balasan Allah SWT pada hari kiamat .

sebagai motivasi untuk beramal soleh dan menghindari kejahatan.

4. Kita dituntut agar berdoa hanya kepada Allah SWT bagi menghindari perbuatan syirik.

5. Setiap muslim hendaklah memohon hidayah Allah SWT agar istiqamah beramal
dengan ajaran Islam.

12

PELAJARAN IBLIS DAN SYAITAN YANG DURJANA
7
Surah Al-Baqarah, Ayat 34-37
(AL-QURAN) (Ayat Bacaan & Ayat Kefahaman)

HARI : _______________ TARIKH : ______________

‫ﭐﲖﲗﲘﲙ ﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢ ﲣ‬

Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada malaikat, “Tunduklah (berilah hormat) kepada Nabi
Adam AS. Lalu mereka sekalian tunduk memberi hormat melainkan iblis, dia enggan dan takbur,
dan dia tergolong dalam kalangan orang kafir.

‫ﭐﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬ ﲭﲮﲯﲰﲱ‬

‫ﲲﲳﲴﲵﲶ‬

Dan Kami berfirman, “Wahai Adam AS ! Tinggalkanlah engkau dab isterimu dalam Syurga dan
makanlah daripada makanan Syurga apa-apa sahaja yang kamu berdua sukai sepuas-puasnya dan
janganlah kamu menghampiri pokok itu, (jika kamu menghampiri pokok ini) maka kamu akan
tergolong dalam kalangan orang yang zalim”.

‫ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲾﲽ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃﳄ ﳅ ﳆ‬

‫ﳇﳈﳉﳊﳋﳌ‬

Setelah itu, lalu syaitan menggelincirkan mereka berdua dari Syurga itu dan menyebabkan mereka
dikeluarkan dari nikmat yang mereka telah berada di dalamnya dan Kami berfirman, “turunlah
kamu ! sebahagian kamu menjadi musuh sebahagian yang lain, dan bagi kamu semua disediakan
tempat kediaman di bumi, serta manfaat kesenangan hingga suatu masa (mati)”.

‫ﭐ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ‬

Kemudian Nabi Adam AS menerima daripada Tuhannya beberapa kalimah (kata-kata pengakuan
taubat yang diamalkannya), lalu Allah SWT menerima taubatnya, sesungguhnya Allah SWT, Dialah
yang Maha Pengampun (penerima taubat) lagi Maha Mengasihani.

MALAIKAT KETAATAN MALAIKAT DAN PENDERHAKAAN IBLIS

Hamba Allah SWT yang taat pada segala perintahNya.

Mereka akan melakukan segala arahan dan suruhan Allah SWT.

Hubungan malaikat dengan Allah SWT merupakan perhambaan
secara mutlak.

Malaikat tidak melanggar suruhan Allah SWT kerana mereka dicipta
tanpa nafsu dan keinginan.

Mereka melaksanakan suruhan Allah SWT kerana takut akanNya.

13

• Sifat iblis pula berbeza daripada malaikat.

• Pada peringkat awal, perlakuan iblis menyerupai perlakuan malaikat

yang sentiasa patuh beribadat kepada Allah SWT.

• Namun, segala-galanya berubah apabila iblis enggan tunduk hormat

kepada nabi Adam setelah diperintahkan oleh Allah SWT. IBLIS

• Semua malaikat tunduk hormat kecuali iblis.

• Keingkarannya itu disebabkan oleh sifat sombong dan takbur .

• Iblis berbangga dengan asal kejadiannya yang dirasakannya lebih baik .

daripada Nabi Adam.

PERINTAH DAN LARANGAN ALLAH SWT KEPADA NABI ADAM A.S

▪ Allah SWT memerintahkan Nabi Adam dan isterinya tinggal di dalam syurga untuk

merasai segala kenikmatan syurga termasuk makanan dan minuman.

▪ Di samping itu, Allah SWT melarang kedua-duanya daripada menghampiri .

pohon larangan dan memakan buahnya.

Perintah Allah SWT Larangan Allah SWT

Menghuni dan menikmati makanan dalam Jangan menghampiri sejenis pohon.
syurga.

IBLIS DAN SYAITAN MENYESATKAN MANUSIA
▪ Syaitan memperdayakan manusia sejak zaman Nabi Adam lagi.
▪ Nabi Adam dan isterinya ditipu oleh iblis sehingga mereka diturunkan ke bumi.
▪ Sejak itu iblis dan syaitan terus berusaha menyesatkanmanusia dengan pelbagai cara.
▪ Antara cara syaitan menyesatkan manusia adalah dengan:
1. Menimbulkan rasa was-was dalam diri manusia.

2. Menghasut manusia supaya meninggalkan suruhan Allah SWT.

3. Menghasut supaya melakukan larangan Allah SWT.

4. Menimbulkan perasaan riak apabila beramal.

5. Menggalakkan amalan sesat.

CARA MENGHINDARI GODAAN SYAITAN

• Islam mengajar umatnya untuk mentaati perintah Allah SWT dan meninggalkan
laranganNya serta berusaha menghindari godaan dan gangguan syaitan.

• Cara untuk menghindari godaan syaitan meliputi aspek akidah, ibadat dan akhlak yang
boleh digambarkan seperti sebatang pokok yang berbuah.

14

Dahan : Ibadat Buah : Akhlak
sunat
Menghias diri
Memperbanyakan dengan akhlak
ibadat sunat. mahmudah .

Solat, puasa, Memulakan
membaca al- sesuatu perbuatan
Quran, sedekah, dengan isti’azah,

zikir. basmalah .
dan doa.
Akar : Akidah
Batang : Ibadat Wajib
Memperkuat akidah kepada
Allah SWT Menunaikan ibadat wajib.

Rukun Iman . Solat , puasa , zakat ,
haji .

PENGAJARAN AYAT

1. Kita perlulah mencontohi malaikat yang memberikan sepenuh ketaatan kepada
Allah SWT tanpa bantahan.

2. Kita hendaklah menjauhi sifat sombong dan takbur kerana sifat ini
merugikan diri.

3. Kita seharusnya tidak mudah terpedaya dengan godaan syaitan agar hidup selamat

di dunia dan di akhirat .

4. Kita mestilah segera bertaubat kepada Allah SWT apabila melakukan dosa kerana
pintu taubat sentiasa terbuka.

15

PELAJARAN SABAR MENGHADAPI DUGAAN HIDUP
8
Surah Al-Baqarah, ayat 155 - 156
(AL-QURAN) (Ayat Bacaan & Ayat Kefahaman)

HARI : _______________ TARIKH : ______________

‫ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱚﱙ ﱛ‬

‫ﱜﱝ‬

Kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kehilangan
jiwa dan kekurangan hasil buah-buahan, serta berikanlah berita gembira kepada orang yang
sabar.

‫ﭐﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧ ﱨ‬

Iaitu orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan ‫إِنَّا ِّلَِّلِ ِإَونَّآ إَِيلۡهِ يرَٰ ِج ُعو ين‬
(sesungguhnya kami kepunyaan Allah SWT dan kepada Allah SWT jua kami kembali).

UJIAN ALLAH SWT KEPADA MANUSIA

✓ Ujian merupakan sunnatullah yang berlaku kepada manusia.

✓ Ujian boleh datang sama ada dalam bentuk perintah dan larangan ,

perkara yang halal dan yang haram, kesihatan dan kesakitan , kemewahan

dan kemiskinan atau hidayah dan kesesatan.

Firman Allah : ٣٥ ‫يو ين ۡب ُلو ُكم بِٱل َّ َِش يوٱۡ ۡ يل ۡ ِي فِ ۡت ينة ِۖٗإَوَي ۡل ينا تُ ۡر يج ُعو ين‬

(Surah Al-Anbiya’ ayat 35)

Terjemahan :

… dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cubaan, dan
hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan.

CONTOH MUSIBAH YANG DITIMPAKAN
KE ATAS HAMBANYA

Perasaan Kelaparan Kehilangan Kematian Kekurangan
takut. dan harta benda. orang yang hasil
disayangi.
kebuluran. tanaman

16

Yakin dengan sepenuh hati bahawa musibah ialah ketentuan dan
takdir Allah SWT.

CARA MENGHADAPI MUSIBAH Berbaik sangka dengan Allah SWT bahawa setiap ujian pasti ada
hikmah disebaliknya.

Sentiasa tabah dan sabar serta mengharapkan pahala

daripada Allah SWT.

Muhasabah diri dan berusaha meningkatkan ibadat seperti
solat sunat, membaca al-Quran dan berzikir.

Banyakkan berdoa .

HIKMAH DISEBALIK MUSIBAH DAN UJIAN YANG MENIMPA MANUSIA
1. Menguji tahap keimanan manusia.
2. Membezakan antara mukmin dengan kafir.
3. Mendapat kesejahteraan dan rahmat Allah SWT.
4. Mendapat petunjuk daripada Allah SWT.
5. Meningkatkan ketakwaan dan mengangkat darjat manusia.
6. Menghapuskan dosa dan mendapat pahala.

PENGAJARAN AYAT

✓ Umat Islam hendaklah yakin bahawa setiap ujian yang berlaku pasti ada hikmah
disebaliknya.

✓ Orang mukmin sentiasa berada dalam kebaikan, iaitu apabila ditimpa musibah dia
bersabar, maka baginya kebaikan dan apabila diberi kesenangan dia bersyukur maka
baginya juga kebaikan.

✓ Kita seharusnya tidak mudah berputus asa apabila menerima sesuatu ujian.

✓ Orang yang beriman mesti melazimi amalan berdoa ketika ditimpa musibah.

✓ Kita perlu meyakini balasan syurga dan pahala yang dijanjikan oleh Allah SWT
kepada hambaNya yang sabar.

17

PELAJARAN MAKANAN HALAL LAGI BAIK
9
Surah Al-Baqarah, ayat 168
(AL-QURAN) (Ayat Bacaan & Ayat Kefahaman)

HARI : _______________ TARIKH : ______________

‫ﭐ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁﳂ ﳃ ﳄ‬

‫ﳅﳆﳇ‬

Wahai manusia, makanlah daripada apa-apa yang terdapat di bumi yang halal lagi baik, dan
janganlah mengikut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata.

TUNTUTAN PENGAMBILAN MAKANAN HALAL LAGI BAIK
Dalam ayat 168 surah al-Baqarah, Allah menyuruh kita makan makanan yang halal dan
baik untuk memelihara akal dan badan daripada kemudaratan.
✓ Makanan yang halal dan baik dapat menjanakan pemikiran yang cerdas, hati yang

bersih dan badan yang sihat.
✓ Allah SWT juga MELARANG kita mengikut jejak langkah syaitan yang sentiasa

menghasut manusia supaya mengambil makanan yang haram dan melakukan
pembaziran.

CIRI-CIRI MAKANAN HALAL LAGI BAIK

MAKANAN YANG BAIK Bersih

Berkhasiat Sayur Bijirin
Seimbang Berserat
Mengikut Keperluan
Tinggi

Buah- Protin
buahan sihat

MAKANAN HALAL Makanan yang dibenarkan oleh syarak.

MAKANAN HARAM Makanan yang dilarang oleh syarak.

* Kita DILARANG makan, menjual dan membeli makanan yang haram.

Keharusan sesuatu makanan bergantung pada aspek berikut:
1. Ramuan makanan daripada sumber yang halal.
2. Cara memproses dan menyediakan.
3. Cara mendapatkan makanan.

18

AKIBAT Kecerdasan Hati menjadi Dibenci oleh
PENGAMBILAN minda keras masyarakat

MAKANAN terganggu Sentiasa berada Mendapat
YANG HARAM dalam keluh kemurkaan dan
Kasar peribadi kesah azab Allah SWT
Terdorong
melakukan
kejahatan

Mendapat Doa tidak Susah Tidak mendapat
penyakit mustajab memahami ilmu kemanisan
yang dipelajari beribadat

PERBEZAAN CIRI MAKANAN HALAL DENGAN MAKANAN HARAM

Ciri-ciri Makanan Halal Aspek Ciri-ciri Makanan Haram

Bahan yang halal dimakan Bahan Bahan yang haram dimakan

Disembelih mengikut hukum Proses Tidak disembelih mengikut hukum
syarak syarak

Bebas daripada najis dan kotoran Kandungan Bercampur dengan najis dan
kotoran

Disimpan di tempat yang suci Kebersihan Disimpan di tempat yang bernajis

Bebas daripada racun dan perkara Kesihatan Mengandungi racun dan sesuatu
yang menjejaskan kesihatan yang memudaratkan kesihatan

Diperoleh dengan cara yang sah Sumber Diperolehi dengan cara yang haram

PENGAJARAN AYAT

1. Kita wajib mengambil makanan yang halal kerana makanan halal

memberikan kesan yang baik terhadap kesihatan jasmani, kecerdasan minda dan

kejernihan hati.

2. Umat Islam perlu menjadi usahawan dalam bidang industri makanan .
supaya dapat menjamin kehalalan dan kualiti makanan.

3. Umat Islam hendaklah prihatin terhadap aspek pengeluran makanan yang menepati
hukum syarak dan mematuhi piawaian kesihatan.

19

PELAJARAN HADIS SUMBER HUKUM
10
HARI : _______________ TARIKH : ______________
(HADIS)
SUMBER HUKUM
DALAM ISLAM

Al-quran Hadis Ijmak Qiyas

✓ Hadis ialah sumber rujukan kedua selepas al-Quran.
✓ Al- Quran dan hadis saling diperlukan oleh umat Islam.
✓ Sesiapa yang mengabaikan al- Quran dan hadis atau satu daripadanya akan sesat.
✓ Hadis dijadikan panduan oleh para ulamak untuk memahami dengan lebih jelas maksud

isi kandungan al-Quran.
✓ Kitab hadis yang menjadi rujukan utama, antaranya termasuk :

‫ُسنَن أَِب َداُود‬ ‫َصحيح ُم ْسلم‬ ‫َصحيح الْبُ َخاري‬
‫ُسنَن ابْن َما َجه‬ ‫ُسنَن الَنّ َسائي‬ ‫َجامع الَّْتمذي‬
‫ُم ْسنَد أَْْحَد‬ ‫ُسنَن ال َّدارمي‬ ‫ُمَو َطّأ َمالك‬

Bahasa Kata-kata atau baharu
HADIS Istilah
Sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW sama ada
berbentuk percakapan , perbuatan , pengakuan atau
persetujuan, sifat.

KOMPONEN SANAD Bahasa : Sandaran.
PENTING MATAN Istilah : Rangkaian perawi yang menyampaikan sesuatu
HADIS matan hadis.
Bahasa : Sesuatu yang jelas dan zahir.

Istilah : Teks hadis yang terdapat selepas berakhirnya sanad.

‫َح َّقَداثَنََلا‬:‫اَبْْيََني َعبَْبّاُن ٍسَسعيقَاٍدَل‬ ‫َعْبد اَّلّل َح َّدثَنَا‬ ‫ ُصَحوَّدرثَنَاَع ْنَعلُُُمَّيا بهْ ٍُدن‬:‫قَاُسَْفليَاالُنإَمقَااُمَلالْبَُح ََّخداثَرنيَمْن‬
‫َع ْن طَاُو ٍس َع ْن‬
.‫ َوإ َذا ا ْستُْنفْرُْت فَانْفُرْوا‬،‫ َولَك ْن جَهاد َونَيّة‬،‫ لاَ ه ْجَرةَ بَ ْع َد الَْفْتح‬: ‫َر ُسوُل اَّلّل ﷺ‬
(‫)متفق عليه‬

20

PERANAN HADIS SEBAGAI SUMBER RUJUKAN
1. Menguatkan hukum yang terdapat dalam al-Quran seperti kewajipan

berpuasa.
2. Memperincikan isi kandungan al-Quran seperti cara melaksanakan solat.

3. Menjelaskan hukum yang tiada dalam al-Quran seperti pengharaman emas
dan sutera kepada lelaki.

PENGELASAN HADIS Sesuatu yang diucapkan oleh nabi.
Aspek hadis yang penting ialah:

1. Percakapan

2. Perbuatan Sesuatu yang dilakukan oleh nabi.

3. Pengakuan atau Diam nabi terhadap sesuatu perbuatan atau
Persetujuan percakapan sahabat tanpa melarang .
Perkhabaran tentang sifat kejadian dan sifat
4. Sifat keperibadian Rasulullah SAW.

PERBANDINGAN ANTARA AL – QURAN, HADIS QUDSI DENGAN HADIS NABAWI

PERBANDINGAN AL – QURAN HADIS QUDSI HADIS NABAWI
MAKSUD Makna dan lafaz Makna dan lafaz
Makna daripada
daripada Allah . Allah dan lafaz daripada Rasulullah
daripada Rasulullah.

GANJARAN Mendapat pahala Mendapat pahala Mendapat pahala
PAHALA bagi setiap huruf kerana mempelajari kerana mempelajari
yang dibaca . dan beramal dan beramal
MARTABAT dengannya dengannya

Sahih tanpa . Terbahagi kepada Terbahagi kepada
keraguan sahih, hasan, dhaif sahih, hasan, dhaif
atau maudhu’.
. atau maudhu’

KEPERLUAN Wajib berwudhu Tidak wajib Tidak wajib
BERWUDHU’ apabila memegang berwudhu’ apabila berwudhu’ apabila
dan membawanya memegang dan memegang dan
membawanya membawanya

21

PELAJARAN IKHLAS DALAM KEHIDUPAN
11

(HADIS)

HARI : _______________ TARIKH : ______________

HADIS DAN TERJEMAHAN

: ‫قَا َل‬ ‫عَنْه‬ ُ‫الله‬ ‫َرض َي‬ ‫الْخَ َطّاب‬ ‫َعََسْْنع أَُمتْْيَُر اُسلْْوُمَْلؤمانللْهَي أََصَِلّْبى َحالْفلهُ ٍعَصلَْيعُهَمََور َسبَْلَّنم‬
:‫يَ ُق ْو ُل‬
Amirul mukminin Abu Hafs Umar bin Al Khattab berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda

‫إَّنَا اْلَ ْع َما ُل ِبلنّيَات َوإَّنَا ل ُك ّل اْمر ٍئ َما نََوى‬
Sesungguhnya setiap amalan berasaskan niat dan sesungguhnya bagi seseorang itu berdasarkan

apa-apa yang diniatkannya.

‫فََم ْن َكانَ ْت ه ْجَرتُهُ إََل الله َوَر ُسْوله فَه ْجَرتُهُ إ َل الله َوَر ُسْوله‬
Sesiapa yang berhijrah kerana Allah dan RasulNya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan RasulNya

(diterima dan diberi ganjaran), ‫َوَم ْن َكانَ ْت ه ْجَرتُهُ ل ُدنْيَا يُصْيبُ َها أَْو اْمَرأٍَة يَْنك ُح َها فَه ْجَرتُهُ إََل َما َها َجَر إلَْيه‬
dan sesiapa yang berhijrah kerana tujuan keduniaan yang ingin diperolehinya, ia akan

mendapatnya atau sesiapa yang berhijrah kerana wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya

akan mendapat apa yang diniatkannya.”

(‫)رواه البخاري ومسلم‬

(Riwayat Bukhari dan Muslim)

Bahasa Berasal daripada perkataan “‫ ”اَ ْخلَ َص‬yang bermaksud bersih dan.

suci daripada kotoran yang mencemarkan.

IKHLAS Semua amalan zahir dan batin yang dilakukan semata-mata

Istilah mengharapkan keredaan Allah SWT tanpa menyekutukanNya

dengan yang lain.

* Orang yang ikhlas akan berusaha menyembunyikan amalan kebaikan yang dilakukan sebagaimana
menyembunyikan keburukannya daripada diketahui umum.

Istiqamah melakukan kebaikan

CIRI-CIRI ORANG YANG IKHLAS Tidak mengharapkan pujian manusia

Sentiasa mengharapkan keredaan Allah SWT

Tidak mengingati kebaikan yang dilakukan

Sentiasa bersabar dalam kesulitan

Tidak menghiraukan kejian manusia

Mengharapkan ganjaran pahala di akhirat

22

Hidup Mendapat Terhindar
menjadi perlindungan daripada
tenang dan hasutan
tenteram. Allah SWT. syaitan.

Doanya akan KEPENTINGAN Diangkat
dimakbulkan IKHLAS darjat dan
Allah SWT. martabat oleh
Amal ibadat Allah SWT.
diterima Allah

SWT.

PENGAJARAN HADIS

1. Umat Islam hendaklah berniat kerana Allah SWT dalam setiap amalan agar mendapat
keredaan Allah SWT.

2. Umat Islam hendaklah meyakini bahawa Allah SWT akan memberikan ganjaran
kepada hambaNya yang ikhlas

3. Kita hendaklah melakukan ibadat dengan niat yang ikhlas agar ibadat kita
diterima Allah SWT.

4 Kita hendaklah menjauhi sifat riya’ dan ingin menunjuk-nunjuk agar amalan
tidak sia-sia.

23

PELAJARAN JIHAD DALAM ISLAM
12

(HADIS)

HARI : _______________ TARIKH : ______________

HADIS DAN TERJEMAHAN

‫ َساَلْ ُت النَِّّب صلى الله عليه وسلم‬: ‫َع ْن عَْبد اّلّل بن َم ْسعُوٍد رضي الله عنه قَا َل‬

Abdullah bin Mas`ud R.A berkata, saya bertanya Rasulullah SAW

‫ ال َّصلاَةُ َعلَى َوقْت َها‬: ‫أَ ُّي الْعَ َمل أَ َح ُّب إ َل اَّلّل ؟ قَا َل‬

Amalan manakah yang paling disukai oleh Allah SWT ? baginda bersabda, “Solat pada waktunya”

‫ بُّر الَْوال َديْن‬: ‫ َُثّ أَ ُّى ؟ قَا َل‬: ‫قَا َل‬

Ibnu Mas`ud R.A bertanya lagi, “ Apakah pula selepas itu ?” baginda menjawab “berbakti kepada
ibu bapa”

)‫ (متفق عليه‬.‫ الج َها ُد ِف َسبيل اَّلّل‬: ‫ َُثّ أَ ُّى ؟ قَا َل‬: ‫ قَا َل‬.

Ibnu Mas`ud R.A bertanya lagi, “ Apakah pula selepas itu ?” baginda menjawab “berjihad di jalan
Allah SWT.”

TIGA AMALAN YANG PALING DISUKAI ALLAH SWT

Berjihad Menunaikan
dengan solat pada
mengorbankan waktunya.
harta dan
nyawa demi
ketinggian
agama Islam.

Berbakti kepada
ibu bapa.

✓ Solat ialah kemuncak hubungan manusia dengan Allah SWT.

✓ Berbakti kepada ibu bapa kemuncak hubungan sesama manusia.

✓ Jihad merupakan amalan yang dapat memastikan kemuliaan umat sentiasa terpelihara.

MAKSUD Bahasa Mengorbankan diri di jalan Allah SWT.
JIHAD Istilah
Menggunakan seluruh kemampuan yang dimiliki untuk

menegakkan agama Islam dan mempertahankannya.

Dalam suasana aman, menjadi fardhu kifayah kepada sebahagian umat Islam untuk
bersiap siaga menjaga keamanan negara daripada pencerobohan musuh, kekacauan

atau pemberontakan.

24

KELEBIHAN Diampunkan dosa
BERJIHAD Mendapat rahmat dan kasih sayang Allah SWT
Mendapat ganjaran pahala berlipat ganda
Dianugerahkan mati syahid
Mendapat nikmat di alam barzakh
Dimasukkan ke dalam syurga bersama-sama para nabi
Mendapat darjat yang tinggi di sisi Allah SWT

JENIS-JENIS JIHAD

JIHAD ILMU JIHAD EKONOMI

Belajar bersungguh-sungguh. Kita mesti berusaha untuk menguasai
Niat ikhlas untuk beramal dan berbakti sistem ekonomi dan bukan hanya
kepada umat Islam. menjadi pengguna.
Menguasai pelbagai bidang ilmu.
Contohnya jasa ilmuan Islam seperti
Imam Asy – Shafie, Imam An – Nawawi, Al
– Biruni, Al – Farabi dan Al – Kindi terlalu
besar kepada umat Islam.

PENGAJARAN HADIS

• Kita hendaklah melakukan amalan yang disukai oleh Allah SWT untuk menjadi umat

yang cemerlang di dunia dan di akhirat .

• Umat Islam wajiblah menunaikan solat pada waktunya supaya menjadi umat yang
beradab, berdisiplin dan sentiasa menghargai masa.

• Setiap muslim wajib berbakti kepada ibu bapa untuk mendapat keredaan Allah SWT

dan kebahagiaan hidup ..

• Kita hendaklah mempertahankan negara daripada musuh dan anasir luar agar negara

aman damai. .

• Umat Islam dituntut agar beramal mengikut keutamaan supaya dapat memberikan

kesan yang maksimum. .

25

1

PELAJARAN ISLAM AGAMA FITRAH
13

(AKIDAH)

HARI : _______________ TARIKH : ______________

Agama Islam sesuai dengan naluri fitrahberagama manusia .

MAKSUD ISLAM yang ingin menyembah dan berdoa kepada Allah SWT Tuhan Yang
AGAMA FITRAH
Maha Esa dan Yang Maha Berkuasa serta menjadi pelindung kepada

manusia.

KEPERLUAN BERAGAMA

Fitrah kejadian manusia mengakui keperluan beragama.

Buktinya apabila manusia berada dalam kesusahan dan penderitaan, mereka pasti akan
segera mencari Tuhan untuk memohon perlindungan dan bantuan.

ALLAH SWT TUHAN YANG SEBENAR

Allah SWT tuhan yang sebenar. Tiada tuhan lain selain Allah SWT. Allah SWT mencipta
seluruh makhluk dan mentadbir seluruh alam.

HANYA ISLAM AGAMA YANG BENAR DAN SESUAI DENGAN FITRAH

PERKARA YANG ISLAM TUJUAN PERKARA YANG ISLAM
LARANG BENARKAN

Allah SWT melarang Untuk menjaga nasab Membenarkan
berzina. keturunan. perkahwinan.

Allah SWT melarang riba’. Untuk menghindarkan Membenarkan pinjaman,
penindasan. gadaian dan jual beli.

Allah SWT melarang minum Untuk menjaga akal. Membenarkan minum
arak. pelbagai minuman lain yang
Untuk membantu orang halal lagi berkhasiat seperti
Allah SWT melarang judi, yang memerlukannya.
rasuah dan mencuri. jus.
Mewajibkan zakat serta
menggalakkan amalan
sedekah, hadiah, wakaf dan

infak.

                                  

           

30. (Setelah jelas kesesatan syirik itu) maka hadapkanlah dirimu (engkau dan pengikut-pengikutmu, Wahai Muhammad)
ke arah Agama Yang jauh dari kesesatan; (turutlah terus) Agama Allah, Iaitu Agama Yang Allah menciptakan manusia
(dengan keadaan bersedia dari semulajadinya) untuk menerimanya; tidaklah patut ada sebarang perubahan pada ciptaan
Allah itu; itulah Agama Yang betul lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

(Surah ar-Rum: ayat 30)

2

AGAMA YANG BENAR DAN DIREDHAI OLEH ALLAH SWT

✓ Allah SWT membuat pengakuan dalam al-Quran bahawa hanya Islam agama yang
benar dan diredai.

✓ Amat rugi manusia yang tidak tetap dengan agama Allah SWT kerana segala
amalannya tidak akan diterima di akhirat kelak.

✓ Kebenaran Islam sebagai agama fitrah yang benar dan diredai oleh Allah SWT dapat
dilihat apabila Islam sesuai diamalkan oleh semua bangsa, pada tempat dan zaman.
Islam memenuhi segala keperluan fitrah manusia untuk kebahagiaan dunia dan
akhirat. Ajaran ini bersumberkan al-Quran dan hadis. Pedoman ini memastikan
manusia tidak terkeluar daripada landasan fitrah manusia.

CIRI ISLAM SEBAGAI AGAMA FITRAH

CIRI MAKSUD HURAIAN
RABBANIYAH Ketuhanan
SYUMULIYYAH Agama yang bersumberkan wahyu Allah SWT, iaitu
WAQI’IYAH daripada al-Quran dan hadis.
ALAMIYAH
UKHRAWIYAH Lengkap Agama yang lengkap dan memenuhi semua
keperluan hidup manusia.

Realistik Agama yang sesuai diamalkan di semua tempat dan
sepanjang zaman.

Sejagat Agama yang sesuai diamalkan oleh semua bangsa
Akhirat dan budaya.

Islam bukan sahaja mementingkan kesejahteraan
jasmani, malah menjamin kesejahteraan rohani
untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.

3

PELAJARAN AKIDAH ISLAM
14

(AKIDAH)

HARI : _______________ TARIKH : ______________

ISLAM AGAMAKU
Dahulu beliau seorang insan yang menentang Islam, tetapi setelah diberi hidayah oleh

Allah SWT akhirnya beliau telah memeluk Islam.
Beliau yang dimaksudkan ialah Saidina Umar bin al-Khattab R.A

BAHASA :
Ikatan atau simpulan

MAKSUD ISTILAH :
AKIDAH Keyakinan dan keimanan yang mantap terhadap

SUMBER rukun iman dan perkara - perkara ghaib

Al-Quran

Hadis

CIRI AQIDAH YANG BENAR DAN SALAH

CIRI AQIDAH YANG BENAR CIRI AQIDAH YANG SALAH

Percaya tehadap kewujudan, KEPERCAYAAN Menafikan keesaan dan
keesaan dan kekuasaan Allah SWT kekuasaan Allah SWT

Mengamalkan kepercayaan SUMBER Mengamalkan kepercayaan yang
berlandaskan al Quran dan bertentangan dengan
as-Sunnah SWT al Quran dan as-Sunnah SWT

Mentauhidkan Allah SWT BATASAN Mensyirikkan Allah SWT

Melakukan amalan, upacara dan AMALAN Melakukan amalan, upacara dan
adat istiadat yang selari dengan adat istiadat yang bertentangan
aqidah Islam dengan aqidah Islam

4

KEPENTINGAN Membentuk jati diri sebagai muslim sejati.
AQIDAH Menjadi sebab dan tujuan manusia diciptakan.
DALAM Benteng daripada perkara khurafat dan syirik.
Syarat amalan diterima Allah SWT.
KEHIDUPAN Penentu kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
MUSLIM Tunjang kekuatan umat dan negara Islam.

ISLAM AGAMA YANG BENAR

ISLAM AGAMA Kebenaran Islam terbukti menerusi sifatnya yang bersesuaian
FITRAH dengan fitrah manusia.

SUMBER YANG Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT sebagai panduan hidup.
SAHIH Kebenaran Islam terbukti dengan kebenaran al-Quran yang tetap
terpelihara daripada penyelewengan sehingga hari kiamat.

MARTABAT ISLAM Islam agama yang tinggi kerana Islam datang daripada zat Yang
YANG TINGGI Maha tinggi. Ketinggian Islam terbukti apabila agama ini mampu
mengatasi ilmu dan kajian manusia. Islam juga merupakan
penyelesai semua permasalahan umat dan petunjuk jalan yang
terang kepada manusia yang berada dalam kegelapan.

Terdapat banyak ajaran salah di negara ini yang telah diwartakan sebagai ajaran sesat.
Antaranya termasuklah ajaran Taslim, Qidyani, golongan anti hadis, ajaran Millati Ibrahim

dan Syiah.

5

PELAJARAN BERIMAN KEPADA ALLAH SWT
15
BAHASA HARI : _______________ TARIKH : ______________
(AKIDAH) ISTILAH Membenarkan
Membenarkan dengan hati, mengaku dengan lisan dan
IMAN beramal dengan anggota badan.

MAKSUD Membenarkan dengan hati bahawa Allah SWT Maha Pencipta, pemilik
BERIMAN
KEPADA dan pentadbir alam ini dan hanya Allah SWT yang berhak disembah.
ALLAH SWT Keyakinan ini dikuatkan dengan pengakuan lisan dan disempurnakan
dengan kepatuhan kepada suruhan dan larangan Allah SWT.

Beriman kepada
Allah SWT.

Beriman kepada Beriman kepada
qadak dan qadar. malaikat.

RUKUN IMAN

Beriman kepada Beriman kepada
hari kiamat. kitab.

Beriman kepada
rasul.

6

✓ Beriman kepada Allah SWT merupakan asas kepada rukun iman yang lain
✓ Al-Quran mengajar manusia supaya melihat dan berfikir tentang ciptaan Allah SWT.

Dengan ini mereka dapat menambah keyakinan terhadap kekuasaan-Nya.
✓ Allah SWT yang mencipta dan memiliki alam ini sepenuhnya dan hanya Dia yang

berkuasa mentadbirnya. Seluruh alam berada dalam kekuasannya.
✓ Hal ini boleh diumpamakan dengan seorang pereka robotik, dialah yang memiliki

robot rekaannya dan dialah juga berhak mengatur serta mengawal robot tersebut

mengikut kehendaknya.
✓ Oleh itu, kita wajib yakin bahawa hanya Allah SWT yang berhak disembah dan ditaati,

dan kepatuhan kepada-Nya adalah mutlak.

CIRI DAN KESAN BERIMAN KEPADA ALLAH SWT

CIRI-CIRI ORANG YANG KESAN BERIMAN
BERIMAN Mengabdikan diri hanya kepada Allah SWT.
Ikhlas dalam melakukan ibadat kepada Allah SWT.
MengEsakan Allah SWT
dalam ibadat

Takut kepada Allah SWT. Menjauhi perkara mungkar.
Bertaubat kepada Allah SWT atas dosa yang dilakukan.

MengEsakan Allah SWT Yakin kepada kekuasaan Allah SWT.
dalam berdoa Berikhtiar dan bertawakal kepada Allah SWT.

Cinta yang mutlak kepada Taat dan patuh segala perintah Allah SWT.
Allah SWT. Berkorban demi ketinggian agama Allah SWT.

7

‫‪PELAJARAN‬‬ ‫‪AL-KHALIK DAN AL-MUSOWWIR‬‬
‫‪16‬‬

‫)‪(AKIDAH‬‬

‫______________ ‪HARI : _______________ TARIKH :‬‬
‫‪ASMA’ ALLAH AL-HUSNA‬‬

‫يغ مها فغاسيه‬ ‫ال َّر ِح ميُ‬ ‫ال َّر مْ ٰح مُن يغ مها فموره ‪3‬‬ ‫الَلّه ‪2‬‬ ‫اّ َّلُل‬ ‫‪1‬‬
‫‪4‬‬
‫يغ مها سجهترا‬ ‫ال َّس اَل ممُ‬ ‫الم مق ُّدو مسُ يغ مها سوخي ‪6‬‬ ‫يغ مها مميليقي‬ ‫الم ام ِ مُل‬
‫سضالا ‪5‬‬ ‫‪7‬‬
‫يغ مها بركواس‬ ‫الم اع ِزي مزُ‬ ‫يغ مها مغاول ‪9‬‬ ‫الم مم اه مي ِم منُ‬ ‫الم مم مؤِم مُن‬
‫دان فركاس‬ ‫الم ممتا اك ِّ مبُ‬ ‫ككواساءن‬ ‫‪10‬‬
‫الم اخاِل مقُ‬ ‫يغ مها مليمفهكن‬ ‫الم اج َّبا مُر‬
‫يغ مها فنخيفتا‬ ‫الم مم اص ِّو مُر‬ ‫كأمانن ‪8‬‬ ‫‪13‬‬
‫الم اغفَّا مرُ‬ ‫الم او َّها مُب‬ ‫الم ابا ِر مُئ‬ ‫‪16‬‬
‫يغ مها فغمفون‬ ‫ال َّر َّزا مقُ‬ ‫يغ مها لايق‬ ‫الم اع ِل ميُ‬ ‫يغ مها فغواس ‪11‬‬ ‫الم اقهَّا مرُ‬
‫يغ مها فمبري‬ ‫برصيفت ‪12‬‬ ‫‪19‬‬
‫المقااِب م ُض‬ ‫سومبوغ‬ ‫الم افتَّا محُ‬
‫رزقي‬ ‫‪22‬‬
‫يغ مها مثمفيتكن‬ ‫ال َّرا ِف مُع‬ ‫‪15‬‬ ‫يغ مها فمبنتوق‬ ‫‪14‬‬ ‫يغ مها فنخيفتا‬ ‫الم ابا ِس مطُ‬ ‫‪25‬‬
‫ال َّس ِمي معُ‬ ‫فلباضاي روفا‬ ‫مخلوق‬ ‫الم مم ِع ُّزُ‬ ‫‪28‬‬
‫رزقي‬ ‫الم اع مد ملُ‬ ‫الم اب ِص مُي‬ ‫‪31‬‬
‫يغ مها منيغضيكن‬ ‫الم اح ِل مُي‬ ‫يغ مها فمبري‬ ‫يغ مها ضاضه‬ ‫اللَّ ِطي م ُف‬ ‫‪34‬‬
‫ال َّش مكو مُر‬ ‫كورنيا ‪18‬‬ ‫فركاس ‪17‬‬ ‫الم اع ِظ ميُ‬ ‫‪37‬‬
‫درجت‬ ‫الم اح ِفي مظُ‬ ‫الم اع ِ ُُّل‬ ‫‪40‬‬
‫يغ مها مندغر‬ ‫الم اج ِلي مُل‬ ‫يغ مها مغتاهوءي ‪21‬‬ ‫يغ مها فمبوك‬ ‫الم مم ِقي مُت‬ ‫‪43‬‬
‫الم مم ِجي مُب‬ ‫رزقي‪ ،‬رحمة‪20 ،‬‬ ‫ا مل اك ِر مُي‬ ‫‪46‬‬
‫يغ مها عاديل‬ ‫الم او مدو مدُ‬ ‫كباءيقن‬ ‫الم اوا ِس مُع‬ ‫‪49‬‬
‫يغ مها فثنتون دان‬ ‫ال َّش ِهي مدُ‬ ‫الم ام ِجي مُد‬
‫يغ مها مرندهكن‬ ‫الم اخا ِف م ُض‬ ‫يغ مها ملافغكن‬
‫فثابر‬ ‫درجت سسأورغ ‪24‬‬ ‫رزقي ‪23‬‬
‫يغ مها فمبري‬ ‫الم مم ِذ ُُّل‬
‫‪27‬‬ ‫يغ مها مغهينا‬ ‫الم اح ا مكُ‬ ‫يغ مها ممولياكن ‪26‬‬
‫ضنجرن‬ ‫موسوه‬ ‫الم اخ ِب ميُ‬
‫يغ مها مغاوسي‬
‫يغ مها مميليقي‬ ‫يغ مها مننتوكن‬ ‫الم اغ مفو مرُ‬ ‫يغ مها مليهت ‪29‬‬
‫حكوم ‪30‬‬ ‫الم اك ِب ميُ‬
‫كأضوغن‬ ‫الم اح ِسي مُب‬
‫يغ مها ممقبولكن‬ ‫يغ مها مغتاهوءي ‪33‬‬ ‫يغ مها لمبوت ‪32‬‬
‫ال َّرِقي مُب‬
‫دعاء‬ ‫يغ مها فنوتوف‬ ‫الم اح ِك مُي‬ ‫يغ مها اضوغ ‪35‬‬
‫يغ مها منخينتاءي‬ ‫دوسا ‪36‬‬ ‫الم ابا ِع مُث‬

‫همباث‬ ‫يغ مها بسر ‪39‬‬ ‫يغ مها تيغضي ‪38‬‬
‫يغ مها مثقسيكن‬
‫‪42‬‬ ‫يغ مها مغهيتوغ‬ ‫‪41‬‬ ‫يغ مها مثدياكن‬
‫دغن امانه‬ ‫عملن مخلوق‬ ‫سضالا كفرلوان‬

‫يغ مها ممرهاتي‬ ‫يغ مها فمبري ‪44‬‬
‫دغن تليتي ‪45‬‬

‫يغ مها بيجقسان ‪48‬‬ ‫‪47‬‬ ‫يغ مها ملواسكن‬
‫رزقي‬

‫يغ مها ممبغكيتكن‬ ‫يغ مها لواس‬
‫مخلوق ‪51‬‬ ‫كمولياءنث ‪50‬‬

‫‪8‬‬

‫‪ASMA’ ALLAH AL-HUSNA‬‬

‫يغ مها قوات‬ ‫الم اق ِو ُّيُ‬ ‫‪54‬‬ ‫يغ مها ممبري‬ ‫الم او ِكي ملُ‬ ‫يغ مها بنر ‪53‬‬ ‫‪ 52‬الم اح ُُّق‬
‫جامينن‬ ‫الم او ِ ُّلُ‬ ‫‪ 55‬الم ام ِت ميُ‬
‫يغ مها ترفوجي‬ ‫الم اح ِمي مدُ‬ ‫الم مم مب ِد مُئ‬ ‫‪ 58‬الم مم مح ِ ُص‬
‫دالم سضالا حال‬ ‫يغ مها ممبريكن‬ ‫الم مم ِمي مُت‬ ‫يغ مها تضوه‬ ‫‪ 61‬الم مم مح ِ ُي‬
‫يغ مها مغمباليكن‬ ‫الم مم ِعي مدُ‬ ‫فرتولوغن ‪57‬‬ ‫الم اوا ِج مدُ‬ ‫كقواتن ‪56‬‬ ‫‪ 64‬الم اقيُّو مُم‬
‫الم اح ُّيُ‬
‫خيفتاءن‬ ‫الم اما ِج مُد‬ ‫‪60‬‬ ‫يغ مها ممولاكن‬ ‫ال َّص ام مدُ‬ ‫‪59‬‬ ‫يغ مها فغهيتوغ‬ ‫‪ 67‬الم اوا ِح مُد‬
‫فنخيفتاءن‬ ‫سسواتو‬
‫يغ مها هيدوف‬ ‫الم مم اق ِّد ممُ‬ ‫‪ 70‬الم مم مق ات ِد مُر‬
‫يغ مها مماتيكن ‪63‬‬ ‫يغ مها‬
‫يغ مها سمفورنا‬ ‫الآ ِخ مرُ‬ ‫مغهيدوفكن ‪62‬‬ ‫‪ 73‬ا َل َّو ملُ‬
‫الم اوا ِ ملُ‬ ‫‪ 76‬الم ابا ِط مُن‬
‫يغ مها بركواس‬ ‫‪66‬‬ ‫يغ مها سمفورنا‬ ‫التَّ َّوا مبُ‬ ‫‪65‬‬ ‫يغ مها برديري‬ ‫‪ 79‬الم ا ُُّب‬
‫ملاكوكن‬ ‫ككاياءنث‬ ‫سنديري‬
‫سسواتو‬ ‫ال َّر مؤو م ُف‬ ‫‪ 82‬الم اع مف ُّوُ‬
‫يغ مها‬ ‫يغ مها منجادي المقاا ِد مُر‬ ‫يغ مها اسا ‪68‬‬ ‫مذوالجاَ ال ِلُ‬
‫مغكمودينكن‬ ‫تمفت برضنتوغ ‪69‬‬ ‫الم مم مق ِس مطُ‬ ‫‪ 85‬اوال ِإ مك ارا ِمُ‬
‫سسواتو‬ ‫‪ 88‬المغا ِ ُّنُ‬
‫يغ مها ظاهير‬ ‫الم مم اؤ ِّخ مرُ‬ ‫‪72‬‬ ‫يغ مها‬ ‫الم مم مغ ِ ُُّن‬ ‫يغ مها مميليقي‬
‫كوجودنث‬ ‫مندهولوكن‬ ‫النَّا ِف مُع‬ ‫ككواساءن اضوغ ‪71‬‬ ‫‪ 91‬ال َّضا ُّرُ‬
‫يغ مها تيغضي‬ ‫سسواتو‬ ‫الم اب ِدي مُع‬ ‫‪ 94‬المهاا ِدي‬
‫ككواساءنث‬
‫‪ 75‬ال َّظا ِه مرُ‬ ‫يغ مها اخير يغ‬ ‫ال َّر ِشي مُد‬ ‫‪74‬‬ ‫يغ مها اول يغ‬ ‫‪ 97‬الم اوا ِر مُث‬
‫يغ مها فمبالس‬ ‫تياد كسودهن‬ ‫تياد فرمولاءن‬
‫دغن سيقسا‬
‫يغ مها فميليق‬ ‫الم مم ات اعا ِ ُل‬ ‫يغ مها فميليق‬ ‫يغ مها ترسمبوثي‬
‫مطلق سضالا‬ ‫الم مم من ات ِق ممُ‬ ‫سضالا سسواتو ‪78‬‬ ‫كوجودنث ‪77‬‬
‫كراجاءن‬ ‫يغ مها فنريما توبة ‪81‬‬
‫يغ مها فغهيمفون‬ ‫‪80‬‬ ‫يغ مها منجادي‬
‫فد هاري‬ ‫سومبر كباءيقن‬
‫فرهيتوغن‬ ‫يغ مها فليمفه اما ِ مُل‬
‫يغ مها فغهالغ‬ ‫كاسيه ‪ 84‬الم مم م ُِل‬ ‫يغ مها فمعاف ‪83‬‬
‫سسواتو يغ‬
‫دكهندقي‬ ‫الم اجا ِم مُع‬ ‫يغ مها عاديل دالم‬ ‫يغ مها برحق‬
‫يغ مها فميليق دان‬ ‫مغحكوم ‪87‬‬
‫فمبري خهاي‬ ‫مميليقي كأضوغن ‪86‬‬
‫يغ مها ككل‬ ‫دان كمولياءن‬

‫سنتياس‬ ‫الم اماِن معُ‬ ‫يغ مها مغاياكن‬ ‫يغ مها تيدق‬
‫مخلوق‬ ‫برحاجت كفد ‪89‬‬
‫يغ مها فثابر‬ ‫النُّو مُر‬ ‫‪90‬‬
‫الم ابا ِ ُق‬
‫مخلوق‬
‫ال َّص مبو مرُ‬
‫يغ مها فمبري‬ ‫يغ مها مننتوكن‬
‫منفعت ‪93‬‬ ‫كموضرتن ‪92‬‬

‫‪96‬‬ ‫يغ مها فنخيفتا‬ ‫‪95‬‬ ‫يغ مها ممبري‬
‫سسواتو يغ اونيك‬ ‫هداية كفد همباث‬

‫يغ مها فمبري‬ ‫يغ مها ككل‬
‫فتونجوق كبنرن‬ ‫مواريثي سلفس ‪98‬‬
‫‪99‬‬

‫كموسنهن عالم‬

‫‪9‬‬

Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA menjelaskan Rasulullah SAW bersabda :

Maksud : All(a‫ي‬h‫ر‬S‫ا‬W‫بخ‬T‫ال‬m)ُe.m..ُ‫ة‬p‫نَّ ا‬u‫جا‬n‫ل‬y‫ُا‬a‫ال‬i 9‫ اخ‬9‫ اد‬nُaّ‫ل َإ‬m‫ُ ِا‬a‫ ٌد‬,‫اح‬10‫ُ َأ‬0‫هاا‬k‫ظ‬e‫ م‬c‫ اف‬u‫َا مي‬aُl،i s‫دا‬aً t‫ِح‬u‫ا‬.‫او‬Oُrَ‫ ّإ‬a‫ِال‬nُg‫ئا ٌة‬y‫ما‬aِ ُn،g‫ًسا‬mْ‫ م‬e‫ُا‬n‫ن‬g‫ ا‬i‫و‬n‫ع‬g‫س م‬a‫ م‬t‫ِت‬i‫او‬nُa‫ ٌة‬m‫س اع‬a‫ م‬-ِ‫ت‬nُa‫ل ِل‬mَّ ِّ a Allah SWT

pasti akan masuk syurga….

Selain Asma Allah al Husna, umat Islam perlu mempelajari SIFAT 20
ُ‫با اقا ٌءُ مم اخالا اف مت مهُِللم اح اوا ِد ُِث ِق ايا مم مهُِبنا مف ِس ِه‬
ُ‫ِق اد ٌم‬ ُ‫مو مجو ٌد‬
ُ‫مق مد ار ٌُة ِا ارا ادٌُة ِع م ٌُل ا يح‬ ُ‫او مح اداِن اي ٌة‬
‫با ا ٌصُ الَ اك ٌمُ قاا ِد ًرُا مم ِري ًدُا‬ ‫اْ مس ٌُع‬
‫احيًّا اْ ِسي ًعُا با ِص ًيا ممتا ا ِكّ ًما‬ ‫عا ِليمًُا‬

‫ﱡﭐﲲﲳﲴﲵ ﲷﲶﲸﲹ ﲻﲺﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﱠ‬

(Surah al-Hasyr, 59 : ayat 24)

Terjemahan:

Dialah Allah SWT yang Maha Pencipta,yang Maha Pencipta makhluk, yang Maha Pembentuk Pelbagai
Rupa,baginya nama-nama yang baik dan Mulia. Segala yang ada di langit dan dibumi bertasbih kepadaNya,
dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

1 AL-KHALIQ

MAKSUD Allah SWT Maha mencipta makhluk daripada tiada
AL-KHALIQ kepada ada mengikut kehendak-Nya
seperti yang telah ditakdirkan-Nya dengan sempurna.

Firman Allah SWT:

‫ﭐﱡﭐ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳆﳅ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳐﳏ ﳑ ﳒ ﳓ‬

‫ﳔﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﱠ‬

(Surah Faathir,35:ayat 3)
Terjemahan:
Wahai manusia kenangkanlah nikmat Allah SWT kepada kamu, tidak ada pencipta lain selain Allah SWT, Dia
memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi. Tiada tuhan yang berhak disembah melainkanNya,
maka mengapa kamu rela dipalingkan.(daripada menyembahNya)?

✓ Bukti Allah SWT sebagai al-Khaliq dapat dilihat pada ciptaan Allah SWT contohnya manusia.
✓ Proses penciptaan manusia disebut dalam al-Quran sejak zaman Rasulullah SAW dan proses ini diakui

benar oleh ilmu sains moden.
✓ Kehebatan Allah SWT sebagai al-Khaliq terbukti apabila tiada manusia yang mampu mencipta sesuatu

yang dapat menandingi ciptaan Allah SWT walaupun menggunakan teknologi moden.

✓ Benarlah cabaran Allah SWT supaya manusia bersatu untuk mencipta seekor lalat, pasti lalat juga tidak

akan mampu dicipta oleh mereka.

10

2 AL-MUSAWWIR

Allah SWT maha mencipta makhluk dengan pelbagai rupa dan identiti

MAKSUD yang tersendiri tanpa berpandukan sebarang contoh sebelumnya.
AL-MUSAWWIR

Firman Allah SWT:

‫ﱡﭐ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱿﱾ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﱠ‬

(Surah Ali-Imran, 3:ayat 6)
Terjemahan:
Dialah yang membentuk rupa kamu dalam rahim(ibu kamu) sebagaimana yang dikehendakiNya. Tiada tuhan(
yang berhak disembah) melainkanNya,yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

✓ Bukti Allah SWT Al-Musawwir dapat dilihat dengan jelas melalui kepelbagaian rupa manusia.
✓ Rupa luaran seperti wajah, warna kulit, jantina dan bangsa menjadikan setiap individu berbeza.
✓ Mata, cap jari, jenis darah dan DNA pula membentuk identiti dalaman individu yang unik dan tidak

dapat ditiru.
✓ Manusia memanfaatkan kepelbagaian ciptaan Allah SWT ini untuk mencipta teknologi yang berupaya

mengenali identiti dalaman manusia melalui penggunaan imbasan retina mata cap jari dan pengecaman
DNA.

PERANAN MANUSIA UNTUK MENGOLAH DAN MENEROKA CIPTAAN ALLAH SWT

✓ Manusia diberi tanggungjawab besar untuk mentadbir alam ciptaan Allah SWT
mengikut panduan yang diberikan dalam al-Quran dan Hadis.

✓ Oleh sebab itu manusia berperanan untuk menyelidik dan meneroka keajaiban ciptaan
Allah SWT. Walaupun ada yang lebih kuat seperti gajah , ada yang lebih pantas seperti
harimau bintang, dan ada yang lebih halus ciptaanNya seperti kuman, Allah SWT
mengurniakan kepada manusia akal dan ilmu yang tidak diberikan kepada makhluk
yang lain.

✓ Dengan akal dan ilmu manusia mampu menjadi penyelidik dan berperanan untuk
merekacipta sesuatu yang dapat dimanfaat dalam kehidupan mereka.

✓ Manusia dapat mereka sesuatu yang lebih kuat daripada gajah seperti kereta kebal,
lebih laju daripada harimau bintang seperti kapal terbang, dan setara kehalusannya
dengan kuman seperti teknologi nano.

✓ Dengan akal dan ilmu manusia diiktiraf sebagai makhluk Allah SWT yang terbaik.

Firman Allah SWT:

‫ﱡﭐ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ‬

‫ﲋﲌﲍﲎﲏﱠ‬

(Surah al-Israa’, 17:ayat 70)
Terjemahan:
Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan keturunan Adam a.s dan Kami telah memberi mereka berbagai-
bagai kenderaan di darat dan di laut dan Kami telah memberikan rezeki kepada mereka daripada benda-
benda yang baik serta Kami melebihkan mereka dengan selebih-lebihnya mengatasi banyak makhluk yang
Kami ciptakan.

11

PERANAN MANUSIA UNTUK MENGOLAH DAN MENEROKA CIPTAAN ALLAH SWT
✓ Berbekalkan ilmu dan akal juga,manusia mampu menyelidik dan meneroka ciptaan Allah

SWT. Menyelidik dan meneroka merupakan fardu Kifayah.
✓ Maka, umat Islam perlu bersama-sama menyertai aktiviti penyelidikan.
✓ Umat Islam bukan hanya perlu berperanan sebagai pembeli dan pengguna, sebaliknya

bersama-sama menyumbang idea dan tenaga bagi menghasilkan penyelidikan.
✓ Melalui penyelidikan manusia mampu mengolah ciptaan Allah SWT bagi menyelesaikan

pelbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupan.
✓ Manusia mampu memanfaatkan ciptaan Allah SWT seperti besi yang diubah menjadi

klip kertas dan penyangkut baju. Ciptaan ini biarpun kecil saiznya, tetapi besar manfaat
dalam kehidupan.
✓ Manusia juga dapat menggabungkan dua bahan seperti besi dan plastik untuk
menghasilkan kenderaan seperti kereta dan kapal terbang.
✓ Kereta dapat digunakan untuk ke masjid manakala kapal terbang mampu
mempercepatkan tempoh perjalanan ke Mekah bagi menunaikan ibadah Haji dan
Umrah.
✓ Selain itu, Allah SWT mencipta sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar
seperti karbohidrat, zink, selenium, folat dan zat besi. Bahan-bahan ini dapat
dimanfaatkan untuk kecerdasan.minda dan emosi serta kecergasan tubuh badan.
✓ Hal ini seterusnya dapat memberikan kemudahan kepada manusia untuk menjalankan
ibadah dengan sempurna.

12

1

PELAJARAN KONSEP IBADAH DAN JENIS HUKUM
17
HARI : _______________ TARIKH : ______________
(FEQAH)

Maksud Bahasa :
Ibadah Tunduk dan patuh kepada Allah SWT.

Istilah :
Semua perkataan dan perbuatan zahir atau batin yang disukai
dan diredhai Allah SWT.

✓ Ibadah merupakan pengabdian diri hamba secara berterusan kepada penciptanya.
✓ Al-Quran menjelaskan bahawa tujuan utama manusia diciptakan oleh Allah SWT

adalah untuk beribadah kepadanya.
✓ Ibadah jika dilaksanakan dengan niat yang ikhlas kerana mencari keredhaan Allah SWT

akan diberi ganjaran pahala.

JENIS IBADAH

Ibadah Umum Ibadah Khusus

Ibadah yang meliputi segala aspek Ibadah yang ditetapkan oleh syariat
kehidupan sama ada yang berkaitan Islam dari segi cara, rukun dan
dengan hubungan manusia sesama
manusia atau dengan makhluk lain dan syaratnya serta tidak boleh di ubah.
tidak bertentangan dengan syariat

Islam.

Makan, minum, berniaga dan bekerja. Solat, puasa, zakat dan haji.

2

Ulama fekah telah membahagikan hukum kepada lima jenis, iaitu wajib, sunat, harus,
makruh dan haram.

WAJIB Mendapat pahala jika dilakukan dan
berdosa jika ditinggalkan.

HARAM Mendapat pahala jika ditinggalkan dan
berdosa jika dilakukan.

JENIS-JENIS MAKRUH Mendapat pahala jika ditinggalkan dan
HUKUM tidak berdosa jika dilakukan.

SUNAT Mendapat pahala jika dilakukan dan
tidak berdosa jika ditinggalkan.

HARUS Tidak berdosa jika dilakukan atau
ditinggalkan.

3

PELAJARAN BERSUCI ASAS KEBERSIHAN
18

(FEQAH)

HARI : _______________ TARIKH : ______________

Maksud Bahasa :
Taharah Suci dan bersih.

Istilah :
Suci dan bersih daripada hadas dan najis.

✓ Setiap muslim yang ingin melaksanakan ibadah solat dan tawaf disyaratkan suci

daripada hadas dan bersih daripada sebarang najis pada badan, pakaian dan tempat

ibadah.
✓ Begitu juga ketika memegang, membawa atau menyentuh al-Quran seseorang itu

diwajibkan suci daripada hadas.
✓ Tuntutan bersuci daripada hadas dan najis berdasarkan firman Allah SWT : (surah Al-

Baqarah : Ayat 222) Bermaksud : Sesungguhnya Allah SWT suka kepada orang yang

banyak bertaubat dan membersihkan diri.

MENYUCIKAN MUKHAFFAFAH
NAJIS MUTAWASSITAH
MUGHALLAZAH

TAHARAH

MENGANGKAT BESAR MANDI
HADAS KECIL TAYAMUM
TAYAMUM
WUDHUK

4

ALAT BERSUCI

Alat yang digunakan untuk bersuci daripada hadas ialah :

1. Air . .

2. debu tanah .

Air digunakan untuk mandi dan berwuduk , manakala debu tanah digunakan

untuk bertayamum .

Air juga digunakan untuk beristinjak dan menyucikan sesuatu yang terkena

najis .

Batu atau benda-benda kesat yang lain pula boleh digunakan untuk beristinjak .

Air mutlak terdiri daripada TUJUH sumber berikut :

1. Air hujan n 5. Air perigi r
i
2. Air mata air a 6. Air salji m

3. Air sungai g 7. Air embun

4. Air laut u

TANAH
Debu tanah yang suci daripada najis digunakan untuk bertayamum sebagai ganti kepada
wuduk dan mandi wajib.

BATU ATAU BENDA KESAT
Batu yang suci boleh digunakan untuk beristinjak disamping penggunaan air.
Alat lain yang boleh digunakan untuk beristinjak ialah benda-benda kesat seperti tisu,
kertas dan daun.

JENIS-JENIS AIR
Air merupakan alat utama untuk bersuci. Namun begitu, penggunaan air berbeza
mengikut jenis-jenisnya. Jenis-jenis air adalah seperti berikut :

PENGERTIANPERKARA AIR MUTLAK AIR MUSTAKMAL AIR AIR MUTANAJJIS
MUSYAMMAS
Air yang suci dan Air yang suci Air yang di Air yang
boleh digunakan tetapi tidak simpan di dalam dimasuki atau
untuk bersuci. boleh digunakan bekas logam yang terkena najis.
untuk bersuci. terdedah kepada
cahaya matahari
kecuali bekas
emas dan perak.

5

PERKARA AIR MUTLAK AIR AIR AIR MUTANAJJIS
MUSTAKMAL
✓ Air bersih . ✓ Air mutlak MUSYAMMAS ✓ Air yang
yang telah ✓ Air yang . dimasuki najis
digunakan dan jumlahnya
yang belum . untuk bersuci. terdedah . tidak sampai
dua kolah
digunakan . kepada . walaupun
tidakmengubah
untuk . cahaya . warna, bau dan
rasa.
mengangkat . matahari di .

hadas atau . negeri yang .

bersuci. . iklimnya .

terlalu panas. ✓ Air tidak .

SIFAT ✓ Air yang tidak mengalir yang.
berubah sama
ada bau, berubah .
warna dan
rasanya warna, bau .
dengan sebab
benda asing atau rasanya .
yang
dimasukkan apabila .
ke dalamnya.
dimasuki najis .

walaupun .

melebihi dua .

kolah. .

PERKARA AIR MUTLAKKEGUNAAN AIR MUSTAKMAL AIR AIR MUTANAJJIS
MUSYAMMAS
Mandi wajib, Boleh diminum Makruh apabila Tidak sah bersuci
berwuduk dan dan digunakan digunakan ketika dengannya dan
membasuh untuk perkara masih panas. tidak boleh
sesuatu yag yang tidak diminum.
terkena najis. berkaitan dengan
mengangkat
hadas atau
bersuci.

Kadar dua kolah mengikut timbangan tradisional ialah 500 kati Baghdad bersamaan :

Liter Antara 192 hingga 270 liter

Hasta 1 ¼ hasta padu

Tin minyak tanah 9 2/3 hingga 13 tin

6

PERBEZAAN ANTARA SUCI DENGAN BERSIH

BERSIH Pakaian yang terkena najis dan • Bersih tetapi tidak suci.
SUCI dibasuh dengan sabun tetapi tidak • Tidak boleh digunakan untuk
menggunakan air mutlak.
solat.

Kotoran yang bukan najis dan boleh • Tidak bersih tetapi suci.
dibersihkan dengan hanya
• Boleh digunakan untuk solat.
menggunakan sapu tangan atau tisu

sahaja.

KEPENTINGAN BERSUCI TERHADAP DIRI DAN PERSEKITARAN

❖ Sentiasa bersiap sedia untuk beribadah ..

❖ Memelihara kesihatan dan menghindari penyakit.

❖ Mewujudkan persekitaran yang ceria dan kondusif .

Air paip juga dianggap sebagai air mutlak kerana air ini bersumberkan satu daripada tujuh
sumber air.

Air muqaiyad ialah air yang bercampur dengan sesuatu bahan yang suci.

Berubah warna Berubah bau Berubah rasa
Air Kopi Air pewangi baju Air gula

7

PELAJARAN BERSUCI DARIPADA NAJIS
19

(FEQAH)

HARI : _______________ TARIKH : ______________
SUCI DARIPADA NAJIS

Maksud Bahasa :
Najis Semua benda yang kotor.

Istilah :
Benda kotor yang menyebabkan solat tidak sah.

LENGKAPKAN BERKENAAN JENIS NAJIS BERIKUT

JENIS NAJIS MAKSUD CARA MENYUCIKAN

NAJIS Najis ringan iaitu air kencing ✓ Buang najis pada tempat
MUKHAFFAFAH kanak-kanak lelaki berumur ✓ Renjis air
kurang dua tahun yang hanya
minum susu ibunya. yang terkena najis

✓ Buang najis,

Najis pertengahan seperti darah, ✓ Basuh tempat yang
muntah, nanah, tahi, air kencing
NAJIS dan bangkai terkena najis dengan
MUTAWASSITAH
mengalirkan air ,

✓ Pastikan hilang dan suci

daripada warna , bau, rasa.

NAJIS Najis berat, iaitu anjing dan ✓ Buang najis,
MUGHALLAZAH khinzir dan kacukkan keduanya ✓ Sediakan satu bekas air tanah
serta yang ada kaitan dengannya
seperti tahi, darah, kulit, daging, dan satu bekas air mutlak,
bulu dan lainnya. ✓ Basuh tempat yang kena najis

dengan satu kali basuhan air

tanah,
✓ Basuh tempat yang terkena

najis dengan enam kali air

mutlak,
✓ Pastikan hilang dan suci dari

bau , rasa dan warna

8

CARA MENYUCIKAN KULIT HAIWAN
✓ Manusia banyak menggunakan kulit haiwan untuk tujuan tertentu.
✓ Contohnya, baju kulit dipakai untuk memanaskan badan ketika musim sejuk.
✓ Selain itu, kulit haiwan dijadikan bahan untuk beg tangan, tali pinggang, kasut dan

dompet.
✓ Semua kulit haiwan boleh dimanfaatkan kecuali kulit anjing dan khinzir.
✓ Kulit tersebut perlu disucikan sebelum digunakan.
✓ Proses menyucikan kulit haiwan disebut sebagai samak.
✓ Samak ialah proses menghilangkan segala lendir, daging dan kelembapan yang

melekat pada kulit.
Cara menyucikan kulit haiwan adalah seperti yang berikut:
✓ Sediakan bahan yang menghakis untuk untuk menyamak seperti:

Daun akasia, kulit delima, tawas, tahi merpati, bahan kimia.
✓ Buang lendir, lemak dan darah yang melekat pada kulit tersebut.
✓ Gosok kulit dengan bahan yang disediakan (samak).
✓ Bilas kulit dengan air mutlak.
✓ Jemur kulit hingga kering.

• Ubat-ubatan yang mengandungi alkohol sebagai bahan pelarut bukan najis dan
diharuskan sekiranya alkohol tersebut tidak diproses seperti arak.

• Basuhan menggunakan mesin basuh hendaklah dicucikan terlebih dahulu pakaian
bernajis sebelum dicampurkan dengan pakaian yang tidak terkena najis.

• Produk berasaskan kulit seperti beg tangan, kasut kulit dan tali pinggang yang dibuat
dengan kulit khinzir boleh dikesan dengan melihat bintik-bintik segi tiga yang ada
pada produk tersebut.

9

PELAJARAN ISTINJAK SUATU TUNTUTAN
20
HARI : _______________ TARIKH : ______________
(FEQAH)
MAKSUD : BAHASA :
Selamat daripada penyakit.

ISTINJAK MAKSUD : ISTILAH :

Perbuatan menghilangkan najis yang keluar dari qubul atau
dubur.

HUKUM :
Wajib

ALAT :
1. Air Mutlak ( 7 sumber air).

2. Batu atau benda -benda kesat.
(Tisu, batu, kertas, kulit kayu, kain dan daun kering)

BAHAN YANG HARAM DIGUNAKAN UNTUK BERISTINJAK
× Kertas atau bahan yang tertulis ayat al-Quran atau hadis, nama-nama Allah dan

Rasul.
× Benda yang dihormati seperti makanan dan tulang.

× Benda yang berbahaya seperti kaca dan buluh.

× Benda najis atau yang terkena najis seperti tahi binatang yang kering.

× Benda yang bernilai seperti emas, perak dan sutera.

KEPENTINGAN BERISTINJAK.
✓ Terhindar dari jangkitan penyakit.

✓ Badan menjadi sihat dan cergas.

✓ Ibadah sah dan dapat dilaksanakan dengan baik dan sempurna.

10

SYARAT BERISTINJAK MENGGUNAKAN
BENDA KESAT

Alat mesti suci, Najis pada qubul Najis tidak Tiada najis lain
bersih dan kering atau dubur meleleh ke tempat yang melekat
lain seperti peha ditempat keluar
belum kering.
atau betis. najis.

Menggunakan (Afdal) bersihkan tempat
batu dan air keluar najis dengan

mengunakan tiga biji batu
atau satu biji batu yang
mempunyai tiga
permukaan, kemudian
basuh dengan air mutlak
sehingga diyakini bersih.

CARA BERISTINJAK Menggunakan Basuh tempat keluar najis
air dengan air mutlak

sehingga diyakini bersih.

Menggunakan Bersihkan tempat keluar
batu atau benda- najis dengan 3 biji batu

benda kesat atau sebiji batu yang
mempunyai tiga

permukaan atau benda-
benda kesat sehingga
diyakini bersih.

11

ADAB QADA HAJAT
1. Tidak membawa masuk ke tandas sesuatu yang dimuliakan seperti al-Quran atau

nama-nama Allah.
2. Membaca doa sebelum masuk tandas.
3. Memakai selipar dan menutup kepala.
4. Melangkah masuk ke dalam tandas dengan kaki kiri.
5. Menjaga aurat sehingga masuk ketempat membuang air, mencangkung dan berhati-

hati dengan percikkan najis.
6. Tidak menghadap kiblat (bagi tempat yang tidak berdinding).
7. Tidak melakukan perkara-perkara yang dilarang ketika membuang air seperti :

× Bercakap semasa membuang air.
× Memegang qubul atau dubur dengan tangan kanan.
8. Tidak membuang air di tempat yang dilarang seperti :
× Tempat berteduh
× Laluan orang ramai
× Dalam lubang tanah
× Dalam air yang tenang seperti tasik atau kolam renang.

12

PELAJARAN WUDUK DAN SYARAT KESEMPURNAANNYA
21
HARI : _______________ TARIKH : ______________
(FEQAH)

MAKSUD Bahasa :
Bersih, elok dan berseri.

Istilah :
Membasuh anggota tertentu berserta niat.

WUDUK WAJIB .

Ketika menunaikan solat dan tawaf.

Ketika memegang atau membawa mashaf al-
Quran

HUKUM

SUNAT .

Ketika berhadas kecil.

Ketika membaca al-Quran.

Ketika melaungkan azan dan iqamat.

DALIL WAJIB BERWUDUK DARIPADA AL-QURAN IALAH:

                           

........                   

(Surah al-Maidah, 5: ayat 6)
Terjemahan:
Wahai orang yang beriman, apabila kamu hendak menunaikan solat, Maka basuhlah
muka dan tanganmu hingga ke siku, serta sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu hingga
kedua-dua buku lali .......

13


Click to View FlipBook Version