The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

KERTAS KERJA intervensi Cakna PdPR Anak ULU 2021

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by 820814huang, 2021-09-22 11:06:24

KERTAS KERJA intervensi Cakna PdPR Anak ULU 2021

KERTAS KERJA intervensi Cakna PdPR Anak ULU 2021

Kertas Kerja Intervensi Cakna PdPR ‘Anak ULU’ 2021

Sekolah Menengah Kebangsaan Lubok Antu

1.0 Tajuk
Sekolah Menengah Kebangsaan Lubok Antu atas usahasama Unit Kurikulum,
Unit Hal Ehwal Murid, Unit Pengurusan Asrama serta Unit Bimbingan dan
Kaunseling telah berusaha bagi memastikan anak-anak ULU dari kawasan
Engkari, Delok, Lemanak dan Menyang tidak tercicir dalam pengajaran dan
pembelajaran mereka di rumah (PDPR). Oleh yang demikian, pihak sekolah
dibawah usahasama keempat-empat unit ini mewujudkan Program Intervensi
Cakna PdPR ‘Anak Ulu’ bertemakan ‘NO CHILD LIFE BEHIND’. Kaedah atau
pendekatan PdPR yang digunakan untuk murid ulu ialah PdPR menggunakan
modul.

2.0 Konsep Pelaksanaan
1. Guru subjek menyediakan bahan pengajaran dan pembelajaran dan
meletakkannya di dalam plastic yang telah tertera nama murid setiap
minggu.
2. Guru subjek perlu menyediakan setiap minggu dan menandakan (/) pada
buku rekod yang disediakan setiap minggu.
3. Wakil yang sudah dipertanggungjawabkan akan mengambil dan
mengembalikan bahan tugasan murid pada setiap hari Ahad.

3.0 Tarikh, Masa, Tempat

2.1 Tarikh : 27.9 hingga 12 Disember 2021

2.2 Tempat : Murid melaksanakan modul yang disediakan guru di

rumah masing-masing

4.0 Kumpulan Sasaran
4.1 108 orang murid ULU tingkatan 1 hingga 5 dari kawasan Engkari,
Lemanak, Delok dan Menyang.
4.2 Rujuk lampiran senarai nama murid Ulu terlibat.

5.0 Objektif

Melalui program ini, murid diharapkan dapat;
5.1 Mengikuti PdPR secara optimum dengan modul yang disediakan oleh

guru subjek masing-masing.

1

Kertas Kerja Intervensi Cakna PdPR ‘Anak ULU’ 2021

Sekolah Menengah Kebangsaan Lubok Antu

6.0 KPI (Indikator Output dan Outcome)
6.1 Output
Murid-murid dapat mencapai objektif yang dinyatakan.

6.2 Outcome
6.2.1 Tiada murid anak Ulu tercicir dalam PdPR.

7.0 Pelan Pembangunan Induk Pendidikan (PPPM)
6.1 a) Anjakan 3: Melahirkan masyarakat Malaysia dengan penghayatan
Nilai.
b)Anjakan 10:Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit

6.2 Aspirasi Sistem : Perpaduan / Kecekapan

6.3 Aspirasi Murid: Pengetahuan/Kemahiran berfikir/ kemahiran

memimpin / kemahiran dwibahasa / Identiti Nasional

6.4 KBAT : Aplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai,

Kebolehan menaakul, membuat keputusan,

Kebolehan merefleksi, Menyelesaikan masalah.

8.0 Anggaran Perbelanjaan Unit Jumlah Sumber Kewangan
Bil Perkara (RM)
2,112.00 Bantuan Bayaran Tambahan
1 Box Transparent 60 Persekolahan
6,600.00 Bantuan Pengangkutan
2 Bayaran Pengangkutan 11 X Asrama
RM600 8,712.00

Jumlah Keseluruhan (RM)

9.0 Sumber Kewangan
9.1 Bantuan Bayaran Tambahan Persekolahan
9.2 Bantuan Pengangkutan Asrama

2

Kertas Kerja Intervensi Cakna PdPR ‘Anak ULU’ 2021

Sekolah Menengah Kebangsaan Lubok Antu

9.0 Ahli Jawatankuasa : Cik Puan Boo Mee Lian (Pengetua, DG52)
Pengerusi : Encik Jimbun Anak Masam (PK 1)
Timbalan Pengerusi 1 : Encik Philip Galang (PK HEM)
Timbalan Pengerusi II : Encik Huang Huat Leong
Setiausaha : Puan Majorie Awang
Naib Setiausaha : Encik Michael Kudi
Bendahari : Semua Ketua Bidang
Ahli : Semua Ketua Panitia
: Semua Guru Matapelajaran
: Tr. Ujan ak Gumbang (Nanga Spaya, Engkari)
: Tr. Guyu ak Jarau (Nanga Ukom, Engkari)
: Encik Itap (Lubok Pantu, Engkari)
: Encik Sambau Ak Dugat (Nanga Delok)
: Tr. Kiroh Ak Anjan (Nanga Jangin, Lemanak)

Ahli Jawatankuasa :
Urusetia : 1. Encik Huang Huat Leong
2. Puan Majorie Awang
3. Encik Bansing Munau

Kertas Kerja dan Laporan : Encik Huang Huat Leong
Sijil Penghargaan : Puan Majorie Awang

9.0 Kawasan Terlibat
9.1Kawasan Ulu Engkari
- Nanga Spaya
- Nanga Talong
- Rantau Kemayau Manis
- Raka
- Nanga Ukom
- Nanga Stapang
- Nanga Mengkak
- Nanga Mengiling
- Nanga Stamang
- Nanga Tutong

3

Kertas Kerja Intervensi Cakna PdPR ‘Anak ULU’ 2021

Sekolah Menengah Kebangsaan Lubok Antu

9.2Kawasan Delok
- Tapang Pungga
- Nanga Delok
- Jambu
- Nanga Bengap
- Nanga Sumpa
- Nanga Sempang

9.3Kawasan Lemanak
- Nanga Menyebat
- Nanga Puloh
- Nyato Baruh
- Nyato Atas
- Lubok Kanchong
- Lubok Bo
- Nanga Ngemah
- Nanga Paoh
- Kapu Ulu
- Lepong Mayang
- Sekandis
- Merio Sedan Atas
- Nanga Tiga
- Bila Antu

9.4Kawasan Menyang Taih
- Menyang Taih
- Menyang Sedi

4

Kertas Kerja Intervensi Cakna PdPR ‘Anak ULU’ 2021

Sekolah Menengah Kebangsaan Lubok Antu

10.0 Tentatif Program

Tarikh : Guru subjek menyediakan dan meletakkan bahan murid
Isnin-Khamis dalam ‘box’ yang disediakan mengikut nama murid
27-30.9.2021 mengikut tarikh yang telah ditetapkan.
4-7.10.2021 Guru perlu mengisi buku rekod setelah meletakkan
11-14.10.2021 bahan berkenaan dalam box murid dalam plastic atas
18-21.10.2021 nama murid berkenaan.
25-28.10.2021
1-5.11.2021 Urusetia menyemak / mengurus tindakan selanjutnya.
8-11.11.2021
15-18.11.2021 Tuai Rumah yang dipertanggungjawabkan akan
22-25.11.2021 mengambil bahan yang telah disediakan di sekolah dan
29/30.11 – 2.12.2021 mengembalikan tugasan murid ke sekolah.
Jumaat
1.10.2021 5
8.10.2021
15.10.2021
22.10.2021
29.10.2021
5.11.2021
12.11.2021
19.11.2021
26.11.2021
3.12.2021
Ahad
3.10.2021
10.10.2021
17.10.2021
24.10.2021
31.10.2021
7.10.2021
14.10.2021
21.10.2021
28.11.2021
5.12.2021
12.12.2021

Kertas Kerja Intervensi Cakna PdPR ‘Anak ULU’ 2021

Sekolah Menengah Kebangsaan Lubok Antu

10.0 Pengisian Program
- penyediaan modul PdPR

12.0 Penutup
Harapan pihak sekolah agar program Intervensi ini dapat membantu anak-
anak ULU SMK Lubok Antu dalam pengajaran dan pembelajaran mereka di
rumah.

Disediakan oleh: Disahkan Oleh:

HUANG HUAT LEONG BOO MEE LIAN
PENYELARAS / SETIAUSAHA PENGETUA
PROGRAM INTERVENSI SMK LUBOK ANTU
CAKNA PDPR ANAK ULU

6

Kertas Kerja Intervensi Cakna PdPR ‘Anak ULU’ 2021

Sekolah Menengah Kebangsaan Lubok Antu
7


Click to View FlipBook Version