The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by fnwdesign, 2019-04-04 04:24:31

APLM15_proof

ALAM PERWIRA


ftflfifl

I
tr
1 t il


t

.v

Namprk
-nya nasib
mas h belum
menyebelah

>z

l;--.1-:
|"., i
\
!a

1.,
{


,?N5
'!t

\\

\
//

\aku?

v),l
\
I\Serangan Tinju Ngauman
Harimau sebelum n Iidak dapal
mencederakan sehinggalah
Long Ge Er sendn mendedah
-l 'kan ke ernahannya Akh rnya
LiShi[,lin dengan cepal dapal
memaham kunci kemenangan 7
dan kekalahannya.

t%


'\N".""i


Segala
legenda
yang disebar
.kan oleh

Xuan Zang
hanyalah
panduan

untuk menjadi
orang yang
baik!

-=a:

L(raya
ffffi.KelifrT

ll'dj&Cakat,


I(b riiir'atl


B uddh a

iy4ug

sgig.ti
"

KII Ar/ I,TKerana


kau

tiada


apa-\ laPa
r,Ya48-


ABP#-


UitrEi-.t k=
Er.-?ft=

)t ; w

4

;_
w

0
ffi |t&

w,


14

ri
A

ft

d Kota Khayalan
kuasa Ll Slr Min

ong Ge ErJahat,
;f,,

twt)

ih.)lr'

Lagipun diadenganabanggunun! balu


la menarik
LiShi l',lin
ke da am
qua yanq

rt6noin
seldtp

Rrbuan tahun dahu u, Li Shi I in pernah
d kuasaiseriangatjahat dan h dupnya
bagaiteurdihulungtanduk. Bagaimana
pun LiSh l\,lin lidak menrpunyaiiasad
ang berlajnan, hanya sekadarilus jahal

t, t;, ,, t,,,...1 ,t ,, '
\hn,o ttt,tDt
"t.ltl
, ,t"l t-,, *Lr- /I


n


21ah\

purba

vano telah N ing
;londkan khas zhi


Ling!
yayasan

di elas
nama anda a\
I akan a

I berikan
j
sejumlah
ibarangan

iantik kepad lar

7', "ti"!

irlr..1, I a


!)r


5
ii,

l\,lereIa
bukan dar
kumpulan AH
zH0u

pe uangl

Gn\

l//.
///& W;l


{t
l)
:-\ .tt4aharaja zhou


nrengagak.:/,i?.tai

lld

L Yuan Ji Yang Guang


Sekian ama bermusuhanMaharata Zhou
menggunakan

c7

E2


IE

l.:!t
t1t, i
\/tY,
26

t)y'-=*


?-lffi
{

',;itr

E,


II

w*?i;w*I*iE$$H"f.ir.,./l/J.'\
. (N.i
30

NN


Click to View FlipBook Version