The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by De Bel, 2019-04-23 02:33:20

De Bel maart 2019

maart-2019

Kopy voor de volgende Bel Weet U een bedrijf of winkel
graag vóór 20 Mei 2019 die in de Bel een
aan de redactie:
Dijkmanstraat 4 advertentie zou willen
4872 XT Etten-Leur. plaatsen ???
Telf. 076-5020877.
Email: [email protected] Vraag eens rond en laat
het de redactie weten.
Belangrijke Data 2019
Voorjaarsvergadering 23 maart

-------------------------------------------------------------------------------------

Prijzen voor advertenties.

Leden Niet leden.

A5 € 45,00 € 55,00

A5(gedeelde) € 25,00 € 35,00

kleine advert. € 15.00 € 25,00

Weet U een bedrijf of winkel Regelmatig wordt er iets nieuw op de
die in de Bel een site gezet, dit wordt kenbaar gemaakt
door de tekstbalk die over het scherm
advertentie zou willen
plaatsen ??? loopt, komt U ook eens kijken????

Vraag eens rond en laat http://regio- 23.fa ka mat i.nl/
het de redactie weten. Schrijft U ook iets in ons gastenboek????
Htt p://regio -23.fakama ti.nl/p hpgb /i ndex.p hp
Zodat ik ook kan zien dat je er weleens komt
Kijken

De Bel verschijnt 4x per jaar: maart.
Juni
september
december

Opgeven voor de opentuindagen:

Voor volgende Fuchsiana bij Els Visser 0765013727
of Miep v/d Broek 0165535639 (Zo spoedig mogelijk)

Van de voorzitter. Foto’s Nieuwjaarsbijeenkomst.
Het jaar is alweer een paar maanden oud.
We hebben een goede nieuwjaarsreceptie
gehad. Een goed koud en warm buffet en
een goede zanger. Het was een geslaagde dag.
Het is winter, vorst hebben we niet veel gehad,
maar wel regen. Misschien dat het grondwaterpeil
weer wat terugkomt.
Maar nu zien we uit naar de lente.
Zodat we weer met de planten aan de slag kunnen,
die staan er weer goed bij en kunnen onze tuin
weer op orde brengen.
Verder zie ik jullie terug op
23 Maart om 14.00 op onze voorjaarsvergadering .
Jos Verwijmeren.

--------------------------------------------------------

Dag beste fuchsia vrienden
Ik wil even stilstaan bij het overlijden van de
heer Wisse. Wij wensen mevr Wisse en famile veel
sterkte met het Verlies van Ad
De winter is voor bij de lente is in aantocht
De planten kunnen weer uit de winterslaap en hopen
dat ze niet te Veel hebben geleden van de winter en
dat ze snel mogen gaan schieten. Zelf heb ik ze van
de week ook te voor schijn gehaald. En maar zien wat
het wordt. Er staan al veel kuip planten in knop
Ik hoop jullie allemaal te zien op de voorjaars-
vergadering. Daar kun je ideeen naar voren brengen
en je stem laten horen
Ik wens je een goed fuchsia jaar toe
Groetjes Wim van Gelder

Bl adz. 1.

--------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------

Wij wensen alle mensen die ziek zijn of iemand
speciaals hebben verloren sterkte toe.

-----------------------------------------------------------------------------

Foto’s Nieuwjaarsbijeenkomst.

Pag.7

Uitnodiging Voorjaarsvergadering. Pag. 6

Hierbij nodigen wij U uit tot het bijwonen van de voorjaars-
vergadering op Zaterdag 23 maart 2019
De vergadering wordt gehouden in het Gemeenschapshuis
Liesbosch. Liesstraat 4 4839 GT Breda.
Opgeven bij Miep v/d Broek, per post of telefoon, uiterlijk
voor 20-03-2015. Zaal open: 13.30 uur,
Vergadering 14.00 uur,
Ook wordt er een wedstrijdplant uitgedeeld, bij niet afmelden
geen wedstrijdplant. U betaalt €3,. Voor de plantjes, bij
inleveren bij de themadag krijgt U dit bedrag terug.
U kunt ook nog bij Els Visser opentuindagen doorgeven
voor plaatsing in de Fuchsiana.

A-g-e--n--d--a---V--o--o--r-j-a--a-r--s--v-e--r-g--a--d--e--r-i-n--g--.------------
.1 Opening
2 Mededelingen
3 Binnengekomen stukken
4 Jaarverslag
5 Financieel verslag
6 Verslag kascontrole commissie
7 Goedkeuring financieel verslag
8 Benoeming reservelid kascontrole commissie
9 Herkiezing Els Visser en Jeanne de Vet
10 Jubilaris v. Dongen 25 jaar.
11 Themadag en Barbeque
12 N.K.v.F
13 Rondvraag
14 Sluiting

--------------------------------------------------------

Opentuindagen 2019
Opgeven bij Els bij de voorjaarsvergadering.

Pag. 2.

Nuttige Adr.e.ssen
Bestuur:

GRAFISCH CENTRUMJos Verwijmeren voorzitter
Vliet 29

076-5412419 4841 SB Prinsenbeek
ETTEN-LEURemailadres: [email protected]

Els Visser secretaris Kraanvogel 8
4872 SB Etten-Leur.
Tel. O76 5013727

Emailadres: [email protected]

Jeanne de Vet penningmeester Rembrandtlaan 4
Tel. 0161 224140 5121 WL Rijen.
Emailadres: [email protected]

Annie Kools. Redactie Dijkmanstraat 4
4872 XT Etten- Leur.
Tel. 076 5020877

Emailadres: [email protected]

Miep v.d. Broek. Redactie Wouwseweg 109
0165-535639 4703 BP Roosendaal
emailadres: [email protected]

Dhr. WA.v.Gelder Valkenierslaan51
076-5610045 4834 CA Breda
emailadres: [email protected]

Contactadressen:

Gerard Stals Burg. Camiel Leijnlaan 23
Tel. 0032 93457048 9060 Zelzate (Belgie).

-----------------------------------------------------------------

Bezoek ook onze website:
http://regio-23.fakamati.nl
en laat een berichtje in het
gastenboek achter.

UR


Click to View FlipBook Version