The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by nuar kerol, 2019-04-16 00:54:24

Pel.16 Tayammum dengan debu suci

Pel.16 Tayammum dengan debu suci

Keywords: F

PENDDIKAN ISLAM

TINGKATAN 2

SUB-
TAJUK

M/S.2 PEL. 16 TAYAMMUM
DENGAN DEBU SUCI
Maksud Tayammum

M/S.3

≠ Sebab di haruskan tayammum
≠ Rukun,syarat, dan sunat

tayammum

M/S.3

≠ Perkara membatalkan tayammum
≠ Cara bertayammum
≠ Hikmah bertayammum

1

MAKSUD
TAYAMMUM

DARI SEGI BAHASA
Melakukan sesuatu dengan tujuan
DARI SEGI ISTILAH
Menyapu debu tanah yang suci ke muka dan dua
tangan dengan cara tertentu berserta niat bagi
menggantikan wuduk atau mandi wajib.

DALIL
TAYAMMUM

DALIL AL-QURAN
SURAH AL-MAIDAH (5) AYAT 6:

‫…َوإِن ُكنتُم َّمْر َض ٰى أَْو َعلَ ٰى َسَفٍر أَْو َجاءَ أَ َح ٌد ِمن ُكم ِم َن الْغَائِ ِط أَْو‬
‫ْم َِت ُدوا َماءً فَتَيَ َّم ُموا َصعِي ًدا طَيِبًا فَاْم َس ُحوا بُِو ُجوِه ُك ْم‬.َ‫َل‬.‫ف‬.َ‫ََوأَليَْمِديْستُُكُممالِمنِْنهَُس ۚاء‬

……. dan jika kamu sakit (tidak boleh kena air), atau dalam pelayaran,
atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air, atau kamu
sentuh perempuan, sedang kamu tidak mendapat air (untuk berwuduk
dan mandi), maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah - debu
yang bersih, iaitu: sapulah muka kamu dan kedua belah tangan kamu
dengan tanah - debu itu.

2

SEBAB DIHARUSKAN RUKUN, SYARAT DAN
TAYAMMUM SUNAT TAYAMMUM

• Tiada air atau tidak cukup kerana keperluan lain seperti RUKUN SYARAT
untuk dimakan dan diminum. ➢ Telah masuk waktu solat
• Niat
• Sejuk yang boleh memudaratkan kesihatan.
• Tidak dapat menggunakan air kerana penyakit atau • Menyapu debu tanah sekali ➢ Cari air selepas masuk waktu

sakit seperti melecur dan lain-lain. ke muka solat
• Air berada di tempat yang terlalu jauh.
• Menyapu debu ke tangan ➢ Menghilangkan najis
Syarat debu tayammum yang boleh
diguunakan untuk tayammum ialah: hingga siku sebelum bertayammum
• tertib ➢ Menggunakan debu tanah
✓ Tanah yang berdebu dan bukan abu
✓ Debu suci dan tidak bernajis yang suci, tidak bercampur
✓ Debu tidak mustakmal
✓ Debu tidak bercampur dengan bahan dengan bahan lain.

lain.
➢ Tentukan arah kiblat sebelum

bertayammum.

SUNAT TAYAMMUM

Membaca Basmalah

Meregangkan jari ketika menepuk debu tanah

Menipiskan debu tanah di kedua-dua tapak tangan

Mendahulukan sebelah atas muka

Melebihkan sedikit sapuan dari sempadan muka

Mendahulukan tangan sebelah kanan

Melebihkan sedikit sapuan hingga pertengahan lengan

Berturut-turut antara sapuan muka dengan tangan

Berdoa

3

PERKARA HIKMAH DISYARIATKAN
MEMBATALKAN BERTAYAMMUM
TAYAMMUM
≥ menunjukkan kasih sayang Allah SWT kerana
 Ada air sebelum solat dimulai. memberi keringanan melakukan ibadah dalam
apa-apa jua keadaan.
 Semua perkara yang membatalkan wudu’.
≥ Menjaga kesucian dan kemuliaan agama
 Boleh menggunakan air semula selepas sembuh dari penyakit. kerana melaksanakan solat dalam apa-apa jua
keadaan.

≥ Memelihara kesihatan badan daripada
kemudaratan kerana antara tujuan tayammum
termasuklah untuk mengelakkan penyakit
daripada semakin merebak atau lambat
sembuh.

≥ Menghindari sebarang bentuk kemudaratan
pada anggota badan kerana menggunakan air
ketika cuaca yang terlalu sejuk.

CARA BERTAYAMMUM

Membaca Niat dalam hati Mengangkat jari tangan ketika Menipiskan debu tanah dengan
Basmalah menepuk debu melagakan kedua belah tangan

Menipiskan debu dengan melagakan Mengangkat jari tangan ketika menepuk Menyapu debu tanah ke
kedua-dua belah tangan. debu muka

Menyapu debu tanah ke Berturut-turu antara sapuan Tertib Berdoa dengan doa
tangan muka dengan tangan tayammum/ wudhuk

4


Click to View FlipBook Version