The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Linda Khalid, 2019-12-22 07:14:14

BLAK

1 blak 2020

SMK USJ 8 BUKU LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM 2020

ISI KANDUNGAN

Mukasurat

1 Garis Panduan Untuk Menguruskan Semua Aktiviti 1
Kokurikulum 4
5
2 Tugas Guru Pemimpin / Penasihat Badan Beruniform/Kelab/ 6
Persatuan 7
8
3 Tugas Guru Penasihat Kelab Sukan & Permainan 9
10
4 Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa 11
12
5 Peraturan Kokurikulum Sekolah 13
14
6 Profil Persatuan / Kelab Permainan / Badan Beruniform 28
36
7 Rancangan Tahunan Aktiviti Kokurikulum 37
40
8 Jadual Bertugas Guru Penasihat 42
47
9 Data Kokurikulum Murid

10 Peratus Kehadiran Ahli Sepanjang Tahun

11 Penyata Kewangan Akhir Tahun

12 Laporan Aktiviti Kokurikulum Untuk Setiap Perjumpaan

13 Borang Kehadiran dan Penilaian Bagi Kegiatan Kokurikulum

14 Contoh Laporan Mengiringi Pasukan Sekolah

15 Jadual Interaksi Tahunan

16 Takwim Tahunan Unit Kokurikulum Sekolah

17 Senarai Guru Penasihat Unit Kokurikulum

18 Panduan Pemarkahan PAJSK

“KOKURIKULUM TRANSFORMASI KEPERIBADIAN UNGGUL”

1

SMK USJ 8 BUKU LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM 2020

GARIS PANDUAN UMUM UNTUK MENGURUSKAN SEMUA AKTIVITI KOKURIKULUM

1. PENDAFTARAN AHLI-AHLI BARU

1.1 Pendaftaran ahli-ahli baru akan diadakan pada awal bulan Januari.

2. MESYUARAT AGUNG

2.1 Mesyuarat Agung akan diadakan pada interaksi pertama seperti yang telah
ditetapkan dalam takwim kokurikulum.

2.2 Perkara-perkara yang perlu dilakukan semasa mesyuarat:

2.2.1 Perlantikan Ahli Jawatankuasa
2.2.2 Perancangan Aktiviti Tahunan
2.2.3 Penerangan umum (Spt Peraturan Kokurikulum, Perlembagaan Persatuan /
Kelab, Tanggungjawab AJK, Aspek-aspek Penilaian Kokurikulum dll) kepada
ahli-ahli dan guru-guru penasihat.

2.3 SATU salinan CARTA ORGANISASI, RANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN, MINIT MESYUARAT
AGUNG, PERLEMBAGAAN (jika ada pindaan), PROFIL PERSATUAN dan DATA KOKURIKULUM
PELAJAR mesti diserahkan kepada Penyelaras Unit masing-masing satu minggu selepas
Mesyuarat Agung. Simpan 1 salinan di dalam Fail Persatuan / Kelab / Unit Beruniform masing-
masing.

3. FAIL PERSATUAN DAN BUKU PENGURUSAN DAN LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM

3.1 Setiap persatuan, kelab dan unit beruniform mesti melengkapkan butir-butir berikut
dalam Fail Persatuan dan Buku Laporan Aktiviti Kokurikulum (Buku Log) sebelum 31
Januari.

3.1.1 Perkara-perkara yang perlu ada dalam Fail ialah:

3.1.1.1 Kertas minit yang kemaskini
3.1.1.2 Perlembagaan yang telah disahkan oleh Pengetua
3.1.1.3 Carta Organisasi
3.1.1.4 Perancangan Strategik
3.1.1.5 Rancangan Aktiviti Tahunan yang telah disahkan oleh Pengetua
3.1.1.6 Minit-minit mesyuarat
3.1.1.7 Senarai keahlian dan data keahlian
3.1.1.8 Surat-menyuratdrp / kpd pihak sekolah, PPD, JPN, KPM dll (dokumen
yang terkini disusun di atas sekali).

3.1.2 Butir-butir berikut perlu ada dalam Buku Laporan Aktiviti Kokurikulum.

3.1.2.1 Profil Persatuan
3.1.2.2 Data Kokurikulum Pelajar
3.1.2.3 Rancangan Tahunan Aktiviti Kokurikulum (salinan yang telah disahkan
oleh Pengetua boleh ditampal)
3.1.2.4 Senarai Nama Ahli
3.1.2.5 Jadual Kedatangan
3.1.2.6 Laporan aktiviti setiap perjumpaan yang disahkan oleh guru
penasihat.

3.2 Laporan untuk setiap perjumpaan / mesyuarat / ceramah / lawatan / aktiviti lain
mesti ditulis dalam Buku Laporan Aktiviti Kokurikulum DENGAN SEGERA.

3.3 Guru Penasihat harus menandatangani dan menulis tarikh kehadiran ahli-ahlinya
dalam Buku Laporan Aktiviti Kokurikulum dan Kad GERKO murid (kad kuning).

2

SMK USJ 8 BUKU LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM 2020

3.4 Buku Laporan Aktiviti Kokurikulum mesti disimpan dalam kabinet di dalam Bilik
Penolong Kanan Kokurikulum untuk memudahkan penyelenggaran. Buku tersebut
hanya boleh dikeluarkan pada hari mesyuarat / perjumpaan (sebelum waktu tamat
persekolahan) dan MESTI dikembalikan selewat-selewatnya pada hari esok (serahkan
kepada Penyelaras).

3.5 Fail Persatuan disimpan oleh Guru Penasihat dan perlu diserahkan apabila diminta
untuk penyemakan atau permintaan jemaah Nazir.

3.6 Fail Persatuan dan Buku Laporan Aktiviti Kokurikulum yang lengkap mesti diserahkan
kepada Penolong Kanan Kokurikulum pada hujung Jun dan akhir tahun untuk
semakan dan simpanan.

4. KUTIPAN YURAN

4.1 Kutipan yuran untuk persatuan / kelab / unit beruniform tidak dibenarkan kecuali
mereka yang mendapat kebenaran khas daripada Pengetua. Guru Penasihat
diminta membuat permohonan secara bertulis. (Borang permohonan disediakan)

4.2 Persatuan / kelab / unit beruniform yang dibenarkan mengutip yuran mesti ada BUKU
AKAUN untuk merekodkan penerimaan dan perbelanjaan tiap-tiap bulan. Buku
akaun mesti disemak dan disahkan oleh Guru Penasihat pada tiap-tiap akhir bulan.
Wang yang telah dikutip mesti disimpan oleh Guru Penasihat dan BUKAN oleh
Bendahari (murid). Semua resit mesti dilampirkan sebagai bukti perbelanjaan.

4.3 Ahli-ahli kelab Silat dan Taekwondo perlu membayar yuran bulanan kepada Ketua
guru penasihat dan ketua guru penasihat akan membayar yuran tersebut kepada
jurulatih. Jurulatih tidak dibenarkan mengutip sebarang yuran terus daripada murid.
Semua pembayaran yuran mesti direkodkan dan dikeluarkan resit.

4.4 Wang yang dikutip untuk sesuatu projek / lawatan mesti dihabiskan untuk projek /
lawatan tersebut dan tidak boleh disimpan untuk tahun depan.

5. ROMBONGAN / LAWATAN / CERAMAH

5.1 Semua rombongan / lawatan / ceramah oleh persatuan / kelab / unit beruniform
hendaklah diiringi oleh guru mengikut kadar 2 orang guru untuk 40 orang murid.

5.2 Semua surat rasmi dan perhubungan dengan pihak luar mengenai kegiatan
perkhemahan / lawatan / ceramah dan sebagainya harus dibuat melalui pihak
sekolah iaitu melalui Pengetua. PK Kokurikulum, Setiausaha Kelab dan Guru Penasihat
mesti menandatangani surat / kertas kerja tersebut sebelum diluluskan oleh Pengetua.
Sila dapatkan Nombor rujukan surat (kalau berhubung dengan pihak luar) daripada
PK Kokurikulum. Surat itu mesti disediakan dalam 3 salinan, iaitu 1 salinan untuk
dihantar, 1 salinan untuk Penolong Kanan Kokurikulum dan 1 salinan untuk Fail
Persatuan.

5.3 Semua lawatan / rombongan / ke luar negeri memerlukan KEBENARAN daripada
JABATAN PENDIDIKAN NEGERI SELANGOR. (Borang Peraturan-Peraturan Pelancongan
Sekolah 1957 dan borang senarai nama murid telah disediakan). Borang-borang
hendak dihantar ke PPD sekurang-kurangnya 5 minggu sebelum tarikh lawatan.

5.4 Ahli-ahli persatuan / kelab / unit beruniform yang ingin menyertai aktiviti-aktiviti yang
dianjurkan oleh pihak luar mestilah mendapat kebenaran daripada Pengetua dan
diiringi oleh Guru Penasihat..

5.5 Semua persatuan / kelab / unit beruniform mesti menyediakan satu senarai nama dan
tingkatan murid-murid yang akan menyertai lawatan / aktiviti di luar sekolah atau di
luar waktu perjumpaan untuk fail Penolong Kanan Kokurikulum sebelum lawatan /
aktiviti dijalankan.

3

SMK USJ 8 BUKU LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM 2020

5.6 Murid-murid yang ingin menyertai rombongan / lawatan / aktiviti di luar sekolah mesti
mendapatkan kebenaran bertulis daripada ibu bapa / penjaga terlebih

dahulu dengan mengisi borang kebenaran yang boleh didapati di bilik Pen. Kanan
Kokurikulum dan mesti dilindungi insurans.

5.7 Semua persatuan / kelab / unit beruniform yang menyertai sebarang lawatan/
pertandingan / aktiviti khas di dalam atau di luar sekolah mesti membuat laporan
aktiviti itu dan failkan laporan tersebut dalam Fail Persatuan/ Kelab (Ikut Format).
Laporan Kejayaan / Aktiviti & Laporan Mengiringi Pelajar yang boleh didapati
daripada PK Kokurikulum).
Satu salinan mesti disampaikan kepada Penolong Kanan Kokurikulum melalui
Penyeleras selepas selesai setiap pertandingan / aktiviti.

5.8 Guru-guru penasihat yang membawa murid keluar untuk menyertai pertandingan /
kursus / lawatan semasa waktu sekolah MESTI memberi senarai nama murid yang
terlibat kepada guru tingkatan dan Pen. Kanan Kokurikulum untuk dikira sebagai hadir
ke sekolah.

6. LAPORAN PERTANDINGAN /SIJIL PENYERTAAN

6.1 Setiap pertandingan di luar sekolah perlu ada laporan rasmi untuk dokumentasi. Guru
Penasihat juga perlu menyediakan senarai nama murid yang menang atau menyertai
apa-apa pertandingan dalam 3 salinan (1 untuk PK Kokurikulum, 1 untuk Buku
Kejayaan Kokurikulum dan 1 untuk Fail Persatuan) selepas sahaja tamat sesuatu
pertandingan atau kejohanan di peringkat zon, daerah dan seterusnya. Guru
penasihat juga perlu menyediakan SIJIL PENYERTAAN dan menyampaikan sijil tersebut
kepada murid jika sijil tidak disediakan oleh penganjur. Sila ikut contoh di bawah.

Bil Nama No. K.P Nama Pertandingan Tarikh Peringkat Kedudukan
Pelajar

1 Grace 010101-10-1010 Pertandingan Melukis 4 Jun 2011 Daerah Penyertaan
Poster Anti Dadah Petaling

2 Upin 033003-10-3003 Olahraga ( Acara 28 Feb – 2 Daerah Johan
Lompat Jauh ) Mac 2011 Petaling

7. SIJIL PENGHARGAAN

7.1 Untuk Hari Kokurikulum, Guru Penasihat dikehendaki mencalonkan nama-nama ahli
untuk menerima Sijil Penghargaan dan Pencapaian dalam 2 salinan (1 untuk Penolong
Kanan Kokurikulum, dan 1 untuk Fail Persatuan ).

8. PENILAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM

8.1 Guru Penasihat akan menilai penglibatan ahli dalam aktiviti kokurikulum pada bulan
Oktober dengan mengisi Borang Penilaian Aktiviti Kokurikulum. (Borang disediakan)

8.2 Penilaian yang diberikan oleh Guru Penasihat akan diisikan ke dalam Buku Penilaian
Kokurikulum oleh Guru Tingkatan dan diserahkan ke Pejabat untuk ditandatangani
oleh Pengetua.

9. MAJALAH SEKOLAH / LAMAN WEB SEKOLAH

9.1 Guru Penasihat perlu menyediakan Laporan Aktiviti Kokurikulum untuk Majalah Sekolah
dan laman web sekolah.

9.2 Semua guru penasihat diminta mengambil gambar aktiviti-aktiviti khas persatuan
mereka untuk dimasukkan ke dalam Majalah Sekolah dan laman web sekolah.

4

SMK USJ 8 BUKU LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM 2020

TUGAS GURU PEMIMPIN / PENASIHAT - BADAN BERUNIFORM / KELAB / PERSATUAN

1. Mengadakan Mesyuarat Agung.

2. Memastikan adanya Perlembagaan dan peraturan.

3. Memastikan aktiviti persatuan selaras dengan objektif sekolah.

4. Memastikan Jawatankuasa menjalankan tugas seperti yang dicatat di dalam Perlembagaan.

5. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar dan menyerahkannya kepada penyelaras
untuk simpanan dan rekod.

6. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan.

7. Merancang strategi untuk peningkatan prestasi dengan cara yang sesuai.

8. Memastikan minit mesyuarat dan laporan kegiatan disediakan dan difailkan.

9. Mengurus kewangan, harta benda dan peralatan.

10. Mendaftar Unit Pakaian Seragam / Kelab & Persatuan kepada Penolong Pendaftar (Pengetua)
atau Badan Induk.

11. Membuat anggaran perbelanjaan dan pendapatan.

12. Melaporkan kepada Penolong Kanan Kokurikulum tentang perkembangan persatuan / kelab /
unit beruniform.

13. Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah / zon / daerah /
negeri dan kebangsaan.

14. Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli.

15. Mengiringi ahli kesetiap lawatan atau projek yang dijalankan dan mengurus segala surat
menyurat serta segala keperluan untuk kegiatan luar sekolah.

16. Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli.

17. Menandatangani buku kehadiran ahli.

18. Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili.

19. Menentukan papan kenyataan digunakan dengan sepenuhnya.

20. Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar / disebabkan di kalangan ahli.

21. Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada Jawatankuasa
Kokurikulum Sekolah.

22. Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program / aktiviti seperti Hari
Kokurikulum, Hari Sukan, Hari Ucapan dan lain-lain.

23. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari masa ke semasa.

5

SMK USJ 8 BUKU LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM 2020

TUGAS GURU PENASIHAT KELAB SUKAN DAN PERMAINAN

1. Mengadakan Mesyuarat Agung dan membentuk jawatankuasa.
2. Merancang meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan minat pelajar dalam permainan.
3. Membuat perancangan jangka pendek dan jangka panjang untuk meningkatkan prestasi

permainan ke arah kecemerlangan sukan sekolah.

4. Berusaha mendapatkan khidmat nasihat dari mereka yang pakar.
5. Memastikan undang-undang permainan dan perlawanan dipatuhi.
6. Memilih dan melatih pasukan sekolah mengikut jadual dan takwim kokurikulum sekolah dan

MSSD/MSSS/MSSM.

7. Menganjurkan perlawanan antara Rumah Sukan / Kelas / Tingkatan / Sekolah.
8. Menguruskan pengangkutan untuk pasukan sekolah ke pertandingan luar.
9. Menguruskan surat kebenaran ibu bapa / penjaga untuk pertandingan luar sekolah.
10. Melapor dan merekodkan keputusan-keputusan pertandingan yang disertai kepada

Setiausaha Sukan / Penyelaras Sukan & Permainan.

11. Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk peralatan dan pengurusan.
12. Menyemai semangat kesukanan di kalangan pelajar.
13. Menentukan peralatan dan kemudahan permainan sentiasa dalam keadaan baik, selamat

dan mencukupi untuk digunakan.

14. Merancang aktiviti tahunan dengan guru Rumah Sukan.
15. Menilai prestasi pasukan sekolah dan mengambil langkah-langkah untuk

mempertingkatkannya.
16. Merekodkan nama pemain-pemain dan pasukan yang cemerlang (johan daerah/negeri,

wakil daerah/negeri dan negara).

17. Menghadiri kursus permainan yang dianjurkan oleh Jabatan Belia, Majlis Sukan Negeri dan
Persatuan Permainan/Sukan.

18. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari masa ke semasa.

6

SMK USJ 8 BUKU LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM 2020

TANGGUNGJAWAB AHLI JAWATANKUASA (AJK)
UNIT BADAN BERUNIFORM / KELAB & PERSATUAN / SUKAN & PERMAINAN

1. PENGERUSI

1.1 Mempengerusikan mesyuarat yang diadakan (jika tiada guru).
1.2 Meneliti catatan mesyuarat dan memastikan segala tindakan yang diputuskan diambil tindakan

sewajarnya.
1.3 Membincangkan segala program dan aktiviti mingguan dan tahunan bersama ahli

jawatankuasa dan guru penasihat.
1.4 Memastikan semua kegiatan yang dirancangkan dapat dijalankan dengan baik.
1.5 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa.

2. NAIB PENGERUSI

2.1 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberi.
2.2 Mempengerusikan mesyuarat jika pengerusi tidak hadir.
2.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa.

3. SETIAUSAHA

3.1 Mencatat minit mesyuarat dan mengedarkan kepada ahli.
3.2 Menyediakan laporan tahunan untuk diselia oleh Guru Pemimpin.
3.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa.

4. PENOLONG SETIAUSAHA

4.1 Membantu setiausaha menjalankan segala tugas dan tanggungjawab.
4.2 Berhubung rapat dengan dengan setiausaha.
4.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa.

5. BENDAHARI

5.1 Mengutip derma daripada ahli.
5.2 Mencatat wang masuk dan wang keluar dan laporan kewangan persatuan/kelab/badan

beruniform.
5.3 Mengeluarkan resit/baucer bagi segala penerimaan dan pengeluaran yang dibuat.
5.4 Menyerahkan segala kutipan untuk disemak dan disimpan oleh Guru Pemimpin.
5.5 Memastikan akaun persatuan/kelab/badan beruniform sentiasa dikemaskinikan.

6. AHLI JAWATANKUASA

6.1 Membantu dalam menjalankan tugas segala program dan aktiviti sekolah yang telah, sedang
dan akan dilaksanakan dengan sebaik mungkin.

6.2 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin.

7. JURUAUDIT

7.1 Memeriksa dan menyemak serta mengesahkan penyata kewangan pada akhir tahun.
7.2 Memastikan pengurusan wang keluar dan masuk dengan betul.

7

SMK USJ 8 BUKU LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM 2020

PERATURAN KOKURIKULUM SEKOLAH

1. Penyertaan / Keahlian
Setiap murid wajib mengambil bahagian sekurang-kurangnya satu dari setiap kumpulan berikut :
A. Badan Beuniform
B. Persatuan/Kelab
C. Sukan/Permainan

2. Kehadiran
Kehadiran adalah wajib untuk setiap kegiatan yang disertai. Kehadiran adalah penting kerana
merupakan satu daripada aspek yang akan dinilai.

3. Pakaian
a) Setiap murid dikehendaki mematuhi arahan berikut semasa menyertai kegiatan kokurikulum :
i. Berpakaian seragam pasukan unit semasa gerakerja unit beruniform.
ii. Berpakaian seragam sekolah atau berbaju T sekolah semasa menyertai kegiatan
persatuan/kelab.
iii. Berbaju T Rumah Sukan atau berbaju T sekolah semasa menyertai gerakerja
sukan/permainan.
b) Murid juga wajib memakai kasut sekolah semasa menjalankan aktiviti kokurikulum. Sekiranya
murid tidak mengikuti arahan yang ditetapkan maka pihak sekolah berhak untuk
menghalang murid tersebut dari memasuki kawasan sekolah.

4. Kad Gerko (Rekod Kedatangan Murid)
Kad Gerko perlu dibawa setiap kali murid menghadiri gerakerja kokurikulum sekolah untuk
ditandatangani oleh guru-guru penasihat.

5. Keselamatan dan Disiplin
a) Murid wajib mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Keputusan yang dibuat
pihak sekolah adalah muktamad.
b) Ibubapa murid tidak dibenarkan campur tangan dalam urusan pentadbiran dan peraturan
yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Setiap peraturan yang dibuat oleh pihak sekolah
adalah demi keselamatan murid.
c) Murid juga tidak dibenarkan menjemput orang luar (termasuk murid dari sekolah lain) untuk
menyertai sebarang kegiatan yang dianjurkan oleh mereka. Jemputan orang luar mesti
melalui pihak sekolah dengan pengetahuan guru penasihat.
d) Persatuan atau kelab yang hendak menyertai aktiviti luar yang dianjurkan oleh sesuatu
badan penaung mesti mendapat kebenaran daripada Kementerian Pelajaran/Jabatan
Pelajaran/Pejabat Pelajaran Daerah sebelum diluluskan oleh pihak sekolah.

6. Penggunaan Kemudahan dan Peralatan
Setiap murid atau persatuan/kelab adalah bertanggungjawab bagi menjaga dan menjamin
kemudahan dan peralatan sekolah yang digunakan adalah dalam keadaan baik.

8

SMK USJ 8 BUKU LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM 2020

PROFIL UNIT BERUNIFORM / KELAB / PERSATUAN / SUKAN / PERMAINAN

NAMA UNIT BERUNIFORM / KELAB / PERSATUAN / SUKAN / PERMAINAN

NAMA GURU-GURU PENASIHAT

NAMA PENASIHAT/JURULATIH LUAR

i PENGERUSI JAWATANKUASA : TING :
: TING :
TING :
ii NAIB PENGERUSI : TING :
TING :
iii SETIAUSAHA : TING :
TING :
iv PEN. SETIAUSAHA : TING :
TING :
v BENDAHARI : TING :
TING :
vi PEN. BENDAHARI :
TINGKATAN 3 :
vii WAKIL TING. : TINGKATAN 4 :
TINGKATAN 5 :
:

:

:

:

BILANGAN AHLI

PERALIHAN :

TINGKATAN 1 :

TINGKATAN 2 :
HUBUNGAN DENGAN BADAN-BADAN LUAR :

…………………………… ……………………………..
() ()

Pengerusi Guru Penasihat

9

SMK USJ 8 BUKU LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM 2020

RANCANGAN TAHUNAN AKTIVITI

UNIT : ……………………………………………………………………………… SESI : ………………

BIL TARIKH AKTIVITI TEMPAT MASA GURU BERTUGAS

Disediakan oleh, ……………………………..
…………………………… Penolong Kanan Kokurikulum
Guru Penasihat

10

SMK USJ 8 BUKU LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM 2020

JADUAL BERTUGAS GURU

UNIT : ……………………………….………………………………………… SESI : ………………

BIL TARIKH AKTIVITI GURU BERTUGAS TANDATANGAN

Disediakan oleh, ……………………………
…………………………… Penolong Kanan Kokurikulum
Ketua Guru Penasihat

11

SMK USJ 8 BUKU LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM 2020

Unit Kokurikulum DATA KOKURIKULUM MURID

: ____________________________________________

Guru Penasihat : 1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bangsa & Melayu Cina India Lain-Lain Jumlah Jumlah
Jantina LP LP LP LP LP Besar

Tingkatan

Peralihan

Tingkatan 1

Tingkatan 2

Tingkatan 3

Tingkatan 4

Tingkatan 5

Jumlah

Disediakan oleh :

…………………………………….
()

Ketua Guru Penasihat

12

SMK USJ 8 BUKU LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM 2020

PERATUS KEHADIRAN AHLI SEPANJANG TAHUN

Unit : ………………………………………………………………….

Sesi : ………………………………………………………………….

Tahun : 2020

CONTOH Interaksi 1 Interaksi 2 Interaksi 3 Interaksi 4 Interaksi 5 Interaksi 6
Interaksi 0 () () () () () ()
(10.1.2020)
___ x 100% ___ x 100% ___ x 100% ___ x 100% ___ x 100% ___ x 100%
A
__ x 100 %
B

= ___ . __% =___.___% =___.___% =___.___% =___.___% =___.___% =___.___%

Interaksi 7 Interaksi 8 Interaksi 9 Interaksi 10 Interaksi 11 Interaksi 12
( )( )( )( )( )( )

___ x 100% ___ x 100% ___ x 100% ___ x 100% ___ x 100% ___ x 100%

=___.___% =___.___% =___.___% =___.___% =___.___% =___.___%

Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi Interaksi
( )( )( )( )( )( )

___ x 100% ___ x 100% ___ x 100% ___ x 100% ___ x 100% ___ x 100%

=___.___% =___.___% =___.___% =___.___% =___.___% =___.___%

A = Jumlah Kehadiran sebenar
B = Jumlah Kehadiran sepatutnya
Purata Peratus Kehadiran Sepanjang Tahun = Jumlah % (14 kali ) x 12

(14 kali )
= __________ = _____ . ___ %

(satu tempat perpuluhan)

Disediakan oleh :

…………………………………….
()

Guru Penasihat

13

SMK USJ 8 BUKU LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM 2020

Bil Tarikh PENYATA KEWANGAN AKHIR TAHUN Pendapatan
1.
2. Butir-butir
3.
4. Jumlah Pendapatan
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Bil Tarikh Butir-butir Perbelanjaan
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jumlah Perbelanjaan

Baki Wang : Pendapatan - Perbelanjaan

Baki Wang disimpan oleh : ………………………………… Tandatangan : …………………………

Tandatangan Guru Penasihat Tandatangan Bendahari

………………………………… …………………………………
() ()
Tarikh : Tarikh :

14

SMK USJ 8 BUKU LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM 2020

LAPORAN AKTIVITI PERJUMPAAN

BIL PERJUMPAAN : TEMPAT :
TARIKH
MASA : BIL. AHLI HADIR :

: JUMLAH AHLI :

GURU PENASIHAT :

TAJUK AKTIVITI :

AKTIVITI YANG DIJALANKAN :

KASIH-SAYANG PENERAPAN AMALAN SIVIK DALAM KOKURIKULUM
HORMAT- Ulasan : (nyatakan kaitan dengan aktiviti yang telah dijalankan)
MENGHORMATI
TANGGUNGJAWAB Tandatangan Guru Penasihat: Semakan Keberadaan Guru :
KEGEMBIRAAN
1. ………… 2. ………… …………..…………………
Disediakan oleh, 3. ………… 4. ………… Penyelaras
5. ………… 6. …………
…………..…………..
()

15

SMK USJ 8 BUKU LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM 2020

LAPORAN AKTIVITI PERJUMPAAN

BIL PERJUMPAAN : TEMPAT :
TARIKH
MASA : BIL. AHLI HADIR :

: JUMLAH AHLI :

GURU PENASIHAT :

TAJUK AKTIVITI :

AKTIVITI YANG DIJALANKAN :

KASIH-SAYANG PENERAPAN AMALAN SIVIK DALAM KOKURIKULUM
HORMAT- Ulasan : (nyatakan kaitan dengan aktiviti yang telah dijalankan)
MENGHORMATI
TANGGUNGJAWAB Tandatangan Guru Penasihat: Semakan Keberadaan Guru :
KEGEMBIRAAN
1. ………… 2. ………… …………..…………………
Disediakan oleh, 3. ………… 4. ………… Penyelaras
5. ………… 6. …………
…………..…………..
()

16

SMK USJ 8 BUKU LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM 2020

LAPORAN AKTIVITI PERJUMPAAN

BIL PERJUMPAAN : TEMPAT :
TARIKH
MASA : BIL. AHLI HADIR :

: JUMLAH AHLI :

GURU PENASIHAT :

TAJUK AKTIVITI :

AKTIVITI YANG DIJALANKAN :

KASIH-SAYANG PENERAPAN AMALAN SIVIK DALAM KOKURIKULUM
HORMAT- Ulasan : (nyatakan kaitan dengan aktiviti yang telah dijalankan)
MENGHORMATI
TANGGUNGJAWAB Tandatangan Guru Penasihat: Semakan Keberadaan Guru :
KEGEMBIRAAN
1. ………… 2. ………… …………..…………………
Disediakan oleh, 3. ………… 4. ………… Penyelaras
5. ………… 6. …………
…………..…………..
()

17

SMK USJ 8 BUKU LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM 2020

LAPORAN AKTIVITI PERJUMPAAN

BIL PERJUMPAAN : TEMPAT :
TARIKH
MASA : BIL. AHLI HADIR :

: JUMLAH AHLI :

GURU PENASIHAT :

TAJUK AKTIVITI :

AKTIVITI YANG DIJALANKAN :

KASIH-SAYANG PENERAPAN AMALAN SIVIK DALAM KOKURIKULUM
HORMAT- Ulasan : (nyatakan kaitan dengan aktiviti yang telah dijalankan)
MENGHORMATI
TANGGUNGJAWAB Tandatangan Guru Penasihat: Semakan Keberadaan Guru :
KEGEMBIRAAN
1. ………… 2. ………… …………..…………………
Disediakan oleh, 3. ………… 4. ………… Penyelaras
5. ………… 6. …………
…………..…………..
()

18

SMK USJ 8 BUKU LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM 2020

LAPORAN AKTIVITI PERJUMPAAN

BIL PERJUMPAAN : TEMPAT :
TARIKH
MASA : BIL. AHLI HADIR :

: JUMLAH AHLI :

GURU PENASIHAT :

TAJUK AKTIVITI :

AKTIVITI YANG DIJALANKAN :

KASIH-SAYANG PENERAPAN AMALAN SIVIK DALAM KOKURIKULUM
HORMAT- Ulasan : (nyatakan kaitan dengan aktiviti yang telah dijalankan)
MENGHORMATI
TANGGUNGJAWAB Tandatangan Guru Penasihat: Semakan Keberadaan Guru :
KEGEMBIRAAN
1. ………… 2. ………… …………..…………………
Disediakan oleh, 3. ………… 4. ………… Penyelaras
5. ………… 6. …………
…………..…………..
()

19

SMK USJ 8 BUKU LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM 2020

LAPORAN AKTIVITI PERJUMPAAN

BIL PERJUMPAAN : TEMPAT :
TARIKH
MASA : BIL. AHLI HADIR :

: JUMLAH AHLI :

GURU PENASIHAT :

TAJUK AKTIVITI :

AKTIVITI YANG DIJALANKAN :

KASIH-SAYANG PENERAPAN AMALAN SIVIK DALAM KOKURIKULUM
HORMAT- Ulasan : (nyatakan kaitan dengan aktiviti yang telah dijalankan)
MENGHORMATI
TANGGUNGJAWAB Tandatangan Guru Penasihat: Semakan Keberadaan Guru :
KEGEMBIRAAN
1. ………… 2. ………… …………..…………………
Disediakan oleh, 3. ………… 4. ………… Penyelaras
5. ………… 6. …………
…………..…………..
()

20

SMK USJ 8 BUKU LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM 2020

LAPORAN AKTIVITI PERJUMPAAN

BIL PERJUMPAAN : TEMPAT :
TARIKH
MASA : BIL. AHLI HADIR :

: JUMLAH AHLI :

GURU PENASIHAT :

TAJUK AKTIVITI :

AKTIVITI YANG DIJALANKAN :

KASIH-SAYANG PENERAPAN AMALAN SIVIK DALAM KOKURIKULUM
HORMAT- Ulasan : (nyatakan kaitan dengan aktiviti yang telah dijalankan)
MENGHORMATI
TANGGUNGJAWAB Tandatangan Guru Penasihat: Semakan Keberadaan Guru :
KEGEMBIRAAN
1. ………… 2. ………… …………..…………………
Disediakan oleh, 3. ………… 4. ………… Penyelaras
5. ………… 6. …………
…………..…………..
()

21

SMK USJ 8 BUKU LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM 2020

LAPORAN AKTIVITI PERJUMPAAN

BIL PERJUMPAAN : TEMPAT :
TARIKH
MASA : BIL. AHLI HADIR :

: JUMLAH AHLI :

GURU PENASIHAT :

TAJUK AKTIVITI :

AKTIVITI YANG DIJALANKAN :

KASIH-SAYANG PENERAPAN AMALAN SIVIK DALAM KOKURIKULUM
HORMAT- Ulasan : (nyatakan kaitan dengan aktiviti yang telah dijalankan)
MENGHORMATI
TANGGUNGJAWAB Tandatangan Guru Penasihat: Semakan Keberadaan Guru :
KEGEMBIRAAN
1. ………… 2. ………… …………..…………………
Disediakan oleh, 3. ………… 4. ………… Penyelaras
5. ………… 6. …………
…………..…………..
()

22

SMK USJ 8 BUKU LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM 2020

LAPORAN AKTIVITI PERJUMPAAN

BIL PERJUMPAAN : TEMPAT :
TARIKH
MASA : BIL. AHLI HADIR :

: JUMLAH AHLI :

GURU PENASIHAT :

TAJUK AKTIVITI :

AKTIVITI YANG DIJALANKAN :

KASIH-SAYANG PENERAPAN AMALAN SIVIK DALAM KOKURIKULUM
HORMAT- Ulasan : (nyatakan kaitan dengan aktiviti yang telah dijalankan)
MENGHORMATI
TANGGUNGJAWAB Tandatangan Guru Penasihat: Semakan Keberadaan Guru :
KEGEMBIRAAN
1. ………… 2. ………… …………..…………………
Disediakan oleh, 3. ………… 4. ………… Penyelaras
5. ………… 6. …………
…………..…………..
()

23

SMK USJ 8 BUKU LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM 2020

LAPORAN AKTIVITI PERJUMPAAN

BIL PERJUMPAAN : TEMPAT :
TARIKH
MASA : BIL. AHLI HADIR :

: JUMLAH AHLI :

GURU PENASIHAT :

TAJUK AKTIVITI :

AKTIVITI YANG DIJALANKAN :

KASIH-SAYANG PENERAPAN AMALAN SIVIK DALAM KOKURIKULUM
HORMAT- Ulasan : (nyatakan kaitan dengan aktiviti yang telah dijalankan)
MENGHORMATI
TANGGUNGJAWAB Tandatangan Guru Penasihat: Semakan Keberadaan Guru :
KEGEMBIRAAN
1. ………… 2. ………… …………..…………………
Disediakan oleh, 3. ………… 4. ………… Penyelaras
5. ………… 6. …………
…………..…………..
()

24

SMK USJ 8 BUKU LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM 2020

LAPORAN AKTIVITI PERJUMPAAN

BIL PERJUMPAAN : TEMPAT :
TARIKH
MASA : BIL. AHLI HADIR :

: JUMLAH AHLI :

GURU PENASIHAT :

TAJUK AKTIVITI :

AKTIVITI YANG DIJALANKAN :

KASIH-SAYANG PENERAPAN AMALAN SIVIK DALAM KOKURIKULUM
HORMAT- Ulasan : (nyatakan kaitan dengan aktiviti yang telah dijalankan)
MENGHORMATI
TANGGUNGJAWAB Tandatangan Guru Penasihat: Semakan Keberadaan Guru :
KEGEMBIRAAN
1. ………… 2. ………… …………..…………………
Disediakan oleh, 3. ………… 4. ………… Penyelaras
5. ………… 6. …………
…………..…………..
()

25

SMK USJ 8 BUKU LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM 2020

LAPORAN AKTIVITI PERJUMPAAN

BIL PERJUMPAAN : TEMPAT :
TARIKH
MASA : BIL. AHLI HADIR :

: JUMLAH AHLI :

GURU PENASIHAT :

TAJUK AKTIVITI :

AKTIVITI YANG DIJALANKAN :

KASIH-SAYANG PENERAPAN AMALAN SIVIK DALAM KOKURIKULUM
HORMAT- Ulasan : (nyatakan kaitan dengan aktiviti yang telah dijalankan)
MENGHORMATI
TANGGUNGJAWAB Tandatangan Guru Penasihat: Semakan Keberadaan Guru :
KEGEMBIRAAN
1. ………… 2. ………… …………..…………………
Disediakan oleh, 3. ………… 4. ………… Penyelaras
5. ………… 6. …………
…………..…………..
()

26

SMK USJ 8 BUKU LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM 2020

LAPORAN AKTIVITI PERJUMPAAN

BIL PERJUMPAAN : TEMPAT :
TARIKH
MASA : BIL. AHLI HADIR :

: JUMLAH AHLI :

GURU PENASIHAT :

TAJUK AKTIVITI :

AKTIVITI YANG DIJALANKAN :

KASIH-SAYANG PENERAPAN AMALAN SIVIK DALAM KOKURIKULUM
HORMAT- Ulasan : (nyatakan kaitan dengan aktiviti yang telah dijalankan)
MENGHORMATI
TANGGUNGJAWAB Tandatangan Guru Penasihat: Semakan Keberadaan Guru :
KEGEMBIRAAN
1. ………… 2. ………… …………..…………………
Disediakan oleh, 3. ………… 4. ………… Penyelaras
5. ………… 6. …………
…………..…………..
()

27

SMK USJ 8 BUKU LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM 2020

LAPORAN AKTIVITI PERJUMPAAN

BIL PERJUMPAAN : TEMPAT :
TARIKH
MASA : BIL. AHLI HADIR :

: JUMLAH AHLI :

GURU PENASIHAT :

TAJUK AKTIVITI :

AKTIVITI YANG DIJALANKAN :

KASIH-SAYANG PENERAPAN AMALAN SIVIK DALAM KOKURIKULUM
HORMAT- Ulasan : (nyatakan kaitan dengan aktiviti yang telah dijalankan)
MENGHORMATI
TANGGUNGJAWAB Tandatangan Guru Penasihat: Semakan Keberadaan Guru :
KEGEMBIRAAN
1. ………… 2. ………… …………..…………………
Disediakan oleh, 3. ………… 4. ………… Penyelaras
5. ………… 6. …………
…………..…………..
()

28

SMK USJ 8 BUKU LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM 2020

29

SMK USJ 8 BUKU LAPORAN AKTIVI

Bil Nama Ahli BORANG KEHADIRAN DAN PENI

123456
Tingkatan
Jantina

ILAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM ITI KOKURIKULUM
Tarikh
7 8 9 10 11 12 13 2020

30

14

Kehadiran(50%) Markah
Penglibatan(20%)
Pencapaian(20%)

Jawatan(10%)
JumlahMarkah
Gred Markah

SMK USJ 8 BUKU LAPORAN AKTIVI

Bil Nama Ahli BORANG KEHADIRAN DAN PENI

123456
Tingkatan
Jantina

ILAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM ITI KOKURIKULUM
Tarikh
7 8 9 10 11 12 13 2020

31

14

Kehadiran(50%) Markah
Penglibatan(20%)
Pencapaian(20%)

Jawatan(10%)
JumlahMarkah
Gred Markah

SMK USJ 8 BUKU LAPORAN AKTIVI

Bil Nama Ahli BORANG KEHADIRAN DAN PENI

123456
Tingkatan
Jantina

ILAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM ITI KOKURIKULUM
Tarikh
7 8 9 10 11 12 13 2020

32

14

Kehadiran(50%) Markah
Penglibatan(20%)
Pencapaian(20%)

Jawatan(10%)
JumlahMarkah
Gred Markah

SMK USJ 8 BUKU LAPORAN AKTIVI

Bil Nama Ahli BORANG KEHADIRAN DAN PENI

123456
Tingkatan
Jantina

ILAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM ITI KOKURIKULUM
Tarikh
7 8 9 10 11 12 13 2020

33

14

Kehadiran(50%) Markah
Penglibatan(20%)
Pencapaian(20%)

Jawatan(10%)
JumlahMarkah
Gred Markah

SMK USJ 8 BUKU LAPORAN AKTIVI

Bil Nama Ahli BORANG KEHADIRAN DAN PENI

123456
Tingkatan
Jantina

ILAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM ITI KOKURIKULUM
Tarikh
7 8 9 10 11 12 13 2020

34

14

Kehadiran(50%) Markah
Penglibatan(20%)
Pencapaian(20%)

Jawatan(10%)
JumlahMarkah
Gred Markah

SMK USJ 8 BUKU LAPORAN AKTIVI

Bil Nama Ahli BORANG KEHADIRAN DAN PENI

123456
Tingkatan
Jantina

ILAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM ITI KOKURIKULUM
Tarikh
7 8 9 10 11 12 13 2020

35

14

Kehadiran(50%) Markah
Penglibatan(20%)
Pencapaian(20%)

Jawatan(10%)
JumlahMarkah
Gred Markah

SMK USJ 8 BUKU LAPORAN AKTIVI

Bil Nama Ahli BORANG KEHADIRAN DAN PENI

123456
Tingkatan
Jantina

ILAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM ITI KOKURIKULUM
Tarikh
7 8 9 10 11 12 13 2020

36

14

Kehadiran(50%) Markah
Penglibatan(20%)
Pencapaian(20%)

Jawatan(10%)
JumlahMarkah
Gred Markah

SMK USJ 8 BUKU LAPORAN AKTIVI

Bil Nama Ahli BORANG KEHADIRAN DAN PENI

123456
Tingkatan
Jantina

ILAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM ITI KOKURIKULUM
Tarikh
7 8 9 10 11 12 13 2020

37

14

Kehadiran(50%) Markah
Penglibatan(20%)
Pencapaian(20%)

Jawatan(10%)
JumlahMarkah
Gred Markah

SMK USJ 8 BUKU LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM 2020

CONTOH
LAPORAN MENGIRINGI PASUKAN SEKOLAH

TAHUN 2020

1. Pertandingan / Kegiatan : Pertandingan Kaligrafi Peringkat Negeri Selangor
2. Anjuran : Jabatan Pelajaran Selangor
3. Tarikh / Hari : 7.3.2014/Jumaat (Lampirkan Jadual

4. Tempat Pertandingan)
5. Bilangan Pelajar : Kolej Universiti New Era, Kajang
6. Guru Yang Mengiringi : 5 Orang (lampirkan senarai nama & kelas)
: En. Too Chong Sin
7. Laporan / Pencapaian
Pn. Wong Kin Chin
: Kategori Menengah Atas:

1. Siah Jia Yii (5A)- Hadiah Baik
2. Siah Jai Vin (4A)-Hadiah Baik
Kategori Menengah Rendah:
1. Chow Khai Shian (3A) –Hadiah Kepujian

8. Kos / Perbelanjaan Aktiviti : RM105.00

9. Ulasan Penilaian Aktiviti yang : Aktiviti di atas dapat mencungkil bakat murid dan

dijalankan mengembangkan kemahiran dan kesenian Cina.

Disediakan oleh : Disahkan oleh :

………………………… ……………………………
(Tan Wei Ni) (Wong Kin Chin)
Setiausaha Guru Penasihat
Persatuan Bahasa Cina Persatuan Bahasa Cina

38

SMK USJ 8 BUKU LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM 2020

JADUAL INTERAKSI UNIT KOKURIKULUM 2020

Tarikh JADUAL INTERAKSI BADAN BERUNIFORM 2020
SESI PAGI & SESI PETANG

Hari Aktiviti

7-Jan-20 SELASA Pendaftaran Unit Kokurikulum*

10-Jan-20 JUMAAT Larian U8*

14-Jan-20 SELASA Mesyuarat Agung Badan Beruniform*

29-Jan-20 RABU Interaksi Badan Beruniform (1)
5-Feb-20 RABU
Interaksi Badan Beruniform (2)
Latihan Rumah Sukan (3)

12-Feb-20 RABU Interaksi Badan Beruniform (3)
19-Feb-20 RABU
26-Feb-20 RABU Interaksi Badan Beruniform (4)
Latihan Perbarisan (3)

Interaksi Badan Beruniform (5)

28-Feb-20 JUMAAT KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN*

11-Mar-20 RABU Interaksi Badan Beruniform (6)

25-Mar-20 RABU Interaksi Badan Beruniform (7)

27-Mar-20 JUMAAT Perkhemahan Badan Beruniform

28-Mar-20 SABTU Perkhemahan Badan Beruniform

1-Apr-20 RABU Interaksi Badan Beruniform (8)

24-Jul-20 JUMAAT Liga Sukan dan Kokurikulum*
16-Oct-20 JUMAAT
Majlis Apresiasi Kokurikulum & Sambutan
Bulan Sukan Negara*

39

SMK USJ 8 BUKU LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM 2020

JADUAL INTERAKSI KELAB DAN PERSATUAN 2020
SESI PAGI & SESI PETANG

Tarikh Hari Aktiviti

7-Jan-20 SELASA Pendaftaran Unit Kokurikulum *

10-Jan-20 JUMAAT Larian U8*

15-Jan-20 RABU Mesyuarat Agung Kelab dan Persatuan*

4-Feb-20 SELASA Interaksi Kelab dan Persatuan (1)

18-Feb-20 SELASA Interaksi Kelab dan Persatuan (2)

28-Feb-20 JUMAAT KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN*

10-Mar-20 SELASA Interaksi Kelab dan Persatuan (3)

31-Mar-20 SELASA Interaksi Kelab dan Persatuan (4)

8-Apr-20 RABU Interaksi Kelab dan Persatuan (5)

15-Apr-20 RABU Interaksi Kelab dan Persatuan (6)

10-Jun-20 RABU Interaksi Kelab dan Persatuan (7)

17-Jun-20 RABU Interaksi Kelab dan Persatuan (8)

24-Jul-20 JUMAAT Liga Sukan dan Kokurikulum*
16-Oct-20 JUMAAT
Majlis Apresiasi Kokurikulum & Sambutan
Bulan Sukan Negara*

40

SMK USJ 8 BUKU LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM 2020

Tarikh JADUAL INTERAKSI SUKAN & PERMAINAN 2020
SESI PAGI & SESI PETANG

Hari Aktiviti

7-Jan-20 SELASA Pendaftaran Unit Kokurikulum*

10-Jan-20 JUMAAT Larian U8*

16-Jan-20 KHAMIS Mesyuarat Agung Sukan dan Permainan*

28-Jan-20 SELASA Interaksi Sukan dan Permainan (1)

11-Feb-20 SELASA Interaksi Sukan dan Permainan (2)

25-Feb-20 SELASA Interaksi Sukan dan Permainan (3)

28-Feb-20 JUMAAT KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN*

24-Mar-20 SELASA Interaksi Sukan dan Permainan (4)

7-Apr-20 SELASA Interaksi Sukan dan Permainan (5)

14-Apr-20 SELASA Interaksi Sukan dan Permainan (6)

9-Jun-20 SELASA Interaksi Sukan dan Permainan (7)

16-Jun-20 SELASA Interaksi Sukan dan Permainan (8)

24-Jul-20 JUMAAT Liga Sukan dan Kokurikulum*
16-Oct-20 JUMAAT
Majlis Apresiasi Kokurikulum & Sambutan
Bulan Sukan Negara*

41

SMK USJ 8 BUKU LAPORAN AKTIVITI KOKURIKULUM 2020

TAKWIM TAHUNAN AKTIVITI KOKURIKULUM 2020 42

Tarikh Hari Aktiviti

1-Jan-20 RABU CUTI TAHUN BARU

7-Jan-20 SELASA Pendaftaran Unit Kokurikulum

8-Jan-20 RABU Mesyuarat Agung Rumah Sukan

9-Jan-20 KHAMIS Larian Percubaan

10-Jan-20 JUMAAT Larian U8

14-Jan-20 SELASA Mesyuarat Agung Badan Beruniform

15-Jan-20 RABU Mesyuarat Agung Kelab dan Persatuan

16-Jan-20 KHAMIS Mesyuarat Agung Sukan dan Permainan

21-Jan-20 SELASA Latihan Rumah Sukan (1)

22-Jan-20 RABU Latihan Rumah Sukan (2)

23-Jan-20 KHAMIS CUTI TAHUN BARU CINA
27-Jan-20 ISNIN

28-Jan-20 SELASA Interaksi Sukan dan Permainan (1)

29-Jan-20 RABU Interaksi Badan Beruniform (1)

4-Feb-20 SELASA Interaksi Kelab dan Persatuan (1)

5-Feb-20 RABU Interaksi Badan Beruniform (2)
Latihan Rumah Sukan (3)

6-Feb-20 KHAMIS Latihan Rumah Sukan (4)

10-Feb-20 ISNIN Acara Padang (1)

11-Feb-20 SELASA Acara Padang (2)
12-Feb-20 RABU Interaksi Sukan dan Permainan (2)

Acara Padang (3)
Interaksi Badan Beruniform (3)

13-Feb-20 KHAMIS Acara Padang (4)

14-Feb-20 JUMAAT Acara Padang (5)

17-Feb-20 ISNIN Latihan Perbarisan (1)

18-Feb-20 SELASA Interaksi Kelab dan Persatuan (2)
19-Feb-20 RABU Latihan Perbarisan (2)
20-Feb-20 KHAMIS
Interaksi Badan Beruniform (4)
Latihan Perbarisan (3)

Mesyuarat Kokurikulum (2)
Latihan Perbarisan (4)

21-Feb-20 JUMAAT Latihan Perbarisan (5)

24-Feb-20 ISNIN Persiapan Akhir Kejohanan Olahraga Tahunan

25-Feb-20 SELASA Interaksi Sukan dan Permainan (3)
26-Feb-20 RABU Persiapan Akhir Kejohanan Olahraga Tahunan

Interaksi Badan Beruniform (5)
Persiapan Akhir Kejohanan Olahraga Tahunan

27-Feb-20 KHAMIS Persiapan Akhir Kejohanan Olahraga Tahunan

28-Feb-20 JUMAAT KEJOHANAN OLAHRAGA TAHUNAN

3-6 Mac 2020 UJIAN 1

10-Mar-20 SELASA Interaksi Kelab dan Persatuan (3)

11-Mar-20 RABU Interaksi Badan Beruniform (6)

16-Mar-20 ISNIN CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1
20-Mar-20 JUMAAT

24-Mar-20 SELASA Interaksi Sukan dan Permainan (4)

25-Mar-20 RABU Interaksi Badan Beruniform (7)

27-Mar-20 JUMAAT Perkhemahan Badan Beruniform

28-Mar-20 SABTU Perkhemahan Badan Beruniform

31-Mar-20 SELASA Interaksi Kelab dan Persatuan (4)

1-Apr-20 RABU Interaksi Badan Beruniform (8)

7-Apr-20 SELASA Interaksi Sukan dan Permainan (5)

8-Apr-20 RABU Interaksi Kelab dan Persatuan (5)

14-Apr-20 SELASA Interaksi Sukan dan Permainan (6)

15-Apr-20 RABU Interaksi Kelab dan Persatuan (6)

20 Apr - 8 May 2020 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

1-May-20 JUMAAT HARI PEKERJA

7-May-20 KHAMIS HARI WESAK


Click to View FlipBook Version