The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Фотоальбом ІІІ Міжнародного салону "Модна лялька", 24-26 лютого 2012 року

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by Дизайнер Модналялька, 2022-06-08 12:04:06

Фотоальбом "Модна лялька", 2012.02.24-26

Фотоальбом ІІІ Міжнародного салону "Модна лялька", 24-26 лютого 2012 року

Keywords: модна лялька, виставка ляльок, артбук, ведмедики тедді, авторська лялька, бжд, реборн, тільда, мотанка, блайз

Photoalbum
24-26/02/2012

ІІІ Міжнародний салон ляльок та Тедді
«Модна лялька»

З 24 до 26 лютого 2012 року «Модний журнал» організував та
провів у Міжнародному виставковому центрі ІІІ Міжнародний
салон ляльок та Тедді «Модна лялька».

Дедалі більше шанувальників в одного з найпозитивніших
напрямків сучасного мистецтва, що увібрало в себе багатовіко-
ві традиції, що об’єднує різні покоління та країни, що бурхливо
розвивається сьогодні в Україні – мистецтва створення ляльок.

В експозиції ІІІ Міжнародного салону «Модна лялька» були
представлені роботи художників-лялькарів, майстрів-теддистів
з України, Голландії, Грузії, Німеччини, Італії, Молдови, Росії, ви-
конані у різних техніках; розважальна програма та ярмарок;
серія майстер-класів. Особливе місце в експозиції салону було
відведено вітринам із конкурсними роботами фіналістів ІІІ Між-
народного конкурсу «Модна Лялька». У фіналі конкурсу було
представлено 62 роботи 38 художників. Більшість експозиції
була відведена дебютній ляльці, що ще раз підкреслює невга-
саючий інтерес, що зростає в геометричній прогресії, до тако-
го свіжого віяння сучасного мистецтва, як мистецтва створення
авторської ляльки.

Для художників-початківців та майстрів-теддистів були орга-
нізовані лекції та майстер-класи відомих художників Івонн Флі-
пс, Ірини Єгорової, Тамари Півнюк, Оксани Скляренко. В рамках
салону відбулася презентація нової книги Оксани Скляренко
«Іграшковий дивосвіт», на сторінках якої автор розкриває се-
крети створення та моделювання унікальних іграшок.

Упевнені, що салон «Модна лялька» стане знаковим явищем
у культурному житті України і незабаром набуде широкої попу-
лярності у світі, стаючи дедалі популярнішим і престижнішим.

До зустрічі на наступному салоні у вересні 2012 року.

3rd International Salon of Dolls and Teddy
“Modna Lyalka»

From February 24 to February 26, 2012 “Fashion Magazine”
organized and held the 3rd International Salon of Dolls and Teddy
“Modna Lyalka” at the International Exhibition Center.

More and more fans of one of the most positive areas of
contemporary art, which has absorbed centuries-old traditions,
unites different generations and countries, is rapidly developing in
Ukraine today – the art of creating dolls.

The exposition of the 3rd International Salon “Modna Lyalka”
presented the works of puppeteers, masters-teddists from
Ukraine, Holland, Georgia, Germany, Italy, Moldova, Russia, made
in various techniques; an entertainment program and a fair; a
series of master classes. A special place in the salon’s exposition
was given to showcases with competitive works of the finalists of
the III International competition “Fashionable Lyalka”. In the final
of the competition, 62 works by 38 artists were presented. Most of
the exposition was dedicated to the debut doll, which once again
emphasizes the undying interest, growing exponentially, in such a
fresh trend of modern art as the art of creating an author’s doll.

Lectures and master classes by well-known artists Yvonne Flips,
Irina Egorova, Tamara Pivnyuk, Oksana Sklyarenko were organized
for beginners and teddy masters. Within the framework of the
salon, a presentation of a new book by Oksana Sklyarenko “Toy
wonderland” was held, on the pages of which the author reveals
the secrets of creating and modeling unique toys.

We are confident that the salon “Modna Lyalka” will become
a landmark event in the cultural life of Ukraine and will soon gain
wide popularity in the world, becoming more and more popular
and prestigious.

See you at the next salon in September 2012.


Click to View FlipBook Version
Previous Book
สมุดเล่มเล็กคณิตคิดสนุกป.5 เล่ม ๑
Next Book
Painters Adelaide | C&S Decorators