The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by schashah782, 2021-06-09 04:43:14

PROJEK e-MAJALAH

PROJEK e-MAJALAH

1

TAJUK MUKA SURAT

PENGENALAN PERPADUAN 3
4
DASAR PERPADUAN 5-18

STRATEGI JPNIN melalui Pelan Tindakan 19
Perpaduan dan integrasi Nasional 20
KESIMPULAN

RUJUKAN

2

PENGENALAN PERPADUAN

 Perpaduan ialah satu proses yang menyatupadukan anggota
masyarakat dan negara keseluruhannya melalui ideologi
negara supaya tiap-tiap anggota masyarakat dapat
membentuk satu identiti dan nilai bersama serta satu
perasaan kebangsaan bersama di kalangan mereka.

 Perpaduan memainkan peranan penting untuk memacu
kemajuan dan keharmonian negara . Sejak merdeka lagi
kerajaan telah berusaha memupuk semangat perpaduan
dalam memakmurkan negara kita. Pelbagai dasar telah
dijalankan untuk mencapai proses perpaduan, kemajuan
negara yang ingin dicapai untuk Wawasan 2020 tidak
mungkin menjadi kenyataan kerana kerjasama diperlukan
untuk mencapai kemajuan.

3

DASAR PERPADUAN

Dasar perpaduan kaum , kerajaan perlu menjalankan dasar
perpaduan supaya rakyat Malaysia menjadikan dasar ini sebagai
pegangan mereka dalam mencapai perpaduan kaum yang harmoni.

Asimilasi 4

Dasar untuk
mencapai
perpaduan

Strategi JPNIN melalui Pelan Tindakan
Perpaduan dan Integrasi Nasional

Kesukanan Kebudayaan
Politik : Persefahaman Integrasi wilayah

Strategi Ekonomi Keselamatan
Pendidikan Pembangunan Kawasan
Penggunaan Tenaga Manusia
Penggunaan Bahasa Kebangsaan
Agama Media massa

5

Integrasi Nasional (Kesukanan)

6

Strategi JPNIN melalui Pelan Tindakan Perpaduan
dan Integrasi Nasional (Pendidikan)

Pendidikan di sekolah dapat
memupuk semangat perpaduan

dengan cara:

 Melalui kokurikulum
- Mewujudkan persatuan , unit beruniform dan

1M1S
- contohnya, sekolah mengadakan perkhemahan

melibatkan kerja berpasukan telah mewujudkan
perpaduan ketika bertoleransi.
 Melalui pembelajaran
- Pendidikan sivik sebagai subjek yang memberi
pengetahuan untuk para pelajar mengekalkan
perpaduan antara masyarakat.

7

Strategi Penggunaan Bahasa
Kebangsaan

 untuk mengajarkan murid tidak mengira kaum. 8
 Mengadakan menggalakkan semua pelajar menyertai pertandingan

akademik seperti sajak,pidato dan sebagainyadi peringkat sekolah supaya
dapat memperkembang kefasihan Bahasa Melayu antara murid-murid.
 Mewajibkan masyarakat Malaysia berkomunikasi dngan Bahasa kebangsaan
walaupun berlainan bangsa. Menerapkan subjek Bahasa Melayu di sekolah
rendah dan sekolah menengah dengan cara guru yang ditugaskan

Strategi Media Masa
 Banyak menayangkan rancangan berkaitan perpaduan di televisyen supaya

dapat ditonton oleh semua orang dan dapat memberikan pengauh yang
baik kepada rakyat.
 Selain menayangkan rancangan di televisyen,JPNIN juga boleh
mengeluarkan lagu berkaitan politik dan disebarkan di pelbagai platform
seperti yuotube,Instagram dan sebagainya.
 Perkara memberikan perkara yang positif terutama golongan kanak-kanak
kerana dapat mendidik mereka supaya mementingkan perpaduan.

9

Strategi Politik 10

• Melalui perlembagaan Malaysia persetujuan termaktub dalam bentuk
lambang-lambang Negara, hak setiap kaum, kuasa kerajaan negeri dan
persekutuan.

• Ia sebagai wahana bagi segala pemupukan identiti nasiaonal,
perpaduan antara kaum dan keturunan serta integrasi antara wilayah.

• Apabila kesedaran wujud, bangsa Malaysia semakin mantap dan
semangat perkauman dan kewilayahan menjadi cair, dengan sendirinya
pertubuhan kebangsaan yang mempunyai keahlian merentasi kaum
akan muncul.

• Mempercepatkan proses pembentukan bangsa Malaysia yang bersatu
padu.

• Membuat langkah keselamatan dan undang-undang supaya dapat
menjaga keharmonian politik Negara.

• Terbentuknya parti-parti politik contohnya BARISAN NASIONAL yang
terdiri daripada pelbagai kaum.

Strategi Ekonomi Ke arah pencapaian perpaduan adalah
mengimbangi kedudukan dan tarf
Objektif
sosioekonomi antara kaum dan wilayah serta
mengurangkan pengenalan kaum dalam satu

sektor ekonomi.

11

Strategi Agama
 Semua rakyat diberikan kebebasan menganut agama sekalipun tidak

mengira bangsa walaupun agama islam adalah agama rasmi
 Ia selaras dengan peruntukan yang termaktub dalam perlembagaan dan

RUKUN NEGARA.
 Sensitiviti agama wajib dijaga dan dipelihara serta pengembangan sesuatu

agama lain tertakluk kepada peruntukan mengenainya dalam Perlembagaan
dan undang-undang.

12

Strategi Kebudayaan

 Terbentuknya kebudayaan nasional akan membangkitkan kebudayaan yang menjadi
hak milik bersama rakyat tanpa mengira kaum dan agama serta wilayah.

 Ia menjadi asas kepada pembinaan jati diri nasional dan perpaduan Negara.

Kebudayaan rakyat- Islam menjadi unsur Unsur-unsur 13
rakyat Malaysia penting dalam kebudayaan dianggap
pembentukan
mestilah berteraskan wajar dan boleh
kebudayaan rakyat asal kebudayaan nasional. diterima menjadi unsur
nasional kebangsaan.
rantau ini.

Strategi Integrasi Wilayah
 Tumpuan khusus akan diberikan kepada penyatuan wilayah
 Antaranya pergaulan dan interaksi yang lebih luas antara rakyat kedua

wilayah, pengetahuan yang lebih mendalam mengenai adat resam dan
kebudayaan masing-masing, penjelasan salah satu tanggapan dan masalah
yang timbul dalam bidang sosioekonomi.
 Pengintegrasian antara Bandar dan luar Bandar turut diberi perhatian agar
kemajuan ekonomi dan prasrana dapat dikongsikan secara adil dan saksama.

14

Strategi JPNIN melalui
pelan Tindakan
perpaduan dan
integrasi

(keselamatan)

Strategi keselamatan

Meliputi 2 aspek iaitu pencegahan dan pemulihan

• Melibatkan usaha mencegah daripada berlakunya
ancaman keselamatan negara ataupun ketenteraman
awam yang terbit daripada konflik antara kaum,
agama dan negeri

• Aspek pencegahan merangkumi penguatkuasaan
sekatan di sisi undang undang ke atas kebebasan
bercakap, berhimpun dan menubuhkan persatuan,
tahanan preventif penguatkusaan peruntukan AKTA
HASUTAN, akbar, buku, dan penerbitan melalui
undang-undang berkaitan

• Melibatkan tentera, polis, ikatan relawan negara
(rela), rukun tetangga dan pengisytiharan keluar

15

Strategi JPNIN Strategi pembangunan Kawasan
melalui pelan
• Pemajmukan penduduk suatu
Tindakan Kawasan kediaman
perpaduan dan
• Penubuhan Jawatankuasa Penduduk
integrasi seperti rukun tetangga dan
(Pembagunan menganjurkan aktiviti yang melibatkan
semua penduduk tidak mengira kaum
Kawasan) dan agama

• Kemudahan atau prasarana seperti
dewan serbaguna dapat membantu
untuk menganjurkan aktiviti diantara
penduduk serta boleh menyemai
perpaduan antara kaum

• Pengwujudan perumahan pelbagai kos
mengurangkan jurang social antara
masyarakat

16

Strategi jpnin melalui • Majikan haruslah memilih pekerja
pelan Tindakan bukan berdasarkan kaum dan
perpaduan dan agama.Pemilihan haruslah adil
dan mengikut kelayakan
integrasi(penggunaan
tenaga manusia) • Majikan harus menetapkan
pelaksanaan dasar syarikat dan
aktiviti yang bersifat perpaduan

• Interaksi antara pekerja haruslah
digalakkan supaya dapat
mengelakkan sebarang perjudis

• Pemupukan nilai murni di tempat
kerja

17

Strategi jpnin melalui pelan
Tindakan perpaduan dan integrasi
(perpaduan kemasyarakatan)

Memberikan
bantuan khidmat

masyarakat

Membangunkan Menggalakkan
dan perpaduan
masyarakat
mengitegrasikan
masyarakat pelbagai kaum
orang asli dan integrasi

Menyelaraskan nasional
program
18
kependudukan
dan pembagunan

keluarga

kesimpulan • Kesimpulan yang boleh disimpulkan dalam
tajuk ini ialah kerajaan negara kita telah
berusaha sebaik yang mungkin untuk
memupuk semangat perpaduan dalam
kalangan rakyat tidak mengira bangsa atau
agama. Kita sebagai rakyat pula haruslah
memberikan kerjasama, kesan dari
kerjasama tersebut memberikan banyak
kesan yang baik kepada kita mahupun
rakyat atapun kerajaan. Antara kesan baik
tersebut dapat menjaga keharmonian
negara dan secara tidak langsung
mengelakkan perkara yang tidak diingini
berlaku contohnya tragedi 13 MEI 1969.
Akhir sekali, kita sebagai rakyat bersyukur
apabila kerajaan mengambil berat tentang
keamanan negara kita.

19

rujukan • Buku teks penghayatan etika dan
peradaban ,politeknik Malaysia,
Munirah Mustaffa, Mohammad Bazli
Md Radzi,Naimah Ghazali,Wan Mohd
Tarmizi Wan Othman,Mohammad Faizal
Ahmat, Mohammad Tarmizi Yahya

• https://www.perpaduan.gov.my/
• https://www.jpnin.gov.my/
• https://slideplayer.info/s;ide /14530161
• https://www.moe.gov.my/en/education

/secondary-school/kokurikulum-
pendidikan-menengah

20

21


Click to View FlipBook Version
Previous Book
Geog (1)
Next Book
KONSEP HUBUNGAN MANUSIA DAN TEKNOLOGI