The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

E MAGAZINE MANDARIN. KUMPULAN 5.SEKSYEN 1

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by syamilsabri17, 2022-09-07 14:05:40

E MAGAZINE MANDARIN

E MAGAZINE MANDARIN. KUMPULAN 5.SEKSYEN 1

E-MAGAZINE
MANDARIN

KEMUDAHAN UNTUK MEMPELAJARI KOSA KATA TENTANG KENDERAAN
DALAM BAHASA MANDARIN

SELAMAT MEMBACA

E-MAJALAH : BASIC PEMBELAJARAN MANDARIN

TAJUK : PENGANGKUTAN
NAMA PENSYARAH: MADAM CHONG OI LENG
1. MUHAMMAD AIMAN BIN
NAMA AHLI
KUMPULAN : ABDULLAH @ MOHD SHUKRI
- (AA220988)
KUMPULAN : - DIPLOMA KEJURUTERAAN
SEKSYEN :
ELEKTRIK
TARIKH HANTAR :
2. MOHAMAD SYAMIL BIN SABRI
- (AA221302)
- DIPLOMA KEJURUTERAAN
ELEKTRIK

3. MOHAMAD SYAFIQ AIMAN BIN
ZALI
- (AA221936)
- DIPLOMA KEJURUTERAAN
ELEKTRIK

4. MUHAMMAD AAMIR FAISAL BIN
HASROLNIZAM
- (AA221228)
- DIPLOMA KEJURUTERAAN
ELEKTRIK

5
1

NAMA AHLI KUMPULAN

MOHAMAD SYAFIQ AIMAN BIN ZALI MOHAMMAD SYAMIL BIN SABRI
( AA221936) (AA221302)

MUHAMMAD AAMIR FAISAL BIN MUHAMMAD AIMAN BIN ABDULLAH
HASROLNIZAM ( AA220988)
(AA221228)

Isi kandungan :

1. Pengenalan

2. Penghargaan

3. Objektif

4. Kandungan utama

4.1 Nama dan jenis kenderaan dalam mandarin
4.2 Contoh ayat pendek kenderaan dalam mandarin
4.3 Pertanyaan umum tentang kenderaan dalam mandarin
4.4 Dialog pendek Bahasa mandarin

5.Rumusan

6. Rujukan

7. Lampiran

1. PENGENALAN

Dalam dunia ini kita telah didedahkan dengan pelbagai jenis bangsa dan Bahasa. Simbol unik
yang membezakan setiap bangsa itu adalah Bahasa. Bahasa merupakan aspek penting dalam
kehidupan. Antara Bahasa yang harus dipelajari selain daripada Bahasa ibunda kita dan Bahasa
inggeris ialah menguasai Bahasa mandarin. Penguasaan Bahasa mandarin juga penting dalam
kehidupan seharian. Bahasa mandarin juga dikenali sebagai putoghu dan Bahasa nasional (Guoyu)
negara China. Walaupun Bahasa mandarin antara Bahasa yang paling sulit dipelajari tetapi ramai
insan yang berminat untuk mempelajari Bahasa tersebut. Hal ini demikian kerana, Bahasa
mandarin mempunyai keistimewaan yang tersendiri contohnya nada dalam setiap perkataan yang
diungkapkan, Terdapat 4 nada yang dapat di pelajari dalam bahasa mandarin dan setiap nada
membawa maksud yang berlainan. Hal inilah yang membuatkan anda wajib membaca majalah
ini sehingga ke helaian terakhir.

Walaupun belajar Bahasa asing ini sangat menarik terdapat juga segelintir orang yang enggan
mempelajari Bahasa asing. Hal ini menyebabkan seseorang individu tersebut rugi kerana Bahasa
mandarin dapat merangsang otak untuk berfikir dengan lebih proaktif dan lebih mudah mendapat
kawan diluar negara mahupun di negara kita sendiri kerana terdapat ramai golongan yang
berbangsa Cina di Malaysia.

2. PENGHARGAAN
Ribuan terima kasih diucapkan kepada rakan sekumpulan di atas kerjasama dan
komitmen yang diberikan bagi menyiapkan tugasan ini.Terdapat pelbagai kesukaran yang
dialami dalam melakukan tugasan ini.Ini kerana,tugasan ini menggunakan Bahasa asing
yang tidak pernah digunakan oleh kami.Pengalaman ini amat berharga kerana ini kali
pertama kami melakukan tugasan menggunakan Bahasa asing iaitu Bahasa
mandarin.Kami juga merakamkan jutaan terima kasih kepada laoshi kerana telah
memberi tunjuk ajar lepada kami.Kami berharap tugasan kami ini dapat memudahkan
orang lain dalam mempelajari Bahasa mandarin ini terutamanya dari aspek
pengangkutan.Kami bersyukur dan gembira dapat menyiapkan tugasan ini dengan
jayanya.

3.OBJEKTIF KAJIAN
1. mengetahui jenis – jenis pengangkutan di dunia

2. memahirkan diri untuk berkomunikasi dalam Bahasa mandarin

3. menyediakan bahan yang memudahkan proses pembelajaran Bahasa mandarin

4.1 Nama dan Jenis Pengangkutan dalam Bahasa mandarin

kereta/car/ Chē 车 basikal/ bicycle/ Zìxíngchē 自行车

lori/ lorry/ Huòchē 货车 motosikal/ motorcycle/ Mótuō chē 摩托车

bas/ bus/ Gōnggòng qìchē 公共汽车 van/ van/ Miànbāochē 面包车

kereta api/ train/ Huǒchē(火车) kapal/ ship/ Chuán( 船 )

helikopter/ helicopter/ Zhíshēngjī kapal selam/ submarine/ Qiántǐng
( 直升机) ( 潜艇 )

kapal terbang/ aeroplane/ Fēijī( 飞机) kereta kebal / tank/ Tǎnkè (坦克)

4.2 Contoh ayat pendek kenderaan dalam mandarin
1. saya suka menaiki kereta

Wǒ xǐhuān zuòchē 我喜欢坐车

2. tambang teksi itu murah
Dí shì chē fèi hěn piányí 的士车费很便宜

3. lori itu sangat besar
Kǎchē hěn dà 卡车很大

4. motosikal itu sangat laju
Mótuō chē hěn kuài 摩托车很快

5. saya menunggang basikal ke sekolah
Wǒ qí zìxíngchē qù xuéxiào 我骑自行车去学校

6. van itu berwarna kuning
Huòchē shì huángsè de 货车是黄色的

4.3 Pertanyaan umum tentang kenderaan dalam mandarin

1.

A: Berapakah harga kereta ini
Zhè liàng chē de jiàgé shì

duōshǎo 这辆车的价格是多少

B: RM 30,000 sahaja
Jǐn sān wàn lìngjí

仅三万令吉

2.
仅三万令吉

A: Berapakah tambang kereta api
ke Melaka

Dào mǎliùjiǎ de huǒchē piào
jià shì duōshǎo?

B: RM 12.50 sahaja
Jǐn shí'èr lìngjí
仅十二令吉

A: Berapakah jumlah penumpang
kapal terbang
4. Fēijī shàng yǒu duōshǎo chéngkè?

B: Kapal terbang menempatkan
700 orang

Zhè jià fēijī kě róngnà Qībǎi
rén

A: Berapa dalamkah kapal selam
itu menyelam

Chuán xià qián duō shēn?

B: Ia menyelam sedalam 10,000 meter
Tā xià qián dào Wàn mǐ shēn

4.4 Dialog pendek dalam Bahasa Mandarin

A: Hi Hariz.
Nǐ hǎo Hariz

B: Hi Khai
Nǐ hǎo Khai

A: Saya akan pulang ke Malaysia esok.
Wǒ míngtiān huí mǎláixīyà

B: Bagaimana awak akan pulang ?
Nǐ zěnme huí jiā ?

A: Saya akan menaiki kapal terbang ke KL
Wruǒ huì zuò fēijī

B: Bagaimana pula setelah tiba disana ?
Zài nà zhīhòu ne ?

A: Saya akan menaiki teksi pulang ke rumah.
Wǒ huì dǎchē huí jiā

B:ok saya pergi dulu , selamat tinggal khai
Ok wǒ xiān zǒule, zàijiàn khai

A: Selamat tinggal Hariz.
Zàijiàn Hariz

Rumusan :

kesimpulannya, setiap individu boleh mempelajari pelbagai bahasa mandarin dengan lebih
mudah dan bukan sahaja bahasa mandarin tetapi pelbagai bahasa ataupun pelbagai ilmu
pembelajaran yang lain. E-majalah merupakan platform terbaik untuk pelajar belajar bahasa
mandarin untuk digunakan dalam kehidupan seharian kerana kita sekarang berada di zaman
teknologi dan tidak perlu lagi untuk membawa buku yang berat untuk membaca hanya perlu
membuka gadget dan terus dan belajar. Dengan cara ini pelajar dapat menambah baik bahasa
mandarin mereka dan dapat berkomunikasi menggunakan bahasa mandarin dengan lancar dan
teratur. Akhir kata, saya ingin mengajak semua golongan masyarakat untuk menggunakan E-
majalah ini untuk memudahkan urusan dalam pembelajaran bahasa mandarin kerana telah
diringkaskan dengan padat dan E-majalah ini juga mempunya beberapa kosa kata mandarin dan
dialog pendek untuk memudahkan pembaca berkomunikasi dalamkehidupan seharian.

Rujukan :

1. https://youtu.be/NZVHBSXuPCo (Mandarin : Pengangkutan | Transport)

2. https://ms.eferrit.com/perkataan-cina-mandarin-untuk-kenderaan-dan-mod-
pengangkutan/ (Belajar Bahasa Mandarin untuk Kenderaan dan Pengangkutan)

3. Coblin, W. S. (2000). A brief history of Mandarin. Journal of the American
Oriental Society, 537-552.

4. Belajar kenderaan dalam Bahasa Mandarin
https://youtu.be/lSfJFMvDkBU

Lampiran :

Pengangkutan https://www.youtube.com/watch?v=NZVHBSXuPCo
Transport

Belajar Bahasa https://youtu.be/9KjC0D6dTt4
Mandarin
untuk
Kenderaan dan
Pengangkutan

Pengenalan Coblin, W. S. (2000). A brief history of Mandarin. Journal of the

tentang bahasa American Oriental Society, 537-552.

mandarin https://www.academia.edu/9121278/A_Brief_History_of_Mandarin

Ayat pendek https://youtu.be/lSfJFMvDkBU

Terima kasih


Click to View FlipBook Version