The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by rodiah seran, 2019-11-25 07:16:41

MESYUARAT AGUNG MGB KALI KE 33 2019

BAHAGIAN 1

MESYUARAT AGUNG MAJLIS GURU BESAR NEGERI MELAKA
KALI KE-33 TAHUN 2019

SENARAI KANDUNGAN

BIL. PERKARA MUKA
SURAT
1 Notis Mesyuarat Agung MGB N. Melaka ke-33 Tahun 2019
i - ii
2 Kata-kata Aluan Timbalan Pengarah SPS Pendidikan Melaka iii
iv
3 Seulas Bicara oleh Yang DiPertua MGB N. Melaka 1

4 Aturcara Perasmian Mesyuarat Agung MGB N. Melaka Kali 2-4
ke-32 / 2018 5
6
5 Jawatankuasa Kerja Mesyuarat Agung MGB N. Melaka Kali
Ke-32 / 2018 7 - 11

6 Aturcara Mesyuarat Agung MGB N. Melaka Kali Ke-33 / 2019 12 - 18
19 - 22
7 Agenda Mesyuarat Agung MGB N. Melaka Kali Ke-33 / 2019 23 - 26
27 - 31
8 Catatan Minit Mesyuarat Agung MGB N. Melaka Kali Ke-32 / 32 - 35
2018 36 - 39
40 - 45
9 Senarai Jawatankuasa dan Laporan Tahunan MGB N. Melaka 46 - 47
2018 / 2019 48 - 51
52 - 57
10 Laporan MGB Kawasan Bukit China Tahun 2018 / 2019
58
11 Laporan MGB Kawasan Tanjung Tahun 2018 / 2019 59

12 Laporan MGB Kawasan Alor Gajah Tahun 2018 / 2019

13 Laporan MGB Kawasan Masjid Tanah Tahun 2018 / 2019

14 Laporan MGB Kawasan Jasin Tahun 2018 / 2019

15 Laporan MGB Kawasan Merlimau Tahun 2018 / 2019

16 Laporan MGB SJKC Tahun 2018 / 2019

17 Laporan MGB SJKT Tahun 2018 / 2019

18 Penyata Kewangan MGB N. Melaka Berakhir 31 Disember 2018

19 Anggaran Belanja Mengurus MGB N. Melaka 2020

20 Penghargaan

NOTIS MESYUARAT AGUNG
MAJLIS GURU BESAR NEGERI MELAKA

KALI KE- 33 /2019

MAJLIS GURU BESAR MELAKA

D/A SK TUN SYED AHMAD SHAHABUDIN
75450 AYER KEROH, MELAKA.

TEL : 06-2322984 / FAX : 06-2323043 / HP SUA: 0196570445

Email (S): [email protected] Email (SUA):[email protected]

Ruj. Kami : MGBM/SU/100/Bil.( 28 )
Tarikh : 19 NOVEMBER 2019

Guru Besar,
SK / SJKC / SJKT / SRA JAIM,
Negeri Melaka.

Tuan/Puan,

NOTIS MESYUARAT AGUNG MAJLIS GURU BESAR NEGERI MELAKA KALI
KE-33 TAHUN 2019

Dengan segala hormatnya, perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa Majlis Guru Besar Melaka akan mengadakan
Mesyuarat Agung Majlis Guru Besar Melaka kali ke-33 Tahun 2019 pada ketetapan
berikut :

Tarikh : 27 NOVEMBER 2019 ( RABU )
Masa : 8.30 pagi
Tempat : Grand Ballroom, Level 2

MITC Ayer Keroh, Melaka

3. Justeru itu, tuan/puan dijemput untuk hadir dalam majlis tersebut. Dengan
kehadiran tuan/puan sebagai ahli MGB Melaka akan dapat melicinkan lagi perjalanan
mesyuarat serta dapat memantapkan lagi pengurusan dan pentadbiran organisasi
MGB Melaka.

i

Kerjasama dan keperihatinan tuan/puan amat dihargai dan didahului dengan ucapan
ribuan terima kasih.
Sekian.
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
“MENDIDIK DARIPADA HATI DENGAN PENUH INTEGRITI”
Saya yang menjalankan amanah,

(AZMAN BIN JANUDIN )
Setiausaha Agung
Majlis Guru Besar Negeri Melaka
s.k. 1. Pengarah Pendidikan Melaka

2. Timbalan Pengarah Pendidikan Melaka
4. Ketua-ketua Pegawai Pendidikan Daerah
5. Ketua Penolong Pengarah Sekolah Rendah JPM
6. YDP MGB N. Melaka

ii

KATA-KATA ALUAN
PENASIHAT MAJLIS GURU BESAR NEGERI MELAKA
Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,
Terlebih dahulu saya memanjatkan rasa setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah S.W.T
kerana dengan limpah dan iradatNya maka Mesyuarat Agung Tahunan kali ke-33 Tahun
2019 dapat direalisasikan sebagai sebahagian daripada agenda untuk memenuhi tuntutan
kecemerlangan Pendidikan negara .

Dengan kesempatan ini saya ingin mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada
jawatankuasa tertinggi MGB Negeri Melaka kerana kesepakatan yang jitu akan dapat
menyemarakkan lagi semangat kolaboratif antara semua rakan-rakan Guru Besar dalam
kecemerlangan pendidikan di Melaka.

Saya harapkan pemimpin sekolah faham dan jelas bagi merealisasikan dua belas inisiatif
terbaharu yang telah disasarkan kepada institusi pendidikan seluruh negara. Justeru itu,
pemimpin sekolah adalah entiti yang sangat penting bagi menjayakan gagasan seumpama
ini.

Akhir kata, adalah menjadi harapan saya agar peluang keberadaan para ahli di mesyuarat
Agung ini akan berbincang bagi memperolehi satu nilai tambah
Ke arah menjadikan tugas dan peranan guru besar sentiasa relevan dengan tuntutan masa
kini yang ingin mempopularkan kembali budaya “hero teachers” dalam kalangan warga
pendidik. Maka penaraju sekolah harus sentiasa berada di barisan hadapan dalam kalangan
warga kerja di institusi Pendidikan.

Salam hormat dan terima kasih.
Sekian.

HAJI KARIM BIN TUMIN
Timbalan Pengarah
Sektor Pengurusan Sekolah
Jabatan Pendidikan Melaka

iii

SEULAS BICARA
YANG DIPERTUA
MAJLIS GURU BESAR NEGERI MELAKA

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

Alhamdulillah, bersyukur ke hadrat Allah dengan berkat limpah kurniaNya perancangan
untuk mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan kali ke-33 Tahun 2019 ini dapat
dilaksanakan dengan jayanya.

Saya juga merakamkan ucapan penghargaan dan setinggi-tinggi tahniah kepada
Jawatankuasa setiap MGB Kawasan telah berjaya mengadakan Mesyuarat Agung
dan telah memilih jawatankuasa yang baharu bagi menggantikan rakan-rakan yang
akan dan telah bersara.
Mesyuarat Agung MGB yang diadakan setiap tahun merupakan satu wadah kea rah
menjadikan Guru-guru Besar sebagai pemimpin organisasi yang sentiasa peka dengan
perkembangan dunia masa kini.

Guru Besar sebagai arkitek social sememangnya memikul tugas besar, bukan sekadar
memimpin para guru dalam memberi Pendidikan dan menyampaikan ilmu malah
dipertanggungjawabkan untuk merialisasikan hasrat pendidikan KPM.

Akhir kata, marilah kita bersama-sama berusaha menzahirkan hasrat murni ini bagi
memanusiawikan modal insan di sekolah yang dapat mendepani cabaran dan perubahan
dalam menjalani kehidupan kelak dengan budi pekerti dan akhlak yang terpuji.

Sekian, terima kasih.

MOHD ALI BIN YUSOP
Yang Dipertua
Majlis Guru Besar Negeri Melaka

iv

ATUR CARA PERASMIAN
MESYUARAT AGUNG

MAJLIS GURU BESAR NEGERI MELAKA
KALI KE- 33 /2019

MAJLIS GURU BESAR MELAKA

D/A SK TUN SYED AHMAD SHAHABUDIN
75450 AYER KEROH, MELAKA.

TEL : 06-2322984 / FAX : 06-2323043 / HP SUA: 0196570445
Email (S): [email protected] Email (SUA): [email protected]

ATURCARA PERASMIAN
MESYUARAT AGUNG MAJLIS GURU BESAR NEGERI MELAKA

KALI KE-33 TAHUN 2019

Tarikh : 27 November 2019 ( Rabu )
Masa : 3.00 petang
Tempat : Grand Ballroom Level 2, MITC Ayer Keroh, Melaka

3.00 ptg : Guru-Guru Besar Mengambil Tempat

: Ketibaan Timbalan Pengarah
Sektor Pengurusan Sekolah
Jabatan Pendidikan Melaka

: Kata-kata Aluan Pengacara Majlis

: Nyanyian lagu Negaraku dan Melaka Maju Jaya

: Bacaan Doa

: Ucapan Encik Mohd Ali bi Yusop
Yang Dipertua
Majlis Guru Besar Negeri Melaka

: Ucapan Perasmian
Ybhg. Tuan Hj. Karim bin Tumin
Timbalan Pengarah
Sektor Pengurusan Sekolah
Jabatan Pendidikan Melaka

: Penyampaian Cenderamata

: Jamuan

1

JAWATANKUASA KERJA MESYUARAT AGUNG
MAJLIS GURU BESAR NEGERI MELAKA
KALI KE- 33 /2019

MAJLIS GURU BESAR MELAKA
D/A SK TUN SYED AHMAD SHAHABUDIN

75450 AYER KEROH, MELAKA.
TEL : 06-2322984 / FAX : 06-2323043 / HP SUA: 0196570445
Email (S): [email protected] Email (SUA): [email protected]

JAWATANKUASA KERJA
MESYUARAT AGUNG MGB NEGERI MELAKA

KALI KE-33 TAHUN 2019

Tarikh : 27 NOVEMBER 2019 ( Rabu )
Masa : 2.00 petang
Tempat : MITC Ayer Keroh, Melaka

1. PENGERUSI : En. Mohd Ali bin Yusop
Guru Besar, SK Taman Bukit Rambai
2. NAIB PENGERUSI :
En. Imran bin Lamin
3. SETIAUSAHA : Guru Besar, SK Nyalas

4. PEN . S/USAHA : En. Azman bin Janudin
Guru Besar, SK Tun Syed Ahmad Shahabudin
5. BENDAHARI :
Pn. Mastura Lim binti Abd. Ghani
Guru Besar, SK Batu Berendam 2

Tn. Hj. Buang bin Saliman
Guru Besar, SK Jasin

2

AHLI JAWATANKUASA

6. URUS SETIA GB SK Taman Bukit Rambai
GB SK Nyalas
En. Mohd Ali bin Yusop GB SK Tun Syed Ahmad Shahabudin
En. Imran bin Lamin GB SK Batu Berendam 2
En. Azman bin Janudin GB SK Jasin
Pn. Mastura Lim binti Abd. Ghani GB SJKC Pay Fong 2
Tn. Hj. Buang bin Saliman GB SJKT Alor Gajah
En. Han Pin Juan
Pn. Puspharani a/p Ragavan

7. BUKU LAPORAN TAHUNAN MGB MELAKA

En. Azman bin Janudin GB SK Tun Syed Ahmad Shahabudin
Pn. Mastura Lim binti Abd. Ghani GB SK Batu Berendam 2
Tn. Hj.Buang bin Saliman GB SK Jasin
Semua S/U MGB Kawasan

8. MAJLIS PERASMIAN MESYUARAT AGUNG MGB MELAKA

En. Mohd Ali bin Yusop GB SK Taman Bukit Rambai
En. Imran bin Lamin GB SK Nyalas
En. Azman bin Janudin GB SK Tun Syed Ahmad Shahabudin
Pn. Mastura Lim binti Abd. Ghani GB SK Batu Berendam 2
Tn. Hj. Buang bin Saliman GB SK Jasin
En. Han Pin Juan GB SJKC Pay Fong 2
Pn. Puspharani a/p Ragavan GB SJKT Alor Gajah.

9. PENDAFTARAN PESERTA GB SK Batu Berendam 2

Pn. Mastura Lim bin A. Ghani GB SK Sungai Petai
En. Nezam bin Mad Derus GB SK Dato’ Demang Husin
Pn. Jamilah binti Ishak
Pn. Sabri binti Moideen GB SJKT Kubu

Dibantu oleh Semua Setiausaha Kawasan.

10. BACKDROP / BANNER GB SK Tun Syed Ahmad Shahabudin
GB SK Serkam Darat
En. Azman bin Janudin
En. Abu Hassan bin Ahmad

3

11. PERSEDIAAN DEWAN MESYUARAT AGUNG

Ustaz Syaari bin Rahudin GB SRA JAIM Pernu
En. Jamaludin bin Kassim GB SK Kesang Tua
En. Sisnoto bin Santar GB SK Pengkalan Balak

12. JAMUAN PESERTA DAN VIP GB SK Batu Berendam 2
GB SK Datuk Haji Baginda
Pn. Mastura Lim binti Abd. Ghani GB SK Tangga Batu
Pn. Khairull Laila Binti Mukhtar
Pn. Asmah binti Latip

13. PERALATAN PA SISTEM GB SK Ayer Baruk
En. Nizam bin Aziz

14. CHENDERAMATA GB SK Jasin
GB SK Datuk Demang Husin
Tn. Hj. Buang bin Saliman GB SK Ayer Merbau
Pn. Jamilah binti Ishak
Pn. Norhayati binti Husen

15. JURUACARA MAJLIS MESYUARAT AGUNG

Pn. Rozahiran binti Hamzah GB SK Pantai Kundor

16. BACAAN DOA GB SK Tambak Paya
En. Mohd Najib Bin Mohamed Sanny

17. DOKUMENTASI GB SK Masjid Baru
En. Nor Kahar bin Mohamed

18. PENCATAT MINIT MESYUARAT AGUNG MGB MELAKA KALI KE-32

Pn. Lizah Binti Buang GB SK Kemendor
Pn. Hjh Yusnita Binti Mohd Yusof GB SK Durian Tunggal
Pn Roziah Binti Mohamad GB SK Cheng

Disediakan oleh,

Encik Azman bin Janudin
Setiausaha Agung
MGB Negeri Melaka.

4

ATUR CARA MESYUARAT AGUNG
MAJLIS GURU BESAR NEGERI MELAKA

KALI KE- 33 /2019

MAJLIS GURU BESAR MELAKA

D/A SK TUN SYED AHMAD SHAHABUDIN
75450 AYER KEROH, MELAKA.

TEL : 06-2322984 / FAX : 06-2323043 / HP SUA: 0196570445
Email (S): [email protected] Email (SUA): [email protected]

ATURCARA MESYUARAT AGUNG
MAJLIS GURU BESAR NEGERI MELAKA

KALI KE-33 TAHUN 2019

Tarikh : 27 November 2019 ( Rabu )
Masa : 2.00 petang
Tempat : Gand Ballroom, Level 2, MITC Ayer Keroh, Melaka

2.00 ptg : Guru-Guru Besar Mengambil Tempat

: Mesyuarat Agung Majlis Guru Besar Negeri Melaka
Kali Ke-33 Tahun 2019 dimulakan

: Ucapan Alu-aluan Pengerusi Tetap
Tn. Haji Mansor bin Maalip

: Ucapan Encik Mohd Ali bi Yusop
Yang Dipertua
Majlis Guru Besar Negeri Melaka

: Ucapan En. Azeran bin Osman
Ketua Penolong Pengarah
Unit Pra Sekolah dan Rendah
Jabatan Pendidikan Melaka

: Pengerusi menjalankan Mesyuarat Agung

2.45 ptg : Mesyuarat berakhir

5

AGENDA MESYUARAT AGUNG
MAJLIS GURU BESAR NEGERI MELAKA

KALI KE- 33 /2019

AGENDA MESYUARAT AGUNG
MAJLIS GURU BESAR NEGERI MELAKA

KALI KE-33 TAHUN 2019

Tarikh : 27 November 2019 ( Rabu )
Masa : 2.00 petang
Tempat : Grand Ballroom, Level 2, MITC Ayer Keroh, Melaka

AGENDA 01 : Ucapan Alu-aluan Pengerusi Tetap

AGENDA 02 : Ucapan Yang DiPertua Majlis Guru Besar N. Melaka

AGNEDA 03 : Ucapan Penyelaras Majlis Guru Besar N. Melaka

AGENDA 04 : Menerima dan mengesahkan Catatan Minit Mesyuarat Agung
Majlis Guru Besar N. Melaka Kali ke-32 Tahun 2018

AGENDA 05 : Membentang dan Mengesahkan Penyata dan Laporan Tahunan
Majlis Guru Besar N. Melaka Tahun 2018/2019

AGENDA 06 : Membentang dan Meluluskan Penyata Kewangan Majlis Guru
Besar N. Melaka mulai 1 Januari 2018 hingga 31 Disember 2018

AGENDA 07 : Membentang dan Meluluskan Anggaran Pendapatan dan
Perbelanjaan Majlis Guru Besar Negeri N. Melaka Tahun 2020

AGENDA 08 : Membentang dan Membahaskan usul-usul

AGENDA 09 : Ucapan Penangguhan

i. Wakil MGB setiap kawasan
ii. Penasihat/Wakil JPM
iii. Yang Dipertua MGB N. Melaka

6

CATATAN MINIT MESYUARAT AGUNG
MAJLIS GURU BESAR NEGERI MELAKA

KALI KE- 32 /2018

MAJLIS GURU BESAR MELAKA

D/A SEKOLAH KEBANGSAAN SERKAM DARAT
77300 MERLIMAU, MELAKA.

TEL : 06-2636217/ FAX : 06-2631491 / HP SUA: 0196570445
Email (S): [email protected] Email (SUA): [email protected]

CATATAN MINIT MESYUARAT AGUNG
MAJLIS GURU BESAR NEGERI MELAKA KALI KE-32 TAHUN 2018

Tarikh : 26 JUN 2018 ( SELASA )
Masa : 8.00 pagi.
Tempat : Level 2 , Ballroom MITC Melaka

Kehadiran 1. MGB Kawasan Merlimau - 22 orang
2. MGB Kawasan Jasin - 42 orang
3. MGB Kawasan Bukit Cina - 39 orang
4. MGB Kawasan Tanjung - 41 orang
5. MGB Kawasan Alor Gajah - 44 orang
6. MGB Kawasan Masjid Tanah - 28 orang

JUMLAH : 216 orang.

AGENDA:

1.0 UCAPAN ALUAN PENGERUSI TETAP ( EN. JAMALUDIN BIN KASIM )

1.1 Pengerusi tetap mengucapkan selamat datang kepada Encik Azeran bin Osman,
Ketua Unit Sekolah Rendah selaku Pegawai Penyelaras, Majlis Guru Besar Negeri
Melaka. Beliau juga mengucapkan syukur kerana ramai ahli-ahli dapat hadir pada
hari ini.

1.2 Beliau mengucapkan selamat datang kepada Guru Besar yang baru dilantik dan kali
pertama menghadiri Mesyuarat Agung pada tahun ini.

1.3 Beliau mengingatkan bahawa pada tahun ini ada pemilihan elain mengisi beberapa
jawatan

Tindakan : Makluman

2.0 UCAPAN YDP MGB NEGERI MELAKA ( EN. MOHD ALI BIN YUSOP )

2.1 Encik Mohd Ali bin Yusop mengucapkan terima kasih dan bersyukur di atas
kehadiran semua Guru Besar yang hadir ke Mesyuarat Agung pada kali ini. Beliau
juga mengucapkan Selamat Hari Raya dan tahniah atas pelantikan Guru-guru Besar
baharu.

2.2 Beliau juga memaklumkan Konvesyen GMGBM ke-36 akan dilangsung di Hotel
Summit, Subang Jaya pada 9 Julai 2018. Kontijen Melaka diperutukan perwakilan
seramai 32 orang yang terdiri daripada exco dan urus setia MGB. Perasminya adalah
Menteri Pendidikan.
Tindakan : Makluman

7

2.3 YDP mengingatkan tentang Program-program MGB Melaka mendapat sokongan
sepenuhnya daripada semua ahli seperti:

a. Pertandingan Boling MGB peringkat negeri
b. Sambutan Hari Guru peringkat jabatan iaitu majlis bacaan yassin dan solat hajat
c. Meraikan persaraan Guru Besar dan mohon MGB kawasan membantu sekolah-

sekolah dimana GB sekolah berkenaan bersara.

Tindakan: Makluman semua GB

2.4 MGB negeri akan menyalurkan dana kepada sekolah-sekolah yang menerima
kunjungan atau lawatan daripada MGB negeri-negeri lain.

Tindakan : Makluman

2.5 MGB negeri juga akan memberi sumbangan kepada rakan-rakan Guru Besar yang
menerima musibah dengan syarat memaklumkan kepada YDP.

Tindakan: Semua Guru Besar.

2.6 Beliau juga memaklumkan kepada Guru Besar yang mengerjakan haji juga akan
menerima sumbangan daripada MGB negeri dan perlu memaklumkan kepada
Bendahari MGB negeri.

Tindakan: Makluman

2.7 Beliau juga memohon rakan-rakan GB yang berada di Gred DG34 dan layak ke
DG38
dapat memaklumkan kepada Setiausaha Agung MGB negeri untuk terlibat untuk
dihantar namanya ke Gabungan untuk dibawa ke kementerian.

Tindakan: Makluman

3.0 UCAPAN PENASIHAT MAJLIS GURU BESAR - TIADA

4.0 MESYUARAT AGUNG MGB MELAKA KALI KE-32 TAHUN 2018 DIJALANKAN

Membentang dan Mengesahkan Minit Mesyuarat serta Laporan Tahunan.

4.1 En. Azman bin Janudin, Setiausaha Agung MGB Melaka telah membentangkan minit

mesyuarat Agung kali ke-32 untuk dibahas dan disahkan.

4.2

Cadangan : En. Rosmi bin Abdul Rasid - GB SK Malim

Disokong : Pn. Norhayati bt Husin - GB SK Seri Duyong

Perkara berbangkit : Tiada

4.3 Tn. Hj. Buang bin Saliman, Bendahari Agung MGB Melaka membentangkan
Penyata Kewangan MGB Melaka mulai 01.01.2017 hingga 31.12.2017 dan
Anggaran Pendapatan dan Perbelanjaan MGB 2018.

Cadangan : Pn.Norhayati binti Husin - GB SK Seri Duyong
Disokong : En Rosmi bin Abdul Rasid - GB SK Malim

8

5.0 MEMBENTANG DAN MENGESAHKAN PENYATA DAN LAPORAN TAHUNAN
2018

Setiausaha telah membentang penyata dan laporan tahunan 2018 dari halaman 12 - 49

Cadangan : En. S. Asogan a/l Saniasy - GB SJKT Pulau Sebang
Disokong : Pn. Pawziah bt Md Ali - GB SK Tehel

6.0 MEMBENTANGKAN DAN MELULUSKAN PENYATA KEWANGAN MGB
NEGERI MELAKA 1 JANUARI 2018 HINGGA 31 DISEMBER 2018

Bendahari Agung telah membentang penyata penyata kewangan MGB Negeri Melaka

Cadangan : Pn. Jalilah bt Mansor - GB SK Selandar
Disokong : En. Md Asli bin Asri - GB SK Pegoh

7.0 MEMBENTANG DAN MELULUSKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
PERBELANJAAN MGB TAHUN 2020

Bendahari Agung telah membentang anggaran pendapatan dan perbelanjaan MGB Negeri
Melaka

Cadangan : En. Daud bin Nasir - GB Terentang
Disokong :
En. Mohd Shamsir bin Mohd Dali - GB SK Bukit China

8.0 PEMILIHAN EXCO MAJLIS GURU BESAR NEGERI MELAKA BAGI SESI
2018/2021

8.1 YDP membubarkan barisan exco MGB 2015/2018
8.2 Tn. Hj. Yaacob mencadangkan En. Mohd Ali bin Yusof sebagai Pengerusi Sementara
8.3 En. Mohd Ali bin Yusof memaklumkan semua 6 MGB Kawasan telah selesai

mengadakan mesyuarat agung. Mesyuarat exco pada 1 Jun 2018 telah membincangkan
iaitu ada 7 jawatan kekosongan yang perlu diisikan. Jawatankuasa telah mencadangkan
nama berikut untuk dipersetujui dalam mesyuarat Agung MGB Negeri Melaka.

Yang DiPertua : En. Mohd Ali bin Yusof - SK Batu Berendam

Timbalan YDP : En. Imran bin Lamin - SK Nyalas

Setiausaha Agung : En. Azman bin Janudin - SK Serkam Darat

Penolong Setiausaha : Pn. Mastura Lim bt Abd Ghani - SK Peringgit

Bendahari Agung : Tn. Hj. Buang bin Saliman - SK Jasin

Naib YDP 1 : En. Hazman bin Dolah - SK Kerubong

Naib YDP 2 : En. Jamaludin bin Kasim - SK Merlimau 2

Pengerusi Tetap : En. Mansor bin Maalip - SK Kem Terendak 1

Timb. Pengerusi Tetap : En. Abu Samah bin Ahmad - SK Ayer Molek

Juru Audit 1 : En. Rosmi bin Abd Rasid - SK Malim

Juru Audit 2 : Pn. Asmah bt Latip - SK Kem Gerak Khas

J/kuasa Automatik : Pn. Pushparani a/p Ragavan - SJKT Alor Gajah

: En. Han Pin Juan - SJKC Bachang

Cadangan : En. Sabri bin Abu Samah - SK Alai
Disokong : En. Mat Asli bin Asri - SK Pegoh

Cadangan lain : Pn. Nor Azimah bt Ahmad - SK Paya Rumput

Cadangan ditutup : Diterima sebulat suara

Pengerusi telah mengesahkan jawatan kuasa 2018/2021 diterima.

9

9.0 MEMBENTANG DAN MEMBAHASKAN USUL-USUL

9.1 Gred DG 48 Hakiki untuk Guru Besar
9.2 Gred DG 44 Hakiki untuk Guru Penolong Kanan

10.0 UCAPAN PENANGGUHAN

10.1 Wakil MGB Kawasan Tanjung

En. Hazman bin Dolah telah mengucapkan tahniah kepada barisan exco MGB yang telah
dilantik serta mengucapkan terima kasih kepada jawatan kuasa telah berjaya menjalankan
aktiviti 2017/2018 dengan jayanya.

10.2 Wakil MGB Kawasan Alor Gajah

En. Mohd Nezam bin Md Derus telah memberi laluan kepada mantan Pengerusi MGB Alor
Gajah untuk memberikan ucapan. En. Rosli Abu Bakar telah mengucapkan terima kasih
kepada MGB yang lalu dan tahniah dibucapan kepada exco yang baharu.

10.3 Wakil MGB Kawasan Masjid Tanah

En. Sisnoto telah mengucapkan tahniah dan syabas kepada exco 2018/2021. Beliau juga
mengucapkan ribuan terima kasih atas kerjasama dan sokongan kepada semua ahli MGB
Masjid Tanah.

10.4 Wakil MGB Kawasan Jasin

Beliau mengucapkan tahniah kepada MGB 2018/2021 serta mengucapkan terima kasih
kepada MGB yang lepas dan mantan-mantan GB yang beri kerjasama dan komitmen kepada
MGB. Beliau juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada unit rendah telah mengisi
kekosongan GB Daerah Jasin.

10.5 Wakil MGB Kawasan Merlimau

Pengerusi mengucapkan terima kasih kerana telah diberi kepercayaan dan terima kasih
kepada JK MGB Kawasan Merlimau atas komitmen yang diberikan serta tahniah kepada exco
2018/2021

11.0 UCAPAN PENANGGUHAN YDP MGB NEGERI MELAKA
( EN. MOHD ALI BIN YUSOF )

11.1 Beliau mengucapkan jutaan terima kasih dan tahniah kepada semua GB bagi semua
kawasan yang memberi kepercayaan Exco baru 2018/2021.

11.2 Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada mantan Exco yang lepas iaitu Tn. Hj.
Yaacob bin Othman, Tn. Hj. Mohd Nasir dan Tn. Hj Rosli bin Abu Bakar atas
sumbangan kepada MGB.

11.3 Terasa kehilangan besar kepada rakan-rakan yang akan meninggalkan MGB kerana
bersara.

11.4 Kemungkinan negeri Melaka akan menjadi pengajur bagi konvensyen kebangsaan bagi
tahun 2020.

11.5 Terima kasih kepada En. Azeran bin Othman, Pegawai Penyelaras MGB Melaka yang
banyak membantu melaksanakan program-program yang dirancang.

10

Mesyuarat ditangguhkan pada jam 12.50 tengah hari.
Disediakan oleh,
Azman bin Janudin
Setiausaha Agung,
MGB Negeri Melaka.

11

SENARAI JAWATANKUASA DAN LAPORAN
MAJLIS GURU BESAR NEGERI MELAKA
2018 /2019

MAJLIS GURU BESAR N. MELAKA

D/A SK TUN SYED AHMAD SHAHABUDIN
75450 AYER KEROH,MELAKA

TEL : 06-2322984 FAX : 06-2323043 HP S/U AGUNG : 019-6570445
Email (S): [email protected] Email (SUA): [email protected]

A. PEGAWAI DAN EXCO MAJLIS GURU BESAR NEGERI MELAKA
TAHUN 2018/2021

1. Nama Organisasi : MAJLIS GURU BESAR NEGERI MELAKA
(MGB N. MELAKA)

2. Penaung : Y.BHG. DATUK HAJI ABU BAKAR BIN SAHARI
Pengarah Pendidikan Melaka
Jabatan Pendidikan Melaka

3. Penasihat : TUAN HJ. KARIM BIN TUMIN
Timbalan Pengarah
Sektor Pengurusan Sekolah
Jabatan Pendidikan Melaka

4. Pegawai Perhubungan : ENCIK AZERAN BIN OSMAN
Ketua Penolong Pengarah
Unit Pra Sekolah dan Rendah
Jabatan Pendidikan Melaka

5. Pejabat Berdaftar : JABATAN PENDIDIKAN MELAKA
Jalan Istana,
75450 Bukit Beruang,
Melaka.

6. Urusetia MGB Melaka : SETIAUSAHA AGUNG MGB MELAKA
d/a SK Tun Syed Ahmad Shahabudin,
75450 Ayer Keroh,
Melaka.

12

BIL. JAWATAN NAMA DAN TELEFON/ FAKS/HP
ALAMAT SEKOLAH
01. Yang Di Pertua
MGB N. Melaka ENCIK MOHD ALI BIN YUSOP PJK 06 3517211 Pej.
Guru Besar 06 3517210 Faks
02. Timbalan Yang SK Taman Bukit Rambai, 012 6947486 HP
DiPertua MGB 75250 Melaka
N. Melaka NO. KP: 610506045109
Email: [email protected]
03. Setiausaha Agung
MGB N. Melaka ENCIK IMRAN BIN LAMIN 06 5229228 Pej.
Guru Besar 06 5228469 Faks
SK Nyalas, Nyalas, 01113321246 HP
77100 Melaka
NO. KP : 670827045155
Email : [email protected]

ENCIK AZMAN BIN JANUDIN 06 2322984 Pej.

Guru Besar 06 2323043 Faks

SK Tun Syed Ahmad Shahabudin, 019 6570445 HP

Ayer Keroh, 75450,Melaka

NO. KP : 661109045447

Email : [email protected]

04. Naib Setiausaha Agung PUAN MASTURA LIM BINTI A. GHANI 06 3177589 Pej.

MGB Guru Besar 06 3177502 Faks
N. Melaka SK Batu Berendam 2, Batu Berendam 019 6600767 HP

75350 Melaka

NO. KP: 650127045500

Email : [email protected]

05. Bendahari Agung TUAN HJ. BUANG BIN SALIMAN 06 5291279 Pej.
MGB N. Melaka Guru Besar 06 5294484 Faks
SK Jasin, 013 3807869 HP
77000 Jasin, Melaka
NO. KP :610305015819
Email : [email protected]

06. Naib Yang Dipertua 1 ENCIK HAZMAN BIN DOLAH 06 3360290 Pej
06 3359996 Faks
MGB N. Melaka Guru Besar 012 6057551 HP

SK Kerubong, 06 5293899 Pej.
06 5291440 Faks
75250 Melaka 012 6508963 HP

NO. KP : 670704045227

Email : [email protected]

07. Naib Yang Dipertua 2 ENCIK JAMALUDIN BIN KASIM
MGB N. Melaka Guru Besar
SK Kesang Tua,

77000 Jasin, Melaka

NO. KP : 650806107769

Email : [email protected]

13

BIL. JAWATAN NAMA DAN TELEFON/
ALAMAT SEKOLAH FAKS/HP
8. Pengerusi
MGB Kawasan ENCIK SYAARI BIN RAHUDIN 06 2618236 Pej.
Bukit Cina Guru Besar 06 2610033 Faks
SRA JAIM Pernu, 019 6360537 HP
76450 Melaka
No KP : 730124045361
Email : [email protected]

9. Pengerusi ENCIK HAZMAN BIN DOLAH 06 3360290 Pej
MGB Kawasan Tanjung Guru Besar 06 3359996 Faks
SK Kerubong, 012 6057551 HP
10. Pengerusi 75250 Melaka
MGB Kawasan NO. KP : 670704045227 06 5528771 Pej.
Alor Gajah Email : [email protected] 06 5528771 Faks
013 2573231 HP
ENCIK ANUAR BIN ISMAIL
Guru Besar
SK Ayer Pa’abas, Alor Gajah,
78000 Melaka
No KP :680630035569
Email :[email protected]

11. Pengerusi ENCIK SISNOTO BIN SANTAR 06 3841366 Pej.
MGB Kawasan Guru Besar 06 3844009 Faks.
Masjid Tanah SK Seri Laksamana, Masjid Tanah, 010 7933255 HP
78300 Melaka
12. Pengerusi MGB NO. KP: 630209016131
Kawasan Jasin Email: [email protected]

ENCIK IMRAN BIN LAMIN 06 5229228 Pej.
Guru Besar 06 5228469 Faks
SK Nyalas, Nyalas, 01113321246 HP
77100 Melaka
NO. KP : 670827045155
Email : [email protected]

13. Pengerusi ENCIK ABU HASSAN BIN AHMAD 06 2636217 Pej.
06 2631491 Faks
MGB Kawasan Merlimau Guru Besar 019 3240039 HP

SK Serkam Darat,

77300 Melaka

NO. KP: 640428-04-5177

Email: [email protected]

14. Setiausaha PUAN JAMILAH BINTI ISHAK 06 2320102 Pej.
MGB Kawasan Guru Besar 06 2522029 Faks
Bukit Cina SK Datuk Demang Hussin, 016 3073815 HP
75450 Melaka
NO. KP : 721020086324
Email : [email protected]

14

BIL. JAWATAN NAMA DAN TELEFON/
ALAMAT SEKOLAH FAKS/HP
15. Setiausaha
MGB Kawasan Tanjung ENCIK ROSLAN BIN ABU BAKAR 06 3512164 Pej.
Guru Besar 06 3512163 Faks
16. Setiausaha SK Sungai Udang 013 3620319 HP
MGB Kawasan 76300 Melaka
Alor Gajah NO. KP: 711009045063 06 5565786 Pej.
Email: [email protected] 06 5565786 Faks
17. Setiausaha ENCIK NEZAM BIN MD DERUS 013 6510863 HP
MGB Kawasan Guru Besar
Masjid Tanah SK Sungai Petai, Alor Gajah, 06 3847200 Pej.
78000 Melaka 06 3847202 Faks
18. Setiausaha NO KP :730421055179 019 7277423 HP
MGB Kawasan Jasin Email : [email protected]
ENCIK BAKRI BIN MAT DERUS 06 5291267 Pej
19. Setiausaha Guru Besar 06 5293448 Faks
MGB Kawasan Merlimau SK Demang Taha, Masjid Tanah 013 6383784 HP
78300 Melaka
20. Pengerusi NO. KP : 591108045656 06 2619268 Pej
MGB SJK Cina Email : [email protected] 06 2619089 Faks
ENCIK NIZAM BIN AZIZ 019 6850121 HP
21. Pengerusi Guru Besar
MGB SJK Tamil SK Air Baruk 06 2831480 Pej.
77100 Jasin, Melaka 06 2831480 Faks
22. Naib Pengerusi NO. KP : 680615045195 017 6200331 HP
MGB Kawasan Tanjung Email : [email protected]
ENCIK ABDUL KADIR B. ABU SAMAH 06 5561337 Pej.
23. Naib Pengerusi Guru Besar 06 5561337 Faks
MGB Kawasan Jasin SK Pulai, Merlimau, 019 6669909 HP
77300 Melaka
NO. KP: 640718-04-5239 06 3346387 Pej
Email: [email protected] 06 3346834 Faks
ENCIK HAN PIN JUAN 019 6676007 HP
Guru Besar
SJKC Pay Fong 2, 06-5246548 Pej.
75250 Melaka 06-5246548 Faks
NO. KP : 650513045453 013-6012357 HP
Email : [email protected]
PUAN PUSHPARANI A/P RAGAVAN PJK
Guru Besar
SJK T Alor Gajah, Alor Gajah,
78000 Melaka
NO. KP : 610309055260
Email : [email protected]
ENCIK ROSMI BIN ABDUL RASID
Guru Besar
SK Taman Merdeka,Batu Berendam
75350 Melaka
KP: 650813045375
Emai : [email protected]
EN. SAIDI BIN SULAIMAN
Guru Besar
SK Chohong,Kampung, Chohong,
77000 Jasin,Melaka
Email: [email protected]

15

BIL. JAWATAN NAMA DAN TELEFON/
01. Pengerusi Tetap ALAMAT SEKOLAH FAKS/HP
06 3573793 Pej.
02. Timbalan ENCIK MANSOR BIN MAALIP 06 3573793 Faks
Pengerusi Tetap Guru Besar 016 3203037 HP
SK Kem Terendak 1,
03. Juruaudit 1 76200 Melaka 06 3365690 Pej.
NO. KP : 631026045751 06 3365772 Fax
04. Juruaudit 2 Email : [email protected] 013 6317153 HP

ENCIK ABU SAMAH BIN AHMAD 06 5217834 Pej
Guru Besar 06 5217834 Fax
SK Malim 012 6466569 HP
75250 Melaka
NO. KP : 650131045669 06 3511331 Pej
Email : [email protected] 06 3511331 Fax
012 3245815 HP
ENCIK ARZAMAN BIN ALI
Guru Besar
SK Seri Bemban
77200 Melaka

NO. KP : 650213045005
Email : [email protected]

PUAN ASMAH BTI LATIP
Guru Besar
SK Tangga Batu, Sungai Udang
76300 Melaka
NO. KP : 630815045514
Email : [email protected]

B. JAWATANKUASA BIRO-BIRO
MAJLIS GURU BESAR MELAKA TAHUN 2019/2021

NAMA BIRO PENGERUSI NAIB PENGERUSI
1. Pengurusan Akademik En. Roslan bin Abu Bakar Pn. Mastura Lim Binti A. Ghani
2. Kebajikan & Sosial En. Hazman bin Dolah Pn. Jamilah binti Ishak
3. Percetakan & Penerbitan En. Mohd Ali bin Yusop En. Azman bin Janudin
4. Sukan & Rekreasi En. Imran bin Lamin En. Nezam bin Md Derus
5. Dokumentasi En. Bakri bin Mat Derus En. Rosmi bin Abdul Rasid

16

C. KEAHLIAN MAJLIS GURU BESAR MELAKA BERDASARKAN KAWASAN

SK SJK SJK SK SRA

KAWASAN CINA TAMIL PEND.KHAS B. KERAJAAN JUMLAH

Bukit China 29 11 1 1 2 44
Tanjung 26 20 2 - 1 49
Alor Gajah 25 12 9 - 1 47
Masjid Tanah 23 4 1 - 1 29
Jasin 22 16 6 - 1 45
Merlimau 16 4 2 - 1 23
JUMLAH 141 67 21 1 7 237

D. MESYUARAT EXCO MGB MELAKA/GMGBM TAHUN 2018

BIL. PERKARA TARIKH TEMPAT

14 Januari 2019 Bilik Mesyuarat SK Tun Syed
Ahmad Shahabudin

25 Mac 2019 Bilik Mesyuarat SK Tun Syed
Ahmad Shahabudin
1 Mesyuarat Exco MGB Negeri Melaka
28 Mei 2019 Bilik Mesyuarat SK Taman
Merdeka

15 November 2019 Bilik Mesyuarat SK Batu
Berendam 2

Hotel Riverside Majestic,
22-24 Januari 2019 Sarawak

Mesyuarat Gabungan Majlis Guru 16-19 Julai 2019 Hotel Brasmana, Perlis
2 Besar Malaysia bersama KPM 24 - 26 Sept 2019 Hotel Dorset, Labuan

29 Oktober 2019 Bilik Mesyuarat Utama, KPM

17

E. AKTIVITI TAHUNAN / PROGRAM BERSAMA
MAJLIS GURU BESAR MELAKA / JPM / PPD TAHUN 2019

BIL. AKTIVITI/PROGRAM PENGLIBATAN/TEMPAT TARIKH

1 Meraikan Persaraan Ahli MGB Sekolah-sekolah Ahli Sepanjang
Melaka Tahun 2019

Sambutan Majlis Pelancaran Grakan

2 Massa ”Terima kasih cikgu” TOP Banquet, KOMTAR, P.Pinang 20-21 Mac 2019
peringkat kebangsaan sempena Hari

guru KPM 2019

Sambutan Majlis Pelancaran Grakan

3 Massa ”Terima kasih cikgu” Centre Court, AEON Mall, Melaka 1 April 2019
peringkat negeri Melaka sempena

Hari guru 2019

Kursus dan Pentauliahan Komandan 19 Februari
4 TKRS bagi semua guru besar negeri Balairong Sri Lorong Pandan Melaka 2019

Melaka

5 Karnival Pendidikan Jabatan MITC Ayer Keroh Melaka 18-21 April 2019
Pendidikan Melaka

6 Pertandingan Boling Tenpin MGB Melaka International Boling Center, 30 April 2019
Negeri Melaka sempena Hari Guru Ayer Keroh Melaka

7 Menghadiri Mesyuarat Agung MGB Melaka Tengah, Tanjung, Merlimau,
Kawasan Alor Gajah, Masjid Tanah dan Jasin Feb – Mei 2019

8 Majis Bacan Yasin Peringkat N. Masjid Seri Duyong, Melaka Mei 2019
Melaka sempena Hari Guru
29 Ogos 2019
9 Kursus Pembinaan Blog Rasmi MGB Makmal SK Serkam Darat
Negeri dan MGB Kawasan 11 November
2019
10 Taklimat Profesionalisme Guru Auditorium MITC Melaka
Besar SR N. Melaka 19 November
2019
11 Jemputan Majlis Penyampaian Dewan Hang Tuah, Melaka
Baucer peringkat negeri Melaka

Disediakan oleh,

Azman bin Janudin
Setiausaha Agung
Majlis Guru Besar N. Melaka

18


Click to View FlipBook Version