The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Pengurusan dan Pentadbiran SMKBTK 2020

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by zawara, 2019-12-19 21:07:04

Manual Pengurusan Sekolah 2020

Pengurusan dan Pentadbiran SMKBTK 2020

Keywords: Pengurusan

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan
lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan
kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini bagi melahirkan rakyat Malaysia yang
bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi
sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

WAWASAN PENDIDIKAN NEGARA
Perpaduan

Stail Pengurusan
Perkhidmatan Penyayang

Pengupayaan
Sistem Pengesanan yang Efektif

Budaya Ilmu
Sekolah Penyayang
Budaya Cemerlang
Ke Arah Tiada Kecacatan

VISI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DAN SEKOLAH

“Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera”

MISI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA DAN SEKOLAH
“Melestari Sistem Pendidikan Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu

Bagi Memenuhi Aspirasi Negara”

MATLAMAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
Melahirkan Rakyat Malaysia Yang Taat Setia Dan Bersatu Padu.
Melahirkan Insan Yang Beriman, Berilmu, Berakhlak Mulia, Berketerampilan Dan Sejahtera.
Menyediakan Sumber Tenaga Manusia Untuk Keperluan Negara.
Memberi Peluang Pendidikan Kepada Semua Warganegara Malaysia.

2

IKRAR PERKHIDMATAN AWAM

Kami yang telah dilantik berkhidmat dengan kerajaan Malaysia membuat ikrar di sini
bahawa semasa dan selagi kami berkhidmat dengan kerajaan kami akan patuh dan
mengamalkan teras-teras perkhidmatan semasa menjalankan tugas ke arah
ini. Kami akan:

 Berazam meningkatkan mutu perkhidmatan
 Bekerja dengan penuh tanggungjawab
 Berusaha mengikis sikap mementingkan diri sendiri
 Berkhidmat dengan penuh muhibah dan kemesraan
 Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara
 Berpegang teguh kepada ajaran agama
 Bertugas dengan penuh komited meningkatkan kualiti
 Mengawal rahsia rasmi kerajaan dan perkhidmatan

TERAS PERKHIDMATAN AWAM

 Berazam meninggikan mutu perkhidmatan
 Bekerja dengan penuh tanggungjawab
 Berusaha mengikis sikap mementingkan diri sendiri
 Berkhidmat dengan penuh muhibah dan kemesraan
 Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan negara
 Bekerjasama membanteras kelemahan dan musuh-musuh negara
 Berpegang teguh kepada ajaran agama

3

4

5

PENGETAHUAN KOMPETENSI PERWATAKAN

Mata pelajaran teras, wajib, Kemahiran Amalan nilai murni yang
elektif dan tambahan berfikir membentuk jati diri

Elemen merentas Kemahiran berkomunikasi Memiliki ciri-ciri
kurikulum dan berkolaboratif kepimpinan

Pengetahuan Kemahiran hidup dan Kesedaran diri
pengalaman kerjaya yang tinggi

Kemahiran maklumat Mampu berdaya saing di
media dan teknologi peringkat global

6

7

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

GRED PEMIKIR HOLISTIK
KHAS C

DG 54 PEMIKIR STRATEGIK

DG 52 PENERAJU PERUBAHAN

DG 48 PEMBIMBING & MENTOR

DG 44 PENGGERAK

DG 41 PELAKSANA

PERANAN GRED TANGGUNGJAWAB PPP
Gred Memiliki pelbagai kepakaran dan berkebolehan menjadi
Pemikir Khas C pakar rujuk dalam merangka strategi yang komprehensif
Holistik DG 54 dan melaksanakan latihan yang tepat untuk memastikan
DG 52 kejayaan sesebuah organisasi.
Pemikir Memiliki kepakaran khusus dan berkebolehan mengurus
Strategik DG 48 perubahan secara cekap dan berkesan.
Peneraju Menjadi pakar rujuk, mentor dan pembimbing serta
Perubahan DG 44 berkebolehan merancang dan melaksanakan
DG 41 penambahbaikan berterusan dalam bidang-bidang tertentu.
Pembimbing & Berpengalaman luas, mampu menyelia dan membimbing
Mentor serta berkebolehan melakukan educated guess masalah
organisasi yang mungkin timbul dan melaksanakan langkah
Penggerak pencegahan.
Sentiasa melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan
Pelaksana penyeliaan dan bimbingan yang minimum serta mampu
menyelesaikan masalah.
Memahami dan melaksanakan tugas dan tanggungjawab
dengan penyeliaan dan bimbingan.

8

IKRAR WARGA SMK BANDAR TASIK KESUMA

KAMI WARGA SMK BANDAR TASIK KESUMA AKAN MEMASTIKAN KURIKULUM DAN
KOKURIKULUM SENTIASA CEMERLANG, SAHSIAH DAN DISIPLIN TERPUJI DALAM
PERSEKITARAN YANG KONDUSIF DAN HARMONI BERTERASKAN PENGURUSAN
PENTADBIRAN YANG TELUS SERTA CEKAP DIBANTU DENGAN KOMUNITI YANG
ERAT.

ENAM CABARAN SMKBTK

1. Memastikan kurikulum cemerlang dan sentiasa menunjukkan peningkatan dari segi
kuantiti dan kualiti.

2. Memastikan kokurikulum sentiasa cemerlang melalui pendekatan inovatif.
3. Memastikan sahsiah dari aspek rohani, emosi, disiplin guru dan murid sentiasa

terpuji.
4. Membina keceriaan fizikal sekolah yang selamat dan persekitaran yang kondusif

untuk pengajaran dan pembelajaran.
5. Berusaha membentuk budaya kepimpinan dan pengurusan pentadbiran yang telus,

cekap dan cemerlang.
6. Membina hubungan komuniti pintar yang erat melalui sarana ibu bapa dan sekolah

serta mengamalkan budaya ICT.

INFO SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BANDAR TASIK KESUMA
FALSAFAH SEKOLAH
Falsafah Pendidikan Kebangsaan telah dijadikan asas kepada pembentukan Falsafah Sekolah
Menengah Kebangsaan Bandar Tasik Kesuma dalam membina dan membentuk jati diri
seterusnya melahirkan insan yang seimbang yang menjadi kebanggaan bersama.

Falsafah Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Tasik Kesuma
Mendidik dan menerapkan nilai-nilai murni berdasarkan Falsafah Pendidikan Negara untuk
melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani supaya
menjadi warganegara yang beragama, berdisiplin, berilmu, berakhlak, berkemahiran,
bertanggungjawab dan bermaruah tinggi dalam usaha mencapai serta mematuhi aspirasi
negara dan ummah.
Menanamkan nilai-nilai kepimpinan melalui pembinaan sahsiah yang tinggi dan melatih
mereka dengan memberi penekanan kepada perpaduan negara melalui kesungguhan
mencapai prestasi akademik yang tinggi dan bersedia untuk bekerja kuat bagi menuju masa
depan yang cemerlang dan membina negara yang sejahtera.

9

HALA TUJU SMK BANDAR TASIK KESUMA

VISI
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu bagi

Memenuhi Aspirasi Negara

HURAIAN

Visi dan misi sekolah adalah untuk meningkatkan keberhasilan murid dari segi akademik dan bukan
akademik bagi melahirkan insan yang cemerlang dan berketrampilan dari segi akademik, sahsiah,
kerohanian serta boleh bersaing pada peringkat global. Hasrat ini dapat dicapai dengan pelbagai
usaha yang pragmatik dan inovatif untuk meningkatkan pencapaian sekolah dalam bidang akademik
agar gred purata sekolah menjadi semakin baik. Hal ini juga disokong dengan program bina insan
yang diharap dapat membangunkan potensi individu dan melahirkan modal insan alaf 21 yang
diaspirasikan oleh negara. Penglibatan aktif murid dalam aktiviti kokurikulum dan koakademik diharap
dapat menyediakan murid yang mampu bersaing di pasaran global.

PERNYATAAN PIAGAM PELANGGAN

SMK Bandar Tasik Kesuma komited untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan
kami seperti berikut:

1. Memastikan sukatan pelajaran dan DSKP selesai dilaksanakan pada tahun semasa.
2. Memberi peluang kepada semua murid untuk meningkatkan potensi diri dalam semua aktiviti

kokurikulum dan pembangunan sahsiah yang dianjurkan oleh pihak sekolah.
3. Memastikan pengurusan kebajikan murid menepati S.O.P yang ditetapkan.
4. Memastikan perjumpaan aktiviti kokurikulum dijalankan 12 kali setahun bagi setiap unit dan

180 minit setiap perjumpaan.
5. Memastikan semua guru dan staf mendapat peluang untuk mengikuti latihan sekurang-

kurangnya 5 hari setahun.
6. Memastikan segala surat siaran yang diterima dimaklumkan kepada semua staf selewat-

lewatnya 3 hari dari tarikh surat diterima.
7. Setiap ibu bapa/penjaga murid yang berurusan dengan sekolah akan mendapat layanan

dalam tempoh 30 minit.
8. Memastikan urusan pendaftaran dan pertukaran murid diselesaikan pada hari yang sama.
9. Memastikan aduan pelanggan akan diberi maklum balas tidak lewat dari 3 hari dari tarikh

aduan diterima.
10. Memastikan setiap arahan dan permohonan daripada PPD/JPN, KPM mendapat tindakan

dalam tempoh 3 hari.

OBJEKTIF/ MATLAMAT SEKOLAH

Penyataan objektif sekolah akan menjelaskan perkara yang hendak dicapai oleh organisasi bagi
mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Oleh itu, objektif yang disasarkan oleh Sekolah Menengah
Kebangsaan Bandar Tasik Kesuma, ialah berdasarkan Penunjuk Prestasi Utama (KPI) Pengetua,
Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Tasik Kesuma seperti yang dinyatakan dalam perkara-perkara
berikut:

10

MOTO SEKOLAH
Ilmu Sinar Hidup
Pelestarian Ilmu dalam Kemenjadian Warga SMKBTK

SLOGAN SEKOLAH
“Be The Best ”

LENCANA SEKOLAH

Bentuk perisai : Menunjukkan anak didik SMKBTK tabah menghadapi liku-liku hidup
Obor : Menunjukkan semangat untuk maju sentiasa berkobar-kobar
Buku : Ilmu adalah pelita hidup
Tetikus : Pendidikan Peringkat Global dan celik IT
Lambang Sains : Peneroka Sains dan Teknologi menjana kehidupan harmoni
Berbelang : Gabungan dan keseluruhan pelbagai bangsa dan agama

Merah WARNA
Putih : Gagah berani
Hitam : Jujur dan amanah
Kuning : Perpaduan dan kerjasama amalan SMKBTK
: Kesetiaan kepada raja

LAGU KESUMA BESTARI
Kukuh tersergam indah,

SMK Bandar Tasik Kesuma,
Tempat kami menimba ilmu,
Pencetus minda pelajar bestari.

Marilah putera dan puteri,
Berdisiplin dan berhemah tinggi,
Sayangi ibu bapa, hormati guru,

Senangi hati rakan sebaya,
Pewaris nusa dan bangsa.
Kamilah putera puteri warga bertuah,
Kuasai IT, Sains dan Teknologi,
Menjaga maruah tingkatkan prestasi,

Sekolah tercinta.

11

PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KPI) KESUMA TAHUN 2020

KPI PENGURUSAN PENTADBIRAN
1

1.1 Pengurusan yang efektif dan efesien dalam semua aspek pengurusan sekolah.

KPI PENGURUSAN KURIKULUM
2

2.1 Peratus layak mendapat sijil SPM meningkat dari 89.91% kepada 92.00%.

2.2 Peratus murid menguasai tahap minima PT3 meningkat dari 43.10% kepada
46.10%.

KPI PENGURUSAN HAL EHWAL MURID (HEM)
3

3.1 Purata kehadiran murid ke sekolah setahun mencapai 89.23%.
3.2 Pengurangan peratus ponteng sekolah sebanyak 0.01%.

KPI PENGURUSAN KOKURIKULUM
4

4.1
4.1 Peratus kehadiran kokurikulum meningkat daripada 80.83% kepada 82.00%.

4.2 Pencapaian sukan dan permainan di peringkat Daerah – 8, Negeri – 5, Kebangsaan –
3, Antarabangsa – 2.

4.3 Pencapaian kokurikulum di peringkat Daerah – 20, Negeri – 2, Kebangsaan - 3 dan
antarabangsa – 1.

12

PELAN TAPAK DAN LALUAN KECEMASAN
SMK BANDAR TASIK KESUMA

PETUNJUK

PINTU MASUK UTAMA LALUAN BERTURAP
LALUAN KECEMASAN
TANGGA

13

PELAN KEDUDUKAN KELAS

BLOK D

ARAS 4 ARAS 3 ARAS 2 ARAS 1 GELANGGAN
Tandas Tandas Tandas BOLA
3KRK1/1B Tandas(G) Stor Sukan
Tangga Stor Tangga Tangga KERANJANG
Tangga Makmal Bengkel
3KRK2/1C Stor Sukan Biologi RBT 4 Dewan Aspirasi Ke
3D/1D Bilik SPBT Makmal
3F/1H Sains Teras 2 Laluan
3C/1J Stor Makmal Surau
3G/1G Bilik Jahitan Kimia Bilik Suis
3B/1I (Reka Fesyen) Bilik Suis Tandas
3H/1F Bilik
Bengkel Stor Kokurikulum Persalinan
Reka Bentuk

Makanan

BLOK B

ARAS 4 Tandas Laluan 3A/1E 3E/1K 3I/2F
ARAS 3 Tandas Laluan Bilik Sidang Redaksi
Bilik APD

ARAS 2 Tandas Laluan Bilik Mesyuarat Bilik Sejarah/Geog
ARAS 1 Tandas Laluan
Bilik Disiplin Bilik Rawatan/Bilik Gerakan F
HEM

BLOK A

ARAS 4 Tandas Bilik Pengawas 5PN2 5PN1 5AK1
ARAS 3 Stor Bilik Fail Bilik Bahasa
ARAS 2 Tandas Bilik Fail Murid Stor
Bilik GKMP
ARAS 1 Tandas(G Surau Guru Perempuan Bi
) Pejabat SMKBTK F
Bilik Pengetua
Tandas(G
)

PETUNJUK : UT-UTARID, ZH-ZUHRAH, BU-BUMI, MA-MARIKH, MU-MUSYTARI, ZH-ZUHA

CE-CENTAURUS

SMKBTK TAHUN 2020

BLOK C

G ARAS 4 ARAS 3 ARAS 2 ARAS 1
G 4 AK 1 3KAA/2A Tandas Tandas
Tandas(G) Tandas(G)
esuma Tangga Tangga Tangga Tangga
4AK2/2B 2KAA/4PN1 Makmal Bengkel
4AK3/2I Sains Teras 3
4SN1/2H 1KAA Makmal Seni
4SN2/2D Bilik KKQ Bilik PJPK/
4PN4/2G 4SN3/2C Fizik
Makmal Makmal Bengkel
4T/2E Komputer(B) Sains Teras 1 RBT 3
4PN2/2K Makmal Bilik Suis Bengkel
Komputer(A) RBT 2
Stor Bengkel
RBT 1

4PN3/2J 5PN3/1A Laluan Stor Bilik Suis
Laluan Stor Bilik Suis
Pusat Sumber Peperiksaan
Laluan Bilik Jubah Bilik Suis
grafi Bilik Matematik Bilik Kaunseling Bilik Suis
Foyer B Koperasi
Kedai Buku Bilik Gerakan
KoKurikulum

5SN3 5SN2 5SN1 Stor Bilik Suis
5T 5PN4 5AK2 Stor Bilik Suis
ilik Guru 5AK3 Bilik Suis
Bilik Gerakan Bilik Moral
Foyer A Bilik Suis
Kurikulum Bilik Peperiksaan
Bilik Kesuma

AL, UR-URANUS, NE-NEPTUN, PL-PLUTO, AN-ANDROMEDA, MG -MAGELLAN

14

PANDUAN AM PENGURUSAN GURU DAN STAF
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BANDAR TASIK KESUMA

1.0 ARAHAN AM
1.1 Selaku pegawai kerajaan, guru adalah tertakluk kepada arahan yang terdapat dalam
Perintah Am Kerajaan. Oleh itu semua guru dikehendaki membaca, memahami dan juga
mematuhi Perintah Am tersebut.
1.2 Guru dan staf sokongan sekolah dinasihati supaya membaca, memahami dan boleh
mentafsirkan dengan tepat akan kandungan Perintah Am dan Arahan Perkhidmatan lain.
1.3 Guru hendaklah menghayati tatasusila profesional keguruan dan menjunjungnya sebagai
satu profesion dan bukan sebagai satu pekerjaan atau mata pencarian semata-mata.
1.4 Semua guru dan staf sokongan hendaklah mengamalkan dan menghayati prinsip-prinsip
perkhidmatan cemerlang.
1.5 Guru hendaklah mengamal dan menghayati Moto, Visi, Misi, Falsafah, Objektif dan
Piagam Pelanggan Sekolah, Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Pelan Pembangunan
Pendidikan Malaysia (PPPM 2013-2025).
1.6 Semua guru dan staf sokongan dikehendaki meletakkan kepentingan murid dan sekolah
lebih daripada kepentingan diri ketika bertugas.
1.7 Semua guru dan staf sokongan dikehendaki bertanggungjawab menjaga dan menjamin
keselamatan murid ketika belajar di sekolah dan menjaga harta benda kerajaan.
1.8 Semua guru dan staf sokongan hendaklah sentiasa mengamalkan kepimpinan yang
berkesan dan dinamik serta cekap menjalankan tugas.

2.0 WAKTU RASMI PERSEKOLAHAN
2.1 Waktu rasmi persekolahan adalah seperti yang tercatat dalam Jadual Waktu
Persekolahan.
2.2 Semua guru wajib berada di dalam kawasan sekolah sepanjang waktu persekolahan
kecuali menjalankan tugas rasmi di luar.

3.0 KEDATANGAN GURU (Sila rujuk Pekeliling Am Bil 11 Tahun 1981)
3.1 Penggunaan Kad Perakam Waktu
3.1.1 Semua guru dikehendaki berada di dalam kawasan sekolah sebelum/pada 7.20
pagi (sesi pagi) dan 12.30 tengah hari (sesi petang).
3.1.2 Semua guru dikehendaki menggunakan Kad Perakam Waktu untuk
catatan kehadiran.

15

3.1.3 Kad Perakam Waktu akan berwarna merah selepas pukul 7.30 pagi (sesi pagi)
dan 1.05 tengah hari (sesi petang).

3.1.4 Guru yang lewat hendaklah mendapatkan pengesahan Pengetua/Penolong
Kanan pada hari yang sama dengan menulis sebab-sebab munasabah
dengan ringkas pada ruangan yang disediakan bagi mengelakkan dikenakn
tindakan selanjutnya.

3.1.5 Daftar kehadiran dengan segera sebaik tiba di sekolah. Merakam kehadiran
pada kad perakam waktu hendaklah dilakukan sendiri dan menjadi satu
kesalahan sekiranya dilakukan untuk orang lain.

3.1.6 Guru bertugas harian hendaklah berada di sekolah 15 minit
sebelum persekolahan bermula dan 15 minit selepas sesi persekolahan tamat
untuk setiap sesi.

3.1.7 Waktu pulang rasmi guru sesi pagi adalah pada pukul 1.50 tengah hari dan
tertakluk keperluan perkhidmatan dari semasa ke semasa.

3.1.8 Rakaman hadir dan pulang guru dan staf ialah Dokumen Audit
Sekolah. Catatan kehadiran guru ialah dokumen yang membantu Pengetua
untuk membuat penilaian “Prestasi Tahunan”.

3.1.9 Guru-guru yang hadir untuk kegiatan kokurikulum/kelas tambahan perlu
tandatangan kehadiran bertugas pada buku yang disediakan.

3.2 Tindakan Akibat Ketidakpatuhan
3.2.1 Kad perakam waktu akan ditukar kepada warna hijau sekiranya hadir lewat
atau balik awal atau tidak mengetik kad tanpa kelulusan pentadbir
sebanyak tiga kali atau lebih dalam tempoh sebulan.
3.2.2 Kad hijau akan ditukar kepada merah sekiranya masih berlaku kehadiran
lewat atau balik awal atau tidak mengetik kad tanpa kelulusan
pentadbir sebanyak dua atau lebih dalam tempoh sebulan.
3.2.3 Sekiranya pada kad merah, didapati masih hadir lewat atau balik awal atau
tidak mengetik kad tanpa kelulusan pentadbir sebanyak sekali tindakan tatatertib
boleh dikenakan kepada pegawai berkenaan.
3.3.4 Sekiranya kad perakam waktu tidak diketik atau diketik sebelah pagi sahaja atau
sebelah petang sahaja tanpa catitan dan kelulusan seperti ditetapkan di para 2,
tindakan tatatertib dibawah perintah Am Bab D dan lucut gaji dibawah Perintah
Am Bab C boleh dilaksanakan.
3.3.5 Kakitangan yang didapati terlibat dengan aktiviti mengetik kad orang lain, tindakan
tatatertib boleh diambil ke atas pegawai berkenaan.

16

4.0 KEHADIRAN UPACARA/KEGIATAN SEKOLAH

4.1 Semua guru dikehendaki hadir untuk semua acara rasmi sekolah (dengan pakaian
rasmi). Semua guru diminta tidak mengasingkan diri di bilik guru semasa acara rasmi
sedang berlangsung.

4.2 Guru-guru diminta hadir menyaksikan perlawanan-perlawanan / pertandingan tanpa
menjejaskan pdpc yang melibatkan pasukan sekolah dan berlangsung di kawasan
sekolah.

5.0 KETEPATAN MASA

5.1 Guru-guru hendaklah sentiasa mengamalkan ketetapan masa pada waktu-waktu upacara
berikut supaya menjadi contoh yang baik kepada murid-murid seperti:

 Kedatangan ke sekolah
 Perhimpunan rasmi
 Masuk ke kelas
 Mesyuarat/Perjumpaan rasmi
 Aktiviti Kokurikulum

(Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 2/1981)

6.0 KETIDAKHADIRAN GURU

6.1 Bagi mana-mana guru yang tidak hadir atas sebab apa-apa jua pun, satu jadual
gantian perlu disediakan. Untuk melicinkan urusan penyediaan jadual gantian ini, guru-
guru yang tidak dapat hadir kerana sakit hendaklah memberitahu Pengetua/Penolong
Kanan dan kemudiannya menghubungi pejabat sekolah selewat-lewatnya pada jam
7.20 bagi sesi pagi dan sebelum pukul 12.20 tengah hari bagi guru sesi
petang.

6.2 Sijil Sakit hendaklah diserahkan kepada Pengetua atau Penolong Kanan jika Pengetua
tiada di sekolah (sebaik sahaja guru kembali bertugas).

6.3 Guru-guru yang tidak dapat hadir ke sekolah kerana dikehendaki hadir mesyuarat,
taklimat, bengkel, seminar atau kursus dikehendaki memaklumkan kepada AJK
Jadual Waktu sekurang-kurangnya 2 hari sebelum tarikh berkenaan.

6.4 Apabila seseorang guru tidak berada di dalam kelas selepas 5 minit PdPc bermula (waktu
sebenar PdPc), Ketua Kelas hendaklah dimaklumkan supaya memberitahu pejabat untuk
urusan guru ganti.

7.0 MENINGGALKAN KAWASAN SEKOLAH

7.1 Guru-guru tidak dibenarkan meninggalkan kawasan sekolah semasa waktu mengajar
kecuali atas arahan Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri,
Pejabat Pendidikan Daerah atau pihak sekolah. Jika atas urusan peribadi hanya urusan
yang penting dan tidak dapat dielakkan sahaja akan dibenarkan.

7.2 AJK Jadual Waktu Guru Ganti juga hendaklah dimaklumkan untuk urusan jadual gantian
jika perlu. Kelas tidak boleh ditinggalkan tanpa guru pada bila-bila masa.

17

7.3 Guru-guru yang meninggalkan kawasan sekolah kerana urusan rasmi atau peribadi
dikehendaki memaklumkan kepada Pengetua atau Penolong Kanan atau Penolong Kanan
Petang. Perlu diingatkan bahawa hanya urusan yang penting sahaja akan dibenarkan
kecuali bagi kecemasan yang berlaku secara mendadak. Semua permohonan ini
hendaklah disampaikan kepada Pengetua sekurang-kurangnya 2 hari sebelum
tarikh urusan itu. Sekiranya tempoh masa bertugas pada hari tersebut tidak
mencukupi separuh dari masa bertugas cuti rehat khas hendaklah dipohon.

7.4 Guru-guru yang meninggalkan kawasan sekolah atas urusan keluarga mestilah
memohon cuti rehat khas sekiranya tempoh masa bertugasnya pada hari tersebut tidak
mencukupi separuh dari masa bertugas. Bagi guru-guru yang ada temu janji hospital,
sila dapatkan time slip (tidak melebihi separuh waktu bekerja) / cuti sakit (MC) / cuti
rehat khas. Sila catatkan masa keluar dan pulang dalam buku keluar/masuk di
pejabat.

7.5 Guru yang keluar dari kawasan sekolah kerana bertugas atau mengikuti seminar ataupun
mesyuarat dikehendaki mengisi “Buku keluar masuk waktu bertugas” yang disediakan di
pejabat sebelum menghadiri kursus/seminar/mesyuarat.

7.6 Sebelum meninggalkan sekolah, guru diminta meninggalkan kerja bertulis kepada murid-
murid melalui Penolong Kanan atau Guru Jadual Waktu untuk digunakan oleh guru ganti.

8.0 PERHIMPUNAN SEKOLAH

8.1 Perhimpunan Mingguan : SPI Bil 4/1984

8.1.1 Perhimpunan mingguan yang diadakan pada hari Isnin ialah upacara
sekolah. Oleh itu, semua guru dikehendaki hadir tepat pada masanya dan
sentiasa menjaga ketertiban dan “dignity” (maruah) upacara tersebut.

8.1.2 Guru-guru lelaki diwajibkan memakai tali leher pada perhimpunan ini. (Pemakaian
Blazer digalakkan).

8.1.3 Perhimpunan ini diadakan di Dewan Terbuka Aspirasi Kesuma pada jam 7.20 pagi
(sesi pagi) dan jam 1.05 tengah hari (sesi petang).

8.1.4 Untuk penyampaian hadiah/sijil/sumbangan/penghargaan, setiap penerima
hendaklah disediakan berhampiran tempat penerimaan (pentas). Tempat hadiah
hendaklah disediakan dengan indah dan kemas. Penyampaian hadiah hendaklah
dibuat terus menerus sehingga selesai dan Guru Persatuan/Kelab Badan
berkenaan diminta berada di tempat penyampaian hadiah pada majlis ini.

8.1.5 Perhimpunan ini dikendalikan oleh AJK Perhimpunan, AJK Disiplin dan Lembaga
Pengawas, AJK Siaraya dan guru bertugas mingguan serta Badan Beruniform pada
minggu ketiga setiap bulan.

8.1.6 Perhimpunan mingguan ini diadakan pada setiap hari Isnin walaupun dengan
ketiadaan Pengetua. Tugasnya akan diambil oleh wakil pentadbir.

8.1.7 Jika hari Isnin merupakan hari cuti umum, maka tidak ada perhimpunan rasmi
pada minggu tersebut.

18

8.2 Perhimpunan Harian

8.2.1 Perhimpunan dikendalikan oleh AJK Perhimpunan, AJK Disiplin, Lembaga Pengawas
dan Guru Bertugas Mingguan.

8.2.2 Semua murid dikehendaki berada di tapak perhimpunan tepat pada pukul 7.20
pagi dan 12.50 tengah hari.

9.0 MESYUARAT GURU/INFO/WACANA/DIALOG PRESTASI GURU/PLC

9.1 Semua guru diwajibkan menghadiri semua mesyuarat guru/info/wacana/dialog prestasi
guru/PLC manakala kursus-kursus perkembangan staf, kursus dalaman serta mesyuarat-
mesyuarat panitia mata pelajaran dan jawatankuasa-jawatankuasa tertentu adalah wajib
bagi guru-guru yang terlibat.

9.2 Kehadiran guru dalam semua mesyuarat/info/wacana/dialog prestasi guru/PLC di atas
akan direkodkan dan guru yang tidak hadir tanpa Sijil Sakit diminta memberikan
surat penjelasan.

9.3 Mesyuarat guru/info/wacana/dialog prestasi guru/PLC diadakan pada hari
Khamis (minggu/setiap bulan). Oleh itu, guru-guru dikehendaki balik blewat. Sekiranya
tiada mesyuarat guru/info/wacana/dialog prestasi guru, guru-guru boleh datang dan
balik seperti biasa.

10.0 MENGHADIRI MESYUARAT, KURSUS, SEMINAR, BENGKEL

10.1 Wajib hadir apabila diarahkan, misalnya menghadiri mesyuarat, pergi ke Jabatan
Pendidikan, PPD atau ke sekolah lain.

10.2 Guru yang ditugaskan tidak boleh mengarahkan guru lain
melaksanakannya. Penggantian hanya arahan Pengetua.

10.3 Beri perhatian dan tumpuan sepenuhnya untuk tujuan pelaporan kepada Pengetua.

10.4 Sediakan minit curai dan serahkan kepada pengetua/PK/GKMP berkenaan.

10.5 Adakan in house training kepada guru-guru lain mengikut keperluan. Maklumkan kepada
Pengetua/PK tarikh dan masa pelaksanaannya.

10.6 Dokumen yang diperoleh semasa taklimat hendaklah diserahkan kepada pihak sekolah
untuk direkodkan dan penggunaan.

11.0 URUSAN DENGAN PPD/JPN/KPM

11.1 Guru hendaklah mendapatkan kebenaran Pengetua/Penolong Kanan.

11.2 Sebaiknya semua masalah berkaitan pentadbiran dibincangkan pada peringkat sekolah
terlebih dahulu.

11.3 Guru hendaklah sentiasa berpakaian kemas, sopan dan menjaga imej guru dan sekolah.

19

12.0 PAKAIAN GURU
12.1 Guru-guru hendaklah sentiasa berpakaian kemas dan bersih, sesuai dengan profesion
keguruan dan masyarakat timur serta menjadi contoh yang baik kepada murid-murid.
12.2 Guru lelaki digalakkan memakai tali leher pada setiap hari persekolahan.
12.3 Semua guru diwajibkan berpakaian baju batik pada setiap hari Khamis (SPP Bil
1/2008) dan bagi guru lelaki digalakkan memakai baju Melayu lengkap pada hari
Jumaat.
12.4 Semua guru dikehendaki memakai pakaian unit uniform pada setiap hari Rabu.
12.5 Baju tanpa lengan dan ‘skirt’ yang pendek adalah tidak sesuai dan tidak dibenarkan.
12.6 Guru-guru yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Jasmani dikehendaki memakai
pakaian sesuai seperti seluar trek panjang, kemeja T, Baju Trek dan kasut sukan atau
kasut getah. Pakaian yang sama juga hendaklah dipakai semasa latihan sukan dan
permainan.

13.0 TANDA NAMA (SPA Bil 8/1983)
13.1 Semua guru diwajibkan memakai tanda nama pada tiap-tiap hari persekolahan
pada majlis rasmi di sekolah atau di luar sekolah.

14.0 BUKU PERSEDIAAN MENGAJAR
14.1 Semua guru dibekalkan sebuah Fail Persediaan Mengajar dan guru bertanggungjawab
terhadap keselamatan buku tersebut.
14.2 Fail Persediaan Mengajar hendaklah dibawa bersama ke kelas semasa mengajar.
14.3 Penulisan dalam fail Persediaan Mengajar hendaklah dibuat dengan teliti, kemas dan
lengkap mengikut KBSM. Guru-guru dikehendaki mengisi maklumat-maklumat lain
seperti Sukatan Pelajaran, DSKP, Rancangan Pengajaran, senarai nama murid dalam
kelas-kelas yang diajar, markah-markah ujian dan peperiksaan, butir-butir diri guru dan
perkara-perkara lain yang terkandung dalam Fail Persediaan Mengajar.
14.4 Buku Persediaan Mengajar WAJIB dihantar ke pejabat sekolah setiap hari Jumaat
lengkap dengan rancangan pengajaran hari Isnin untuk disemak oleh Pentadbir TANPA
GAGAL.
14.5 Jika seseorang guru bercuti atau bertukar, fail tersebut hendaklah diserahkan kepada
Penolong Kanan atau Penolong Kanan Petang.
14.6 Fail Persediaan Mengajar hendaklah diserahkan kepada Penolong Kanan pada hari
terakhir tahun persekolahan (catatan: PdPc tergendala (pen warna merah).
14.7 Fail Persediaan Mengajar ialah dokumen yang membantu dalam menyedia dan
melaksanakan Penilaian Bersepadu Pegawai Perkhidmatan Pendidikan (PBPPP).

20

15.0 PENYELIAAN/PENCERAPAN PENGAJARAN-PEMBELAJARAN
15.1 Pengetua/Penolong Kanan/Guru Kanan Mata Pelajaran akan menyelia/mencerap semua
guru di dalam kelas yang diajar dari semasa ke semasa. Langkah ini bertujuan untuk
membimbing dan membantu guru-guru supaya perlaksanaan kurikulum berjalan dengan
berkesan (Rujuk Pekeliling Penyeliaan).
15.2 Penyeliaan/pencerapan ini dibuat mengikut jadual yang akan dimaklumkan kepada guru-
guru terlebih dahulu atau tanpa diberitahu.
15.3 Guru-guru perlu menyemak jadual pencerapan dan memaklumkan kepada AJK
Pencerapan sekiranya nama mereka tidak tersenarai atau tercicir.

16.0 GURU GANTIAN
16.1 Semua guru akan diberi waktu gantian dari semasa ke semasa apabila ada guru yang
tidak hadir kerana sakit atau bertugas di luar sekolah.
16.2 Semasa waktu gantian, pastikan PdPc berjalan seperti biasa dengan menggunakan
bahan yang telah disediakan.
16.3 Guru yang diberi waktu gantian, wajib memasuki kelas berkenaan. Adalah
menjadi tanggungjawab guru berkenaan sekiranya berlaku perkara yang tidak diingini
dalam kelas semasa ketiadaannya.

17.0 PEMERIKSAAN KERJA BERTULIS
17.1 Pengetua/Penolong Kanan/Guru Kanan Mata Pelajaran/Ketua Panitia boleh meminta
buku latihan/rampaian atau buku catatan murid-murid untuk diperiksa.
17.2 Pemeriksaan buku-buku ini dibuat mengikut jadual yang akan dimaklumkan kepada
guru-guru terlebih dahulu.
17.3 Guru-guru hendaklah memastikan kerja-kerja bertulis diberi seperti mana yang telah
ditetapkan oleh Panitia masing-masing.

18.0 WAKTU TIDAK MENGAJAR (FREE PERIOD)
18.1 Pekeliling Ikhtisas bil 3/1981 menjelaskan bahawa waktu free adalah waktu bekerja.
Oleh itu perlu digunakan untuk membuat perancangan, menyemak kerja murid,
menyediakan BBM, membuat rujukan PSS dan menulis persediaan mengajar.
18.2 Berbincang secara profesional dengan rakan sejawat mengenai masalah murid, pdpc
masalah akademik, panitia dan kokurikulum/pertemuan khas dengan murid bermasalah.
18.3 Menggantikan guru yang tidak hadir di sesebuah kelas.

18.4 Elakkan budaya kedai kopi/peka dengan masa untuk masuk kelas/kelas ganti.

21

19.0 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

19.1 Selain tugas kurikulum, HEM dan tugas kokurikulum guru-guru juga diberi tugas-tugas
khas. Tugas-tugas khas ini hendaklah dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan
dedikasi.

20.0 KEGIATAN KOKURIKULUM
20.1 Di samping mengajar guru-guru dikehendaki bergiat dalam memimpin murid-murid
dalam kegiatan kokurikulum. Tugas dan tanggungjawab ini hendaklah dilaksanakan
dengan dedikasi dan cekap.

20.2 Sebagai Penasihat kelab dan persatuan/badan beruniform/sukan dan permainan, guru
hendaklah memberi bimbingan aktif untuk menentukan arah kegiatan serta peningkatan
arah pencapaian badan-badan tersebut di samping sentiasa mengawasi disiplin, aktiviti
dan kewangannya.

20.3 Latihan intensif tiga hari sebelum pertandingan bagi peringkat daerah dan lima hari
sebelum pertandingan bagi peringkat negeri boleh dijalankan pada waktu
persekolahan dengan kelulusan pentadbiran.

20.4 Guru penasihat bertanggungjawab untuk memastikan semua kegiatan kokurikulum tidak
bercanggah dengan tujuan yang termaktub dalam perlembagaan yang diluluskan.

20.5 Guru penasihat hendaklah menghadiri semua mesyuarat/perjumpaan jawatankuasa
badan-badan kokurikulum dan aktivitinya dan menandatangani kehadiran dalam Buku
Aktiviti Kokurikulum yang akan disemak oleh Penolong Kanan Kokurikulum.

20.6 Keselamatan dan kebajikan murid-murid/ahli-ahli semasa kegiatan-kegiatan dijalankan
adalah tanggungjawab guru penasihat.

21.0 TUGAS MENGAWAS PEPERIKSAAN
21.1 Menjadi tanggungjawab semua guru dan merupakan arahan rasmi.

21.2 Tidak boleh dikecualikan kecuali sakit yang serius atau berkursus.

21.3 Jika dilantik sebagai petugas peperiksaan tidak boleh bercuti. Guru juga diminta
mencari pengganti sendiri sekiranya masih tidak dapat hadir sebagai petugas
peperiksaan.

21.4 Guru yang menolak sebagai petugas peperiksaan perlu melengkapkan dokumen
penolakan sebagai petugas peperiksaan kepada Pengarah Pendidikan Selangor melalui
unit Penilaian dan Peperiksaan PPDHL untuk memohon kelulusan.

22.0 SURAT / PEKELILING / BORANG UNTUK TINDAKAN

22.1 Bertindak dengan segera apabila diminitkan untuk tindakan.

22.2 Berbincang dengan pegawai atasan untuk mendapatkan maklumat lengkap.

22.3 Semua borang perlu ditaip dan perlu disediakan surat iringan.

22.4 Tindakan perlu selesai sebelum tarikh akhir dan elakkan menerima peringatan daripada
pihak berkenaan.

22

23.0 PEMBELIAN BARANG/PERALATAN
23.1 Hanya Ketua Panitia dan guru-guru tertentu sahaja dibenarkan menguruskan pemesanan
pembelian barang dan peralatan selepas mendapat kelulusan Guru Kanan Mata
Pelajaran/Penolong Kanan/Penolong Kanan Kokurikulum dan Pengetua.

23.2 Semua pesanan hendaklah melalui Borang Permohonan Pembelian dan Borang Pesanan
Tempatan (Local Order) yang akan ditandatangani oleh Pengetua.

23.3 Pastikan Borang Pesanan Tempatan dicap dan ditandatangani oleh pembekal sebaik
sahaja pesanan diterima.

23.4 Semua invois hendaklah ditandatangani oleh guru yang menerima pesanan dan
direkodkan dalam buku/kad stok dengan tepat dan kemas.

23.5 Semua pembelian kecil yang dibuat melalui Panjar Wang Runcit hendaklah tidak
melebihi RM200.00. Pembelian yang melebihi RM200.00 hendaklah dibuat melalui
Borang Pesanan Tempatan dan Invois. Setiap resit PWR hendaklah diserahkan ke
pejabat untuk pembayaran.

23.6 Sebarang kemusykilan hendaklah dirujuk kepada Ketua Pembantu Tadbir ataupun
Pembantu Tadbir yang menguruskan Kewangan Sekolah.

24.0 BUKU STOK/KAD INVENTORI
24.1 Guru Kanan/Ketua Panitia dan guru-guru tertentu adalah bertanggungjawab
menguruskan buku stok/kad inventori bagi bahagian masing-masing.

24.2 Maklumat dalam buku stok/inventori hendaklah tepat, lengkap dan sentiasa
dikemaskinikan.

24.3 Buku stok/kad inventori akan diaudit oleh Audit Dalaman dalam minggu terakhir tahun
persekolahan dan disemak oleh Audit Sekolah, Jemaah Nazir, Pengetua atau Penolong
Kanan pada bila-bila masa.

25.0 PENGGUNAAN ALAT-ALAT
25.1 Penggunaan alat-alat seperti alat perakam audio dan video, radio, televisyen dan
komputer hendaklah digunakan dengan betul mengikut cara dan peraturannya.

25.2 Penggunaan alat-alat tersebut hendaklah mendapat kebenaran daripada ketua-ketua
bahagian berkenaan atau penjaga stok dan hendaklah direkodkan dalam buku yang
disediakan. Tempahan awal perlu dibuat untuk mengelakkan sebarang pertembungan.

25.3 Guru-guru adalah bertanggungjawab untuk memastikan alat-alat ini digunakan dengan
baik serta memulangkan kembali sebaik sahaja tamat digunakan dan dalam keadaan
baik.

25.4 Jika rosak hendaklah dilaporkan dengan segera kepada guru-guru yang
dipertanggungjawabkan untuk dibaiki.

23

26.0 DISIPLIN MURID

26.1 Semua guru di sekolah ini adalah bertanggungjawab menjaga disiplin murid-murid serta
membuat teguran apabila perlu kerana semua guru ialah guru disiplin (SPI Bil
10/2001).

26.2 Guru-guru mata pelajaran (termasuk guru-guru ganti) bertanggungjawab sepenuhnya
terhadap disiplin kelasnya dan dibenarkan mendenda muridnya yang melakukan
kesalahan ringan seperti membuat bising atau mengganggu rakan-rakan yang sedang
belajar dengan hukuman yang sesuai dan berbentuk positif. Hukuman berdiri di atas
meja atau kerusi adalah dilarang. Hukuman yang berbentuk fizikal dilarang sama
sekali (Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8/1993).

26.3 Guru-guru hendaklah memberi teguran dan nasihat atau amaran kepada murid-murid
yang menggunakan bahasa-bahasa kesat.

26.4 Murid-murid yang hendak meninggalkan kelas untuk ke tandas atau urusan lain mesti
mendapat kebenaran terlebih dahulu sebelum Pas Keluar boleh diberikan. Hanya 2
orang murid sahaja dibenarkan setiap kali untuk ke tandas.

26.5 Guru-guru yang membawa murid-murid ke Pusat Sumber atau mana-mana bilik khas
atau mengajar mata pelajaran RBT, Sains, SNRT, Pendidikan Seni Visual dan Pendidikan
Jasmani yang memerlukan murid-murid meninggalkan kelas hendaklah memastikan
bahawa murid-murid berjalan berdua-dua dalam barisan untuk pergi dan balik ke kelas.
Pastikan juga murid-murid balik terus ke kelas selepas Pendidikan Jasmani.

26.6 Setiap guru hendaklah sentiasa menegaskan kepada murid-murid betapa mustahaknya
mengetahui dan mematuhi peraturan sekolah. Di samping itu, setiap guru hendaklah
memberi bimbingan kepada murid-murid melalui nasihat (Kaunseling) dan dengan
menjadi contoh yang baik.

26.7 Semua guru hendaklah melatih murid-murid supaya menjaga keselamatan harta benda
sekolah pada setiap masa.

26.8 Guru-guru yang mengajar waktu terakhir, hendaklah memastikan semua murid
mengemaskan kelas. Pastikan murid beratur dalam barisan di kaki lima apabila loceng
dibunyikan sebelum dibenarkan berjalan meninggalkan kelas.

26.9 Persediaan mengajar yang sempurna dapat mengawasi disiplin murid. Kurang
persediaan oleh pihak guru biasanya menjadi penghalang kepada disiplin yang baik
dalam kelas.

27.0 KEBERSIHAN DAN KECERIAAN SEKOLAH (SPI Bil 1/1996, SPI Bil 6/1997)

27.1 Setiap guru bertanggungjawab untuk menjaga kebersihan sekolah. Jadual bertugas
murid hendaklah disediakan oleh guru tingkatan. Guru Tingkatan hendaklah memastikan
jadual ini dipatuhi dan segala peralatan untuk menjaga kebersihan kelas hendaklah
digunakan dengan baik dan disimpan dengan selamat.

27.2 Guru Kanan/Ketua Panitia dan guru-guru lain yang mempunyai bilik-bilik khas seperti
bilik SNRT, bengkel kaunseling, makmal, bilik pendidikan seni, bilik koperasi, surau dan
lain-lain, bertanggungjawab penuh terhadap kebersihan dan keceriaan bilik-bilik
tersebut.

27.3 Kebersihan dan keceriaan kawasan sekolah adalah tanggungjawab semua guru, staf
sokongan dan murid.

24

27.4 Guru yang mengajar waktu terakhir hendaklah bertanggungjawab untuk memastikan
sampah-sampah dikeluarkan daripada laci meja murid, papan hitam dipadamkan/
dibersihkan, bakul sampah dikosongkan dan kelas ditinggalkan dalam keadaan kemas
dan bersih. Jika waktu terakhir murid-murid meninggalkan kelas untuk ke bilik-bilik khas,
guru waktu kedua terakhir akan bertanggungjawab.

27.5 Cakna lima minit hendaklah dilaksanakan sebelum sesi pdpc bermula.

28.0 KESELAMATAN SEKOLAH

28.1 Pelawat yang ingin berjumpa dengan guru atau murid-murid mestilah terlebih dahulu
mendapatkan kebenaran Pengetua/Penolong Kanan/Penolong Kanan HEM dan
menandatangani buku yang disediakan di pejabat.

28.2 Pelawat-pelawat terutamanya wakil penerbitan atau insurans serta juru jual tidak
dibenarkan masuk ke Bilik Guru tanpa kebenaran Pengetua. Pas pelawat akan diberikan
kepada pelawat-pelawat yang akan berjumpa guru. Guru-guru hendaklah memastikan
dalam hal ini sebelum melayan/menerima sebarang pelawat.

28.3 Murid-murid tidak boleh ditemu ramah/ditemu bual melainkan dengan kebenaran
Pengetua. Pengetua atau wakil perlu hadir sama.

28.4 Jika terdapat orang-orang yang disyaki atau orang-orang yang tidak berhak berada
dalam kawasan sekolah, perkara ini hendaklah dimaklumkan kepada pihak polis dengan
segera.

28.5 Sebelum meninggalkan sekolah, setiap hari guru-guru hendaklah memastikan bahawa
semua tingkap, suis lampu dan suis kipas/alat pendingin udara ditutup atau pintu
dikunci.

28.6 Murid-murid yang sakit dibenarkan balik hanya jika dijemput oleh ibu bapa/ penjaga.
Sebelum membawa murid pulang, ibu bapa/penjaga dikehendaki mengisi butir-butir
yang diperlukan dalam buku/borang yang disediakan di pejabat sekolah.

28.7 Murid tidak dibenarkan keluar dari kawasan sekolah tanpa ditemani oleh guru semasa
waktu persekolahan. Guru bertugas pada hari itu bertanggungjawab menghantar murid
yang sakit ke hospital atau ke rumah dengan kebenaran ibu bapa.

28.8 Sebarang kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan maklumat-maklumat tertentu
oleh organisasi atau individu luar sama ada dengan cara tinjauan/pemerhatian/siasatan/
temuduga/kajian/penyelidikan ataupun membuat perhubungan dengan pihak sekolah
tidak dibenarkan kecuali dengan kebenaran daripada JPS dan Pengetua atau wakilnya.
Maksud organisasi individu luar disini ialah organisasi atau individu bukan kerajaan yang
tidak mempunyai kuasa atau yang tidak diberi kuasa mengikut mana-mana peraturan
Kementerian atau Jabatan Pendidikan ataupun undang-undang negara bagi maksud
yang tersebut di atas.

29.0 KESELAMATAN HARTA BENDA SEKOLAH

29.1 Semua guru diminta memberi kerjasama sepenuhnya dalam menjaga keselamatan harta
benda sekolah. Murid yang merosakkan harta benda sekolah sama ada secara sengaja
atau tidak sengaja hendaklah dibawa ke pengetahuan pihak pengurusan sekolah untuk
tindakan selanjutnya.

25

29.2 Guru Kanan/Ketua Panitia hendaklah memastikan adanya peraturan-peraturan bagi
penggunaan alat-alat di bilik-bilik khas seperti makmal, bengkel dan lain-lain.

30.0 KUNCI

30.1 Semua kunci mesti disimpan di pejabat.

30.2 Hanya guru sahaja dibenarkan mengambil kunci dari pejabat.

30.3 Sebarang kunci yang diambil hendaklah direkodkan dalam buku yang disediakan.

30.4 Guru yang hendak menyimpan kunci-kunci bilik-bilik tertentu hendaklah mendapat
kebenaran daripada pihak pengetua dan mencatat dalam buku yang disediakan. Guru
tersebut bertanggungjawab sepenuhnya terhadap keselamatan kunci dan bilik
berkenaan. Walau bagaimanapun, kunci ini hendaklah dikembalikan ke pejabat sekolah
sebelum cuti akhir tahun.

31.0 PENGGUNAAN TELEFON SEKOLAH

31.1 Telefon sekolah untuk urusan rasmi sahaja.

31.2 Tiap-tiap panggilan yang dibuat hendaklah direkodkan dalam Buku Panggilan
Telefon yang disediakan di pejabat.

31.3 Sekiranya telefon sekolah digunakan untuk panggilan peribadi, guru akan dikenakan
bayaran 0.30 sen bagi setiap panggilan tempatan dan 0.60 sen seminit bagi setiap
panggilan jauh atau panggilan no telefon bimbit/atau mengikut perincian bil.

31.4 Semua bayaran hendaklah dijelaskan dengan segera sebaik sahaja tamat panggilan.
Apabila bil telefon diterima semakan akan dibuat dan semua bayaran yang terlebih
dikutip akan dikembalikan kepada guru manakala yang kurang akan dikutip dengan
jumlah tambahannya.

32.0 KELAB KEBAJIKAN GURU DAN KAKITANGAN (KKGK)/PERSATUAN IBU BAPA DAN
GURU

32.1 Semua guru secara automatik menjadi ahli Kelab KKGK dan Persatuan Ibu Bapa dan
Guru (PIBG) dan kehadiran serta penyertaan dalam kegiatan kedua-dua badan ini adalah
wajib.

32.2 Jumlah yuran keahlian Kelab Guru tertakluk kepada keputusan mesyuarat.

33.0 LAWATAN SAMBIL BELAJAR

33.1 Lawatan boleh dikelolakan oleh sesuatu persatuan/badan atau kelas jika selaras dengan
tujuan persatuan/badan atau kelas itu.

33.2 Setiap lawatan perlu mendapat kebenaran Pengetua dan Pejabat Pelajaran Daerah Hulu
Langat. Pastikan mengisi permohonan online e-strip di http://www.lawatan.com.
Gunakan format borang/dokumen baharu sebelum memohon lawatan. Borang yang
tidak memerlukan tandatangan ialah borang pelancongan, kertas kerja dan senarai nama
murid. Permohonan perlu dihantar lima minggu sebelum tarikh lawatan.

26

33.3 Setiap lawatan perlu mendapat kebenaran bertulis daripada ibu bapa/penjaga dan
melengkapkan borang akuan kesihatan.

33.4 Nisbah guru dan murid setiap lawatan adalah 1:10. Jika lawatan disertai murid-murid
perempuan, seorang guru perempuan perlu ikut sama.

33.5 Alat-alat pertolongan cemas yang lengkap hendaklah dibawa bersama.

33.6 Lain-lain langkah yang difikirkan sesuai mengikut keadaan.

33.7 Tempat-tempat yang digalakkan untuk lawatan:
i. Tempat-tempat bersejarah
ii. Industri-industri/kilang-kilang
iii. Tempat-tempat yang ada kaitan dengan mata pelajaran Geografi/kawasan-kawasan
pertanian

iv. Tempat-tempat yang boleh menambah pengetahuan am
v. Tempat-tempat yang boleh menambah pengetahuan sains
vi. Tempat-tempat suci agama

33.8 Peraturan keselamatan hendaklah diterangkan dengan jelas sebelum
lawatan. Contohnya jika melibatkan aktiviti air adalah dilarang sama sekali melainkan
ada kebenaran daripada guru pengiring dan ada anggota penyelamat nyawa yang
bertauliah.

33.9 Disiplin murid hendaklah dijaga rapi dan mereka mesti mengikut semua arahan guru
pengiring sepanjang masa lawatan.

33.10 Laporan lawatan hendaklah dibuat secara online dalam sisitem e-strip selepas setiap
lawatan dan salinan laporan untuk diserahkan kepada Penolong Kanan HEM/Kokurikulum
dan difailkan dalam fail Persatuan/Badan berkenaan dan dihantar ke PPD.
(Semua murid-murid Tingkatan 5 masih dianggap murid sekolah sehingga 31
Disember tahun berkenaan)

34.0 MELANCONG/MELAWAT KE LUAR NEGARA
34.1 Semua lawatan ke luar negara, sama ada rasmi atau tidak rasmi, sama ada dalam masa
cuti sekolah atau tidak, perlu mendapat kelulusan daripada Pejabat Pendidikan Daerah
dan Kementerian Pendidikan Malaysia lima minggu sebelum lawatan.

34.2 Setiap permohonan hendaklah dilengkapkan dengan insurans perjalanan.

35.0 MELANJUTKAN PELAJARAN

35.1 Guru-guru yang ingin melanjutkan pelajaran, sama ada di Maktab Perguruan atau
Universiti, di Peringkat Diploma atau Ijazah Pertama atau Ijazah Lanjutan dan secara
sepenuh masa atau sambilan, perlu mendapat kebenaran daripada Jabatan Pendidikan
Negeri terlebih dahulu.

35.2 Semua permohonan hendaklah dibuat melalui Pengetua.

27

36.0 PENGUMUMAN

36.1 Semua pengumuman adalah di bawah kelolaan Jawatankuasa Perhimpunan dan Guru
Bertugas Mingguan.

36.2 Pengumuman yang ditujukan kepada sebilangan murid sahaja/sesuatu badan tertentu
seperti kelab atau persatuan hendaklah ditulis di papan kenyataan yang disediakan.

36.3 Semua pengumuman penting hendaklah dibuat oleh AJK Perhimpunan dan bukan oleh
Pengawas sekolah.

36.4 Pembaca pengumuman hendaklah terlebih dahulu menyemak pengumuman yang
diterima sebelum mengumumkan untuk mengelak sebarang kekeliruan tentang maksud
pengumuman itu.

36.5 Pengumuman PENTING SAHAJA dibenarkan semasa waktu PdPc bagi Melindungi Masa
Instruksional (MMI) dan perlu mendapat kebenaran Pengetua/Penolong Kanan.

37.0 AKTIVITI PERNIAGAAN DI SEKOLAH

37.1 Sebarang penjualan dan perniagaan persendirian di sekolah adalah dilarang. Hanya
jualan yang berkaitan dengan koperasi sekolah atau sesuatu aktiviti kelab/persatuan
yang telah diluluskan sahaja dibenarkan.

37.2 Kelab/persatuan yang ingin mengadakan jualan hendaklah mengemukakan permohonan
bertulis melalui guru penasihat, lengkap dengan butir-butir mengenai jualan yang akan
diadakan seperti tarikh, masa, tempat, tujuan, anggaran perbelanjaan dan harga jualan.

37.3 Semua permohonan hendaklah sampai kepada Pengetua sekurang-kurangnya 4 minggu
sebelum tarikh jualan tersebut.

38.0 HUBUNGAN SESAMA GURU

38.1 Guru sewajarnya memupuk hubungan peribadi dan profesional yang baik dan
sihat sesama rakan sejawatan dan sentiasa mengawal tutur kata.

38.2 Guru juga seharusnya mewujudkan semangat kekitaan dan saling membantu antara satu
sama lain. Semangat kekitaan ini perlu dipupuk supaya dapat menghasilkan kerjasama
bagi memastikan kejayaan semua rancangan dan program sekolah.

38.3 Jika menghadapi sebarang masalah berhubung dengan perkhidmatan dan tugas ikhtisas
hendaklah berunding untuk menyelesaikannya dengan mengikut hierarki kecuali urusan
peribadi kerana ada pertimbangan lain, iaitu:-

i. Rakan sejawat yang berpengalaman
ii. Kaunselor Sekolah/PPD
iii. Ketua Panitia Mata pelajaran
iv. Guru Kanan Mata Pelajaran
v. Penolong Kanan
vi. Pengetua

28

39.0 PERMOHONAN PEKERJAAN LUAR SEBAGAI PENSYARAH/TUTOR SAMBILAN DI
UNIVERSITI/PUSAT PENGAJIAN TINGGI

39.1 Guru-guru yang ditawarkan sebagai pensyarah atau tutor sambilan di Universiti atau
Pusat Pengajian Tinggi perlu mendapat kebenaran terlebih dahulu daripada Jabatan
Pendidikan Negeri.

39.2 Permohonan untuk menjadi pensyarah atau tutor sambilan ini hendaklah dibuat melalui
Pengetua.

39.3 Kerja-kerja luar ini jika diluluskan tidak boleh mengganggu tugas-tugas sekolah sehingga
mengakibatkan kecekapan sebagai guru merosot.

40.0 SURAT RASMI
40.1 Ada surat yang diterima oleh pihak sekolah yang akan diedarkan kepada guru untuk
diambil tindakan. Guru berkenaan hendaklah mengambil tindakan seperti yang
dikehendaki dalam surat berkenaan.
40.2 Jika tarikh diberi untuk menghantar maklumat yang dikehendaki, guru-guru hendaklah
memastikan maklumat ini diserahkan kepada pejabat sekolah sekurang-kurangnya 2 hari
sebelum tarikh tersebut untuk disemak oleh Pengetua.
40.3 Jika surat ini dialamatkan kepada guru berkenaan “Melalui dan Salinan” kepada
Pengetua, surat itu boleh disimpan oleh guru berkenaan setelah tindakan diambil.
Jangan lupa turunkan tandatangan dalam buku surat sebagai bukti penerimaan.
40.4 Jika surat ini dialamatkan kepada Pengetua tetapi diedarkan kepada guru untuk
tindakan, maka guru berkenaan hendaklah:
i. Menandatangani Buku Surat sebagai bukti penerimaan salinan surat tersebut,
salinan asal disimpan dalam fail di pejabat sekolah.
ii. Mengambil tindakan seperti yang dikehendaki.
iii. Menyerahkan maklumat yang dikehendaki kepada pejabat sekolah sekurang-
kurangnya 2 hari sebelum tarikh yang ditetapkan untuk semakan Pengetua. Satu
salinan maklumat ini serta salinan surat lampiran akan disimpan dalam fail di
pejabat sekolah bersama surat asal yang diterima.
iv. Memaklumkan kepada Penolong Kanan atau Penolong Kanan HEM tentang
tindakan yang diambil.
v. Menyimpan salinan surat yang diterima dan maklumat berkenaan dalam fail
panitia atau fail kokurikulum yang ada dalam simpanan guru berkenaan.

41.0 TAAT SETIA
41.1 Setiap guru diharap akan memberi kesetiaannya sepenuh kepada sekolah.
41.2 Guru-guru hendaklah sentiasa menanam semangat taat setia dan sayang akan sekolah
dalam jiwa murid-murid.

29

PERIHAL CUTI MENGIKUT PERINTAH-PERINTAH AM

1.0 CUTI PENGGAL

Mengikut Perintah-perintah Am Bab C, guru-guru tidak berkelayakan mendapat cuti rehat.
Sebagai ganti cuti rehat, guru-guru adalah berkelayakan mendapat cuti penggal sekolah
dengan syarat bahawa guru-guru boleh dipanggil untuk menjalankan tugas-tugas selain tugas-
tugas mengajar biasa semasa percutian penggal sekolah bagi masa yang tidak melebihi
separuh daripada cuti penggal sekolah dalam satu tahun itu.

2.0 CUTI SAKIT

2.1 Kemudahan cuti sakit kerajaan boleh diluluskan mengikut Perintah Am Bab “C”
manakala cuti sakit klinik atau hospital swasta berdasarkan Pekeliling
Perkhidmatan Bilangan 2 Tahun 2006 sebagaimana syarat-syarat berikut:-

i. Bagi pegawai yang menerima rawatan sebagai pesakit luar di hospital atau klinik
swasta, sijil sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta tanpa sokongan oleh
Pegawai Perubatan Kerajaan boleh diterima jika memberi jumlah cuti sakit yang
tidak melebihi 15 hari dalam sesuatu tahun kalendar atau,

ii. Bagi pegawai yang menerima rawatan sebagai pesakit dalaman di hospital atau
klinik swasta, sijil sakit yang dikeluarkan oleh doktor swasta tanpa sokongan oleh
Pegawai Perubatan Kerajaan boleh diterima jika ia memberi jumlah cuti sakit yang
tidak melebihi 180 hari dalam sesuatu tahun kalendar dan,

iii. Jumlah cuti sakit sama ada berasaskan sijil sakit swasta atau sijil sakit kerajaan
yang boleh diberikan adalah tidak melebihi 180 hari dalam sesuatu tahun
kalendar, di mana 90 hari pertama boleh diluluskan oleh Ketua Jabatan dan 90
hari seterusnya hendaklah diluluskan oleh Ketua Setiausaha.

2.2 Kenyataan cuti dihantar ke Pejabat Pendidikan Daerah setiap akhir tahun untuk
dicatatkan dalam Buku Rekod Perkhidmatan.

3.0 CUTI SEPARUH GAJI

3.1 Cuti Separuh Gaji hanya boleh diberi atas sebab-sebab yang berikut sahaja :-

i. Sebab-sebab kesihatan guru itu sendiri dan perakuan sebuah Lembaga Perubatan,
ii. Sebab-sebab kesihatan sanak saudara yang rapat kepada guru itu dengan

dokumen-dokumen sokongan daripada pihak doktor,
iii. Kerana membuat lawatan sambil belajar di seberang laut yang telah diluluskan oleh

Kementerian Pendidikan Malaysia,
iv. Kuasa Tertentu boleh meluluskan cuti separuh gaji kepada guru-guru bagi

perkhidmatan yang melayakkan atas kadar 30 hari bagi tiap-tiap satu tahun tetapi
tidak melebihi 180 hari.

30

4.0 CUTI TANPA GAJI

4.1 Mengikut Perintah Am Bab C, Cuti Tanpa Gaji boleh dipohon atas sebab-sebab
persendirian yang mustahak.

4.2 Kelayakan Cuti tanpa Gaji ialah 30 hari bagi tiap-tiap genap tahun perkhidmatan
tetapi tidak melebihi 180 hari.

4.3 Cuti Tanpa Gaji untuk tujuan mengikut suami/isteri bertugas keluar negara hanya
boleh diambil sekali dalam masa 4 tahun.

4.4 Sebarang Cuti Tanpa Gaji yang jatuh pada cuti penggal sekolah akan terus dianggap
sebagai Cuti Tanpa Gaji.

4.5 Laporan cuti bersama surat kelulusan cuti dihantar ke Pejabat Pendidikan Daerah setiap
akhir tahun.

4.6 Kelulusan Cuti Tanpa Gaji yang tidak melebihi 14 hari setahun adalah diluluskan oleh
Jabatan Pendidikan Negeri manakala Cuti Tanpa Gaji yang melebihi jumlah ini akan
diluluskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia.

4.7 Permohonan Cuti Tanpa Gaji hendaklah dikemukakan 3 bulan sebelum tarikh
bercuti. Permohonan yang lewat akan ditolak. (Surat Siaran JPS, 28 November
2014)

5.0 CUTI KE LUAR NEGARA

5.1 Semua guru yang hendak bercuti keluar negara dalam masa cuti penggal mesti
mendapat kelulusan terlebih dahulu daripada Jabatan Pendidikan Negeri.

5.2 Borang permohonan perlu dihantar selewat-lewatnya 4 minggu sebelum tarikh mula
bercuti. Borang-borang yang perlu diisi dan dilengkapkan adalah seperti berikut:-

i. 3 salinan Borang Menghadiri Persidangan, Seminar, Lawatan Rasmi dan Lawatan
Persendirian Ke Luar Negeri (Borang mengikut keperluan surat Pekeliling Am Bil. 1
Tahun 1984); atau

ii. 3 salinan Borang Permohonan untuk pergi ke Negara-Negara Komunis dan
Negara-negara Terhad (China, Israel, Vietnam, Taiwan dan Korea Utara) Jika
berkenaan); atau

iii. 4 salinan Borang Permohonan untuk membuat Lawatan Keluar Malaysia dalam
masa cuti Penggal Persekolahan (Borang ini tidak digunakan untuk lawatan ke
Israel, Taiwan, China, Afrika Selatan, Rusia dan Negara-negara Eropah Timur) jika
berkenaan); dan satu salinan Borang Perubahan Tarikh/Negara atau Pembatalan
Permohonan/Polisi Perlindungan Insurans Kesihatan Berada di Luar Negara atas
Urusan Persendirian (Jika perlu).

6.0 CUTI REHAT KHAS : (SPP Bil 1/2015)

6.1 Cuti Rehat Khas ialah cuti bergaji penuh untuk guru sahaja.

6.2 Cuti ini boleh diluluskan oleh Pengetua hanya atas sebab-sebab kecemasan dan
upacara agama bagi tempoh 10 hari dalam satu-satu tahun. Dalam
menimbangkan pemberian cuti ini, ia hendaklah tidak menjejaskan
keberkesanan pengurusan PdPc di sekolah.

31

6.3 Garis panduan tentang permohonan dan pemberian Cuti Rehat Khas adalah seperti
berikut :

i. Menziarahi *ahli keluarga atau saudara terdekat yang sakit tenat atau
kematian *ahli keluarga yang rapat kepada guru itu,
“Ahli keluarga” ertinya suami atau isteri dan anak-anak guru itu.
“Ahli keluarga yang rapat” ertinya ibu bapa, adik-beradik, mertua, datuk, nenek,
suami dan isteri.

ii. Menyertai upacara atau perayaan agama yang dianuti oleh guru itu yang tidak
diperuntukkan cuti umum oleh kerajaan,

iii. Dalam keadaan kecemasan atau kemalangan yang menimpa seperti kebakaran,
banjir dan sebagainya,

iv. Menunaikan fardu haji sekiranya tempoh selama 40 hari seperti mana yang telah
ditetapkan mengikut Pekeliling Perkhidmatan Bil. 4/1984 yang tidak mencukupi,

v. Kursus suai kenal bagi kursus luar kampus,
vi. Majlis Konvokesyen bagi guru-guru atau anak-anak mereka.
vii. Menghadiri temu duga kenaikan pangkat atau pelantikan dalam Perkhidmatan

Pendidikan yang diuruskan oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP),
Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA), atau
Jabatan Pendidikan Negeri (JPN),
viii. Perkahwinan guru-guru atau anak-anak mereka,
ix. Menghantar *ahli keluarga atau *yang rapat menunaikan fardu haji,
x. Mendaftar anak ke Institut Pengajian Tinggi /Sekolah Berasrama Penuh.

6.4 Semua permohonan Cuti Rehat Khas hendaklah melalui kebenaran pengetua sebelum
mengisi sistem online Hrmis (Borang permohonan jika perlu)

6.5 Dokumen-dokumen sokongan hendaklah disertai bersama borang permohonan.

7.0 CUTI TANPA REKOD

7.1 KEMATIAN AHLI KELUARGA TERDEKAT

7.1.1 Cuti diperuntukkan selama 3 hari berturut-turut untuk menziarahi jenazah dan
membantu urusan berkaitan dengan kematian ahli keluarga terdekat yang
dilaksanakan melalui Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 10 Tahun 2002 (PP Bil.
10/2002).

7.1.2 Ahli keluarga terdekat terdiri daripada suami atau isteri, anak-anak serta ibu dan
bapa kandung, ibu dan bapa mentua, ibu dan bapa angkat yang sah di sisi
undang-undang serta anak angkat (termasuk anak angkat de facto dan anak
pelihara) yang sah di sisi undang-undang.

7.1.3 Cuti ini bermula pada tarikh kematian ahli keluarga terdekat atau pada hari
berikutnya jika ahli keluarga berkenaan meninggal dunia selepas waktu pejabat.

7.1.4 Cuti ini meliputi hari rehat mingguan, hari kelepasan mingguan dan hari kelepasan
am. Bagi maksud Pekeliling ini, masa selepas waktu pejabat juga terpakai bagi
rehat mingguan, hari kelepasan mingguan dan hari kelepasan am.

32

7.2 CUTI UNTUK MENGHADAPI PEPERIKSAAN
7.2.1 Kebenaran diberi dengan syarat guru berkenaan telah mendapat kebenaran
secara bertulis daripada Kementerian Pendidikan Malaysia atau Jabatan
Pendidikan Negeri untuk mengikut pengajian berikut.
7.2.2 Permohonan untuk cuti ini (Cuti Tanpa Rekod) hendaklah diserahkan bersama
salinan surat kebenaran mengikut pengajian dan salinan jadual peperiksaan.

8.0 CUTI BERSALIN
8.1 Seseorang pegawai yang bersalin layak mendapat Cuti Bersalin Bergaji Penuh sebanyak
360 hari sepanjang tempoh perkhidmatannya.
8.2 Pegawai diberi fleksibiliti untuk menentukan sendiri tempoh Cuti Bersalin antara 60
hingga 90 hari bagi setiap kelahiran.
8.3 Cuti Bersalin bermula pada tarikh pegawai bersalin. Walau bagaimanapun, pegawai
boleh memilih untuk menggunakan Cuti Bersalin lebih awal dari tarikh bersalin iaitu
pada bila-bila masa dalam tempoh 14 hari dari tarikh dijangka bersalin.
8.4 Oleh sebab tempoh cuti bersalin agak panjang (90 hari) dan guru ganti sukar didapati,
maka guru yang akan mengambil cuti bersalin hendaklah menyelesaikan rancangan
pengajaran mengikut jadual dengan mengadakan kelas tambahan sebelum atau selepas
bersalin atau menyediakan nota-nota pelajaran.

9.0 CUTI KUARANTIN
9.1 Sekiranya mana-mana anak pegawai telah diberi perakuan oleh mana-mana pegawai
perubatan Kerajaan atau Swasta yang menyatakan anak tersebut perlu dikuarantin
kerana penyakit berjangkit, pegawai boleh diberi kemudahan Cuti Kuarantin untuk
menjaga anak yang sakit.
9.2 Pegawai yang layak kemudahan cuti ini ialah ibu dan bapa yang sah. Anak adalah
termasuk anak kandung, anak tiri tanggungan, anak angkat de facto, anak angkat dan
anak pelihara.
9.3 Tempoh cuti yang boleh diluluskan adalah terhad kepada maksimum 5 hari bagi setiap
kes atau selama tempoh perakuan yang dikeluarkan oleh mana-mana pegawai
perubatan Kerajaan atau swasta mengikut mana yang lebih rendah, tidak termasuk hari
rehat mingguan, hari kelepasan mingguan dan hari kelepasan am.
9.4 Anak yang dikuarantin adalah berumur di bawah 18 tahun atau jika masih belajar di
bawah 21 tahun dan tidak kira apa-apa jua umurnya dan yang cacat otak atau hilang
upaya dari segi jasmani dan secara kekal atau tidak berupaya untuk menanggung dirinya
sendiri, dengan syarat anak itu adalah cacat otak atau hilang upaya dari segi jasmani
dan secara kekal sebelum anak itu mencapai 21 tahun.
CUTI BUKAN HAK GURU TETAPI BUDI BICARA KETUA JABATAN (PENGETUA)
TERMASUK CUTI REHAT KHAS
Punca Kuasa - (SPI 3/2005 DAN PERINTAH AM BAB ‘C’)

33

10.0 CUTI UMRAH
10.1 Pekeliling perkhidmatan ini (Bil 3/2017) bertujuan untuk melaksanakan keputusan
kerajaan bagi kemudahan cuti umrah yang merupakan cuti tanpa rekod untuk pegawai
perkhidmatan awam persekutuan yang beragama Islam menunaikan umrah sekali
sepanjang tempoh perkhidmatan.
10.2 Cuti umrah adalah tertakluk kepada maksimum 7 hari bekerja.
10.3 Kemudahan cuti umrah hendaklah dicatatkan dalam Buku Rekod Perkhidmatan Pegawai

34

35

SEKOLAH MENENGAH KE
43700 B

CARTA ORGANISASI PENT

JP

P

PEN

KAUNSELOR

GURU MEDIA PENOLONG KANAN PENOLONG KANAN
PENTADBIRAN PETANG

GURU KANAN GURU GURU KANAN GURU KANAN PERKHIDMATAN PENTADB
BAHASA KANAN KEMANUSIAAN TEKNIK & VOK
SAINS & KBK PSS
B. ARAB MATE PSV SNRT PKK ICT
B. TAMIL FIZIK PSK RBT KEWANGAN MMI
B. MELAYU SAINS KKQ ASK PEMBANTU UNIT
B. INGGERIS KIMIA PJPK S. KOMPUTER TADBIR PEPERIKS
BIOLOGI SEJARAH PERNIAGAAN PENTAKS
MATEMATIK P. ISLAM PRINSIP SISTE
MATEMATIK P. MORAL PERAKAUNAN PENGURU
TAMBAHAN EKONOMI SEKOLAH
GEOGRAFI LATIH
TASAWWUR PERSON
ISLAM GOOG
CLASSRO
JAWATANK
PROTOK
SEKOL

3

EBANGSAAN BANDAR TASIK KESUMA
BERANANG SELANGOR
TADBIRAN SMK BANDAR TASIK KESUMA

PN

PPD

NGETUA

PIBG

PENOLONG KANAN PENOLONG KANAN
HAL EHWAL MURID KOKURIKULUM

DISIPLIN UNIT KELAB/ UNIT SUKAN/
3K BIMBINGAN & PERSATUAN BERUNIFORM PERMAINAN
KAUNSELING
SPBT BI KRS HOKI
BIRAN PPDA BM BBSM S. TAKRAW
RIMUP KKQ POLIS B. TAMPAR
S KANTIN B. TAMIL BOMBA OLAHRAGA
T KEBAJIKAN P. ISLAM PUTERI PING PONG
I SARANA I/B KERJAYA ISLAM
T KESIHATAN ROBOTIK PANDU BOLA SEPAK
SAAN & KEBERSIHAN GEOGRAFI PUTERI
SIRAN DATA APDM PENGAKAP BOLA JARING
EM LEMBAGA MEDIA &
USAN PENGAWAS FOTOGRAFI BADMINTON
KESELAMATAN
(SPS) BUKU SNRT & RBT BOLA BALING
HAN KEDATANGAN
PROFIL MURID PENGGUNA CATUR &
NEL PERHIMPUNAN PERMAINAN
GLE SEK. PENYAYANG KEBUDAYAAN & DALAMAN
OOM PELANCONGAN

KUASA PENCINTA ALAM
KOL
LAH SETEM & FILATELI

36 DR. MUDA & STEM

SEJARAH &
RUKUN NEGARA

1.0 DATA PENTADBIR, GURU DAN STAF SOKONGAN SMK BANDAR TASIK KESUMA

1.1 SENARAI NAMA PENTADBIR DAN GURU SESI PAGI

BIL NAMA GURU NO GRED OPSYEN
1 MOHD FAUZI BIN ABU BAKAR JPS DG52 KESUSASTERAAN MELAYU
76912

2 AINI WATI BINTI SUANI A8468 DG52 PERAKAUNAN DAN PERDAGANGAN

3 RUSNAH BINTI MOHAMMED KHAIRI 80173 DG52 PENDIDIKAN ISLAM

4 DATIN NOR HASIMAH BINTI MAT SAAID A36065 DG52 BAHASA INGGERIS

5 AZLINA BINTI MOKHILAS/MOKHHILAS 97923 DG48 PENGAJARAN BAHASA MALAYSIA SEBAGAI
BAHASA PERTAMA

6 SITI ZURAIDAH BINTI ISMAIL A30964 DG52 BIOLOGI

7 ZALINA BINTI MAIDIN A89543 DG48 SEJARAH

8 ROHANI BINTI YAHYA A0204 DG48 PENDIDIKAN EKONOMI RUMAHTANGGA

9 DAVID A/L SAMANASU 75913 DG48 BIMBINGAN DAN KAUNSELING

10 ROSLINA BINTI HUSIN A22349 DG44 BIMBINGAN DAN KAUNSELING
11 NORAZIMAH BINTI ABDUL RAHMAN 01- DG44 BIMBINGAN DAN KAUNSELING
12 AMALINA BINTI SALLEH DG44 PENGAJIAN BAHASA INGGERIS
59821
A17082

13 ASIAH BINTI ISMAIL 78436 DG52 BAHASA MELAYU
14 ASINAH BINTI ISHAK A30961 DG48
15 AZIZAH BINTI ABD RAHMAN A75565 DG44 KESUSASTERAAN MELAYU /
PENDIDIKAN MORAL

BAHASA MELAYU / SAINS SUKAN

16 ASMIDAR BINTI MAT ISA @ SALLEH A16787 DG44 MATEMATIK / PENGAJIAN MATEMATIK

17 ASRI NAH BINTI SUJAK A1099 DG48 SAINS KOMPUTER / PENGAJIAN MATEMATIK

18 AZFARUDDIN BIN MOHAMAD A70197 DG44 BIOLOGI / KIMIA

19 AZLINA BINTI AHMAD SUHAMI A7379 DG48 PENGAJIAN ISLAM

20 AZLIN BINTI IDRIS 91252 DG44 BAHASA INGGERIS

21 CHE JAWARIAH BINTI CHE HASSAN A1212 DG44 BAHASA ARAB

22 EMILIA BINTI AHMAD SHAH A24168 DG44 BAHASA INGGERIS

23 FARAH HUSNA BINTI ISMAIL A91901 DG41 MATEMATIK

24 HALIMAH BINTI BUNJARI A03220 DG44 PENGAJIAN PENDIDIKAN SENI/SEJARAH

25 KHANTHIMATI A/P M. LETCHUMANAN 73209 DG48 PENGAJIAN BAHASA INGGERIS
26 MAHANI BINTI MOHD DAUD A72673 DG48
27 MAIMUNAH BINTI ISMAIL 83014 DG52 BAHASA MELAYU /
28 MASHITA BINTI JAMALUDIN 89255 DG44 PENGAJIAN KESUSASTERAAN MELAYU
29 MAYRLIDZATUL AKMAL B BINTI AHMAD 79449 DG44
PERDAGANGAN/PRINSIP AKAUN

PENDIDIKAN SAINS SUKAN /
PENDIDIKAN KESIHATAN

SEJARAH

30 MISLIZA BINTI SHAMSUDDIN A24300 DG44 PENDIDIKAN ISLAM
31 MOHD AMIN NOR BIN ALI A65170 DG44
32 MOHD JOHAN BIN MD ISA 84198 DG48 SAINS KEJURULATIHAN /
33 MOHD NOOR AMNI BIN ABDUL RAHMAN A71821 DG41 PENDIDIKAN KESIHATAN
PENGAJIAN MELAYU /
KESUSASTERAAN MELAYU

FIZIK / MATEMATIK

34 MOHD SYAFIQ BIN AHMAD WAMI A77195 DG41 PENGAJIAN ISLAM / KOMPUTER

35 NASARUDDIN BIN MD ARIF 86484 DG44 KIMIA / BIOLOGI

37

BIL NAMA GURU NO GRED OPSYEN
JPS
36 NAZLAH BINTI SULAIMAN A81831 DG44 BIOLOGI / SAINS
37 NOR’ AINI BINTI AZIZAN 92142 DG52 PENGAJIAN ISLAM
38 NOR SANDAWATI BINTI IBRAHIM A83100 DG44 TESL
39 NORAZINI BINTI MAN A44755 DG44 TEKNOLOGI KEJURUTERAAN / MATEMATIK
40 NORAZMAN BIN JINDOL 85707 DG52 SEJARAH / PENGAJIAN MELAYU
BAHASA MELAYU / KESUSASTERAAN
41 NORHASHIMAH BINTI AHMAD A6810 DG48 MELAYU
SAINS
42 NOR HAMIDAH BINTI YAAKUB A15147 DG48 PENDIDIKAN ISLAM / PENDIDIKAN MORAL
43 NORLILISHANIM BINTI DIN A12042 DG48 BIOLOGI / SAINS
44 NOORMALINDA BINTI MAT NOR A9038 DG48 PENDIDIKAN MORAL
45 NORMANISAH BINTI OSMAN A64726 DG44 BAHASA MELAYU
46 NORTABSIAH BINTI KAMARUZZAMAN A0219 DG48 KIMIA / FIZIK
47 NORMAH BINTI AWANG MEHAT 96465 DG48 PENDIDIKAN ISLAM
48 NORAINI BINTI AB RAHMAN A29273 DG48 KEMAHIRAN HIDUP
49 NORYZANA BINTI OTHMAN A7270 DG48 PENDIDIKAN SENI VISUAL
50 NUR HIDAYAH BINTI RAMLI A77034 DG41 COMPUTER PROGRAMMING
51 NUR LAILY BINTI ISHAK A64749 DG44 MATEMATIK / EKONOMI /
PENGAJIAN EKONOMI ASAS
52 NURUL AKHMA BINTI ABDULLAH A52905 DG44 PENGAJIAN TAMIL / SAINS
SAINS / PENGAJIAN MATEMATIK
53 PARAMESWARAN A/L ARUNAGIRI A12497 DG48 BIOLOGI / SAINS
54 PAUZAN BINTI MAT WI A0966 DG48 PENGAJIAN ISLAM
55 RAHIMAH BINTI ZAKARIA A9777 DG44 PERDAGANGAN / PRINSIP AKAUN
56 RAZIDA BINTI YAAKOB A12217 DG48 MATEMATIK / SAINS
57 ROHAIDA BINTI SULAIMAN 96412 DG48 PENGAJIAN MELAYU (LINGUISTIK) /
58 ROHAIMI BINTI CHE OMAR @ TALIB A6804 DG48 KESUSASTERAAN MELAYU
PENDIDIKAN TEKNOLOGI MAKLUMAT /
59 ROSLINA BINTI RIDZUAN 97731 DG48 PENDIDIKAN ISLAM
TESL
60 SERI WANI HARISAH BINTI SEPEI A48012 DG44 PENDIDIKAN EKONOMI RUMAH TANGGA
PERDAGANGAN / PENGAJIAN PERNIAGAAN
61 SHAHIRAH BINTI ABDUL SAMAD A13068 DG44 BAHASA MELAYU / GEOGRAFI
62 SHAKIRAH BINTI MOHD MOKHTAR A0534 DG48 TESL / PENGAJIAN BAHASA INGGERIS
63 SITI AISHAH BINTI MOHD WAZIR A74639 DG41 SAINS / PENDIDIKAN JASMANI
64 SITI HAWA BINTI EDDIE 83955 DG52 BIOLOGI / SAINS
65 SITI ZANARIAH BINTI ISMAIL A50946 DG44 PERAKAUNAN DAN PERNIAGAAN
66 SUHANA BINTI MOHD MOTTASIR A29724 DG48 PENGAJIAN MELAYU / SEJARAH
67 SUHARTINI BINTI ABD SHUKOR A76103 DG52 SAINS RUMAH TANGGA / KEMAHIRAN
68 UMMU HAIMAN BEE BINTI DAULAT GUN A74660 DG44 HIDUP
69 ZAHLELAWATI BINTI ZAINAL ABIDIN A13133 DG48 KIMIA / BIOLOGI
MATEMATIK / FIZIK
70 ZARIRAH BINTI BT SANIM A23039 DG44

71 ZAKINAH BINTI MOHD NOR 97881 DG52
72 ZILA BINTI DULHADI A63562 DG44

38

1.2 SENARAI NAMA PENTADBIR DAN GURU SESI PETANG

BIL NAMA GURU NO GRED OPSYEN
JPS
1 PENOLONG KANAN PETANG DG44 BIMBINGAN DAN KAUNSELING
2 ZUHAILA@AISHAH BINTI ABU BAKAR A25971 DG44
01- DG41 BIMBINGAN DAN KAUNSELING
3 RAUDZAH BINTI A.RAHMAN DG44
61500 DG44 PERDAGANGAN / MULTIMEDIA
4 ASMARIA BINTI MOHAMED ARSHAD A76866 DG44 KESUSASTERAAN MELAYU
5 ASMANAH BINTI ROSHAD A18521 DG44 MATEMATIK / SAINS KOMPUTER
6 AZILAH BINTI ARSAD A67208 DG44 PENGAJIAN INGGERIS / PENDIDIKAN SENI
7 HAMIDAH BINTI A.RAHIM @ IBRAHIM A57581 DG48 PENGURUSAN PERNIAGAAN / PERAKAUNAN
8 HAMIZAH BINTI RAMLI A62664 DG44 TESL
9 HEBE KUPPUSAMY A37001 DG44 MATEMATIK / PENGAJIAN MATEMATIK
10 IDORA BINTI ABDUL HAMID A14968 DG52 KIMIA / MATEMATIK
11 IRMA SYAH BINTI SALIM A62168 DG48 GEOGRAFI / PENGAJIAN AM
12 ISMAIL BIN AHMAD 69216 DG48 EKONOMI / PERDAGANGAN
13 IZA BINTI IBRAHIM 92392 DG44 BAHASA MELAYU / SEJARAH
14 KHAIRINAH BINTI MD. DI 80325 DG44 KIMIA / SAINS
15 MAZLINA BINTI MOHAMAD TAHIR A24071 DG48 PENDIDIKAN ISLAM
16 MD MAHADIR BIN MASRI A83146 DG38 SAINS
17 MIZILA BINTI MOHD NOOR A31004 DG52 SENI PERUSAHAAN
18 MOHD ROSS BIN KASSIM A72131 DG48 SAINS / MATEMATIK
19 MUSTAFA YUSOF BIN SURI A65706 DG48 PERDAGANGAN / PERGAJIAN PERDAGANGAN /
DG44 BAHASA INGGERIS
20 MURSILLA BINTI MANSOR 36000 DG 52 BAHASA MELAYU / SEJARAH
DG44 BAHASA INGGERIS
21 NANTHINI A/P SANKARAN NAIR A20889 DG44 KEMAHIRAN HIDUP
22 NAZRAH BINTI MOHD FADZIL 88494 DG44 SAINS KOMPUTER / GEOGRAFI
23 NOOR AZLINA BINTI MOHD A56214 DG48 SAINS / KIMIA
24 NOR AZINI BINTI BT YUSOFF A31058 DG44 SAINS / PENDIDIKAN JASMANI DAN
25 NOR FAEZAH BINTI MOOIS A49719 DG44 KESIHATAN
DG44 PENGURUSAN PERNIAGAAN / EKONOMI
26 NORASHIKIN BINTI MOHAMAD 98328 PENGAJIAN ISLAM
DG44 SAINS / BIOLOGI
27 NORASHIKIN BINTI MOHD SAID A45896 MATEMATIK / FIZIK
28 NORIZAN BINTI AB RAHIM A16557 DG44 PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
29 NORSUZANA BINTI BURKRI A42488 DG44 KEUSAHAWANAN DAN PERDAGANGAN /
30 NUR FARZANA BINTI RADZI A65344 DG44 PENDIDIKAN KHAS –
31 NURUL RATNA BINTI MAZLAN A8468 DG44 MASALAH PENDENGARAN
PENDIDIKAN ISLAM / BAHASA ARAB
32 NURUL SYUHAIZA BINTI OTHMAN A64773 PENGAJIAN AM / MULTIMEDIA /
BAHASA MELAYU
33 RABI'ATUL 'ADHAWIYAH BINTI IBRAHIM A26167 PERDAGANGAN / TEKNOLOGI MAKLUMAT
SEJARAH / PENGAJIAN BAHASA MELAYU
34 SAFIAH LIYANA BINTI RIDZUAN AW A64807

35 SAPINAH BINTI IBRAHIM A20871
36 SHARTINI BINTI KASSIM A33323

39

BIL NAMA GURU NO GRED OPSYEN
JPS
37 SITI FADILAH BINTI FAHAM A71867 DG41 SAINS DENGAN PENDIDIKAN (BIOLOGI) /
DG44 KIMIA / TEKNOLOGI PENDIDIKAN
38 SITI MASRULLIZA BINTI MASDUKI A62276 DG48 BIOLOGI / MATEMATIK / MIKROBIOLOGI
A24122 DG44 BAHASA MELAYU / KESUSASTERAAN MELAYU
39 SUHAILI BINTI YUSOFF A72139 DG52 PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
A19165 DG44 GEOGRAFI / KESUSASTERAAN MELAYU
40 SUZANA WATI BINTI MAT YUNOH PENDIDIKAN ISLAM /
A77196 DG41 PENDIDIKAN KESIHATAN
41 TEY KIM LUI DG44
A79187 DG44 KEMAHIRAN HIDUP
42 WAN MASTURA BINTI HASAN @ DG44
WAN HANAPI A9921 MATEMATIK / PENDIDIKAN MORAL
A35587 PENDIDIKAN ISLAM
43 WAN NUREENA FATHIN BINTI WAN A31646 PENDIDIKAN MORAL / PERDAGANGAN
MOHD ZAIN

44 ZAHAIRANI BINTI ZAHAIRUDIN

45 ZAITON BINTI ZAKARIA

46 ZURIATI BINTI ZAINAL ABIDIN

1.3 SENARAI NAMA STAF SOKONGAN SMK BANDAR TASIK KESUMA

BIL NAMA GRED NAMA JAWATAN
1 NORLINDA BINTI HUSIN N26 KETUA PEMBANTU TADBIR
2 SITI SOLEHAH BINTI AHMAD BUNADDIN W19 PEMBANTU TADBIR (KEWANGAN)
3 MURNIZA BINTI MOHD KASSIM N19 PEMBANTU TADBIR (PERKHIDMATAN)
4 ZAILINA BINTI OMAR N19 PEMBANTU TADBIR (PERKHIDMATAN)
5 SITI AMINAH BINTI ISMAIL N14 PEMBANTU OPERASI
6 NORRULHAIZAN BINTI ISMAIL N11 PEMBANTU OPERASI
7 NORHIDA BINTI SAMAH C22 PEMBANTU MAKMAL
8 JAMALIAH BINTI SARU C22 PEMBANTU MAKMAL
9 JISS WIRA BIN MOHD NOR C22 PEMBANTU MAKMAL
10 ZALIHA BINTI MAT ZAIN C22 PEMBANTU MAKMAL
11 NURUL AIN BINTI ABD RAZAK C19 PEMBANTU MAKMAL

40

2.0 JAWATANKUASA PENGURUSAN TERTINGGI SEKOLAH

PENGERUSI : EN. MOHD FAUZI BIN ABU BAKAR (PENGETUA)

NAIB PENGERUSI 1 : PN. AINI WATI BINTI SUANI (PK PENTADBIRAN)
2 : PN. RUSNAH BINTI MOHAMMED KHAIRI (PK HEM)
3 : DATIN NOR HASIMAH BINTI MAT SAAID (PK KOKURIKULUM)
4 : PENOLONG KANAN PETANG

GURU KANAN MATA PELAJARAN : PN. AZLINA BINTI MOKHILAS@MOKHHILAS (BAHASA)
(GKMP) : PN. SITI ZURAIDAH BINTI ISMAIL (MATEMATIK & SAINS)
: PN. ZALINA BINTI MAIDIN (KEMANUSIAAN)
: PN. ROHANI BINTI YAHYA (TEKNIK DAN VOKASIONAL)

SENARAI TUGAS : JAWATANKUASA PENGURUSAN TERTINGGI SEKOLAH

1. Bertanggungjawab kepada PPD, JPN dan KPM.
2. Bertanggungjawab memastikan Misi, Visi dan Piagam Pelanggan dilaksanakan mengikut Petunjuk

Prestasi Utama.
3. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya sebulan sekali.
4. Badan yang berperanan sebagai perancang menyeluruh bagi pembangunan dan kemajuan

sekolah.
5. Menentukan peruntukan guru dan kakitangan serta tugasan mengikut opsyen dan bidang

masing-masing.
6. Bertanggungjawab menyiapkan Manual Pengurusan dan Profesioanlisme Sekolah sebelum sesi

persekolahan tahun berikutnya.
7. Menentukan bilangan kelas dan pakej mata pelajaran yang akan ditawarkan.
8. Merancang takwim dan aktiviti sekolah untuk satu tahun.
9. Merancang pembangunan fizikal sekolah dan kemudahan asas yang perlu.
10. Menentukan dasar-dasar pembangunan rohani dan sahsiah murid.
11. Menentukan segala perancangan unit dan jawatankuasa di bawah semua unit dapat dilaksanakan

dengan baik dan menepati masa.
12. Memastikan segala keperluan dan prasarana PdPc dapat berfungsi dengan baik.
13. Menjadi badan bertindak bagi sebarang masalah yang timbul dalam hal ehwal pentadbiran,

kurikulum, kokurikulum dan hal ehwal murid.
14. Memastikan kebersihan, keceriaan dan keselamatan sekolah dalam keadaan baik.
15. Membantu pengetua dalam pentadbiran, pengurusan dan pemantauan dalam semua aspek bagi

kemajuan dan kecemerlangan sekolah.

41

2.1 JAWATANKUASA SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH (SPS)

PENGERUSI : EN. MOHD FAUZI BIN ABU BAKAR (PENGETUA)

NAIB PENGERUSI 1 : PN. AINI WATI BINTI SUANI (PK PENTADBIRAN)
2 : PN. RUSNAH BINTI MOHAMMED KHAIRI (PK HEM)
3 : DATIN NOR HASIMAH BINTI MAT SAAID (PK KOKURIKULUM)
4 : PENOLONG KANAN PETANG

GURU KANAN MATA PELAJARAN : PN. AZLINA BINTI MOKHILAS@MOKHHILAS (BAHASA)
(GKMP) : PN. SITI ZURAIDAH BINTI ISMAIL (MATEMATIK & SAINS)
: PN. ZALINA BINTI MAIDIN (KEMANUSIAAN)
PENYELARAS : PN. ROHANI BINTI YAHYA (TEKNIK DAN VOKASIONAL)
SU APDM
PENOLONG SU APDM : PN. ZARIRAH BINTI SANIM
SU ASET : PN. ZARIRAH BINTI SANIM
SU PEPERIKSAAN : PN. MIZILA BINTI MOHD NOOR
SU DATA KOKURIKULUM
: PN. NORAZINI BINTI YUSOFF
GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA : PN. ASMIDAR BINTI MAT ISA
PENYELARAS PSIKOMETRIK : PN. ASRINAH BINTI SUJAK
: PN. AZILAH BINTI ARSHAD
PENYELARAS SSDM
: PN. SITI ZANARIAH BINTI ISMAIL
GURU BANTUAN SEKOLAH : PN. ROSLINA BINTI HUSIN
: PN. ZUHAILA @AISHAH BINTI ABU BAKAR

: EN. MOHD AMIN NOR BIN ALI
: EN. ISMAIL BIN AHMAD

: PN. AZLINA AHMAD SUHAMI
: PN. NAZRAH BINTI MOHD FADZIL

SENARAI TUGAS : JAWATANKUASA SISTEM PENGURUSAN SEKOLAH (SPS)

1. Bertanggungjawab kepada PPD, JPN dan KPM.
2. Bertanggungjawab memastikan Misi, Visi dan Piagam Pelanggan dilaksanakan mengikut Petunjuk

Prestasi Utama.
3. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya dua kali setahun.
4. Menguruskan data dan maklumat sekolah.
5. Menjadi badan bertindak bagi sebarang masalah yang timbul dalam hal pengurusan data dan

maklumat sekolah.
6. Membantu Pengetua dalam pentadbiran, pengurusan dan pemantauan dalam semua aspek bagi

kemajuan dan kecemerlangan sekolah.

42

2.2 JAWATANKUASA PERANCANGAN STRATEGIK

PENGERUSI : EN. MOHD FAUZI BIN ABU BAKAR (PENGETUA)

NAIB PENGERUSI 1 : PN. AINI WATI BINTI SUANI (PK PENTADBIRAN)
2 : PN. RUSNAH BINTI MOHAMMED KHAIRI (PK HEM)
3 : DATIN NOR HASIMAH BINTI MAT SAAID (PK KOKURIKULUM)
4 : PENOLONG KANAN PETANG

GURU KANAN MATA PELAJARAN : PN. AZLINA BINTI MOKHILAS@MOKHHILAS (BAHASA)
(GKMP) : PN. SITI ZURAIDAH BINTI ISMAIL (MATEMATIK & SAINS)
: PN. ZALINA BINTI MAIDIN (KEMANUSIAAN)
: PN. ROHANI BINTI YAHYA (TEKNIK DAN VOKASIONAL)

SETIAUSAHA : PN. MISLIZA BINTI SHAMSUDDIN (KURIKULUM)
: PN. SITI AISHAH BINTI MOHD WAZIR (KOKURIKULUM)
: PN. NOR ‘AINI BINTI AZIZAN (HEM)

AJK : PN. SITI ZANARIAH BINTI ISMAIL (GURU MEDIA)
: PN. NORLINDA BINTI HUSSIN (KETUA PEMBANTU TADBIR)
: SEMUA KETUA PANITIA

SENARAI TUGAS : JAWATANKUASA PERANCANGAN STRATEGIK

1. Menyediakan Perancangan Strategik mengikut skop sekolah.
2. Menyelaras mana-mana Teras Strategik/ Isu-isu Strategik Pelan Tindakan/ KPI/ Sasaran yang

mana laporannya perlu dihantar ke Pejabat Pendidikan Daerah dan Jabatan Pendidikan Negeri.
3. Menyelaras mana-mana Teras Strategik/ Isu-Isu Strategik Pelan Tindakan/ KPI/ Sasaran yang

perlu pengumpulan laporan dari unit dan panitia di sekolah.
4. Mengutamakan rekod dan dokumentasi yang sentiasa dikemaskini.

2.3 JAWATANKUASA PROFIL SEKOLAH

PENGERUSI : EN. MOHD FAUZI BIN ABU BAKAR (PENGETUA)

NAIB PENGERUSI 1 : PN. AINI WATI BINTI SUANI (PK PENTADBIRAN)
2 : PN. RUSNAH BINTI MOHAMMED KHAIRI (PK HEM)

3 : DATIN NOR HASIMAH BINTI MAT SAAID (PK KOKURIKULUM)

4 : PENOLONG KANAN PETANG

GURU KANAN MATA PELAJARAN : PN. AZLINA BINTI MOKHILAS@MOKHHILAS (BAHASA)
(GKMP) : PN. SITI ZURAIDAH BINTI ISMAIL (MATEMATIK & SAINS)
: PN. ZALINA BINTI MAIDIN (KEMANUSIAAN)
: PN. ROHANI BINTI YAHYA (TEKNIK DAN VOKASIONAL)

SETIAUSAHA : PN. SITI FADILAH BINTI FAHAM
PENOLONG SETIAUSAHA : PN. SAFIAH LIYANA BINTI RIDZUAN AW
: PN. MISLIZA BINTI SHAMSUDDIN (KURIKULUM)
: PN. SITI AISHAH BINTI MOHD WAZIR (KOKURIKULUM)
: PN. NOR’ AINI BINTI AZIZAN (HEM)

43

AJK : PN. NUR LAILY BINTI ISHAK
: PN. NAZLAH BINTI SULAIMAN
: PN. NORLINDA BINTI HUSSIN (KETUA PEMBANTU TADBIR)

SENARAI TUGAS : JAWATANKUASA PROFIL SEKOLAH

1. Menyediakan profil sekolah dalam bentuk digital dan bercetak.
2. Memastikan semua maklumat menepati keperluan semasa dan terkini.
3. Mewujudkan e-dokumentasi.
4. Menghasilkan video korporat.

2.4 JAWATANKUASA MESYUARAT GURU DAN DIALOG PRESTASI

PENGERUSI : EN. MOHD FAUZI BIN ABU BAKAR (PENGETUA)

NAIB PENGERUSI 1 : PN. AINI WATI BINTI SUANI (PK PENTADBIRAN)
2 : PN. RUSNAH BINTI MOHAMMED KHAIRI (PK HEM)
3 : DATIN NOR HASIMAH BINTI MAT SAAID (PK KOKURIKULUM)
4 : PENOLONG KANAN PETANG

GURU KANAN MATA PELAJARAN : PN. AZLINA BINTI MOKHILAS@MOKHHILAS (BAHASA)
(GKMP) : PN. SITI ZURAIDAH BINTI ISMAIL (MATEMATIK & SAINS)
: PN. ZALINA BINTI MAIDIN (KEMANUSIAAN)
: PN. ROHANI BINTI YAHYA (TEKNIK DAN VOKASIONAL)

SETIAUSAHA : PN. ASIAH BINTI ISMAIL
PENOLONG SETIAUSAHA : PN. NURUL SYUHAIZA BINTI OTHMAN

AJK : GURU BERTUGAS MINGGUAN

SENARAI TUGAS : JK MESYUARAT GURU DAN DIALOG PRESTASI

1. Mengedarkan surat panggilan mesyuarat dan Dialog Prestasi kepada semua guru.
2. Membuat tempahan dan memastikan kebolehgunaan Bilik Mesyuarat/Bilik Kesuma dan peralatan.
3. Membuat catatan setiap kali mesyuarat dan Dialog Prestasi.
4. Menghantar draf minit mesyuarat atau laporan Dialog Prestasi untuk disemak oleh pengerusi

mesyuarat selewat-lewatnya 3 hari selepas mesyuarat.
5. Mengagihkan minit mesyuarat atau laporan Dialog Prestasi yang telah disahkan oleh Pengetua

kepada semua guru dalam tempoh satu minggu selepas mesyuarat diadakan.
6. Bertanggungjawab membuat tempahan jamuan sekiranya perlu.
7. Merancang jadual dialog dan mengenal pasti fokus setiap kali dialog.
8. Mengadakan mesyuarat JK 2 kali setahun untuk peningkatan prestasi sekolah.
9. Menguruskan fail/dokumen aktiviti dialog prestasi peringkat sekolah

44

2.5 JAWATANKUASA STANDARD KUALITI PENDIDIKAN MALAYSIA (SKPMg2)

PENGERUSI : EN. MOHD FAUZI BIN ABU BAKAR (PENGETUA)

NAIB PENGERUSI 1 : PN. AINI WATI BINTI SUANI (PK PENTADBIRAN)
2 : PN. RUSNAH BINTI MOHAMMED KHAIRI (PK HEM)
3 : DATIN NOR HASIMAH BINTI MAT SAAID (PK KOKURIKULUM)
4 : PENOLONG KANAN PETANG

GURU KANAN MATA PELAJARAN : PN. AZLINA BINTI MOKHILAS@MOKHHILAS (BAHASA)
(GKMP) : PN. SITI ZURAIDAH BINTI ISMAIL (MATEMATIK & SAINS)
: PN. ZALINA BINTI MAIDIN (KEMANUSIAAN)
: PN. ROHANI BINTI YAHYA (TEKNIK DAN VOKASIONAL)

SETIAUSAHA : PN. SITI ZURAIDAH BINTI ISMAIL

AJK : PN. MISLIZA BINTI SHAMSUDDIN (SU KURIKULUM)
: PN. NOR’ AINI BINTI AZIZAN (SU HEM)
: PN. SITI AISHAH BINTI MOHD WAZIR (SU KOKURIKULUM)
: PN. ASMIDAR BINTI MAT ISA @ SALLEH (SU PEPERIKSAAN)
: PN. ZARIRAH BINTI SANIM (GURU DATA)
: PN. SITI ZANARIAH BINTI ISMAIL (GPM)
: SEMUA KETUA PANITIA

SENARAI TUGAS : JAWATANKUASA SKPMg2

1. Bertanggungjawab kepada PPD, JPN dan KPM.
2. Bertanggungjawab memastikan Misi, Visi dan Piagam Pelanggan dilaksanakan mengikut Petunjuk

Prestasi Utama.
3. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun.
4. Meneliti dan memahami kandungan SKPMg2 secara terperinci dan menyeluruh.
5. Mengumpul segala bukti bagi setiap aspek yang dinilai melalui semakan dokumen, pemerhatian

temu bual dan soal selidik.
6. Menentukan skor tertinggi bagi setiap aspek secara kolektif berpandukan deskripsi skor dalam

instrumen SKPMg2.
7. Membuat pengiraan skor setiap standard dan skor keseluruhan
8. Membuat semakan kembali skor standard dan skor keseluruhan jika didapati skor yang diperolehi

bagi setiap standard itu masih rendah
9. Menyediakan rumusan PKS SKPMg2 dengan menyatakan kekuatan, kelemahan dan isu yang

didapati
10. Menghadiri mesyuarat untuk mengisi skor PKS SKPMg2 ke dalam portal penarafan.
11. Melengkapkan segala rekod/maklumat/eviden dan dokumentasi sentiasa dikemaskini.

45

2.6 JAWATANKUASA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN
(PBPPP)

PENGERUSI : EN. MOHD FAUZI BIN ABU BAKAR (PENGETUA)

NAIB PENGERUSI 1 : PN. AINI WATI BINTI SUANI (PK PENTADBIRAN)
2 : PN. RUSNAH BINTI MOHAMMED KHAIRI (PK HEM)
3 : DATIN NOR HASIMAH BINTI MAT SAAID (PK KOKURIKULUM)
4 : PENOLONG KANAN PETANG

GURU KANAN MATA PELAJARAN : PN. AZLINA BINTI MOKHILAS@MOKHHILAS (BAHASA)
(GKMP) : PN. SITI ZURAIDAH BINTI ISMAIL (MATEMATIK & SAINS)
: PN. ZALINA BINTI MAIDIN (KEMANUSIAAN)
: PN. ROHANI BINTI YAHYA (TEKNIK DAN VOKASIONAL)

SETIAUSAHA : PN. AINI WATI BINTI SUANI (PK PENTADBIRAN)
AJK
: PN. RUSNAH BINTI MOHAMMED KHAIRI (PK HEM)
URUSETIA : DATIN NOR HASIMAH BINTI MAT SAAID (PK KOKURIKULUM)
: PENOLONG KANAN PETANG

: PN. NORLINDA BINTI HUSSIN (KPT)

SENARAI TUGAS : JAWATANKUASA PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN
PENDIDIKAN (PBPPP)

1. Mengadakan mesyuarat JKPBPPP.
2. Menyelaras sistem e-Prestasi.
3. Mencadangkan penilai bagi setiap PYD.
4. Mengurus keperluan mesyuarat atau taklimat yang berkaitan pelaksanaan PBPP.
5. Menilai dan memberikan markah prestasi guru dan secara online.

2.7 JAWATANKUASA PELAN PEMBANGUNAN PROFESIONALISME BERTERUSAN (PPPB) &
LATIHAN PERSONEL

PENGERUSI : EN. MOHD FAUZI BIN ABU BAKAR (PENGETUA)

NAIB PENGERUSI 1 : PN. AINI WATI BINTI SUANI (PK PENTADBIRAN)
2 : PN. RUSNAH BINTI MOHAMMED KHAIRI (PK HEM)
3 : DATIN NOR HASIMAH BINTI MAT SAAID (PK KOKURIKULUM)
4 : PENOLONG KANAN PETANG

GURU KANAN MATA PELAJARAN : PN. AZLINA BINTI MOKHILAS@MOKHHILAS (BAHASA)
(GKMP) : PN. SITI ZURAIDAH BINTI ISMAIL (MATEMATIK & SAINS)
: PN. ZALINA BINTI MAIDIN (KEMANUSIAAN)
: PN. ROHANI BINTI YAHYA (TEKNIK DAN VOKASIONAL)

PENYELARAS : PN. ZALINA BINTI MAIDIN (GKMP KEMANUSIAAN)

46

SETIAUSAHA 1 : PN. NORMANISAH BINTI OSMAN
AJK 2 : PN. AZILAH BINTI ARSAD
3 : PN. ZILA BINTI DUL HADI
4 : PN. NURUL RATNA BINTI MAZLAN

: SEMUA GBKSM
: KETUA PEMBANTU TADBIR
: SEMUA KETUA PANITIA
: PENGERUSI KELAB GURU
: KAUNSELOR

SENARAI TUGAS : JAWATANKUASA PPPB & LATIHAN PERSONEL

1. Bertanggungjawab kepada PPD, JPS, BPI, BPSBPSK dan Kementerian Pelajaran Malaysia
berkaitan Pembangunan Sumber Manusia.

2. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya tiga kali setahun.
3. Menyediakan aktiviti peningkatan profesionalisme staf (tertakluk Kepada arahan).
4. Memastikan setiap aktiviti perlu direkodkan dengan lengkap dan didokumentasikan.
5. Menguruskan surat menyurat / bayaran kepada penceramah jemputan.
6. Mengurus pelaksanaan aktiviti / kursus (memastikan semua guru hadir 5 hari kursus).
7. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua.
8. Merancang Lawatan Bench Mark.

2.8 JAWATANKUASA KEWANGAN SEKOLAH

PENGERUSI : EN. MOHD FAUZI BIN ABU BAKAR (PENGETUA)

NAIB PENGERUSI 1 : PN. AINI WATI BINTI SUANI (PK PENTADBIRAN)
2 : PN. RUSNAH BINTI MOHAMMED KHAIRI (PK HEM)
3 : DATIN NOR HASIMAH BINTI MAT SAAID (PK KOKURIKULUM)
4 : PENOLONG KANAN PETANG

GURU KANAN MATA PELAJARAN : PN. AZLINA BINTI MOKHILAS@MOKHHILAS (BAHASA)
(GKMP) : PN. SITI ZURAIDAH BINTI ISMAIL (MATEMATIK & SAINS)
: PN. ZALINA BINTI MAIDIN (KEMANUSIAAN)
: PN. ROHANI BINTI YAHYA (TEKNIK DAN VOKASIONAL)

SETIAUSAHA : PN. NORLINDA BINTI HUSSIN (KPT)
PENOLONG SETIAUSAHA : PN. SITI SOLEHAH BINTI AHMAD BUNADDIN (PTW)

JURUAUDIT DALAMAN SEKOLAH : PN. UMMU HAIMAN BEE BINTI DAULATGUN

AJK : SU KURIKULUM, SU HEM, SU KOKURIKULUM & SU SUKAN
: GURU MEDIA
: GURU GBKSM
: SEMUA KETUA PANITIA

47

SENARAI TUGAS: JAWATANKUASA KEWANGAN SEKOLAH

1. Bertanggungjawab kepada PPD, JPN dan KPM.
2. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya tiga kali setahun.
3. Bertanggungjawab mengurus kewangan sekolah mengikut arahan perbendaharaan.
4. Membuat Anggaran Perbelanjaan Tahunan unit masing-masing mengikut peruntukan yang

diterima.
5. Memastikan segala perolehan dan pembelian mengikut prosedur yang ditetapkan.
6. Mengurus perbelanjaan mengikut kesesuaian peruntukan.
7. Memastikan agihan peruntukan mengikut kesesuaian dan mematuhi pekeliling.
8. Membantu Pengetua (jika diperlukan) dalam membuat pemeriksaan ke atas dokumen-dokumen

berkaitan kewangan.
9. Memastikan dokumen-dokumen kewangan sentiasa tersimpan dengan baik dan selamat.
10. Bertindak berdasarkan Surat Pekeliling yang berkaitan pengurusan kewangan dari semasa ke

semasa.
11. Mengeluarkan ‘Surat Kuasa’ memungut yuran kepada mana-mana guru atau staf yang diarahkan

oleh Pengetua.
12. Memastikan buku-buku resit dan lain-lain dokumen kewangan sentiasa mencukupi.
13. Membentangkan kedudukan kewangan semasa dalam mesyuarat jawatankuasa kewangan.

2.9 JAWATANKUASA ASET, STOK & INVENTORI DAN PELUPUSAN

PENGERUSI : EN. MOHD FAUZI BIN ABU BAKAR (PENGETUA)

NAIB PENGERUSI 1 : PN. AINI WATI BINTI SUANI (PK PENTADBIRAN)
2 : PN. RUSNAH BINTI MOHAMMED KHAIRI (PK HEM)
3 : DATIN NOR HASIMAH BINTI MAT SAAID (PK KOKURIKULUM)
4 : PENOLONG KANAN PETANG

GURU KANAN MATA PELAJARAN : PN. AZLINA BINTI MOKHILAS@MOKHHILAS (BAHASA)
(GKMP) : PN. SITI ZURAIDAH BINTI ISMAIL (MATEMATIK & SAINS)
: PN. ZALINA BINTI MAIDIN (KEMANUSIAAN)
: PN. ROHANI BINTI YAHYA (TEKNIK DAN VOKASIONAL)

SETIAUSAHA : PN. NORAZINI BINTI YUSOFF

PEGAWAI ASET : PN. WAN NUREENA FATHIN BINTI WAN MOHD ZAIN

PEGAWAI STOK/INVENTORI : PN. NURUL FARZANA BINTI RADZI
: PN. SUHAILI BINTI YUSOFF

PEGAWAI PELUPUSAN ASET : EN. DAVID A/L SAMANASU

PEGAWAI PEMVERIFIKASI : PN. MAZLINA BINTI MOHAMAD TAHIR

48


Click to View FlipBook Version