The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by skpadangtemumelaka, 2021-04-14 00:33:35

stem module

stem module

0

Modul Aktivti
Kelab Persatuan

DISEDIAKAN OLEH

SAIZATUL AKMAR BT. BAHAROM

SMK DATO’ PANGLIMA PERANG KIRI,
35400 TAPAH ROAD, PERAK

MODUL AKTIVITI KELAB PERSATUAN STEM SAIZATUL AKMAR BAHAROM

1

KANDUNGAN

MODUL SUMBER BIDANG MUKA
SURAT
MODUL 1 : TEMUBUAL -
KENALI GURU STEM DI SEKOLAH ANDA SAINS / 2
MAKMAL SAINS MATEMATIK 6
MODUL 2 : SAINS 8
PENGUKURAN KUANTITI FIZIKAL INTERNET 10
PUSAT SUMBER SAINS 12
MODUL 3 : 14
TEKA SILANG KATA ISTILAH SAINS INTERNET MATEMATIK 18
PUSAT SUMBER 20
MODUL 4 : PENGETAHUAN SAINS 22
MENCARI ABJAD YANG HILANG 24
KOGNITIF MATEMATIK
MODUL 5 : SAINS / 28
OPERASI NOMBOR MAKMAL SAINS 30
MATEMATIK 32
MODUL 6 : PENGETAHUAN MATEMATIK /
MENGENALI ALAT RADAS MAKMAL KOGNITIF TEKNOLOGI 37
INTERNET 39
DAN FUNGSINYA MATEMATIK 45
PUSAT SUMBER
MODUL 7 : PENGETAHUAN MATEMATIK /
SUDOKU TEKNOLOGI
KOGNITIF
MODUL 8 : SAINS /
SIAPAKAH SAYA? INTERNET TEKNOLOGI
PUSAT SUMBER
MODUL 9 : SAINS
MEREKABENTUK POLIGON PENGETAHUAN
KOGNITIF SAINS
MODUL 10 :
MENGENALI MATA WANG INTERNET SAINS
PUSAT SUMBER
NEGARA DUNIA TEKNOLOGI
MAKMAL KIMIA
MODUL 11 :
INGIN MEMILIKI PELAN RUMAH PENGETAHUAN
KOGNITIF
ANDA SENDIRI?
INTERNET
MODUL 12 : PUSAT SUMBER
MARI MENEROKA ALAM SEMESTA
INTERNET
MODUL 13 : PUSAT SUMBER
AWAS ! SIMBOL KIMIA DAN

BAHAYANYA

MODUL 14 :
KESIHATAN PEMAKANAN

MENURUT SAINS

MODUL 15 :
UNIKNYA FENOMENA ALAM KITA!

MODUL 16 :
INDUSTRI PENERBANGAN

MODUL AKTIVITI KELAB PERSATUAN STEM SAIZATUL AKMAR BAHAROM

2

MODUL 1 : KENALI GURU STEM DI SEKOLAH ANDA

OBJEKTIF AKTIVITI :
Murid dapat mengenal dengan lebih dekat guru-guru dari bidang STEM yang terdapat di sekolah
serta meningkatkan kemahiran intrapersonal murid melalui kaedah temu bual.

ARAHAN / SOALAN :
Anda dikehendaki mengisi semua maklumat di dalam peta buih dan jadual di bawah.

NAMA : NAMA :
OPSYEN : OPSYEN :

NAMA : NAMA : NAMA :
OPSYEN : OPSYEN : OPSYEN :

NAMA : SIAPAKAH NAMA :
OPSYEN : GURU-GURU OPSYEN :

STEM DI NAMA :
SEKOLAH OPSYEN :

ANDA

NAMA : NAMA :
OPSYEN : OPSYEN :

NAMA : NAMA :
OPSYEN : OPSYEN :

MODUL AKTIVITI KELAB PERSATUAN STEM SAIZATUL AKMAR BAHAROM

3

BIL NAMA GURU SUBJEK TEMPOH KELULUSAN TANDA
1 DIAJAR BERKHIDMAT IKHTISAS TANGAN
2 DI SEKOLAH
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

MODUL AKTIVITI KELAB PERSATUAN STEM SAIZATUL AKMAR BAHAROM

4

JAWAPAN :
.

NAMA : NAMA : NAMA :
NUR HALIZATUN HJ AZMI B. AMAT SITI ZARINAH BT.
BT. SHAMSUDDIN MOHD DARUDIN
KAMARI
OPSYEN : OPSYEN :
SAINS OPSYEN : SAINS
SAINS
NAMA : NAMA :
SAMSURI BIN SITI NURFARAH
HANA BT. MOHD
BUDIN
NAIM
OPSYEN :
KIMIA OPSYEN :
MATEMATIK

NAMA : KENALI NAMA :
HARYATI BT. GURU-GURU VICTOR A/L

HASHIM STEM DI MANIVEL
SEKOLAH
OPSYEN : OPSYEN :
BIOLOGI ANDA SAINS

NAMA : NAMA : NAMA :
SITI NUR LIYANA BT. FADHILLAH BT

MUNAWARAH BT. AHMAD DAUD ABD MAJID
IBRAHIM
OPSYEN : OPSYEN :
OPSYEN : MATEMATIK MATEMATIK
KIMIA TAMBAHAN

NAMA : NAMA :
SAIZATUL SITI RAHAYU BT
AKMAR BT.
BAHAROM ARIFFIN

OPSYEN : OPSYEN :
FIZIK MATEMATIK

MODUL AKTIVITI KELAB PERSATUAN STEM SAIZATUL AKMAR BAHAROM

JAWAPAN : 5
( TERBUKA )
TANDA
BIL NAMA GURU SUBJEK TEMPOH KELULUSAN TANGAN
1 DIAJAR BERKHIDMAT IKHTISAS
2 DI SEKOLAH
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

MODUL AKTIVITI KELAB PERSATUAN STEM SAIZATUL AKMAR BAHAROM

6

MODUL 2 : PENGUKURAN KUANTITI FIZIKAL

OBJEKTIF AKTIVITI :
Murid dapat memahami kaedah penggunaaan bagi setiap alat pengukuran yang digunakan,
tujuan pengukuran dilakukan, dapat menyatakan kuantiti asas dan unit yang sepadan bagi
kuantiti fizikal yang diukur.

ARAHAN / SOALAN :
Anda dikehendaki menetukan nilai pengukuran yang tepat serta menamakan unit pengukuran
yang betul bagi setiap gerak kerja di bawah dengan menggunakan alat radas yang terdapat di
dalam makmal sains sekolah.

PANJANG

Panjang papan putih : Diameter bikar :

JISIM

Jisim pendulum bob :

MASA

Tempoh 20 ayuanan bandul :

SUHU

Badan rakan :

Suhu di padang :

Larian pecut jarak 100 m :

Jisim sebuah buku : Jisim 100 cm3 air :

Lebar meja makmal : Tinggi rak buku :

MODUL AKTIVITI KELAB PERSATUAN STEM SAIZATUL AKMAR BAHAROM

7

JAWAPAN :

( TERBUKA )

PANJANG

Panjang papan putih : _____ cm Diameter bikar : ____ cm

JISIM

Jisim pendulum bob : ____ g

MASA

Tempoh 20 ayuanan bandul : ____ s

SUHU
Badan rakan : ___ oC
Suhu di padang : ___ oC

Larian pecut jarak 100 m : ___ s

Jisim sebuah buku : ____ g Jisim 100 cm3 air : ____ g

Lebar meja makmal : _____ m Tinggi rak buku : ____ m

MODUL AKTIVITI KELAB PERSATUAN STEM SAIZATUL AKMAR BAHAROM

8

MODUL 3 : TEKA SILANG KATA ISTILAH SAINS

OBJEKTIF AKTIVITI :
Murid dapat menambah ilmu pengetahuan dengan mempelajari pelbagai istilah yang terkandung
dalam bidang sains.

ARAHAN / SOALAN :
Anda dikehendaki menyelesaikan semua teka silang kata berikut dengan bantuan perkataan-
perkataan yang telah diberi.

GA T H VOZEAYI Z J P O LA
AMM E T E RN F HQME EW I B
QD E M E N I S KUS RVC R YA
O P J I H Y NAH PKQ I U X MH
S E E S W F UR S UO Z P T E E U
D N P F E P RZMT L ANA H KN
O G H E O X SUO L L DGN P S Z
R E K R Q T HNVA J AXF E P A
RWK A L A TRMRS G I T R E P
S A U K N N LDAXNYDV I R D
U P B N AMKONDE N SA S I A
L A O U U R OU R I R U P P K MS
I N I Y R R OS E P E NOV O E O
S O D P WUCR I F F NRA P NN
AWK I F T J B UXNQAFWHQ
B A HMMD FC RA I BN J D I I
RX J A N T I BOD I GEAG A S
O P U L UMGZ Y ZUHAL P UN

1. PECUTAN 11. SPORA
2. ANTIBODI 12. EKSPERIMEN
3. KONDENSASI 13. PERISKOP
4. BURUJ 14. PENGEWAPAN
5. PERKUMUHAN 15. MENISKUS
6. HEMISFERA 16. INFERENS
7. MALAP 17. KUBOID
8. AURORA 18. AMMETER
9. BASILUS 19. ZUHAL
10. GAS 20. HABA

MODUL AKTIVITI KELAB PERSATUAN STEM SAIZATUL AKMAR BAHAROM

9

JAWAPAN :

GA T H VOZEAYI Z J P O LA
AMM E T E RN F HQME EW I B
QD E M E N I S KUS RVC R YA
O P J I H Y NAH PKQ I U X MH
S E E S W F UR S UO Z P T E E U
D N P F E P RZMT L ANA H KN
O G H E O X SUO L L DGN P S Z
R E K R Q T HNVA J AXF E P A
RWK A L A TRMRS G I T R E P
S A U K N N LDAXNYDV I R D
U P B N AMKONDE N SA S I A
L A O U U R OU R I R U P P K MS
I N I Y R R OS E P E NOV O E O
S O D P WUCR I F F NRA P NN
AWK I F T J B UXNQAFWHQ
B A HMMD FC RA I BN J D I I
RX J A N T I BOD I GEAG A S
O P U L UMGZ Y ZUHAL P UN

1. PECUTAN 11. SPORA
2. ANTIBODI 12. EKSPERIMEN
3. KONDENSASI 13. PERISKOP
4. BURUJ 14. PENGEWAPAN
5. PERKUMUHAN 15. MENISKUS
6. HEMISFERA 16. INFERENS
7. MALAP 17. KUBOID
8. AURORA 18. AMMETER
9. BASILUS 19. ZUHAL
10. GAS 20. HABA

MODUL AKTIVITI KELAB PERSATUAN STEM SAIZATUL AKMAR BAHAROM

10

MODUL 4 : MENCARI ABJAD YANG HILANG

OBJEKTIF AKTIVITI :
Murid dapat menambah ilmu pengetahuan dengan mempelajari pelbagai kata istilah yang
terkandung dalam bidang sains.

ARAHAN / SOALAN :
Anda dikehendaki untuk melengkapkan kata istilah sains di bawah dengan padanan maksud yang
telah diberikan.

Bil Istilah Maksud
1 __ B__ __ __ __ __
Rongga di bahagian tengah badan vertebrat (yang berisi
2 __ __ __ O __ __ __ __ __ organ – organ seperti perut, usus, buah pinggang dan hati)
Alat untuk menyukat tekanan udara, digunakan untuk
3 __ __ __ E __ meramalkan keadaan cuaca dan untuk mengetahui
4 __ A __ __ __ __ ketinggian sesuatu tempat dari permukaan laut
5 __ __ __ __ I __ __ Jasad cakerawala yang beredar mengelilingi matahari dan
6 __ __ __ I __ __ __ meninggalkan kesan ekor yang bercahaya
Benda keras yang hening seperti kaca
7 __ __ S __ __ __ __
Batu permata yang berkilau daripada karbon tulen dalam
8 __ __ __ __ O __ __ __ __ __ __ __ __ bentuk hablur
9 L __ __ __ __ Perihal menjadi terhakis
10 __ E __ __ __ __
11 __ __ __ __ __ __ __ K Rintangan yang dirasai apabila satu jasad bergerak
12 __ __ __ T __ __ __ __ __ bertentangan terhadap jasad lainyang bersentuhan
13 __ T __ __ __ __ dengannya
14 K __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Berkenaan (dengan) elektrik yang dijana oleh kuasa air
15 __ __ __ A __ __
Serangga dalam peringkat pertama perkembangannya
selepas menetas, anak serangga
Planet yang ke – 8 jauhnya dari matahari

Gugusan bintang yang terdiri daripada tujuh biji bintang
utama, membentuk bayangan pemburu
Tulisan bergambar (tidak berabjad)

Kukuh keadaannya

Penerusan hidup atau pengekalan spesies di alam ini

Bahan yang meneurtalkan asid untuk membentuk garam

MODUL AKTIVITI KELAB PERSATUAN STEM SAIZATUL AKMAR BAHAROM

11

JAWAPAN :

BIL ISTILAH MAKSUD
1 ABDOMEN Rongga di bahagian tengah badan vertebrat (yang berisi
organ – organ seperti perut, usus, buah pinggang dan hati)
2 BAROMETER Alat untuk menyukat tekanan udara, digunakan untuk
meramalkan keadaan cuaca dan untuk mengetahui
3 KOMET ketinggian sesuatu tempat dari permukaan laut
Jasad cakerawala yang beredar mengelilingi matahari dan
4 HABLUR meninggalkan kesan ekor yang bercahaya
5 BERLIAN Benda keras yang hening seperti kaca
Batu permata yang berkilau daripada karbon tulen dalam
6 HAKISAN bentuk hablur
7 GESERAN Perihal menjadi terhakis
Rintangan yang dirasai apabila satu jasad bergerak
8 HIDROELEKTRIK bertentangan terhadap jasad lainyang bersentuhan
9 LARVA dengannya
Berkenaan (dengan) elektrik yang dijana oleh kuasa air
10 NEPTUN Serangga dalam peringkat pertama perkembangannya
11 BELANTIK selepas menetas, anak serangga
Planet yang ke – 8 jauhnya dari matahari
12 PIKTOGRAF Gugusan bintang yang terdiri daripada tujuh biji bintang
13 STABIL utama, membentuk bayangan pemburu
14 KEMANDIRIAN Tulisan bergambar (tidak berabjad)
15 ALKALI Kukuh keadaannya
Penerusan hidup atau pengekalan spesies di alam ini
Bahan yang meneurtalkan asid untuk membentuk garam

MODUL AKTIVITI KELAB PERSATUAN STEM SAIZATUL AKMAR BAHAROM

12

MODUL 5 : OPERASI NOMBOR

OBJEKTIF AKTIVITI :
Murid dapat meningkatkan penguasaan dan kemahiran dalam menyelesaikan operasi nombor
matematik seperti penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian.

ARAHAN / SOALAN :
Anda dikehendaki untuk melengkapkan jadual kosong di bawah dengan digit yang sesuai.

5 x 9= 5! + = 144

-142 + = -54 569 - 355 =

÷ 12 = 9 4! ÷ 2! =

156 - = -55 x 12 = 108
00 + 80 =
x -0.6 = 0.18 53 ÷ 51 =

72 ÷ = 18

100 x 00 = x 13 = 728

82 ÷ = 64 0.5 x = 0.35

- 63 = 48 - -8 = -14
82 + 72 =
12 x = 132

440 - 500 = 3! - 3! =

+ 3! = 8 -17 + =4
63 - 42 =
÷ 8 = 50

- 121 = 38 -0.9 x 1.1 =
90 - 50 =
106 + = 361 33 + 32 =

63 + 43 =

-14 x = 126 -22 x = 242

5! - = 118 x 18 = 378

+ 88 = 214 -12 ÷ = -1
160 ÷ 40 =
÷ 4 = 32

MODUL AKTIVITI KELAB PERSATUAN STEM SAIZATUL AKMAR BAHAROM

13

JAWAPAN :

5 x 9 = 45 5! + 4! = 144
-142 + 88 = -54
108 ÷ 12 = 9 569 - 355 = 214
156 - 211 = -55
-0.3 x -0.6 = 0.18 4! ÷ 2! = 12
72 ÷ 4 = 18
100 x 00 = 2 9 x 12 = 108
82 ÷ 12 = 64 00 + 80 = 2
111 - 63 = 48 53 ÷ 51 = 25
12 x 11 = 132
440 - 500 = -60 56 x 13 = 728
2! + 3! = 8
63 - 42 = 200 0.5 x 0.7 = 0.35
159 - 121 = 38
106 + 255 = 361 -6 - -8 = -14
63 + 43 = 280 82 + 72 = 113
-14 x -9 = 126
5! - 2! = 118 3! - 3! = 0
126 + 88 = 214
160 ÷ 40 = 1 -17 + 21 = 4

400 ÷ 8 = 50

-0.9 x 1.1 = -0.99
90 - 50 = 0
33 + 32 = 36

-22 x -11 = 242

21 x 18 = 378

-12 ÷ 12 = -1

128 ÷ 4 = 32

MODUL AKTIVITI KELAB PERSATUAN STEM SAIZATUL AKMAR BAHAROM

14

MODUL 6 : MENGENALI ALAT RADAS MAKMAL DAN FUNGSINYA

OBJEKTIF AKTIVITI :
Murid dapat mengenalpasti jenis alat radas yang terdapat di dalam makmal sekolah serta dapat
menghuraikan fungsinya dengan betul.

ARAHAN / SOALAN :
Namakan alat-alat radas makmal sains di bawah serta huraikan fungsinya dengan betul.

12

Alat Radas : Alat Radas :
Fungsi : Fungsi :

3 4

Alat Radas : Alat Radas :
Fungsi : Fungsi :

5 6

Alat Radas : Alat Radas :
Fungsi : Fungsi :

MODUL AKTIVITI KELAB PERSATUAN STEM SAIZATUL AKMAR BAHAROM

7 15
8
Alat Radas :
Fungsi : Alat Radas :
9 Fungsi :
10
Alat Radas :
Fungsi : Alat Radas :
11 Fungsi :
12

Alat Radas : Alat Radas :
Fungsi : Fungsi :

MODUL AKTIVITI KELAB PERSATUAN STEM SAIZATUL AKMAR BAHAROM

16

JAWAPAN :
12

Penunu Bunsen Buret
Untuk menyediakan nyalaan Untuk menyukat isipadu larutan dengan tepat

3 4

Jam Randik Kaki Retort
Mengukur masa Untuk memegang alat radas semasa

5 menjalankan eksperimen

6

Angkup Vernier Silinder Penyukat
Untuk mengambil ukuran pada bahagian luar / Untuk menyukat isipadu larutan dengan tepat
bahagian dalam dan kedalaman atau ketinggian

pada sesuatu benda kerja

MODUL AKTIVITI KELAB PERSATUAN STEM SAIZATUL AKMAR BAHAROM

17
78

Tabung Uji Tolok Skru Mikrometer
Untuk mengisi bahan kimia Untuk mengukur panjang atau tebal jasad
yang kecil dengan kepersisan yang tinggi
9
10

Termometer Neraca Spring
Untuk menyukat suhu Untuk mengukur berat atau jisim sesuatu

11 objek

12

Mikroskop Cahaya Corong Turas
Memperbesar imej sampel-sampel kecil Untuk menapis campuran pepejal dan cecair

MODUL AKTIVITI KELAB PERSATUAN STEM SAIZATUL AKMAR BAHAROM

18

MODUL 7 : SUDOKU

OBJEKTIF AKTIVITI :
Memupuk minat murid terhadap pengetahuan Matematik dan menguji kecerdasan minda secara
logik dalam menyelesaikan masalah matematik.

ARAHAN / SOALAN :
Anda dikendaki mengisi setiap baris, kolum dan kawasan 3 x 3 dengan angka 1 hingga 9 tanpa
pengulangan.

2 8 71

98 23

3

15 28

6

63 19

2

45 72

17 5 8

MODUL AKTIVITI KELAB PERSATUAN STEM SAIZATUL AKMAR BAHAROM

19

JAWAPAN :

5326897 1 4
9847156 2 3
7614328 9 5
1759432 6 8
8492615 3 7
6235781 4 9
3968274 5 1
4581963 7 2
2173549 8 6

.

MODUL AKTIVITI KELAB PERSATUAN STEM SAIZATUL AKMAR BAHAROM

20

MODUL 8 : SIAPAKAH SAYA?

OBJEKTIF AKTIVITI :
Murid dapat mengenali cendiakwan dan tokoh sains yang sangat berjasa terhadap kehidupan
manusia hari ini di atas penemuan-penemuan dan kajian yang telah dilakukan oleh mereka
terdahulu.

ARAHAN / SOALAN :
Anda dikendaki membuat suai padan rajah di bawah dan mengisi tempoh kosong dengan
jawapan yang betul.

John Dalton Louis Pasteur Alexander Sir Isaac Newton Galileo Galilei Albert Einstein
Graham Bell

Seorang ahli Seorang ahli Seorang ahli Seorang ahli Seorang ilmuwan Ahli ilmuwan
Fizik Fizik, Kimia, ahli saintis yang dan antara tokoh yang
Meteorolgi dan berasal dari
berbangsa Matematik, ahli ahli Fizik. ___________. yang paling menemukan cara
___________ Astronomi, dan Dikenali dengan Dikenali sebagai berpengaruh mencegah
perkembangan Bapa Astronomi dalam sejarah
yang telah juga dikenali teori atom Moden. Telah manusia bagi ilmu pembusukan
dianggap ahli sebagai Bapa ____________. telekomunikasi makanan hingga
sains teragung mecipta optik. Individu beberapa waktu
pada abad ke Ilmu Fizik ____________ pertama yang lamanya dengan
20. Terkenal Klasik. Terkenal dan pendukung
dengan Hukum mencipta proses
dengan _____________. Copernicus ______________. pemanasan yang
penemuan teori mengenai
____________. peredaran bumi biasa disebut
mengelilingi _____________.
matahari.

MODUL AKTIVITI KELAB PERSATUAN STEM SAIZATUL AKMAR BAHAROM

21

JAWAPAN :

John Dalton Louis Pasteur Alexander Sir Isaac Newton Galileo Galilei Albert Einstein
Graham Bell

Seorang ahli Seorang ahli Seorang ahli Seorang ahli Seorang ilmuwan Ahli ilmuwan
Fizik berbangsa Fizik, Kimia, ahli saintis yang dan antara tokoh yang
Jerman yang Meteorolgi dan berasal dari Itali.
telah dianggap Matematik, ahli ahli Fizik. Dikenali sebagai yang paling menemukan cara
Astronomi, dan Dikenali dengan Bapa Astronomi berpengaruh mencegah
ahli sains perkembangan Moden. Telah dalam sejarah
teragung pada juga dikenali teori atom manusia bagi ilmu pembusukan
sebagai Bapa mencipta telekomunikasi makanan hingga
abad ke 20. moden. teleskop optik. Individu beberapa waktu
Terkenal Ilmu Fizik dan pendukung pertama yang lamanya dengan
dengan Klasik. Terkenal Copernicus mencipta telefon.
dengan Hukum mengenai proses
penemuan teori peredaran bumi pemanasan yang
relativiti. Graviti. mengelilingi
matahari. biasa disebut
pempasteuran

MODUL AKTIVITI KELAB PERSATUAN STEM SAIZATUL AKMAR BAHAROM

22

MODUL 9 : MEREKABENTUK POLIGON

OBJEKTIF AKTIVITI :
Menggalakkan pemikiran kirits dan kreatif murid dalam merekabentuk setiap jenis poligon yang
dinamakan serta dapat meyatakan bilangan sudut yang terlibat bagi setiap poligon tersebut.

ARAHAN / SOALAN :
Anda dikendaki merekabentuk setiap jenis poligon yang dinamakan serta melengkapkan
maklumat bilangan sudut dalam jadual di bawah.

Bil Poligon Bilangan Sisi Bilangan Sudut Rekabentuk poligon

1 Pentagon 5

2 Heksagon 6

3 Heptagon 7

4 Oktagon 8

5 Nonagon 9

6 Dekagon 10

MODUL AKTIVITI KELAB PERSATUAN STEM SAIZATUL AKMAR BAHAROM

23

JAWAPAN :

Bil Poligon Bilangan Sisi Bilangan Sudut Rekabentuk Poligon

1 Pentagon 5 5

2 Heksagon 6 6

3 Heptagon 7 7

4 Oktagon 8 8

5 Nonagon 9 9

6 Dekagon 10 10

MODUL AKTIVITI KELAB PERSATUAN STEM SAIZATUL AKMAR BAHAROM

24

MODUL 10 : MENGENALI MATA WANG NEGARA DUNIA

OBJEKTIF AKTIVITI :
Minda murid lebih terbuka dengan mengenali pelbagai jenis mata wang bagi beberapa buah
Negara di dunia dan kepentingannya dari sudut perdagangan dan ekonomi.

ARAHAN / SOALAN :
Anda dikendaki melengkap maklumat di bawah dengan menamakan jenis sampel mata wang
kertas dan negara-negara rasmi yang menggunakannya.

Mata wang Mata wang
Negara Negara
.

Mata wang Mata wang
Negara Negara

MODUL AKTIVITI KELAB PERSATUAN STEM SAIZATUL AKMAR BAHAROM

Mata wang 25
Negara
Mata wang
Mata wang Negara
Negara
Mata wang
Mata wang Negara
Negara
Mata wang
Mata wang Negara
Negara
Mata wang
MODUL AKTIVITI KELAB PERSATUAN STEM Negara

SAIZATUL AKMAR BAHAROM

26

JAWAPAN :

Mata wang : Euro Mata wang : Pound Sterling Britain
Negara Negara

Zon Euro iaitu Austria, Belgium, Cyprus, Estonia, United Kingdom, Jersey, Guernsey, The Isle of
Finland, Perancis, Jerman, Greece, Ireland, Itali, Man, South Georgia dan South Sandwich Islands,
Luxembourg, Malta, Belanda, Portugal, Slovakia,
The British Antarctic Territory dan Tristan da
Slovenia dan Sepanyol. Cunha.

Mata wang : Rupiah Mata wang : Dollar Singapore
Negara Negara
Indonesia Singapura

Mata wang : Baht Mata wang : Dong
Negara Negara
Thailand Vietnam

MODUL AKTIVITI KELAB PERSATUAN STEM SAIZATUL AKMAR BAHAROM

27

Mata wang : Riyal Iran Mata wang : Rial Oman
Negara Negara
Iran Oman

Mata wang : Lats Latvia Mata wang : Lao / Laotion Kip (LAK)
Negara Negara
Latvia Laos

Mata wang : Brunei Dolar Mata wang : Ringgit Malaysia
Negara Negara
Brunei Malaysia

MODUL AKTIVITI KELAB PERSATUAN STEM SAIZATUL AKMAR BAHAROM

28

MODUL 11 : INGIN MEMILIKI PELAN RUMAH ANDA SENDIRI?

OBJEKTIF AKTIVITI :
Murid bebas menjana idea untuk menghasilkan pelan lantai rumah idaman yang berciri, kreatif,
memiliki sistem pengudaraan yang baik, ruang yang selesa, dan trend terkini.

ARAHAN / SOALAN :
Anda dikendaki merekacipta pelan lantai rumah idaman anda dalam ruangan di bawah. (Anda
bebas untuk mencipta pelan lantai rumah mengikut jenis kediaman idaman seperti rumah teres,
banglo, apartment dan sebagainya).

PELAN LANTAI RUMAH IDAMAN ANDA

MODUL AKTIVITI KELAB PERSATUAN STEM SAIZATUL AKMAR BAHAROM

29

JAWAPAN :
( TERBUKA )

CADANGAN 1

CADANGAN 2

CADANGAN 3
PELAN LANTAI RUMAH IDAMAN ANDA

MODUL AKTIVITI KELAB PERSATUAN STEM SAIZATUL AKMAR BAHAROM

30

MODUL 12 : MARI MENEROKA ALAM SEMESTA

OBJEKTIF AKTIVITI :
Murid akan lebih menghargai kehidupan dan keindahan alam.ciptaan Allah S.W.T yang tiada
bandingannya. Murid juga dapat melihat gambaran imej bumi dari angkasa lepas dan
mempelajari akan kewujudan pelbagai jenis objek yang terdapat di ruang kosmos melalui
imej/video yang dipertontonkan.

ARAHAN / SOALAN :
Guru menayangkan beberapa contoh video tentang keadaan di ruang angkasa lepas. Berdasarkan
pemerhatian terhadap tayangan video tersebut, berikan jawapan pada setiap soalan berikut.
(https://youtu.be/dQAYXc-eLkw),
(https://youtu.be/sz-aZ_mqVxs),
(https://youtu.be/cuZLgB_Q8qY),
(https://youtu.be/u3Ulpj7pWhg),
(https://youtu.be/NtrVwX1ncqk)

1. Apakah perasaan anda setelah menonton video dan melihat imej yang memaparkan
keadaan di ruang angkasa lepas sebentar tadi?

2. Adakah anda mengenali kerjaya individu itu tadi ? Apakah peranan dan sumbangan
mereka terhadap dunia? Adakah anda bercita-cita untuk berjaya seperti mereka?

3. Bagaimanakah rupa bentuk Bumi dari pandangan atas angksa lepas seperti yang telah
anda perhatikan dari video tadi?

4. Namakan objek-objek yang terdapat di ruang angkasa lepas seperti yang telah anda
perhatikan dari video tadi.

5. Apakah ukuran bagi suatu jarak di antara satu bintang dengan satu bintang lain di angksa
lepas?

6. Namakan alat penerokaan yang biasa digunakan untuk meneroka keadaan alam semesta
di angkasa lepas?

7. Siapakah angkawasan Malaysia yang pertama ke angkasa lepas?

MODUL AKTIVITI KELAB PERSATUAN STEM SAIZATUL AKMAR BAHAROM

31

JAWAPAN :
( TERBUKA )

1. Apakah perasaan anda setelah menonton video dan melihat imej yang memaparkan
keadaan di ruang angkasa lepas sebentar tadi?
 Rasa kagum dengan kehebatan Allah menciptakan alam semesta / Rasa teruja dan
seronok.

2. Adakah anda mengenali kerjaya individu itu tadi? Apakah peranan dan sumbangan
mereka terhadap dunia kaji angkasa? Adakah anda bercita-cita untuk berjaya seperti
mereka?
 Angkasawan / Ahli Astronomi / Saintis
 Mengkaji kehidupan alam semesta dan semua yang ada didalamnya, di luar Bumi
 Ya / TIdak

3. Bagaimanakah rupa bentuk Bumi dari pandangan angksa lepas seperti yang telah anda
perhatikan dari video tadi?
 Berbentuk sfera dengan berputar pada paksinya sendiri

4. Namakan objek-objek yang terdapat di ruang angkasa lepas seperti yang telah anda
perhatikan dari video tadi.
 Matahari
 Planet
 Komet
 Meteoroid
 Bintang
 Nebula
 Galaksi

5. Apakah ukuran bagi suatu jarak di antara satu bintang dengan satu bintang lain di angksa
lepas?
 Tahun cahaya

6. Namakan alat penerokaan yang biasa digunakan untuk meneroka keadaan alam semesta
di angkasa lepas?
 Teleskop angkasa

7. Siapakah angkawasan Malaysia yang pertama ke angkasa lepas?
 Datuk Dr. Sheikh Muszaphar Shukor Al Masrie bin Sheikh Mustapha.

MODUL AKTIVITI KELAB PERSATUAN STEM SAIZATUL AKMAR BAHAROM

32

MODUL 13 : AWAS ! SIMBOL KIMIA DAN BAHAYANYA

OBJEKTIF AKTIVITI :
Memberi keterangan terhadap simbol bahan kimia, sifat dan kesan bahaya bahan tersebut.
Penting bagi murid agar dapat memahami symbol bahan kimia agar mampu menghindari
kesalahan-kesalahan dan bahaya yang tidak diingini.

ARAHAN / SOALAN :
Gunting dan lekatkan simbol-simbol bahan kimia di bawah pada kotak simbol yang disediakan.
Anda juga perlu melengkapkan maklumat mengenai keterangan simbol tersebut.

MODUL AKTIVITI KELAB PERSATUAN STEM SAIZATUL AKMAR BAHAROM

33

Bil Simbol Keterangan
1

Mudah Meletup /
Mudah Meledak
2

Mudah Teroksida
3

Mudah Terbakar
4

Beracun SAIZATUL AKMAR BAHAROM

MODUL AKTIVITI KELAB PERSATUAN STEM

34

Bil Simbol Keterangan
5

Bahaya Iritasi
6

Menghakis
7

Bahan Berbahaya Bagi
Persekitan

MODUL AKTIVITI KELAB PERSATUAN STEM SAIZATUL AKMAR BAHAROM

35

JAWAPAN :

Bil Simbol Keterangan

1 Bahan kimia yang diberi simbol seperti gambar adalah bahan yang
mudah meledak (explosive). Ledakan pada bahan tersebut mudah
terjadi karena beberapa faktor seperti pemanasan, pukulan,
gesekan, reaksi dengan bahan kimia lain, atau kerana adanya
sumber percikan api. Ledakan pada bahan kimia dengan simbol ini
boleh terjadi dalam keadaan tanpa oksigen.

Mudah Meletup / Beberapa contoh bahan kimia dengan sifat explosive adalah TNT,
Mudah Meledak ammonium nitrat, dan nitroselulosa.

2 Bahan kimia yang diberi simbol seperti gambar adalah bahan
kimia yang bersifat mudah menguap dan mudah terbakar melalui
pengoksidaan (oxidizing). Penyebab terjadinya kebakaran adalah
reaksi bahan tersebut dengan udara yang panas dan percikan api.

Beberapa contoh bahan kimia dengan sifat ini adalah hidrogen
peroksida dan kalium perklorat.

Mudah Teroksida
3 Simbol bahan kimia menunjukan bahawa bahan tersebut besifat

mudah terbakar (flammable). Bahan mudah terbakar terdiri dari 2
jenis aitu Extremely Flammable (amat sangat mudah terbakar) dan
Highly Flammable (sangat mudah terbakar).

Mudah Terbakar Bahan dengan label Extremely Flammable memiliki takat nyala
pada suhu 0 OC dan takat didih pada suhu 35 OC. Bahan ini

umumnya gas pada suhu normal dan disimpan dalam tabung

kedap udara bertekanan tinggi.

Bahan dengan label Highly Flammable memiliki takat nyala pada
suhu 21 OC dan titik didih pada suhu yang tak terbatas. Pengaruh
kelembaban pada terbakar atau tidaknya bahan ini sangat besar.
Oleh itu, bahan biasanya disimpan pada keadaan kelembaban
tinggi.

4 Simbol bahan kimia menunjukkan bahwa bahan tersebut adalah
bahan beracun. Keracunan yang biasa diakibatkan bahan kimia
tersebut bersifat akut dan kronik, malah boleh menyebabkan
kematian pada kepekatan tinggi. Keracunan bahan dengan simbol
ini bukan hanya terjadi jika bahan masuk melalui mulut, ia juga
boleh meracuni proses pernafasan (inhalasi) atau melalui sentuhan
kulit.

Beracun Beberapa contoh bahan kimia bersifat racun adalah arsen

MODUL AKTIVITI KELAB PERSATUAN STEM SAIZATUL AKMAR BAHAROM

36

Bil Simbol Keterangan

triklorida dan merkuri klorida. Hindari sentuhan langsung dengan
kulit, menelan, serta gunakan penutup muka untuk mencegah
wapnya masuk melalui pernafasan.

5 Simbol bahan kimia ini terbahagi kepada 2 kod, iaitu kod Xn dan
kod Xi.

Kode Xn menunjukan adanya risiko kesihatan jika bahan masuk
melalui pernafasan (inhalasi), melalui mulut (ingestion), dan
melalui sentuhan kulit, contoh bahan dengan kod Xn adalah
peridin.

Bahaya Iritasi kod Xi menunjukan adanya risiko inflamasi jika bahan
bersentuhan dengan kulit dan selaput lendir, contoh bahan dengan
kod Xi adalah ammonia dan benzyl klorida.

6 Simbol bahan kimia menunjukkan bahawa bahan tersebut bersifat
korosif dan dapat merosak jaringan hidup. pH dari bahan bersifat
korosif lazimnya berada pada julat < 2 atau >11.5.

Beberapa contoh bahan dengan simbol ini adalah belerang oksida
dan klorin. Jangan menghirup wap dari bahan ini dan jangan
bersentuhan dengan mata dan kulit Anda. Bahan ini juga boleh
menyebabkan iritasi.

Menghakis

7 Simbol bahan kimia pada gambar menunjukkan bahawa bahan
tersebut berbahaya bagi persekitaran (dangerous for environment).
Melepasnya bahan ke persekitaran, sama ada ke tanah, udara,
perairan, atau ke mikroorganisma dapat menyebabkan kerosakan
ekosistem.

Beberapa contoh bahan dengan simbol ini adalah tetraklorometan,
tributil timah klorida, dan petroleum bensin

Bahan Berbahaya Bagi
Persekitan

MODUL AKTIVITI KELAB PERSATUAN STEM SAIZATUL AKMAR BAHAROM

37

MODUL 14 : KESIHATAN PEMAKANAN MENURUT SAINS

OBJEKTIF AKTIVITI :
Murid harus didedahkan dengan kempen “Pinggan Sihat Malaysia”. Pinggan Sihat Malaysia
dihasilkan sebagai alat komunikasi yang lebih berkesan untuk menterjemahkan saranan daripada
Panduan Diet Malaysia dan Piramid Makanan untuk membantu rakyat Malaysia mengamalkan
tabiat makan secara sihat dengan merancang hidangan dalam seharian mereka.

ARAHAN / SOALAN :
Anda dikehendaki melukis dan mewarnakan contoh menu “Pinggan Sihat” bagi sarapan pagi,
makan tengahari dan makan malam anda dengan memperbanyak pengambilan sayur dan buah,
memastikan pengambilan nasi, mi, roti dan bijirin lain serta ikan, ayam, daging mahupun
kekacang mengikut saranan.

PINGGAN SIHAT

MAKAN TENGAHARI

SARAPAN PAGI MAKAN MALAM

MODUL AKTIVITI KELAB PERSATUAN STEM SAIZATUL AKMAR BAHAROM

38

JAWAPAN :

PINGGAN SIHAT
MAKAN TENGAHARI

SARAPAN PAGI MAKAN MALAM

MODUL AKTIVITI KELAB PERSATUAN STEM SAIZATUL AKMAR BAHAROM

39

MODUL 15 : UNIKNYA FENOMENA ALAM KITA!

OBJEKTIF AKTIVITI :
Murid dapat mengenali kepelbagaian fenomena alam di sekeliling kita. Setaip kejadian memiliki
daya tarikan tersendiri. Dengan perincian dan penerangan oleh guru untuk setiap fenomena yang
berlaku dari sudut sains, ianya akan membuatkan murid terpesona dan berasa takjub bahawa
ilmu sains itu sangat luas dan indah.

ARAHAN / SOALAN :
Anda dikehendaki menamakan peristiwa kejadian / fenomena alam semulajadi pada setiap
gambar berikut dengan betul.

FENOMENA ALAM SEMULA JADI

MODUL AKTIVITI KELAB PERSATUAN STEM SAIZATUL AKMAR BAHAROM

40

FENOMENA ALAM SEMULA JADI

MODUL AKTIVITI KELAB PERSATUAN STEM SAIZATUL AKMAR BAHAROM

41

FENOMENA ALAM SEMULA JADI

MODUL AKTIVITI KELAB PERSATUAN STEM SAIZATUL AKMAR BAHAROM

42

JAWAPAN :
FENOMENA ALAM SEMULA JADI

SUPERMOON AURORA BOREALLS

TORNADO KOMET HALLEY

RAINBOW FIRE ( PELANGI API ) DANAU LAVA

MODUL AKTIVITI KELAB PERSATUAN STEM SAIZATUL AKMAR BAHAROM

43

FENOMENA ALAM SEMULA JADI

HALO MATAHARI PELANGI

TORNADO RAKSASA SUPERCELL GUNUNG BERAPI

GERHANA MATAHARI CINCIN PUSAR AIR

MODUL AKTIVITI KELAB PERSATUAN STEM SAIZATUL AKMAR BAHAROM

44

FENOMENA ALAM SEMULA JADI

THE EVERLASTING STORM KEMARAU

GREAT BLUE HOLE TSUNAMI

MODUL AKTIVITI KELAB PERSATUAN STEM SAIZATUL AKMAR BAHAROM

45

MODUL 16 : INDUSTRI PENERBANGAN

OBJEKTIF AKTIVITI :
Murid harus diberi pendedahan bahawa indusrtri penerbangan merupakan sebahagian dari
cabang ilmu sains dan teknologi. Evolusi industri penerbangan kini kian berkembang pesat
seiring dengan kemajuan teknologi.Keperluan pengangkutan udara ini semakin mendapat
perhatian pengguna kerana ianya ekonomi dan membantu memendekkan masa perjalanan.

ARAHAN / SOALAN :
Anda dikehendaki mencari maklumat tentang sejarah penubuhan, pangkalan operasi serta
kelebihan perkhidmatan yang disediakan oleh syarikat-syarikat penerbangan di dalam jadual di
bawah. Maklumat yang telah diperoleh perlu dilengkapkan dalam ruangan yang disediakan.

BIL NAMA SYARIKAT KETERANGAN
1

Qatar Airways
2

Asiana Airlines SAIZATUL AKMAR BAHAROM

MODUL AKTIVITI KELAB PERSATUAN STEM

46

BIL NAMA SYARIKAT KETERANGAN
3

Singapore Airlines
4

Cathay Pacific Airlines
5

All Nippon Airways SAIZATUL AKMAR BAHAROM

MODUL AKTIVITI KELAB PERSATUAN STEM

47

BIL NAMA SYARIKAT KETERANGAN
6

Easyjet
7

British Airways
8

Virgin Air / Virgin Atlantic SAIZATUL AKMAR BAHAROM

MODUL AKTIVITI KELAB PERSATUAN STEM

48

BIL NAMA SYARIKAT KETERANGAN
9

Lufthansa
10

Ryanair

MODUL AKTIVITI KELAB PERSATUAN STEM SAIZATUL AKMAR BAHAROM

49

JAWAPAN :

BIL NAMA SYARIKAT KETERANGAN

1 Diasaskan pada 22 November 1993 dan
memulakan operasinya pada 20 Januari
1994, Qatar Airways merupakan antara
syarikat penerbangan yang terunggul di
dunia.

Syarikat penerbangan ini menawarkan pakej
mewah (deluxe first), kelas bisnes serta kelas
ekonomi. Mereka amat mementingkan
keselesaan pelanggan walaupun pelanggan
membayar untuk terbang di kelas ekonomi.

Qatar Airways

2 Asiana Airlines merupakan sebahagian
daripada pasukan penerbangan Star Alliance
yang pernah mendapat pengiktirafan
tertinggi oleh Skytrax dalam beberapa tahun
ini.

Diasaskan pada tahun 17 Februari 1988 dan
beribu pejabat di Seoul, Korea Selatan ini,
Asiana Airlines telah menjadi antara pilihan
terbaik untuk mereka yang ingin mencari
pengalaman penerbangan yang hebat dan
selesa.

Asiana Airlines

3 Diasaskan sebagai Malayan Airways pada 1
Mei 1947, Singapore Airlines ini memulakan
operasinya secara rasmi pada 1 oktober 1972
di Lapangan Terbang Changi Singapura.

Pada Disember 2012, pihak USA Today
melaporkan bahawa Singapore Airlines telah
diisytiharkan sebagai syarikat penerbangan
kedua terbesar di dunia melalui modal
pasaran oleh International Air Transport
Association (ATA).

Singapore Airlines

MODUL AKTIVITI KELAB PERSATUAN STEM SAIZATUL AKMAR BAHAROM


Click to View FlipBook Version