The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by raghad.moustafa28, 2019-05-01 14:16:47

مجلة منا والينا

2018-2019 杀̮1杀礼1ް 璨࿕薆 獨࿕ް sH1ް

沈杀璨1ް 璨H獨1ް ‸ s薆

杀̮擘 杀‰

箐 ϧ Ύ || ㌳䁖 Ro R Rϧ ㌳䁖 ㌳ 皈 晦䁑

箐 擘埼 埼⩗渠擘 杀̮擘 杀‰ ‰ ̮䁠埼䠀‰

ria獨 䲨沈 杀 ࿕࿕ް ް࿕䵈 璨H 杀 ް
ް ࿕ް 璨Ċ ࿕ ri礼1 杀࿕ 1ް H䵈杀沈 杀nj1
杀獨Ċ࿕ް 厈
̮璨 礼1ް i薆 s Ċ
罈࿕肈1ް 璨 Dž獨 杀H1ް 礼1ް ‸ް Ċ ̮䵈
sH1ް nj 杀 薆
䵈࿕獨 杀 r nj Dž 杀 䵈 獨1ް ް ๰薆 s 杀肈DžĊ 1 ǁ杀璨
Dream it, do it 肈1 䍈࿕ް 1杀H肈1ް
ᦙ杀肈䲨1ް Dž r࿕ Social media
Ǐ‸Ɲް 璨Ċ ‸ 獨1ް 肈࿕ 1ް
๰薆 Destroying natural habitats Ċ࿕礼 1ް 肈H1ް

杀 ࿕銨ް sri薆 1 杀njr̮礼Dž Ƈ nj1ް 肈璨H1ް ࿕杀࿕ĊƝް
DIY 杀堂薆獨
肈1ǁ肈1ް ް࿕肈1ް 薆 薆杀H 1ް ࿕ް
r堂䲨 1ް 璨 ‸ i沈獨
肈Ċ࿕ް sr璨nj 1ް 杀 ް H獨 杀࿕Ċ

i 䍈獨

i䵈 薆 rH

肈璨H薆 䲨r 䵈

‸ s肈1ް ް ް a獨 r Dž ࿕ 1 r sDž
࿕ ri礼1 s̮Ċ ǏĊ 獨杀 璨Ċ ް࿕䵈
ް
iH Dž杀 杀肈‸
sr 1ް rir䵈 肈璨H肈1ް srH‸ 杀肈‸
i礼 薆 sH ƞr肈 肈1ް ̮1杀礼1ް
‸杀 杀

s 㤵 埼罈

䵈 1 杀 1 r 杀 1ް ࿕r1ް 1䖟 ࿕ 䵈 杀 1࿕杀薆

杀 nj璨HDž snj ࿕r1ް 杀薆 杀 肈1 肈 䵈 H薆 杀 獨 H䵈

杀肈璨࿕ s ࿕Dž 銨 ࿕ 杀i䵈 s 䵈 銨 杀 䵈 s1

࿕ 獨 薆 r s Ċ杀獨薆 1ް 杀䵈 Ċ杀獨薆 Dž

獨 杀 ࿕璨 薆杀Ċ Dž ‸ Ċ杀獨薆獨 ‸ s肈1ް

1䖟 杀 薆 s ް獨 1 ް䖟Ǐ薆 杀肈 ް 璨H 杀 ࿕ 杀䵈 杀H

̮ ࿕ r ࿕ 獨 獨 ࿕ 1 ࿕璨䵈 1ް 䖟Ǐ肈1ް

Ċ ̮HDž sr 杀 ̮ ࿕ ࿕1 Dž 1 杀 H薆 ࿕䖟 1 r

杀 r 杀 ‸ 1ް ࿕i沈 Ċ Dž杀肈璨H薆 Ċ ‸ ް䖟杀薆 Ċ獨 璨肈࿕ ްs 杀 ri 璨 1 杀 ̮ s薆

杀 ࿕‸ 杀 r 獨 杀 䲨罈獨 杀 r璨Ċ 杀 璨 杀肈1杀厈 1ް ް Ċ 杀 ࿕1ް獨 䲨1ް 䵈杀H薆 肈‸ 杀 肈 獨 杀 肈璨HDž獨

沈杀 肈1ް 璨Ċ ࿕ ‸ ްsH獨 璨堂i 杀 ࿕r1ް 杀 䵈 ࿕ ࿕ 獨 獨 ࿕ 杀 肈堂 1ް 厈࿕肈1ް 杀肈 ް

璨H࿕ ‸ 杀̮1杀礼1ް 銨Ƈ a 䵈 璨iDž 璨H࿕ ‸ 杀 ް࿕ 銨 杀 ̮沈杀 肈 璨堂 獨 ‸ 杀 H薆 肈

1杀H1ް r1 杀 杀 ࿕ 璨Ċ 杀r1杀Ċ H ‸獨 罈 ࿕ް 獨 璨Ċ 杀 薆 杀薆 璨H獨1ް ‸ް s璨璨 ‸ Dž杀 ̮ 璨iDž

璨H獨1ް ‸ s薆 杀࿕ a 杀 䵈 璨肈࿕

2Ơ H s1ް -

r罈a ̮ ,擘 杀擘埼

杀̮1杀厈 ̮H 璨Ċ 杀 獨 ް 1 杀 r肈 Dž獨 杀 ࿕礼 1 杀 1ް ް 獨 薆 肈HDž ް 䲨 杀䵈 ‸ s薆 1 Ǐ
s ࿕ ri礼1 䖟杀 ‸࿕ް ‸ s肈1ް s肈 杀 rnj 1ް獨 i璨1ް 杀 1ް ް 璨Ċ ࿕堂1ް r璨 杀 肈 ‸ s肈1ް

杀nj璨1ް 1䖟 獨 杀薆 r1 銨 杀 1ް 薆 r๰ 1ް 璨Ċ 杀 獨 杀

njnj snj1獨 r1杀Ċ 䵈杀 薆 璨H獨1ް ‸ s肈1 璨H䵈 杀 璨࿕ 杀肈࿕- ‸杀 杀厈杀̮Dž ް 杀肈璨 1ް ๰࿕ s̮䵈 杀 rĊ ްs -
ް ࿕ 獨薆 獨 1獨 杀 rH 獨 ࿕࿕1ް獨 杀肈 Ċ銨ް 杀 杀࿕䵈 ް Ɲް 杀̮Ċ 杀࿕ 1ް 肈璨࿕ 獨 璨H獨1ް

Ċ 杀 r䍈s 杀࿕肈1ް 璨Ċ ް r๰࿕ Dž 杀䲨 杀䵈 Ǐ肈Ċ 礼HDž 䲨 杀 1ް
杀 r 杀肈 杀 H薆杀 薆
杀 i肈 䲨 杀䵈 ‸ s薆 H࿕Dž ް s ࿕ 銨 䵈 罈獨 s ްs̮1ް
獨 肈 肈1ް H 杀 肈1ް 獨 sr࿕1ް 杀 杀࿕䵈Ɲ 薆 獨 杀 1 ް Ɲް 1獨 杀 杀࿕䵈 ް Ɲް 䲨r䲨沈 杀̮Ċ 杀 䵈 sr࿕杀 1杀
Dž 獨 r礼璨 1杀 s̮Dž nj璨 薆 ް ࿕礼 1ް 獨 rrnj 1ް 獨 ̮‸杀䲨肈1ް r1獨 杀 ࿕ 杀 䵈獨 杀 1杀肈Ċ 杀࿕䵈 s薆 璨Ċ 杀
杀 ̮ 䵈 sĊ ࿕r 杀 i肈 ް Ɲް 肈HDž 肈 銨 1䖟 薆獨 ࿕礼 1杀 H1ް
̮璨礼1ް r 杀肈 ‸ s肈1ް 肈HDž 1ް ް࿕ 1ް r肈࿕1 rH薆 ࿕1

r璨 薆 杀 1 ࿕䖟 䵈 杀肈 -
nj s肈 HDž銨 䲨 杀 1ް ‸ s肈1ް
1ް ް࿕ 1ް r肈 璨Ċ ް Ɲް 璨Ċ
ް࿕ 1ް 肈罈 薆獨 杀 r 肈HDž
࿕ 薆 ̮ r肈璨H肈1ް 杀 肈 獨
璨H薆 Dž r࿕獨 杀 1ް 璨H肈1ް

ްsH 獨 ࿕r1ް

璨肈Ċ ̮ H 1ް ࿕ 杀 1ް 璨H肈1ް
r䍈 Dž ࿕礼璨 璨H肈1ް H獨 1 1杀‸
銨 ‸ s肈1杀 杀 璨H薆 ࿕ 1杀‸

杀薆࿕璨H肈1ް 杀礼Ċ 璨Ċ nj njDž
獨 1杀礼1ް 杀薆࿕璨H薆 nj沈獨 Ċ杀iDž 璨Ċ

璨̮ nj1杀 銨 薆s Dž 薆࿕ް ް 杀 r璨Ċ
ް 獨 杀 r r璨H 1ް 堂 1 獨 1ް

獨 ᦙ ްs肈1ް r肈 s薆 璨Ċ s
r肈璨H肈1ް

䵈獨 ̮璨礼1ް 薆 璨薆杀HDž 獨 䵈ްsr肈1ް 䵈杀࿕1ް 1 nj 䵈 杀 rĊ s1 薆࿕ i薆 獨 杀࿕ 1ް Ċ 杀 䍈s䲨Dž sH -
獨 r䵈ް࿕nj璨1 i1杀璨薆 ̮1杀厈 s罈 杀 r薆࿕njDž 1ް ް ް Ɲް 杀薆獨 杀̮1杀礼1ް ࿕璨‸ rrnjDž r1Ƈ Ċ
1䖟 璨Ċ 杀i ࿕薆 ࿕䖟ް

䲨䵈 獨 杀̮1杀礼1ް 獨杀 獨 r肈璨H肈1ް 薆 杀 杀̮ Ċް r1 ް 獨 䲨r䲨 1ް nj 礼1ް s s䲨 1 ް࿕࿕1ް 杀 H罈獨 1ް r䵈ް࿕nj1ް 杀
ް Hi䵈 杀 1 獨 杀 r s 1ް 薆獨 ii璨薆 nj 礼 1獨 䲨 Ǐ1ް ް ް ̮ 䵈 䲨 䲨 Ǐ1ް 獨s 肈罈 ࿕ 䵈 獨杀䲨䵈

r 1ް ࿕nj s罈 杀礼a࿕ް 獨杀 1ް 杀 肈 銨 䲨 杀 rH ࿕nj 璨Ċ ̮1杀礼1ް sH Dž 1 杀肈1杀厈
獨s ࿕璨 1ް 䲨 銨 ް ް ̮ Dž 獨 H nj薆 杀̮‸ 獨s 杀r 1ް 杀 杀䲨Dž ‸ s肈1ް 杀r 1ް 杀 1䖟 璨๰薆 薆獨

1杀̮薆

ް 杀 䍈 杀 Ċ 杀 1ް 杀 肈 銨 1ް 䵈ް࿕࿕1ް s - 獨 Ǐ礼1ް 杀肈 Ċް 杀薆-
獨 杀 r 杀薆 ‸ s肈1ް 杀 ࿕njDž 1ް 礼獨䵈࿕ް 杀nj璨1ް
獨 r沈࿕ 璨1ް ᦙ獨 s1ް 璨Ċ ‸杀‸
Ǐ礼1ް ࿕璨‸ 璨Ċ ް r䍈 Dž 杀 1 r DžDž
r璨肈H1ް s 礼a ̮ H

1ް s 1ް 獨 䍈࿕ް Ċ ްǁ 1ް ࿕ ࿕nj䵈 肈Ċ 薆 杀䵈 璨 獨肈1ް ̮‸ ࿕ 薆 r肈r璨H 1ް

ƞ ƞHDž 獨 杀r࿕࿕璨 1ް H ƞ ƞH 1 ࿕ ࿕薆 r‸ s肈1ް 杀nj䲨1ް ǁDž 杀 ǏĊ 肈 r࿕ 獨

H 杀࿕Dž 獨1ް 獨 ް࿕肈1ް H r肈 Dž 獨 䲨r䲨 1ް r 杀i肈1ް r‸杀‸࿕ް r璨H 1ް 䵈sDž 杀̮‸ s
杀肈࿕ Dž 杀 薆 獨 杀̮1杀礼1ް nj䍈 nj沈 獨 杀r䵈杀 薆Ɲް r肈 1 銨杀࿕肈1ް
Ǐ礼1ް H࿕Dž 杀 銨ް 獨 肈 ࿕肈1ް 杀 1 r 杀璨1ް ް 杀 ƞ1ް 杀 Ƈ ̮࿕ r沈࿕ 璨1ް ᦙ獨 s1ް
ް 璨䵈銨ް 璨Ċ 杀̮1杀礼1ް ࿕獨Dž 獨 s1 ࿕ Dž 1ް H 1ް r肈 獨 杀 H 薆 杀 1 ‸ s肈1ް 璨 薆 r璨H 1ް
杀H1ް r 薆 Ċ࿕ 肈1ް ‸ s肈1ް 杀 薆snjDž 1ް ƞ ް࿕䲨1ް 礼獨䵈࿕ް 璨Dž ᦙ獨 s1ް 杀 r 璨Dž 杀 r沈࿕ a 獨
๰薆 獨 獨s ࿕ 䲨䵈 杀薆 ࿕ 璨Ċ 杀 ̮1杀厈 䵈 䲨 ࿕ H肈1ް 獨 肈r snj 1ް ࿕ 璨H肈1ް r沈࿕ 璨1ް
ƞr肈 肈1ް ̮1杀礼璨1 ƞ 杀 s ࿕ Ǐ๰肈 杀̮1杀礼1ް 杀 薆 璨H sr 䵈 r r沈࿕ 璨1ް ᦙ獨 s1杀 i 1
sr࿕ 1杀 獨 礼獨䵈࿕ް r࿕ 杀獨肈1ް 獨 杀厈杀̮堂䵈ް 沈 ๰࿕ 獨 杀r࿕࿕璨‸ Dž䵈 ް r̮࿕ 杀 r 璨H肈1ް Dž ࿕
r ࿕ ࿕肈1ް 獨 ‸ް s1ް r ࿕i 肈1ް 䲨1ް 礼HDž ް ̮薆 s ࿕Dž銨 獨 肈 ࿕肈1ް
ᦙ獨 s璨1 獨ƞ 1ް 獨 Ǐa 䵈s 璨1 璨H肈璨1
ᦙ獨 s1ް 杀罈 杀肈࿕ r沈࿕ 璨1ް
Ċ 獨 ‸ s肈1ް Dž杀̮1杀礼1 杀 r ࿕Dž ra 肈璨࿕- 薆 s̮Dž nj璨 薆 nj璨 r沈࿕ 璨1ް
nj1ް ̮nj 肈1ް ‸ s肈璨1 Dž杀r 薆 Dž 獨 ᦙ獨 s1ް a࿕ Ǐ礼1ް ްsH ‸ް

ް࿕H ࿕Hr礼 䵈 獨 Džް snj ް࿕ 薆ǁ 杀̮1杀礼1ް 璨Ċ ࿕ Dž杀薆࿕璨H肈1 r肈璨H肈1ް ࿕䲨
璨 1ް H 1ް 薆 Ǐ礼1ް Ǐ ‸ް
s1 Dž杀 ࿕肈厈 r肈 Dž ްs 罈獨 杀肈 ް r璨Ċ 獨 r䲨 肈1ް r 杀i肈1ް ࿕ r堂nj1ް 璨Dž 璨Ċ
肈‸杀䲨1ް ް࿕肈1ް 獨 杀薆࿕࿕ް 獨 銨 DžDž銨 ް s 獨 杀 杀厈 ࿕ 獨 厈࿕璨 薆 杀 s1 r‸杀‸࿕ް
薆Ǐ࿕ 䵈 獨 ̮nj 肈1ް 杀 ް࿕䲨̮ r1 獨1ް ް 杀肈 Ɲް 銨獨 杀 䲨r䲨 Dž
r๰ 1ް 杀 薆杀薆 ް࿕杀薆 1 獨 Ǐ ࿕厈 杀nj 厈 杀‸ 杀 ‸ s薆 ࿕nj
杀 ްs 1࿕ 杀薆 杀 1杀‸ 獨

r ࿕Dž獨 H薆 肈肈1ް ࿕1ް ް 杀堂nj 杀 1 杀肈 1ް 璨Ċ 獨䵈 r獨1ް 杀nj璨1ް ް 杀䵈 獨
r肈๰1ް 獨 薆 杀 1

i礼 薆 sH 璨nj

罈,擘埼 罈s ‰ 箐杀

璨 ࿕礼1ް ‸ް s1ް ް࿕ ‸ sH 礼1ް i薆 s Ċ
rH薆杀࿕1ް 杀 璨 1ް 杀 s Ċ
rH薆杀࿕1ް 杀 璨 1ް 杀 1 杀Dž 薆 s r 1 1 ̮nj 肈1ް 薆 ࿕璨1ް H r䲨1ް H 杀 Dž
薆杀 璨薆 杀 Dž杀Ċ iDž獨
๰ s 杀 䍈 杀 Dž 銨 ࿕ 1ް ࿕薆࿕ް 薆 ࿕ 1ް 杀 ̮ 獨 r 1ް 杀 䲨罈獨 杀 杀 肈‸ s ࿕ 䵈 薆 䵈
杀 璨 1ް 薆 r̮࿕ sĊ ࿕ ࿕ 璨 ࿕ ࿕䵈杀๰1ް 璨 肈1ް 杀̮1杀厈 薆
杀肈Ċ࿕ް獨 肈1ް 1杀Ċ ǁ i1ް 薆 s sH1ް 1 ࿕njDž獨 sr 䵈杀 薆 䲨Dž 1ް
࿕獨 薆 杀 璨Dž 獨 ‸s 1ް 獨 礼1ް H薆杀࿕1ް 杀䍈 薆 r๰࿕ s1 s࿕Dž
1杀礼̮1ް s ްƞDž獨 杀 杀̮ s1 ްs Ɲް 璨 杀̮̮‸ ࿕ Dž s 厈࿕璨 薆 獨 r璨 杀i璨1
薆 䲨薆 杀 ̮ H䵈 1ް 杀 璨 1ް
杀 䵈Ɲް 䲨 nj璨H 薆 杀 璨Dž 銨獨
璨Ċ snj璨1 Dž Ǐ薆 ࿕ ̮礼1杀 肈璨Ċ ࿕ Dž 1 杀 䲨Dž 杀࿕肈1ް ް asDž 1ް 杀 璨 1ް ࿕*
獨 ࿕ 1ް Ǐ 薆ް i䵈 ࿕1ް ‸ް 獨 肈Ċ獨 r1࿕肈 Dž䵈 獨䖟 杀 ‸銨ް 獨 r璨䲨 1ް
䵈࿕ Dž ࿕ ް 1 ᦙ杀 1杀 r̮࿕ 杀 Džް 璨Ċ 杀 r r䵈࿕ ‸ 杀 璨 1ް 璨H 杀肈࿕ ࿕ ࿕ް䖟
杀礼H1ް r̮࿕ ̮H s1 ࿕ Dž 獨 ࿕̮沈 a ް 薆 厈杀H 肈1ް ࿕ 1ް 薆
杀r ࿕1࿕ 1ް獨 ‸s 1ް 杀 璨Dž 杀r䵈杀䍈
杀 ƞri1ް 獨 杀r罈杀 1杀࿕ r肈璨H1ް ް࿕肈1ް 薆 Ċ࿕肈࿕薆 r1杀Ċ ް s 1 杀 䲨Dž 杀 璨 1ް ࿕
杀r璨肈H1ް 杀Hr ‸ް 薆 肈 肈璨Ċ 䲨 H 肈 Dž 獨 ްsr 肈 iDž ࿕ nj nj̮礼Dž i 銨
1杀࿕薆 杀 r‸ s ‸ 1ް snjH肈1ް
杀 杀薆 獨 杀堂薆 ࿕̮䲨 銨 肈薆 ࿕ ࿕1ް 獨 s ࿕1ް 薆 r๰ 1ް 杀 䲨Dž ‸s 1ް
䵈࿕ Dž r璨Ċ 䵈 H 銨 ް 1 杀 杀r a杀 䲨 䵈 Ǐ ̮‸杀䲨1ް 1 ް 獨 r̮ 1ް ްs璨࿕肈1ް 獨 ࿕‸杀䲨1ް
䲨 杀䵈 r‸ް ࿕Dž 罈࿕a 薆 肈 Dž ࿕ nj 肈H1杀 r璨Ċ 䲨࿕ Dž ࿕ nj̮Ċ

Ċ 䲨罈ް獨 ࿕璨H1杀 nj璨H 薆 杀 璨Dž 杀๰1杀䍈
r礼H 杀肈薆 ࿕䵈杀๰1ް ‸ް 杀 䍈 杀 薆 ް ƞ ‸ 獨 ̮‸ 銨杀࿕肈1ް ࿕• *
ްs ࿕璨礼薆 杀 ‸銨ް 獨 r璨䲨 1ް 璨Ċ snj1ް ,, ๰࿕ 獨 ๰࿕ rnj肈H ‸ H薆杀࿕1ް 1 杀 ް࿕ 䲨薆
1ް 杀࿕肈1ް 杀nj ̮䲨Dž ࿕ް 獨 Dž Ǐ肈1ް r๰࿕ 獨 s̮1ް H ‸ 䵈࿕ Dž r璨Ċ njr s1ް ࿕璨H1ް
1 ‸ 獨 璨肈1杀 H獨Dž 銨 ࿕ 杀 璨Dž

rĊ杀肈 Ɲް獨 r䵈杀 䵈Ɲް ࿕璨H1杀 nj璨H 薆 杀 璨Dž 杀H ް
̮‸杀 1ް 杀࿕肈1ް ް ް獨s 1ް 1ް H1杀礼肈1ް r̮䲨Dž ࿕ ް䖟
杀 杀nj1Ɲް 杀 薆 獨 a ް 薆 沈ް࿕ 1ް r̮࿕ s 獨 ް nj1杀 杀i 杀 䲨Dž r䵈杀 䵈Ɲް ࿕璨H1ް
杀 r 䲨࿕ Dž ࿕ 杀 r nj Dž 獨 杀 r肈 iDž r璨Ċ nj 獨 杀 Dž ‸銨ް 獨 i䲨璨1 ް࿕薆 杀 䵈 DžDž
ް Ɲް獨 r1杀肈1ް ࿕璨H1杀 nj璨H 薆 杀 璨Dž 杀 薆杀a
獨 杀r罈杀 1ް ࿕i 薆 䵈࿕ Dž ƞ璨 1ް 杀 銨ް 璨Ċ ࿕ 獨sDž 杀 璨࿕ 杀 璨 1ް
杀 r 肈H1ް ࿕ r̮ ࿕ް 杀 璨1ް 杀 Ɲ 杀 䲨Dž 杀 璨 1ް 杀肈࿕ s1ް 獨 r璨䲨 1ް r 璨肈Dž
r̮ ࿕ް 獨s1ް 薆 ࿕ 杀薆 ް r๰࿕
獨 a ް 薆 沈ް࿕ 1ް 杀 薆 s1 獨 Ḫ礼 rĊ杀肈 ް 䵈࿕ Dž s 銨 璨 1ް ް 䲨࿕ Dž ࿕ 獨
ǏĊƝް 杀‸獨 H 杀 薆 ̮Ċ 杀 銨ް 1杀Ċ s s ࿕ 杀薆 ࿕ 璨Ċ ް Ǐ厈ް 璨Ċ 獨 Ċs̮薆 䵈࿕ Dž

rĊ 獨1ް ࿕璨H1杀 nj璨H 薆 杀 璨Dž 杀‸ 杀‸
璨1 r 1ް 璨璨Dž ࿕ 杀 r 䲨࿕ Dž ࿕ 獨 杀r䵈 獨 Hi ‸ ࿕璨Ċ 杀 璨 1ް
rHi Dž 獨 rHi Dž 杀肈璨Ċ 杀 r璨Ċ r璨 䲨Dž 杀 s ࿕ 銨 獨 1杀HDž
璨Ċ ࿕ rnj肈H Dž 獨 ࿕沈࿕ް 薆 r s̮Dž r rH薆 薆 杀 璨 1ް ‸ް s r璨H
iDž 1ް 1ް ް 獨 s࿕ 肈1ް 杀 杀堂nj1ް 璨Ċ Ǐ厈銨ް 璨Ċ 獨 杀薆࿕璨H肈1ް r̮๰Dž 璨Ċ ǁ 䲨1ް 薆
࿕璨H1ް 薆 璨Ċ ࿕

薆 璨 Dž r璨H r ƞr肈 Dž 獨 r肈r璨HDž 杀 璨Dž 杀H 杀‸
璨Ċ nj 肈璨H薆 r䲨̮ ‸䵈 r̮䲨Dž 䵈࿕ Dž aް rH薆 杀࿕薆 肈HDž 杀 璨 1ް
沈ް࿕ 1ް 獨 獨1ް 獨 ް࿕䲨1ް aƧ1 肈r璨HDž r࿕ 薆 ̮ Dž 獨 H礼 ‸ް 杀薆 s 䲨
杀薆 ࿕ 杀肈薆 礼1ް r薆Ǐ 1ް 1 薆࿕璨H肈1ް 杀 njDž杀Ċ

ǏĊƝް獨 ࿕ i1ް獨 杀 璨1杀 nj璨H 薆 杀 璨Dž 杀 薆杀䍈
杀薆 ࿕ r‸ s 杀 Dž aް 1ް 璨1ް r̮䲨Dž ࿕ 礼r 杀 璨Dž 杀 璨1ް 杀 璨Dž ̮ HDž*
獨 r‸ް s1ް 1ް ް r๰࿕ njDž r璨Ċ 杀࿕肈1ް ް 䲨࿕ Dž ࿕ 獨 杀 䵈杀njDž 1 璨 Dž 杀 璨H
1 璨HDž 杀 i薆 ް nj1ް ࿕ 杀 rH
Ċ ̮Dž ࿕ s䲨肈1ް 肈1ް 杀̮Džް 銨 r璨Ċ 杀肈 杀 r 璨肈Dž ̮ ࿕肈1 nj沈 杀̮1杀H ࿕ i1ް 杀 璨Dž 杀肈 r
Dž aް 1ް i1ް ް

r̮1ް獨 Ċް ƞ1杀 nj璨H 薆 杀 璨Dž 杀H‸杀Dž

r1杀Ċ ް 杀 薆 ƞ璨 Dž 獨 肈璨H1ް 䲨̮1ް 杀࿕薆 杀 璨 1ް ࿕ 薆 Ċް ƞ1ް 杀沈杀 aް ̮ HDž*
ް࿕1ް 罈 璨Ċ r璨肈Ċ rnjr̮礼Dž 杀 䵈࿕ 1 獨 䲨̮1ް

杀r 1ް獨 s i1ް 杀 璨Dž ް 杀Ċ
࿕ 杀肈࿕ ƞr璨࿕䵈Ɲް 璨1ް 沈杀a 杀 璨1ް 杀njDž ƞ璨 Dž 獨 杀 ࿕礼Dž 獨 杀r 1杀 Dž 杀 璨Dž
ް࿕䲨1ް 杀 薆 獨 a ް 薆 沈ް࿕ 1ް 璨 肈Dž ̮1杀礼1ް 璨Ċ

ް r礼1ް 獨 薆࿕ް獨 H1ް 杀 璨Dž 獨Ċ s
࿕i沈 薆s璨璨1 H薆杀 ࿕ 肈 杀 Ċ獨 杀r肈 杀࿕ r璨 ǁ薆 杀 璨Dž 1 s Dž 杀 璨Dž
H1ް ࿕璨H1ް 獨Dž rr r r 璨Dž ᦙ࿕ ࿕1杀 ̮1ް 肈Dž 䲨璨 肈1ް ް࿕nj1ް
s肈 H肈1ް 杀 璨 1ް s 䵈杀๰1ް ࿕ 杀肈 r 杀 ްs

杀堂薆 ްƞĊ 杀r䵈ް 璨nj

u埼i ⩗࿕

擘埼 ,擘埼

薆 肈Ċްs1ް r‸ް s1ް r̮1ް Ǐ礼璨1 ࿕Dž rH薆杀࿕1ް 璨 肈1ް 杀璨1ް 杀H1ް 礼1ް 璨Dž ‸ް
璨肈Ċ獨 肈璨Ċ r Dž 堂 璨Ċ ࿕璨 䲨 r璨肈H1ް ‸ް s1ް獨 Dž 1ް ‸ް s1ް獨 ް 罈杀䲨肈1ް Ǐa
rH薆杀࿕1ް 璨 肈1ް 杀H1ް 礼1ް ‸ް 獨 杀r璨H1ް 杀‸ް s1ް ࿕ 薆 璨Ċ ‸ް s1ް 杀肈 ‸ 薆
ް ࿕1ް ᦙ࿕ ࿕1杀 ̮1ް 獨 礼1ް ᦙ࿕ ࿕1杀 ̮1ް 杀 肈Dž

璨 肈1ް ‸ް s1ް 薆 ް࿕ ‸ 獨 杀肈࿕ sH ᦙ࿕ ࿕1杀 ̮1ް 杀 璨Ċ ࿕ 䲨1ް 杀薆 杀Ċ獨
薆ް r罈杀肈1ް 璨r璨nj1ް ް࿕ 1ް 獨 s䲨 肈1ް 璨肈肈1ް獨 杀r1ް ‸ 獨 ްs 璨 ࿕࿕r䵈 rH薆杀࿕1ް
璨礼 s s䲨 肈1ް 璨肈肈1ް 獨 ް࿕ ‸ s肈1 肈 Dž rH薆杀࿕1ް 璨 肈1ް 杀H1ް 礼1ް ‸ް s1
r薆杀Ċ 薆 肈 Dž s rH薆杀࿕1ް 璨 肈1ް 杀H1ް 礼1ް ‸ް 杀䲨 1Ɲް ̮ sr 肈Dž 璨 薆 ‸ް
r 璨 肈1ް 杀̮Dž 薆 杀 ƞ Dž 薆࿕ 䲨1ް s࿕䵈 ްs 璨 ࿕࿕r䵈獨 杀r1ް ‸ 獨 ް࿕Ċ 肈a 獨 H 1
s肈1ް 杀肈࿕ ࿕䲨璨薆 ࿕ 薆ƞ肈1ް 罈ް 薆࿕ް ࿕1杀H薆 薆ް r璨薆杀H1ް 杀̮厈࿕ް獨 杀H1ް 礼1ް
杀肈薆 杀H1ް 礼1ް r 璨 肈1ް 杀̮厈࿕ް nj䵈 薆 䵈杀HDž ްs 璨 ࿕࿕r䵈獨 杀r1ް ‸ 堂䲨1ް
杀࿕肈1ް ް ƞr肈 璨1 rr1獨s1ް 杀H1ް 礼1ް Ǐ厈 薆 r๰ 1ް 杀薆 杀࿕肈1ް

ް 獨s1 r1杀๰肈1ް ࿕̮nj1ް 杀̮璨礼 肈 杀r璨H1ް 杀‸ް s1ް ࿕ 薆 璨Ċ 杀H1ް 礼1ް ‸ް ࿕ Dž ࿕ ް䖟 杀薆
杀r1ް ‸ ࿕ H薆杀 ࿕̮ 杀̮璨礼 肈1 杀nj 獨 Dž࿕杀࿕ ࿕ Dž 杀r璨H1ް 杀‸ް s1ް

1杀薆ƞ1ް sDž 杀肈࿕ 薆 ް ࿕1ް獨 礼1ް ᦙ࿕ ࿕1杀 ̮1ް 璨Ċ ࿕ 䲨1ް 
s 1ް 薆ް s 杀䲨 1銨ް 獨 礼1ް 杀r璨࿕ s
nj 銨 杀肈 s 肈 杀࿕࿕ް 璨 ࿕ް 杀̮ a ƞr璨࿕䵈Ɲް 璨1ް 杀njDž ް 杀̮ a s ࿕杀r ް 

࿕ 1ް 獨 s TWE ࿕ 1ް 杀̮ aް 獨 杀䲨 薆銨ް 薆 ƞ ࿕ 杀 ‸ Ċ
࿕ 1ް 獨 Ơ0 s Paper based ࿕ 1ް 獨 2s0 s Computer based
杀薆獨 杀 1杀 ǁ杀璨1ް ƞ࿕1ް 22 Ċ nj 銨 杀薆獨 璨 1ް ࿕肈࿕肈1ް 90 s IBT
ްƞ ࿕ް 杀 20 Ċ nj 銨

r 肈1ް 杀 ް
杀 䵈 sḪ 1杀H1ް 獨 璨H ࿕䲨璨薆 ࿕ 杀rir 獨 ࿕璨礼薆 璨Dž ࿕ 杀H1ް 礼1ް 璨Dž
ǁ i1ް 杀堂 ް࿕ Dž獨 Ǐ 肈H璨1 厈獨 1 ࿕H1ް 肈 杀璨1ް 杀H1ް 礼璨1 ‸ް
‸ް s1ް ࿕ r䵈杀礼 ̮1ް 杀 杀࿕1ް ir䲨 1 ‸ް 獨 杀璨1ް 肈H1ް ް 肈 ‸Ǐ1 rir ࿕1ް
薆 杀nj1ް i1ް 杀r䵈杀礼 杀H1ް 礼1ް 杀̮厈 Džް獨 H ࿕ 肈1ް 杀 ƞ1ް
杀 njr̮礼Dž 肈 䲨肈1ް 薆 1ް獨 璨 䵈銨 ࿕ s䵈 sr 1ް 䲨 1ް ࿕獨 礼a 䵈 1 ‸ް s1ް 杀 獨
璨a iĊ杀堂薆 薆 杀H1ް 礼1ް 杀 a 肈 r‸ NHS r䵈杀礼 ̮1ް r 厈࿕1ް 䲨 1ް 肈Dž 薆 璨Ċ
ް r࿕ r r 獨 ̮1ް 罈獨 杀 i䵈 ‸ް s1ް 杀r‸ 獨 r1 ‸ r s00 000 ̮ r1 ࿕ 1ް
杀 Ǐ沈࿕ް 杀࿕ 1ް 杀‸ް s璨1 獨䵈杀薆 r璨࿕ ް Ɲް獨 r䲨 1ް 杀‸杀r 1ް 䖟杀 ‸ 1ް獨
杀H1ް 礼1ް 璨薆 Džް獨 杀 ࿕ ‸ s䲨 肈1ް 璨肈肈1ް 䲨 1ް 杀礼 璨Ċ 杀 njr̮礼Dž ࿕ 肈1ް
1 杀H1ް r1 ‸ r 10 000 薆 Džް獨 1ް iDž ‸ ̮ H堂1ް 薆 ๰࿕ ࿕ Dž s
nj䵈 杀 獨 H肈1ް 薆 s䲨 肈1ް 璨肈肈1ް 䵈杀࿕ 獨 杀H1ް r1 ‸ r s00 000
杀薆࿕ 䲨1ް 䲨̮沈 獨 杀r1ް ‸ 獨 ްs 璨 ࿕࿕r䵈 ๰薆 獨 堂䲨1ް 厈杀 肈1ް 杀H1ް 礼1ް 璨 薆
礼1ް ‸ް 杀 䵈 sH Ǐ 肈H璨1 rr1獨s1ް Ǐ礼1杀 s ްƞ 薆 ࿕ rH Dž

薆杀‸ Ǐ 璨njs肈䲨薆 ࿕ 璨nj

ް 獨 䵈杀礼 薆 ࿕ r 獨 ࿕njH r̮ s࿕薆 r 1ް

Dž 杀䲨肈 r̮璨 s薆 19s ̮肈 ࿕䵈 1 s1獨 ࿕ 杀 璨

薆 杀 1࿕沈 s䲨 Dž r ࿕䖟࿕䍈 r礼̮ 璨 杀H1 肈 r 獨1ް

䍈 ࿕H杀 r 璨HDž獨 杀nj1ް H薆杀࿕ 礼1ް ᦙ 杀r 肈1ް

s 1ް i獨 肈 肈Hr1 19 2 杀Ċ 杀r䵈杀礼 1 nj 䵈ް

i獨 薆 r 1ް獨 璨nj1ް 杀 ް 杀 a ̮沈 䍈 s 璨

r肈璨H1ް 杀䲨 ࿕ް s薆獨 2001 1 19 9 薆 s璨r 杀

薆࿕nj1ް s H肈1ް ް䖟杀 ‸ rĊ 1992 杀Ċ 薆 r璨H 1ް獨

杀 ް 杀r njDž ࿕礼 ް獨 198 杀Ċ 1ް獨 璨nj璨1

nj䵈 r璨肈H 杀 1980 杀Ċ 19 Ơ 杀Ċ 薆 璨nj1ް nj䵈

nj䵈 薆 ࿕厈 ̮沈 1ް獨 ࿕薆 肈璨1 璨

r 薆 200 ࿕r1࿕ Dž࿕薆 杀r䲨1ް sr 璨Ċ 獨 獨 璨

䵈杀礼 ̮1ް sr薆࿕ 1ް 杀࿕ 杀r璨肈Ċ 1 1ް r 杀獨肈1ް

ᦙ 杀 nj1 r䵈杀๰1ް r ްƞr1 璨肈1ް 䲨 薆獨 薆杀࿕ ࿕薆

࿕璨nj1ް 璨薆 nj1 䵈杀礼 ̮1ް ǏĊƝް r璨Ċ 璨礼 獨 19 杀Ċ

杀r璨肈H1 Dž 薆獨 杀獨 ‸杀࿕ 肈 ‸ް獨 r ް ࿕1ް 杀r璨肈H1ް ް ƞ Ċް ‸ 肈Ċ ̮沈 r

snjH薆 r璨肈Ċ ࿕njr1 杀r璨肈H1ް 1ްƞ Ċް ࿕njH s࿕薆 ࿕ ࿕s1ް 礼 200 杀Ċ 杀堂Ċ࿕ް nj䵈

Hr̮礼1ް 璨nj1ް ƞ 1 r Hr̮礼1ް 杀 ̮璨 杀i sH 堂 薆 獨 ƞ薆 璨 1ް࿕ 璨礼 Dž

࿕njH s࿕薆 r 1ް 杀 杀 1ް獨 nj 杀 1ް ƞ1ް r璨肈Ċ Ǐa 堂 肈1ް 璨i礼璨1

H薆杀 薆 Ǐ࿕ 薆 r 杀 獨 杀nj1 璨Ċ 獨 s 璨 r 璨肈1ް r ް ࿕1ް r璨࿕ 1杀薆࿕ 璨Ċ

H薆杀 薆 1 ࿕獨 r䵈杀礼 杀H薆杀 1sr薆 H薆杀 獨 ް ̮ ࿕1 H薆杀 獨 杀࿕ H薆杀 獨 r䵈獨

杀r1杀礼 杀 rr‸ H薆杀 獨 杀 ࿕杀̮ ࿕ 銨 H薆杀 r ᦙް ࿕ 1獨 s ࿕ 1杀 s䵈࿕1

璨Dž ̮ asr1 John McCafferty Ċs ƞr璨࿕䵈 1 璨 ࿕ r璨肈H 杀 198s 杀Ċ

࿕ ࿕Dž 杀Ċ ss s肈1 1䖟獨 ࿕nj 薆 璨nj rH 璨 ࿕厈 ࿕ r rH Ċ࿕‸࿕薆 ް ࿕1ް

1ް獨 199 杀Ċ s䲨 肈1ް 璨肈肈1ް 薆࿕ް 璨 璨‸ ࿕njH s࿕薆 r 1ް ‸ 201

s Dž r礼a r̮璨 罈ް 薆 薆 ࿕䵈杀H 1ް 杀i厈࿕ް sĊ杀 薆 1 s Dž ra r̮厈 ‸ǁ薆

Dž杀r

Ċ H ‸ 杀nj
杀r䵈杀礼 璨 r璨肈Ċ 20000 薆 ๰࿕ ƞ࿕䵈 
࿕䵈 
rĊ ࿕1ް 杀 Ǐ璨1ް 璨Ċ ް 杀肈 Ċް 璨nj璨1 杀肈沈 ࿕礼 䵈杀礼 肈Ċ
杀堂Ċ࿕ް nj䵈 杀r璨肈H1 ް ri‸ 肈H 
杀 肈rDž s 1 H The Petchey Academy r肈 杀࿕ r肈‸ 
ް࿕‸ 杀䵈杀࿕薆 Dž杀薆sa snj 璨nj1ް 罈ް 薆࿕ ްƞ࿕ 薆 ‸ 

罈 擘 ̮ ̮9擘埼 㤵罈 䘀埼 擘 擘埼

r Ǐ薆 薆 ް࿕杀 1 璨 1杀H薆 薆 杀 杀肈1 杀r肈1杀Ċ ࿕ް sHDž獨 r 杀r 1ް 杀 肈1杀H薆獨 r䵈ް 肈H1ް獨 r䵈࿕Ċ i1ް 杀 杀䍈 薆 ƞr肈 Dž

s 杀H肈1ް 杀nj1ް 肈1ް 䲨 肈1ް ࿕ް 肈 snj1ް s 杀H肈1ް ࿕ 1ް ࿕ 杀๰肈Dž ƞr࿕1ް 杀薆ް 杀䍈࿕ް 薆獨 r 1ް

䲨̮1ް 璨Ċ sr獨肈1ް r 杀r 1ް 杀H࿕ 肈1ް 1 杀罈 杀 rH獨 杀 r‸ 杀̮ 璨r肈࿕1ް Ǐ 1ް獨 r 1ް 䵈 杀i罈 璨Ċ r 杀r 1ް

‸࿕ 肈1ް r ࿕ް 䲨̮1ް獨 肈 ࿕ް

薆 r 杀r 1ް 獨 䍈࿕ް ࿕杀薆࿕ް 堂 璨Ċ ࿕ 1杀 H 1

࿕ 1ް ࿕ ƞr࿕1ް 杀薆ް

獨 ࿕ ࿕a 獨 ࿕璨肈1ް 薆 杀r 䍈Ǐ䍈 ްs薆 璨Ċ 杀 杀 Dž ƞr࿕1ް- 薆 杀r 璨1 杀 ࿕杀薆࿕ް ๰࿕ 薆 ƞr࿕1ް 杀薆ް
1杀H1ް 杀薆ް ࿕ް ̮࿕ 薆 ࿕ 獨 s 杀nj 杀薆 薆 1s9 ࿕ ࿕a 杀iDž ް 璨̮ 獨 ia 獨 nj 薆
ᦙ 獨 ࿕nj1ް 璨Ċ Ǐr1 s‸࿕ް s 杀๰肈 1ް 璨 獨, 1ް 薆 杀 杀肈䲨1 杀薆ް ࿕ް 杀薆 ࿕ 1ް ࿕ 杀๰肈Dž s࿕䵈 杀肈࿕
njH1ް 獨 肈 䲨1ް 璨Ċ Ǐr1 杀 䵈Ɲް

r 1ް 䵈 ࿕࿕ް 薆杀

࿕ r 1ް 䵈 杀Ċ 1 薆 ๰࿕ 1ް 肈Ċ 1ް獨 薆Ǐ‸Ɲް 1杀H1ް 杀 獨 薆 s 杀 薆 薆 ࿕࿕ް 薆杀 sH

ް࿕‸ 獨 ࿕ް 1 ̮Ċ 杀 Dž i 1ް r肈 薆ްsnj1ް r 肈1ް s Ċ 薆 薆 杀r䲨1ް s 薆

̮肈‸ ࿕ s̮H薆 ࿕璨肈1ް ް獨

薆s璨 ‸ް ̮nj薆 s r i獨 肈1ް 杀nj肈1ް sĊ 沈獨 r 1ް 1 r 1ް i堂1ް 璨Ċ nj 薆 ް獨 ࿕ ࿕璨肈1ް ް獨

肈 snj1ް 薆 ๰ s䲨1ް 1獨s1ް ް 薆 獨 ࿕璨薆

s 獨 獨 沈杀䵈 r䲨̮1 r 1ް i堂1ް 璨Ċ 薆 ࿕ 肈璨堂1ް s 杀H肈1ް 薆 r 䍈ް 堂 䍈 s̮H薆 ࿕ 獨 ̮肈‸ ࿕ ް s̮H薆

1s ް nj1ް 杀Dž i䵈 璨肈1ް 獨࿕ 獨 䵈杀๰1ް r 薆 璨肈1ް s Ċ s 杀H肈1ް 䲨䵈 薆 杀r 1ް ࿕1 厈杀 肈1ް

1 ް ࿕ Ǐr肈1ް ̮

獨杀礼 厈杀Ċ 薆 璨nj

劀u 埼 u罈擘埼 渠擘埼

璨Ċ 杀 ‸杀‸ ƞ 杀 薆 r璨Ċ ްsĊ 䵈杀 杀 銨ް獨 杀nj Ċ銨ް 璨Ċ 杀 s1ް獨 杀 Ǐ‸Ɲް ࿕࿕ ̮
沈獨 r1 杀 銨ް獨 杀璨 Ǐ1 r璨 r1 r肈 肈1ް r 獨 1 1䖟獨 肈r 獨 杀 ࿕獨Dž Ǐa 薆 ǏĊƝް
࿕1獨 ᦙ杀‸ 璨Ċ ް ̮njDž 獨 璨̮njDž 獨 i 銨 r䲨 r1 r肈 肈1ް rH rĊ Ċ 獨ް ࿕‸ 肈Dž杀 ࿕沈
r s1ް 肈r 獨 ް s罈 Dž Dž ް ̮Dž s Ǐ‸Nj1 ࿕獨 1ް ް ࿕ 杀堂 䵈杀 䵈

rH 杀 ࿕ް H 杀 1 獨 ް 銨ް 1獨࿕ް r r‸杀‸ rDžƞr࿕ 璨Ċ ƞ Dž Dž Ǐ‸Ɲް 璨Ċ ް࿕H獨1ް r薆ǏĊƝް 䲨1ް 獨
杀 njrnj rH 璨Ċ 杀 ࿕ Dž獨 杀 H 1獨 ࿕獨Dž r䵈杀๰1ް獨 r ࿕ ࿕肈1ް

s 獨 肈 薆 ࿕ 杀 獨䵈ް 1ް r堂nj1ް 璨Dž ƞ࿕1ް r堂 ࿕獨 1ް r䵈杀๰1ް ƞr࿕ 1ް 䖟杀肈䵈 薆 杀࿕獨
r璨 薆 r 杀 1ް i1ް 杀 獨 ࿕ 肈1ް rr薆ǏĊƝް 獨 s 杀䲨1ް r 獨 肈1ް 薆 r堂 獨 Ǐ‸Ɲް ࿕獨Dž
Ċ杀njDž 杀堂 r璨 薆獨 杀 DžǏ薆杀HDž獨 ƞ࿕1ް njrnj䲨 rH 獨 Ǐ‸Nj1 ࿕肈 肈1ް ް࿕‸ ᦙ杀 1ް 1䖟
杀肈薆 杀 rH獨 杀 礼1ް nj 杀 杀堂 ๰薆 杀 r ǁ࿕ 1ް獨 杀rĊ i 1杀 獨䵈ް 獨 杀 ̮獨1ް 璨Ċ 1ް Ċ 杀肈璨H1ް DžH薆
nj䍈 ĊƞĊ࿕ 杀 䵈 薆 杀 ̮ 璨Ċ 1ް 杀 璨Ċ r ް ‸銨ް ࿕ r璨Ċ 䵈 杀薆 1獨 璨 肈璨1 ްs 薆 ࿕
杀 杀薆 DžH肈 Ċ杀 ް H s1ް Ċ r肈璨 肈1ް rH ࿕i䵈 獨 s r肈璨 肈1ް

1࿕a Ċ Ċ杀 薆ް ࿕肈1 1 ࿕njĊ獨 ް࿕ 獨 䖟 ̮ 罈 杀 䵈࿕࿕ 獨sHDž 銨 杀 䵈獨 獨 獨 杀 䵈࿕Hr獨 杀肈࿕ ƞ࿕1杀
ް 銨ް ް 璨Ċ r Dž 1ް࿕ ࿕獨 Ǐ‸Ɲް

璨 1ް 䲨 銨 䲨 r nj r堂 獨 r๰࿕ Dž ‸࿕1獨 ƞ࿕1ް r堂 Ċ ࿕薆࿕ް H 罈࿕䵈 杀 r堂 nj ް 獨
࿕ 璨Dž獨 r‸杀r‸獨 杀堂 杀 1獨 ̮࿕࿕ް 杀 nj r nj r堂 杀 䵈 njrnj䲨1ް獨 r 璨肈1ް rH 薆 杀 r
࿕nj ࿕nj1ް ƞ ࿕䵈獨 1ްsĊ獨 杀肈‸ r 獨 璨1 ް s 薆 䵈杀࿕ 沈杀a獨 璨 薆
ް ࿕Ɲ 杀肈 ް 杀肈 H薆 i 杀 r䵈Ƈ 杀DžsĊ杀 璨Dž i r璨 杀 薆獨 薆ǁr璨 杀 肈 s1ް ް ࿕ 銨
s璨 獨 Hr1 s 璨Ċ 礼 罈 獨 Ǐ‸Ɲް

Ċ r ް ࿕ް 1 ࿕Ċs1ް ࿕沈獨 rHDž 1ް rHް࿕礼1ް 1ް࿕Ɲ 杀 ࿕1ް 杀࿕獨 ࿕Ċs1杀 杀獨 䵈銨ް Ǐ‸Ɲް 杀࿕ 杀肈1獨
璨Ċ 杀薆 r璨Ċ獨 r肈璨 肈璨1 杀薆 1 ࿕ 獨 ް࿕肈璨 r rr璨Dž獨 Ǐ̮1ް 1 Ǐ‸Ɲް rHް࿕礼1ް 璨Dž 1ް࿕
r肈璨 肈1ް 薆 杀肈䲨1ް 杀nj薆 ƞ࿕1ް ް࿕H s 獨 䵈杀 璨Ċ ް࿕璨Dž 獨 r肈璨 肈1ް

銨s 獨 Ǐ‸Ɲް 1獨 ࿕獨rH 1ް r肈璨 肈1ް rH rr薆 1ް 薆 nj 杀 1ް 璨Ċ 杀 罈 ƞ࿕1ް
杀獨 銨獨 肈 ࿕肈1ް ް ࿕ 璨Ċ ࿕H 杀肈 Hi䵈 r 堂 杀肈 䵈࿕࿕ ̮ 杀 ࿕1ް獨 杀࿕ƞ1ް r r薆Ǐ‸ r 堂 Ċ
ƞ࿕1ް 杀肈 r ࿕ 杀獨肈1ް Ċ rr薆 1ް 罈࿕Ċ 杀 ࿕肈璨 肈1ް 銨 杀肈 r

杀肈䲨1ް 杀nj薆 ࿕r࿕1ް 䵈杀Ċ 獨 H肈 ࿕肈1ް 杀 1ް獨 r薆Ǐ‸Ɲް 1獨s璨1 杀Ċ䖟Ɲް ǏĊ ƞ࿕1ް 薆 ࿕ nj肈1ް獨
ް 獨 Dž杀r肈 薆獨 ࿕沈 璨 璨Dž 1獨 r肈璨 薆 rH獨 r肈璨 薆 肈 ࿕肈1ް ް ࿕ 璨Ċ ̮礼 䵈 䖟 ް r罈 銨獨
1䖟 rH 獨 ްsĊ杀 薆 獨 ް 罈 獨 銨杀i࿕ 杀 肈‸ް 杀࿕ ް࿕‸ 杀 1ް s 薆 1獨 ࿕肈H薆

Ċ nj Dž ƞ࿕1ް H1ް 薆s璨1ް 杀 ࿕1ް獨 杀 1ް 杀࿕ƞ1ް ̮ ް獨 rr薆 1ް 杀 杀 r 獨
‸杀 杀 r肈 Dž獨 杀࿕ƞ1ް ްsnj肈 rr薆 1ް 薆 ƞ a ࿕ް࿕ 杀࿕ƞ1ް nj 杀 ࿕ 獨杀罈 nj1ް ‸࿕ 䲨 s 獨
肈Ċ r 薆ǁ肈1ް r薆 ࿕肈 獨杀罈 nj1ް s ‸ް獨 杀 ް ̮njĊ njDž 杀肈‸࿕ް 杀肈1杀厈 ‸ް 獨 杀࿕ƞ1ް ‸ް 獨 ƞ࿕1ް
࿕璨nj1 杀ir1 Dž 1䖟 ް࿕̮璨厈 r s 1ް 肈 薆 䲨Dž ƞ࿕1ް 薆 a 䵈 獨 璨 Dž 杀 䵈 薆 杀礼璨1ް

1獨s璨1 H1ް 薆s璨1ް ް 獨 r࿕1ް 䵈獨杀H薆 杀nj薆 ƞ࿕1ް 薆 薆 1ް 杀iĊ Ċ 杀堂 獨杀罈 nj1ް 璨 Dž獨
杀nj薆 ƞ࿕1ް 薆 杀̮nj1ް H 杀iĊ 杀 r Dž r薆Ǐ‸Ɲް 杀 ࿕ i1ް 杀 䍈 sH 薆 ް࿕薆 璨Ċ 1 s ‸ް獨 r薆Ǐ‸Ɲް
獨 杀 杀 r薆 獨 r࿕杀礼䵈 ް࿕࿕ 䵈杀࿕ 1ް 肈 ް ࿕1ް 璨r̮ ๰薆 薆Ǐ‸Ɲް r࿕璨1 杀nj1ް 杀 1杀 s䵈杀 薆
࿕礼‸࿕ް ࿕ 杀獨薆 杀nj薆 ƞ࿕1ް ް࿕H s 1 1ްHYDRA ް sr 1杀 1 ࿕獨 杀r䵈杀̮1 r䲨r 薆 薆 Ċ࿕肈࿕薆
1ް獨 䲨䵈 杀 ࿕ 杀 ‸ 璨๰薆࿕ް 薆 r๰࿕獨 ްs Ǐ 2 0 薆Ǐ‸Ɲް

̮̮‸ 杀i 䵈杀 i 獨1ް ࿕ ƞ 薆 獨 a 銨 䵈 rr薆 1ް 杀肈 Ċ ް࿕i ࿕Dž 獨 ࿕肈璨 肈1ް ƞ࿕Ċ r 䵈 獨
璨肈 r䲨1ް 1杀 H 薆 薆Ǐ‸Ɲް r࿕1ް s 杀 sr1࿕1ް s1杀a r‸ 杀 薆 1ް s 杀H肈1ް 杀࿕獨

Ǐ 銨 獨 ƞ࿕1ް 杀 璨 ࿕杀 r肈 s nj ࿕杀 H 薆

r࿕1ް ް ࿕ H 杀肈薆 Ǐ‸Ɲް r s r1 ࿕ r࿕ 獨 1ް 璨薆 ƞ ࿕Dž 杀肈1 r肈璨 肈1ް ࿕薆 ް 罈࿕
s 杀 ް ࿕1ް sr̮Ċ࿕ r薆࿕ް 薆 ް aǁ薆 杀 ࿕䲨 1ް s肈1ް ࿕ ๰1 ࿕ Dž獨 肈࿕ 1ް s r璨 獨 薆
杀࿕獨 杀肈䲨 nj䵈 1 杀 䵈࿕ rr薆 1ް 薆 杀 a sĊ獨 ƞ࿕1ް s肈1ް 璨Dž r肈璨 肈1ް 銨࿕1ް ࿕r࿕1ް
࿕璨 璨๰薆 杀 1ް 獨 1ް 獨s nj r璨Ċ ࿕ 䵈獨 杀 r璨Ċ ࿕ sr̮Ċ ࿕ ް࿕̮ ࿕ ް 璨Ċ 杀 1ް rr薆 1ް
杀1 nj ࿕ ް獨 a 獨 杀 r 杀 r璨Ċ ް獨 杀薆 ް࿕䵈杀࿕

1獨 Ċ 杀 1獨 薆 r䲨 䵈 杀薆 r肈璨 肈1ް 䲨䵈 杀 r1獨 r 璨 䵈 r䲨 䵈 杀肈薆 r1 ƞ࿕1杀
ް ࿕肈 杀肈‸獨 Ǐ‸Ɲް 1ްsĊ 1 堂 獨 杀肈‸獨 1ްsĊ ࿕ް࿕肈 杀 礼̮罈獨 Ǐ‸Ɲް 杀 snj1ް 薆 獨 H薆
1獨s࿕ Ǐ‸Ɲް ̮ ް࿕‸ H獨 ް 薆 杀 r璨Ċ 獨 礼r 1ް ްs璨̮璨1 r薆Ǐ‸Ɲް rH ࿕r࿕1ް 璨薆杀H薆 rir࿕
ް aǁ薆 r肈璨 肈1ް Ǐ̮1 1ް Ǐ 銨ް 璨H 杀薆 䍈 1s䵈࿕ް 肈璨 肈 杀 獨 獨 璨H 杀肈࿕ ް aǁ薆 獨 獨 1ް獨 ᦙ 杀
࿕ 杀䲨薆獨 Ǐ‸Ɲް ްsĊ r࿕獨 Ǐ‸Ɲް r ࿕獨Dž i1 r๰肈 1ް 杀 薆 ƞ࿕1ް 䖟࿕肈䵈 杀࿕
̮1ް snj 1ް 肈 薆 䲨Dž 䖟杀 1ް 薆࿕肈‸ ࿕๰̮ 獨 Ǐ‸Ɲ杀 ࿕H獨1ް

a ް 杀 Ċ࿕1ް 䍈 杀Dž獨 杀 r肈璨 肈1ް Ċ獨 ࿕ Dž 杀 獨 Ǐ‸Ɲް 璨Ċ ‸ 獨1ް 肈࿕ 1ް
璨Dž 璨Ċ 璨1 r肈璨 肈1ް 杀肈璨Ċ 䍈 r 獨1ް ࿕薆s1ް 璨 杀Dž ‸ r 杀‸࿕‸s薆 Ǐ Ċ 䵈杀 1 礼nj 1ް
薆 Ǐ堂iDž r1獨 ̮ ް獨 ް njrnj䲨1ް 杀r̮Dž獨 i ްƞ1ް 杀 ̮獨1ް

杀肈璨Ċ獨 杀 nji1ް 璨Dž 薆 杀 䵈 璨Ċ Ǐ‸Ɲް s罈 sr 薆 ࿕ Dž 1杀 ް࿕i r‸杀r 1ް獨 i肈1ް 薆 ࿕̮nj薆 rH獨
杀肈璨H1ް獨 杀 nji1ް ް ް࿕ rH sH Ǐ‸Ɲް Ċ ް࿕H ްs r肈࿕1ް 璨Ċ ް獨 䵈 s1ް

r獨 s肈䲨薆 r䵈 璨nj

䠀,s擘埼 擘埼

njDž Dž 1 Ċ࿕礼 1ް 肈H1ް 獨s̮ ࿕礼 1 璨r‸獨 ࿕ 獨 肈 ࿕肈1ް 1 r̮‸ ࿕ Ċ࿕礼 1ް 肈H1ް
獨 杀肈1ް 杀礼Ċ 薆杀薆 1ް 薆 Dž Ǐ ࿕礼 肈࿕ 肈1ް 肈H 肈 杀薆 ࿕H獨1ް ࿕礼 Dž 1獨 薆銨ް
1杀 䍈 璨Ċ 獨 i厈 獨 璨Ċ 肈 ‸ njs 1
璨Dž 獨s 獨 獨 肈࿕ 璨Ċ ް࿕๰1ް獨 ࿕ް 杀 ࿕ 杀 ri Dž 肈1ް 璨Ċ ࿕ 獨 Ċ࿕礼 1ް 肈H璨1 1獨
杀Ċ࿕礼Dž 肈 璨獨1ް ް 璨H 杀薆 ̮ H 銨 獨 獨1ް

獨 杀薆獨 ࿕1 杀 1杀a ࿕ ࿕ 肈H1ް 1獨 ᦙ杀 1ް 璨Hr1 肈H1ް Hi 銨 r璨Ċ ࿕ 銨獨
杀njDž 銨ް s 1ް 杀 䵈Ɲް ࿕‸ 璨Hi 銨 薆杀‸ 肈Ċ ࿕礼 1ް 杀 1ް 獨 杀 肈 1䖟
࿕1ް 1ƞ 薆 杀 ࿕獨 Ǐa

Ċ 杀̮Ċ 䵈࿕࿕ 薆࿕ް snjDž ᦙ杀rnj1 r‸杀‸࿕ް 杀肈 1ް s Džް䖟 s Ċ࿕礼 1ް 肈H1ް 獨
薆࿕ް 杀薆獨 Ċް࿕1ް ᦙ杀 Ɲް ް ࿕肈 獨 薆࿕ް 獨 肈 ࿕肈1ް 杀࿕Dž r1獨ǁ 肈1杀 ᦙ杀
rĊ杀肈࿕1ް獨 i1ް ࿕njH1ް 杀薆獨 䲨 Dž ް 1 ް獨ƞ࿕䵈 杀肈 璨i1ް 杀 杀 ᦙ࿕i䵈 Ċ ࿕ 1ް 薆snj 肈1ް
rH肈 ࿕肈1ް 杀 i1ް ް 璨䵈ް ̮๰ 杀肈࿕ r肈 1 H 1ް獨 ƞ࿕ 肈1ް ࿕ 璨Ċ 杀i䲨璨1 s 肈H璨1
‸ Dž 1ް r 厈࿕1ް r1獨ǁ 肈1ް獨 Ċ࿕1ް獨 ް Ɲް ࿕ Ċ࿕礼 1ް 肈H1ް 杀 薆 杀獨1ް 沈杀a i璨 璨肈1ް
Ċ Dž 1ް r 獨 厈獨獨 厈ް࿕肈1ް r 肈 肈1ް獨 ްs1ް 杀肈 䵈銨ް 薆 1䖟 ࿕ƞH 杀肈࿕ 銨ǁ ᦙ࿕i䵈
杀 1ް獨 獨杀H 1ް 璨Ċ ǁ 䲨 1ް r 䲨1ް 杀 s1 r䵈杀肈 Ɲް srnjH1ް 薆 r沈 ƞ ࿕ 獨 杀 r 獨䵈獨
肈 ࿕肈1ް ᦙ࿕i䵈 杀薆獨

杀 Ƈ 璨nj

罈依擘埼 佐 擘埼 埼

r璨Ċ- s肈䲨薆 ̮ 1ް ްƞ࿕H薆 DžĊ ࿕ 1ް Ƈ nj1ް 肈璨H1ް ࿕杀࿕ĊƝް
rDž Dž獨 ᦙ杀 1ް ްs 1 1ƞ䵈 獨 ƞĊ Ǐ࿕ ࿕ 獨 - Ǐ 1ް獨 Ǐ 1ް
薆 1ް Ƈ nj1ް ࿕杀࿕ĊƝް ࿕ Dž獨 ް࿕璨 杀肈1 杀䵈杀r 獨 Dž杀r
s䲨 䵈 ࿕‸獨 ̮rH ࿕杀࿕Ċ 獨 H 獨Dž ࿕杀࿕Ċ 獨 肈璨Ċ ࿕杀࿕Ċ 獨 䵈杀r ࿕杀࿕Ċ
肈璨H1ް Ƈ nj1ް ࿕杀࿕Ċ Ċ ࿕r1ް
杀 H࿕ް 獨 罈 ̮璨1ް 獨Dž
杀H薆 ࿕堂 肈1ް 杀H礼1ް ࿕ 獨 i1ް 薆 Dž ̮璨1ް Ƈ nj1ް ࿕䖟
r1 沈࿕Dž 杀薆 ް 獨 r 杀獨璨1 杀 杀‸ 杀 ̮1 璨r s1ް 薆 䍈 杀 H࿕ް
r ̮璨1ް s 璨1 ࿕堂 肈1ް 杀H礼1ް nj s1ް s䲨1ް 獨 1ް 璨Ċ
snj ̮璨1 1࿕䲨 1 杀 H࿕ް 獨 罈
HiDž 肈1ް 厈杀 肈1ް r࿕ ࿕࿕ް 罈杀i璨䵈ް
࿕H沈 s࿕ 獨 s沈 r堂 杀肈 1ް sH 薆 1ް Ƈ nj1ް ࿕䖟
njDž r࿕ ࿕࿕ް r肈࿕ ࿕ 獨 s䲨1ް 璨H1ް ̮䍈 杀薆 ް 獨 i 1ް
࿕H沈 杀 䵈Ɲް s࿕r ࿕࿕1ް 堂1ް nj 獨 璨Ċ 1 杀 HiDž ް 杀肈璨࿕
i 1ް
杀䲨̮1ް 杀 sH 肈1ް 杀肈璨Dž1ް
杀 ް࿕薆 r 獨 肈璨Dž1ް s s 䲨̮1ް ࿕璨1ް 䲨̮1ް 1ް Ƈ nj1ް ࿕䖟
銨 肈H1ް s s 杀䲨̮1ް 杀䲨̮1ް 杀肈璨Ċ 獨࿕ s 獨 䲨Dž 薆獨 ࿕ 薆
1ް 璨Ċ s 璨 肈Dž 銨 杀 r rHDž 1ް 杀 杀 1ް 獨 ࿕罈 杀 璨
i獨࿕獨 礼r䲨肈1ް r̮1ް 薆 薆杀H 璨1 a࿕ް 杀 ‸ް࿕ s璨 Dž 杀肈䵈 獨
1ް rH 䲨̮1ް aް ࿕ Dž ް࿕薆 ࿕ 獨 Ċ 杀堂 rĊ杀 1ް 杀肈 ࿕ް
礼 1ް 璨Ċ 杀 ް 䵈
ް 杀nj璨1 sDž࿕1ް 獨Dž 杀̮࿕1ް
罈 ࿕ް ᦙ 杀薆 ࿕ sDž࿕1ް獨 杀Dž獨࿕杀 杀̮࿕1ް 1ް Ƈ nj1ް 沈獨
杀r ࿕璨r࿕1ް 杀肈璨Ċ 獨࿕ s 獨 ‸ް獨 1杀 杀堂 杀 i沈獨獨 肈r璨1ް r̮๰ 1
璨Ċ 杀̮࿕1ް ࿕ 獨 銨࿕1 杀r1ް 杀 ̮๰ 1 杀njr肈Ċ 罈 ࿕ް 璨Dž 杀̮࿕1ް
罈 ࿕ް 礼罈ް獨 ް 杀nj1ް 杀礼1 罈 ࿕ް
࿕̮ H1ް r
s 獨 䵈ǁ肈1ް i ࿕̮ H1ް 沈獨 ࿕̮ H1ް r Ƈ nj1ް ࿕䖟 杀薆s Ċ
杀 礼 i‸ 銨ƞ 薆 璨肈Dž ࿕̮ H1ް ๰䵈 ް࿕r䲨1ް 杀肈璨Ċ ̮䍈
薆 ๰䵈࿕ް H࿕ 杀肈薆 銨ƞ 薆 璨肈 Ǐ ࿕ 1ް 杀薆 ̮獨1ް 杀 ̮ ࿕nj 1
r̮1ް 杀 ̮ ࿕njDž
杀薆 杀 薆 1ް Ƈ nj1ް a࿕ް r肈璨H1ް ް࿕杀࿕ĊƝް 薆 s sH1ް 杀 獨
杀䲨̮ ް 1 1 杀薆 杀 薆獨 杀r肈璨Ċ ̮䍈 獨 杀獨 ࿕ް Dž s
1杀璨1ް

䲨1ް s̮Ċ s肈䲨薆 薆 璨nj杀H 1ް ް ࿕璨 獨s̮ ‸ 杀薆 杀薆࿕
Dž䲨1 Dž杀r䲨 杀 ް獨 1ް

‸ , 璨 , Dž࿕Dž , ࿕a
䲨࿕䵈 䵈࿕ i ްs ް ࿕璨 獨s̮ ‸

i 䍈 1杀HDž 璨1杀 䍈 nj

杀肈 薆 s Dž銨
獨 杀肈 璨 ް r 沈 杀࿕
s rnj䲨Dž s 薆
rnj䲨Dž 1 ࿕nj r 沈
杀 sHDž ࿕ ̮࿕ ްs
Ǐr䲨 肈1ް 薆

杀䵈࿕࿕ 薆 Ǐ 1ް r璨Ċ ‸࿕ 杀࿕
ް aƇ 杀 杀 H薆獨

杀̮1杀 獨 杀̮璨 肈 ࿕ް ‸࿕ 杀࿕
璨̮ 杀肈 a 1䖟 薆獨

r ‸ 堂 杀肈 sH ࿕ 1ް ࿕ nj 獨
杀薆 杀a ̮ r1 a 獨࿕ް
njr1 a 䵈杀๰1ް獨
̮ r1 薆࿕ sH a ‸࿕ 獨
薆 ƞ ƞĊ

iriH1ް 銨Ƈ 璨nj

䘀埼

H 1ް 璨Ċ ࿕ް 薆璨࿕獨 Ǐ Ɲް 璨Ċ DžĊ࿕ް 杀 r璨Ċ ް H䵈 Dž1ް H䵈1ް Ċ 薆 ࿕ް

࿕薆 r肈1ް 獨 1࿕1 ࿕薆 1࿕杀 䵈杀H薆1ް 薆 r๰ 1ް獨 r๰ 1ް 薆 Dž 杀 䵈ް 銨 杀 獨 璨 薆

1䖟 杀njDž 杀 䵈 銨 杀 ࿕ް Dž 獨 r Dž nj 薆 獨 1 薆 杀nj璨DžDž 杀薆薆 H 1ް 璨H 薆璨1

沈1ް 獨 薆 1ް 獨 獨1ް 獨 薆1杀

࿕1 杀 杀 獨 杀 薆Ċ 䵈 獨 璨 薆 1杀r璨1ް ‸獨 獨 璨Ċ 杀 獨 Dž璨薆 Dž1ް H䵈
銨 1䖟 ࿕ H 薆 ް䖟 獨 Dž 獨 H ް䖟 䖟 Dž獨 HDž ް䖟 獨‸࿕Dž 薆 ƞDž 獨 獨薆䵈Dž
杀 1獨‸ 獨 杀䵈杀沈獨 薆 獨 杀 薆ްs Dž 䵈 1ް H罈獨 薆 獨 1ް 䵈薆 Dž‸Dž
杀 獨 薆 璨肈 1ް獨 杀‸䵈Ɲް 杀 r沈獨獨 䵈 杀 肈 ࿕1ް 杀 ް 薆 Ċ
獨 璨Ċ
䍈 薆 䍈 薆 䍈 薆 杀 杀䲨沈 ‸ ᦙ杀䵈1ް 薆 ࿕1ް 獨‸ 1ް ‸ 獨
獨ް

杀nj 杀 獨䵈 1 杀 1 杀䵈薆 杀肈 薆 杀䵈䵈࿕ Ċ杀 獨 njDž獨 ࿕ 杀䵈薆 Dž‸Dž 杀 䵈ް 獨 璨
獨 獨 ‸ 杀 䵈 獨 杀 1罈 獨杀 1 薆 䵈 杀 ࿕ް ‸࿕1 杀䵈䵈࿕1
࿕ 獨 ࿕a 杀 獨 獨1 獨 ̮ H Ǐ 杀 䵈獨 Dž 杀H‸ ‸獨 Ǐ沈 杀r䲨1杀
薆 䵈 杀Ċ 1ް ް 1ް 杀 ࿕ ƞ 杀䵈 獨 杀Ċ 1ް 杀Dž Dž 䖟1ް 肈H1ް 杀 䵈 獨 杀 獨
獨 ࿕ 1ް 杀 Džް獨 r 䲨1ް 杀 Ċ H 1ް ࿕ 1䖟 ‸1ް獨 杀 璨罈 獨 杀 ̮ 銨獨 杀 njH
ް࿕璨肈 1ް 杀r i1ް 獨 杀 1ް ǁ沈 Ċ 薆‸䵈 䵈‸ Dž薆 1 獨‸1ް nj 獨 Ǐ罈1ް
r1杀 杀 ࿕䖟 薆 1 ‸䵈1杀 ް獨 沈 獨 r ‸薆1ް 獨 ࿕ H1ް ް 1ް ް࿕ 䖟 Dž杀 薆
䵈 1ް ް獨 薆 杀 杀 䵈࿕ 薆 ̮ r璨Ċ 杀Dži1ް 杀 ̮Dž䵈ް 獨 杀 1ް 杀 ̮ 䵈杀 肈 s 獨
䵈1ް i 1 杀 Ċ杀‸ ࿕1 杀 1ް ް s沈࿕ ް࿕ ̮Dž䵈ް

ƞĊ ް 杀 璨nj

^埼罈 ^

杀࿕ ࿕ް 杀H

杀r肈1ް 䲨䵈 1ް r࿕1ް ࿕䲨1ް 薆 ࿕ Dž 1ް r ࿕1࿕r࿕1ް 杀࿕H1ް s r璨r 杀H 獨 杀࿕ ࿕ް 杀H
Ǐa 杀 薆 ް䖟 厈杀 薆 Ơ 1 nj Dž獨 H ް 1ް r i1ް i䲨 1ް r1 i璨 璨肈1ް r ࿕1࿕r࿕1ް ࿕ H1ް ̮Ċ
200Ơ 薆 r 1ް ࿕ ‸ 杀࿕ 薆 ƞ࿕࿕ 肈1杀H1ް ް 1ް ް࿕薆 1 杀 薆 r nj礼 薆 杀罈 Dž

肈 ࿕ް 厈杀獨1ް

r1 ࿕ 獨 肈 ࿕ް 䵈࿕璨1 杀ḪDž 肈 ࿕ް 厈杀獨1ް ‸杀 肈‸獨 , ް獨ް H厈杀nj薆 r 1ް 肈 ࿕ް 厈杀獨1ް nj
肈 ࿕ް 厈杀獨1ް ̮ H 獨 䵈࿕1 ̮ Dž 1ް 獨 肈 ࿕ް ࿕璨1ް ް䖟 杀Dž杀̮ 1ް ް࿕䵈 薆 ࿕䵈 r礼 Dž 杀肈䵈 獨 杀r璨薆 杀 厈杀

r 杀r‸ 銨࿕ r࿕䵈杀 s薆 r 杀r 1ް 杀࿕ 獨1ް 薆 s sH1ް rnjDž r 杀r 璨1 璨堂i薆 r 杀r‸ 獨
rHr̮厈 r肈䲨薆 䵈࿕ 1 r1

杀 ࿕薆 杀Ċ 璨nj

i ̮ 䘀埼 埼䠀

杀 䲨 ް獨 ࿕杀 肈Dž獨 杀Dž杀̮ 1ް ް࿕䵈 s 杀 ࿕࿕ް
杀 ࿕࿕ް Ċް ࿕ ް 1 杀 Ċ࿕1 薆獨 ް 獨 i璨薆 杀 Dž 薆獨 ir礼璨1ް獨 ް ࿕1ް
࿕ Dž ƞ1ް獨 ްƞr肈薆獨 杀 Ǐa 銨杀肈 杀肈 r璨Ċ i堂Dž 杀 䵈࿕ 薆杀H1ް獨 r1ƞ 肈1ް ްs䲨1ް
Ǐ ̮1ް 肈䲨 1ް ƞ1ް ᦙ ࿕獨 杀‸獨 杀 ࿕࿕ް 薆 ࿕璨肈1ް ƞ࿕1ް 獨 Ǐ ̮1ް 薆
䲨 ް 1ް ƞ1ް 璨Ċ i堂 1ް ࿕ 獨 r 1ް獨 杀肈 Ǐ࿕ 獨 ࿕๰䵈 獨 ࿕䖟 杀堂Ċ 獨
ƞr肈肈1ް

Ǐ 薆 Dž杀Dž杀̮䵈 ࿕肈 Dž獨 杀 ࿕࿕ ƞ Dž杀̮䵈 ‸ް ̮䵈ƞ1ް s肈 r薆杀‸ 璨nj

࿕ r ࿕ް ̮䵈ƞ1ް ް࿕䵈 110 1ް࿕ 堂 rnj̮䵈ƞ1ް 璨r i1ް 1 肈
Ċް࿕䵈 薆 r๰࿕ 獨 Dž H1ް 厈࿕1ް 璨r沈࿕ް ̮䵈ƞ1ް ް࿕䵈
杀 獨 獨 獨 ࿕杀 ࿕nj1ް獨 杀r࿕ Dž

肈 Dž杀̮䵈 ‸࿕ 1ް
薆 ๰࿕ 薆 s ࿕ 獨 璨r肈࿕1ް 杀 ࿕࿕ ƞ r ‸࿕ 1ް 璨r i1ް 1
࿕璨1ް 杀堂r 獨 r࿕ i 杀 ࿕ 杀獨1ް Ǐ 杀 厈ް獨 杀Ċ࿕䵈 rH
r 杀࿕ 1ް 礼nj1ް sr ࿕ 獨Dž 肈 獨 iria 䲨 ް ް䖟
杀 杀̮1ް r Dž 杀 薆ްs璨 ‸ް s Ċ 礼nj1ް sH 璨 ࿕厈 獨sDž

杀 1 堂璨1ް 肈 ް 杀Dž杀̮ 1ް 薆 ࿕䵈 i䵈 nj1ް ࿕
礼Ċ 䲨 ް 杀 1獨 ްƞ ࿕ް Ċ杀 ࿕ ް䖟 ƞ薆 厈獨 璨薆 獨
r薆杀 肈1ް ̮獨Dž 杀 獨 獨 ް࿕ 1ް 獨 s 薆 s ް獨
杀 䵈࿕1 ࿕ 獨 ް࿕ 1ް ࿕H 1 ࿕ 肈 Dž獨 銨杀肈H ‸ް 杀 ްƞ ๰࿕

杀 ̮ Dž 杀薆s Ċ ̮1ް 1 ࿕䲨 獨 肈

獨 ̮1ް 杀獨H 1 杀 Nj1 杀 肈‸ް 杀Dž杀̮ 1ް 獨Dž獨 璨̮1ް
杀薆s Ċ ࿕i Dž 杀 䵈 堂 1ް 璨 薆 1 Dž 杀薆s H 杀 ǁ杀璨1ް
璨Ċ ࿕璨H1ް Ǐ ̮1ް ࿕ Dž r䲨 ް࿕䵈࿕ް DžH薆 ࿕ 杀 肈1
1ް 䵈 ‸ް獨 獨 獨 杀 r 䵈 杀nj肈1杀 r 沈 ࿕ް
ްs肈1ް 厈杀 肈1ް獨 1杀肈獨1ް

埼罈a䘀埼

ް ࿕ް 璨Ċ

1ް sĊ 璨Ċ 杀 肈r nj ް࿕薆杀 r ް ࿕杀 H 杀肈 杀肈 1ް s ࿕Dž 1ް ࿕࿕ 1ް 璨Ċ 璨i1ް 杀肈璨Ċ 璨厈
a ް ̮1ް 杀i沈 Ċ ƞr肈Dž 沈杀a 杀i沈 1獨 ǁ杀a 1 ̮ r䲨

ް ࿕ް 杀

杀 1 肈 Dž 1ް ް ࿕ް 杀 1ް ް ࿕ް 
杀i沈 薆獨 肈䲨1ް獨 ᦙ࿕nj1ް獨 s‸࿕ް
࿕H 肈 獨 杀njDžƝް獨 r1杀๰肈1ް ް ࿕ް
ᦙ杀 1ް r ࿕̮䲨薆 r 璨 䵈࿕

s࿕1ް 杀 肈罈 as r ް 1ް ް ࿕ް 
ް ࿕ް 杀䲨沈 肈 獨 ް H1ް獨 ࿕๰1ް獨

H 獨 s s࿕1ް獨 ̮肈1ް 杀 ࿕1 ̮䲨
nj๰1ް獨 ̮ 1杀 ࿕璨䲨 䵈 銨 ࿕ r礼 䵈

ް࿕࿕࿕1ް獨 ࿕1s1ް ް r ް࿕ 1ް ް ࿕ް 

࿕杀࿕䵈 獨 礼璨1ް獨 獨s 1杀 ࿕i ްƞr肈1ް獨
薆 杀̮ Ċް 肈 杀 Dž杀 獨 肈H1ް
rinj๰肈1ް ǁ杀璨 ࿕ް

࿕䲨1ް 肈堂 Dž r 杀肈1ް ް ࿕ް 
薆 杀̮ Ċް 肈 njH1ް獨 杀厈 1ް獨
璨Ċ r 䵈杀薆獨 獨 i厈杀Ċ ๰࿕࿕ް ǁ杀璨 ࿕ް

Ǐ厈Ɲް

1杀‸ ‸杀 r 薆 璨nj

࿕ 佐罈佐

r璨Ċ 璨 璨njDž 杀薆 r璨Ċ 璨厈 ް䖟ް ࿕肈 1ް 杀獨Ċ獨 ࿕i璨 1ް 璨Ċ 杀䵈杀䲨 薆銨杀 ࿕r ̮璨Dž 䵈ް a 獨 ࿕ iDžް s ް獨 薆
璨 1杀 獨 杀 杀 璨nj ࿕i璨Dž a H薆 杀 1ް ࿕ 肈1ް s肈䲨薆 r璨Ċ 璨 璨njDž rDž 杀薆 r璨Ċ 璨厈 ް䖟ް獨 s肈䲨薆
杀 璨࿕ s肈䲨薆 薆 r璨Ċ 璨

杀 ް ̮1ް 獨 ࿕ ࿕璨 1杀 ƞ̮a 杀 獨 ް ࿕ 1杀䍈 r薆࿕ 1杀䲨1杀 璨Ċ 罈 獨 ƞ̮a ࿕Dž 薆 肈H礼 ࿕ ࿕ ࿕࿕࿕Džް s ް獨
࿕ް࿕i1ް Dž ࿕HDž ࿕璨 杀 ࿕ 杀 1杀

sr‸ 杀 1 杀 獨 銨 1 杀 薆࿕ 䲨1ް ް ް aƇ H肈‸ ̮ 杀 1 杀 s ް獨 ް࿕ ƞ肈 ް࿕̮ ǁ杀̮1杀 H璨厈 杀r a s 獨 薆
璨Ċ ࿕ 1杀 獨 杀r 璨1ް 礼䵈 䲨1ް ް r䲨 薆 ̮ 杀沈 1 杀 ࿕璨 杀̮獨1 ް 杀r 璨1ް獨 杀r 璨1ް 杀 ̮1ް ް獨࿕࿕࿕ s

薆獨獨獨獨獨獨獨࿕ ް ް 璨 r࿕
s1ް ࿕䵈 1杀沈 璨nj

9S 罈 佐

r1杀 1ް 杀肈璨 1ް Ċ 䲨 ް
肈 薆 杀Dž 礼r s薆 杀 - 厈 1杀Ċ ᦙs 薆 璨䲨薆 薆杀䲨薆 - 䵈s薆 r̮厈

薆 ̮薆 ‸杀䲨薆 璨H薆 - 獨s 薆 i䲨沈 璨薆 杀Dž䵈 薆杀Ċ 罈 肈薆

杀 ࿕ 杀肈‸ ްsĊ

箐 擘埼 依a 9‰ 薆

H ް䖟杀薆獨 ް

ް࿕肈1ް s ࿕ް ࿕ 杀 杀 Ɲް Ǐ ‸銨 sĊ࿕薆 aƇ
杀 杀 Ǐ๰1 ް࿕獨Ċ 獨 䲨 1ް r‸獨 2

䲨r䲨沈
- sr 1ް rir䵈 肈璨H肈1ް 1 杀 杀 Ɲް 璨 Dž

࿕䵈杀๰1ް

罈渠擘埼 埼⩗̮ ‰ 佐 箐

12 9 杀Ċ s1ް r‸
薆 璨Ċ 杀䵈杀礼璨‸ 䲨1ް 璨 獨 r ް 璨Ċ s1ް ࿕䵈 璨璨 ƞ礼

1 1 杀Ċ
ްs 璨 ‸ް 䲨1ް 1࿕ 䵈杀๰1ް 杀

1808 杀Ċ
sr̮H1ް ް r ‸ް 肈Dž s䲨 肈1ް 杀 銨࿕1ް

192 杀Ċ
杀 ࿕‸ ‸杀 s ް獨 1獨 杀H薆 ްs䲨 Dž 獨薆 獨 璨

19 2 杀Ċ
䵈 ࿕ް ࿕ ‸s1ް ǏĊް

200Ơ 杀Ċ
獨 獨࿕ް 杀䲨Dž銨ް 1 杀肈堂 Dž 杀r䵈杀薆獨 獨 杀 杀 璨

厈 Ǐ 璨nj

Dream it, Do it

What do you really want to do in your life? If
money were no object, what would you do?
Write a novel, travel the world, start your own
company? Many of us dismiss such dreams as
indulgent fantasies. After all, with so many
challenges in the here and now, the idea of

dreaming about the future may seem
pointless, even decadent.

Successful, satisfied people know the value of
dreams and visions, and they’re always working
on them. In their eyes, life dreams aren’t static,
isolated solutions or escape hatches from here

and now. Nor are they fantasy cure-alls or
“consolation prizes” that will some day

compensate them for otherwise meaningless
labors. Rather, to people who are actively

working on their dreams, the dream is their life.

Dream building isn’t just
about feeding life into
your dream, it’s also

about feeding your
dream into your life.

When it comes to talking about your dream, it’s wise
to share it with only a select few until you are
confident about your desires. If your dream is to start
your own business, you may not want to confide in
an embittered coworker who is stuck in a dead-end
job. But once you’ve reached the point where you
have the support of your important friends, and are
feeling confident and willing to make the trade-offs
necessary to realize your dream, there’s no need to
hide your plans.

By: Haneen Waleed

Social media

Social media has grown Just like anything which can they were doing was
tremendously in the last few be used for both good and experimenting, trying out
years. From 2006 onwards bad, social media, as any skills, and succeeding and
the growth rate is other thing in life, is a double- failing in tons of tiny real-
unexpectedly very high. edged weapon. Teens are time interactions that kids
Specially Facebook and masters at keeping today are missing out. For
Twitter have grown much themselves occupied by one thing, modern teens are
faster and captured millions social media in the hours learning to do most of their
of users in just a few years. after school until way past communication while looking
According to the way bedtime. When they’re not at the screen, not another
technology is growing, it is doing their homework (and person.
obvious that more and more when they are) they’re online
people are going to grasp its and on their phones, texting, We all should be using social
benefits. It has brought a lot sharing, trolling, scrolling, you media in a good way and not
of advantages for the society. name it. Of course, before getting addicted to it. Getting
From progressed nations to everyone had an Instagram away all the bad side effects
under-developed countries, account, teens kept and trying to take the
every nation is utilizing the themselves busy, too, but positive side of everything,
power of social media to they were more likely to do especially social media will
enhance life and use it to their chatting on the phone, definitely lead to online-
make people better. or in person when hanging safety. We need to stay safe
However, on the other hand out at the mall. It may have and YOU should stay safe, all
it has also affected the looked like a lot of aimless the best.
society in the negative way. hanging around, but what

By: Haneen Waleed

DESTROYING NATURAL HABITATS

Imagine waking up one day, only to Habitat destruction is the leading
discover that everything you’ve always cause of extinction for various
known has instantly changed. The home species and is the reason that many
animals are endangered. Animals are
you’ve lived in for your entire life is very intelligent beings, but without their
gone. The roads are much different, natural homes, they are unable to
making navigation far more complicated, protect themselves and care for their
and you find yourself in areas that are
unfamiliar to you. All around you are young.
elements that could easily cause you Solutions available include:
harm and there is no escaping. This 1) Combat habitat loss by preserving
natural resources and learning how to
scenario would be sad, extremely use them in a way that does not require
overwhelming, and many people would such frequent destruction of habitats.
not survive. Yet, this is what happens 2)We should also teach others the
importance of biodiversity.
every day to wildlife and underwater 3) We should be just as willing to put
species as their habitats are destroyed. forth the effort to rebuild and attempt
As we exhaust natural resources, the
homes of many animals are lost in the to replace what is lost.

process. By definition, habitat loss is
also known as habitat destruction, and
it occurs when we destroy the natural

shelters that are home to wildlife.

By: Raghad Haidar

箐̮ ‰ 擘 依̮࿕,S

1杀 Ċ 䵈 獨 杀 薆 肈 杀 薆ްs璨 ‸ް 薆 s 杀i1ް 獨 H 肈1杀 杀nj H獨䵈 銨 杀 1 杀 薆s璨 䵈 1ް 杀njr̮礼 1ް 薆 r๰ 1ް 杀
杀肈 獨 r r r1杀࿕薆 a࿕杀 獨 sĊ 銨杀࿕薆 ް r๰࿕ 䵈sĊ杀‸ 1ް iMovie r̮礼Dž Ċ 杀薆࿕璨H薆 ࿕ 杀 ‸ ࿕r1ް

njr‸࿕肈1杀࿕ rDž࿕沈 ް 䍈ǁ薆 杀罈 獨 杀 ࿕ sr 獨 ࿕沈 肈 璨Ċ snj1ް ࿕獨
肈r 杀 璨1 ްs璨 ‸銨ް ‸ 獨 䵈杀࿕薆 ࿕ 獨 Ǐ๰薆 Dž࿕ r࿕ 1ް 獨 䵈杀H࿕ް

璨Ċ ̮1杀礼࿕ sĊ杀 ް 獨 ࿕ sr 璨Ċ H罈獨獨 Dž࿕ r࿕ Dž 肈Ċ 厈杀 ̮
璨H肈1ް 1杀礼1ް 䲨1 rĊްs 杀 肈Ċ

r肈 Dž njrnj䲨1ް 獨 ࿕杀i璨 1ް 璨Ċ ް 䵈 杀薆 獨 杀࿕ 1ް 杀䵈ǏĊƝް ࿕ 杀H 䲨薆 杀njDž 獨 r1杀Ċ ࿕࿕ trailer 肈Ċ 肈 杀r䵈杀䍈
ǁ杀璨1ް 䵈ǏĊ 璨Ċ 沈杀璨1ް 肈1 罈獨 薆 r 肈 Dž 璨H࿕ 獨 ްs 肈薆 r̮礼 1ް 璨Ċ trailer

r璨‸ ࿕ s̮Ċ 薆 璨nj

DIY 9 杀 a杀 璨H ް
(Do It Yourself)

r 䲨肈1ް獨 ް ̮璨1ް 薆 杀̮薆 sĊ杀 薆 獨s 杀r Ǐ沈 獨 sHDž 杀 nj 厈 i 杀 璨H ް
ް࿕肈1ް H 獨ް 杀璨1ް ް࿕肈1ް 璨࿕ ް ࿕ް ࿕nj r 杀獨 ࿕ i 杀 璨H ް DIY Dž r肈 杀࿕࿕ް 杀䲨 ࿕ް
杀 璨 肈肈1ް 杀獨䵈 肈 杀 肈1ް 獨 ࿕䲨Dž 獨 杀 䵈Nj1 杀̮࿕ 肈1ް H ްƞ 獨 ̮ 薆 杀 薆ްs璨 ‸ް Dž 1ް
1 杀 ir Dž 肈 1ް獨 i璨 璨薆 ް獨 sĊ Ǐa 薆 ࿕璨 1ް ް ƞri䲨Dž 肈 r䲨 杀肈1ް

sH ࿕ nj䵈 獨 杀࿕ 肈1ް H nj 1ް 杀 銨ް s ް࿕i1ް ๰薆 ࿕ 1ް 杀 杀r ް 

ް࿕肈1ް H ްs璨 ‸銨 杀r Ǐ1 獨 杀࿕ 肈1ް

肈 ࿕肈1ް H 1ް 獨 i 1ް獨 r 肈 1ް ̮H 1ް 獨sr1ް 䲨1ް ๰薆 H肈1ް ƞ ƞHDž 

i 杀 H Dž ް r礼 Dž 杀r ް

杀䵈 璨nj

罈̮ .s擘埼 渠u

r ࿕ް ǁ࿕ 1杀 䵈獨 H肈1ް
杀nj肈1ް

杀r aް - ̮肈࿕1杀 杀 s1ް ްs̮ ‸ް r̮䲨Dž ࿕䵈 薆 䵈獨 薆 ް 0 0 
璨1ް獨 杀肈1杀 璨 H sH 肈 杀H 薆 1 H礼nj肈1ް 杀 s1ް 獨s沈 薆 ࿕࿕ 
璨H肈1ް 獨 ް 1 礼nj肈1ް ࿕杀礼1ް 礼i1ް 薆 ࿕࿕ 

杀r aް - ri Dž獨 
࿕獨̮肈1ް sr獨1ް 薆 r njH璨薆

r̮࿕䵈ƞ1ް獨 nj1ް獨 杀肈 獨 i薆 䵈獨snj 
1ް獨 ࿕肈 1ް獨 i璨i1ް獨 璨肈1ް 薆 ࿕ 薆 njH璨薆 䵈 

࿕ njH璨薆 2 
s ࿕ njH璨薆 2 
r njH璨薆 2 
r璨 ࿕࿕ 2

r堂䲨 1ް nj 厈

࿕ njH璨薆獨 璨薆 njH璨薆獨 ƞH 杀薆 䵈獨 H肈1ް nj璨‸ް 1
2
䵈࿕1 r 璨 肈1ް ƞ1ް 獨 獨肈1ް 䍈 ࿕๰1ް 䍈 ̮1ް H罈 s

璨 薆 ࿕ r s1ް H罈獨 r s1ް 薆 s ƞ1ް H罈 aƇ 杀Ċ獨 ̮肈࿕1ް 獨 杀 s1ް H罈 Ơ
杀r̮ 䖟 r s1ް ࿕1 ̮ 礼‸࿕ 薆 杀䵈 璨Ċ ް 肈 ‸杀 ްsr ࿕ 獨 8

肈 璨1 ̮璨 獨 肈 1ް 獨 r璨䲨1ް ir罈
r薆杀獨̮1ް 薆 肈 1ް ࿕ ࿕ ࿕璨礼肈1ް

獨 i肈1ް 䵈獨snj̮1ް獨 sr獨1ް ࿕獨̮肈 杀 r ƞDž sH a杀‸ 杀 r薆s 䍈 ްsr ̮璨 獨

杀 s1ް獨 ̮1ް 䍈 䵈獨 肈1ް ir罈

獨 H 肈 ‸ް獨 ̮厈 璨Ċ 䵈獨 H肈1ް 薆s

s 獨 璨nj

̮汯 .

杀̮ 薆

杀 璨1 璨 ‸獨 r 礼 ࿕ް࿕i1ް snj 1 杀 rDž s 獨 肈厈杀 r獨1ް H薆

杀Ċƞ䵈銨ް獨 r堂1ް ̮ Dž 1ް r i 1ް 杀 ް 礼罈銨ް i璨 獨 Dž࿕ 1ް 薆 璨nj 䵈ް 杀 肈 獨 肈 s ް࿕ 1 䲨 1ް 杀H礼1杀
s̮ 1 杀r

1 2 獨 璨薆 1 r 杀 䲨Dž
࿕ް࿕ 獨 ࿕ ̮1ް
獨 璨r肈 杀薆 1 獨s̮Dž a
杀薆 ࿕ r 杀肈 䵈࿕ 杀 䲨Dž ࿕杀厈獨 1

䵈࿕ 杀 䲨 ‸ H 獨 Ċ 1獨ް 杀࿕璨๰肈1ް 1ް࿕ 堂
r̮獨a ް࿕Ċ 薆 ް 獨 - r̮獨璨1ް ް࿕H1ްް 薆 礼 杀 H罈獨
࿕璨r肈 杀薆 璨堂i肈1ް ࿕ް࿕
r礼 ࿕Dž ̮࿕ 肈1 肈r肈 Dž
ǁ杀璨1ް
1獨ް 獨

s

r 獨薆 杀nj
礼 䵈࿕ 杀 䲨Dž 杀薆
-銨࿕࿕࿕ ǁ࿕沈 ࿕࿕薆
- 獨 ̮薆 s ࿕࿕
䵈࿕璨薆 ࿕璨 礼 獨
r薆ް ࿕ ǁ࿕沈 獨 ࿕ 杀࿕

r H 1ް࿕nj1ް ࿕薆ް
堂i肈1ް

s࿕薆 肈厈杀 璨nj ƞ i1ް 1ް࿕nj1ް H罈
H 肈 ‸ް獨 r Ċ杀‸ s肈1

r䲨 1ް Dž杀࿕璨๰肈

 䘀埼
࿕1ް 杀 ‸杀薆
s ǁ薆 杀 璨nj
杀i獨1ް r獨nj 1 礼璨a
‸ ࿕ ࿕ ࿕ 杀䵈獨࿕薆1ް
䍈 杀H薆 礼璨璨 ࿕nj䵈 杀肈H ‸銨ް nj 厈
肈a 薆1 i 1ް 璨Ċ ް ࿕ 䲨 杀 ࿕ i䵈
r薆1ް 璨 1ް r獨nj 1 杀

rH1ް 䲨Dž 銨杀 1ް ri璨 1 璨a
Ċ 䵈࿕䲨礼薆 ࿕ 杀䵈࿕ 肈1ް

罈獨獨 礼璨璨 ࿕nj䵈 杀薆HDž‸銨ް nj 厈
䵈 䍈 Ċ杀‸ 薆1 rH1ް Dž r璨璨1ް
Dž杀 杀肈 ࿕1ް

杀 ‸࿕ް rr̮Dž 璨a
࿕࿕H肈 r njr s肈1 杀 ‸࿕ް H ࿕ 銨獨

r̮薆
杀 ‸࿕ް ࿕࿕H薆 璨Ċ ࿕肈r璨1ް 薆 ް 礼 罈獨 杀r䵈杀䍈

s ް獨 njr s肈1 a 薆 杀 ‸࿕ް H獨
r̮1ް 薆 r璨nj1ް 薆 杀 ‸࿕ް ࿕࿕H薆 罈獨 杀๰1杀䍈

njr s肈1 杀 ‸࿕ް H獨 獨杀

࿕1ް 璨Ċ r̮1ް 罈杀r H獨1ް 1ް࿕ 礼璨a
䍈࿕ ࿕ Dž獨 r 杀 薆 r 杀䵈࿕ 肈1ް
࿕࿕Dž 杀肈H ‸銨ް nj 厈
࿕1ް s 薆 罈獨 䍈 杀 i
H獨 s 肈1ް 1ް࿕ ࿕nj䵈

࿕薆࿕ް 薆 ࿕1ް 獨1 杀nj 獨 ̮‸杀 肈1ް 杀࿕䲨1ް i1 杀r aް rir࿕ 䁠䠀 擘埼
H r礼Ċ ࿕‸ ް 1 杀̮࿕䲨肈1ް 杀r i1ް 薆 r๰ 1 r䲨肈1ް

ް 獨 獨 杀肈 ࿕ƞHDž r䲨 ࿕罈࿕肈1ް ް ࿕ 杀 1ް

ްs1ް ࿕1ް

罈 Ċ 薆 1࿕厈 獨杀 獨 r 璨 肈薆 r ࿕ ްs1ް ࿕1ް
i璨Dž 1ް 杀䵈ްs ̮1ް ްsDž ް sĊ 堂i 礼1ް i1 杀r aް s Ċ獨
薆 s ƞ s 杀肈薆 杀 Hr̮礼 njr罈 ࿕ ‸ 杀 䵈࿕, ̮࿕1ް 薆 ƞ
࿕1ް ࿕ 礼1ް ࿕ sH 杀肈࿕ ࿕璨1 ްs1ް 獨1ް
璨Ċ 沈 ް ̮࿕ s 獨s璨1ް ࿕ ̮Dž 1ް nj 礼1杀 獨s獨薆 獨
r ࿕1ް 䵈杀࿕ 肈Dž r䲨 H獨1ް ࿕肈䵈 a 薆 ްs 礼1ް 1
࿕璨1 杀 獨杀堂r Ǐ 礼H 杀肈薆 r璨Dž 薆 nj 礼

r礼 肈1ް ࿕1ް

1獨杀䲨薆 ࿕ r礼 肈1ް ࿕1ް 薆 杀࿕䲨1ް ްsDž ް s Ċ 璨H r璨Ċ 杀薆 ࿕
i‸ 杀䵈ްs䵈杀 ްsDž ް 厈 Ċ 1䖟獨 ࿕礼1ް Dž薆 薆 r璨nj 1ް

杀堂 Ċް ̮࿕1ް 薆 ƞ 杀iaƝ Ǐr璨 杀薆࿕1 杀 ̮䲨‸ 薆 杀࿕䲨1ް
薆 ް s 璨璨1 ࿕1ް ̮䵈杀 璨Ċ sH 薆 杀r 䍈 肈Ċ獨 ࿕1ް 獨 ࿕ް

s Ċ 杀࿕䲨1ް 杀nj̮厈 r๰ Dž 杀r 杀 䵈 ̮ ࿕Dž ࿕璨1 罈 H1ް 獨 杀 Dž銨ް
࿕礼1ް 薆 ްs ƞ薆 ࿕1ް 杀礼Ċ 1䖟 ̮ 銨 ̮ 1ް 獨 ̮࿕1ް

࿕璨nj肈1ް 璨๰肈1ް 璨nj1ް ࿕1ް

̮ r 璨 肈Dž 䵈 璨nj1ް a 1ް ࿕1ް ް獨䖟 薆 ࿕ ް䖟

̮࿕1ް s Ċ 礼1ް ް࿕ 䍈 堂i 杀 獨 s薆獨 r 䖟獨 堂 Ċ

r࿕ 1ް 杀࿕䲨1ް 杀i1 杀肈࿕ 杀 r̮䵈杀 礼 Dž r䲨 ๰璨๰薆 獨

堂 獨 Dž杀肈r njDž ࿕ް 獨 ࿕1ް ࿕ް࿕Dž 璨璨1

ƞ1ް s璨璨薆 璨nj

渠a ̮ 依杀S ^

杀H礼1ް 杀̮ 獨 礼璨Dž sĊ 銨獨
璨Ċ sĊ杀 ࿕礼i1ް ̮ 獨 礼璨Dž nj璨H 肈1ް 厈杀璨1ް ް 杀nj Ċ銨ް 薆 s sH1ް 1杀
iri璨1ް 杀̮ ࿕1ް 獨杀 Dž 薆 璨獨1ް 杀๰࿕ 1 ǁ njrnj䲨1ް 1獨 ࿕࿕1ް ްsnj

杀̮ 獨 杀࿕ 獨杀 杀肈 銨ް ࿕ 杀肈࿕ ࿕࿕1杀 ࿕H ̮ 1䖟獨 ࿕r1ް ް࿕厈
sH肈 ް 䲨1ް ް H 1ް 璨Ċ sĊ杀 1䖟 ࿕ 肈Dž 薆 杀 獨 杀H礼1ް杀 1ް ࿕ 1ް 璨Ċ ࿕ 䲨1ް 杀r䵈杀䍈
1 ࿕ 1ް 璨 ǁDž r䲨 肈 1杀 杀沈Ɲ杀 ̮Dž Ǐr1 ࿕ 1ް 薆 杀Ċ杀‸ - 薆 璨Ċ ࿕ 䲨1ް 1 杀‸ް s1ް r獨Dž
ƞ璨 ࿕1ް r礼 ࿕ް r璨肈Ċ ࿕ Dž 杀薆s H 杀厈 1 ް 䲨1ް ް H 1ް ࿕䲨Dž 璨Ċ sĊ杀 Dž 1ް ࿕ް r璨肈Ċ 杀礼
ް࿕ƞH 璨1ް 獨ƞDž ࿕ 1ް獨 r1࿕ 䵈࿕ް 杀䵈࿕薆 杀 䵈 杀 ࿕ 1 ࿕ 1ް 璨 ǁDž 1䖟 1 杀罈Ɲ杀 ࿕ 璨Ċ 杀礼1ް
1ް r璨 ࿕薆 獨 r 獨1ް Ċ 礼r 1ް Ċ 獨ǁ 肈1ް ƞr璨࿕䵈Ɲ杀 r ̮r1 ࿕薆 杀 䵈 r璨njDž獨 ࿕ s1ް ƞ璨Dž
̮獨1杀 璨獨1ް ࿕H 䲨

杀̮ ࿕1ް 獨杀 Dž 獨 rDž Dž 杀H ް 杀肈1ް 薆 ๰࿕ 杀๰1杀䍈
sĊ獨 杀̮ ࿕1ް 獨杀 Dž 獨 rDž Dž 䵈 ̮ 杀肈1ް 璨獨1ް 獨 堂i
獨杀 Dž sĊ杀 ࿕礼i1ް ̮ 獨 杀肈 r獨Dž r䲨 杀H礼1ް 獨杀 Dž 薆 Ċ杀‸
杀 1ް Ǐa 肈Dž 薆 杀 獨 杀H礼1ް Ċ杀‸ 䵈 ̮ 杀肈1ް 1 杀‸ް s1ް
sH肈 ް 䲨1ް ް H 1ް 璨Ċ 薆 杀 a 1 ǁ 杀H礼1ް 獨杀 Dž 薆
獨杀 Dž ̮H 1ް 肈 杀肈࿕ ‸ 䍈Ǐ䍈 Ǐa 璨獨1ް ࿕獨
࿕ s1杀 r 1ް iri璨1ް 杀̮ ࿕1ް

杀̮ ࿕1ް r 杀 1ް獨

࿕̮‸࿕ް ް 薆 Ǐ䍈 肈 1ް 杀‸ 杀‸ 杀࿕ iria ̮ 獨 杀 薆杀a
Dž 薆 獨 罈杀 1ް ‸ 杀肈薆 杀̮ 獨 獨杀 Dž Ċ ࿕ 1ް 薆 璨礼 s 銨
杀H礼1ް 獨杀 Dž 1䖟 薆 銨s 1獨 杀薆杀肈Dž iria
璨 ࿕ 璨Ċ ࿕ 䲨1ް 璨Ċ sĊ杀 Dž ࿕‸
1 獨s ǁr‸ 1ް 薆࿕ް Ǐ堂H1ް 璨H 䵈 r 杀肈 r肈࿕1杀 杀࿕
ǁ杀璨1ް ް 1ް r๰肈 1ް r璨肈Ċ Dž 1 r堂 䵈 薆 H 1ް 杀̮ ࿕1ް
H獨Dž 䵈 ࿕1ް i䵈 獨 r๰ 1ް 䵈࿕獨
1 1 r r 1ް 杀̮ ࿕1ް r ް r๰࿕ ࿕࿕1杀
r 1ް iri璨1ް 杀̮ ࿕1ް 獨杀 䲨 䵈
࿕ް࿕i1ް獨 䵈ް ࿕ 1ް ࿕i1ް s ࿕ ๰薆 rDž獨 ̮1杀

ް 肈1ް獨

iH 璨nj

.擘埼 9s S ̮r

杀࿕ 1ް 薆 s ƞ肈1獨 杀薆࿕1 杀 Dž杀r 䲨 1ް ࿕ 獨 杀࿕ 1ް nj䲨 杀薆 ࿕ 薆杀࿕1ް ް 沈Ɲް 薆 璨肈1ް ᦙ杀肈䲨1ް 䲨肈1ް 䲨 1ް ࿕ ࿕1ް ࿕ ᦙ杀肈䲨1ް
獨 獨s䲨薆 Ǐ1ް ް snj1ް ࿕iDž 1ް 璨H 獨肈1ް ࿕nj1ް 1 ǁ肈1ް 礼1ް ࿕ 杀肈࿕ 杀 ްs rnj䲨Dž 璨Ċ 杀䵈sĊ杀 Dž 1ް H ްs1ް ࿕nj1ް ࿕ ᦙ杀肈䲨1ް獨 snj 1ް獨
罈杀䲨肈 䵈杀H ‸銨杀 ް 獨 ࿕杀r 薆銨ް 1 ࿕沈࿕璨1 杀࿕ Ɲް ࿕ ࿕1ް ࿕ r璨Ċ 杀䲨Dž r࿕獨 ‸杀肈 ࿕ 薆 薆 Dž r࿕ 獨 ‸ ࿕罈࿕肈1ް ް
nji1ް r ް ࿕ ࿕s1ް 肈1杀H1ް 罈杀䲨肈1ް獨 獨̮1ް r肈 1ް r̮璨1

ᦙ杀肈䲨1ް ް࿕䵈
ᦙ杀肈䲨1ް 1ް ᦙ杀肈䲨1ް 䲨 1ް ᦙ杀肈䲨1ް 䵈杀 獨 1ް ᦙ杀肈䲨1ް 獨 堂1ް ᦙ杀肈 杀Dž ᦙ杀肈 杀Ċ࿕䵈 11 1 ᦙ杀肈䲨1ް nji1ް r ް nj
1杀r璨1ް ᦙ杀肈䲨1ް 杀肈1ް ᦙ杀肈䲨1ް 肈1ް ᦙ杀肈䲨1ް ࿕杀࿕䵈Ɲް ᦙ杀肈 snj 1ް ᦙ杀肈 i厈杀H1ް
杀 ࿕䖟 1ް ް࿕䵈銨ް 肈罈 薆獨
H肈1ް獨 杀獨 ࿕Ǐ1 杀 獨 杀 䲨 1ް࿕䲨䵈 H s 1獨࿕ް 肈Ċ ް࿕ ‸ i礼1ް s1 s ࿕ 杀 1ް ᦙ杀肈䲨1ް
s 杀薆 1 杀 䵈Ɲް 罈 H 杀薆s Ċ 礼璨1ް 1杀 Džr 獨 堂1ް ᦙ杀肈 獨 ᦙ杀肈䲨1ް 璨HDž 1 杀 r1 i礼1杀
r ࿕1࿕r 薆ް࿕Ċ 杀 s䵈杀 Dž 杀࿕ 1ް s 璨aްs ᦙ杀肈䲨1ް 薆 ࿕ s ࿕肈1ް 獨 䖟࿕杀
䵈杀䲨̮‸ 1 杀 䵈Ɲް 杀 nj 1ް 杀肈Ċ࿕ް獨 ް 杀̮H1ް i 1ް ๰̮Dž 1ް ᦙ杀肈䲨1ް ࿕ 獨 䵈杀 獨 1ް ᦙ杀肈䲨1ް
ᦙ杀肈䲨璨1 si 銨 1ް ްs1ް s 肈1ް 杀̮H璨1 r䵈杀 獨 1ް ࿕nj1ް獨 1杀HDž獨
杀̮Džް Ċ Dž杀 1ް 獨 ᦙ杀肈䲨1ް獨 ࿕nj1ް Ċ杀獨薆 薆 i 1ް ๰̮ 杀薆獨 罈杀 1ް 杀獨 1ް Ċ Dž杀 1ް ࿕ 獨 䲨 1ް ᦙ杀肈䲨1ް
࿕1ް 杀 獨 薆Ǐ‸ 璨Ċ Dž 杀䲨肈璨1 r䲨沈 ް 杀
1ް ᦙ杀肈䲨1ް
1杀 杀肈࿕ 杀 沈 薆 Dž杀r䲨 璨獨1ް 䖟 璨Ċ 礼r Dž 1ް ࿕nj1ް 杀 ࿕ް 杀 䵈 ๰肈 r

薆 r ̮ 杀薆 杀࿕Dž r Dž 肈Ċ r1 獨̮1ް 肈1ް 1杀HDž 璨a snj 杀 䵈Ɲް 杀r ࿕礼璨1ް 1杀 i1ް獨 璨࿕ r璨r
a sH 薆 杀 ް Dž 薆 杀
sH1ް獨 rnj1杀 獨ƞ肈1ް ࿕rDžް ‸銨ް Hi1ް r璨H 1ް ް nj1ް ̮H 1ް ๰薆 獨 罈 ް࿕礼璨 Ċs ࿕ 1ް ᦙ杀肈䲨1ް獨
Ċ獨 獨 ࿕ ᦙ杀肈䲨1ް 杀࿕ 1杀 ࿕ 璨 Dž 1䖟獨
࿕nj 杀 䵈Ɲް 獨ƞ 獨 a ް ࿕1ް 杀࿕Dž 䲨1ް i厈杀Ċ 薆 ̮ 獨 ᦙ杀肈䲨1ް ް࿕䵈 ࿕ 薆 ࿕ 獨 i厈杀H1ް ᦙ杀肈䲨1ް
杀肈Ċ 杀 ǏĊ ǁ杀璨 薆 1࿕ 薆 ࿕ 薆 肈๰肈1ް獨 r璨 1ް獨 䲨 1ް Ċ杀i 1ް 璨Ċ sĊ杀 Dž
s snj 璨1 杀䲨1ް 薆 s䲨1ް i 1ް 璨Ċ ࿕ 肈r r1獨 s࿕ 杀薆 1 nji1ް r snj 1ް ᦙ杀肈 杀薆
獨1杀 璨肈Ċ 杀nj 獨 a ް 薆 snj薆獨 ࿕̮䲨薆 䵈 ࿕H獨1ް 1 杀 䲨 杀 䵈 杀 䵈Nj1 r‸杀‸࿕ް 杀 杀䲨1ް
i 1ް 薆Ǐ 1獨 杀 䵈Nj1 獨 罈 杀 ࿕杀࿕䵈Nj1 杀䲨1ް r i 1ް r肈璨H1ް 杀‸ް s1ް ̮䍈 ࿕杀࿕䵈Ɲް ᦙ杀肈
Džް 杀njDž 銨ް獨 ް ࿕礼Dž 1 H s 獨 杀r䲨1ް 肈rnj 杀 䵈Ɲް H獨 ࿕杀࿕䵈Ɲ杀

.

s࿕薆 ࿕ 璨njް䖟Ƈ 杀 1 杀礼r䲨1ް

杀 1杀 璨Ċ 礼璨 1 杀̮H1ް 肈 薆
r๰ 1ް 杀 薆 璨H 䵈 1 ̮ H
࿕ Ǐ sr䵈 ࿕࿕1ް 杀 1 璨Ċ ๰肈1ް ް ࿕䖟
䍈杀࿕ 杀r䵈杀礼 璨肈1 Džs 杀獨薆 sH
杀薆獨 nj1ް 杀nj 杀薆 肈 1 杀䲨䵈銨ް r肈 Dž ƞ H罈獨 杀 杀 s Ċ 䍈杀࿕ 璨肈1ް 䲨
1 杀 肈璨H 杀iDž獨 杀肈H1ް獨 s璨1ް r 1獨ްsDž
࿕ ࿕ 薆 䲨1ް r nj1ް nj1ް 薆 肈璨HDž
肈罈 r r๰ 璨1 nj๰1ް 杀礼Ċ sĊ獨 璨
Dž ̮a 獨 nj䍈獨 1ް 璨獨1ް ࿕ s 薆獨 ᦙ杀 1ް r 獨ްs 1 ๰ s

s肈䲨薆 ް ƞ1ް 肈厈杀 璨nj

sr‫ﻻ‬埼

sr‫ﻻ‬埼

s̮Ċ ǏĊ 璨nj

杀̮‸࿕ް
Ǐ厈 獨 ƞ ƞĊ ࿕薆 ๰薆 r‸杀nj1ް ް࿕ 1ް獨 肈r1࿕ް ް ̮璨1ް獨 䵈ƞ䲨肈1ް 獨 Dž1ް獨 1杀Hi䵈銨ް Dž࿕ 1ް
ް 獨 r̮ snj 獨 ri厈杀H1ް s䵈杀 肈1ް獨 䲨1ް ްsnj 獨 1 1 杀࿕ ‸ް 杀 ࿕銨ް ࿕ 獨 杀薆 䲨1ް

࿕H Ǐ1ް 杀Ċް 1ް
璨nj1ް獨 ̮ 1ް獨 薆࿕ް ̮ra獨 獨i1ް獨 杀̮ Ɲް
杀‸ ࿕璨 1 ̮ 1杀 i 銨 1ް 䵈 1杀 ࿕H獨1ް獨 ް 1ް 杀 Džް獨 璨Ċ࿕ް 杀䵈࿕ް H罈

sĊ杀nj 1ް獨 a࿕璨r獨1ް s ࿕1ް
厈杀璨1ް r 1ް

i肈1ް ࿕ 1ް獨 ࿕ް 杀Dž1ް 杀 ࿕銨ް 罈ް Ċ r 䵈杀H 璨njĊ Ǐ Ċް ࿕ i 1ް 杀 ࿕銨ް 獨 1ް 杀 ࿕銨ް H薆
࿕杀獨薆獨 杀 獨࿕ް獨 銨 ް獨 杀礼1ް 璨 獨 H 1ް獨 ްsnj 獨 璨 ࿕厈 ް i1 r̮璨 1ް Ċ杀獨肈1ް獨 ƞ䲨1ް 薆 璨獨1ް

r࿕ Dž 銨 1ް 罈ް Ċ࿕ް 薆 杀 rH獨 堂 1ް 杀獨 1ް獨 ƞ䲨1ް獨 璨nj1ް Ċ杀獨薆 杀 Dž獨 ް ࿕銨ް sĊ獨 ᦙ杀肈䲨1ް
罈 肈1ް s1 DžDž s 獨 sr璨nj 1ް ǏH璨1 H࿕ 杀肈薆 杀r䲨璨1 s ࿕ 獨 ްsH䵈ް 薆 s 1ް r罈 獨 䵈 1ް獨
r 杀 肈1ް
杀r䲨1ް s 1ް 獨 ް࿕1ް snj i i1ް

ǏH1ް 厈
Džް 1ް ǏH1ް
i 1ް Ḫ 杀肈薆 r1 杀nj sDž ް ƞr s1杀 肈1ް Dž 1ް r ް 獨1ް 璨Ċ 䍈ǁDž 薆杀 銨ް ް aǁ薆 r肈璨H1ް ࿕䲨̮1ް s ̮䍈
杀肈࿕ 杀 ࿕銨ް 薆 r肈䲨Dž ްs 1ް ް aǁ薆 獨䵈 1ް 杀‸ް s1ް s 獨 1ް獨 ࿕ ̮1杀 ᦙ杀 Ɲް獨 獨s 1ް
࿕璨 獨 杀 s沈࿕杀 Ċ杀 肈1ް 杀Dž䵈 ƞ ƞHDž 璨Ċ ࿕璨肈H 獨 璨nj1ް 罈ް 薆 杀沈Ɲް 礼a 薆 r璨nj 1ް 杀堂 獨sĊ杀 杀 s沈࿕ް
杀 ࿕銨ް獨 杀 Ɲް 薆 杀肈
Ċ杀肈 銨ް ǏH1ް
䖟 杀 獨杀࿕Dž 璨礼 ࿕ 獨 ǁ杀 a銨ް 薆獨 r ࿕薆獨 r 薆獨 ࿕a 獨 s1ް獨 薆 肈1杀 礼r䲨肈1ް r̮1ް r 獨Dž ǏĊ ࿕ 獨
r璨Ċ 罈ް Ċ࿕ް 璨 Dž 薆 䵈杀H 肈薆 杀rDžް
- r i 1ް 杀獨 ‸銨ް - ް࿕䲨1ް
Ċ杀獨薆 Ċ r̮H 1杀 肈璨1 肈 1ް 薆࿕ް 杀肈 ‸銨ް 璨Ċ s薆 杀薆 璨 薆
r 杀njH1ް
i 杀 ࿕銨ް 薆 薆杀H 璨1 杀薆 獨 杀rnj1ް 薆 肈 1 罈ް Ċ࿕ް 薆 i璨Dž Ǐ 杀 1 杀 ࿕銨ް 1杀HDž 銨 杀 䵈
r 杀 1ް 薆s 1杀 ǏH1ް

擘蒴 擘埼 埼䠀 擘埼 ‰ ‰ s擘埼 佐

ƞ䲨1ް ްs ࿕ް 薆 薆杀H Dž r࿕

杀 Dž杀Dž䲨1 Ċ

r̮璨 1ް Ċ杀獨薆 Ċް 䲨Dž 薆 堂 ް 杀 ࿕ ް ް 杀肈 䲨 ‸ް 쳌 ‸ް i堂 i ‸ް 沈 ް

s s Dž䲨1 s ް 杀 sH ƞ䲨1ް 杀 䲨 ࿕ iDž獨 杀Dž Dž i厈杀Ċ 杀 nj

杀 s r1獨 璨 杀H 1ް

璨r肈࿕1ް 肈 䲨1ް 杀肈 ް ࿕ Dž獨

nj1杀璨 Dž1ް 獨 杀iDž ްs ᦙǁ̮1ް H 1 i䵈 薆 rH1ް nj 薆

肈 H薆 杀r䲨璨1 s࿕ ‸ 杀

Ċ 䲨̮Dž獨 ̮Dž ᦙ 銨獨

H薆 肈Dž 獨 璨aްs 杀薆 璨Dž獨 ̮Dž s 杀 r ް 銨 獨ް࿕

杀 r asDž nj 罈 ࿕ް 杀 sDž ࿕礼a 肈 ‸ް r䵈杀䍈 ǁ 1 沈 䍈 ǁ 1 罈࿕Dž 璨 ‸ 䵈࿕ 罈࿕ Dž 銨

璨njĊ ‸Ǐ厈 ࿕ Dž ̮璨 Dž 杀薆 ࿕ ް r࿕ ࿕࿕ް

1杀̮ 銨獨 ࿕ 杀䵈杀r 獨 ࿕ nj 䲨 璨 獨 Ċ杀獨薆 杀 s1 獨 䲨 䖟杀࿕ ࿕ 杀肈 ް ࿕nj1ް ๰肈 薆獨 H堂䵈 杀 璨࿕

ް 1ް 薆 獨 ࿕璨 H獨Dž ް࿕ ް 堂i堂i1ް 䲨1ް 1 杀肈 ް 肈 1ް ̮࿕ 䲨Dž 獨 ް࿕璨H࿕Dž 銨

Dž杀 薆 薆 ࿕ 璨1 ࿕࿕ 1ް 薆 罈 ࿕ް 堂 ް࿕ ް

Dž ๰࿕ ް䖟 薆 銨獨 s 薆 璨Ċ ࿕ 璨1 ް࿕堂i堂

i䵈 薆 r璨Ċ ࿕ 杀 ̮1ް 獨 堂i堂i1ް

r璨࿕1ްs̮Ċ s1杀a 薆 璨nj

̮ 擘埼 箐࿕ ̮擘埼 ̮ s翿‫ﻻ‬埼 ̮^ 汯䘀埼

薆 杀̮‸࿕杀 䲨̮1ް ƞ璨 ̮璨 1ް sr璨nj 1ް 杀 杀iDž ̮璨 1ް sr璨nj 1ް 杀
r肈r璨H 1ް 杀 Dž杀 ‸ǁ薆 aް
a 薆 1獨ǁ 肈1ް ࿕1ް獨 薆 ް獨s1ް獨
杀 r獨iDž獨

ް࿕璨 1ް 肈 ް࿕

࿕ Ǐ䵈 杀 䲨̮沈 杀 䵈 Ǐ

࿕๰璨1 ᦙ ްs肈1ް 杀̮1杀礼1ް H

肈 1ް獨 rH肈 ࿕肈1ް rnj1ް 璨Ċ

薆 璨 aް 獨 H ࿕ 杀薆

ް䖟杀肈璨 ް Ċ࿕ް獨 ް࿕๰1ް獨 s1ް

銨 杀肈r 獨 璨H 杀̮1杀礼1ް 堂njDž

銨杀̮薆Ǐ1ް 獨 r 獨 Dž獨 sri

杀̮ Ɲް獨 杀r堂1杀 ᦙ杀 Ɲް獨

杀‸獨 璨Ċ ࿕璨1杀 薆 薆 杀

r璨堂Dž Ċ杀肈 銨ް 沈ް࿕ 1ް

璨r‸獨 ǏĊƝް ̮ H r 杀r i1ް

1䖟 獨 1ް r Dž 杀‸獨 薆

杀r 銨ް ࿕ 杀̮‸࿕ް 薆 sH

薆 肈Ċ࿕ް sr璨nj 1ް 1獨杀䲨薆獨 1ް

࿕礼 1ް 杀࿕杀䲨肈1 杀̮1杀礼1ް ̮

sr璨nj 1ް 杀Dž薆 H Ċ ๰࿕ 杀 r䍈s 1 r r 1ް 杀̮‸࿕ް 杀薆 ްs̮1ް r 杀 a࿕杀 nj 1ް 杀̮1杀礼1ް 璨࿕薆

ᦙ ްs肈1ް 杀 s 杀獨Dž 1ް ̮璨 1ް ࿕ 杀̮1杀礼1ް 銨ǁ 1 r̮璨 1ް 杀薆杀肈 銨ް 璨H獨1ް ‸ s薆 rĊ杀肈 銨ް

杀獨 䵈ް 杀 Ċ i Dž 1ް 肈ra࿕1ް 杀 1ް獨 杀薆࿕࿕ް獨 Ǐ 肈1ް Ḫ1 ࿕r 䵈 ‸࿕ް 杀r 1ް Ċ s䲨璨1 r璨H1ް s̮Ċ 杀r1ް 䖟杀 ‸࿕ް

杀Dž1ް ࿕ 薆 ‸࿕ް ̮ 1ް獨 i璨 璨肈1ް rĊ杀肈 銨ް ࿕罈࿕肈1ް ް

獨 Hi1ް 獨 ࿕nj1杀 a ް 杀̮Džް ࿕ sr璨nj 1ް rDž獨 ࿕ 䵈 s1ް ࿕ް࿕1ް 杀rH獨 杀̮肈1ް獨 rnj1ް

sr璨nj 1ް 杀r ࿕ް H 薆 獨 ̮璨肈1ް ࿕ 璨肈1杀 杀肈 ް 杀 i1ް H獨 1ް 杀r䲨1ް

s sH1ް s࿕䵈 1杀䲨1ް 杀 獨 ‸࿕1獨 薆Ċ࿕ް 杀 i1ް r 杀 䲨Dž 1ް ࿕1ް 獨snj1ް 杀rH

獨 1ް࿕ 獨 1杀H 1ް 獨s璨nj 䲨1ް 獨snj1ް獨 1Ċ࿕ް ๰肈1ް

‸杀 Dž 銨 ް 杀H1ް H 1 杀̮ 䵈銨ް 䲨̮1ް ƞ璨 杀Dž1ް 杀iDž

1 ‸r 1ް ̮ 1ް ࿕H 獨 r H1ް 杀 Dž杀H肈 ࿕薆 ࿕1ް獨 薆 ް獨s1ް獨 薆 杀̮‸࿕ް

杀䍈Ƈ 1䖟 1Ċ Dž 杀肈薆 䵈 s1ް ࿕ް࿕1ް 杀rH r ࿕ 1ް獨 ̮ ް 肈1ް 獨 H璨Dž Dž1ް 1獨ǁ 肈1ް

杀r ࿕ް H s 獨 ‸i䵈 罈獨 r i䵈 ‸࿕ް 獨s1 薆杀 Dž s࿕䵈 杀 獨 a 薆

Ǐa࿕ް 杀 獨 杀 薆 s sĊ 杀̮‸࿕ް獨 肈 ࿕肈1ް獨 ‸ s肈1ް獨

杀 1ް獨 rDžް 1ް 杀 1ް獨 ‸࿕ް 杀 1ް 杀rH

杀rH獨 ࿕ 1ް 杀nj s沈獨 杀堂 r‸ s肈1ް

ް 杀Ċ獨 r Ċ sḪ1ް獨 Ǐa࿕ް獨 䵈 s1ް ࿕ް࿕1ް

䲨1ް 獨snj1ް 杀rH 杀堂 獨 H1ް 肈 ࿕肈1ް

Ḫ1ް s1 ް 杀 獨 ࿕ 獨獨 r璨H1ް s̮Ċ 杀r1ް rĊ杀肈 銨ް r 杀 a࿕ް

r薆࿕njDž r࿕ rĊ杀肈 ް r 杀 a i

r࿕獨 杀Dž1ް 杀獨 䵈銨 s 1杀

sr璨nj 1杀 肈nj Džް࿕璨1ް 杀̮1杀礼1ް 薆 r璨薆杀H Dž

DžǏr薆࿕ r 杀 獨䵈 1Ċ 璨肈H 獨 薆Ċ࿕ް

i 銨獨 ࿕nj䵈 杀Dž1ް 薆 薆杀H 璨1

䍈獨s䲨1 Dž1ް 杀̮‸࿕ް獨 H ް獨 獨 ࿕璨 1ް

r䲨罈 ̮1杀礼1ް ࿕ Dž 杀r ࿕ް H 䵈࿕

薆 䲨Dž Ǐ๰薆 rH薆 罈 䲨Dž 獨 杀肈

1杀 獨 ̮1杀礼1ް 䵈獨 r ࿕Dž 獨 杀 DžǏr薆࿕

nj 厈 杀̮Džް 杀 璨1 杀 杀࿕ ‸ް sĊ

sĊ s Ċ 1䖟 sH 獨 杀 Ɲް獨 r ࿕ 1ް a

䖟杀璨Džް獨 ࿕璨 1ް 䲨 銨 杀̮Džް 杀࿕ ‸銨ް

r1 ̮1杀礼1ް 杀 1ް 薆࿕Ǐ1ް ް ް Ɲް

ް ࿕璨‸ 獨 杀沈 杀njĊ 1 杀䲨

r‸ s薆獨 ‸ r 1 杀䲨1ް 薆

薆 薆杀H Dž r࿕ 杀 薆࿕1 杀 r薆snjDž 䲨r 䵈 r ‸ 1Ċ ̮1杀礼1ް Dž nj 薆

rnj1ް r i1ް 肈璨HDž r࿕獨 杀 杀 薆 ࿕ 獨 杀 䲨Dž 杀薆 ࿕ r薆杀‸ r Ǐa 獨

薆 杀H 1ް r 獨 璨‸ް 1ް獨 杀๰1ް 杀 獨 snjDž 薆 杀 ް Ƈ獨 杀 杀 ࿕

a࿕ް 杀 杀nj๰1ް 杀 Ċ杀獨薆獨

杀‸獨 厈杀璨薆 ް 杀 r璨Ċ ࿕ 銨獨

杀䵈 杀 沈 ࿕njĊ 1Ċ Ċ杀肈 銨ް 沈ް࿕ 1ް 薆 杀 ࿕njDž r ǏĊ 礼a H罈 ް࿕礼a
獨s 杀 薆 璨璨 璨1 薆Ċ sr璨njDž 薆 䵈杀HDž
࿕ 1ް 杀䵈 獨 杀r䵈杀䍈 Dž杀r 獨 Dž杀r 璨 獨
r࿕獨 Ċ i璨 a薆 杀 䵈 杀 1࿕ 薆 H獨Dž
杀杀 rDž
杀 獨 Ċ獨 杀 ࿕ 璨i1杀 H獨Dž
杀 1 ̮ 1杀 sHDž 1 沈ް࿕ 1ް 杀‸獨 杀๰1杀䍈
r肈 ࿕ Dž 薆杀䵈 罈獨 ࿕ 銨獨
礼r 璨1 ް獨 杀沈 薆s璨 薆 ް獨 r Ǐa࿕ް rnj1ް ࿕ Ǐa 薆 杀 ‸ǁ肈1ް
薆 1䖟獨 ǏĊƝް ࿕ 薆 獨 r 䲨Dž 杀r䵈杀䍈
杀 r璨Ċ ࿕ 杀H ް 杀 Dž杀r 杀肈䵈 rr Dž獨 杀 r璨Ċ i璨 璨肈1ް r s1ް獨 r 杀nj๰1ް 薆ް ̮1ް 獨䵈 Ǐa
杀r1獨 杀๰1杀䍈 ް ࿕ް s1 杀nj๰1ް 薆 Dž Dž1ް
杀肈䲨1 璨薆 獨 杀 杀 ࿕ 䵈 杀H ް 獨 銨獨 杀 H 杀 薆 1Ċ ࿕薆࿕ް

杀 杀nj๰1ް 薆 杀H 1ް rir࿕ 肈r璨HDž獨 杀 s沈࿕ް 杀r aް rir࿕ 杀 ࿕ް r璨HDž

a࿕ް

杀 1 杀礼ĊƝ ࿕獨1ް ƞ ࿕獨䵈 杀薆杀 a獨
Dž杀薆࿕璨H肈 杀 Dž 杀 獨 r肈๰1ް 獨 薆

杀‸獨 薆 s s獨1ް i沈杀H1ް ࿕ް 獨杀njDž r࿕

杀nj䍈 獨ƞ ࿕薆࿕nj 1ް 杀 s沈࿕ް獨 沈ް࿕ 1ް

杀 杀 ࿕njH1

璨礼 杀 ࿕ް 杀 ̮ Dž Dž1ް 杀礼a࿕ް 薆 薆杀H 1ް

r1 Džް䖟 ࿕1ް 杀 獨 薆࿕杀 ࿕ Dž ࿕

ް࿕Dž ࿕肈 Dž1ް 杀 ࿕ް r肈 1Ċ 礼r 1ް

杀 杀 ࿕njĊ

9 杀a

i ๰Dž獨 䲨Dž Dž 1 獨 , Dž 杀H‸ nj䲨 Dž 1 璨 ް ࿕ ࿕薆 ࿕ ࿕ i 1ް
H1ް ̮๰Dž ࿕ , H 璨Ċ 杀 r 1ް i䵈 Dž 1杀 1杀 獨 rnj䲨Dž r礼 Dž 璨
r࿕ ް ްǁ 1ް , s Dž H 璨Ċ 杀 䵈 1࿕ 薆 1 ̮䍈

Ċ njrnj䲨1ް Dž杀i 璨 獨 ࿕rH Džްƞr肈 i䵈 ̮njDž 杀 Ɲް獨 o
ᦙ杀 1ް ̮䲨 璨 ް ࿕ ࿕薆 1 ް䖟 i 1ް o
杀 璨H r礼 ‸ 杀肈 ް i 1 o
礼̮䲨 s sDž 銨 o
o
璨H r礼 Dž 杀薆 ࿕ s 璨H࿕1 r 杀࿕ i nj䍈 o
䵈 獨 ᦙ杀 1ް 杀薆 i 1杀 nj๰1杀 杀Dž Dž 銨 璨nj1ް 薆 杀䵈 i 1 ̮
o
1䖟
獨i1ް , 杀 ࿕銨ް , 杀̮ Ɲް 1 璨࿕ ࿕‸ , 獨 sri 1 i 1ް ࿕

sr࿕ 1杀 r䵈杀 i1ް獨 rĊ 璨肈1ް獨 杀̮H1ް獨 杀肈璨H1杀࿕ ް࿕杀࿕䵈Ɲް 杀 薆 ް࿕njnj 1ް ǁ杀璨 ࿕ް 1࿕ Dž䵈ް
s ᦙ杀 1ް ް࿕ 薆 璨Dž 1ް 杀 杀i 1ް 杀࿕Dž獨 i 1杀 nj๰1ް ࿕ s1 ࿕ ࿕薆 杀࿕ 獨
薆杀薆 薆 杀̮

nj銨 䵈 ް 薆 rnj䲨 1 ‸ް獨 i䵈 獨 堂Dž 銨
ᦙ rDž獨 njDž 杀 1 獨 ް獨 HDžް

ް獨s࿕ 1 䵈࿕ 1䖟 ް࿕璨H ް䖟杀肈1 , i䵈࿕ ࿕ ࿕r 䵈 杀䲨 䵈銨杀 ް࿕薆杀 1ް ᦙ杀 1杀 Ǐr璨 i 1
獨 獨1 ࿕沈࿕1ް ࿕Hr礼 銨 䵈 獨snj H 獨 i䵈 ࿕ ࿕䵈杀࿕ , ƞi䲨 薆 , s 薆
, i䵈 njrnj H薆 ް࿕1獨杀䲨 1 , 杀璨1ް獨 aްs1ް 薆 r璨r肈 ࿕ 獨 1 , 薆sH࿕ ࿕ 獨
sr࿕ 1杀 䵈 , 杀 璨肈 Dž 銨獨 i䵈 肈r 璨Ċް , ‸ 杀 r璨 njrnj H 1 ‸ް 1 璨
, rnj̮1ް Ċ nj ް䖟杀薆 i䵈 厈杀a i䵈 Dž 薆 杀 䵈ް , aƇ s s Ċ r1 ƞr肈 nj璨a
Dž ࿕‸ i 1ް nj䍈獨 䲨 䵈 s࿕ Dž , Ǐ ‸銨杀 肈 ‸ ް䖟杀肈1 sr1ް ࿕ 薆 ް 璨 ް䖟杀肈1
璨r肈࿕1ް rnjrnj䲨1ް i 1

獨 杀Ċ 璨nj

9 ‰ 罈̮

杀 i䵈 薆 r 䵈獨 堂 ࿕ 䵈 ࿕ 杀薆獨 H 䵈 1 ࿕rH1ް 薆 杀r1杀a Ǐ薆杀࿕ 杀 薆 杀 璨璨 1
薆 璨H 杀䵈杀 䵈 ࿕ 1 r䲨 薆 ް 礼璨 銨 杀䵈杀 䵈 ࿕ Dž 獨杀䲨Dž 銨 杀肈 1ް 1 ̮ 1
杀nj 䵈銨ް獨 礼璨1杀 i䵈 薆 ް r๰࿕ 堂 ,杀䵈杀 薆 璨1 s䵈 銨獨 杀薆࿕ 杀 r1 杀‸ 薆 薆杀 䵈 杀礼a


ᦙ杀 1ް ࿕䵈 杀 1 r̮࿕ ࿕ s 薆 s 1ް 杀࿕ 杀肈1杀礼璨 杀䵈 杀H s 1ް H࿕䵈獨 r 杀沈 1獨
銨 ࿕ 杀 Dž銨杀Hi䵈ް獨 杀 ̮堂 䲨 1ް 獨杀䲨 1獨 杀 Ċްsa獨 杀 ࿕䵈 薆 薆 1 堂 杀 s
࿕ 堂 1ް 璨̮ ࿕i䵈ް ࿕ 獨 杀薆 薆 薆 杀̮罈杀H 杀࿕ 杀 薆 r๰ 堂 1ް ̮ 䲨䵈 薆 璨䵈
䲨䵈 ް ๰࿕ ࿕ 䵈 薆 䵈杀薆 銨 1 杀薆 璨 s ް Ċ銨ް r䲨沈 杀 Ċ ްǁ 1ް ް 薆
罈 Ǐ 杀 1 杀 ް 薆 1 ࿕ ᦙ杀 1ް獨 肈 ࿕ 獨s̮䵈獨 杀 璨 sH 1 ࿕ ࿕ Ƈ 肈1ް Dž 䵈
杀r Hް 薆獨 Ċ Ǐ 1ް 薆 堂 1 ̮1 ࿕璨‸ 1 ࿕rĊ Ċ a銨ް ̮璨䵈
r̮ 䖟 ް Dž杀r䲨Dž 薆 a 杀࿕ 杀獨薆 杀䵈獨 Dž 䵈ް

i䵈 rH
1杀H1ް r Dž

‰ .̮

ްsr 杀 Dži 1ް 杀 璨肈 H肈 薆 璨Ċ 杀Ċ 杀 1 堂i肈1ް 杀 ࿕ 薆 杀r ް 杀堂ri璨Dž Ċ ‸杀肈䲨 杀 Dž ̮a
ǁ薆 䵈࿕࿕ 1杀䲨1ް 1ƞ 肈1 ް sĊ 獨杀 䵈 r肈璨HDž

杀薆杀Ċ 獨Ċ 䍈ް ǁ肈1ް 杀 1ƞ 薆 肈Ċ nj礼 肈1ް rH 薆 1 杀rnj礼 薆 杀 薆Ǐ࿕ 獨s̮
杀 杀 ް s Dž 銨 s s 杀 䵈 ࿕䲨 杀 薆ްs璨 ‸ް 堂 獨 ް 杀 s1ް獨 杀 1 ް r r 1ް ̮ ࿕ Dž

杀 薆 肈1ް 杀 Ċ࿕ 獨 獨 杀 璨࿕杀獨薆 ࿕ 薆 H 1杀 肈 snj1ް s璨 Dž 璨 獨

‸獨 aް nj ࿕ ࿕薆 r1杀๰薆 Dž䲨璨1 ް 杀Dž 䵈ް 杀r䲨1杀 杀 肈 ‸銨ް r Dž 1ް ǁ杀璨 ࿕杀 s r i 1ް ް ๰薆
肈 肈 ̮薆 ࿕nj ‸獨 杀 njrnj䲨Dž ް獨 ް 1ް Ǐ ࿕ް ࿕ 杀 s 獨 杀薆࿕ 杀 礼 ‸ 杀r䲨1ް 獨 ࿕ 䵈
࿕ 杀Dž 䵈銨 ް Dž杀r䲨 杀 肈 ‸銨ް ް
杀薆 ް r๰࿕ 杀 薆 DžĊ 獨1 ް 杀Dž 䵈ް 杀 rH 薆 杀肈࿕ 肈 ‸ 1杀 1ް 杀 䵈 s 獨 獨 ࿕ r1杀๰薆 Dž䲨璨1 ࿕ 獨 銨
杀 獨 1 1 ̮ 䵈 獨 H ް 䵈杀࿕ 杀 䵈 r࿕ 杀i 䵈 獨 薆 杀Dž杀 獨 ࿕ 䵈

杀 薆 ްs ް獨 杀 njnj 杀肈璨࿕ s࿕ Dž 杀 薆Ǐ 肈 杀 ࿕ s ࿕1 杀 杀䵈 Džr‸ 薆࿕ް ް 1 ް 杀 nj 杀薆 ް 薆 r璨 䵈 杀 璨࿕
r 杀 璨i厈 ̮ r 獨 HiDž 杀肈1杀 i厈 杀࿕䵈 璨 i ‸ 獨ƞ Dž r 杀rDž 杀 s ‸ 杀 䵈 snj HDž 1ް 杀 i1ް
杀 H Dž 䍈杀 Ċ ް Dž s ‸ 杀 s
r ް࿕杀 Ɲް srĊް࿕薆獨 ް獨ǏH1ް獨 杀r 1ް r iDž 獨 ‸ 杀䵈杀薆 獨 ް ް nj ‸ް 1 肈堂Dž ir ࿕ 璨䲨 1ް 1ް
杀肈1杀礼1 1ް 肈H1ް 薆 杀a ‸銨ް獨 獨s 1ް獨 sĊ杀nj 1ް 璨 r i 1杀 s̮r‸ 薆snj 薆 璨 薆 䵈 杀 r璨Ċ 䲨
ް

Dž杀r s 薆 薆 䲨 銨 ࿕ 1 ް 肈 ‸銨ް獨 snj 璨1 獨̮1ް 䲨 1ް ࿕ ࿕1ް ࿕ 杀 s1 杀肈薆 sH ࿕ Dž 1ް
࿕ 璨肈 杀肈 杀 肈 ‸銨ް獨 杀 r rH1ް獨
杀nj rH 獨 ࿕肈 獨 s1࿕ Ḫ1ް
獨 杀r1杀๰薆 杀 r ࿕ ࿕ r‸ s薆 ‸ Dž䲨1 杀 snj H 䵈࿕ ް 璨1 獨 杀Dž 䵈ް 獨 杀a ް r 杀薆 肈Ċ i
࿕肈 ࿕ ް 獨s1ް Ċ 罈 ࿕ް 杀 r ࿕ Dž
杀࿕ 獨 Dž 杀H‸ 杀nj1 璨 肈䍈 ࿕ nji ‸ 1ް 杀肈1ް 杀 ǁ薆 杀࿕ 獨 1ƞ 薆 s Dž杀薆 璨Ċ ް
nj s ް獨 ࿕ 杀 肈Ċ
Ċ r 䵈 杀 ̮1ް Ċ 獨 Ǐr璨 ̮ Dž Dž 獨 ࿕ Dž࿕ ᦙ 杀薆 獨 r 1ް 璨i厈 薆 H1ް
杀 璨r璨Dž 1ް ࿕沈࿕1ް 1 ̮獨Dž 銨 a ࿕薆 獨 ‸ s肈1ް 1࿕a s̮r‸ 1䖟
獨 杀H 肈 薆 薆杀薆 璨肈Dž 杀薆 堂Dž 獨 杀i厈࿕杀࿕ 罈 ࿕ް 璨Ċ 璨࿕Dž r 薆 Dž 銨獨 杀Dž 薆 s̮ 銨 肈H1ް
Dž 杀H‸獨 Hi 肈1 杀 杀薆s璨 薆
杀nj 銨 杀 s̮1 獨 Dž1ް 銨獨 ࿕1ް iH 銨 snj ް Dž杀r s ް
1 ࿕ 杀 Hr肈 獨 r肈 獨 ria ࿕罈࿕薆

rir䵈 肈璨H肈1ް 薆 䲨r 䵈

璨H獨1ް ‸ s薆 杀̮1杀厈 1 獨 薆 杀 肈‸ް ࿕ 杀肈࿕獨 杀 r1 獨 杀 薆 璨࿕薆 s Dž
‸杀 Dž獨 杀̮1杀礼1ް ࿕堂 r๰Dž 杀Hr罈ް࿕薆 杀 r1 獨 杀 薆 璨࿕薆 礼 Dž獨 沈杀璨1ް

杀 rH獨 r 獨 r 獨 r璨 杀Dž r罈ް࿕薆 薆 r罈ް࿕肈1ް ࿕ Dž獨 Dž杀薆杀肈 ް
r๰ 1ް

࿕杀罈 獨 䵈杀 䲨 ‸ް 1 薆snj䵈 杀薆 杀 肈 䵈


Click to View FlipBook Version