The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 475-3-aqil, 2022-09-05 12:50:53

pdf_20220906_004840_0000

pdf_20220906_004840_0000

TUGASAN 1

PENGURUSAN GRAFIK
NAMA : MUHAMMAD AQIL AIMAN BIN MOHD
NORIZANIN


kelas = 21l


angka giliran : 2021252340117

ISI KANDUNGAN

PENERAPAN KONSEP 6K

SUSUN ATUR TEMPAT DUDUK PAK 21

PERANAN GURU SEBAGAI PEMANGKIN KREATIVITI
DALAM MENGURUS PERSEKITARAN PEMBELAJARAN

KONDUKTIF

PERANAN GURU DALAM MEMBINA HUBUNGAN YANG
POSITIF DI DALAM BILIK DARJAH PERDANA DAN
PENDIDIKAN INKLUSIF

PENGENALAN

Kementerian Pendidikan mendefinisikan PAK21
sebagai proses pembelajaran yang berpusatkan
murid berteraskan elemen komunikasi, kolaboratif,
pemikiran kritis, kreativiti serta aplikasi nilai murni
dan etika. Inti utama PAK21 ialah orientasi proses
pembelajaran yang lebih berfokus kepada pelajar
berbanding guru. Dalam PAK21, guru bertindak
sebagai pemudah cara yang menggalakkan
penyertaan aktif pelajar di dalam kelas.

PENERAPAN
KONSEP 6K

konsep 6k dalam pembelajaran abad
ke-21 (PAK 21) merujuk kepada
enam kemahiran yang mesti
dimasukkan dalam diri murid oleh
guru-guru dalam pembelajaran sama
ada di dalam mahupun di luar bilik
darjah. oleh itu, kemihran 6 k yang
dimaksudkan ialah komunikasi,
permikiran kritis, kolaborasi,
kreativiti, perwatakan , dan
kewarganegaraan

Penerapan komunikasi

komunikasi merupakan suatu proses pertukaran maklumat daripada

Konsep 6k individu kepada individu yang lain. Sebagai contoh, guru ingin
mewujudkan komunikasi dua hala dalam kalangan murid-muridnya
melalui pembentangan mengenai tajuk yang diberi dan meminta

murid-murid untuk berbincang di dalam kumpulan masing-masing

sebelum memulakan pembentangan di hadapan kelas. jadi dengan

itu murid dapat bertukar maklumat sesama mereka.

pemikiran kritis

Pemikiran kritis boleh terhasil dengan berkesan melalui beberapa cara, seperti penggunaan

sumber yang meluas. Sumber yang meluas merujuk kepada maklumat yang diperoleh oleh

murid-murid. Oleh itu, guru perlu memantau sama ada maklumat yang dicari oleh murid

bersesuaian dengan topik pembelajaran ataupun tidak

kolaborasi

kolaboratif dalam dunia pendidikan ialah kerjasama yang wujud antara
guru dan murid atau murid dan murid secara aktif. sebagai contoh , guru
perlu memastikan murid menunjukkan nilai bertanggungjawab terhadap
tugasan dalam kumpulan

Penerapan kreativiti
Konsep 6k
Kreativiti merujuk kepada sesuatu proses yang berlaku, di mana, ia
melibatkan penghasilan sesuatu yang baru, berguna dan juga
berkualiti. Elemen ini juga merupakan salah satu elemen yang
penting untuk diterapkan dalam diri murid. Dalam kelas abad ke-21,
guru boleh meminta muridnya untuk menghasilkan sesuatu produk
yang unik, iaitu produk yang lain daripada produk sedia ada

perwatakan

watak merupakan suatu corak tingkah laku, fikiran dan perasaan berdasarkan prinsip-
prinsip kekuatan moral dan integriti. dalam pembelajaran di sekolah, guru merupakan susuk
tubuh yang sangat rapat denan murid. jadi, gurulah yang bertanggungjawab dalam
membentuk sahsiah murid yang baik dan beradab.

kewarganegaraan

kewarganegaraan ini merujuk kepada sikap patriotisme dalam diri iaitu
cinta akan negara dan mempunyai identiti nasional. di sekolah, guru yang
akan bertanggungjawan dalam memyemai semangat patriotisme dalam
kalangan murid iaitu semangat cinta akan negara dan identiti nasional

SUSUN ATUR
TEMPAT DUDUK

PAK 21

persekitaran fizikal bilik darjah yang
kondusif sangat penting kerana
ianya akan menggalakkan
pembelajaran yang berkesan.

Suasana fizikal bilik darjah mungkin
merupakan 'kawan' atau 'musuh'
dalam pembelajaran. Dalam

pembelajaran abad ke-21, susunan
meja membolehkan pelajar

berinteraksi dan melaksanakan
kolaborasi bagi meningkatkan
kemahiran berfikir. Marland (1975)

susun atur tempat
duduk kelas pak 21

kekuatan :
murid yang lemah dalam kelas atau murid yang
boleh menjadi guru muda dan pembimbing rakan
di kedudukan meja paling hampir dengan guru.
Susunan membolehkan murid melaksanakan
rangkaian kolaborasi, meningkatkan kemahiran
berfikir dan memberi peluang untuk
menggunakan peta visualyang dipelajari.

kelemahan:
bilangan murid adalah terhad mengikut luas kelas
tersebut

Peranan guru sebagai pemangkin
kreativiti bagi mengurus persekitaran

pembelajaran kondusif

Persekitaran Pembelajaran Kondusif

Pembelajaran murid yang selesa dan teratur
sangat penting dalam memastikan
persekitaran pembelajaran berlaku dengan
lebih kondusif

Peranan guru mengurus
persekitaran yang kondusif

Menunjukkan contoh teladan yang baik

-mSeerceookraanntsogehdgdauarrunseitnleailaluumdmapneanmyiaraungcpeebrramlaikiknuukanentpugkauddraiut,umjrauudtriiidog-leumrhuurmpiduenrriyl-uam.mumeriundrunidnyajut.aknkapna

Agihkan tanggungjawab bersama

bers-saamGlaauh-russaammteuasstmtirmeamteeliigkbuialuttnkatanungk mgmuuenrmigdjbadiwnaaalabhmutbemurhenamgdabanupaatknestaulaarsatudgakuenruppud&taupnsammneurdruiadpn.akan

Tunjukkan keprihatinan

me-nkjGaelupinreukralyunaanhngumbmuuenringdga-amnmuyarbidnilgnbyebaraaaitkkaddnaennmgpearminhbamatuinnrtiutde-brmheaulirdaidaunpya.

- Peranan guru membina hubungan yang
positif di dalam bilik darjah perdana dan
pendidikan inklusif

Guru perlu mengingati nama dan memanggil murid dengan nama masing-masing

Guru perlu menetapkan objektif pembelajaran yang sesuai dan realistik

Guru perlu menunjukkan sikap prihatin terhadap murid dan menjalinkan hubungan
bersama keluarga murid
Guru disarankan menggunakan unsur kecindan dalam komunikasi dan disertakan
dengan jenaka
Guru sewajarnya menghargai perbezaan dalam kalangan murid

Guru perlu memberi semangat kepada murid

Guru mestilah fokus kepada maklum balas murid

PENUTUP

- Kesimpulannya, pengurusan bilik darjah seharusnya menjadi aspek yang
penting dalam usaha ke arah sistem pendidikan yang terbaik selaras dengan
pembelajaran abad ke-21 yang telah dilaksanakan sejak tahun 2014 lagi. Usaha
yang dilakukan oleh pihak kerajaan melalui pendidikan abad ke-21 telah
menampakkan sistem pendidikan yang bertaraf dunia dan memberi impak
yang besar kepada sistem pendidikan di Malaysia. Pengurusan bilik darjah yang
dikatakan juga menjadi salah satu faktor kecemerlangan pelajar. Hal ini telah
dibuktikan melalui kajian yang telah kami lakukan. Pengurusan bilik darjah yang
baik dari segi persekitaran bilik darjah yang bersih, kemas serta ceria menaikkan
lagi semangat para pelajar untuk belajar dan membuatkan mereka lebih selesa
untuk belajar di dalam persekitaran yang ceria. Jadi, melalui kajian ini kita dapat
buktikan bahawa pengurusan bilik darjah amat penting. Guru dan pelajar yang
dipertanggungjawabkan ke atas pengurusan bilik darjah seharusnya berganding
bahu dalam menjayakan salah satu usaha ke arah kecemerlangan murid dan
sekolah ini.

RUJUKAN

Choong Lean Keow. (2009). Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku. Kuala
Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn Bhd

Ainun Rahmah, I., Zamri, M. &Wan Muna Ruzanna, W. M. (2017). Pembelajaran \
abad ke-21 dan pengaruhnya terhadap sikap, motivasi dan pencapaian
bahasa Melayu pelajar sekolah menengah. Jurnal Pendidikan Bahasa
Melayu 7(2) 77- 88.

Norhailmi, A. m. (2016). cikgu hailmi.com - konsep 4c dalam pembelajaran abad ke21
(PAK21): Malaysia. [online] diakses daripada http://www.cikguhailmi
.com/2016/03/konsep-4c-dalam-pembelajaran-abad-21.html pada April 15, 2017.


Click to View FlipBook Version