The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by titinfranklin, 2022-05-22 12:20:45

Inovasi sosial berkenaan perpaduan kump3

MPU21032

INOVASI SOSIAL
BERKENAAN
PEMRPPUA21D03U2AN

PENGHAYATAN ETIKA DAN
PERADABAN

Nama Pensyarah : Farah Hanan binti Abu Bakar
Kumpulan : 3
Nama Ahli :
ALEXANDER NAUS AK ROSSI [20DKA21F2055]
FRANKLIN ANAK JUPITER [20DKA21F2032]
GARY WINNICK AK KUHIN [20DKA21F2053]

PENGHARGAAN

Pertama sekali, kami bersyukur kerana dapat
juga menyiapkan e- folio kami yang telah
diusahakan selama ini yang bertajuk Inovasi
Sosial Perpaduan Berkenaan Dengan
Perpaduan. Folio yang ini amat penting buat
kami kerana perkara ini merupakan
sebahagian folio daripada subjek Penghayatan
Etika dan Peradaban.

Sekalung penghargaan untuk pensyarah
subjek ini iaitu Puan Farah Hanan kerana
memberikan tunjuk ajar kepada kami untuk
menyiapkan folio ini. Selain itu, kami juga
sangat menghargai jasa beliau kerana
memberikan bimbingan, dan nasihat yang
amat berguna untuk kami serta membantu
kami sepanjang panghasilan tugas ini.

Ribuan terima kasih kami ucapkan kepada
semua individu yang banyak membantu kami
sepanjang menyiapkan tugasan ini.
Seterusnya, terima kasih jujga kepada ibu
bapa kerana memberikan sokongan dan
dorongan.

Tidak dilupakan juga kepada rakan-rakan
seperjuangan yang sama-sama berhempas
pulas dalam menyempurnakan folio ini.
Batuan kalian dari segi informasi terkini
mengenai tugasa amat dihargai. Budi kalian
yang sanggup meluangkan masa untuk
memberikan kami maklumat tidak akan kami
lupakan

Akhir sekali, terima kasih kepada pihak-pihak
yang telah membantu kami secara langsung
atau tidak langsung sepanjang penyiapan
tugasan ini dijalankan dan dibentangkan.

 

PENGENALAN

Pada awal kemunculan, inovasi tertumpu kepada
pembangunan inovasi yang berteraskan ekonomi.
Kebanyakan kajian dijalankan bertujuan untuk
memahami keperluan, proses dan kesan inovasi
teknologi dalam pembangunan pengetahuan dan
kajian inovasi yang menyumbangkan kepada
pemgangunan bandar. Kewujudan inovasi sosial
merupakan idea baru dan praktikal bagi
memenuhi keperluan sosial yang belum dipenuhi.
Pencapaian disasarkan bersifat komprehensif
bukan sahaja pada fizikal terhadap pembangunan
sosial serta ekonomi. Kerajaan bukan sahaja
mahupun ekonomi, tetapi merentasi bidang Politik,
Pentadbiran, Sains Teknologi perlu lebih gigih
dalam memperkasankan pembangunan sosial
dalam dan sosial rakyat Malaysia diberi tempoh
beberapa tahun untuk memajukan mendasari isu
seperti sektok Pendidikan, kesihatan, pekerjaan,
negara.

DEFINISI INOVASI DEFINISI PERPADUAN

Inovasi adalah kaedah Perpaduan ialah penyatuan, dan darjah serta jenis penyatuan
yang diparmerkan sesebuah masyarakat ataupun kumpulan dan
mencari jnalan untuk jiran mereka. Ia merujuk kepada semua perhubungan sosial yang
mengaitkan manusia. Istilah ini lazimnya digunakan dalam bidang
menghasilkan produk sosiologi ataupun sains kemasyarakatan. Asas perpaduan bagi
sesutatu masyarakat berbeza. Dalam masyarakat ringkas atau
baru, produk dan biasa ia mungkin berdasarkan hubungan kekeluargaan dan nilai
saling menghormati dan menyayangi. Bagi masyarakat yang
perkhidmatan yang lebih lebih kompleks pula, terdapat beberapa teori berkaitan factor
yang menyumbang kepada perpaduan sosial ataupun
baik. Ini bermakna, mDEaFsyINarIaSkIat. INOVASI SOSIAL BERKENAAN DENGAN
PERPADUAN
setiap organisasi sama
Inovasi ialah kaedah mencari jalan untuk menghasilkan produk
ada berasaskan atau perkhidmatan yang lebih baik sama ada melalui
pengubahsuain atau penambahbaikan. Ia adalah hasil cetusan
keuntungan atau tidak idea-idea yang kreatif dan inovatif dalam mana-mana aspek kerja
yang dapat meningkatkan kualiti dan produktiviti organisasi.
akan bersaing untuk Kesemua inovasi adalah relevan terhadap masyarakat dan sosial
tetapi bukan semua inovasi merujuk kepada mekanisme ekonomi
menghasilkan idea dan proses teknikal. Isu-isu perubahan sosial, pembangunan,
krisis sosial, cabaran sumber dan penyelesaian memerlukan
kreatif bagi manfaat perubahan daripada inovasi berorientasikan ekonomi kepada
orientasi sosial dan masyarakat. Malah elemen ekonomi terletak
organisasi Bersama. dalam perbincangan kesejahteraan masyarakat.

Inovasi juga berfikir

(deemed) untuk

menghasilkan sesuatu

yang baru di pasaran

yang akan merubah

persamaan antara

permintaan dan

pengeluaran (supply-

demand equation)

Definisi Sosial

Sosial ialah kata yang

merujuk kepada hal-hal

yang berkaitan

masyarakat dan

kemasyarakatan.

KEPENTINGAN
PERPADUAN

Perpaduan amatlah penting kepada mementingkan diri sendiri ala ' enau

sesuatu masyarakat. Antara dalam belukar, melepaskan pucuk
ialah masing-masing.' Semangat assabiah
kepentingan perpaduan
menjadikan ini akan menimbulkan permusuhan
perpaduan dapat
Malaysia sebagai sebuah negara antara kaum. Di samping itu,
kepentingan perpaduan yang lain pula
yang merdeka. Hal ini kerana, ialah dapat membangunkan ekonomi
negara. Masyarakat dapat bersatu
apabila sesuatu masyarakat padu dalam melakukan sesuatu sekali
gus menambahkan mutu hasil sesuatu
mempunyai nilai perpaduan, negara pekerjaan. Rentetan itu, perpaduan

akan sentiasa dalam keadaan aman

dan kukuh daripada risiko untuk

berlakunya pergaduhan atau kaum yang mampu meningkatkan

perperangan antara kaum. Selain itu, taraf ekonomi negara akan
dengan adanya perpaduan, menjadikan Malaysia ' berdiri sama

masyarakat dapat hidup dalam tinggi, duduk sama rendah' dengan
keadaan yang harmoni tanpa negara lain. Akhir sekali, dengan

gangguan dan kongkongan penjajah. adanya perpaduan, negara akan terus

Seterusnya, perpaduan juga dapat kekal dalam kemerdekaan dan bebas
mengelakkan semangat assabiah daripada ancaman luar atau ancaman
iaitu semangat kekitaan yang hanya daripada perpecahan antara kaum.

APAKAH
FAKTOR-
FAKTOR YANG
MEMPENGARU
HI
PEMBANGUNA
N SOSIAL?

1. Budaya dan struktur sosial
Sikap dan tingkah laku di dalam sesuatu budaya akan membentuk pembangunan sosial.
Anda akan membesar mengikut bentuk amalan dan pengharapan masyarakat.
2. Kemahiran keibubapaan
Cara ibu bapa menjaga dan mendidik anak-anak mempengaruhi pembangunan sosial
remaja
3. Status kewangan
Status kewangan keluarga mempengaruhi aktiviti sosial
4. Pengaruh rakan sebaya
Rakan sebaya mempunyai pengaruh yang kuatdalam
pembangunan sosial remaja berbanding ibu bapa mereka.
5. Media
Media adalah satu daya sosial yang kuat untuk dalam mengubah budaya remaja

KESAN CABARAN
1 .Sesuatu budaya mempunyai struktur sosial tersendiri samaada ia merupakan adat turun
temurun ataupun kebiasaan pauk tersebut. Agak sukar untuk mengubah kebiasaan ini kerana
mereka lahir dan membesar dengan buah fikiran tertentu. Ini dapat menyebabkan perselisihan
faham antara individu.
2. Setiap ibu bapa mempunyai cara mereka tersendiri untuk menjaga dan mendidik anak
mereka. Hal ini demikian kerana mereka fikir mereka tahu akan cara terbaik untuk mendidik
anak tersendiri dan merasakan bahawa mereka dapat melakukan apa sahaja cara untuk
mendidik anak hanya kerana itu anak mereka. Namun begitu, jika ibu bapa mendidik anak
dengan cara yang salah, anak mereka akan berpandangan serong terhadap dunia sekaligus
menjejeskan pembangunan sosial antara masyarakat.
3. Kewangan juga merupakan cabaran besar bagi sesuatu pihak. Tiada benda yang percuma
pada zaman sekarang. Semuanya memerlukan wang. Ini menyebabkan individu atau keluarga
yang mempunyai kewangan yang kecil susah untuk melaksanakan aktiviti sosial. Wang mereka
cukup-cukup sahaja untuk mengisi perut dan meneruskan kehidupan sehingga tidak cukup
untuk melaksanakan aktiviti sosial.

4. Rakan sebaya sangatlah berpengaruh kepada individu remaja dan awal dewasa. Hal ini
kerana mereka beranggapan bahawa apa sahaja yang dilakukan rakan sebaya adalah betul.
Selain itu, sesuatu individu sangatlah mudah untuk menyerap sesuatu kebiasaan seseorang
samaada ia positif atau negatif. Namun, kebiasaannya, remaja lebih mudah untuk menyerap
perkara negatif.

5. Media dapat didapati dimana-mana. Oleh itu, sesuatu individu mudah untuk terdedah kepada
budaya luar. Contohmya, beberapa budaya barat seperti berparti, sex bebas dan lain-lain sudah
diterapkan oleh remaja-remaja di Malaysia. Hal ini kerana negara dunia ketiga termasuklah
negara kita beranggapan bahawa budaya dari barat atau negara-negara dunia pertama adalah
‘hebat’. Oleh itu, mereka terikut-ikut akan budaya luar tidak kira ia negatif atau pun tidak.

KESAN JIKA MENGABAIKAN
INOVASI SOSIAL TERHADAP
PERPADUAN

1.KUALITI HIDUP AKAN MENURUN
Kualiti hidup dalam masyarakat akan
menurun jika tiada sebarang
pembangunan terhadap inovasi sosial.
Kita cuba bayangkan jika tiada inovasi
seperti telefon pintar. Disitu kita dapat
lihat seseorang perlu menggunakan
kaedah seperti surat menyurat.
Dengan surat menyurat seseorang
perlu mengambil masa yang lama
untuk ianya sampai ke tempat yang
dituju. Lain pula cerita jika surat yang
hendak diberi tidak sampai ke
destinasi yang dituju. Lain pula cerita
jika surat yang hendak diberi tidak
sampai ke destinasin yang dituju
kerana masalah seperti kemalangan
dan kecurian. Daripada itu, kita dapat
membuat kesimpulan jika inovasi
diabaikan boleh mengakibatkan
kerugian malah membawa kepada
kualiti hidup masyarakat menurun.

2. BERGANTUNG KEPADA SUMBER
MANUSIA SEMATA-MATA

Jika negara Malaysia ingin
menggunakan khidmat manusia tanpa
bantuan teknologi. Kesannya, negara
akan ketinggalan dalam sektor
ekonomi. Kerana Malaysia tidak
mempunyai penduduk yang ramai
untuk dijadikan tenega pekerja. Jika
hendak dibandingkan dengan negara
jiran seperti Indonesia dan Thailand.
Mereka mempunyai bilangan
penduduk yang lebih ramai. Dengan
ini dapat memberi kelebihan kepada
mereka untuk bersaing dalam sektor
ekonomi. Malah, jika negara masih
berharap kepada tenaga manusia
sahaja. Ini akan mengakibatkan
produk yang dihasilkan sedikit tidak
seperti menggunakan teknologi.
Seterusnya, peratus untuk sesebuah
produk itu rosak lebih besar jika
menggunakan tenaga manusia kerana
manusia lebih kerap dan tidak telepas
daripada melakukan kesilapan. Oleh
itu, negara Malaysia memerlukan
inovasu dengan menghasilan teknologi
yang dapat membantu manusia.

PERANAN INOVASI SOSIAL
Peranan inovasi sosial yang pertama ialah mengenal pasti
keperluan masyarakat yang wujud dengan memberi keutamaan
kepada keperluan mendesak yang belum dipenuhi. Tindakan in
harus diambil supaya sesuatu pekerjaan tidak tergendala akibat
tidak mempunyai inovasi yang mencukupi. Dengan adanya
inovasi sosial, kita juga dapat INOVASI SOSIAL mengetahui
atau peka akan pembaharuan dan penerimaan sesuatu yang
baru dalam konteks politik, sosial atau budaya di mana kes-kes
inovasi sosial timbul. Selain itu, inovasi juga dapat
meningkatkan intelektual dan keupayaan hasil penyelidikan
yang memenuhi kehendak dan keperluan masyarakat.
Seterusnya, inovasi sosial juga dapat meningkatkan keupayaan
masyarakat untuk bertindak. Hal ini kerana masyarakat sudah
terbiasa akan gaya hidup yang dilalui oleh masyarakat biasa.
Akhir sekali, mencapai keamanan sosial yang turut
menyumbang kepada peningkatan kelestarian masyarakat dan
daya saing negara bagi memenuhi matlamat pembangunan
negara.

KESAN POSITIF DAN
KESAN NEGATIF

POSITIF NEGATIF

Meningkatkan intelektual Pengaruh media sosial

dan keupayaan hasil dapat menjejaskan

penyelidikan yang keharmonian dan

memenuhi kehendak dan semangat perpaduan

keperluan masyarakat. masyarakat berbilang

  kaum disebabkan oleh
pihak tidak
Agihan tanggungjawab bertanggungjawab.
dapat memastikan
sosial  
perkhidmatan

dengan lebih berkesan Wujud sikap kebencian

dan menjamin kehidupan dan syak wasangka

masyarakat. antara kaum dan budaya

sesama sendiri.

Dapat melonjakkan  

paradigma pembangunan Perpaduan dan keamanan

negara. negara akan diambil

ringan.

Memberi kesan ekonomi
lebih sejahtera dan
makmur serta bernafas
panjang.

CONTOH ISU
YANG BERLAKU DI
MALAYSIA
BERKENAAN
INOVASI SOSIAL
BERKAITAN
PERPADUANFaedah Inovasi Sosial
Terhadap Perpaduan

• Meningkatkan Kualiti Hidup
• Pengangkutan yang kita

nikmati hari ini adalah salah
satu inovasi bagi menigkatkan
kualiti hidup kita.
Pengangkutan ini dapat
membantu kita menjimatkan
masa untuk menyelesaikan
sesuatu pekerjaan. Tanpa kita
kita sedar kualiti akan
bertambah baik kerana
masyarakat dapat memberi
fokus untuk meluangkan masa
pada perkara yang lebih
mustahak sahaja.
• Mengurankan Risiko
Kebergantungan Terhadap
Sumber Manusia
• Pengurusan mesin lebih
mudah diuruskan berbanding
pengurusan manusia. Inovasi
untuk mengautomasi
penghasilan produk-produk
adalah wajar untuk
dilaksanakan kerana kualiti
produk menjadi seragam dan
kualiti akan bertambah.
Manusia lebih berisiko
melakukan kecuaian dan
kelekaan berbanding mesin.
Penggunaan mesin hanya
memerlukan tenaga elektrik
dan boleh menghasilkan
produk dengan lebih cepat
dan banyak.

 KESIMPULAN Inovasi sosial dapat dilihat sebagai penyumbang 
kepada ekonomi dan keamanan negara. Ini 
kerana pembangunan inovasi sosial dapat 
memenuhi beberapa aspek seperti 
pembaharuan, pelaksanaan idea, memenuhi 
keperluan masyarakat, keberkesanan dan 
meningkatkan keupayaan masyarakat dalam 
membentuk kesejahteraan bersama. Setiap 
individu memainkan peranan yang sangat 
penting untuk memperkukuhkan lagi 
pembangunan inovasi sosial. Idea inovasi sosial 
yang berkesan adalah dalam bentuk hasil 
seperti kualiti, kepuasan, kos dan kesan, 
berbanding penyelesaian yang ada. Jika 
keperluan masyarakat dapat dipenuhi, ini 
membuktikan kejayaan dalam pembangunan 
inovasi sosial.

AKTIVITI PENGUKUHAN

SOALAN 1

BERIKAN SATU CONTOH LAIN FAKTOR-
FAKTOR YANG MEMPENGARUHI 
PERUBAHAN SOSIAL

 

SOALAN 2

JELASKAN KESAN AKIBAT FAKTOR 
BERDASARKAN JAWAPAN SOALAN 1 
TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL.

•RUJUKAN

•Powtoon - Inovasi Sosial berkenaan 
dengan Perpaduan

•(MPU21032) INOVASI SOSIAL BERKENAAN 
DENGAN PERPADUAN (e-Folio) (inovasik
ini.blogspot.com)
•INOVASI SOSIAL BERKAITAN PERPADUAN -
 
Membalik Buku
 Halaman 1-13 | FlipHTML5

•INOVASI SOSIAL BERKENAAN DENGAN PER
PADU (1) - 
Membalik Buku
 Halaman 1-19 | FlipHTML5

•Inovasi Sosial Berkenaan Dengan 
Perpaduan | PDF (scribd.com)

•INOVASI SOSIAL BERKENAAN PERPADUAN - 
Flip eBook Pages 1-7 | 
AnyFlip

MPU21032


Click to View FlipBook Version