The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by raudhatul, 2022-01-01 21:15:18

BULETIN SMK COCHRANE SEPTEMBER - DISEMBER 2021

svg Bulletin 2021 Sept- Dec

SEPT— DIS (EDISI 3/2021)

Jalan Shahbandar Off Jalan Cochrane, 55100 Kuala Lumpur Telefon: 03 92857387 Faks: 03 92810531 E-mel: [email protected]

MESEJ PENGETUA SMK COCHRANE MESEJ YDP PIBG SMK COCHRANE
Bismillahhirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera dan Salam Muafakat PIBG SMK
dan Salam Sejahtera. Cochrane.

Pihak Kementerian Pendidikan Malaysia Oliver Wendell Holmes pernah berkata
(KPM) telah mengumumkan bahawa sekolah akan ‘Pendidikan anak-anak seharusnya bermula sekurang-
dibuka secara berperingkat mulai 3 Oktober 2021 kurangnya 100 tahun sebelum dia dilahirkan’, Hal ini
mengikut Fasa PPN di negeri masing-masing. Berita menunjukkan betapa pentingnya peranan ibu bapa
ini cukup dinantikan oleh semua pihak khususnya ibu bapa serta dalam mendidik anak-anak. Tanggungjawab ibu bapa bermula sebelum
murid-murid di seluruh Malaysia. Namun begitu, pengoperasian seorang anak dilahirkan dan seterusnya dididik dan dibesarkan mengi-
sekolah adalah mengikut peraturan dan panduan yang telah ditetap- kut acuan keluarga Malaysia.
kan oleh KPM iaitu secara penggiliran di mana kapasiti yang ditetap- Dalam usaha untuk memastikan murid mendapat pendidikan
kan adalah 50% daripada jumlah keseluruhan murid. yang berkualiti, kerajaan telah membenarkan pembukaan semula
sekolah bermula 3 Oktober 2021 dengan pematuhan ketat terhadap
Saya berharap agar pembukaan sekolah ini mampu menyuntik semula prosedur operasi standard pencegahan COVID-19. Selain peranan war-
semangat belajar dalam kalangan murid. Justeru itu, saya mewakili ga sekolah, peranan ibu bapa adalah penting untuk memastikan anak-
seluruh warga SMK Cochrane mengucapkan selamat kembali ke anak jagaan berada dalam keadaan sihat, menjaga kebersihan diri ser-
sekolah kepada anak-anak Cochranean. Saya amat berharap agar ta melaksanakan penilaian risiko gejala awal COVID-19 sebelum murid
semua murid sentiasa mengikuti garis panduan dan prosedur operasi hadir ke sekolah. Selain itu, sokongan dan motivasi secara berterusan
standard (SOP) yang telah ditetapkan oleh KPM. Gunakan peluang daripada ibu bapa penting untuk memastikan anak-anak kekal fokus
pengajaran dan pembelajaran (PdP) secara bersemuka ini dengan dalam pelajaran.
baik. Terus fokus dan berusaha demi mencapai kejayaan. Dalam masa Oleh yang demikian, PIBG menyeru penglibatan dan kerjasa-
yang sama, pematuhan SOP juga perlu diteruskan dan dititikberatkan ma ibu bapa dalam memastikan pendidikan anak-anak terus cemerlang
demi membendung wabak Covid-19 ini. serta meminimumkan risiko penularan wabak COVID-19 di sekolah.
Akhir kata, komunikasi berterusan dengan guru dan sekolah serta sikap
One for All, All for One. kerjasama amat penting untuk memastikan anak-anak mematuhi sis-
tem pembelajaran serta melaksanakan tugasan dan penilaian yang
Haslina binti Kamari disediakan oleh pihak sekolah.
Pengetua SMK Cochrane
Faizal Mohammad Arshad
YDP PIBG
SMK Cochrane

Carta Organisasi

PENASIHAT
Pn Haslina binti Kamari

PENGERUSI
En Kamal Ariffin bin Kamisan

NAIB PENGERUSI
Pn Nafisah binti Idris
Pn Zuraidah binti Mat Pa

AHLI JAWATANKUASA
Pn Fatin Hanani binti Akasah
Pn Roz Azean binti Ramlan

Pn Aisyah binti Mohd Nor
Cik Raudhatul Asnida binti Abdul Razak

En Chin Kong Foo
Pn Nurul Salimie binti Taharim
Pn Safiah Suhana binti Sanudin

TRUST SCHOOL ADVISOR
Mr Sumathi a/p Thiyakarajan

STUDENT VOICE GROUP
Alya Maisarah binti Shahar

Filraz Ziqri bin Faiz Huzairi

BENGKEL TEKNIK MENJAWAB SAINS SPM 2021 RAKAN BANTU RAKAN :
4 SEPT 2021 SAYANGI DIRI HIDUPKAN HARAPAN

Bengkel ini telah diadakan 10 SEPT 2021
secara atas talian oleh Cikgu
Mohd Raimi Bin Rahim. Be- Program ini merupakan anjuran Unit
liau merupakan Jurulatih Bimbingan Kaunseling SMK Cochrane
Utama Kebangsaan KSSM dan SMK Cheras. Penceramah pro-
Sains Teras. Diharapkan gram ini merupakan Guru Kaunseling
murid-murid mendapat in- Cemerlang SMK Cheras, Puan Norha-
put yang berguna melalui iza Binti Che Mat. Semoga jalinan an-
perkongsian ini. tara dua sekolah ini dapat membantu
murid-murid dalam meningkatkan
PROGRAM CERIAKAN HARIMU kecemerlangan diri masing-masing.
11 SEPT 2021
PROGRAM CAKNA WARIS
Program ini merupakan 10 SEPT 2021
anjuran Unit Bimbingan
& Kaunseling SMK Program ini diadakan secara
Cochrane bagi memban- khusus untuk semua murid
tu murid-murid dalam dan juga ibu bapa /penjaga
menghadapi pandemik murid tingkatan 5. Menerusi
Covid-19. Penceramah program ini, pihak sekolah
jemputan adalah Dr Hil- telah berkongsi tentang ak-
wa Abdullah @ Mohd. tiviti-aktiviti yang telah dijal-
Nor yang merupakan ankan sepanjang pengajaran dan pembelajaran di rumah (Pdpr)
Pensyarah Kanan/ Pe-
runding Psikologi Klinikal MAJLIS PENUTUPAN RASMI SAMBUTAN BULAN KEMERDEKAAN
dari Fakulti Sains Sosial 20 SEPT 2021
dan Kemanusiaan, Uni-
versiti Kebangsaan Malaysia Majlis ini telah
dirasmikan oleh Puan
AKULAH EKOWIRA Hajjah Noriah Binti
15 SEPT 2021 Haji Jadid, Pegawai
Penerangan Daerah
Akulah Ekowira meru- Parlimen Titiwangsa /
pakan salah satu pro- Wangsa Maju/ Se-
gram perkampungan tiawangsa Jabatan
ilmu bagi subjek Penerangan WPKL
Ekonomi yang dijalan-
kan oleh pihak sekolah DIABETES AWARENESS CAMPAIGN
bersama dengan SMK 26 SEPT 2021
Petaling. Program ini diharapkan mampu membantu
murid untuk lebih bersedia dalam menjawab kertas Leo Club of Cochrane
Ekonomi di dalam SPM nanti Road School, together
with St. John Ambu-
BENGKEL KONSEP 5 AKAUN lance has taken the
18 SEPT 2021 initiative to host the
Diabetes Awareness
Bengkel Konsep 5 Program
Akaun ini dijalankan
bagi membantu murid KEPUTUSAN PERTANDINGAN KEMAHIRAN SUKAN DALAM TALIAN
-murid memperoleh 27 SEPT 2021
kecemerlangan di
dalam mata pelajaran SMK Cochrane telah memenangi beberapa acara di dalam pertandingan
Prinsip Perakaunan ini. Keputusan penuh boleh dilihat di
https://youtu.be/QD_nlxLxFyY

PROGRAM TEKNIK MENJAWAB SPM PROGRAM ANJURAN UNIT BIMBINGAN DAN
01—31 OKTOBER 2021 KAUNSELING

Teknik Menjawab Ekonomi SPM 01—31 OKTOBER 2021
8 Oktober 2021

Teknik Menjawab Pendidikan
Moral SPM

7 Oktober 2021

Seminar Kecemerlangan
Bahasa Jepun
15 Oktober 2021

Program Kolaboratif 2 Terdapat pelbagai program anjuran
Bengkel Mahir Keluk Unit Bimbingan dan Kaunseling
31 Oktober 2021 sepanjang bulan Oktober. Antaranya
ialah Program Hala Tuju Selepas SPM,
PERKONGSIAN AMALAN TERBAIK PDPR PENDIDIKAN MORAL Persediaan Diri Memenuhi Kehendak
MELALUI APLIKASI PADLET Industri dan Opportunities In The
11 OKTOBER 2021 World of Computing Technology.

Perkongsian ini adalah anjuran bersa- TAKLIMAT PEMBUKAAN SEKOLAH
ma Panitia Pendidikan Moral SMK 13 OKTOBER 2021
Cochrane, Kuala Lumpur dan SMK Taklimat pengoperasian Pengaja-
Taman Tunku Miri Sarawak. ran dan Pembelajaran secara
Penceramah jemputan adalah penggiliran disampaikan kepada
Pn. Sharmila a/p Arunasalam murid dan ibu bapa/penjaga Ting-
katan 5 secara atas talian.
GOTONG ROYONG PERDANA 2.0
9 OKTOBER 2021 MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE-44
Persediaan pembukaan sekolah 23 OKTOBER 2021
bagi menerima kehadiran murid –
murid Tingkatan 5 secara
penggiliran

HARI SUKAN NEGARA PERINGKAT SEKOLAH Mesyuarat Agung PIBG kali ke-
AKTIVITI : 10 000 LANGKAH 44 pertama kali diadakan secara
21 OKTOBER 2021 atas talian menggunakan platform Google Meet. Terima kasih
kepada semua ibu bapa/penjaga yang hadir.
Sempena Hari Sukan Negara,
pihak sekolah telah menawarkan
pelbagai hadiah yang menarik bagi
warga sekolah yang berjaya
melengkapkan aktiviti 10 000
langkah

SAMBUTAN RIMUP DEEPAVALI 2021 PENYAMPAIAN HADIAH KOKURIKULUM
12 NOVEMBER 2021 SEPANJANG NOVEMBER 2021
E-sports Day
Sambutan RIMUP Deepavali pada 17 November 2021
kali ini agak berbeza kerana dis-
ambut secara hibrid. Namun be- Virtual Walk & Run
gitu kemeriahannya masih terasa 17 November 2021
walaupun disambut secara seder-
hana.

PROGRAM KECEMERLANGAN
SEPANJANG NOVEMBER 2021

PROGRAM I SEE U
Ekonomi Itu Mudah
13 November 2021

TEKNIK MENJAWAB SOALAN Talentime
Perniagaan Tingkatan 4&5 20 November 2021
21 November 2021
PROGRAM AKU CEMERLANG PDPR
BENGKEL STARZ PANITIA PENDIDIKAN MORAL
Pendidikan Islam SPM
Majlis yang meraikan hasil usaha
13 November 2021 dan komitmen murid yang hadir
ke kelas PdPr di bawah panitia
Pendidikan moral. Terima kasih
semua!

KELAS TM 3D MODELING & 3D PRINTING MAJLIS PERPISAHAN PK HEM
11—12 DISEMBER 2021 EN KAMAL ARIFFIN BIN KAMISAN

Bengkel ini adalah anjuran Tele- 10 DISEMBER 2021
kom Malaysia bersama-sama
JPWPKL. Objektif program ini ada-
lah memberi pendedahan kepada
peserta dalam teknologi reka ben-
tuk 3 dimensi.

TERIMA KASIH CIKGU...
10 DISEMBER 2021

Terima kasih Cik Aimi Athirah, Cik Faizah Rahmad dan Cik Lee
Shuet Yee kerana sudi membantu pihak sekolah di dalam
pengajaran dan pembelajaran di SMK Cochrane


Click to View FlipBook Version
Previous Book
HarianMetro01012022
Next Book
2022-01-02