The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

1.Chương trình Đại hội khóa XXI

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by luongvanhuan1102, 2022-07-10 03:53:00

1.Chương trình Đại hội khóa XXI

1.Chương trình Đại hội khóa XXI

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Định Hóa, ngày 17-18 tháng 7 năm 2022
HUYỆN ĐỊNH HÓA
LẦN THỨ XXI, NHIỆM KỲ 2022-2027

CHƯƠNG TRÌNH
Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Định Hóa

Lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2022 – 2027

Thời gian TT Nội dung
Ngày
PHIÊN THỨ NHẤT
17/7/2022
13h00’- 1. Dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Định Hóa
14h00’
14h00- 2. Khai mạc triển lãm ảnh
17h00’
3. Ổn định tổ chức, điểm danh đại biểu
17h00’-
17h30’ 4. Nghi lễ chào cờ (Quốc ca - Đoàn ca)

5. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

6. - Bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Chủ tịch giới thiệu bầu Đoàn Thư ký
Đại hội, Bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu

Thông qua Chương trình Đại hội; Nội quy, Quy chế làm việc
7. của Đại hội

8. Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu và biểu quyết tư cách
đại biểu

Trình bày dự thảo Báo cáo tóm tắt kết quả công tác Đoàn và
9. phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022, mục tiêu,

nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2022 - 2027

Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Huyện đoàn khóa XX,
10. nhiệm kỳ 2017 - 2022

11. Tham luận

12. Phát biểu của Thường trực Huyện ủy Định Hóa

13. Bầu cử BCH Huyện đoàn khóa XXI, nhiệm kỳ 2022 - 2027

14. Đại hội nghỉ giải lao

Thảo luận đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đoàn toàn
15. quốc lần thứ XII; Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ

Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027

16. Công bố kết quả bầu cử BCH Huyện Đoàn khóa XXI, nhiệm
kỳ 2022 - 2027

17. Kết thúc phiên làm việc thứ nhất; Quán triệt nội dung phiên thứ hai

18. Họp phiên thứ nhất BCH Huyện đoàn khóa XXI, nhiệm kỳ
2022 - 2027

Ngày TT PHIÊN THỨ HAI
18/7/2022
1. Đón tiếp đại biểu, ổn định tổ chức, điểm danh đại biểu
07h00’
-11h30’ 2. Văn nghệ chào mừng

3. Nghi lễ chào cờ (Quốc ca - Đoàn ca)

Báo cáo kết quả phiên thứ nhất; mời Đoàn chủ tịch, Đoàn
4. thư ký lên làm việc

5. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

6. Báo cáo tình hình đại biểu dự Đại hội

7. Diễn văn khai mạc Đại hội

Báo cáo tóm tắt kết quả công tác Đoàn và phong trào

8. thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022; nhiệm vụ, giải pháp
nhiệm kỳ 2022 - 2027

9. Phóng sự kết quả hoạt động công tác Đoàn và phong trào
thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2017 - 2022

10. Tham luận

11. Phát biểu của Thường trực Huyện ủy Định Hóa

12. Phát biểu của Thường trực Tỉnh đoàn Thái Nguyên

13. Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Đại hội

Báo cáo kết quả phiên họp thứ nhất BCH Huyện đoàn

14. khóa XXI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. BCH Huyện đoàn khóa
XXI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 ra mắt Đại hội

Bầu Đoàn đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đoàn

15. TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV,
nhiệm kỳ 2022 - 2027

- Tặng hoa các đồng chí nguyên Lãnh đạo Huyện đoàn qua
16. các thời kỳ;

- Tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”

- Công bố kết quả bầu Đoàn đại biểu chính thức đi dự Đại

17. hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên
lần thứ XV nhiệm kỳ 2022 - 2027

- Bầu Đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đoàn

18. TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV,
nhiệm kỳ 2022 - 2027

19. Công tác thi đua khen thưởng

Chia tay các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Huyện đoàn

20. khóa XX không tham gia Ban Chấp hành Huyện đoàn
khóa XXI, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Công bố kết quả bầu đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại
21. biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên lần thứ

XV nhiệm kỳ 2022 - 2027

22. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội

23. Diễn văn bế mạc Đại hội

24. Nghi lễ chào cờ (Quốc ca - Đoàn ca)


Click to View FlipBook Version