The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by g-94371495, 2021-03-19 03:48:01

MAKLUM BALAS EPPPNG BIL 12021

MAKLUM BALAS EPPPNG BIL 12021

SPSK PK 07/3

BORANG MAKLUM BALAS MESYUARAT

PERKARA : MINIT MESYUARAT BIDANG TEKNIK DAN VOKASIONAL
PANITIA PRINSIP PERAKAUNAN, PENYELARAS PERNIAGAAN DAN PANITIA EKONOMI BIL 1/2021
TARIKH : 15 JANUARI 2021
MASA : 9.30 - 11.30 pagi
TEMPAT : RUMAH MASING-MASING, GOOGLE MEET

M/S PARA PERKARA UNIT/ PANITIA TINDAKAN/ PERKEMBANGAN/ ULASAN

2 4.1.4 RPT 2021 mestikan berdasarkan Dokumen Semua Guru Semua guru yang ditugaskan membuat RPT

Penjajaran Kurikulum 2.0. Dokumen Penjajaran 2021 telah dimaklumkan. RPT berkenaan akan

Kurikulum perlu dimuat turun dan dimasukkan di disemak oleh GKMP.

dalam Fail Mengajar.

2 4.1.5 Guru-guru perlu memasukkan sisipan Semua Guru Semua guru telah maklum dan tindakan telah

kandungan asas yang dirasakan perlu diulang diambil.

berdasarkan prestasi murid pada tahun lepas

dalam rpt masing-masing. Sisipan kandungan

asas ini akan diselitkan semasa mengajar

kandungan semasa dan berkaitan dengan topik

diajar.

3 4.1.7 KP dan guru perlu mengesan murid yang tidak Semua Guru Semua guru telah maklum dan akan membuat

faham topik/tajuk serta merancang intervensi perancangan.

(tindakan dan penambahbaikan.) supaya murid

lebih jelas tentang topik.

3 4.2.3 Penghantaran RPH adalah pada hari Jumaat Semua Guru Semua guru telah maklum.
secara atas talian (GCR) berserta dengan RPH
untuk hari isnin minggu berikutnya.

SPSK PK 07/3

3 4.2.5 Di bahagian refleksi bagi RPH di sepanjang Semua Guru Semua guru sedia maklum
PdPR perlu ditulis bilangan kehadiran murid
manakala bahagian catatan ditulis “ PdPR
dibuat secara atas talian akibat Covid 19”.

3 4.4.1 Guru perlu menyediakan borang transit untuk Semua Guru Semua guru telah maklum dan akan dipantau

penilaian PBD bagi setiap topik yang diajar. oleh GKMP

4 4.5.3 Satu salinan Anggaran Belanjawan Mengurus Ketua Panitia/ Ketua Panitia dan penyelaras telah sedia

Panitia hendaklah diserahkan kepada GKMP Penyelaras maklum.
untuk difailkan.

5 4.10.1 Ketua Panitia/ KP telah maklum.
Semua surat rasmi perlu dimasukkan dalam fail Penyelaras

putih di pejabat. Salinan surat rasmi boleh

diletakkan dalam fail menegak dengan cap

Salinan

6 5.1 Bahan relief perlu disediakan oleh guru dan Semua Guru Semua guru telah maklum dan akan dipantau
diletakkan di rak KP bagi memudahkan dan
memastikan pdpc dapat dijalankan oleh guru oleh GKMP

relief.

Disediakan oleh:

Urus Setia
Mesyuarat Bidang Teknik & Vokasional Bil 1/2021

Tarikh: 20 Januari 2021


Click to View FlipBook Version