The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by ummihasya, 2019-11-19 02:13:16

BAKTI 2018

BAKTI 2018_DRAFT

sseekkooSlleaadhhemrmaeepnnMeenneggmaaahhckukeeEKbbdMaeaagninriselggamhsisMaiaKelnaaaujenunnK-gpepjaaaa4yadnda1naaPnnaggstttieeTnneggrkkcuuapai

ISI KANDUNGAN

   BAKTI - 41                                   
8 KATA ALU-ALUAN

KPPM
Dr Mazslee
Pengetua
YDP PIBG
Ketua Editor Guru
Ketua Pelajar


VISI, MISI, LAGU SEK, DSB

16 PENGGERAK DINAMIK SMKPT
1»»5p7 PENTADBIR

STAFF
PENGAWAS’
PRS
PSS
EXCO ASRAMA
KELAB SILATURRAHIM

31 GEMILANG SMKPT

PT3
SPM
OLAHRAGAWAN
OLAHRAGAWATI
PENCAPAIAN SEPANJANG TAHUN

2»»8p7 3»»3p7
41 DIMENSI KOKURIKULUM
64 HIGHLIGTS OF THE YEAR 2018

Berdirilah dengan optimis, semoga langkah
tidak pincang lagi.

81 LEDAKAN ILHAM
91 ALBUM KELAS

Kenangan, biarpun manis dan segar dalam
ingatan

tak terjangkau oleh pandangan
Ingin diulang, tiada lagi teman-teman

1»»0p17

SSeeubnintagikiKs aKtaen, angan

Jangan pernah anda menyesali hari-harimu

yang telah dilewati,

tetapi jadikanlah harimu yang membuatmu

bahagia menjadi kenangan
terindah, jadikan harimu yang buruk
menjadi sebuah pengalaman yang

berharga

MAJALAH BAKTI INI, HAK MILIK:

____________________________
____________________________
____________________________

TINTA KETUA EDITOR

SRidaEngDAKSI

PN FAUZIAH BINTI MAT DATAR tn haji abdul rani b PN HIDAYATUL SHOLIHA BT
- PENYELARAS BAKTI 2018 wahab ISMAIL
- JURUGAMBAR - GURU PENOLONG KANAN - SETIAUSAHA BAKTI
- EDITOR GRAFIK - JURUGAMBAR
HAL EHWAL MURID
Sebagai pembuka kata, saya ingin - PENASIHAT BAKTI
mengucapkan jutaan terima kasih
kepada Sidang Redaksi kerana PN YUSAINI BINTI JUSOH PN NORSAFRINI BINTI
telah berpenat lelah bersama-sama - EDITOR GRAFIK AZAHAN
dalam usaha menjayakan penerbitan - EDITOR GRAFIK
majalah Bakti edisi-41 tahun 2018.
EN MAT SAUFIAN BIN MAT EN HUSAIMI BIN IBRAHIM
Tidak dilupakan juga kepada Yang - EDITOR GRAFIK - EDITOR GRAFIK
Berusaha, En Ahmad b Yusof dan - JURUGAMBAR - REKA LETAK KULIT
seluruh warga SMKPT yang telah
memberi sokongan dan kerjasama yang MAJALAH
padu sehingga terbitnya BAKTI tahun ini.

Bagi saya, BAKTI merupakan
satu wadah bagi menyampaikan segala
kejayaan pelajar-pelajar SMKPT samada
dalam bidang Ko-kurikulum mahupun
Kurikulum.

Di sini, saya sekali lagi dengan
rasa rendah diri dan rasa hormatnya
merakamkan penghargaan dan terima
kasih kepada semua yang terlibat secara
langsung ataupun tidak langsung dalam
penerbitan BAKTI ini,

Akhir sekali, saya ingin
mengucapkan selamat membaca kepada
warga SMKPT dan memohon maaf
jika terdapat sebarang kesilapan dan
ketidaksempurnaan dalam majalah ini.

Semoga warga SMKPT akan terus
memberi sokongan dan dorongan
kepada Sidang Redaksi agar kualiti
Majakah BAKTI ini akan dipertingkatkan
sekaligus dapat memberi informasi serta
kenangan yang dapat kita simpan buat
selama-lamanya.

Sekian, terima kasih.

BAKTI 2018

EN ABDUL HAMID BIN ISMAIL EN HAMDAN BIN RAMLI TN HJ ASRI BIN MAT EN HAZRIL BIN NORDIN
YAMIN - MAKLUMAT AM
- JURUGAMBAR - JURUGAMBAR - PEGAWAI IKLAN DAN - UNIT KO-KURIKULUM

PEMASARAN

PN ROSIDARUYANI BT PN NOOR AINI BINTI PN NIK HAWA BINTI NIK MAT PN SITI HUDZAIFAH BT
ISHAK ISHAK - MAKLUMAT AM ABU BAKAR
- MAKLUMAT KHAS - PEGAWAI IKLAN DAN - UNIT KURIKULUM - PENOLONG SETIAUSAHA

SEKOLAH PEMASARAN BAKTI
- MAKLUMAT KHAS

SEKOLAH

PN MASWATI BINTI ABD MALEK PN NOOR AZMA BT CHE BUSU PN AZIZAH BINTI ZAINUDDIN PN ROZANA BINTI
- MAKLUMAT AM MAAROP
- MAKLUMAT AM - MAKLUMAT AM - UNIT BAHASA INGGERIS - PEGAWAI IKLAN DAN

- UNIT AGAMA ISLAM - UNIT BAHASA MELAYU PEMASARAN

Sejarah Pengetua

TN HJ ABD WAHAB EN. WIN BIN YASSIN TN HJ ZAKARIA DERANI TN HJ AHMAD KAMAL
1965-1966 1967-1968 1969-1980 ABD MAJID
1980-1982

TN HJ FADZILAH HJ TN HJ AHMAD @ TN HJ JUSOH HASSAN TN HJ ZAKARIA IMAM
MOHD NOR MOHAMED ISMAIL 1985-1989 IMAN
1982-1983
1984-1985 1989-1998

TN HJ SOBIRIN HJ DULI EN. KAMALUDIN DAUD HJH ROBIAH HASSAN TN HJ SYED MOHAMED
1998 1999-2004 2004-2007 SYED AGIL
2007-2009

TN HJ ABDULLAH PN. ROZITA EN. ABDUL AZIZ EN. TAFRI MOHD AMIN
MOHD YUSOF KAMARUDDIN ABDULLAH MAC 2017-FEB 2018
2007 2015-2017
2009-2015

6 SMK PADANG TENGKU

Pengenalan

Sejarah Sekolah

Sekolah Menengah Padang Tengku (SMKPT) terletak di Padang Tengku, Kuala Lipis,
Pahang. Sekolah ini telah dibuka pada 4 Januari 1965, bermula dengan sebuah
bangunan setingkat yang dinamakan bangunan Balik Angin. Pengetua pertama
sekolah iaitu Tuan Haji Abdul Wahab Bin Sidek bersama 3 orang guru yang menyertai
program RTC (Regional Training Centre) telah mendaftarkan sendiri kumpulan pertama
pelajar SMKPT seramai 67 orang.

Blok bangunan kelas telah bertambah dari semasa ke semasa. Antara blok/bangunan
yang terbaru ialah Blok UUM yang menempatkan murid tingkatan 4, 3 dan 1, Blok UTM
yang menempatkan tingkatan 5 dan 3 dan yang terkini ialah Bengkel TM yang baru sahaja
menerima kunci pada tahun 2012. Selaras dengan era globalisasi, SMK Padang Tengku
juga mempunyai dua buah makmal komputer dan jaringan internet tanpa wayer (wireless)
untuk kemudahan murid mengakses internet. Selain itu, terdapat sebuah surau untuk
murid beribadat dan melakukan aktiviti keagamaan. Sekolah ini telah melaksanakan sesi
persekolahan satu sesi bermula pada Oktober 2004. Kelas bermula pada jam 7.40 pagi dan
berakhir pada jam 2.40 petang bagi semua aliran.

Bermula tahun 2002 beberapa aliran diperkenalkan iaitu sains tulen, teknologi
maklumat dan mata pelajaran vokasional (MPV) iaitu Tanaman Makanan dan Landskap
Nurseri. Selaras dengan perkembangan pendidikan vokasional aliran Pendidikan Asas
Vokasional Menengah Atas (PVMA) pula diperkenalkan bagi menggantikan mata pelajaran
Tanaman Makanan. Pada tahun 2015 Kelas Pendidikan Khas pula diwujudkan dan sehingga
kini terdapat 8 orang pelajar dalam kelas tersebut. Di samping itu juga pelbagai bilik khas
yang diwujudkan seperti galeri sekolah, galeri seni, galeri sanis dan rumah cendawan.

PERASMIAN SMKPT pada tahun 1975 oleh En. Chan Siang Sun.

BAKTI 2018 / EDISI KE-41 7

Pengenalan

K ata Alu-Aluan

MENTERI PENDIDIKAN MALAYSIA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan Selamat Sejahtera.
Sekalung tahniah saya hadiahkan buat Sidang Redaksi Majalah atas

kejayaan menerbitkan majalah sekolah bagi tahun 2018. Bagi pihak
Kementerian Pendidikan Malaysia, segala jerit payah dan sumbangan dalam
penerbitan majalah merupakan usaha yang dihargai kerana ia satu usaha
murni dalam merakamkan sejarah bangsa dari segenap sudut.

Pihak Kementerian mengambil pelbagai inisiatif ke arah melahirkan generasi yang cemerlang dan terdidik
bagi menjana rakyat dan masyarakat yang memiliki minda kelas pertama. Sebarang usaha penambahbaikan
secara konsisten dan istiqamah diperlukan bagi memastikan mutu pendidikan Negara kita setanding dengan
pendidikan di Negara-negara maju.

Penerapan nilai dan akhlak merupakan tunjang kepada kemenjadian pembentukan diri seseorang murid
secara holistik selaras Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Pelajar seharusnya dilengkapi ilmu dan akhlak untuk
menjadi warga yang memberikan sumbangan yang bermakna kepada agama, bangsa dan tanah air. Ilmu
semata-mata tanpa dihiasi dengan akhlak mulia dan karakter yag dinamik tidak cukup untuk menjadikan
seseorang itu berjaya dan berguna kepada masyarakat.

Perpaduan adalah teras kepada pembentukan Negara dan telah menjadi agenda pendidikan sejak Penyata
Razak 1956 lagi. Ia bertujuan untuk merapatkan jurang antara kaum demi memupuk perpaduan nasional
melalui penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa perpaduan, dan bahasa pengantar
di sekolah. Walau bagaimanapun, penguasaan Bahasa Inggeris tidak kurang juga pentingnya kerana ia
memperlihatkan kematangan pemikiran pelajar dalam menerima ilmu sekaligus menempatkan warga Malaysia
mampu bersaing di peringkat global.

Dalam pelaksanaan pelbagai aktiviti integrasi melalui program penerbitan majalah sekolah ini, Kementerian
berharap usaha ini dapat mencapai matlamatnya iaitu untuk melahirkan generasi Malaysia yang mempunyai
identiti nasional yang kukuh serta menerima, menghormati dan menghayati keunikan pelbagai kaum Negara
ini. Saya berharap agar suasana pembelajaran dan pengajaran di sekolah akan dipenuhi dengan budaya kasih
sayang, kegembiraan dan saling hormat menghormati.

Akhir kata, tahniah dan syabas diucapkan kepada Sidang Redaksi serta semua pihak yang telah berusaha
gigih bagi merealisasikan penerbitan majalah sekolah ini.

Selamat Maju Jaya.

“PENDIDIKAN ADALAH KEGEMBIRAAN, KASIH SAYANG DAN SALING HORMAT-MENGHORMATI”

DR. MASZLEE BIN MALIK

8 SMK PADANG TENGKU

Pengenalan

K ata Alu-Aluan

KETUA PENGARAH
PELAJARAN MALAYSIA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera dan Salam Negaraku Malaysia.

Ucapan terima kasih kepada warga sekolah kerana sudi memberi ruang kepada saya
untuk menyampaikan sepatah dua katadalam majalah sekolah bagi tahun 2018.

Ucapan tahniah dan syabas buat warga sekolah khususnya sidang redaksi majalah yang
telah berjaya menerbitkan majalah sekolah 2018. Juga ucapan terima kasih kepada semua
pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung bagi menyempurnakan penerbitan
majalah sekolah ini.

Saya yakin majalah sekolah ini dapat memperlihatkan solidariti, komitmen, usaha,
dan kegigihan dalam meneruskan legasi kegemilangan sekolah. Semoga majalah sekolah
ini dijadikan sebagai panduan bagi meningkatkan semangat cinta terhadap sekolah serta
meneruskan budaya penyayang dalam kalangan warga sekolah.

Akhir kata, saya menyeru kepada semua warga sekolah untuk sama-sama
menggembeling tenaga dengan penuh iltizam ke arah mempertingkatkan penguasaan ilmu
demi kejayaan dan kegemilangan agama, bangsa dan negara. Saya berharap usaha murni
ini dapat memenuhi visi pendidikan dan aspirasi murid untuk keperluan negara pada masa
hadapan.

SELAMAT MAJU JAYA!

DATUK DR. AMIN BIN SENIN

BAKTI 2018 / EDISI KE-41 9

Pengenalan

K ata Alu-Aluan

Pegawai Pendidikan Daerah Lipis

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Salam
Sejahtera.

Sekalung penghargaan buat warga sekolah kerana membu-
ka ruang kepada saya untuk menitipkan serangkaian anekdot dalam Majalah BAKTI bagi
tahun 2018. Penerbitan majalah ini merupakan satu usaha murni untuk merakam sejarah
bangsa dari segenap sudut.Jerih payah dan sumbangan untuk merealisasikan penerbitan
sebegini amatlah di hargai.

Penerapan nilai dan akhlak merupakan tunjang utama pembentukan kemenjadian
murid secara holistik selari dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Usaha sebegini perlu
dilaksanakan secara konsisten dan istiqamah tanpa mengenal erti jemu. Matlamat terakh-
ir kita ialah memastikan tahap pendidikan negara setanding dengan negara-negara maju
tetapi menurut acuan kita sendiri. Sebagaimana harapan yang dititipkan oleh Menteri
Pendidikan, Generasi muda Malaysia perlu disemai dengan jati diri nasional yang kukuh.
Seterusnya menerima, menghormati dan menghayati keunikan kepelbagaian kaum di
Malaysia.

Menerusi ruangan ini, saya dengan penuh keikhlasan menitipkan penghargaan kepa-
da semua warga sekolah yang menjayakan penerbitan majalah ini.Saya yakin dan percaya
penerbitan seumpama ini dapat memperlihatkan solidariti, komitmen dan kegigihan da-
lam meneruskan legasi kegemilangan warga SMKPT. Mudah-mudahan usaha ini dapat me-
menuhi visi pendidikan dalam rangka penyediaan asset kepimpinan negara yang mapan.

Selamat Maju Jaya.
ENCIK AMIN NOLLAH BIN LATEH

10 SMK PADANG TENGKU

Pengenalan

K ata Alu-Aluan

PENGETUA SMK PADANG TENGKU

Assalamualaikumwarahmatullahiwabarakatuh dan Salam
Sejahtera.

Suka cita saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi –tinggi tahniah
kepada Sidang Redaksi Majalah Bakti Edisi ke-41. Terima kasih juga kepada semua pihak
yang memberikan kerjasama dan sokongan sehingga majalah ini diterbitkan dan berada
dalam tangan pembaca khususnya warga SMK Padang Tengku.

Walaupun teknologi canggih dalam talian dan teknologi komunikasi pada masa kini
telah mengambil alih sebahagian besar naskah penulisan tradisional, namun SMK Padang
Tengku masih mampu untuk mengekalkan penerbitan Majalah Bakti dalam bentuk yang
sedia ada untuk kesekian kalinya. Penerbitan Majalah Bakti ini bukan sekadar catatan
kenangan indah zaman persekolahan, bahkan melestarikan sistem pendidikan kebangsaan
menerusi semangat kerjasama dan kekitaan dalam kalangan warga sekolah.

Dalam mengharungi cabaran pendidikan dunia yang semakin mencabar ini seper-
ti Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Abad ke-21, Kemahiran Berfikir Aras Tinggi
(KBAT) dan Dual Language Programme (DLP) perlu dilaksanakan oleh para guru dengan
penuh tanggungjawab dan memerlukan pengorbanan, kesediaan, ketelusan serta keprofe-
sionalisme untuk mengharunginya. Semoga SMK Padang Tengku terus berjaya melahirkan
modal insan cemerlang duniawi dan ukhrawi.

Akhir kata, saya berharap agar semua warga SMK Padang Tengku akan terus melipat-
gandakan usaha untuk meraih kejayaan dalam semua bidang. Saya merakamkan seting-
gi-tinggi penghargaan kepada semua yang terlibat secara langsung bagi menjayakan pe-
nerbitan Majalah Bakti edisi ke-41 pada tahun 2018.

Sekian, terima kasih.

EN AHMAD BIN MOHD YUSOF a.m.p

BAKTI 2018 / EDISI KE-41 11

Pengenalan

VISI Pendidikan Berkualiti, Insan Terdidik, Negara Sejahtera.

MISI Melestarikan Sistem Pendidikan yang Berkualiti untuk
Membangunkan Potensi Individu bagi Memenuhi Aspirasi Negara.

Piagam Pelanggan

Dalam usaha menjadikan SMKPT terbaik dan dinamik, kami dengan penuh tekad
dan iltizam berikrar menyempurnakan hak-hak pelanggan kami seperti berikut:

Kepada Pelajar
Memastikan pelajar mendapat pendidikan berkualiti dan menyediakan iklim

sekolah yang baik dan sesuai untuk pembelajaran.
Memberikan peluang kepada semua pelajar mengembangkan bakat dan potensi

dalam aktiviti kokurikulum.

Kepada Staf
Memastikan semua guru mendapat kemudahan terbaik bagi mereka

menghasilkan pengajaran yang berkualiti.
Menyediakan kemudahan secukupnya kepada kakitangan bagi menjalankan

tugas dengan cekap dan berkesan.

Kepada Ibu Bapa
Memastikan semua ibu bapa mendapat perkhidmatan berkualiti dan mesra
apabila berurusan dengan pihak sekolah. Ibu bapa akan mendapat maklumat

yang terkini daripada pihak sekolah.

Kepada Masyarakat
Memberi peluang kepada masyarakat untuk turut serta dalam aktiviti-aktiviti

sekolah dan bersama-sama memajukan sekolah.

Kepada Negara
Melahirkan warga negara yang cergas, berilmu, bertakwa, berakhlak,
kreatif, inovatif, berketrampilan serta berupaya memberi sumbangan untuk

kemakmuran negara.

12 SMK PADANG TENGKU

Pengenalan

MOTO Marilah Menuju Kejayaan

Lagu Sekolah Logo Sekolah

Sekolah Menengah Padang Tengku OBOR Semangat Guru Dan Murid Yang
Sekolah Mulia Berjasa Menjadikan Ilmu Sebagai Teras
TIGA Kehidupan
Tempat Kami Bersama-Sama GELUNG
Mencapai Cita Mulia BUNGA Pembentukan Peribadi Murid
PADI Cemerlang Melalui Sukan
Sekolah Menengah Padang Tengku BUKU
Maju Dalam Pelajaran MERAH Penglibatan Dan Kecemerlangan
Dalam Kokurikulum
Gagah Di Semua Bidang Sukan BIRU
Sentiasa Takwa Pada Tuhan Sumber Dalam Pencarian Ilmu
KUNING
Pengetahuan Kami Perkaya Semangat Juang Yang Gigih
Budaya Kami Bela Untuk Kecemerlangan Ilmu

Memperjuangkan Mutu Bangsa Kemajuan, Kejayaan Dan
Untuk Malaysia Kita Perpaduan Warga Sekolah

Sekolah Menengah Padang Tengku Kesetiaan Yang Berasaskan
Sekolah Mulia Berjasa Rukun Negara

Menuju Cita-Cita Bangsa
Berbakti Pada Negara

BAKTI 2018 / EDISI KE-41 13

SMK PADANG TENGKU

mempersembahkan

Fantastic
Eight OF

SMK PADANG
TENGKU

PENGETUA EN AHMAD BIN MOHD YUSOF | GURU PENOLONG KANAN PENTADBIRAN &
KURIKULUM PN HARINAWATI BINTI HUSSAIN | GURU PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
TN HJ ABD RANI BIN WAHAB | GURU PENOLONG KANAN KOKURIKULUM YM RAJA ABIDIN
BIN RAJA SALLEH | GURU KANAN SAINS & MATEMATIK PN RAHIMAH BINTI MAT LAZIM |
GURU KANAN KEMANUSIAAN PN SHAMSIAR BINTI SHAMSUDIN | GURU KANAN BAHASA PN
NORIAH BINTI ABD SAMAD | GURU KANAN VOTEK PN KHAIRUN NIDA BINTI ABD MAJID

14 SMK PADANG TENGKU

BARISAN BELAKANG DARI KIRI:

Pn Fadilah, Pn Nik Rosida, En Mohd Syahrizalman, En Abdul Hamid, En Mat Saufian, En Hanif, En Abdullah, En
Pn Siti Junaida, Pn Asmaliza

BARISAN TENGAH DARI KIRI:

Pn Haliza, Cik Nik Nurliyana, Pn Hjh Suriyati, Cik Aziah Razak, Pn Nik Hawa, Cik Nurul Aina, Pn Nor Hayati, Pn N
Pn Fauziah, Pn Noor Azma, Pn Norazmira, Pn Marini, Pn Nur Haslindda, Pn Siti Rohana, Pn Siti Hudzaifah, Pn N

BARISAN DEPAN DARI KIRI:

Pn Siti Nazar Hanum, Cik Norini, Pn Nurul Husna, Pn Hafizah, Pn Ziti Akmal, Pn Hjh Maswati, Pn Khairun Nida
YM Raja Abidin (GPK KO) Pn Noriah, Pn Shamsiar, Pn Noraini, Pn Siti Fatimah, Cik Norhashimah, Pn Azizah, Pn

Tiada dalam gambar:

Pn Nurul Eliana, Pn Yusaini, En Ahmad Ridzuan.

n Khairul Hisham, En Norhusaimi, En Suhaimi, Tn Hj Asri, En Hamdi, En Hazril, En Hamdan, En Kamarul Azuwan,

Nor Amira, Cik Nur Hayatt, Cik Norlaila, Pn Noraini, Pn Hidayatul Sholiha, Pn Nurul Aini, Pn Siti Alifah,
Norsuziela, Pn Rinawati, Cik Nurul Ainen , Pn Aziah Bero, Pn Noor Hasmah, Cik Farah, Pn Nor Haslinda

Pn Rahimah, Tn Hj Rani (GPK HEM) , En Ahmad (PENGETUA), Pn Harinawati (GPK Pent),
n Norzulaila

BAKTI 2018 / EDISI KE-41 16

Penggerak Dinamik

SENARAI STAF AKADEMIK 2018 SMK PADANG TENGKU

Bil Nama Guru Nama Jawatan Tarikh Mula Tarikh Tarikh Naik Tarikh Sah Tarikh Mula
Dan Gred Dilantik Disahkan Pangkat Gred Skrg Di SMKPT
01 Ahmad Bin Mohd Yusof 03/10/1987 01.01.2012 01/02/18
02 Harinawati Binti Hussain Pengetua 01/08/1987 01/08/95 01.01.2012 04/05/92
03 Abdul Rani Bin Wahab 01/08/92 01/03/86 01/01/2018 29/09/15
04 Raja Abidin Bin Raja Salleh DG 54 01/03/85 01/08/02 01/01/12 DG54 29/06/99
05 Khairun Nida Binti Abd Majid 01/08/99 06/01/00 01/01/12 06/01/97
06 Noriah Binti Abdul Samad GPK Kurikulum 06/01/97 01/09/96 14/01/12 01/01/18 01/01/97
07 Shamsiar Binti Shamsudin DG 52 01/09/93 '01/08/98 20/02/12 DG 52 02/01/01
08 Rahimah Bt Lazim @ Mat Lazim 02/05/95 01/09/97 14/01/12 01/01/00
09 Mohd Syahrizalman Bin Mat Saman GPK HEM 01/09/94 27/07/03 14/01/12 01/01/18 01/06/05
10 Abdullah Bin Mohamed DG 52 01/09/01 08/01/2000 16/03/16 DG 52 05/05/97
11 Noraini Binti Salleh 01/08/97 02/02/01 01/08/15 16/01/07
12 Norazmira Binti Awang GPK Koko 02/02/99 01/08/02 01/02/17 01/01/18 01/07/00
13 Nor Hayati Binti Muhammad DG 52 01/08/99 01/08/01 01/08/09 DG 52 08/06/98
14 Maswati Binti Abd. Mali @ Abd. Malik KB Votek 01/08/98 19/08/01 01/08/2017 01/06/11
15 Azizah Binti Zainuddin DG 52 19/08/98 01/08/02 19/08/16 14/01/18 09/01/08
16 Ziti Akmal Binti Mohd. Akil 01/08/99 01/12/01 01/08/17 DG 52 05/01/98
17 Nik Rosida Binti Yusof KB Bahasa 01/12/98 17/06/03 01/12/16 08/02/07
18 Abdul Hamid Bin Ismail DG 52 17/06/02 01/09/04 29/11/11 20/02/18 16/03/14
19 Ahmad Ridzuan B. Mohd Ludin 01/09/03 01/01/00 07/01/12 DG 52 15/06/15
20 Asmaliza Binti Abdul Ghani KB Kemanusiaan 01/01/97 28/03/08 01/12/13
21 Aziah Binti Bero DG 52 21/02/07 03/01/06 21/02/15 14/01/18 01/01/09
KB Sains 03/01/05 03/01/13 DG 52 01/01/07
22 Fadilah Bt Che Mohd Yusof DG 52 01/08/00
23 Fauziah Binti Mat Datar 12/06/00 28/03/2009 01/11/02 14/01/18 01/06/10
24 Hafizah Binti Osman Guru Penolong 01/11/2007 15/01/03 01/11/2007 DG 52 01/01/2017
25 Hamdi Bin Hussain DG 48 30/06/06 02/01/12 04/01/04
26 Hazril Bin Nordin 15/1/02 01/09/12 16/03/16 16/06/07
Guru Penolong 01/09/04 28/0308 DG48
Fadilah Bt Che Mohd Yusof DG 48 15/01/15 15/01/07
27 Kamarul Azuwan Bin Abdullah 15/01/07 26/05/06 01/08/15
28 Khairul Hisham Bin Udin Guru Penolong 01/11/02 01/09/12 DG 48 03/08/04
29 Marini Binti Harun DG 48 01/09/04 30/06/06 01/07/14 16/05/08
30 Matsaufian Bin Mat 17/01/00 27/03/09 01/09/12 01/02/17 14/08/04
31 Mohd Asri Bin Yamin Guru Penolong 01/09/04 01/01/97 01/11/15 DG 48 01/11/07
32 Nor Azma Binti Che Busu DG 48 01/11/07 29/06/07 01/09/09 27/05/01
33 Norhashimah Binti Yusop 01/01/94 01/10/07 01/10/13 01/08/09 01/01/14
Guru Penolong 01/10/05 07/01/12 DG 44 01/06/06
DG 48 01/10/06
01/08/2017
Guru Penolong DG 48
DG 48
19/08/16
Guru Penolong DG 48
DG 48
01/08/17
Guru Penolong DG 48
DG 48
01/12/16
Guru Penolong DG 48
DG 44 29/11/11
DG44
Guru Penolong
DG 44 07/01/12
DG 44
Guru Penolong
DG 44 01/12/13
DG 44
Guru Penolong
DG 44 21/02/15
DG 44
Guru Penolong
03/01/13
DG 44
DG 44
Guru Penolong
01/11/02
DG 44
DG 44
Guru Penolong
DG 44 01/11/2007
DG 44
Guru Penolong
DG 44 02/01/12
DG 44
Guru Penolong
DG 44 02/01/12
DG 44
Guru Penolong
15/01/15
DG 44
DG 44
Guru Penolong
DG 44 01/09/12
DG 44
Guru Penolong
DG 44 01/07/14
DG 44
Guru Penolong
DG 44 01/09/12
DG 44
Guru Penolong 01/11/15
DG 44 DG 44

Guru Penolong 01/09/09
DG 44 DG44

Guru Penolong 01/10/13
DG 44 DG 44

Guru Penolong 07/01/12
DG 44 DG 44

BAKTI 2018 / EDISI KE-41 19

Penggerak Dinamik Nama Jawatan Tarikh Mula Tarikh Tarikh Naik Tarikh Sah Tarikh Mula
Dan Gred Dilantik Disahkan Pangkat Gred Skrg Di SMKPT
Bil Nama Guru 29/03/07 01/05/09 29/03/15 29/03/07
34 Norhusaimi Bin Ibrahim @ Taib Guru Penolong 01/11/07 27/03/09 01/07/15 29/03/15 01/11/07
35 Norlaila Binti Hassan DG 44 25/03/11 16/12/15 DG44 10/11/08
36 Norzulaila Binti Awang Nit 11/01/2008 30/06/06 02/01/13 01/03/07
37 Noor Hasmah Bt. Che Hassan Guru Penolong 02/01/05 02/12/10 10/11/16 01/07/15 11/06/18
38 Ros Bin Che Ahmad DG 44 10/11/08 01/05/09 21/02/15 DG 44 21/02/07
39 Nur Haslinda Binti Razali 21/02/07 25/04/08 21/02/15 01/01/16
40 Nurul Eliana Binti Daud Guru Penolong 21/02/07 26/07/03 09/04/11 16/12/15 13/07/09
41 Nurul Husna Binti Sabran DG 44 09/04/01 12/09/05 29/06/07 DG 44 23/06/14
42 Rinawati Binti Mohd. Nawawi 12/09/05 17/06/03 01/01/12 17/06/02
43 Siti Alifah @ Siti Armi Bt. Ahmad Guru Penolong 17/06/02 21/02/08 22/02/15 02/01/13 14/02/18
44 Haslindda Bin Che Noh DG 44 21/02/07 01/04/03 01/06/16 DG 44 20/01/14
45 Siti Rohana Binti Mohd Yusoff 01/01/01 17/01/2003 10/11/16 01/06/2017
46 Suhaimi Bin Yusof Guru Penolong 17/01/2000 01/05/09 01/08/2013 DG 44 26/06/07
47 Suriyati Bt. Makminin @ Menen DG 44 26/06/07 27/05/11 26/06/15 13/01/09
48 Norini Binti Abd Samad 12/01/09 01/07/14 12/01/17 21/02/15 01/07/13
49 Haliza Binti Abu Bakar Guru Penolong 01/07/13 30/01/18 01/07/13 DG 44 17/08/15
50 Hanif Bin Ahmad DG 44 17/08/15 23/05/13 17/08/15 23/05/12
51 Nik Nurliyana Binti Nik Nordin 23/05/12 23/05/13 23/05/12 21/02/15 01/01/2014
52 Noraini Binti Ishak Guru Penolong 23/05/12 15/05/12 23/05/12 DG 44 27/09/10
53 Aziah Binti Abdul Razak DG 44 27/09/10 23/05/14 27/09/10 09/04/11 01/01/18
54 Hamdan Bin Ramli 23/05/12 23/05/13 23/05/12 DG 44 23/05/12
55 Norsuziela Binti Alias Guru Penolong 23/05/12 27/07/12 23/05/12 27/09/10
56 Nur Hayatt Binti Sa'aruni DG 44 27/09/10 22/04/17 27/09/10 12/9/2013 02/07/14
57 Nurul Aina Binti Yusof 02/07/14 01/07/14 02/07/14 DG 44 20/06/16
58 Nurul Aini Binti Mamat Guru Penolong 01/07/13 11/05/12 01/07/13 27/09/10
59 Siti Fatimah Binti Sulaiman DG 44 27/09/10 27/07/11 27/09/10 01/01/12 28/12/09
60 Siti Nazar Hanum Binti Abd. Manas 28/12/09 28/12/17 DG 44 16/01/2017
61 Siti Hudzaifah Binti Abu Bakar Guru Penolong 16/01/17 01/12/09 01/01/16
62 Yusaini Binti Mat Jusoh DG 44 01/12/08 25/11/11 01/12/08 22/02/15 01/04/17
63 Noor Hidayatul Sholiha Binti Ismail 25/01/10 25/01/10 DG 44 15/02/18
64 Nur Amira Binti Md Kamail Guru Penolong 01/03/17 01/07/99 01/07/96
65 Nik Hawa Binti Nik Mat DG 44 01/07/96 01/07/14 01/06/2016
DG 44
Guru Penolong
DG 44 01/08/2013
DG 44
Guru Penolong
DG 44 26/06/15
DG 44
Guru Penolong 12/01/17
DG 44 DG 44

Guru Penolong 01/07/13
DG 44 DG 41

Guru Penolong 17/08/15
DG 41 DG 41

Guru Penolong 23/05/12
DG 41 DG 41

Guru Penolong 01/01/14
DG 41 DG 41

Guru Penolong 27/09/10
DG 41 DG 41

Guru Penolong 23/05/12
DG 41 DG 41

Guru Penolong 23/05/12
DG 41 DG 41

Guru Penolong 27/09/10
DG 41 DG 41

Guru Penolong 02/07/14
DG 41 DG 41

Guru Penolong 01/07/13
DG 41 DG 41

Guru Penolong 27/09/10
DG 41 DG 41

Guru Penolong 28/12/17
DG 41 DG 44

Guru Penolong 16/01/2017
DG 44 DG 41

Guru Penolong 01/12/08
DG 41 DG 41

Guru Penolong 25/01/2010
DG 41 DG 41

Guru Penolong 01/03/17
DG 41 DG 41

Guru Penolong 01/07/14
DG 41 DG 34

Guru Penolong
DG 34

20 SMK PADANG TENGKU

Penggerak Dinamik

STAFF BUKAN AKADEMIK

SENARAI STAF BUKAN AKADEMIK 2018 SMK PADANG TENGKU

Bil Nama Guru Nama Jawatan Tarikh Mula Tarikh Disahkan Tarikh Naik Tarikh Sah Gred Tarikh Mula
01 Rozana Binti Ma'arop Dan Gred Dilantik Pangkat Skrg Di SMKPT
02 Ahmad Safuan Bin Ibrahim 01/07/09 18/10/13
03 Hasliza Binti Abdul Mutalib @ Husin Ketua Pembantu 01/12/88 01/12/89 N 22 01/07/09
05 Norhayati Binti Abdul Karim - 31/03/2017
06 Norhayani Binti Abd. Latef Tadbir N 22 N 11 (Jurutaip) N 22
07 Rosidaruyani Binti Ishak 02/08/12
08 Roslelawati Binti Samad Pembantu Tadbir 31/03/2017 - C 22 31/03/2017
09 Nurain Binti Mohd Nordin
10 Norsafrini Binti Azahan N 19 N 17 (P/Tadbir) -
11 Mohd Haris Bin Salleh 29/08/17
12 Bokhari Bin Ulud Pembantu Makmal 02/08/97 01.08.00 02/08/12 02/08/97
13 Abdul Hadi Bin Abu Samah
14 Zulaili Bin Mohd Yusof C 22 C 17 (P/Makmal)
15 Shahabudin Bin Abdul Mutalib
Pembantu Makmal 02/05/03 31/07/05 1/7/16 16/12/14

C 19 N 1 (PAP)

Pembantu Makmal 29/08/03 12/11/06 29/08/17 12/03/05

C 22 C 17 (P.Makmal)

Pembantu Makmal 16/11/05 16/11/2005 1/7/16 13/02/13

C 19 N 1 (PAP)

Penyelia Asrama 05/03/03 05/09/04 1/7/16 -

N 19 N 17 (P/Asrama)

Penyelia Asrama 21/07/11 21/07/12 1/7/16 01/01/13

N 19 N 17 (P/Asrama)

Pemb Pengurusan 04/01/11 04/01/12 1/7/16 05/01/15

Murid N 19 N 17 (PPM)

Penolong Pegawai 27/06/09 06/08/10 1/7/16 27/06/09

Maklumat Fa 29 FA29

Pembantu 09/01/03 17/07/04 02/11/13 11/01/03

Operasi N 11 N 1 (PAP)

Pembantu 28/12/99 28/10/02 02/11/13 16/04/09

Operasi N 11 N 1 (PAP)

Pembantu 01/10/18 25/05/03 01/10/18 26/02/18

Operasi N 11 N 1 (PAP)

Pemandu 01/12/03 09/04/05 02/11/13 01/12/03

H 11 R 3 (Pemandu)

BAKTI 2018 / EDISI KE-41 21

Penggerak Dinamik

22 SMK PADANG TENGKU
PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU (PIBG)

Berdiri Dari Kiri:
Tn. Haji Mohd Asri, En. Khairul Hisham, En Hazril, En. Azman, Bin Dollah, En. Norhusaimi, Pn. Fauziah, Pn. Harinawati, Cik Nur Hayatt,
Pn. Aliyaa, Pn. Menjalawati, Pn. Nurul Husna.
Duduk Dari Kiri:
En. Mat Arub, En Azman, En. Ahmad Bin Mohd Yusof, En Samsuddin, Tn. Haji. Abdul Rani

PENGAWAS SEKOLAH

Berdiri Dari Kiri:
Atirah Zuhra, Ain Natasya, Zulaika, Qaisara Batrisya, Fitri Najihah, Balqis Batrisya, Nur Suriani, Khairunnisa, Nur Miziatul Laili, Aisya Aivee, Jannatul
Naim, Normaisarah, Syazliana, Iman Nadia, Nor Yusra, Hafiqah, Shahida, Auni
Duduk Dari Kiri:
Halimi Shauki, Izzat Zohri, Nur Syazzila, Pn. Noraini Ishajk, Tn.hj Abdul Rani, En. Ahmad Yusoff, Pn. Harinawati, Y.m Raja Zainal Abidin, Pn.
Nurhaslindda, Nurul Haifa, Azamuddin, Taufik
Penggerak Dinamik

BAKTI 2018 / EDISI KE-41 23

Penggerak Dinamik

24 SMK PADANG TENGKU
PENGAWAS PUSAT SUMBER SEKOLAH (PSS)

Berdiri Dari Kiri:
Nur Izzah Tumairah, Nur Izzatul Ilma, Noraida Fatiha, Nur Dahiyah Farhanah, Nurul Nuha, Norafza Farizah, Akma Nadzirah, Lily Suryani, Muhammad
Hakim, Muhammad Aidil, Haziq Hilmi, Muhammad Hafizul.
Duduk Dari Kiri:
Nur Azwalina Simatupang, Pn. Rinawati Binti Mohd Nawawi, Tn. Haji Abdul Rani Bin Wahab, En. Ahmad Bin Mohd Yusof, ( Pengetua )
Pn. Harinawati Binti Hussain, Ym. Raja Abidin Bin Raja Salleh, Pn. Nur Haslinda Binti Razali, Pn. Nor Azma Binti Che Busu,
Nur Hanim Suhada

PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS)

Berdiri Dari Kiri:
Atirah Zuhra, Ain Natasya, Zulaika, Qaisara Batrisya, Fitri Najihah, Balqis Batrisya, Nur Suriani, Khairunnisa, Nur Miziatul Laili, Aisya Aivee, Jannatul
Naim, Normaisarah, Syazliana, Iman Nadia, Nor Yusra, Hafiqah, Shahida, Auni
Duduk Dari Kiri:
Halimi Shauki, Izzat Zohri, Nur Syazzila, Pn. Noraini Ishajk, Tn.hj Abdul Rani, En. Ahmad Yusoff, Pn. Harinawati, Y.m Raja Zainal Abidin, Pn.
Nurhaslindda, Nurul Haifa, Azamuddin, Taufik
Penggerak Dinamik

BAKTI 2018 / EDISI KE-41 25

Penggerak Dinamik

26 SMK PADANG TENGKU
EXCO ASRAMA

Berdiri Dari Kiri:
Atirah Zuhra, Ain Natasya, Zulaika, Qaisara Batrisya, Fitri Najihah, Balqis Batrisya, Nur Suriani, Khairunnisa, Nur Miziatul Laili, Aisya Aivee, Jannatul
Naim, Normaisarah, Syazliana, Iman Nadia, Nor Yusra, Hafiqah, Shahida, Auni
Duduk Dari Kiri:
Halimi Shauki, Izzat Zohri, Nur Syazzila, Pn. Noraini Ishajk, Tn.hj Abdul Rani, En. Ahmad Yusoff, Pn. Harinawati, Y.m Raja Zainal Abidin, Pn.
Nurhaslindda, Nurul Haifa, Azamuddin, Taufik

BAKTI 2018 / EDISI KE-41 KELAB SILATURRAHIM Penggerak Dinamik

27 Barisan Belakang Dari Kiri:
En. Mat Saufian, En. Hazril, En. Abdul Hamid, En. Hamdan, En. Suhaimi.
Barisan Tengah Dari Kiri:
Pn. Nurul Aini, Pn.safrini, Pn. Nurain
Duduk Dari Kiri:
Pn. Sholiha, Pn. Fauziah, Pn. Hudzaifah, Pn. Nurul Husna

Penggerak Dinamik SELAMAT BERSARA

v EN RUASDI BIN IDRIS

Pulau Pandan jauh diseberang,
Tempat bermain si ikan haruan,
Jasamu Tuan akan kami kenang,
Menjadi ingatan sepanjang zaman.

JASAMU DIKENANG

PN NOOR ADIBAH BINTI MAT HUSSEIN PN SITI JUNAIDA BINTI JUPIRI :: Pn Adibah telah bertukar ke
SMK Merapoh

:: Pn Siti Junaida kini bertugas
di PPD Lipis sebagai Pegawai
Sains & Matematik

:: Pn Siti Junaida sekarang
berkhidmat di PPD sebagai
Pegawai Sains & Matematik

EN HAMDAN BIN RAMLI PN NUR HASLINDDA BT CHE NOH PN ROS BINTI CHE AHMAD

PN NOR AMIRA BT AHMAD KAMIL PN ZULAILI BINTI MOHD YUSOF SELAMAT
DATANG KE
SMKPT

2018

28 SMK PADANG TENGKU

GEMILANG SMKPT

merakam segala kejayaan pelajar sepanjang Tahun 2018

“Gantungkan Azam dan Semangatmu Setinggi Bintang
di Langit dan Rendahkan Hatimu Serendah Mutiara
di Lautan”

Gemilang SMKPT

SENARAI PELAJAR CEMERLANG PT3 2017

Bil Nama GPI Pencapaian
1 Farah Munirah Binti Muhamad Tajul Arif 1.30 7A3B
2 Nur Ain Natasya Binti Sakawi 1.70 7A1B1C1E
3 Nurfarah Nabilah Binti Ahmad Samhari 1.70 5A3B2C
4 Nur Hatika Binti Pukari 1.70 5A3B2C
5 Siti Nurfarahin Jannah Binti Samsudin 1.90 5A2B2C1D
6 Muhammad Afif Farhan Bin Mohd Romizam 2.00 5A3B1D1E
7 Nurul Shazilla Binti Shamsuddin 2.10 5A4C1D
8 Nurul Iman Nabiilah Binti Mohd Said 2.20 5A2B2D1E
9 Nur Hanis Farisha Binti Rashid 2.50 5A1B1C1D1E1F

PERBANDINGAN GPS DAN BILANGAN ‘A’

GPS SEKOLAH 2014 2015 2016 2017 BEZA
4.48 3.97 4.05 4.04 0.01

BIL PELAJAR YANG GRAF GPS PT3
MENDAPAT A TAHUN 2014 - 2017

BIL A 2014 2015 2016 2017 3.97 4.04

10A 0 0 1 0 4.05
9A 0 0 1 0
8A 0 0 0 0 4.48 2015 2016 2017
7A 0 2 3 2 2014
6A 0 4 3 0
5A 2 8 7 7
4A 6 6 11 9
3A 7 12 6 6
2A 9 19 7 10
1A 17 36 13 23
0A 99 52 78 70
JUMLAH 140 139 130 127

30 SMK PADANG TENGKU

Gemilang SMKPT

Pelajar Cemerlang PT3 2017

FARAH MUNIRAH BINTI MUHAMAD TAJUL ARIF

Diam-diam ubi berisi itulah gambaran yang dapat
diberikan kepada Farah Munirah bt Muhamad Tajul Arif
yang telah dinobatkan sebagai pelajar cemerlang PT3.
Kejayaan yang dicapainya dengan memperolehi keputusan 7A
3B terasa seperti mimpi memandangkan keputusan semasa
percubaan yang diperolehi hanyalah 1A 3B dan 2D.

Peningkatan mendadak ini disebabkan beliau tidak mudah
mengalah untuk bangkit daripada kekalahan. Buktinya
walaupun peperiksaan percubaan beliau memperoleh
D dalam mata pelajaran sains dan matematik, namun
dengan kegigihan yang dimiliki beliau membolehkan
beliau mendapat B dalam ujian PT3. Beliau yakin usaha
yang bersungguh-sunggih disamping sikap kebergantungan
kepada Allah akan membuahkan hasil yang lumayan.

Kata beliau, apabila hari semakin hampir dengan peperiksaan semakin kuat beliau
bermunajat dan tidak lupa juga untuk mengamalkan beberapa zikir untuk menguatkan
ingatan. Anak ketiga daripada empat adik beradik ini mencabar dirinya sekali lagi menjadi
pelajar spm 2019 dan bercita-cita untuk menyambung pelajarannya di universiti pilihan
beliau iaitu Universiti Islam Antarabangsa dalam bidang perakaunan.

Farah Munirah yang mesra disapa dengan panggilan Farah ini meluahkan rasa minatnya
dalam subjek matematik manakala subjek yang agak sukar dikuasai adalah sains. Pun begitu
beliau cuba sedaya upaya untuk memahami dan mengingati formula serta menguasai teknik
menjawab dengan betul.

Beliau akan memastikan agar beliau dapat hadirkan diri untuk setiap kelas tambahan yang
dianjurkan oleh pihak sekolah sama ada ketika berakhirnya waktu persekolahan mahupun
ketika hujung minggu. Ternyata atas usaha itu beliau berjaya memahat namanya sebagai
pelajar cemerlang di SMKPT.

Tidak lupa juga, beliau sempat meninggalkan pesanan buat calon PT3 yang akan datang
agar membuat persiapan awal dan sentiasa memanfaatkan masa lapang yang ada agar kelak
di hari esok tiada rasa sesak yang terbuku di dada. Semoga sekalian pelajar di SMKPT tidak
kiralah calon PT3 mahupun calon SPM sekalipun, dapat mengambil ibrah daripada kisah
kecemerlangan adik Farah Munirah ini.

BAKTI 2018 / EDISI KE-41 31

Gemilang SMKPT

SENARAI PELAJAR CEMERLANG SPM 2017

Bil Nama GPI Prestasi
1 Ain Nuriffah Binti Malek 0.80 10A
2 Syaidatina Farhani Binti Mat Zin 1.22 8A1B
3 Maisarah Binti Ansani 2.00 7A1B1C
4 Syamil Hakeem Bin Ahmad Suhaimi 2.11 7A1C1D
5 Nurul Shafiqah Binti Sharom Anuar 2.44 7A1C1D
6 Nur Nabilah Syafiqah Binti Zainal Abidin 2.80 7A1B1C1G
7 Muhamad Idzuan Bin Abu Bakar 2.00 6A2B1C
8 Syaidatina Farhana Binti Mat Zin 2.22 6A2B1D
9 Nazreen Bin Nazir 2.67 5A3B1G
10 Ahmad Muhammad Bin Ab Malek 2.78 5A2B2C
11 Amir Hazim Bin Sharuddin 2.78 5A1B3C
12 Shahril Aqmal Bin Kamaruddin 2.89 5A1B2C1D
13 Muhammad Nazri Bin Kamaruzaman 3.44 5A1C2D1E

PERBANDINGAN PERATUS LULUS DAN GRED PURATA KESELURUHAN
SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

BILANGAN 2013 2014 2015 2016 2017 96.00 PERATUS LULUS SPM
"A" 94.00 2013-2017
10A 0 0 0 0 1 92.00
9A 1 0 1 0 0 90.00 94.52
8A 0 0 0 0 1 88.00
7A 0 0 0 1 4 86.00 86.79 86.32
6A 7 3 2 2 2 84.00 2017
5A 5 2 4 5 5 82.00 85.03 85.00
4A 13 11 9 4 5 80.00
3A 13 12 7 7 17 2013 2014 2015 2016
2A 13 13 11 11 11
1A 37 29 27 28 16 4.90 GRED PURATA SPM
0A 57 77 98 62 55 2013- 2017
Jumlah
146 147 159 120 117
Calon Hadir

5.00

5.10 5.19 5.15
5.20

5.30 5.33
5.40

5.50

5.60 5.60 5.62
5.70
2013 2014 2015 2016 2017

32 SMK PADANG TENGKU

Gemilang SMKPT

Pelajar Cemerlang SPM 2017

AIN NURIFFAH BINTI MALEK

Ain Nuriffah binti Malek telah berjaya dinobatkan
sebagai pelajar cemerlang SPM 2017 ekoran
kejayaannya memperoleh 10A; dimana 4A+ bahasa
Melayu, Pendidikan Islam, Sains dan Pendidikan Seni
Visual. Manakala 4A dalam subjek bahasa inggeris, sejarah,
geografi dan information and communication Technology
manakala 2A- dalam subjek matematik dan tassawur Islam.

Anak kepada pasangan En Malek bin Rashid dan Pn
Rahimah binti [email protected] Lazim ini telah menyatakan perasaan
gembira dan bersyukur atas kejayaan yang tidak disangka-sangka
ini. Sikapnya yang tidak mudah mengalah dan mudah berpuas
hati apa yang diperolehi menyebabkan beliau bangkit berusaha
untuk mencipta lebih kejayaan yang gemilang daripada 8A 1B 1C dalam percubaan kemudian
meningkat naik kepada 10A.

Sesuai dengan prinsipnya iaitu “live your life, never give up” telah membantunya
mengatasi masalah dalam subjek Matematik. Walaupun subjek tersebut sukar untuk dikuasai
namun ianya bukanlah batu penghalang untuk mencari dan memanfaatkan segala platform
yang ada seperti selalu berkomunikasi dengan para guru, rakan-rakan untuk berbincang
menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Perkara yang paling utama adalah; perlulah jujur kepada
guru seandainya keliru sesuatu topik. Sentiasa positif
untuk melawan setiap kelemahan yang berlaku. Manakala
subjek yang digemari oleh beliau ialah bahasa inggeris
kerana baginya; guru-gurunya sering bersama-sama untuk
menyokong di kala beliau hilang focus. Tambahan lagi,
subjek tersebut mengajak untuk berimiginasi maka tiada
halangan untuk tidak berasa seronok untuk mempelajari
bahasa asing ini.

Anak sulung daripada empat beradik ini memilih
Universiti Islam Antarabangsa (UIA) sebagai universiti
pilihan untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang Teach
English as a Second Languange (TESL).

Sebelum berakhir sesi wawancara ini, beliau sempat
meninggalkan pesanan buat bakal calom SPM 2018 iaitu
kejayaan itu hanya mampu dicapai oleh orang biasa-biasa
yang berusaha secara luar biasa. Tetapi, janganlah sekadar
berusaha tanpa melakukan perkara mahmudah kerana
kebaikan itu akan selalu kembali kepada kita jua akhirnya.

BAKTI 2018 / EDISI KE-41 33

Gemilang SMKPT

PELAJAR TERBAIK TING 1,2 dan 4 2018

TERBAIK TINGKATAN 1

Bil Nama GPS Prestasi

1 Mohamad Haikal Bin Mohd Saga @ Mohd 1.75 4[A] 2[B] 2[C]
Saupi [Al-Farabi]
2[A] 3[B] 1[C] 1[D] 1[E]
2 Nur Syahida Binti Abdul Aziz [Al-Farabi] 2.5 2[A] 2[B] 1[C] 2[D] 1[E]

3 Puteri Annur Binti Zailan [Al-Farabi] 2.75

TERBAIK TINGKATAN 2

Bil Nama GPS Prestasi
1[A] 4[B] 2[C] 1[E]
1 Siti Nur Hafiqah Binti Osmera [Al-Farabi] 2.5
4[B] 2[C] 2[D]
2 Lailatul Balqis Binti Abu Bakar [Al-Farabi] 2.75 1[A] 3[B] 1[C] 3[D]

3 Zainierawati Binti Mohd Zawawi [Al-Farabi] 2.75

TERBAIK TINGKATAN 4 (ALIRAN SAINS TULEN)

Bil Nama GPS Prestasi

1 Hidayatul Husna Binti Hisham [Ibnu Sina] 3.2 1[A+] 1[A] 4[A-] 1[B+] 1[C+] 1[D] 1[E]

2 Alya Maisara Binti Mohd Safri [Ibnu Sina] 5.4 2[A-] 1[B] 2[C+] 1[C] 2[D] 2[E]

3 Nur Hatika Bt Pukari [Ibnu Sina] 5.6 1[A] 1[B+] 2[B] 1[C] 3[D] 1[E] 1[G]

TERBAIK TINGKATAN 4 (ALIRAN ELEKTIF IKHTISAS)

Bil Nama GPS Prestasi

1 Farah Munirah Bt. Muhamad Tajul Arif [Ibnu Sina] 2.4 3[A] 2[A-] 4[B+] 1[C+]

2 Muhammad Zuhairi Bin Zakaria [Al-Razi] 4.2 3[A-] 1[B+] 2[B] 1[C+] 2[C] 1[E]

3 Nur Ain Natasya Binti Sakawi [Ibnu Sina] 4.4 1[A] 3[A-] 1[B+] 1[B] 1[C+] 2[E] 1[G]

TERBAIK TINGKATAN 4 (ALIRAN KEMANUSIAAN)

Bil Nama GPS Prestasi

1 Mohammad Shahirul Haqim Bin Shahrizal 6.22 1[A-] 1[B] 2[C+] 1[C] 2[E] 2[G]
[Ibnu Rushd]

2 Puteri Balqis Bt Mohd Soffian [Ibnu Rushd] 7.13 1[C+] 2[C] 1[D] 3[E] 1[G]

3 Nur Azwani Binti Haziman [Ibnu Rushd] 7.25 1[B] 2[C] 1[D] 1[E] 3[G]

TERBAIK TINGKATAN 4 (ALIRAN MPV)

Bil Nama GPS Prestasi
1[A-] 1[D] 5[G]
1 Siti Aishah Binti Abdullah [Al-Baytar] 7.71 1[B+] 1[D] 1[E] 4[G]
1[B+] 1[C] 5[G]
2 Nurul Natasha Binti Mazlan [Al-Baytar] 7.71

3 Nursarimah Bt Kori [Al-Baytar] 7.71

34 SMK PADANG TENGKU

Gemilang SMKPT

PELAJAR TERBAIK MATAPELAJARAN TING 1,2 dan 4 2018

TERBAIK MATA PELAJARAN TINGKATAN 1 Mata Pelajaran
Bil Nama ASK, BM, GEO, MM,
1 Mohamad Haikal Bin Mohd Saga @ Mohd Saupi [Al-Farabi]
SEJ, SAINS
2 Nur Qashrina Binti Norshorafendi [Al-Farabi] BI
3 Muhamad Hakimi Bin Shahdan [Al-Farabi] BM
4 Siti Nurfathin Najwa Binti Jonirais [Al-Mawardi] PI

TERBAIK MATA PELAJARAN TINGKATAN 2 Mata Pelajaran
Bil Nama ASK, SN
1 Siti Nur Hafiqah Binti Osmera [Al-Farabi] BI
2 Akma Nadzirah Binti Ramli [Al-Farabi] BM, MM
3 Nurul Atiqah Amira Binti Faridul Anuar [Al-Farabi] BT
4 Naga Sundram A/L Silvamony [Al-Arabi] GEO, PAI
5 Zainierawati Binti Mohd Zawawi [Al-Farabi] RBT, SEJ
6 Huda Hazwani Binti Hisham [Al-Mawardi] RBT
7 Nurul Fadhilah Binti Shamsul Kamal @ Ibrahim [Al-Mawardi]
Mata Pelajaran
TERBAIK MATA PELAJARAN TINGKATAN 4 BI, MM, TWI, MT,
Bil Nama
1 Farah Munirah Bt. Muhamad Tajul Arif [Ibnu_sina] EKO,PA
BI,BM, PAI,BIO, KIM
2 Hidayatul Husna Binti Hisham [Ibnu_sina]
3 Nur Ain Natasya Binti Sakawi [Ibnu_sina] SEJ
4 Nurfarah Nabilah Binti Ahmad Samhari [Ibnu_sina] SN
5 Muhamad Arif Haziq Bin Muhamad Yusoh [Al-Razi] TWI
6 Alya Maisara Binti Mohd Safri [Ibnu_sina] FZK
7 Nur Azwalina Simatupang Binti Samsul [Al-Razi] SRT
8 Muhammad Zuhairi Bin Zakaria [Al-Razi] GEO, PN
9 Mohammad Shahirul Haqim Bin Shahrizal [Ibnu_rushd] GKT, PSV
10 Siti Azila Binti Azman [Ibnu_rushd] PSV
11 Siti Aishah Binti Abdullah [Al-Baytar] LN
12 Muhammad Firdaus Bin Fauzal [Al-Razi] PERT
13 Siti Nurfarahin Jannah Binti Samsudin [Al-Razi] SK

BAKTI 2018 / EDISI KE-41 35

Gemilang SMKPT

Anugerah Khas Kepimpinan

Muhammad Alif Iqmal B Mohd Anuar
(5 Ibnu Rushd)

Biodata : Pencapaian Akademik : Penglibatan Aktiviti :
Tarikh Lahir : UPSR : 2A 1B 2C 1. Menyertai pertandingan
23 November 2001 PT3 : Sijil Tahfiz , Dari Pusat
Tempat Lahir : Tahfiz Altarbiah Addinie Di bola sepak, badminton, bola
Kuala Lipis, Pahang Kuala Lipis tampar dan sepak takraw
Adik Beradik : Trial SPM : 2A, 2B, 4C, 1G peringkat daerah (2018)
Anak ke-1 dari 3 adik beradik Catatan : 2. Tempat ke-3 Pertandingan
Pekerjaan Penjaga : • Salah Seorang Imam Muda Hafazan Peringkat Daerah
Bomba 3. Menyertai perkhemahan
Hobi : Sekolah peringkat sekolah
Bermain Bola • Exco Kerohanian Dalam 4. Salah seorang imam yang
Cita-Cita : mengetuai bacaan yasin dan
Berkerja Di Bidang Oil & Gas Badan Pengawas Sekolah solat hajat setiap minggu di
Sek Rendah : • Pengerusi Pkbm Peringkat sekolah.
SK Relong
Sekolah
• Bendahari Kelab Pengguna

Sekolah

Anugerah Khas Sahsiah

Muhammad Ameer Fikri B Noraznan
(5 Ar-Razi)

Biodata : Pencapaian Akademik : Penglibatan Aktiviti :
Tarikh Lahir : UPSR : 3A 1B 1C 1. Menyertai Kuiz Pelaburan
2 Oktober 2001 PT3 : 6A, 2B 1C,1D
Tempat Lahir : Trial SPM : 8A, 1B PNB 1Malaysia Peringkat
Kajang, Selangor Catatan : Daerah (2018 & 2017)
Adik Beradik : • Pengawas Sekolah 2. Menyertai Pertandingan
Anak ke-4 dari 5 adik beradik • Exco Asrama (Bendahari) Menembak di Lapang Sasar,
Pekerjaan Penjaga : • Bendahari Pasukan Bola Kerambit, K. Lipis (2017).
Penjaga Stor 3. Menyertai Pertandingan
Hobi : Sepak Peringkat Sekolah seperti
Membaca • Pen. Su Kadet Polis Kuiz Tatabahasa, Jejak Sirah
Cita-Cita : • Mempunyai Sahsiah Yang Dan Menulis Esei.
Juru Analisis Komputer 4. Lipis Youth Excellent
Sek Rendah : Terpuji, Sentiasa Membantu Program Perfect Skill di SMK
SK Batu Yon & Menghormati Guru, Clifford dan SMAKL.
Berakhlak Mulia Dan Di
Senangi Oleh Rakan-Rakan

36 SMK PADANG TENGKU

Gemilang SMKPT

Anugerah Khas Kurikulum

Nurul Izzah Bt Mohd [email protected] Mohd Saupi
(5 Ibnu Sina)

Biodata : Pencapaian Akademik : Penglibatan Aktiviti :
Tarikh Lahir : UPSR : 5A 1. Menyertai Pertandingan
4 Jan 2001 PT3 : 10A
Tempat Lahir : Trial SPM : 10A Robotik Peringkat Negeri Di
Kota Bharu, Kelantan Catatan : Kuantan (2018)
Adik Beradik : • Calon Target Sekolah 10A , 2. Menyertai bengkel-bengkel
Anak Ke 2 Dari 5 Adik Beradik akademik peringkat daerah
Pekerjaan Penjaga : SPM 2018 yang dijalankan di sekitar
Penyambut Tetamu • Sentiasa mencapai Kuala Lipis.
Hobi : 3. Lipis Youth Excellent
Membaca pencapaian tertinggi di Program Perfect Skill di SMK
Cita –Cita : dalam tingkatan pada setiap Clifford Dan SMAKL
Ahli Farmasi kali peperiksaan peringkat 4. Menyertai Latihan
Sek Rendah : sekolah Pertandingan Menembak di
SK Padang Tengku Lapang Sasar Kerambit dan
mendapat tempat ke-10.

Anugerah Khas Kokurikulum

Nur Amirah Afiqah Bt Zamri
(5 Ibnu Rushd)

Biodata : Peringkat Kebangsaan di Tingkatan 5
Tarikh Lahir : 4 April 2001 Perlis. • Menyertai Pertandingan
Tempat Lahir : Jerantut, Tingkatan 2
Pahang • Tempat Ke-2 Pertandingan Bola Baling Peringkat
Adik Beradik : Anak ke-3 dari 4 Bola Baling Peringkat Negeri Kebangsaan di Bukit Jalil
adik beradik • Menyertai Bola Baling • Menyertai Pertandingan
Hobi : Bermain Bola Baling Peringkat Kebangsaan Bola Tampar Peringkat
Cita –Cita : Usahawan Tingkatan 3 Daerah
Sek Rendah : SK Batu Yon, K. • Tempat Ke-3 Kejohanan Unit Uniform (KRS)
Lipis Bola Baling Peringkat Negeri • Menyertai Perkhemahan
Pencapaian Akademik : • Menyertai Bola Baling Bersepadu SMKPT
UPSR : 1A 4B Peringkat Kebangsaan • Menyertai semua aktiviti
PT3 : 3B • Menyertai Kejohanan yang melibatkan unit KRS di
Trial SPM : 2A,5 C,2D Merentas Desa Peringkat peringkat sekolah
Penglibatan Aktiviti : Daerah Aktiviti Lain
Tingkatan 1 Tingkatan 4 • Menyertai Kuiz Pelaburan
• Menyertai Pertandingan • Tempat Ke-3 Kejohanan PNB 1Malaysia Peringkat
Bola Baling Peringkat Negeri Daerah (2017)
Bola Baling Terbuka

BAKTI 2018 / EDISI KE-41 37

Gemilang SMKPT

Anugerah HEM Anugerah Kokurikulum

Anugerah Kepimpinan Anugerah Khas Pengetua
Pembimbing Rakan Sebaya • Nur Amirah Afiqah Bt Zamri
• Nurul Syazilla Binti Shamsudin
• Nur Ain Natasyha Binti Abdul Ghani Anugerah Khas Pengetua
Olahragawan 2018
Pengawas Sekolah • Muhamad Iskandar Zulkarnain Bin Mat
• Muhammad Azim Izzudin Bin Chu
• Siti Nur Badihah Binti Muntaha Zainun
• Nurul Izzah Binti Mohd Saga @ Mohd
Anugerah Khas Pengetua
Saupi Olahragawati 2018
• Nur Farah Nabilah Bt Ahmad Samhari
Anugerah Sahsiah Terpuji Pengawas
Sekolah Pasukan Terbaik 2018
• Shadan Bin Che Nasir • Puteri Islam

Anugerah Imam Muda Nadi Ehsan 2018 Anugerah Khas Pengetua
Anugerah Emas 2018
• Muhammad Alif Iqmal Bin Mohd Anuar • Nur Farah Nabilah Bt Ahmad Samhari
• Wan Akmal Redzuan Bin Wan Mohamad • Nur Amirah Afiqah Bt Zamri
• Nur Hatika Bt Pukari
Rizal • Alya Maisara Bt Mohd Safri
• Nasrullah Bin Shahdan • Alisa Humairah Bt Mohd Haris
• Muhammad Amir Syafiq Bin Razidi Syam • Syafiqa Asraf Bt Mohd Asri
• Puteri Annur Bt Zailan
• Nuralya Balqis Bt Nur Nik Man

Anugerah Khas Pengetua
Anugerah Kepimpinan Kokurikulum 2018
Guru
• Ahmad Ridzuan Bin Mohd Ludin
Murid
• Nur Hanim Suhada Bt Kamaluddin

38 SMK PADANG TENGKU

Potret Kenangan 8 Unit Beruniform SMKPT

“Apa yang diperolehi Dalam Hidup ini, adalah Sepenuhnya
Daripada Apa Yang Kita Berikan Padanya.”

BAKTI EDISI KE-41 39

Dimensi Kokurikulum

40 SMK PADANG TENGKU
KOR KADET POLIS

PENCAPAIAN 4. Penyertaan Kuzi Matematik Peringkat Daerah:
5. Penyertaan Koir Kemerdekaan 1. Pertandingan Latihan Senjata Api
Peringkat sekolah: a) Johan:
1. Penyertaan Dikir Barat Fest b) Naib Johan:
2. Penyertaan Kembara Bahasa
3. Penyertaaan Kuiz Bahasa

KADET BOMBA

BAKTI 2018 / EDISI KE-41 PENCAPAIAN Dimensi Kokurikulum

41 Peringkat sekolah: 4. Penyertaan Kuzi Matematik
1. Penyertaan Dikir Barat Fest 2. 5. Penyertaan Koir Kemerdekaan
Penyertaan Kembara Bahasa 3.
Penyertaaan Kuiz Bahasa

Dimensi Kokurikulum

42 SMK PADANG TENGKU
PERSATUAN KADET BERSATU MALAYSIA (DARAT)

PUTERI ISLAM

Dimensi Kokurikulum

BAKTI 2018 / EDISI KE-41 43
PENCAPAIAN Peringkat Daerah: 5. Naib Johan - Buku Log Karnival Peringkat Kebangsaan:
Johan Keseluruhan Karnival 6. Naib Johan - Buku Penilaian 1. Sijil Puteri Bongsu/Puteri Kecil
Peringkat sekolah: Puteri 2018 7. Johan & Naib Johan - Jahitan - 16 Org
1. Johan - Detective Game 1. Johan & Naib Johan - Ikhtiar 8. Naib Johan & Ketiga - Gubahan 2. Puteri Tengah - 10 Org
2 .Johan - IQ Quest Hidup 3. Puteri Sulong - 4 Org
3. Ketiga - Dikir Barat 2. Ketiga - Bantu Mula
4. Saguhati - Kembara Bahasa 3. Johan - Gadjet
5. Naib Johan - Malam Bakat 4. Johan - Ikatan Dan Simpulan

Peringkat Negeri:
1. Penyertaan Tadarrus Alquran

Dimensi Kokurikulum

44 SMK PADANG TENGKU
BULAN SABIT MERAH MALAYSIA (BSMM)

PENCAPAIAN 4. Tempat ke-4 Kuiz Bahasa
5. Naib Johan Kuiz Matematik
Peringkat sekolah: 6. Penyertaan Koir Kemerdekaan
1. Penyertaan Dikir Barat Fest
2. Tempat ke-3 Detective Game
3. Johan Kembara Bahasa

PANDU PUTERI

Dimensi Kokurikulum

BAKTI 2018 / EDISI KE-41 45
PENCAPAIAN Peringkat daerah: b) Johan Pertandingan Memasak Peringkat Negeri:
1. Perkhemahan Pandu Puteri c) Naib Johan Mencipta Alat 1. Perkhemahan Pandu Puteri
Peringkat sekolah: Renjer, Remaja dan Tunas permainan Kanak-kanak d) Naib Renjer, Remaja dan Tunas
1. Naib Johan Dikir Barat a) Johan Pertandingan Malam Johan Pertandingan Mini Gajet a) Johan Queen of the Nights
2. Tempat ke-3 Kuiz Tatabahasa Kebudayaan 2018 (Kontinjen Lipis)
3. Saguhati Kembara Bahasa

Dimensi KokurikulumPENGAKAP 26

46 SMK PADANG TENGKU

PENCAPAIAN Peringkat Daerah: - Johan Buku Log
1 .Jambori Pengakap Daerah Lipis - Naib johan masakan ikhtiar hidup
Peringkat sekolah: - Johan Camping Standard
1. Johan Dikir Barat - Naib Johan Menu Alam
2. Penyertaan Kembara Bahasa
3. Penyertaan Koir

KADET REMAJA SEKOLAH

BAKTI 2018 / EDISI KE-41 PENCAPAIAN Peringkat Daerah: 3. 4 orang anugerahkan pangkat Peringkat Negeri: Dimensi Kokurikulum
1. 6 orang peserta mewakili sarjan 1. 4 ahli mewakili daerah ke
Peringkat sekolah: sekolah ke Karnival Peringkat Perkhemahan Peringkat Negeri
47 1. Penyertaan Dikir Barat Fest Daerah 2. Naib Johan Pertandingan
2. Penyertaan Koir Hari Merdeka 2. 2 orang dianugerahkan emas Ikhtiar Hidup
3. Pekhemahan bersepadu- Johan
malam kebudayaan

Dimensi Kokurikulum

Calon Pengakap DiRaja

Nurul Iman Nabiilah Binti Mohd Said
4 Ibnu Sina
Tinggal di Kampung Keledek, Kuala Lipis, Pahang
6 orang adik beradik (anak ke-4)
Perkhemahan yang pernah disertai:
• Jambori pengakap di kuantan peringkat negeri

(2015)
• Jambori pengakap sekolah kluster

Kecemerlangan di MRSM (2015)
• Perkhemahan unit uniform sekolah
• Kempori pengakap di SMK Benta Peringkat

Daerah 2018
• Pra Pentarafan Pengakap Raja Daerah Kuala Lipis

Mohamad Amirun Aiman Bin Azhar
4 Ar-Razi
Tinggal di Kampung Seberang Jelai
3 orang adik-beradik (Anak Pertama)
Perkhemahan yang pernah disertai:
• Kempori Pengakap di SMK Benta Peringkat

Daerah 2018
• Perkhemahan Unit Uniform Sekolah 2018
• Pra Pentarafan Pengakap Raja Daerah Kuala Lipis

Muhammad Afif Farhan bin Mohd Romizam
4 Ar Razi
Tinggal di Kampung Relong
5 orang adik-beradik (anak pertama)
Perkhemahan yang pernah disertai :
• Perkhemahan unit uniform sekolah 2018
• Kempori Pengakap di SMK Benta Peringkat

Daerah 2018
• Pra Pentarafan Pengakap Raja Daerah Kuala Lipis

Siti Nuratikah Bt Rosli
4 Ibnu Sina
Tinggal di Kampung Aur Gading
5 orang adik-beradik (anak ke-3)
Perkhemahan yang pernah disertai :
• Jambori pengakap di kuantan peringkat negeri

(2015)
• Perkhemahan unit uniform sekolah 2015-2017
• Kempori Pengakap di SMK Benta Peringkat

Daerah 2018
• Pra Pentarafan Pengakap Raja Daerah Kuala Lipis

48 SMK PADANG TENGKU

Potret Kenangan 9 Unit Sukan & Permainan SMKPT

“Fikirkan Hal-hal yang Paling Hebat, Dan Kamu Akan
Menjadi Terhebat. Tetapkan Akal Pada Hal Tertinggi,
Dan Kamu Akan Mencapai yang Tertinggi.”

BAKTI EDISI KE-41 49

Dimensi Kokurikulum

50 SMK PADANG TENGKU


Click to View FlipBook Version