The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

PERKONGSIAN PRESTASI UPSR 2019 PPD KOTA MARUDU

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by sardotcom, 2019-12-13 02:15:46

PERKONGSIAN PRESTASI UPSR 2019 PPD KOTA MARUDU

PERKONGSIAN PRESTASI UPSR 2019 PPD KOTA MARUDU

KEPUTUSAN

PRESTASI UPSR 2019
PPD KOTA MARUDU

JUMLAH CALON 52.26

2016 2017 2018 2019 51.51
1428 1407 1423 1448

MTM

2016 2017 2018 2019 47.14

659 699 615 739 44.57

JAN P L

TAHUN 2018 2019

MTM BIL % BIL %

2018 349 59.8 235 40.2

2019 429 58.1 310 41.9

LONJAKAN KESELURUHAN

Pertambahan :
Peratus MTM 7.70 %

Iaitu lonjakan 17.27% berbanding
UPSR 2018

PENCAPAIAN SEKOLAH

21 BUAH SEKOLAH
MENINGKAT

PENCAPAIAN SEKOLAH

%MTM TERBAIK
95.24%

SK MANGARIS

PENCAPAIAN 6A

XBA5101 - DANISH ENRIQUEZ ORIBIO
XBA5109 - IS AD SYAFAAT BIN JASNI @

MOHD JASNI
XCC5122 - STEFFANY SEAH NI HUEY

ANALISIS ALL E

61

34 PENURUNAN
39 28.20%

28 17 atau 51.51%
sekolah tidak

memiliki ALL E.
(L=24; P-4)

44.69 51.24 46.00 50.30 50.00 53.71 50.3 50.43 53.18 47.87 35.88 50.20 42.90 47.56 43.89 58.99
2
58.99
%MTM

50.43

50.30 50.20

ZON 1 ZON 2 ZON 3 ZON 4

PENCAPAIAN MATA PELAJARAN

(2018 VS 2019)

2.83% 2.25%

PENCAPAIAN MATA PELAJARAN

(2018 VS 2019)

4.74% 5.59%

PENCAPAIAN MATA PELAJARAN

(2018 VS 2019)

2.69% 1.14%

PENCAPAIAN MATA PELAJARAN

(2018 VS 2019)

0.81% -3.09%

KPI 2020

PELAN STRATEGIK SPb INDUK
SEKTOR PEMBELAJARAN

Matlamat Strategik Objektif Petunjuk Prestasi Utama Sasaran (+ 3)

Meningkatkan prestasi Pertambahan Bilangan Murid TOV(PAT 2019) 2020 2021 2022
pencapaian MTM Tahun 4 dalam MTM Tahun 4 95
BMK 53.21 65 80 87
Meningkatkan prestasi Mengurangkan "ALL E " BMP 44.79 57 72 60
pencapaian MTM Tahun 5 BIK 16.71 60
Pertambahan Bilangan Murid BIP 15.92 30 45 62
Meningkatkan prestasi dalam MTM Tahun 5 M3 20.1 73
pencapaian MTM Tahun 6 Peratus MTM Tahun 4 31.05 30 45 60
Mengurangkan "ALL E " SN 2.31 32 47 60
BCK 16.1 50
Pertambahan Bilangan Murid BCP 43 58 92
dalam MTM Tahun 6 83
34 47 60
Mengurangkan "ALL E " 48 54 60
60
% "ALL E " ALL E 491 150 100 63
BMK 55.21 60
BMP 46.79 72 82 62
BIK 18.71 63 73 50
BIP 17.92 99
M3 22.1 34 47 96
33.05 81
Peratus MTM Tahun 5 SN 4.31 30 45 65
BCK 18.1 30 45 76
BCP 99
43 53 58
54
30 45
42 52 10

% "ALL E " ALL E 491 150 100
BMK 61.59
BMP 52.72 96 98
BIK 23.71 93 95
BIP 18.42
M3 15.82 78 80
32.52
Peratus MTM Tahun 6 SN 11.70 62 64
BCK 31.91 73 75
BCP
96 98
55 57

51 53

% "ALL E " ALL E 407 20 15

KPI 2020

Matlamat Strategik Objektif Petunjuk Prestasi Utama

Meningkatkan prestasi Pertambahan Bilangan Peratus MTM TAHAP 2 (Thn 4,5
pencapaian MTM TAHAP Murid dalam MTM TAHAP 2 % "ALL E" & 6[UPSR 2020])

2 Mengurangkan "ALL E"

KPI 2020 : TAHUN 4 = PAT2020

TOV(PAT 2019) 2020
65
BMK 53.21 57
30
BMP 44.79 30 MTM
32 40%
BIK 16.71 43
34
BIP 15.92 48
150
M3 20.1

SN 31.05

BCK 2.31

BCP 16.1

ALL E 491

KPI 2020 ; TAHUN 5 = PAT2020

TOV(PAT 2019) 2020
7625
BMK 553.21 6537
340
BMP 464.79 30 MTM
302 45%
BIK 186.71 43
304
BIP 175.92 428

M3 220.1 150

SN 331.05

BCK 42.31

BCP 186.1

ALL E 491

KPI 2020 :TAHUN 6 = UPSR 2020

TOV(PAT 2019) 2020

BMK 6513.5291 9665

BMP 5424.729 9537 MTM
7380 58%
BIK 2136.71 6320
7332
BIP 185.492 9463
5354
M3 1250.8.12 5418
SN
321.5025 12500
BBCCKK 121..3710
BBCCPP 3116.9.11

ALL E 40971

Aktiviti Sektor Pembelajaran PPD KM

 1. ZOONIG - BIMBINGAN MLT
 2. LATIH TUBI
 3. DIALOG PRESTASI AR1, AR2 & AR3
 4. BENGKEL MODUL BERSAMA YAPEIM – BM&SEJ
 5. SEMINAR DIDIK RAKYAT – BI,MT, SEJ
 6. BENGKEL PENDEKATAN PROFESIONALISME KETUA BIDANG (HEADCOUNT)
 6. BIMBINGAN PENINGKATAN PRESTASI KURIKULUM – PK1

44.69 51.24 46.00 50.30 50.00 53.71 50.3 50.43 53.18 47.87 35.88 50.20 42.90 47.56 43.89 58.99
2

LONJAKAN

15.10

14.32

4.31

0.11

ZON 1 ZON 2 ZON 3 ZON 4

PROGRAM INTENSIF
MENJAWAB MODUL UPSR

( Secara sungguh-sungguh dan terus menerus hingga memperoleh hasil
yang optimal )

Modul Pilihan Sekolah
Modul Pilihan PPD
Modul YAPEIM

PERLAKSANAAN
1. DI SEKOLAH MASING MASING

I. KETUA PANITIA
II. GURU MATA PELAJARAN

IMPAK PROGRAM

“LATIH TUBI”

PEMANTAUAN/SELIA BANTU
1. JADUAL PEMANTAUAN DIKELUARKAN OLEH UPA

I. Instrumen Perlaksanaan Latih Tubi 2 kali
Sepanjang JUN hingga OGOS

II. Dokumentasi Bergambar – Modul YAPEIM
III.Pengisian Borang/Templat Khas dari YAPEIM-

Tujuan bayaran insentif (10 buah sekolah
fokus)

REFLEKSI FAKTOR PENINGKATAN: KEKUATAN
1. Murid menguasai 3M dengan sokongan program khas (Baca Pagi/pembudayaan NILAM).

2. Program Bimbingan dan Intervensi berasaskan keperluan murid bermula awal ( Tahun 1-Tahun 6).

3. Guru melaksanakan PdPc yang sistematik dan komited.

4. Pelaksanaan Program Intervensi berasaskan isu dan keperluan murid pelbagai keupayaan.

5. Pemantapan PdPc dan peranan MLT disokong oleh bimbingan dan pementoran yang berterusan di
lapangan oleh Pegawai SISC+ dan Pegawai UPA PPD Kota Marudu.

6. Pelaksanaan Dialog Prestasi yang terancang dan berfokus kepada isu dan keperluan semasa di peringkat
sekolah/PPD.

7. Jalinan kolaboratif dan sokongan tinggi antara pemimpin sekolah, guru-guru, AKP, PIBG /Lembaga
Sekolah, komuniti luar/NGO/MGBKM terhadap program kecemerlangan murid di peringkat sekolah dan
daerah.

8. Asrama sebagai pusat aktiviti bimbingan dan pembelajaran kendiri murid yang efektif (10/14 =71.43%
sekolah berasrama meningkat).

9. Penggunaan dan sokongan bekalan Modul/buku kerja yang sesuai daripada pelbagai
sumber(sekolah/PPD/MGB KM/ YAPIEM).

10.Program latih tubi yang berfokus dan sistematik. Kolaboratif antara sekolah dan pihak PPD Kota
Marudu.

11.Program “Zoning” /Zon Akademik PPDKM sebagai wadah perkongsian amalan terbaik merentas sekolah

FAKTOR KELEMAHAN/
RUANG PENAMBAHBAIKAN

1. Murid tidak menguasai fakta asas Matematik.

2. Kurang memberi tumpuan kepada program jangka panjang (Tahun 1 –Tahun 5).
Hanya menumpu pada program jangka pendek (UPSR tahun 6) sahaja.

3. Lewat melaksanakan program kecemerlangan murid (Penggal kedua).

4. Tiada kemudahan asrama menyukarkan aktiviti bimbingan dilaksanakan,
terutama murid yang tinggal jauh daripada kawasan sekolah (isu lokaliti
sekolah).

5. Sumber rujukan terhad ( isu lokaliti sekolah/ kekangan sosioekonomi keluarga
murid).

6. Kurang penglibatan ibu bapa/penjaga dalam konteks sokongan peningkatan
akademik murid.

7. Guru yang mengajar di tahun 6 berpindah / kerap bertukar menyebabkan
gangguan kelancaran PdPc di bilik darjah.

8. Masalah kehadiran murid ke sekolah.

TINDAKAN SUSULAN TAHUN 2020

1. Merancang aktiviti/intervensi khas untuk membantu murid menguasai fakta asas Matematik.

2. Merancang dan melaksanakan program peningkatan prestasi murid serampang 2 mata iaitu
jangka panjang (Tahun 1 –Tahun 5) dan jangka pendek (tahun 6) secara menyeluruh.

3. Melaksanakan program kecemerlangan murid lebih awal (Penggal 1/2020).

4. Melaksanakan program/aktiviti yang sesuai (Contoh: kelas hujung minggu/ malam) bagi sekolah
yang tidak mempunyai asrama.

5. Menggunakan semua sumber rujukan bertulis atau ‘offline’ berdasarkan kesesuaian untuk
mengatasi isu sumber rujukan terhad ( isu lokaliti sekolah/ kekangan sosioekonomi keluarga
murid).

6. Melaksanakan aktiviti yang sesuai untuk mendorong penglibatan ibu bapa/penjaga dalam
konteks sokongan

7. peningkatan akademik murid seperti ceramah motivasi atau pun taklimat khas yang berkaitan.

8. Isu guru berpindah diluar kawalan namun sekolah boleh mengambil langkah pencegahan
gangguan kelancaran PdPc di bilik darjah dengan menggantikan guru berpindah tersebut dengan
guru sedia ada di sekolah yang sesuai.

9. Meningkatkan program cakna/lawatan/outreach bagi murid yang mempunyai isu tidak hadir ke
sekolah yang tinggi.

KPI MTM UPSR 2020

58%


Click to View FlipBook Version