The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Lot79, 2021-06-07 11:07:39

Bacalah mylove 1

Buku BACALAH SAYANG

memperkenalkan satu kaedah
yang tersusun secara sistematik

mengajar dan membina kemahiran
bacaan secara tepat dan cepat

TANPA mengenal keseluruhan
abjad A-Z dahulu. Buku ini disusun

berdasarkan konsep terus membaca
dengan satu huruf satu hari.


Bacalah Sayang Lembaran Kerja Kaedah Cekap
Menulis
Idea asal
PUAN HAJAH JULIANI BINTI ABDULLAH

RM5.00 Disemak semula
RM5.50
PANEL PENERBITAN KREATIF KEMBARA SDN.BHD.

PRAKATA


Buku BACALAH SAYANG memperkenalkan satu “Formula” dan cara yang sistematik
untuk membina kemahiran bacaan secara cepat dan tepat tanpa perlu
mengenal keseluruhan abjad A-Z terlebih dahulu. Kaedah ini disusun berdasarkan
konsep terus membaca dengan satu huruf satu hari melalui kaedah suku kata.

Buku ini dihasilkan atas kesedaran:

1. Bahawa Bahasa Malaysia merupakan bahasa yang paling mudah dipelajari jika terdapat
satu kaedah yang sistematik.
2. Wujudnya masalah yang dihadapi oleh guru tahun satu khasnya dan guru-guru amnya
tentang kaedah untuk mengajar murid-murid membaca dan menulis dengan cepat
dan tepat, sebelum mengajarkan kemahiran bahasa yang lain.
3. Bahawa kemahiran bacaan seharusnya dibina secara konkrit melalui proses kenal
huruf suku kata perkataan ayat dan seterusnya membaca petikan
dengan intonasi yang betul.

4. Bahawa kaedah tradisi, menghafal dan mengenal kesemua huruf abjad dahulu
sebelum boleh membaca, membuang masa dan membunuh minat murid-murid
untuk menguasai kemahiran bacaan.

5. Menginsaf masalah guru dalam penyediaan bahan tersusun ke arah mengajar
i
murid-murid menguasai kemahiran bacaan dan cekap menulis dalam jangka masa
yang pendek agar dapat menguasai kemahiran yang lain dengan penuh minat dan
berkeyakinan.

6. Bahawa buku ini amat sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Malaysia Tahun Satu
khasnya dan Kelas Pemulihan untuk membasmi buta huruf.

7. Bahawa buku ini boleh juga dijadikan sebagai bahan ujian pengesanan untuk menilai
tahap penguasaan dan kesukaran murid dalam menguasai kemahiran bacaan kerana
bahan bacaan disusun berperingkat-peringkat.


Sesungguhnya, buku ini dicipta dan disusun untuk mempercepatkan celik huruf dalam
kalangan murid-murid peringkat awal kanak-kanak lagi. Paparan ini akan dapat melahirkan
kanak-kanak yang bersikap positif, berwawasan, dan pintar cerdas.

Diharap buku ini dapat menyerap keprihatinan ibu bapa berganding bersama-sama
guru ke arah celik huruf seterusnya mempertingkatkan kecemerlangan pelajaran
dalam Bahasa Malaysia.

KAEDAH PENGGUNAAN


BUKU INI1. Murid tidak perlu mengenal keseluruhan abjad A - Z terlebih dahulu.
2. Kenalkan huruf mengikut susunan dalam buku. Penekanan adalah pada huruf kecil
dahulu.
3. Perkenalkan vokal satu persatu melalui proses:
Namakan huruf ( a i u e o )
Bunyikan huruf

4. Selepas murid kenal huruf dan bunyikan adakan latihan menulis huruf yang
diperkenalkan ke dalam buku tulis.

5. Perkenalkan huruf K. Gabungkan K dengan vokal dan membentuk suku kata dalam
lingkungan huruf itu dan huruf-huruf lain seperti susunan dalam buku melalui proses:
Latih tubi bunyi huruf
Latih tubi bunyi suku kata
Membatang suku kata
Membaca perkataan
Membaca ayat / frasa
Membaca petikan

6. Murid-murid digalakkan membaca terus (tanpa mengeja/membatang suku kata) pada
peringkat bacaan ayat/frasa dan petikan dengan intonasi bacaan yang betul.
7. Ikut susunan dalam Buku Satu dan akhirnya susun semula semua huruf mengikut
susunan abjad dalam huruf besar dan kecil.

8. Bimbing murid-murid membaca mengikut susunan seterusnya kepada Buku Dua
mengikut kaedah yang sama.


Sekian.

Aa

a yam

I i
i kanUu
u lar

Eee mak
Eee pal
Ooo bor

Kk
ka ki ku ke ke ko


Aki kaki kuku koko
aku kaku


kuku kaki


kaki akukaki Aki kaku


kaki Aki ku kakuKakiKaki Aki.


Kaki Akiku.Kuku kaki Aki aku.


Kaki Aki aku kaku.

Bbba bi bu be be bo


ibu ubi bubu bukuAbu Baba babi babu bibiBobo baka baki biku bukabeku


ibu buka bubu


Bobo buka bukuBukuBuku Baba.


Abu buka buku Baba.Baba buka buku Abu.


Ibu buka buku Baba.Bobo buka buku Abu.

Dd
da di du de de do

kuda budu dada daduada Uda Adi adudebu kodi daki dukaduku budi kadi dobi


Uda ada duku


Uda ada daduAdi ada kuda


dada Adi ada daki


Kuda Adi


Adi ada kuda.Kuda Adi ada kaki.


Kaki kuda ada daki.

Ccca ci cu ce ce co


baca ciku cuka beca
Aci kaca cuba caci cucucuci Acu bucu kociAci ada cucu


ibu cuci cikuAbu cucu Aki


Acu cuci beca


Cucu Aki


Acu cucu Aki.Acu ada buku.


Acu cuba baca buku.Acu cuba baca buku Aci.

Gg

ga gi gu ge ge gogigi dagu gado-gado


gebu bagi duga Gaga cagu


Gaga ada gigi


kaki Gaga ada caguibu bagi Gaga gado-gado

GagaGaga ada dagu.


Gaga ada gigi.Gaga cuci dagu.


Gaga cuci gigi.

Hh
ha hi hu he he ho

bahu dahihaba hiba hidu hoki HadiAbu ada bahu


Hadi ada dahi


Hadi


Hadi ada dahi.Hadi ada bahu.


Hadi cuci dahi.Hadi cuci bahu.

Jj

ja ji ju je je jo


baja baju keju biji
jadi gaji judi juga judohaji kaji jika eja uji
Jojo jaga


Jojo ada ciku


Haji Hadi jadi jagaHaji Baba ada baju judo

Haji HadiHaji Hadi jadi jaga.


Haji Hadi jaga kuda.Haji Hadi ada baju jaga.


Haji Hadi juga ada kuda.

L l
la li lu le le lo


bola lidi bulu gulilabu laci beli gali lega kalalalu cili lada kilo keli lukalagu gula geli Lili jala Jali


Adi ada guliibu beli bola


kaki Lili lukajala Jali ada keli

LiliLili beli gula.


Lili beli labu.Lili juga beli cili.
0

Mm
ma mi mu me me mo


meja jamu madu muka

mama bumi koma malu moga

kamu muda mahu lama kami


muka mama ada jamumadu lama jadi beku


kami mahu meja


Mama


Umi ada mama.Mama Umi ada jamu.


Jamu mama jamu madu.Mama kami ada jamu lama.

Nn
na ni nu ne ne no


guni Nani naga nila
nabi Nina nona Cinanada lena nama manakini bina ini Ana

nama nona ini Nani


Ana ada lima nonaini naga Cina


baju Nina ada nila


Nani


Nina buka guni nona.Nani beli nona Nina.


Nani beli lima biji nona.

Pp

pa pi pu pe pe po
pipi paha paku api


padi papa pili pagi lupabapa puji apa pala pilupeka polo pena Apu

papa ada pala


Apu ada penapagi ini bapa buka pili
Bapa Apu


Ini bapa Apu.Apu puji bapa Apu.


Bapa Apu puji Apu.Bapa Apu ada paku.


Paku bapa Apu kena paha Ali.

Rr

ra ri ru re re ro
raga ceri pari rodaRabu riba ribu beri cara biruhari lari duri raja jari relaroma cari rupa kera Ara maribiri-biri kura-kura

hari ini hari Rabu

kera cari kura-kura


biri-biri lari cari ceri


Biri-biri Ara


Ara ada biri-biri.Biri-biri cari ceri.


Ara riba biri-biri.Jari kaki biri-biri kena duri.

Ss
sa si su se se so
susu nasi pasu siku
sana basi seru sisi sedudesa saji jasa lusa serisari sini Susi sena NisaSami sukasiku Nisa luka


Sami suka susudi sana ada pasu

Sari SusiSami bagi Susi sari.


Nisa suka sari Susi.Susi juga suka sari ini.

Tt
ta ti tu te te totebu tiga topi mata

tali tiba Siti tugu notatiti buta soto cuti hatitepi kota Tuti tuli tanitiri satu tiru
Siti suka tebuhari ini hari cuti


tugu itu tugu batu

Tuti


Hari ini hari cuti.


Tuti baru tiba dari kota.


Tuti beli soto dari kota.


Tuti juga beli satu topi.Topi baru Tuti itu ada tiga tali.

Ww
wa wi wu we we woHawa sawi jawibawa dewa Dewi wira walilawa sawa sewa jiwa


Hawa beli sawiDewi suka baju lawa


Hawa sewa baju Dewi


Sawi Dewi


Dewi baru beli sawi.Hawa bawa sawi Dewi.


Ibu Dewi rasa suka hati.

Yy
ya yi yu ye ye yo
kayu kaya bayi yoyodaya paya raya Ayu soyapuyu rayu sayu kayu Yatijaya kuyu saya

Yati suka soyatiti itu titi kayu


hari ini Hari RayaAyu sapu kaya pada roti
Yati


Ayu ada bayi.Bayi Ayu nama Yati.


Yati ada baju raya.Ayu pula suka baju raya Yati.

Ff

fa fi fu fe fe fo


fana Fifi Furi feri foto
Zz
za zi zu ze ze zoZaza Zila Zita Zulu ZoroVv
va vi vu ve ve vo
Viva Viko Devi


Qq

qa qi qu qe qe qoqari

cahaya delima

jurubina jurukamera

matahari petani

0

CeritaKuda Hadi.

Hadi ada kuda.


Kuda Hadi tiba tadi.


Kuda ada kaki.

Kaki kuda ada daki.


Hadi cuci kaki kuda.CeritaBusu ada baju.


Baju Busu ada saku.


Saku Busu ada tisu.

Busu sapu tisu pada siku.
CeritaAyu baru beli lima biji guli.


Ayu beri Dewi tiga biji guli.


Ayu bagi Lisa satu guli.

Ayu ada satu guli lagi.

CeritaMama ada bayi.


Bayi suka susu.

Bayi rasa dahaga.


Mama riba bayi.

Mama beri bayi susu.


Pipi bayi kena susu.


Mama cuci pipi bayi itu.
CeritaHaji Musa ada satu beca.

Dia baru beli beca itu.


Beca itu ada tiga roda.


Hari-hari Haji Musa cuci beca itu.
CeritaIni Kumari.


Kumari ibu Marimutu.

Kumari ada lima biji kelapa.


Kumari beli daripada Ramasami.


Kumari suka kari pari.

CeritaIni kuda.


Bapa Ali beli kuda.

Kuda Ali betina.


Ali suka kuda itu.

Pada hari ini kaki kuda luka.


Lama-lama kuda itu mati.


Ali rasa dukacita.


CeritaIni biri-biri Abu.


Abu beri biri-biri sawi.

Biri-biri ini suka lari.


Mari biri-biriku mari.


Mari ke sini.

CeritaIni baju baharu saya.

Baju ini biru.


Baju ini ada dua saku.

Baju ini baju raya.

Cerita 0Ini Haji Zaki.


Haji Zaki baru tiba dari desa.


Haji Zaki bawa guni.

Guni Haji Zaki ada lada.


Haji Zaki juga bawa sawi.

Haji Zaki beri Davi guni itu.

CeritaNama saya Busu.


Saya laki-laki.

Cita-cita saya jadi jurubina.


Bapa saya Haji Hadi.


Bapa saya jadi jurutera.

Nama ibu saya Siti Nani.


Ibu saya wanita Melayu.

Ibu saya jelita.


Ibu jadi jurubahasa.

CeritaBapa baru beli kereta.

Kereta bapa kereta generasi baharu.


Kereta bapa baru tiba dari kota.

Kami cuci kereta baharu bapa.


Kami cuci kereta di tepi telaga.

CeritaIni biji delima.


Ini pula batu delima.


Ibu baru beli batu ini.

Ibu suka batu ini.


Di jari kiri ibu ada batu delima.

Cerita


Itu kerusi Ramasami.


Itu meja Ramasami.


Ramasami suka putu.

Yati beri putu itu kepada Ramasami.


Mereka suka hati.
CeritaHari ini hari Selasa.


Ibu baru tiba dari kota.


Ibu bawa raga.

Raga ibu ada keladi.


Ibu beli keladi dari nona Cina.

CeritaHari ini hari Rabu.


Ibu beli sekilo duku.


Ibu bawa Suzana sama.

Suzana suka duku.


Ibu suka ceri.

Suzana menari suka hati.


Mereka ketawa suka hati.
CeritaNani cuci gigi.


Nani cuci gigi di tepi telaga.

Ibu beri Nani tisu.


Nani sapu tisu pada gusi.


Nani cuci muka di tepi telaga.
CeritaIni Milo.


Yati suka Milo susu.

Yati mahu lima sudu Milo.


Yati juga mahu tiga sudu susu.

Kami beri Yati lima sudu Milo.


Yati suka hati.

CeritaIsa ada satu rusa.


Rusa Isa suka susu.


Rusa juga suka nasi.

Rusa suka nasi sapu sapi.


Rusa juga suka sawi.

Sisa nasi rusa jadi basi.

Cerita 0Nama saya Noni.


Saya ada muka.

Di muka saya ada pipi.


Pipi saya gebu.


Saya ada dua mata.

Saya ada bulu mata.


Saya ada dahi.

Saya juga ada dagu.


Kaki saya ada jari.


Jari kaki saya ada kuku.

Aa Bb Cc Dd EeFf Gg Hh Ii JjKk Ll Mm Nn OoPp Qq Rr Ss Tt
Uu Vv Ww Xx YyZz


Click to View FlipBook Version
Previous Book
LAST TEST
Next Book
Erik Stevens Catering foodbook voorjaar/zomer 2021