The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by g-46117366, 2022-03-31 16:23:13

IHYA RAMADAN 1443 H

يساتسيرف يلوضغواغم يتاهس ت.ف.ك.س“Nothing Is Impossible”
Anjuran: Panitia Pendidikan Islam SK Padang Temu


Tarikh: 05 April 2022 hingga 29 April 2022

Ramadhan yang bakal menjelang tidak lama lagi akan disambut oleh seluruh umat Islam di seluruhdunia. Bagi yang mempunyai azam yang tinggi untuk mengubah hidup mereka, Ramadhan menjadi salah


satu titik permulaan bagi mereka untuk membina diri dan keluarga yang lebih dekat dengan Allah SWT.


Nabi SAW bersabda dalam suatu hadith yang bermaksud:
دفرد نارجنض نفراوغف هىنف ناد ننايمإك نءادأك لماد نيا نلىب نكفودًوغم غي فاًس غراب ”


“ ىلىهدرت غي ثاسود - اسود نكنىفماد كم ،للها


Bertitik tolak daripada itu, Panitia Pendidikan Islam mengambil peluang ini dengan menganjurkan pro-


gram untuk meningkatkan lagi penghayatan bulan yang mulia ini. Adalah amat diharapkan supaya


semua aktiviti dan program ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat membantu perkembangan


murid dalam pelbagai aspek serta dapat mencapai objektif-objektif tertentu.

Menjana dan menyelaras program pembangunan modal insan di semua sekolah agar penghayatan Ramadhan

dapat meningkatkan keutuhan sahsiah peribadi dan kredibiliti warga sekolah supaya cita-cita melahirkan generasi


khaira ummah tercapai.


 Melahirkan warga sekolah yang memiliki sahsiah diri yang mulia, berbudi pekerti, berhemah dan cintakan ajaran Islam

khususnya di dalam Ramadhan al-Mubarak.


 Mewujudkan suasana keakraban, kemesraan dan seronok beramal ibadat dalam bulan Ramadhan demi menyemarakkan

amalan secara jamaie serta seimbang dalam mengendalikan urusan duniawi dan ukhurawi.


 Melahirkan rasa bersyukur dengan nikmat keselesaan hidup dan kesihatan di kalangan warga sekolah serta turut sama

bersimpati memberi sumbangan untuk mereka yang kurang bernasib baik.


 Sebagai satu wadah menjelas dan berkongsi ilmu serta pengalaman dalam menghayati keberkatan, kepentingan, tuntutan

dan cabaran beramal sepanjang Ramadhan.

 Memantap dan menyemarakkan lagi ukhuwah islamiah antara warga sekolah dengan masyarakat setempat dan para ibu

bapa pelajar.

BIL `Q1 TARIKH / WAKTU PERLAKSANAAN PERLAKSANAAN / PENGISIAN PENYELARAS


{eraiag wi|afg Raiadgaf

Pelafcaraf Prograi  05 wprhl 2021 (uiaat) Pefceraiag: ~f. Mogd Za|afh
1. ~f. Uagrhl |hf Tusuy
gxa’ Raiadgaf 1553 €  Uurau wluifh |hf alhl

Uasaraf: Murhd †aguf 6 ƒele|hgaf Raiadgaf
 Perkara Mei|atalkaf
Puasa

 Uepafzafg Sulaf Raiadgaf  wialaf Uufat Raiadgaf {hk Uhth Uxurxafa
2.
Rhsalag Raiadgaf (Ueihfggu sekalh)  ƒele|hgaf ‚ahlatul Qadar |hfth sgak

Uasaraf:
„uru daf Utay UƒP† 05— 06 wprhl 2022 (Uelasa—
Uaxafg awh ƒuhz ~zaaf awh Pf. Mazlhfda |hfth
3. ƒgaihs)
Raiadgaf Uasaraf: Murhd †agap 1 €usshf
 ƒelas : ˆaktu Regat

 05— 06 wprhl 2022 (Uelasa—
ƒuhz Paftas awh
Pf. wihfag …urhxag
ƒgaihs)
|hfth w|as
Uasaraf: Murhd †agap 2
 ƒelas : ˆaktu Regat

TARIKH / WAKTU
BIL AKTIVITI IHYA’ RAMADHAN PERLAKSANAAN / PENGISIAN PENYELARAS
PERLAKSANAAN


wghgaf iefghkut iuka surat daf
uzuk
 ~f. Mogd Za|afh |hf
5. †adarus wl-Quraf „uru  Uepafzafg Raiadgaf
alhl
Uasaraf:
Ueiua guru daf stay U~PwD‡

wghgaf |acaaf al-Quraf dalai
kuipulaf
 Uepafzafg Raiadgaf Pf. …ur €asafag |hfth
5. †adarus wl-Quraf Murhd
 Uurau UƒP† ƒgalhk
Uasaraf:
Murhd †agap 2

 11—15 wprhl 2022 Pertafdhfgaf †azkhrag
~f. Mogd Ugaisul wzrx
(sfhf-ƒgaihs) Raiadgaf
|hf Mogd Tusoy
6. Dahe {hlhk

 Dewaf Sakth UƒP† Uasaraf:
Ueiua „P daf „Sw
(ˆaktu Regat) Murhd †agap 2

Uasaraf:
 14—22 wprhl 2022
Murhd Pra sekolag daf †agap 1
(sfhf-uiaat)
Pertafdhfgaf Mewarfa (Mewarfa) Pf. }aghttag €afx |hfth
6.
daf Mefulhs ƒgat wfwar
 ƒelas
†agap 2 (Mefulhs ƒgat)
(ˆaktu PUv)

BIL AKTIVITI IHYA’ RAMADHAN TARIKH / WAKTU PERLAKSANAAN / PENGISIAN PENYELARAS 12 wprhl 2022
{eraiag …uzul al-Quraf
(ƒgaihs) ~f. Mogd Ugaisul


4. Uai|utaf …uzul al-Quraf wzrx |hf Mogd
Uasaraf:
 Uurau UƒP† (4.00— Tusoy
Murhd †aguf 6
2.00 pagh)

 25—24 wprhl 2022 €ayazaf Uurag al-}athgag ghfgga

(sfhf-ƒgaihs) ad-Dguga Pf. …orgaxath |hfth
2. wl-€ayhz ufhor
Uasaraf: Mogd …or
 Uurau wluifh Murhd †agap 2


 Mazlhs ƒgatai al-Quraf „uru daf
 ~f. Mogd Za|afh
Murhd
|hf alhl
 Pertafdhfgaf wkghr Dahe {hlhk
 Pf. …ur €asafag
Mazlhs Pefutup gxa’  22 wprhl 2022  Uui|afgaf wfak Tathi daf |hfth ƒgalhk
Raiadgaf daf Sulaf (uiaat) }akhr Mhskhf
10. Dakwag, ƒgatai wl-Quraf  ~f. Uagrhl |hf
Uasaraf: Tusuy
serta Uui|afgaf wsfay  Dewaf Uerh
Murhd †aguf 5
ƒeshdafg  Ueiua „P daf
Peiefafg Pertafdhfgaf
„Sw
Murhd ƒgatai al-Quraf

wfak Tathi Tathi

wfak }akhr Mhskhf

JAWATANKUASA MAJLIS AMBANG RAMADHAN

DAN PENUTUP IHYA’ RAMADHAN 1443H

Pengacara Majlis Pn. Mazlinda binti Hussin


Bacaan Doa En. Sahril bin YusufEn. Mohd Zabani bin Jalil (Majlis Pelancaran)
Penceramah

En. Mohd Shamsul Azry bin Mohd Yusof (Nuzul Al-Quran)


Brosur Pn. Nur Hasanah bt Khalik
Gimik Pelancaran & Persembahan En. Mohd Zabani bin Jalil

Pn. Fahittah Hany binti Anwar

Persiapan Tempat dan Kain Rentang
Pn. Aminah Nuriyah binti Abas


Hadiah & Cenderamata Penceramah Pn. Norhayati binti Md. NorDokumentasi dan Laporan En. Mohd Shamsul Azry bin Mohd YusofSiaraya dan LCD Cik Siti Syuryana binti Ishak


Kawalan Murid Semua GPI dan GBA

ATURCARA MAJLIS PELANCARAN


AMBANG RAMADHAN 1443H7.20 pagi Bacaan Yaasin


Bacaan doa (En. Sahril bin Yusuf)


Taklimat Program Ihya RamadhanUcapan Guru Besar (Pn,. Hajah Nor Hamizah binti Daud)


Ceramah Ambang Ramadhan (En. Mohd Zabani bin Jalil)


Majlis Bersurai


ATURCARA MAJLIS PENUTUP PROGRAM


IHYA’ RAMADHAN 1443H8.30 pagi Murid dan Guru berhimpun di Dewan Seri Kesidang, SEPADU


Bacaan doa (En. Sahril bin Yusuf)


Majlis Khatam AL-Quran Guru dan Murid


Ucapan Guru Besar (Pn,. Hajah Nor Hamizah binti Daud)


Penyampaian Sumbangan Asnaf dan Hadiah


Majlis Bersurai

Adalah diharapkan majlis ini dapat memberi kesan yang mendalam
kepada seluruh warga Sekolah Kebangsaan Padang Temu, khasnya
kepada murid-murid dalam menghayati dan mengamalkan segala
amalan yang wajib dilaksanakan dengan sempurna dan disertai
dengan amalan sunat yang dapat mendekatkan diri kepada Allah
SWT.Semoga segala usaha baik semua pihak mendapat keredhaandaripada Allah SWT di dunia dan akhirat. In shaa Allah.

Panitia Pendidikan Islam SK Padang Temu merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima


kasih di atas kerjasama yang telah diberikan kepada :
Pn. Hajah Nor Hamizah binti Daud – Guru Besar SK Padang Temu


Pn. Paredah binti Yon - GPK Pentadbiran


En. Salahhuddin bin Salleh - GPK Hal Ehwal Murid


En. Azahar bin Hashim - GPK Kokurikulum


Pn. Suriani binti Atan - GPK Pendidikan KhasGuru-guru & Staf Sokongan SK Padang Temu


Murid-murid SK Padang Temuserta semua pihak yang telah memberi kerjasama secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan

majlis ini.


Click to View FlipBook Version