The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nabilasongsaengnim90, 2019-01-14 21:01:58

Bahan mes peningkatan Tahun 6 2019

1MESYUARATAJK PENINGKATAN


PPSR BIL 1/2019

2VISIPendidikan berkualiti

Insan terdidik

Negara sejahteraMISIMelestarikan system Pendidikanyang berkualiti untuk
membangunkan potensi
individu bagi memenuhi aspirasi
negara

3


AHLI JAWATANKUASA 2019

4
AJK PENINGKATAN PPSR 2019


Penasihat : En. M. Khalimi bin Dalhan (Guru Besar)

Pengerusi : Pn. Siti Natasha binti Mohamed (PK Pentadbiran)
Naib Pengerusi 1 : Pn. Norazifah binti Bakar (PK HEM)
Naib Pengerusi 2 : En. Abdul Halim bin Arsad (PK Kokurikulum)

Setiausaha Kurikulum : Pn. Nor Sazliana binti Mohd Shah
Naib Setiausaha Kurikulum : Pn. Noraidar binti Husain
Setiausaha : Cik Nur Nabilah binti AzizAJK :

Ketua Panitia
En. Amir bin Siman (BM)

Pn. Nor Sazliana binti Mohd Shah (MT)
Pn. Kalaichelvi A/L Subarmaniam (BI)
Cik Nur Nabilah binti Aziz (SN)


Penyelaras PPSR


Pn. Faridah binti Abdullah - Penyelaras PBD
En. Ashadi Azwan bin Hanapi - KP Panitia Pendidikan Jasmani & Kesihatan
En. Vivekanandan A/L Anandan - Guru Bimbingan

Pn. Horhanahaliza binti Ramli - KP Panitia Pendidikan Agama Islam
Cik Siti Salmah binti Sobri - S/U PeperiksaanGuru Mata Pelajaran

BM - Cik Siti Salmah binti Sobri (6K),
Pn. Norhayati binti Abbas (6I)

BI - Cik Shamala A/P Rajasagaran (6K),
Pn. Kalaichelvi A/P Subarmaniam (6I)
MT - Pn. Nor Sazliana bt Mohd Shah (6K),
Pn. Gan Sock Foon (6I)

SN - Cik Nur Nabilah binti Aziz (6K & 6I)

5
PENGESAHAN MINIT MESYUARATBIL 4/2018

6


SEKOLAH KEBANGSAAN (1) JALAN MERU

MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA PENINGKATAN TAHUN 6
BIL 4 / 2018


Tarikh : 3 Disember 2018
Masa : 8.00 pagi
Tempat : Bilik Pemulihan, SK (1) Jalan Meru
Pengerusi : Cik Nur Nabilah bt Aziz
Kehadiran :

1. Cik Nur Nabilah bt Aziz Penyelaras Tahun 6 / Ketua Panitia Sains
2. En. Amir bin Siman Ketua Panitia BM
3. Pn. Norsazliana bt Mohd Shah Ketua Panitia MT
4. Pn. Shanthimalar A/P Kanagalingam Ketua Panitia BI
5. Pn. Kalaichelvi A/P Subarmaniam Guru BI
6. Pn. Gan Sock Foon Guru MT
7. Cik Siti Salmah bt Sobri Guru BM
8. Pn. Norhayati bt Abbas Guru BM
9. En. Vivekanandan A/L Anandan Guru Bimbingan
10. Pn. Maizatul Azwa bt Ahmad Sarbini Guru Agama
11. Pn. Noraidar bt Husain Guru Pemulihan Khas

Hadir Bersama :
1. En. M. Khalimi bin Dalhan - Guru Besar
2. Pn. Siti Natasha bt Mohamed - PK Pentadbiran
3. Pn. Norazifah bt Bakar - PK Hal Ehwal Murid

Tidak Hadir : Tiada

Urusetia : Cik Nur Nabilah bt Aziz

AGENDA MESYUARAT

1.0 KATA ALU-ALUAN PENGERUSI
1.1 Tahniah kerana telah melaksanakan tugas dengan cemerlang sehingga selesai

hampir semua program yang telah dirancang untuk tahun 2018.
1.2 Tahniah kepada guru-guru yang sanggup kerja lebih masa untuk memastikan
kecemerlangan murid-murid.
1.3 Tahun 2018 sekolah telah menerima banyak anugerah dan diharapkan pencapaian
PPSR juga menghasilkan keputusan yang cemerlang.

7


2.0 MEMBENTANG DAN MENGESAHKAN MINIT MESYUARAT YANG LEPAS

2.1 Minit mesyuarat disahkan oleh Cik Siti Salmah dan disokong oleh Pn. Norhayati.
2.2 Minit mesyuarat Bil 3/2018 diterima tanpa sebarang pindaan.


3.0 PERKARA BERBANGKIT
3.1 Tiada

4.0 PERBINCANGAN ISU SEMASA


4.1 Pembentangan Keputusan UPSR 2018

4.1.1 GPS dan peratus menguasai UPSR 2018 : 2.79, 87.18%

4.1.2 GPMP dan peratus menguasai
4.1.2.1 Bahasa Melayu Pemahaman - 2.38, 100%

4.1.2.2 Bahasa Melayu Penulisan - 2.46, 92.31%

4.1.2.3 Bahasa Inggeris Pemahaman - 2.79, 94.87%

4.1.2.4 Bahasa Inggeris Penulisan - 3.17, 92.31%
4.1.2.5 Matematik – 3.05, 87.18%

4.1.2.6 Sains – 2.87, 94.87%

4.1.3 Bilangan 6A : 2, 5A : 0, 4A : 4

4.1.4 Peratus murid menguasai semua mata pelajaran : 87.18%
4.1.5 Peratus murid menguasai sebahagian mata pelajaran : 12.82%

4.1.6 Peratus murid belum menguasai semua mata pelajaran : 0

Tindakan : Makluman semua AJK


4.2 Root Cause Analysis (RCA) dan Intervensi


Root Cause Analysis (RCA) Intervensi

Guru perlu menyediakan PdPc
Murid tidak menguasai format
yang menarik untuk
kertas ujian yang baru terutama meningkatkan minat murid
Bahasa kertas penulisan Bahagian C.
dengan pelbagai aktivit PAK21.
Inggeris
Murid tidak menguasai teknik Panitia perlu mengadakan
menjawab dan keliru dengan bengkel teknik menjawab yang
bentuk soalan. lebih kerap pada tahun hadapan.

8


Murid perlu dilatih dengan
Bentuk soalan yang pelbagai
bentuk soalan yang pelbagai
mengelirukan murid untuk
melalui pelbagai sumber dan
menjawab.
menerapkan KBAT dalam PdPc.
Guru perlu menyediakan lebih
Murid kurang menguasai kata banyak latihan berkaitan dengan
hubung dan tanda baca untuk kata hubung dan mengesan
menulis karangan. tanda baca dalam bahan-bahan
bacaan.
Murid tidak menjawab dengan Guru perlu menekanan
menggunakan ayat yang lengkap penggunaan ayat yang lengkap
dan dramatis untuk elak semasa menjawab soalan di
penolakkan markah. dalam kelas.
murid diberi

Bahasa pendekatan dengan latihan
Melayu membina dan menyalin

karangan. Bagi menjawab soalan

Murid tidak menggunakan format bahagian A dan C dalam kertas
yang betul dan salah format
penulisan, murid dibiasakan
semasa menulis karangan.
menggunakan formula-formula

ringkas yang akan memudahkan

mereka menjawab soalan

tersebut.

Murid tidak mahir dalam sifir dan Panitia perlu merancang aktiviti
mengambil masa yang lama untuk yang lebih efektif supaya murid
menyelesaikan masalah. mahir dengan sifir.
Guru mata pelajaran
menggunakan 5 hingga 10 minit
Murid tidak menguasai waktu pertama untuk murid
kemahiran asas iaitu darab dan membuat latih tubi soalan
Matematik
bahagi. berkaitan dengan kemahiran
asas matematik sebagai
peneguhan.
Guru boleh menggunakan
Murid lemah dalam memahami formula untuk murid mengesan
ayat matematik` ayat matematik dengan lebih
mudah.
Guru perlu mendedahkan murid
Murid tidak yakin menulis
Sains dengan lebih banyak format
jawapan dalam kertas 2
soalan sebenar kepada murid.

9


Guru perlu sentiasa
membimbing murid untuk
mengimbas kembali tajuk-tajuk
Murid tidak menguasai tajuk
yang telah dipelajari sebelum
terutama tajuk semasa tahun 1
memulakan PdPc. Guru
hingga tahun 4
menyediakan nota sendat dan
didedahkan lebih awal kepada
murid.
Panitia perlu menyediakan
Murid tidak menguasai
sudut-sudut berkaitan dengan
Kemahiran Proses Sains
KPS di sekitar kawan sekolah.
Tindakan : Makluman semua AJK4.3 Pembentangan laporan program 2018

4.3.1 Semua kertas kerja telah dihantar dan dimasukkan ke dalam fail dan laporan
program telah dibuat oleh penyelaras.

4.3.2 Beberapa program tidak dijalankan mengikut perancangan dan senarai

program perlu dikemaskini untuk tahun 2018 supaya hanya program yang

mempunyai impak yang tinggi sahaja akan diteruskan.
4.3.3 Setiap panitia perlu mengemukakan sekurang-kurangnya 5 program panitia

dan terbaik untuk membantu murid.

Tindakan : Makluman semua AJK5.0 HAL-HAL LAIN

5.1 Beberapa orang murid telah disenaraikan supaya pihak sekolah dapat berjumpa

dengan ibu bapa mereka untuk berbincang mengenai masalah anak mereka di

sekolah.
5.2 Beberapa program perlu dipertimbangkan perlaksanaannya sama ada perlu

diteruskan atau tidak dan bedasarkan kepada pencapaian UPSR 2018 yang telah

dijalankan.

5.3 Ibu bapa perlu dijelaskan mengenai pelaksanaan PPSR di dalam program
perjumpaan bersama ibu bapa pada tahun hadapan.

10


5.4 Peringatan perlu dibuat lebih kerap kepada murid supaya mereka tidak terleka dan

kekal fokus serta bersedia untuk menghadapi UPSR dan menunjukkan prestasi yang

baik dalam elemen-elemen penilaian PPSR
6.0 PENANGGUHAN MESYUARAT
6.1 Ucapan penangguhan oleh Pengerusi Mesyuarat / ahli mesyuarat dan penetapan


tarikh mesyuarat yang berikutnya.
6.2 Mesyuarat ditangguhkan pada jam 12.30 tengah hari.

Disediakan oleh :
NUR NABILAH BINTI AZIZ
Urus Setia
Tarikh : 3 DISEMBER 2018

• Tiada maklum balas mesyuarat

Tindakan : Makluman

11
POST MORTEM UPSR 2018

12ANALISIS PENCAPAIAN UPSR 2018


GRED A GRED B GRED C GRED D GRED E MENGUASAI GPS
MATA BIL
PELAJARAN CALON
BIL % BIL % BIL % BIL % BIL % BIL %

BM 39 10 25.64% 11 28.21% 11 28.21% 7 17.95% 0 0.00% 39 100.00% 2.38
PEMAHAMAN
BM
39 11 28.21% 9 23.08% 12 30.77% 4 10.26% 3 7.69% 36 92.31% 2.46
PENULISAN
BI
PEMAHAMAN 39 7 17.95% 8 20.51% 12 30.77% 10 25.64% 2 5.13% 37 94.87% 2.75

BI PENULISAN 39 7 17.95% 0 0.00% 14 35.90% 15 38.46% 3 7.69% 36 92.31% 3.18


MATEMATIK 39 4 10.26% 11 28.21% 8 20.51% 11 28.21% 5 12.82% 34 87.18% 3.05

SAINS 39 4 10.26% 10 25.64% 14 35.90% 9 23.08% 2 5.13% 37 94.87% 2.87MENGUASAI BELUM
MENGUASAI
SEMUA SATU MP B SEMUA MP SEBAHAGIAN MENGUASAI
MP A MP (E SEMUA MP GPS
(5A1B/6A1B) (LULUS
(6A/8A) SEMUA) SEBAHAGIAN (SEMUA MP
KESELURUHAN MP) E)

BIL % BIL % BIL % BIL % BIL %

5.13 0.00
2 0 0.00% 34 87.18% 5 12.82% 0 2.80
% %

13ANALISIS PENCAPAIAN UPSR 2017-2018


2017 2018 2019

37 CALON 39 CALON 43 CALON

% LULUS KESELURUHAN 78.38% 87.18%

BIL. LULUS 29 34


BIL. GAGAL 8 5

0 0
BIL. GAGAL SEMUA MATA PELAJARAN
0% 0%

GPS UPSR 2.78 2.79

0 2
BIL. 6A
0% 5.13%
35 39
BM PEMAHAMAN
94.59% 100%

GPMP 2.43 2.38
35 36
BM PENULISAN
94.59% 92.31%

GPMP 2.02 2.46
34 37
BAHASA INGGERIS ( PEMAHAMAN )
91.89% 94.31%

GPMP 2.8 2.79
29 36
BAHASA INGGERIS ( PENULISAN )
78.38% 92.31%

GPMP 3.16 3.18

32 34
MATEMATIK
86.49% 87.18%
GPMP 3.27 3.05

36 37
SAINS
97.30% 94.87%
GPMP 3 2.87

14


TOV DAN ETR

15ANALISIS KESELURUHAN DARJAH 5

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2018


Bilangan Calon Mengikut Kategori
Bil
Sekurangnya Bil Calon Peratus GPS
Kelas Calon Semua Semua Tidak Menguasai kelas
Daftar A E Hadir A B C
1B 1C 1D 1E 1T Semua E
D
JAYA 21 0 0 1 2 17 1 2 0 3 17 14.29 % 3.82

WAJA 21 0 4 5 7 5 0 0 0 16 5 76.19 % 2.42

JUMLAH 42 0 4 6 9 22 1 2 0 19 22 45.24 % 3.12

ANALISA MATA PELAJARAN TAHUN D5
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

TAHUN 2018


Tidak
Bil Calon A B C D E Menguasai Menguasai
Mata
Bil GPMP
Pelajaran
Daft Ambil TH Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil % Bil %
ar
BAHASA
1 MELAYU 42 41 1 6 14.63 16 39.02 10 24.39 2 4.88 7 17.07 34 82.93 7 17.07 2.71
PEMAHAMAN

BAHASA
2 MELAYU 42 41 1 9 21.95 17 41.46 5 12.20 4 9.76 6 14.63 35 85.37 6 14.63 2.54
PENULISAN


3 MATEMATIK 42 42 0 2 4.76 5 11.90 7 16.67 6 14.29 22 52.38 20 47.62 22 52.38 3.98

4 SAINS 42 42 0 1 2.38 8 19.05 12 28.57 5 11.90 16 38.10 26 61.90 16 38.10 3.64


BAHASA
5 INGGERIS 42 41 1 6 14.63 7 17.07 13 31.71 11 26.83 4 9.76 37 90.24 4 9.76 3.00
PEMAHAMAN

BAHASA
6 INGGERIS 42 41 1 7 17.07 8 19.51 8 19.51 10 24.39 8 19.51 33 80.49 8 19.51 3.10
PENULISAN

16


PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

TAHUN 2018
BAHASA MELAYU PEMAHAMAN


Bil Kelas Nama Calon Markah Gred

1 WAJA MUHAMAD ADAM BIN AREZUDIN 84 A

2 WAJA NUR AISYAH SYAMILAH BINTI SAJUDDIN 84 A

3 WAJA VYSHNAVI A/P ARUMANI 80 A

4 WAJA SITI RAHIMAH BINTI SULTAN MIA 80 A

5 JAYA NURSYAZ IZZATI BINTI SANI 80 A

6 JAYA MUHAMMAD AMIRUL HAKIMI BIN AMIR 80 A

7 WAJA AHMAD MIKHAIL HUZAIFAH BIN AHMAD JAIS 78 B

8 WAJA MUHAMMAD ADHAM BIN NUZUL-AMRI 78 B

9 WAJA NUR INTAN AMYLIA BINTI MUHAMMAD AMIN TERRY FAN 78 B

10 WAJA WAN IBRAHIM BIN WAN ZULFY 76 B

11 WAJA AHMAD RIDHA BIN KAMARULNIZAM 76 B

12 JAYA DANIEL HAKIMI BIN ABDULLAH 74 B

13 WAJA MUHAMMAD LUQMAN AL-AMIN BIN HASNAN 74 B
14 WAJA MILAWATI BINTI ABDULLAH 74 B


15 JAYA MUHAMMAD SYAMIL HAIKAL BIN ABDUL HAFIZ 72 B
16 WAJA MUHAMMAD ADLI HAFIZI BIN ZURIYADI 72 B

17 WAJA KHAVINAYAHSHREE A/P SIVARAJA 70 B

18 JAYA AHMAD AJMAL WAFIQ BIN AHMAD AIMAN 70 B

19 WAJA MUHAMMAD HATIEM HANI BIN MOHD NIZAM 70 B

20 WAJA FERDIYANSAH BIN M SALEH 70 B

21 WAJA NUR HASYA SYAHMINA BINTI MOHAMED FAIZAL 68 B

22 JAYA MUHAMMAD HAZWANNUDDIN BIN MOHD ZAINI 66 B

23 WAJA RAISYA UMAIRA BINTI RAJIS 64 C

24 JAYA ARSYAD AWWADI BIN AZHARI 62 C

25 JAYA HALIMA NAFRAH BINTI UVAIS AHMED 62 C

1726 WAJA ALYA ROSNADYA BINTI AHMAD BAKRI 62 C


27 WAJA KESHVEEN KUMAR A/L V.BALA KUMAR 60 C


28 WAJA AMIRA FARHANA BINTI MAZLAN 60 C
29 JAYA NAVENESH A/L MEAGAN 60 C


30 WAJA AIZAAC LEE HOW THIEN 52 C

31 JAYA MUHAMMAD NABIL BIN ABDULLAH 50 C


32 JAYA RAHMADANI SAHARA BINTI SUARDI 50 C

33 JAYA THIVYASHINEE A/P MURALI 48 D


34 JAYA DANISH A/L THIRUMURUGAN 42 D


35 JAYA MUKTTEEDHYAN A/L JAYASEELAN 38 E

36 JAYA RACHEL A/P RAKEASH 36 E

37 JAYA SRI VELLAN A/L SUBRAMONIYAM 32 E

38 JAYA JOSHUA A/L EDWARD 28 E


39 JAYA RASHVEN A/L JEGATHES 24 E

40 JAYA PANISHA A/P SOORIAH PRAGASH 14
E

41 JAYA ILYA ILYANA BINTI MOHMAD WAHI


42 AHMAD KHILFY B. AHMAD TAUFIK

43 NUR HANIFAH NAJIEHA BT. MD FADIR

18


PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

TAHUN 2018
BAHASA MELAYU PENULISANBil Kelas Nama Calon Markah Gred
1 WAJA VYSHNAVI A/P ARUMANI 88 A

2 JAYA MUHAMMAD AMIRUL HAKIMI BIN AMIR 86 A


3 WAJA SITI RAHIMAH BINTI SULTAN MIA 86 A

4 WAJA MUHAMAD ADAM BIN AREZUDIN 84 A

5 JAYA NURSYAZ IZZATI BINTI SANI 82 A

6 WAJA NUR AISYAH SYAMILAH BINTI SAJUDDIN 82 A


7 WAJA MUHAMMAD ADHAM BIN NUZUL-AMRI 80 A

8 WAJA KHAVINAYAHSHREE A/P SIVARAJA 80 A

9 JAYA DANIEL HAKIMI BIN ABDULLAH 80 A

10 WAJA NUR INTAN AMYLIA BINTI MUHAMMAD AMIN TERRY FAN 78 B


11 JAYA MUHAMMAD SYAMIL HAIKAL BIN ABDUL HAFIZ 76 B

12 WAJA NUR HASYA SYAHMINA BINTI MOHAMED FAIZAL 76 B


13 WAJA MUHAMMAD LUQMAN AL-AMIN BIN HASNAN 74 B

14 JAYA ARSYAD AWWADI BIN AZHARI 74 B

15 JAYA RAHMADANI SAHARA BINTI SUARDI 74 B


16 WAJA FERDIYANSAH BIN M SALEH 72 B

17 WAJA AHMAD RIDHA BIN KAMARULNIZAM 70 B

18 JAYA RACHEL A/P RAKEASH 70 B

19 WAJA KESHVEEN KUMAR A/L V.BALA KUMAR 70 B

20 WAJA WAN IBRAHIM 70 B

21 WAJA MUHAMMAD HATIEM HANI BIN MOHD NIZAM 68 B

22 WAJA MUHAMMAD ADLI HAFIZI BIN ZURIYADI 68 B


23 JAYA MUHAMMAD NABIL BIN ABDULLAH 68 B

1924 WAJA AHMAD MIKHAIL HUZAIFAH BIN AHMAD JAIS 66 B


25 JAYA HALIMA NAFRAH BINTI UVAIS AHMED 66 B
26 WAJA AMIRA FARHANA BINTI MAZLAN 66 B


27 WAJA MILAWATI BINTI ABDULLAH 64 C
28 JAYA NAVENESH A/L MEAGAN 62 C

29 JAYA THIVYASHINEE A/P MURALI 62 C

30 WAJA RAISYA UMAIRA BINTI RAJIS 60 C

31 WAJA ALYA ROSNADYA BINTI AHMAD BAKRI 56 C


32 JAYA MUKTTEEDHYAN A/L JAYASEELAN 48 D

33 JAYA MUHAMMAD HAZWANNUDDIN BIN MOHD ZAINI 48 D

34 WAJA AIZAAC LEE HOW THIEN 48 D

35 JAYA SRI VELLAN A/L SUBRAMONIYAM 40 D

36 JAYA PANISHA A/P SOORIAH PRAGASH 32 E

37 JAYA AHMAD AJMAL WAFIQ BIN AHMAD AIMAN 30 E

38 JAYA DANISH A/L THIRUMURUGAN 28 E

39 JAYA RASHVEN A/L JEGATHES 28 E
40 JAYA JOSHUA A/L EDWARD 20 E


41 JAYA ILYA ILYANA BINTI MOHMAD WAHI

42 AHMAD KHILFY B. AHMAD TAUFIK

43 NUR HANIFAH NAJIEHA BT. MD FADIR

20


PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

TAHUN 2018
BAHASA INGGERIS PEMAHAMANBil Kelas Nama Calon Markah Gred

1 WAJA AIZAAC LEE HOW THIEN 86 A

2 WAJA KESHVEEN KUMAR A/L V.BALA KUMAR 86 A

3 WAJA VYSHNAVI A/P ARUMANI 86 A

4 WAJA MUHAMMAD ADHAM BIN NUZUL-AMRI 84 A


5 WAJA AHMAD MIKHAIL HUZAIFAH BIN AHMAD JAIS 84 A


6 WAJA MUHAMMAD LUQMAN AL-AMIN BIN HASNAN 80
A

7 WAJA NUR HASYA SYAHMINA BINTI MOHAMED FAIZAL 76 B


8 WAJA MUHAMAD ADAM BIN AREZUDIN 74 B

9 WAJA KHAVINAYAHSHREE A/P SIVARAJA 74 B

10 WAJA SITI RAHIMAH BINTI SULTAN MIA 72 B

11 WAJA NUR AISYAH SYAMILAH BINTI SAJUDDIN 72 B


12 JAYA HALIMA NAFRAH BINTI UVAIS AHMED 70 B

13 WAJA FERDIYANSAH BIN M SALEH 68 B

14 WAJA MILAWATI BINTI ABDULLAH 64 C

15 JAYA ARSYAD AWWADI BIN AZHARI 62 C

16 WAJA NUR INTAN AMYLIA BINTI MUHAMMAD AMIN TERRY 58 C
FAN

17 JAYA DANIEL HAKIMI BIN ABDULLAH 56 C

18 JAYA NURSYAZ IZZATI BINTI SANI 56 C

19 WAJA ALYA ROSNADYA BINTI AHMAD BAKRI 56 C

20 JAYA THIVYASHINEE A/P MURALI 54 C

21 WAJA MUHAMMAD ADLI HAFIZI BIN ZURIYADI 52 C

22 JAYA MUKTTEEDHYAN A/L JAYASEELAN 52 C

2123 JAYA SRI VELLAN A/L SUBRAMONIYAM 50 C

24 JAYA RACHEL A/P RAKEASH 50 C

25 JAYA PANISHA A/P SOORIAH PRAGASH 50 C

26 JAYA MUHAMMAD SYAMIL HAIKAL BIN ABDUL HAFIZ 50 C

27 WAJA AMIRA FARHANA BINTI MAZLAN 48 D

28 WAJA WAN IBRAHIM BIN WAN ZULFY 48 D

29 WAJA RAISYA UMAIRA BINTI RAJIS 48 D

30 JAYA MUHAMMAD HAZWANNUDDIN BIN MOHD ZAINI 46 D

31 WAJA AHMAD RIDHA BIN KAMARULNIZAM 46 D
32 JAYA DANISH A/L THIRUMURUGAN 44 D


33 JAYA AHMAD AJMAL WAFIQ BIN AHMAD AIMAN 40 D

34 WAJA MUHAMMAD HATIEM HANI BIN MOHD NIZAM 40 D

35 JAYA MUHAMMAD AMIRUL HAKIMI BIN AMIR 40 D
36 JAYA NAVENESH A/L MEAGAN 40 D


37 JAYA MUHAMMAD NABIL BIN ABDULLAH 36 E
38 JAYA RAHMADANI SAHARA BINTI SUARDI 34 E

39 JAYA JOSHUA A/L EDWARD 28 E

40 JAYA RASHVEN A/L JEGATHES 26 E

41 JAYA ILYA ILYANA BINTI MOHMAD WAHI

42 AHMAD KHILFY B. AHMAD TAUFIK

43 NUR HANIFAH NAJIEHA BT. MD FADIR

22


PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

TAHUN 2018
BAHASA INGGERIS PENULISANBil Kelas Nama Calon Markah Gred

1 WAJA AHMAD MIKHAIL HUZAIFAH BIN AHMAD JAIS 88 A


2 WAJA VYSHNAVI A/P ARUMANI 86 A

3 WAJA KESHVEEN KUMAR A/L V.BALA KUMAR 82 A

4 WAJA AIZAAC LEE HOW THIEN 80 A

5 WAJA NUR AISYAH SYAMILAH BINTI SAJUDDIN 80 A

6 WAJA MUHAMMAD ADHAM BIN NUZUL-AMRI 80 A


7 WAJA KHAVINAYAHSHREE A/P SIVARAJA 80 A

8 WAJA SITI RAHIMAH BINTI SULTAN MIA 76 B

9 WAJA MUHAMAD ADAM BIN AREZUDIN 74 B

10 WAJA MUHAMMAD LUQMAN AL-AMIN BIN HASNAN 74 B


11 JAYA HALIMA NAFRAH BINTI UVAIS AHMED 74 B

12 WAJA MUHAMMAD ADLI HAFIZI BIN ZURIYADI 70 B


13 WAJA NUR HASYA SYAHMINA BINTI MOHAMED FAIZAL 70 B


14 WAJA ALYA ROSNADYA BINTI AHMAD BAKRI 68 B


15 WAJA MILAWATI BINTI ABDULLAH 66 B

16 JAYA THIVYASHINEE A/P MURALI 64 C

17 WAJA WAN IBRAHIM BIN WAN ZULFY 62 C

18 JAYA DANISH A/L THIRUMURUGAN 56 C

19 JAYA NURSYAZ IZZATI BINTI SANI 56 C

20 JAYA PANISHA A/P SOORIAH PRAGASH 56 C

21 WAJA NUR INTAN AMYLIA BINTI MUHAMMAD AMIN TERRY 56
C
FAN
22 JAYA SRI VELLAN A/L SUBRAMONIYAM 52 C

2323 WAJA RAISYA UMAIRA BINTI RAJIS 50 C

24 WAJA FERDIYANSAH BIN M SALEH 48 D

25 JAYA DANIEL HAKIMI BIN ABDULLAH 46 D

26 JAYA MUHAMMAD SYAMIL HAIKAL BIN ABDUL HAFIZ 46 D

27 JAYA RACHEL A/P RAKEASH 44 D

28 JAYA ARSYAD AWWADI BIN AZHARI 44 D

29 WAJA AMIRA FARHANA BINTI MAZLAN 42 D

30 JAYA NAVENESH A/L MEAGAN 42 D

31 JAYA MUHAMMAD NABIL BIN ABDULLAH 42 D
32 WAJA AHMAD RIDHA BIN KAMARULNIZAM 40 D


33 WAJA MUHAMMAD HATIEM HANI BIN MOHD NIZAM 40 D


34 JAYA AHMAD AJMAL WAFIQ BIN AHMAD AIMAN 36 E
35 JAYA MUKTTEEDHYAN A/L JAYASEELAN 36 E

36 JAYA MUHAMMAD AMIRUL HAKIMI BIN AMIR 30 E

37 JAYA MUHAMMAD HAZWANNUDDIN BIN MOHD ZAINI 26 E

38 JAYA RAHMADANI SAHARA BINTI SUARDI 18 E

39 JAYA RASHVEN A/L JEGATHES 16 E

40 JAYA JOSHUA A/L EDWARD 08 E

41 JAYA ILYA ILYANA BINTI MOHMAD WAHI

42 AHMAD KHILFY B. AHMAD TAUFIK

43 NUR HANIFAH NAJIEHA BT. MD FADIR

24


PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

TAHUN 2018
MATEMATIK


Bil Kelas Nama Calon Markah Gred

1 WAJA NUR AISYAH SYAMILAH BINTI SAJUDDIN 84 A

2 WAJA VYSHNAVI A/P ARUMANI 80 A

3 WAJA MUHAMMAD ADHAM BIN NUZUL-AMRI 76 B


4 JAYA NURSYAZ IZZATI BINTI SANI 73 B

5 WAJA MUHAMAD ADAM BIN AREZUDIN 73 B

6 WAJA KESHVEEN KUMAR A/L V.BALA KUMAR 65 B

7 WAJA KHAVINAYAHSHREE A/P SIVARAJA 65 B

8 WAJA AHMAD MIKHAIL HUZAIFAH BIN AHMAD JAIS 64 C

9 WAJA MUHAMMAD LUQMAN AL-AMIN BIN HASNAN 62 C


10 WAJA WAN IBRAHIM BIN WAN ZULFY 61 C

11 WAJA MUHAMMAD ADLI HAFIZI BIN ZURIYADI 57 C

12 WAJA NUR HASYA SYAHMINA BINTI MOHAMED FAIZAL 55 C


13 JAYA NAVENESH A/L MEAGAN 52 C

14 WAJA AIZAAC LEE HOW THIEN 51 C

15 JAYA HALIMA NAFRAH BINTI UVAIS AHMED 48 D

16 JAYA DANIEL HAKIMI BIN ABDULLAH 48 D

17 WAJA MUHAMMAD HATIEM HANI BIN MOHD NIZAM 46 D

18 WAJA FERDIYANSAH BIN M SALEH 42 D

19 WAJA ALYA ROSNADYA BINTI AHMAD BAKRI 41 D

20 WAJA NUR INTAN AMYLIA BINTI MUHAMMAD AMIN TERRY 41 D
FAN

21 JAYA MUHAMMAD SYAMIL HAIKAL BIN ABDUL HAFIZ 37 E

22 WAJA SITI RAHIMAH BINTI SULTAN MIA 36 E

23 JAYA DANISH A/L THIRUMURUGAN 36 E

2524 JAYA ARSYAD AWWADI BIN AZHARI 36 E

25 WAJA AMIRA FARHANA BINTI MAZLAN 32 E

26 WAJA RAISYA UMAIRA BINTI RAJIS 32 E

27 JAYA MUHAMMAD HAZWANNUDDIN BIN MOHD ZAINI 31 E

28 JAYA AHMAD AJMAL WAFIQ BIN AHMAD AIMAN 28 E

29 JAYA THIVYASHINEE A/P MURALI 27 E

30 JAYA MUHAMMAD NABIL BIN ABDULLAH 27 E

31 JAYA ILYA ILYANA BINTI MOHMAD WAHI 27 E

32 JAYA MUKTTEEDHYAN A/L JAYASEELAN 26 E
33 JAYA MUHAMMAD AMIRUL HAKIMI BIN AMIR 25 E


34 JAYA MILAWATI BINTI ABDULLAH 23 E
35 WAJA PANISHA A/P SOORIAH PRAGASH 21 E


36 JAYA AHMAD RIDHA BIN KAMARULNIZAM 20 E
37 WAJA SRI VELLAN A/L SUBRAMONIYAM 18 E

38 JAYA RAHMADANI SAHARA BINTI SUARDI 16 E

39 JAYA RASHVEN A/L JEGATHES 15 E

40 JAYA RACHEL A/P RAKEASH 14 E

41 JAYA JOSHUA A/L EDWARD 13 E

42 AHMAD KHILFY B. AHMAD TAUFIK

43 NUR HANIFAH NAJIEHA BT. MD FADIR

26PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

TAHUN 2018
SAINS


Bil Kelas Nama Calon Markah Gred

1 WAJA AIZAAC LEE HOW THIEN 81 A

2 WAJA VYSHNAVI A/P ARUMANI 79 B

3 WAJA MUHAMAD ADAM BIN AREZUDIN 79 B

4 WAJA NUR AISYAH SYAMILAH BINTI SAJUDDIN 78 B

5 WAJA MUHAMMAD ADLI HAFIZI BIN ZURIYADI 75 B

6 WAJA AHMAD MIKHAIL HUZAIFAH BIN AHMAD JAIS 70 B

7 JAYA NURSYAZ IZZATI BINTI SANI 69 B

8 WAJA MUHAMMAD LUQMAN AL-AMIN BIN HASNAN 69 B

9 WAJA KHAVINAYAHSHREE A/P SIVARAJA 66 B

10 WAJA MILAWATI BINTI ABDULLAH 64 C

11 WAJA WAN IBRAHIM BIN WAN ZULFY 64 C

12 WAJA MUHAMMAD HATIEM HANI BIN MOHD NIZAM 63 C

13 WAJA FERDIYANSAH BIN M SALEH 59 C

14 JAYA DANIEL HAKIMI BIN ABDULLAH 58 C

15 WAJA KESHVEEN KUMAR A/L V.BALA KUMAR 58 C

16 WAJA MUHAMMAD ADHAM BIN NUZUL-AMRI 58 C

17 WAJA ALYA ROSNADYA BINTI AHMAD BAKRI 58 C

18 JAYA MUHAMMAD SYAMIL HAIKAL BIN ABDUL HAFIZ 54 C

19 WAJA NUR INTAN AMYLIA BINTI MUHAMMAD AMIN TERRY 53 C
FAN

20 WAJA AHMAD RIDHA BIN KAMARULNIZAM 53 C

21 JAYA AHMAD AJMAL WAFIQ BIN AHMAD AIMAN 50 C

22 WAJA NUR HASYA SYAHMINA BINTI MOHAMED FAIZAL 49 D

23 WAJA SITI RAHIMAH BINTI SULTAN MIA 49 D

2724 JAYA ARSYAD AWWADI BIN AZHARI 44 D

25 JAYA NAVENESH A/L MEAGAN 44 D

26 JAYA MUHAMMAD AMIRUL HAKIMI BIN AMIR 41 D

27 WAJA RAISYA UMAIRA BINTI RAJIS 36 E

28 JAYA ILYA ILYANA BINTI MOHMAD WAHI 36 E

29 JAYA MUHAMMAD NABIL BIN ABDULLAH 35 E

30 WAJA AMIRA FARHANA BINTI MAZLAN 35 E

31 JAYA MUHAMMAD HAZWANNUDDIN BIN MOHD ZAINI 35 E

32 JAYA HALIMA NAFRAH BINTI UVAIS AHMED 34 E
33 JAYA SRI VELLAN A/L SUBRAMONIYAM 29 E


34 JAYA MUKTTEEDHYAN A/L JAYASEELAN 29 E
35 JAYA DANISH A/L THIRUMURUGAN 29 E


36 JAYA RAHMADANI SAHARA BINTI SUARDI 28 E
37 JAYA RACHEL A/P RAKEASH 25 E

38 JAYA JOSHUA A/L EDWARD 23 E

39 JAYA PANISHA A/P SOORIAH PRAGASH 21 E

40 JAYA THIVYASHINEE A/P MURALI 21 E

41 JAYA RASHVEN A/L JEGATHES 11 E

42 AHMAD KHILFY B. AHMAD TAUFIK

43 NUR HANIFAH NAJIEHA BT. MD FADIR

28


PROGRAM PENINGKATAN PPSR


2019

29
PROGRAM PENINGKATAN PPSR 2019


BIL PROGRAM PENINGKATAN TAHUN 6 TARIKH PENYELARAS

Hari Penetapan Target & Majlis 26 Januari
1. Pn Norhayati
Diskusi Bersama Ibu Bapa Tahun 6 2019
Anugerah Sahsiah Terpuji
2. Feb – Sept Cik Shamala
(Setiap Bulan)

Cik Nur
3. Makanan Tambahan Murid (MTM) Feb – Sept
Nabilah
Strategi Untuk Kecemerlangan En
4. Feb – Sept
Seluruh Selangor (SUKSeS) Vivekanandan

Cik Nur
5. Kelas Tambahan Feb – Sept
Nabilah
Cik Siti
6. Dialog Prestasi Mac - Ogos
Salmah

7. Akhbar Dalam Darjah (DIDIK) Feb – Sept Pn Kalaichelvi


Pn Maizatul
8. Butang Jaya Mac – Sept
Azwa

9. EP4S / GROW Feb – Sept Pn Norhayati

Cik Nur
10. Bengkel Teknik Menjawab Soalan Feb – Apr
Nabilah

Pn Nor
11. Program Motivasi Murid (We Care) 20 - 22 Apr
Sazliana
Cik Nur
12. Jadual Anjal Jun – Sept
Nabilah

13. Kelas Nadi ‘A” dan Jantung E3 Mac - Sept Cik Shamala


Pn Maizatul
14. Perkampungan Ilmu 18 Ogos
Azwa

15. Majlis Restu Ilmu 18 Ogos Pn Norhayati


Solat Hajat dan Bacaan Yassin
16. 18 – 19 Ogos En Roslandi
Perdana
Cik Nur
17. Program Pasca UPSR Okt – Nov
Nabilah
* Tertakluk kepada pindaan

30

PROGRAM PANITIA


(Ketua Panitia)


HAL-HAL LAIN

PENANGGUHAN MESYUARAT


Click to View FlipBook Version