The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ummihasya, 2019-11-19 00:19:43

INFO PENGURUSAN 2019

Info Pengurusan SMK Padang Tengku 2019


BIODATA PERIBADI


PERIBADI

Nama Pegawai: _______________________ No. Kad Pengenalan: _____________
Tarikh Lahir: _______________ Bangsa: ______________ Agama: _____________
Alamat Rumah: ______________________________________________________
___________________________________________________________________

No. Tel/HP: ____________________ Alamat E-mail: ________________________

PERKHIDMATAN

No. Fail JPNP: ____________________ Jawatan: ____________ Gred: _________
Tarikh Mula Berkhidmat: ___________ Tarikh Mula Bertugas di SMKPT: ________
Tarikh Lantikan Pertama: ______________ Tarikh Sah Pertama: ______________

Tarikh Lantikan Semasa: _______________ Tarikh Pencen: __________________
No. Cukai Pendapatan: _____________ No. Gaji: __________ KWSP: __________
Jika berlaku kecemasan, sila hubungi:
Nama: ________________________________ Hubungan: ___________________

Tel. Rumah: _______________ Tel. Bimbit: ____________ Tel. Pej: ____________

SENARAI TUGAS 2019

BIL PENTADBIRAN KURIKULUM HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM
1
2
3
4
5
6
7
8
1

Info Pengurusan SMK Padang Tengku 2019


ISI KANDUNGAN INFO PENGURUSAN 2019


BIL PERKARA-PERKARA HALAMAN
1 Biodata Peribadi 1
Isi Kandungan 2
Titian Tinta Tuan Pengetua 3 – 4
Agenda Mesyuarat Guru Kali Pertama 2019 5
2 Maklumat Pengurusan Sekolah
• Profil Sekolah & Pengertian Lencana Sekolah 6
• Visi, Misi, Moto & Slogan Sekolah 7
• Falsafah dan Matlamat Sekolah 7
• Objektif Sekolah 8
• Piagam Pelanggan Sekolah 9
• Lagu & Ikrar Sekolah 10
• Doa Rasmi Sekolah 11
• Carta Organisasi SMK Padang Tengku 2019 12
• Pelan Kedudukan Bangunan Sekolah 13
• Pelan Kedudukan ”Mobile Class” 14 – 15
• Senarai Nama ”Mobile Class” 16 - 17
• Garis Panduan Waktu Persekolahan 18
• Prosedur Perhimpunan Rasmi 19
3 Takwin
• Hari Kelepasan Am Negeri Pahang 2019 20
• Penggal Persekolahan 2019 21 - 22
• Takwim Persekolahan Tahun 2019 23 – 34
• Senarai Guru Bertugas Mingguan 2019 35 – 37
4 Pengurusan Pentadbiran 38 – 55
5 Pengurusan Kurikulum 56 – 75
6 Pengurusan Hal Ehwal Murid 76 – 98
7 Pusat Sumber Sekolah 99 – 103
7 Bimbingan & Kaunseling 104 – 107
8 Pengurusan Kokurikulum 108 – 120
9 Senarai Tindak Ikut Tiga Minit 121
10 Maklumat Guru, Staf & Pejabat Pendidikan Daerah Lipis 122 – 125
• Senarai Nama Staf Akademik 2019
• Senarai Nama Staf Bukan Akademik 2019
11 Diari 126 - 200

2

Info Pengurusan SMK Padang Tengku 2019
KATA-KATA ALUAN PENGETUA
Assalamualaikum wr wb dan salam sejahtera,
Alhamdulillah, syukur ke hadrat Allah SWT atas limpah dan rahmat-
Nya kita diberi ruang dan peluang untuk bersama-sama berkhidmat
di sekolah SMK Padang Tengku bagi sesi 2019. Tahun 2018 telah
berlalu dan tahniah diucapkan kerana berjaya diharungi dengan
penuh komitmen. Syukur Alhamdulillah segalanya telah berjalan
dengan lancar.
Secara peribadi, ucapan jutaan terima kasih atas
kerjasama dan komitmen semua warga sekolah. Kejayaan yang telah
diperolehi seharusnya dijadikan pemangkin untuk kita lebih
bersemangat. Yakin dan percayalah bahawa SMK Padang Tengku
mempunyai banyak ASET dan POTENSI DIRI yang masih tersimpan.
Jadikan tahun 2019 sebagai tahun semua warga SMK Padang
Tengku mencuba dan terus mencuba mencungkil potensi yang
tersembunyi. Potensi ini perlu digarap bersama dengan semangat kerja
berpasukan. Saya yakin jika semua warga SMK Padang Tengku meningkatkan lagi
komitmen dan melipatgandakan lagi usaha impian SMK Padang Tengku untuk
terus menjadi SEKOLAH CEMERLANG 2019 tercapai dan seterusnya bergerak ke
arah kegemilangan.. Ingat azam kita tahun 2019 awal tahun kita akan gilap identiti
unik untuk SMK Padang Tengku dan seterusnya kita bergerak pula untuk
menjadikan SMK Padang Tengku Sekolah Cemerlang 2019.
Untuk itu bagi tahun 2019 ini ,antara tugasan yang perlu kita hadapi ialah:
1.0 Pengurusan Sekolah
• Memantapkan pengurusan dengan membiasakan diri membuat perkara
yang betul. ” Betulkan yang biasa, Biasakan yang betul ”
• Mewujudkan ikatan rangkaian jalinan dan jaringan yang erat. ”Rasa
bersama” dan ”Setiap ruang adalah peluang ”
2.0 Keceriaan Sekolah
• Mewujudkan suasana sekolah ceria dan berinformasi bertemakan
ISLAMIK dan SEKOLAH TAMAN AGRO .
• Slogan Keceriaan ”Sekolah kami hasil kreativiti kami”
• Membawa penglibatan luar dalam menguruskan persekitaran sekolah
• Bertanding di peringkat tinggi untuk mencabar kreativiti dan
kesungguhan.
3.0 Pembelajaran dan Pengajaran
• Setiap pelajar wajib berpeluang untuk mendapat ilmu dan didikan
• Guru adalah pekerja mahir (profesional) dan Pakar PAK21
• Guru sentiasa memberi yang terbaik dan inginkan terbaik


3

Info Pengurusan SMK Padang Tengku 2019


• Guru fasilitator yang sentiasa menitikberatkan peningkatan kemahiran
• Penguasaan Bahasa Melayu komunikasi yang baik
• Peningkatan keinginan pelajar untuk berjaya
4.0 Pembangunan Fizikal
• Kemudahan Fizikal lengkap dan selesa.
• Setiap Ruang Fizikal dimanafaatkan.
5.0 Pemantapan Sistem Pengurusan Kewangan
• Mengamalkan ketelusan dan pengurusan bersama
• Memantapkan sistem pembelian dan perolehan
• Memantapkan sistem dokumentasi kewangan
6.0 Memantapkan Pembangunan Kepemimpinan
• Setiap tugasan guru dibimbing
• Amalan perkongsian ilmu pengetahuan dan pengalaman
• Tugasan dan tanggungjawab adalah ujian kepimpinan
• Setiap individu berpotensi untuk pemimpin masa depan
7.0 Kemenjadian pelajar
• Setiap individu mempunyai keistimewaan.
• Beri ruang maksimum dan cipta peluang.
• Bongkar potensi diri pelajar ke tahap maksimum
• Penerapan nilai-nilai murni
8.0 Hubungan Sesama Manusia
• Memantapkan kerja bersama dan sama merasa (kerja berpasukan)
• Mengutamakan Pelanggan
• Menghormati Rakan Sekerja
• Amalan Seronok Bekerja
9.0 Pemantapan Sistem
• Memantapkan Sistem Pengurusan Mesyuarat
• Memantapkan sistem Fail
• Memantapkan Sistem Pemantauan
• Memantapkan Sistem Dokumentasi dan Laporan Program/Aktiviti
Akhir kata, ”Sekolah Kita Adalah Tanggungjawab Kita Bersama”. ”Di sini
kita mencari rezeki di sini kita mengilap potensi”. Marilah kita bersama
menjadikan profesion kita ini satu profesion yang menyeronokkan, membina dan
mencipta. Akhirnya hasilnya ialah rezeki yang diberkati oleh Allah SWT.
Sekian, terima kasih.  Cabaran Adalah Peluang
 Kreatif Menyelesaikan Masalah
 Bergerak Ke arah lebih Baik
(AHMAD BIN MOHD YUSOF)  Sentiasa Membina dan Mencipta
Pengetua4

Info Pengurusan SMK Padang Tengku 2019


AGENDA MESYUARAT GURU KALI PERTAMA 2019


Tarikh : 31 Disember 2018
Masa : 9:00 Pagi
Tempat : Wacana Cendekiawan

Bil Agenda Catatan
1. Kata alu-aluan Tuan Pengetua Tuan Pengetua
2. Pembentangan dan Pengesahan Minit Mesyuarat Lalu
3. Perkara Berbangkit
4. Agenda Profesional / Isu yang Dicadangkan
4.1 Taklimat Pengurusan Pentadbiran dan Kurikulum Guru Kanan
sekolah Kurikulum dan
4.1.1 Dasar KPM dan Amalan Terbaik Pentadbiran
4.1.2 Pengurusan Kewangan
4.1.3 Senarai Tugas Guru
4.1.4 Guru Bertugas Mingguan / Asrama & Guru
Ganti
4.1.5 Buku Rekod Mengajar
4.1.6 Takwim Kurikulum
4.1.7 Jadual Waktu Guru Dan Kelas
4.1.8 Peperiksaan dan Ujian Bulanan
4.1.9 Pakej Mata Pelajaran MA dan MR
4.1.10 Kejayaan Pengurusan Pentadbiran &
Kurikulum
4.2 Taklimat Pengurusan Hal Ehwal Murid Guru Kanan HEM
4.2.1 Takwim Hal Ehwal Murid
4.2.2 Guru Tingkatan
4.2.3 Pendaftaran Murid Ting. 1 & 4
4.2.4 Minggu Suai Kenal Ting. 1 & 4
4.2.5 Buku Jadual Kedatangan Murid
4.2.6 Ketidakhadiran Murid Ke Sekolah
4.2.7 Pengurusan Bimbingan & Kaunseling Guru BK
4.3 Taklimat Pengurusan Kokurikulum Guru Kanan
11 Takwim Unit Kokurikulum Kokurikulum
12 Taklimat Sukan dan Permainan
13 Taklimat Persatuan / Kelab dan Unit
Beruniform
5. Hal-hal Lain Sesi Soal Jawab
6. Ucapan Penangguhan5

Info Pengurusan SMK Padang Tengku 2019


MAKLUMAT PENGURUSAN SEKOLAH


PROFIL SEKOLAH

Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Tengku terletak di Padang Tengku,
Kuala Lipis. Sekolah ini telah dibuka pada 04 Januari 1965, bermula dengan
sebuah bangunan setingkat yang dinamakan Bangunan Balik Angin. Kumpulan
pertama pelajar seramai 67 orang telah didaftarkan oleh pengetua pertamanya
sendiri iaitu Tuan Haji Abdul Wahab bin Sidek dan tiga orang guru yang menyertai
program RTC (Regional Training Centre).
Kini sekolah ini telah berkembang menjadi sebuah sekolah gred A
dengan pelbagai kemudahan fizikal termasuk asrama yang boleh menampung
300 orang pelajar. Pada tahun 2018, tenaga pengajarnya berjumlah 65 orang
iaitu 64 orang guru siswazah dan seorang guru bukan siswazah. Manakala staf
sokongannya pula seramai 14 orang. Bilangan pelajar adalah seramai 592 orang
dengan 30 buah kelas. Bilangan pelajar Melayu adalah 577 orang, pelajar India
seramai 14 orang dan pelajar cina seramai seoran. Sekolah ini telah
melaksanakan sesi persekolahan satu sesi bermula pada Oktober 2004.


PENGERTIAN LENCANA SEKOLAHOBOR Semangat Guru Dan Murid Yang Menjadikan Ilmu Sebagai
Teras Kehidupan
TIGA GELUNG Pembentukan Peribadi Murid Cemerlang Melalui Sukan
BUNGA PADI Penglibatan Dan Kecemerlangan Dalam Kokurikulum
BUKU Sumber Dalam Pencarian Ilmu
MERAH Semangat Juang Yang Gigih Untuk Kecemerlangan Ilmu
BIRU Kemajuan, Kejayaan Dan Perpaduan Warga Sekolah
KUNING Kesetiaan Yang Berasaskan Rukun Negara6

Info Pengurusan SMK Padang Tengku 2019


VISI
Pendidikan Berkualiti, Insan Terdidik, Negara Sejahtera.


MISI
Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti untuk Membangunkan
Potensi Individu bagi Memenuhi Aspirasi Negara.

MOTO
Marilah menuju kejayaan

SLOGAN
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PADANG TENGKU
“Sederap Memacu Kegemilangan Pasti Tercapai”

FALSAFAH
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PADANG TENGKU
Bahawasanya Setiap Pelajar Berkeupayaan Dan Berpotensi Untuk Maju Dari
Segi Jasmani, Emosi, Rohani, Dan Intelek Serta Berhak Untuk Belajar. Sekolah
Bertanggungjawab Untuk Mendidik Dan Melahirkan Insan Yang Seimbang,
Harmoni, Dan Berketrampilan Berdasarkan Kepatuhan Kepada Tuhan Untuk
Kesejahteraan Diri, Keluarga Dan Masyarakat Serta Boleh Memberi Sumbangan
Kepada Agama, Bangsa Dan Negara.

MATLAMAT
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PADANG TENGKU
 Mencapai kejayaan dalam bidang kurikulum dan kokurikulum.
 Melahirkan pelajar yang bertakwa dan mempunyai sahsiah diri yang terpuji.
 Mewujudkan iklim sekolah yang kondusif dan ceria.
 Melahirkan warga sekolah yang mengamalkan budaya ilmu, budaya
penyayang, budaya sains dan teknologi, budaya kerja cemerlang dan
bekerjasama.
 Mewujudkan hubungan kerjasama yang erat dengan komuniti setempat

7

Info Pengurusan SMK Padang Tengku 2019


OBJEKTIF

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PADANG TENGKU

 KURIKULUM
o Mencapai keputusan 100% lulus dalam peperiksaan SPM dan menguasai
tahap minimum dalam PT3.
 KOKURIKULUM
o Semua pelajar terlibat dalam aktiviti berpersatuan, pasukan pakaian
seragam serta sukan dan permainan.

o Menjuarai semua acara dalam bidang kokurikulum yang disertai sekurang-
kurangnya di peringkat daerah.

 BINA INSAN
o Semua warga sekolah mengamalkan tahap disiplin dan akhlak yang baik
serta mempunyai daya juang dan daya saing yang tinggi.
 KECERIAAN
o Persekitaran sekolah yang bersih, ceria dan selamat yang mampu
merangsangkan proses pengajaran dan pembelajaran.

 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN
o Mengamalkan pengurusan dan pentadbiran berkualiti menyeluruh.

 PENGURUSAN ASRAMA
o Menjadikan asrama SMKPT sebagai pusat kecemerlangan dalam pelbagai
bidang.

 HUBUNGAN KOMUNITI
o Menjalinkan hubungan erat dengan komuniti setempat serta mewujudkan
permuafakatan dalam usaha untuk memajukan pendidikan di sekolah.
8

Info Pengurusan SMK Padang Tengku 2019


PIAGAM PELANGGAN

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PADANG TENGKU

Dalam usaha menjadikan SMKPT terbaik dan dinamik, kami dengan penuh
tekad dan iltizam berikrar menyempurnakan hak-hak pelanggan kami seperti
berikut:

Kepada Pelajar
Memastikan pelajar mendapat pendidikan berkualiti dan menyediakan
iklim sekolah yang baik dan sesuai untuk pembelajaran.

Memberikan peluang kepada semua pelajar mengembangkan bakat dan
potensi dalam aktiviti kokurikulum.

Kepada Staf
Memastikan semua guru mendapat kemudahan terbaik bagi mereka
menghasilkan pengajaran yang berkualiti.

Menyediakan kemudahan secukupnya kepada kakitangan bagi
menjalankan tugas dengan cekap dan berkesan.

Kepada Ibu Bapa
Memastikan semua ibu bapa mendapat perkhidmatan berkualiti dan
mesra apabila berurusan dengan pihak sekolah. Ibu bapa akan mendapat
maklumat yang terkini daripada pihak sekolah.

Kepada Masyarakat
Memberi peluang kepada masyarakat untuk turut serta dalam aktiviti-
aktiviti sekolah dan bersama-sama memajukan sekolah.

Kepada Negara
Melahirkan warga negara yang cergas, berilmu, bertakwa, berakhlak,
kreatif, inovatif, berketrampilan serta berupaya memberi sumbangan untuk
kemakmuran negara.

9

Info Pengurusan SMK Padang Tengku 2019


LAGU SEKOLAH

Sekolah Menengah Padang Tengku
Sekolah Mulia Berjasa
Tempat Kami Bersama-Sama
Mencapai Cita Mulia

Sekolah Menengah Padang Tengku
Maju Dalam Pelajaran
Gagah Di Semua Bidang Sukan
Sentiasa Takwa Pada Tuhan

Pengetahuan Kami Perkaya
Budaya Kami Bela
Memperjuangkan Mutu Bangsa
Untuk Malaysia Kita

Sekolah Menengah Padang Tengku
Sekolah Mulia Berjasa
Menuju Cita-Cita Bangsa
Berbakti Pada NegaraIKRAR SEKOLAH

Bahawasanya Kami, Pelajar SMK Padang Tengku Berikrar Akan,

• Patuh Kepada Prinsip-Prinsip Rukun Negara,
• Berdisiplin Dan Bermotivasi Tinggi,
• Menghormati Pengetua, Guru-Guru Dan Ibu Bapa Kami,
• Berusaha Dengan Gigih Untuk Mencapai Kejayaan

Demi Memastikan Harapan Ibu Bapa Dan Guru-Guru Tercapai


10

Info Pengurusan SMK Padang Tengku 2019


DOA RASMI SEKOLAH

Bismillahirahmannirahim

Ya ALLAH , Ya Rahman, Ya Rahim

Bukakanlah kepada kami pintu ilmu dan hikmah-Mu
Limpahkanlah atas kami rahmat dari perbendaharaan rahmat-Mu
Kurniakan cahaya dalam hati kami sebagaimana cahaya yang menerang langit
dan bumi-Mu ini.

Sinarilah kefahaman terhadap ilmu-ilmu yang kami pelajari.
Ilhamkan kami kecerdasan minda, perlengkapkan kami dengan ilmu pengetahuan
yang memberi manfaat.
Ya ALLAH, bimbinglah kami supaya menjadi anak-anak yang soleh, yang taat
kepada ALLAH dan Rasulnya juga terhadap kedua ibu bapa kami, guru-guru kami,
pemimpin kami dan sesiapa sahaja yang menyeru dan mengajak kami ke arah
kebaikan. Mudah-mudahan kami tergolong dalam golongan hamba yang
mendapat keredhaan dan keberkatan hidup dunia dan akhirat.
Ya ALLAH, janganlah kiranya Engkau tutupkan hati-hati kami sesudah Engkau
berikan petunjuk. Sesungguhnya Engkau yang maha mengetahui atas tiap-tiap
sesuatu yang berlaku.

Amin.11

Info Pengurusan SMK Padang Tengku 2019
PENGETUA


CARTA ORGANISASI En. Ahmad Bin Yusof SMK PADANG TENGKU 2019
YDP PIBG
En. Badra Isa Bin Abd. Hamid


PK KURIKULUM PK HEM PK KOKURIKULUM
Pn. Harinawati Bt Hussain En. Abd. Rani Bin Wahab YM. Raja Abidin Bin Raja Salleh


GKMP Bahasa GKMP Sains & Matematik GURU BIMB. & KAUNSELING
Pn. Noriah Bt Abdul Samad Pn. Rahimah Bt Mat Lazim Pn. Noraini Bt Ishak
GKMP Kemanusiaan GKMP Vokasionak & Teknik Pn. Ros Binti Che Ahmad
Pn. Shamsiar Bt Shamsuddin Pn. Khairun Nida Bt Abd. Majid

PENTADBIRAN KURIKULUM HAK EHWAL MURID KOKURIKULUM
Task Force GKMP
Kewangan Ketua Panitia Disiplin & Disiplin &
Juruaudit Dalam Prestasi Akademik Pengawas Pengawas Persatuan & Badan
Asset Alih Pusat Sumber RIMUP RIMUP Kelab Beruniform
Data & Maklumat Jadual Waktu
Tugas-tugas Khas Penilaian & Pentaksiran Bimb. Bimb.
Pembangunan Staf JUJ Kaunseling Kaunseling Sukan & Ko-
Bilik Guru ICT & Bestari Biasiswa Biasiswa
Dokumentasi Makmal & Bengkel 3K 3K Permainan Akademik
Kelab Silaturahim Pencerapan Kantin Kantin (Kokuria)
Diari Pengurusan NKRA/SKPMg2 SPBT SPBT
Pembangunan & Pendidikan Khas Asrama Asrama
Penyelenggaraan Pendidikan STEM

12

Info Pengurusan SMK Padang Tengku 2019
PENGETUA


CARTA ORGANISASI En. Ahmad Bin Yusof SMK PADANG TENGKU 2019
YDP PIBG
En. Badra Isa Bin Abd. Hamid


PK KURIKULUM PK HEM PK KOKURIKULUM
Pn. Harinawati Bt Hussain En. Abd. Rani Bin Wahab YM. Raja Abidin Bin Raja Salleh


GKMP Bahasa GKMP Sains & Matematik GURU BIMB. & KAUNSELING
Pn. Noriah Bt Abdul Samad Pn. Rahimah Bt Mat Lazim Pn. Noraini Bt Ishak
GKMP Kemanusiaan GKMP Vokasionak & Teknik Pn. Ros Binti Che Ahmad
Pn. Shamsiar Bt Shamsuddin Pn. Khairun Nida Bt Abd. Majid

PENTADBIRAN KURIKULUM HAK EHWAL MURID KOKURIKULUM
Task Force GKMP
Kewangan Ketua Panitia Disiplin & Disiplin &
Juruaudit Dalam Prestasi Akademik Pengawas Pengawas Persatuan & Badan
Asset Alih Pusat Sumber RIMUP RIMUP Kelab Beruniform
Data & Maklumat Jadual Waktu
Tugas-tugas Khas Penilaian & Pentaksiran Bimb. Bimb.
Pembangunan Staf JUJ Kaunseling Kaunseling Sukan & Ko-
Bilik Guru ICT & Bestari Biasiswa Biasiswa
Dokumentasi Makmal & Bengkel 3K 3K Permainan Akademik
Kelab Silaturahim Pencerapan Kantin Kantin (Kokuria)
Diari Pengurusan NKRA/SKPMg2 SPBT SPBT
Pembangunan & Pendidikan Khas Asrama Asrama
Penyelenggaraan Pendidikan STEM

12

Info Pengurusan SMK Padang Tengku 2019

KAW. SEK RENDAH PELAN KEDUDUKAN BANGUNAN SMKPT 2019


Gelanggang TOKONG

Bola Tampar
PADANG BOLA Bengkel
Rumah Guru Rumah Transit Galeri Cendawan BENGKEL MPV-TM Bilik Seminar LN BengkelSains

Pertanian
USM UIAM Rumah Guru
DATARAN CAFÉ D PONDOK Bilik SP
UTMara Surau WARISAN
PERPADUAN AROMA UMP Tangki UPM BALAI POLIS

Air

UM UKM
UTM Gelanggang MAKMAL BILIK PESEBAN VILLA Anda

Tennis KOMPUTER KEBAL AGONG PUTERA Di sini
Masuk
UUM
UPSI VILLA Balai Saji Pondok
PUTERI Mestika Pengawal
Rumah
Guru

13

Info Pengurusan SMK Padang Tengku 2019

KAW. SEK RENDAH PELAN KEDUDUKAN BANGUNAN SMKPT 2019


Gelanggang TOKONG

Bola Tampar
PADANG BOLA Bengkel
Rumah Guru Rumah Transit Galeri Cendawan BENGKEL MPV-TM Bilik Seminar LN BengkelSains

Pertanian
USM UIAM Rumah Guru
DATARAN CAFÉ D PONDOK Bilik SP
UTMara Surau WARISAN
PERPADUAN AROMA UMP Tangki UPM BALAI POLIS

Air

UM UKM
UTM Gelanggang MAKMAL BILIK PESEBAN VILLA Anda


Tennis KOMPUTER KEBAL AGONG PUTERA Di sini
Masuk
UUM
UPSI VILLA Balai Saji Pondok
PUTERI Mestika Pengawal
Rumah
Guru

13

Info Pengurusan SMK Padang Tengku 2019

PELAN KEDUDUKAN ”MOBILE CLASS” TAHUN 2019


BANGUNAN UMP BANGUNAN USM
Stor Koko Stor PKBM Stor Sukan Makmal Biologi Makmal Gama
Suriyati Abdul Hamid
Makmal Fizik Makmal Kimia
Saufian & Kamarul Fauziah

BANGUNAN UIAM
Stor Bilik Kerjaya Kamar Rehat Bilik Geo Husna Noraini Bilik GKT Amira MK Eliana Azma
Noraini L(PP) P(PPIM) Abdullah S Zulaila
Tandas Bilik B&K Koperasi Shamsiar Hanum Hayati Hasmah Maswati Laila Azmir
Ros M a A

BANGUNAN UiTMara
Bilik SPBT Bilik Comp Bilik Tun Perak Baitul Hikmah Bilik Moral Bilik Seni 1 Bilik Seni 2
OK Fadilah Hamdi Husaimi Suhaimi
Bilik Rawatan Bilik Sakit Laluan PBS Bilik Pendidikan Khas Bilik Robotik Gelari Sains Gelari Seni
Gigi Yusaini & Aini Hazril

BANGUNAN UKM
Bilik SAL Bilik Pusat Akses Perpustakaan (PSS) Bilik Cetak Tingkat Atas
Azizah Z Tayangan Haslinda R Nik Rosida Tingkat Bawah
Makmal Alfa Makmal Beta Stor Galeri SMKPT Bilik Wacana Ilmiah
Rahimah Nik Hawa14

Info Pengurusan SMK Padang Tengku 2019

PELAN KEDUDUKAN ”MOBILE CLASS” TAHUN 2019


BANGUNAN UMP BANGUNAN USM
Stor Koko Stor PKBM Stor Sukan Makmal Biologi Makmal Gama
Suriyati Abdul Hamid
Makmal Fizik Makmal Kimia
Saufian & Kamarul Fauziah

BANGUNAN UIAM
Stor Bilik Kerjaya Kamar Rehat Bilik Geo Husna Noraini Bilik GKT Amira MK Eliana Azma
Noraini L(PP) P(PPIM) Abdullah S Zulaila
Tandas Bilik B&K Koperasi Shamsiar Hanum Hayati Hasmah Maswati Laila Azmir
Ros M a A

BANGUNAN UiTMara
Bilik SPBT Bilik Comp Bilik Tun Perak Baitul Hikmah Bilik Moral Bilik Seni 1 Bilik Seni 2
OK Fadilah Hamdi Husaimi Suhaimi
Bilik Rawatan Bilik Sakit Laluan PBS Bilik Pendidikan Khas Bilik Robotik Gelari Sains Gelari Seni
Gigi Yusaini & Aini Hazril

BANGUNAN UKM
Bilik SAL Bilik Pusat Akses Perpustakaan (PSS) Bilik Cetak Tingkat Atas
Azizah Z Tayangan Haslinda R Nik Rosida Tingkat Bawah
Makmal Alfa Makmal Beta Stor Galeri SMKPT Bilik Wacana Ilmiah
Rahimah Nik Hawa14

Info Pengurusan SMK Padang Tengku 2019

BANGUNAN UM
Blk. Pejabat/Bilik PK Pentad., Bilik Guru Perempuan Bilik Guru Lelaki Tandas Guru L & P Tingkat 2
Pengetua PK HEM, PK Koku
Blk. GKMP Blk. Al Khawarizmi Stor Bilik Peperiksaan Bilik Fail Tandas Murid L & P Tingkat 1
Asmaliza

BANGUNAN UUM
Bilik Tun Perak Kamarul Nik Khairul Tingkat 3
Ziti Akmal &Saufian Nurliyana Hisham Hamdan
Galeri Tingkat 2
Tangga Raja Abidin & Hayatt Hudzaifah Haslindda Suzie Warisan Tangga
Abdul Rani CN
S. Fatimah Tingkat bawah
Foyer Interaktif Minda

BANGUNAN UPM BANGUNAN UPSI
Bilik Masak Bilik Persediaan Bengkel Jahit Tingkat 2 Bilik Sejarah Sains Pertanian
Aziah R Nurul Aina Tingkat 1 Asri Yamin Hanif
Bengkel Kayu Bengkel Paip Bengkel Elektrik
Hafizah Zulaila Siti Rohana

BANGUNAN UTM
Tandas Murid L & P 5IR 5 AR 5 IS Tingkat 3
Tangga Tandas Murid L 3 AK 3 AM 3 AF Tangga Tingkat 2
Tandas Guru L & P Wacana Cendekiawan Tingkat Bawah

Bilik Seminar Bengkel MPV-LN Bengkel PVMA
Ahmad Riduan Aziah Bero Khairul Nida, Sholiha, Norini


15

Info Pengurusan SMK Padang Tengku 2019

BANGUNAN UM
Blk. Pejabat/Bilik PK Pentad., Bilik Guru Perempuan Bilik Guru Lelaki Tandas Guru L & P Tingkat 2
Pengetua PK HEM, PK Koku
Blk. GKMP Blk. Al Khawarizmi Stor Bilik Peperiksaan Bilik Fail Tandas Murid L & P Tingkat 1
Asmaliza

BANGUNAN UUM
Bilik Tun Perak Kamarul Nik Khairul Tingkat 3
Ziti Akmal &Saufian Nurliyana Hisham Hamdan
Galeri Tingkat 2
Tangga Raja Abidin & Hayatt Hudzaifah Haslindda Suzie Warisan Tangga
Abdul Rani CN
S. Fatimah Tingkat bawah
Foyer Interaktif Minda

BANGUNAN UPM BANGUNAN UPSI
Bilik Masak Bilik Persediaan Bengkel Jahit Tingkat 2 Bilik Sejarah Sains Pertanian
Aziah R Nurul Aina Tingkat 1 Asri Yamin Hanif
Bengkel Kayu Bengkel Paip Bengkel Elektrik
Hafizah Zulaila Siti Rohana

BANGUNAN UTM
Tandas Murid L & P 5IR 5 AR 5 IS Tingkat 3
Tangga Tandas Murid L 3 AK 3 AM 3 AF Tangga Tingkat 2
Tandas Guru L & P Wacana Cendekiawan Tingkat Bawah

Bilik Seminar Bengkel MPV-LN Bengkel PVMA
Ahmad Riduan Aziah Bero Khairul Nida, Sholiha, Norini


15

Info Pengurusan SMK Padang Tengku 2019

SENARAI NAMA “MOBILE CLASS”
BIL NAMA GURU “MOBILE CLASS”
1 Ahmad bin Mohd Yusof
2 Harinawati Binti Hussain ZU NUR'AIN
3 Tn Hj Abdul Rani bin Wahab -
4 Raja Abidin Bin Raja Salleh KHABIB NURMAGOMEDOV
5 Khairun Nida Binti Abd. Majid IBNU WAHSIYYA
6 Noriah Binti Abdul Samad ABDULLAH MUNSYI
7 Shamsiar Binti Shamsuddin SYEIKH TAHIR ALFALAKI
8 Rahimah Bt Lazim @ Mat Lazim ALGHAFIQI
9 Mohd. Syahrizalman B Mat Saman PENDITA ZA'ABA
10 Nik Rosida Binti Yusof -
11 Abdul Hamid Bin Ismail IBNU HAYYAN
12 Abdullah Bin Mohamed IBNU HAWQAL
13 Ahmad Ridzuan bin Mohd Ludin SALAHUDDIN AL AYUBI
14 Asmaliza Binti Abdul Ghani ALKHAWARIZMI
15 Aziah Binti Bero ZAHA HADID
16 Aziah Binti Abdul Razak MARTHA STEWART
17 Azizah Binti Zainuddin J.K.ROWLING
18 Fadilah Bt Che Mohd Yusoff IBNU KHALDUN
19 Fauziah binti Mat Datar ANOUSEH ANSARI
20 Hafizah Binti Osman ZULKIFLI HARON
21 Hamdan bin Ramli IBNU MISKAWAIH
22 Hamdi Bin Hussain MUHAMMAD
23 Hanif bin Ahmad IBNU BASSAL
24 Hazril Bin Nordin Al JAZARI
25 Kamarul Azuwan Bin Abdullah AL KHAZINI
26 Khairul Hisham Bin Udin HISYAM AL KALBI
27 Marini Binti Harun OMAR KHAYYAM
28 Maswati Bt. Abd Malek MUADZ BIN JABAL
29 Matsaufian Bin Mat SUHRAHWADI
30 Mohd. Asri Bin Yamin IBNU BATUTAH
31 Nik Nurliyana Binti Nik Nordin MARYAM MIRZAKHANI
32 Nik Hawa Binti Nik Mat IBNU AN NAFIS
33 Noor Hasmah Binti Che Hassan UMMU AIMAN
34 Noor Hidayatul Sholiha bt Ismail -


16

Info Pengurusan SMK Padang Tengku 2019

35 Nor Hayati Binti Muhammad KERIS MAS
36 Nor Amira bt Md Kamil SULAIMAN AR RAJHI
37 Nor Azma Binti Che Busu SAIDINA ABU BAKAR AS SIDDIQ
38 Nor Haslindda binti Che Noh SUTAYTA AL MAHAMALI
39 Noraini Binti Salleh HUJJATUL GHAZALI
40 Noraini Binti Ishak AT TABARI
41 Norazmira Binti Awang JANE AUSTEN
42 Norhashimah Binti Yusof MARYAM AL ASTRULABI
43 Norhusaimi Bin Ibrahim @ Taib ABDULLAH ARIF
44 Norini Binti Abd Samad -
45 Norlaila Binti Hassan KHADIJAH KHUWAILID
46 Norsuziela Binti Alias NUSAYBAH KA'AB
47 Norzulaila Binti Awang Nit FAZLUR RAHMAN KHAN
48 Nur Haslinda Binti Razali -
49 Nur Hayatt Binti Sa’aruni ROBERT FROST
50 Nurul Aina Binti Yusof KHAULAH AL AZWAR
51 Nurul Aini binti Mamat IBNU HAITHAM
52 Nurul Eliana binti Daud GHIYATUDDIN AL KASYI
53 Nurul Husna Binti Sabran AL HUMAIRAH
54 Rinawati Binti Mohd Nawawi EMILY DICKINSON
55 Ros binti Che Ahmad -
56 Siti Alifah @ Siti Armi Bt Ahmad MARMADUKE PICKTHALL
57 Siti Fatimah Binti Sulaiman FATIMAH AZ ZAHRA
58 Siti Hudzaifah binti Abu Bakar MARYAM BINTI IMRAN
59 Siti Nazar Hanum Binti Abd Manas AL QALAK SYINDI
60 Siti Rohana Binti Mohd Yusoff HIJJAS KASTURI
61 Suhaimi bin Yusuf MOKHTAR DAHARI
62 Suriyati Binti Makminin @ Menen IBNU ZUHR
63 Yusaini binti Mat Jusoh IBNU HAITHAM
64 Ziti Akmal Binti Mohd. Akil AWANG SARIYAN
65 Norzulaila Binti Awang Nit IBNU ARRAZZAZ
17

Info Pengurusan SMK Padang Tengku 2019

GARIS PANDUAN WAKTU PERSEKOLAHAN SESI 2019

BIL MASA AKTIVITI SASARAN CATATAN
Pengucapan
ISNIN Semua guru
1 Perhimpunan rasmi Awam / Public
7:20 – 8:10 am dan murid
Speaking
Program Panitia
SELASA Perhimpunan Semua guru B. Inggeris / B.
2
7:20 – 7:40 am harian dan murid Melayu/Prog.
NILAM
Pasukan Unit
Beruniform
RABU Perhimpunan Koku Semua guru
3 bertugas
7:20 – 8:40 am Aktiviti Koku dan murid
Aktiviti
Kokurikulum
KHAMIS Perhimpunan Semua guru Unit Bimbingan
4 7:20 – 7:40 am harian dan murid & Kaunseling
JUMAAT Semua guru Solat Hajat dan
5 7:20 – 8:10 am Program Bina Insan dan murid Bacaan Yassin
ISNIN – KHAMIS
7:40/8:40-2:30pm Proses Pengajaran Semua
6 Setiap hari
JUMAAT & Pembelajaran tingkatan
8:10 – 12:00 pm

ISNIN – JUMAAT
7 9:40 – 10:00 am REHAT Men. Setiap hari
Rendah
10:00 – 10:30 am
Men. Atas
KHAMIS Mengikut
8 Mesyuarat guru Semua guru
3:00 – 5:00 pm Keperluan

18

Info Pengurusan SMK Padang Tengku 2019

PROSEDUR PERHIMPUNAN RASMI

MASA SUSUNAN GURU-GURU PENGISIAN AGENDA
MURID PERHIMPUNAN
• 7:20 pagi • Pelajar • 7:20 pagi • Ketua • Arahan “Baris
(siren berbaris guru berada Murid sedia”
dibunyikan) mengikut di Dewan mengetuai kemudian
• Murid kelas di Besar / perhimpun nyanyian lagu
bergerak ke lokasi yang tapak an untuk Negaraku,
Dewan ditetapkan perhimpuna membuat Dirgahayu
Besar • Ketua kelas n arahan Tuanku dan
/tapak membetulk • Guru Disiplin beratur Lagu Sekolah
perhimpuna an barisan dan Guru • Seorang • Bacaan Ummul
n kelas Bertugas wakil murid Kitab
• Pergerakan masing- Mingguan mengetuai • Bacaan Doa
mengikut masing mengawal nyanyian Khas Sekolah
laluan yang • Ketua kelas perjalan Negaraku, oleh pengawas
ditetapkan atau perhimpuna Dirgahayu • Aluan
pengawas n Tuanku dan pengacara
bertugas • Guru Lagu perhimpunan
berdiri Bertugas Sekolah • Laporan Guru
paling Mingguan • Membaca Bertugas
hadapan menguruska doa Khas minggu
sebagai n perjalanan sekolah sebelumnya
pemberi perhimpuna oleh • Pengumuman
arahan n ikut pengawas Guru Bertugas
agenda yang bertugas • Pengumuman
ditetapkan • Arahan daripada guru-
• Pelajar senang diri guru
menyediaka dibuat • Ucapan GPK
n alat siar apabila • Ucapan Tuan
raya serta selesai Pengetua
memastikan nyanyian • Perhimpunan
peralatan ditutup dengan
tersebut Surah Al-Asr
berfungsi • Murid bergerak
ke kelas

19

Info Pengurusan SMK Padang Tengku 2019

HARI KELEPASAN AM NEGERI PAHANG TAHUN 2019

TARIKH
KELEPASAN AM HARI
MASEHI 2019 HIJRAH 1440/41
* Tahun Baru 2019 Selasa 1 Jan
Hari Keputeraan Nabi
Sabtu 9 Nov
Muhammad (S.A.W)
Tahun Baru Cina Sel & Rab 5 – 6 Feb
Hari Pekerja Rabu 1 Mei
Hari Wesak (Hari Budha) Ahad 19 Mei
* Hari Hol Selasa 7 Mei
Hari Keputeraan SPB Yang
Isnin 9 Sept
Dipertuan Agong
* Hari Nuzul Quran Rabu 22 Mei
Hari Raya Puasa / Aidil Rab &
# 5 – 6 Jun
Fitri Kha
Hari Kebangsaan Sabtu 31 Ogos
Hari Malaysia Isnin 16 Sept
Ahad &
# Hari Raya Haji / Aidil Adha 11 -12 Ogos
Isnin
Awal Muharam (Maal
Ahad 1 Sept
Hijarh)
Hari Keputeraan Sultan
* Khamis 24 Okt
Pahang
# Hari Deepavali Ahad 27 Okt
Hari Krismas Rabu 25 Dis
Tahun Baru 2020 Rabu 1 Jan


* Hari Kelepasan Am Negeri

# Tertakluk Kepada Perubahan

20

Info Pengurusan SMK Padang Tengku 2019

PENGGAL PERSEKOLAHAN TAHUN 2019
KUMPULAN B
Cuti dan Hari Bil. Bil.
Penggal Mula Akhir
Persekolahan Minggu Hari
Hari persekolahan 02.01.2019 22.03.2019 12 59
Cuti Pertengahan Penggal 23.03.2019 31.03.2019 1 9
Satu
Hari Persekolahan 01.04.2019 24.05.2019 8 40
Cuti Pertengahan Tahun 25.05.2019 09.06.2019 2 16
Hari persekolahan 10.06.2019 09.08.2019 9 45
Cuti Pertengahan Penggal 10.08.2019 18.08.2019 1 9
Dua
Hari Persekolahan 19.08.2019 22.11.2019 14 70
Cuti Akhir Tahun 23.11.2019 31.12.2019 5 39
Jumlah 52 287

Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am : 214 Hari
Jumlah Hari Cuti Penggal : 73 Hari

PERINCIAN PERSEKOLAHAN TAHUN 2019
MENGIKUT PENGGAL DI PAHANG

Penggal Mula Persekolahan Akhir Persekolahan Jumlah Hari Jumlah
Minggu
02.01.2019 31.01.2019 23
01.02.2019 28.02.2019 20 12
01.03.2019 22.03.2019 16
Jumlah Hari 59
Cuti Pertengahan Penggal 1 1
Satu 23.03.2019 31.03.2019 9
01.04.2019 30.04.2019 22
01.05.2019 24.05.2019 18 8
Jumlah Hari 40
Cuti Pertengahan Tahun
25.05.2019 09.06.2019 16 2

21

Info Pengurusan SMK Padang Tengku 2019

10.06.2019 30.06.2019 15
01.07.2019 31.07.2019 23 9
01.08.2019 09.08.2019 7
Jumlah Hari 45
Cuti Pertengahan Penggal 2 1
10.08.2019 18.08.2019 9
Dua 19.08.2019 31.08.2019 10
01.09.2019 30.09.2019 21
01.10.2019 31.10.2019 23 14
01.11.2019 22.11.2019 16
Jumlah Hari 70
Cuti Akhir Tahun 5
23.11.2018 31.12.2018 39
Jumlah 287 52

22

Info Pengurusan SMK Padang Tengku 2019

TAKWIM PERSEKOLAHAN 2019 SMK PADANG TENGKU
JANUARI
ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD
1 2 3 4 5 6
Cuti Tahun Baru Orientasi T1 & T4 Orientasi T1 Orientasi Asrama
Pendaftaran dan Orientasi Asrama Orientasi Asrama
Orientasi Asrama Mesy JK Kec. Koku
Bil 1/2019
7 8 9 10 11 12 13
Prog Guru Bengkel MP Teras Bengkel MP Teras
Penyayang SPM SMP
Mesy Agong Mesy Panitia 1
14 15 16 17 18 19 20
Mesy Induk Mesy Kewangan 1 Mesy Kec SPM/PT3 Kej. Merentas Desa Pelancaran SISKA
PSS/AJK Kerja Lat. Merentas Desa Mesy HEM
Lat. Merentas Desa Mesy AJK NILAM
Prog Bijak Belajar
SPM
Mesy JK Merentas
Desa
21 22 23 24 25 26 27
Watikah Lat. Sukantara Lat. Sukantara LADAP 2 Pengurusan Profil
Perlantikan Prog Bijak Belajar Sekolah
Pengawas Sekolah, PT3 Kej. Sukantara
PRS & PSS Mesy. JK Sukantara
28 29 30 31
Program Guru Lat. Kar. Sukan & Kursus Asas PRS LADAP APDM 1
Penyayang Permainan Mesy. JK Kar. Laporan Disiplin
Lat. Kar. Sukan & Sukan & Kar. Sukan &
Permainan Permainan Permainan

23

Info Pengurusan SMK Padang Tengku 2019

TAKWIM PERSEKOLAHAN 2019 SMK PADANG TENGKU
JANUARI
ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD
1 2 3 4 5 6
Cuti Tahun Baru Orientasi T1 & T4 Orientasi T1 Orientasi Asrama
Pendaftaran dan Orientasi Asrama Orientasi Asrama
Orientasi Asrama Mesy JK Kec. Koku
Bil 1/2019
7 8 9 10 11 12 13
Prog Guru Bengkel MP Teras Bengkel MP Teras
Penyayang SPM SMP
Mesy Agong Mesy Panitia 1
14 15 16 17 18 19 20
Mesy Induk Mesy Kewangan 1 Mesy Kec SPM/PT3 Kej. Merentas Desa Pelancaran SISKA
PSS/AJK Kerja Lat. Merentas Desa Mesy HEM
Lat. Merentas Desa Mesy AJK NILAM
Prog Bijak Belajar
SPM
Mesy JK Merentas
Desa
21 22 23 24 25 26 27
Watikah Lat. Sukantara Lat. Sukantara LADAP 2 Pengurusan Profil
Perlantikan Prog Bijak Belajar Sekolah
Pengawas Sekolah, PT3 Kej. Sukantara
PRS & PSS Mesy. JK Sukantara
28 29 30 31
Program Guru Lat. Kar. Sukan & Kursus Asas PRS LADAP APDM 1
Penyayang Permainan Mesy. JK Kar. Laporan Disiplin
Lat. Kar. Sukan & Sukan & Kar. Sukan &
Permainan Permainan Permainan

23

Info Pengurusan SMK Padang Tengku 2019

TAKWIM PERSEKOLAHAN 2019 SMK PADANG TENGKU
FEBRUARI
ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD
1 2 3
Kursus Kepimpinan
Pengawas Fasa 1


4 5 6 7 8 9 10
Tahun Baru Cina Tahun Baru Cina Mesy PBS 1 Motivasi Ting 5
Pelancaran Anti
Ponteng

11 12 13 14 15 16 17
Perlancaran Guru Penyayang Acara Pra-sukan Prog Anti Dadah Kursus Kepimpinan Kursus Kepimpinan Kej. Balapan &
Gerakan IQRA Acara Pra-sukan Mesy Kej. Balapan Fasa 2 Fasa 2 Padang SMKPT
Acara Pra-sukan & Padang Raptai Hari Sukan 2019

18 19 20 21 22 23 24
Semakan buku LADAP NILAM Fire Drill Motivasi Kelas tambahan Kelas tambahan
nota/latihan Fasa 1 Tambah Baik Ceramah Anti Fasa 1 (UP1) Fasa 1 (UP1)
Mentor Mentee Mesy JK Kelab & Dadah & Pameran
Persatuan Bil Fasa 1
1/2019
25 26 27 28
Program NTB Guru Penyayang LADAP 3
Watikah Perlancaran
Perlantikan PRS Kempen Sifar
Ponteng
Laporan Disiplin

24

Info Pengurusan SMK Padang Tengku 2019

TAKWIM PERSEKOLAHAN 2019 SMK PADANG TENGKU
FEBRUARI
ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD
1 2 3
Kursus Kepimpinan
Pengawas Fasa 1


4 5 6 7 8 9 10
Tahun Baru Cina Tahun Baru Cina Mesy PBS 1 Motivasi Ting 5
Pelancaran Anti
Ponteng

11 12 13 14 15 16 17
Perlancaran Guru Penyayang Acara Pra-sukan Prog Anti Dadah Kursus Kepimpinan Kursus Kepimpinan Kej. Balapan &
Gerakan IQRA Acara Pra-sukan Mesy Kej. Balapan Fasa 2 Fasa 2 Padang SMKPT
Acara Pra-sukan & Padang Raptai Hari Sukan 2019

18 19 20 21 22 23 24
Semakan buku LADAP NILAM Fire Drill Motivasi Kelas tambahan Kelas tambahan
nota/latihan Fasa 1 Tambah Baik Ceramah Anti Fasa 1 (UP1) Fasa 1 (UP1)
Mentor Mentee Mesy JK Kelab & Dadah & Pameran
Persatuan Bil Fasa 1
1/2019
25 26 27 28
Program NTB Guru Penyayang LADAP 3
Watikah Perlancaran
Perlantikan PRS Kempen Sifar
Ponteng
Laporan Disiplin

24

Info Pengurusan SMK Padang Tengku 2019

TAKWIM PERSEKOLAHAN 2019 SMK PADANG TENGKU
MAC
ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD
1 2 3
Kelas tambahan Kelas tambahan
Fasa 1 (UP1) Fasa 1 (UP1)


4 5 6 7 8 9 10
Mesy JK Kec. Koku LADAP 4 Kelas tambahan Kelas tambahan
bil 2/2019 Motivasi Perdana Fasa 1 (UP1) Fasa 1 (UP1)
Samb Hari Lahir &
Prog Assalam Cikgu
11 12 13 14 15 16 17
Guru Penyayang Ceramah Sahsiah &
Mesy JK Utama Disiplin
Perkhemahan

18 19 20 21 22 23 24
Program NTB Ujian Psikometrik SEGAK Prog Minda Sihat Laporan Disiplin
Mentor Mentee Ting 1 SEGAK Kutip Data NILAM
SEGAK SEGAK

25 26 27 28 29 30 31


25

Info Pengurusan SMK Padang Tengku 2019

TAKWIM PERSEKOLAHAN 2019 SMK PADANG TENGKU
MAC
ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD
1 2 3
Kelas tambahan Kelas tambahan
Fasa 1 (UP1) Fasa 1 (UP1)


4 5 6 7 8 9 10
Mesy JK Kec. Koku LADAP 4 Kelas tambahan Kelas tambahan
bil 2/2019 Motivasi Perdana Fasa 1 (UP1) Fasa 1 (UP1)
Samb Hari Lahir &
Prog Assalam Cikgu
11 12 13 14 15 16 17
Guru Penyayang Ceramah Sahsiah &
Mesy JK Utama Disiplin
Perkhemahan

18 19 20 21 22 23 24
Program NTB Ujian Psikometrik SEGAK Prog Minda Sihat Laporan Disiplin
Mentor Mentee Ting 1 SEGAK Kutip Data NILAM
SEGAK SEGAK

25 26 27 28 29 30 31


25

Info Pengurusan SMK Padang Tengku 2019

TAKWIM PERSEKOLAHAN 2019 SMK PADANG TENGKU
APRIL
ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD
1 2 3 4 5 6 7
Mesy JK Mesy Panitia 2 Perkhemahan Perkhemahan Perkhemahan
Keseluruhan Kaunseling Bersepadu Unit Bersepadu Unit Bersepadu Unit
Perkhemahan Berfokus Beruniform 2019 Beruniform 2019 Beruniform 2019
8 9 10 11 12 13 14
Bulan PSS/KM1M Mesy JK Sukan & Mesy Kurikulum 2
Assalamualaikum Permainan Bil Bengkel
Cikgu/Guru 2/2019 Pengurusan Buku
Penyayang Teks
Perjumpaan
UBK/PRS
15 16 17 18 19 20 21
Konsultasi Bersama Gerakan Operasi
IbuBapa T3 & T5 Cegah Ponteng
Motivasi T3 & T5
Kar. Pend. Khas
(Koku)
22 23 24 25 26 27 28
Program NTB Ziarah Cakna
Mentor Mentee Karnival Anti
Dadah

29 30
Laporan Disiplin
Kutip Data NILAM
Guru Penyayang


26

Info Pengurusan SMK Padang Tengku 2019

TAKWIM PERSEKOLAHAN 2019 SMK PADANG TENGKU
APRIL
ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD
1 2 3 4 5 6 7
Mesy JK Mesy Panitia 2 Perkhemahan Perkhemahan Perkhemahan
Keseluruhan Kaunseling Bersepadu Unit Bersepadu Unit Bersepadu Unit
Perkhemahan Berfokus Beruniform 2019 Beruniform 2019 Beruniform 2019
8 9 10 11 12 13 14
Bulan PSS/KM1M Mesy JK Sukan & Mesy Kurikulum 2
Assalamualaikum Permainan Bil Bengkel
Cikgu/Guru 2/2019 Pengurusan Buku
Penyayang Teks
Perjumpaan
UBK/PRS
15 16 17 18 19 20 21
Konsultasi Bersama Gerakan Operasi
IbuBapa T3 & T5 Cegah Ponteng
Motivasi T3 & T5
Kar. Pend. Khas
(Koku)
22 23 24 25 26 27 28
Program NTB Ziarah Cakna
Mentor Mentee Karnival Anti
Dadah

29 30
Laporan Disiplin
Kutip Data NILAM
Guru Penyayang


26

Info Pengurusan SMK Padang Tengku 2019

TAKWIM PERSEKOLAHAN 2019 SMK PADANG TENGKU
MEI
ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD
1 2 3 4 5
Hari Pekerja Ceramah &
Pameran AADK 2


6 7 8 9 10 11 12
Hari HOL Pahang Mesy Guru Bil 2/19 Bengkel Teknik Bengkel Teknik
Menjawab SPM Menjawab SPM
MP Teras Fasa 2 MP Teras Fasa 2

13 14 15 16 17 18 19
Program NTB Guru Penyayang Mesy Kewangan 2 Hari Wesak
Ceramah Anti Buli Mesy HEM 2
& Jenayah Ujian Psikometrik
T3
20 21 22 23 24 25 26
Semakan buku Ceramah Sahsiah & Hari Nuzul Al- Mesy Laporan Disiplin
nota/latihan Fasa 2 Disiplin Quran Kecemerlangan Ambang Syawal
Anugerah Mesy JK Unit SPM/PT3 Kutip Data NILAM
Kehadiran Penuh Beruniform Prog Anti Dadah
Mentor Mentee Ujian Minda Sihat
27 28 29 30 31

27

Info Pengurusan SMK Padang Tengku 2019

TAKWIM PERSEKOLAHAN 2019 SMK PADANG TENGKU
MEI
ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD
1 2 3 4 5
Hari Pekerja Ceramah &
Pameran AADK 2


6 7 8 9 10 11 12
Hari HOL Pahang Mesy Guru Bil 2/19 Bengkel Teknik Bengkel Teknik
Menjawab SPM Menjawab SPM
MP Teras Fasa 2 MP Teras Fasa 2

13 14 15 16 17 18 19
Program NTB Guru Penyayang Mesy Kewangan 2 Hari Wesak
Ceramah Anti Buli Mesy HEM 2
& Jenayah Ujian Psikometrik
T3
20 21 22 23 24 25 26
Semakan buku Ceramah Sahsiah & Hari Nuzul Al- Mesy Laporan Disiplin
nota/latihan Fasa 2 Disiplin Quran Kecemerlangan Ambang Syawal
Anugerah Mesy JK Unit SPM/PT3 Kutip Data NILAM
Kehadiran Penuh Beruniform Prog Anti Dadah
Mentor Mentee Ujian Minda Sihat
27 28 29 30 31

27

Info Pengurusan SMK Padang Tengku 2019

TAKWIM PERSEKOLAHAN 2019 SMK PADANG TENGKU
JUN
ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD
1 23 4 5 6 7 8 9
Hari Raya Puasa Hari Raya Puasa10 11 12 13 14 15 16
Halatuju Kerjaya Mesy Panitia 3
Dlm Pendidikan T4 LADAP Literasi
& T5 Maklumat
Intervensi Merokok
Bersama KKPT
17 18 19 20 21 22 23
Program NTB Mesy Kurikulum 3
Mentor Mentee Ujian Psikometrik
T4

24 25 26 27 28 29 30
Mesy. JK Kelab & Mesy PBS 2 Laporan Disiplin Kem Jejak Kem Jejak
Persatuan Mesy AJK NILAM 2 Kutip Data NILAM Gemilang SPM Gemilang SPM
Jelajah Cakna Kem Jejak
Kehadiran Gemilang SPM


28

Info Pengurusan SMK Padang Tengku 2019

TAKWIM PERSEKOLAHAN 2019 SMK PADANG TENGKU
JUN
ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD
1 23 4 5 6 7 8 9
Hari Raya Puasa Hari Raya Puasa10 11 12 13 14 15 16
Halatuju Kerjaya Mesy Panitia 3
Dlm Pendidikan T4 LADAP Literasi
& T5 Maklumat
Intervensi Merokok
Bersama KKPT
17 18 19 20 21 22 23
Program NTB Mesy Kurikulum 3
Mentor Mentee Ujian Psikometrik
T4

24 25 26 27 28 29 30
Mesy. JK Kelab & Mesy PBS 2 Laporan Disiplin Kem Jejak Kem Jejak
Persatuan Mesy AJK NILAM 2 Kutip Data NILAM Gemilang SPM Gemilang SPM
Jelajah Cakna Kem Jejak
Kehadiran Gemilang SPM


28

Info Pengurusan SMK Padang Tengku 2019

TAKWIM PERSEKOLAHAN 2019 SMK PADANG TENGKU
JULAI
ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD
1 2 3 4 5 6 7
Ceramah Sahsiah &
Perilaku Pelajar


8 9 10 11 12 13 14
Guru Penyayang LADAP 5
Intervensi
Psikometrik

15 16 17 18 19 20 21
Mentor Mentee Mesy. JK Sukan & Intervensi
Permainan Psikometrik


22 23 24 25 26 27 28
Mesy Kutip Data NILAM
Kecemerlangan
SPM/PT3

29 30 31
Program NTB Laporan Disiplin
Guru Penyayang
29

Info Pengurusan SMK Padang Tengku 2019

TAKWIM PERSEKOLAHAN 2019 SMK PADANG TENGKU
JULAI
ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD
1 2 3 4 5 6 7
Ceramah Sahsiah &
Perilaku Pelajar


8 9 10 11 12 13 14
Guru Penyayang LADAP 5
Intervensi
Psikometrik

15 16 17 18 19 20 21
Mentor Mentee Mesy. JK Sukan & Intervensi
Permainan Psikometrik


22 23 24 25 26 27 28
Mesy Kutip Data NILAM
Kecemerlangan
SPM/PT3

29 30 31
Program NTB Laporan Disiplin
Guru Penyayang
29

Info Pengurusan SMK Padang Tengku 2019

TAKWIM PERSEKOLAHAN 2019 SMK PADANG TENGKU
OGOS
ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD
1 2 3 4
Kar. Seni Visual
Unit Beruniform


5 6 7 8 9 10 11
Guru Penyayang SEGAK SEGAK Ceramah Sahsiah Hari Raya Haji
SEGAK Pelajar Perempuan
SEGAK

12 13 14 15 16 17 18
Hari Raya Haji Hari Raya Haji


19 20 21 22 23 24 25
Mentor Mentee LADAP 6 Pelancaran Bulan
Mesy HEM 3 Kemerdekaan
Ujian Psikometrik Ceramah Motivasi
T3 (IKP) Bersama IbuBapa
26 27 28 29 30 31
Program Laporan Disiplin Hari Kebangsaan
Kemerdekaan Kutip Data NILAM

30

Info Pengurusan SMK Padang Tengku 2019

TAKWIM PERSEKOLAHAN 2019 SMK PADANG TENGKU
OGOS
ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD
1 2 3 4
Kar. Seni Visual
Unit Beruniform


5 6 7 8 9 10 11
Guru Penyayang SEGAK SEGAK Ceramah Sahsiah Hari Raya Haji
SEGAK Pelajar Perempuan
SEGAK

12 13 14 15 16 17 18
Hari Raya Haji Hari Raya Haji


19 20 21 22 23 24 25
Mentor Mentee LADAP 6 Pelancaran Bulan
Mesy HEM 3 Kemerdekaan
Ujian Psikometrik Ceramah Motivasi
T3 (IKP) Bersama IbuBapa
26 27 28 29 30 31
Program Laporan Disiplin Hari Kebangsaan
Kemerdekaan Kutip Data NILAM

30

Info Pengurusan SMK Padang Tengku 2019

TAKWIM PERSEKOLAHAN 2019 SMK PADANG TENGKU
SEPTEMBER
ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD
30 1
Laporan Disiplin Awal Muharam
Kutip Data NILAM


2 3 4 5 6 7 8
Mesy. JK Kelab & Motivasi T3 & T5
Persatuan


9 10 11 12 13 14 15
Hari Keputeraan Ujian Psikometrik Kar. Seni Budaya
SBP Yang T5 (IKK) (Bulan
Dipertuan Agong Kemerdekaan)

16 17 18 19 20 21 22
Penutupan Bulan Hari Malaysia
Kemerdekaan LADAP 7
Hari Kantin

23 24 25 26 27 28 29
Mentor Mentee Jelajah Cakna

31

Info Pengurusan SMK Padang Tengku 2019

TAKWIM PERSEKOLAHAN 2019 SMK PADANG TENGKU
SEPTEMBER
ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD
30 1
Laporan Disiplin Awal Muharam
Kutip Data NILAM


2 3 4 5 6 7 8
Mesy. JK Kelab & Motivasi T3 & T5
Persatuan


9 10 11 12 13 14 15
Hari Keputeraan Ujian Psikometrik Kar. Seni Budaya
SBP Yang T5 (IKK) (Bulan
Dipertuan Agong Kemerdekaan)

16 17 18 19 20 21 22
Penutupan Bulan Hari Malaysia
Kemerdekaan LADAP 7
Hari Kantin

23 24 25 26 27 28 29
Mentor Mentee Jelajah Cakna

31

Info Pengurusan SMK Padang Tengku 2019

TAKWIM PERSEKOLAHAN 2019 SMK PADANG TENGKU
OKTOBER
ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD
1 2 3 4 5 6
Mesy. JK LADAP Pengurusan
Kecemerlangan APDM
Koku Bil 3/2019 Prog DWEN

7 8 9 10 11 12 13
Mesy PBS 3 HARI SUKAN
Ceramah Kesihatan NEGARA
Mental
Khidmat
Masyarakat
14 15 16 17 18 19 20
Anugerah NILAM Mesy Kewangan 3
Lawatan PRS

21 22 23 24 25 26 27
Guru Penyayang Hari Anugerah Hari Keputeraan Hari Deepavali
Kokurikulum Sultan Pahang


28 29 30 31 ←
Mesy Panitia 4 Mesy Kurikulum 4 Penghantaran
Jelajah Cakna Anugerah Buku Laporan
Kehadiran Penuh 2 Aktiviti
Laporan Disiplin Kokurikulum
Ceramah Giat Mara


32

Info Pengurusan SMK Padang Tengku 2019

TAKWIM PERSEKOLAHAN 2019 SMK PADANG TENGKU
OKTOBER
ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD
1 2 3 4 5 6
Mesy. JK LADAP Pengurusan
Kecemerlangan APDM
Koku Bil 3/2019 Prog DWEN

7 8 9 10 11 12 13
Mesy PBS 3 HARI SUKAN
Ceramah Kesihatan NEGARA
Mental
Khidmat
Masyarakat
14 15 16 17 18 19 20
Anugerah NILAM Mesy Kewangan 3
Lawatan PRS

21 22 23 24 25 26 27
Guru Penyayang Hari Anugerah Hari Keputeraan Hari Deepavali
Kokurikulum Sultan Pahang


28 29 30 31 ←
Mesy Panitia 4 Mesy Kurikulum 4 Penghantaran
Jelajah Cakna Anugerah Buku Laporan
Kehadiran Penuh 2 Aktiviti
Laporan Disiplin Kokurikulum
Ceramah Giat Mara


32

Info Pengurusan SMK Padang Tengku 2019

TAKWIM PERSEKOLAHAN 2019 SMK PADANG TENGKU
NOVEMBER
ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Pemulangan Buku Pemulangan Buku Mesy Akhir Guru Hari Keputeraan
Teks Teks Bil 3/19 Nabi
Pengisian PAJSK Pengisian PAJSK Mesy HEM 4 Muhammad
oleh guru kelas oleh guru kelas Semakan Register S.A.W
Ceramah Kolej
11 12 13 14 15 16 17
Laporan 6 Aktiviti Jamuan Asrama
Kokurikulum


18 19 20 21 22 23 24
Pemulangan Buku Pemulangan Buku Penyemakan Fail Semakan Register
Teks Teks Kokurikulum
Penyemakan Fail Penyemakan Fail
Kokurikulum Kokurikulum
25 26 27 28 29 30
33

Info Pengurusan SMK Padang Tengku 2019

TAKWIM PERSEKOLAHAN 2019 SMK PADANG TENGKU
NOVEMBER
ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Pemulangan Buku Pemulangan Buku Mesy Akhir Guru Hari Keputeraan
Teks Teks Bil 3/19 Nabi
Pengisian PAJSK Pengisian PAJSK Mesy HEM 4 Muhammad
oleh guru kelas oleh guru kelas Semakan Register S.A.W
Ceramah Kolej
11 12 13 14 15 16 17
Laporan 6 Aktiviti Jamuan Asrama
Kokurikulum


18 19 20 21 22 23 24
Pemulangan Buku Pemulangan Buku Penyemakan Fail Semakan Register
Teks Teks Kokurikulum
Penyemakan Fail Penyemakan Fail
Kokurikulum Kokurikulum
25 26 27 28 29 30
33

Info Pengurusan SMK Padang Tengku 2019

TAKWIM PERSEKOLAHAN 2019 SMK PADANG TENGKU
DISEMBER
ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD
30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
Hari Krismas

34

Info Pengurusan SMK Padang Tengku 2019

TAKWIM PERSEKOLAHAN 2019 SMK PADANG TENGKU
DISEMBER
ISNIN SELASA RABU KHAMIS JUMAAT SABTU AHAD
30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
Hari Krismas

34


Click to View FlipBook Version